Regeringen säger Nej till kärnvapenkonventionen. Sviker freden – viktigare att göra som USA säger.

31
3648
Framtiden?

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel är aktuell i högsta grad… Tyvärr. Dessvärre.


Regeringen säger Nej till kärnvapenkonventionen. Sviker freden – viktigare att göra som USA säger.

Aftonbladet skrev igår ”Sverige kommer inte nu att skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud. Regeringen saknar stöd i riksdagen och konventionen uppges ha brister.
Regeringen vill att Sverige ska delta som observatör i stället.”…Ett 70-tal länder har skrivit på, men bara 23 har sedan också ratificerat konventionen.”
Aftonbladet.

Alliansfriheten.se skriver bra om detta.Kärnvapenkonventionen – vad Wallström och regeringen äventyrar.

Ett par utdrag här:

* Wallström skyller nu på att konventionstexten, som Sverige röstade fram i Generalförsamlingen, innehåller alltför många oklarheter. Det förefaller vara ett skenargument. Vilka oklarheterna är klargörs ej. Den rena realpolitiska sanningen är ju att det saknas en riksdagsmajoritet för ett undertecknande, och därför skulle ett regeringsförslag ha varit dödfött. Detta borde ha räckt som motiv för att avstå.

* Men från regeringshåll har även anförts – och Wallström distanserade sig under sin presskonferens på fredagen inte från den ståndpunkten – att Sverige skulle riskera sina försvarspolitiska samarbeten, om regering och riksdag biträdde konventionen.

* Sverige kan inte falla undan för påtryckningar från någon kärnvapennation utan att förlora sitt anseende. Det är möjligt att det senare nu sker. (Förkortat).

Läs vidare i artikeln!


Socialdemokratin är splittrad

Sveriges radio rapporterade förra veckan att ”Alla partiets sidoorganisationer och en rad kända företrädare kräver att Sverige skriver under.”
Sveriges Radio.

”Det är ju så att en kärnvapenfri värld är en säkrare värld och det stärker i så fall också Sveriges säkerhet om vi kan få en värld som är befriad från kärnvapen”, säger Ulf Bjereld vid Tro och solidaritet.

För det andra så är det en viktig fråga för Socialdemokratin och faktiskt också för Sverige som gått längst fram vad gäller internationella nedrustningsförhandlingar och nedrustningsarbete ända sedan 1960-talet. Så omvärlden tittar på Sverige – hur kommer Sverige att göra – så därför är det viktigt även ur det perspektivet att Sverige undertecknar, säger Ulf Bjereld.

Vidare säger han ”När det gäller partiets själ, när det gäller partiets långa historia av nedrustning, att stå på nedrustningens sida, så tror jag att det skulle verka demoraliserande internt i partiet om regeringen valde att inte skriva under”.

Sverige var med i arbetet att utforma FN-konventionen om förbud mot kärnvapen och röstade för att den skulle läggas fram och kunna skrivas under.


Svenska folkets åsikter.

Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. PalmecenterDet visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt. Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på. Denna undersökning utfördes sedan Sverige initialt ställt sig bakom kärnvapenkonventionen. Någon ny undersökning har inte skett mig veterligen. I juli 2017 röstade 122 länder, däribland Sverige igenom en FN:s konvention om kärnvapenförbud. Till skillnad från ickespridningsavtalet – som innebär att kärnvapenmakter inte ska sprida kärnvapen till andra stater och att andra länder ska avstå från att skaffa dem – så föreskriver FN:s konvention om kärnvapenförbud ett totalförbud. För att konventionen ska träda i kraft krävs dock att minst 50 stater ratificerar.

* Detta väcker också frågor om regeringens syn på demokrati, folkstyre, som regeringen vill sprida till andra länder. Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma!

Det har inte funnits skäl att tvivla på den politiska viljan att hålla fast vid kärnvapenfrihet, ta avstånd från stormakternas avskräckningsdoktriner och på alla sätt främja nedrustning. Sedan kom Lundinutredningen som på osaklig grund påstod att Sverige inte kunde ställa sig bakom FN:s Kärnvapenkonvention. Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.

Men i en artikel skriver de framstående experterna Rolf Ekéus, Lars Ingelstam och Tomas JonterDN-debatt: ”Remissvar i vår visar att Sverige nu accepterar kärnvapen” De avslutar med att vi ska oroa oss ”för att de beroenden som Försvarsmakten nu öppet redovisat skulle omöjliggöra ett fullföljande av svensk politik för kärnvapennedrustning. De strider mot den kompromisslösa hållning till kärnvapen som har en stark grund i opinionen, officiella politiska uttalanden och bilden av Sverige i resten av världen. Avvecklingen av kärnvapen utgör en grund för vårt lands och mänsklighetens överlevnad.” Läs även Sverige kan göra mer för avspänning i Europa.


