Försvarsministern bluffar

2
1918
Mali. Svensk militär. Foto Försvarsmakten.

Den starkt kritiska titeln väcker nog frågor. Vad handlar i så fall bluffen om?

* att det är försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiskt är bra att ha mycket nära samarbete med den stat i världen, som är ledande i brutala krig, i statskupper mot demokratier, i uppsägning av viktiga krigsavhållande avtal och i demonisering av andra stater;
* att försvarsministern (och regeringen i övrigt) inte beaktar att USA bedriver brutala krig i strid mot folkrätt, FN-stadga, och principer om frihet och nationell självständighet i flera länder som Afghanistan, Irak, Syrien och Jemen;
* att han ej visat kunskap om det synnerligen väl belagda förhållandet att USA sedan åratal stött terrorismen i Mellanöstern;
* att det är bra med hemligt försvarsavtal med denna stat;
* att det är bra med ett värdlandsavtal som ökar risken för att Sveriges dras in i krig;
* att Sverige är alliansfritt;
* att man ska kunna tiga om statskuppen i Ukraina i februari 2014;

Nej, det finns fler områden!

Utgivarna för Alliansfriheten.se har 10/7 publicerat en artikel med titeln Försvarsministern bluffar.

Jag återger börja av artikeln och rekommenderar den intresserade att läsa hela artikeln.


Försvarsministern bluffar

I en intervju med Dagens Nyheter (10/7) uttalar sig försvarsminister Peter Hultqvist om Sveriges deltagande i den nya franskledda Task Force Takuba.

”Det handlar om att bekämpa religiös jihadism, terrorism och människohandel, så det är väldigt viktiga uppgifter och en helt nödvändig insats”, säger försvarsministern.

I andra sammanhang har Hultqvist angett vad som sannolikt är det verkliga skälet till svenskt deltagande, nämligen lojalitet med Frankrike och – underförstått – att kvalificera Sverige som militär partner till Frankrike.

Försvarsministern målar upp en ensidig bild av situationen i Mali: att det enbart rör sig om att bekämpa islamistisk terrorism. Konflikten är långt mer komplicerad än så. De flesta bedömare är eniga om att problemen i Mali och övriga länder i Sahel-området är en mix av etniska och ekonomiska problem och motsättningar som inte kan lösas med militära medel.

Försvarsministern försöker med en fräck bluff legitimera insatsen folkrättsligt…

Vilken är bluffen?

Läs vidare på Alliansfriheten.se!

”Den svenska insatsen i Mali så här långt ser Peter Hultqvist som ’absolut nödvändig’ och ett viktigt tillskott för hela FN-systemet.”

 

Föregående artikelRegeringen säger Nej till kärnvapenkonventionen. Sviker freden – viktigare att göra som USA säger.
Nästa artikelAl Nusra planlägger en ny gasprovokation i Idlib, Syrien
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. P Hultqvist är totalt oduglig, svenska politiker är en skock oduglingar som det
    sovande svenska folket aldrig insett.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here