* Kort kommentar: Regeringen och de borgerliga partierna anser det viktigare att sluta upp bakom USA – världens i särklass mest folkrättsvidriga stat i dess krigspolitik och lögnaktiga smutskastning, hårda sanktioner av stater som söker självständighet, frihet och demokrati. Den svenska positiva inställningen till förslag om kärnvapenkonventionen ändrats snabbt sedan USA sagt att detta skulle försvara (det mycket farliga och ensidiga) samarbetet med USA i försvarsfrågor.

Sveriges ledande inflytelserika politiker visar därmed i praktiken att man inte stödjer folkrätt och demokrati. Sverige säkerhet är i fara, liksom Sveriges ställning som självständig stat. Minns att Sverige genast erkände den självutnämnde ”interimspresidenten” Guadió i Venezuela då USA så ville – i stället för den demokratiskt valde Maduro. Minns Sveriges hårda sanktioner mot Syrien, som angrips av terrorister som stöds av USA, Israel och Saudiarabien. Starka bevis för att USA stödjer ISIS sedan åratal? Newsweek, Wall Street Journal: Israel stödjer terroristerna i Syrien.Den socialdemokratiska ledningens politik ökar risken för att Sverige inte bara dras in i krig utan i kärnvapenkrig.

Protestera!


Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!


 

Relaterat.

Margot Wallström ordnar möte om kärnvapenfrågan men går förbi huvudfrågan, kryper för USA och vilseleder.
Kärnvapenparaply – Skydd eller Sänke?
Sverige ska ratificera kärnvapenkonventionen för att skydda befolkningen!

Föregående artikelFråga från Amineh Kakabaveh till utrikesminister Ann Linde: Fängslade minderårigas och politiska fångars situation i Chile.
Nästa artikelFörsvarsministern bluffar
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

31 KOMMENTARER

 1. Det är förstås i linje med den feministiska utrikespolitiken att inte underteckna. Istället ska man vårda sin relationer till och samarbeten med NATO – det är vad i klar text ”Sverige skulle riskera sina försvarspolitiska samarbeten” egentligen betyder. Den feministiska utrikespolitiken röjer nya mark och binder Sverige till USA/NATO. Därmed riskerar Sveriges utplåning i händelse av krig med Ryssland. Uttrycket ”Die dummen Schweden” stämmer riktig bra!

 2. Varför gå omvägen via Sveriges utrikesminister? Det måste vara lättare att fråga Pompeo direkt.

  • Men Anders Å då! Har du inte förstått att när det nästan bara är fasaden kvar av det neutrala Sverige, ja då måste den fasaden synas vara någorlunda snygg. Det är feministisk politik i S-tappning.

   • Men både Hultqvist och Wallström är ju fula som stryk!
    Dessutom är det allt annat än snyggt med en utrikesminister som står och ljuger så hon nästan ramlar omkull. Har inte näsan vuxit på henne också??

 3. För partiet Socialdemokraterna är beslutet inga problem. Därför vänsterns kärnväljare är mycket trogna väljare. Rent opinionsmässigt har saken ingen betydelse. Jag förutsätter det redan är kontrollerat innan beslutet togs. Vänsterpartiet har dessutom visat sig vara oförmöget att fälla en socialdemokratisk regering så något verkligt hot från det ideologiska hållet existerar inte. Det kommer bli så här och till nästa val är den här saken glömd för länge sedan.
  Vi pratar om vänsterinriktade masspartier utan direkt ideologisk väljarbas. (s)

 4. ”nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar” Det kallas representativ demokrati, representativ för vem, det är inget annat än en amerikansk marionett diktatur. Sverige och svenskarna har etablerats som satellitstat och kanonmat för USA med NATO.

 5. Varför koncentrerar sig offentliga organisationer, icke-statliga organisationer och miljöaktivister på att diskutera klimatförändringar och kärnkraftverk, men ignorerar samtidigt frågan om USA:s avgång från INF-fördraget?
  Varför försöker olika aktivister att fokusera allmänhetens åsikt om frågor som klimatförändringar snarare och överge andra viktiga fördrag? Vi har just nu, i synnerhet i väst, människor som protesterar på gatorna och klimatförändrings-aktivisterna., som har ett särskilt uttalande nu om de kommande generationerna av denna värld. De vill vädja till grupper av människor, men låt oss inte glömma den andra faktorn här, vilket också är media, och medias roll i att lägga fram de potentiella effekterna av klimatförändringarna. Vad Förenta staterna hävdar är att Ryssland inte följer INF-fördraget.
  USA vill ha överlägsenhet i Nuke Weapons Systems över alla rivaler, inte bara över Ryssland. Förenta staterna hävdar att Ryssland inte följer INF-fördraget. Rysslands övre parlament förväntas diskutera en proposition som suspenderar försvarsavtalet från 1987 (INF) från onsdagen den 26 juni.
  När INF-fördraget undertecknades var det under krigets etapper, där det var en ömsesidig förståelse att både Förenta staterna och Sovjetunionen, som blev Ryssland, måste komma överens om att begränsa sina lager och kärnvapen och att också få bli av med en viss klass av slagfältet kärnvapen; eftersom ökade kärnvapen endast gör konflikten mer sannolikt.
  USA:s årliga försvarsbudgeten uppgick år 2018 till 649 miljarder dollar, vilket översteg den totala budgeten för Kina, Saudiarabien, Indien, Frankrike, Ryssland och Förenade kungariket i kombination. Washington anklagar dock upprepade gånger Ryssland om att ha brutit mot INF-fördraget utan några bevis. Vad är det exakt som USA försöker uppnå med sådan retorik och aktivitet? Ryssland svarar i viss utsträckning med sin hypersoniska missilutveckling.
  När INF-fördraget undertecknades var det under krigets etapper, där det var en ömsesidig förståelse att både Förenta staterna och Sovjetunionen, som blev Ryssland, måste komma överens om att begränsa sina lager och kärnvapen och att också få bli av med en viss klass av slagfältet kärnvapen; eftersom ökade kärnvapen endast gör konflikten mer sannolikt. Men det vi har sett de senaste åren är ett försök från Förenta staterna att få Ryssland till ett ljus för att säga att Ryssland inte följer denna konvention och Ryssland utvecklar nya missilsystem, såsom hypersoniska missiler, att Ryssland inte är bindande till INF-fördraget, och det faktum att Ryssland har gått mot fördraget och utvecklat egna system och förmågor. Det är dock förmodligen fallet att de nationella staterna kommer att titta på sina vapensystem och uppdatera dem följaktligen eftersom varje stat vill ha en trovärdig nukleär avskräckande effekt. Och ibland betyder det att du måste kunna matcha potentiella motståndares förmågor.
  Nu försöker USA vara den dominerande skådespelaren, de tror inte på en trovärdig nukleär avskräckning, de vill ha ett system som är mer avancerat än Rysslands och andra stater. De vill vara, vad vi kallar, på offensiven, de vill ha en offensiv förmåga- och i själva verket fortsätta med det. De påstår att ”Ryssland följer inte INF-fördraget”, det ger större legitimitet för Förenta staterna att driva en ny generation av kärnvapenutveckling.
  https://sputniknews.com/analysis/201906261076048994-expert-inf-usa-superiority-nuke-weapons-system-russia/

 6. Nyheter med en egen historisk horisont från M.W.
  Margot Wallström på Twitter: ”Today marks 11 years since Russia’s invasion of Georgia. Sweden remains staunch supporter of Georgia’s sovereignty & territorial integrity. Russian military presence in Abkhazia & South Ossetia continues in violation of int. law. ”
  https://twitter.com/margotwallstrom/status/1159094645000953861
  Ref. från Reuters.
  https://www.reuters.com/article/us-georgia-russia-report/georgia-started-war-with-russia-eu-backed-report-idUSTRE58T4MO20090930

 7. Sverige är ett västeuropeiskt land. Den gamla sovjetiska imperialismen förlorade sin kamp för ockupation 1991, men vet hur man hotar. I dagarna har skickat ett av sina domedagsvapen, en Oscar II-ubåt, in i östersjön. Den är för stor, men är här för att påminna om vem som ändå är Östersjöns enda kärnvapenmakt.

  Varför skulle vi skriva på något de inte tänker hålla? En enda makt i Östersjön har kapacitet att hota övriga med total förintelse, nämligen Ryssland. De kan dra tillbaka sina kärnvapen bortom Ural, och sen tillämpar alla status quo. Det vore den stabila modellen.

  • USA med kärnvapen i olika närbelägna europeiska länder kan snabbt anfall och/eller vedergäll.

  • Den stabila modellen vore ju om USA lämnade Europa, då skulle nog Ryssland också ta bort sina dyra kärnvapen som inte längre behövs! Sen är det ju så Gustav att modern missilteknologi gör att var man har sina kärnvapnen egentligen inte spelar så stor roll, de träffar ändå även från Ural! Grejen är ju bara hur lång tid man har på sig att detektera ett hot och att placera möjliga kärnvapen så nära ryska gränsen är ju idioti som b la polackerna sysslar med! Det polackerna inte tycks fatta är att det är de själva som stryker med först i en ryska vedergällningsattack och att Sverige ska göra samma idiotiska misstag är det stor risk för! Samtidigt i Washington så letar man efter fler fårskallar i Europa att lura!

  • Att Ryssland har ryska stridsfartyg i ryska hamnar är väl inte så konstigt. Var tror du att USA har sina stridsfartyg? Du kan ju börja med att studera en karta med de 800 Amerikanska baserna och kolla in hur nära de ligger Ryssland. Sedan kan du begrunda de amerikanska baserna i Norge samt de strategiska bombplan (med atomvapen) som övar både över Norge och Sverige. All denna info finns tillgänglig.

  • Den ryska östersjöflottan har numera en endaste ubåt i tjänst, en Kilo från 1986.
   Man hade två fram till 2018 men den andra är nu fast förtöjd i Kronstadt och visas för allmänheten.
   Som jämförelse har Sverige 5 ubåtar i tjänst i Östersjön.
   Att Ryssland anordnar flottparader precis som andra länder är inget konstigt alls, konstigare vore det om dom gjorde dem på ställen där få människor bor.
   Ska man paraden i St Petersburg så lär man också köra dit några fartyg värt namnet för Östersjöflottan har sannerligen inte många fartyg att skryta med, dom finns i de stora haven.

 8. Varför skulle USA anfalla Ryssland? Scenariot har i alla decennier efter WWII varit det motsatta, Sovjetunionen angrep överallt där de förmådde, och vi var rejält beväpnade fram till 80talet.

  Ryssland betraktar Östersjön som sitt hav och bär sig åt därefter. Balterna är naturligtvis rädda, de vet hur rysk ockupation känns. Det är nog inte så sannolikt att Nato kommer till balternas hjälp med sina kärnvapen, men det finns annat att ta till som avhåller ryssarna från revanschistiska äventyr, tex en avstängning från det internationella monetära systemet.

  • Tvärtom. USA förde massor av krig efter Andra Världskriget, som dödade långt 20 miljoner före detta millenium. Detta millenium c:a 3 milj (Irak 2,4 bl.a.) Irak-kriget: Över 2 miljoner döda efter 2003.
   USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.

   ”Forskaren Dov H Levin räknar i en studie publicerad 2016 att mellan åren 1946 och 2000 så ingrep USA och Sovjetunionen/Ryssland i val på nationell nivå i andra länder 117 gånger.17” SOU 2020:29.
   USA stod för 81 av dessa fall och Sovjetunionen för i sort sett alla de andra (46).

   Och glöm inte USA:s ledande roll då det gäller statskupper, bl.a. i demokratier.

   .
   Några USA-stödda statskupper mot demokratiskt valda regeringar.

   Det finns inget land som stött så många militärkupper mot även demokratiska regeringar som USA. Utrikespolitiskt är USA inte för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra.

   – 1953 Mossadeq i Iran 1953
   – 1954 Arbenz i Guatemala
   – 1960 USA-stödda mordet på premiärminister Lumumba i Kongo inleder kaoset
   – 1965 Sukarno i Indonesien
   – 1973 Allende i Chile
   – 1970 Sihanouk i Kambodja
   – 1980 Turkiet
   – 1983 USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada
   – 2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela
   – 2014 I Haiti kidnappas valde presidenten Aristide och skickas till Afrika i en USA-stödd statskupp – 2009 Zelaya i Honduras
   – 2014 Stödet till statskuppen i Ukraina i februari
   -2018-2019: Statskuppsförsök i Venezuela.
   -2019 Stödet till statskuppen i Bolivia.

   Sovjetunionen ingrep i Ungern 1956 och i Tjeckoslovakien 1968, (vilket jag demonstrerade mot).
   Och i Afghanistan 1979-86+ Helt fel, liksom USA:s (och Sveriges) krig där.

   • De flesta ingrepp skyllda på USA ovan var motangrepp och svar på sovjetisk sovjetisk aggression. Alla krig från kommunisternas erövring av Kina 45-49 till misslyckandet i Afghanistan på 80taletvar sovjetiska angreppskrig.
    Turkiet är i desperat behov av en västlig justering just nu, beroende på islamisk infiltration. Det blir sannolikt omöjligt. Islamiska ockupation kan bara stoppas med Ferdinand och Isabellas metoder.

    • Fakta visar att det väsentligen inte alls är så.

     Här en ofullständig förteckning.
     USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.

     Kommunisterna vann inbördeskriget mot USA-stödda Kuo-Min-Tang. Därefter har USA på olika sätt sökt interferera i Kinas angelägenheter, bl.a. i Hongkong.

     Sovjetunionens felaktiga, oacceptabla angrepp på Afghanistan var landets enda större krigsföretag under landets existens. Interventionen i Tjeckoslovakien 1968 var fel, jag demonstrerade mot det. Och du då?
     Lika felaktigt är nuvarande kriget mot Afghanistan av USA, Nato, Sverige m-fl. långt utöver FN-mandat är lika felaktigt.

     Några USA-stödda statskupper mot demokratiskt valda regeringar.

     Det finns inget land som stött så många militärkupper mot även demokratiska regeringar som USA. Utrikespolitiskt är USA inte för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra.

     – 1953 Mossadeq i Iran 1953
     – 1954 Arbenz i Guatemala
     – 1960 USA-stödda mordet på premiärminister Lumumba i Kongo inleder kaoset
     – 1965 Sukarno i Indonesien
     – 1973 Allende i Chile
     – 1970 Sihanouk i Kambodja
     – 1980 Stöd åt militärkuppen i Turkiet
     – 1983 USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada
     – 2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela
     – 2014 I Haiti kidnappas valde presidenten Aristide och skickas till Afrika i en USA-stödd statskupp – 2009 Zelaya i Honduras
     – 2014 Stödet till statskuppen i Ukraina i februari
     -2018-2019: Statskuppsförsök i Venezuela.
     -2019 Stödet till statskuppen i Bolivia

    • Ännu en som inte läst på om USA:s skurkaktiga beteende! Ferry skulle kanske ta reda på fakta INNAN man skriver inlägg? Fast då blir det kanske inget inlägg…

  • USA angrepp också efter vad de förmådde och mer därtill! Men så gick ju krigen dåligt också..Det blir gärna så med omotiverade soldater som är dåligt utbildade till den uppgift de skulle utföra! Sovjet var väl bara snäppet sämre än USA på den tiden! Sen är det nog så att Ryssland får ha sina fartyg på sitt territorium men Gustav kanske inte tycker så? Att USA har sina fartyg överallt är tydligen ok för Gustav som verkar vara ännu en av dessa USA-nissar som aldrig kan medge att USA är de största skurkarna, alla kategorier. Då griper man gärna efter halmstrån och flyttar fokus i stället för att se elefanten i rummet!

 9. Både Anders Romelsjö och Gustav har rätt.
  Det är inte stater och länder i sig som är problemet.
  Det stora problemet är istället politiska ideologier med ambition och vilja att erövra och lägga under sig världen.
  Den här företeelsen vill jag mena ha sin historiska grund i de missionerande religionerna som historiskt strävat efter att utöka sin maktsfär på ungefär samma sätt.
  Var tid har förstås sina metoder men hot och våld har alltid funnits där och kommer alltid finnas med.
  Det är ju liksom det enda säkra kortet….

 10. ”Viktigare att göra som USA säger” –

  Inte bara JA till USA kärnvapen på svensk mark och allmän nukleär vapenupptrappning i Östersjön, utan den svenska regeringen och riksdagens alla ledamöter lär snart meddela:

  ”Med anledning av det svenska folkets kärlek till USA och USA’s ställning som moraliskt och demokratiskt föredöme i världen har vi glädjen att meddela att Vi har beslutat att från och med måndag upphöra med kostsamma och onödiga bidrag till de svenska medborgarna som Försörjningsstöd, bostadsbidrag, sjukpenning och A-kassa samt att vi avskaffar den kostsamma allmänna sjukvården. Glädjande nog kan det svenska folket nu själva anpassa sin sjukvård efter sina unika behov via privata försäkringar och betala till marknadsanpassade priser. På allmän begäran kommer också bostadshyror att marknadsanpassas.

  Vi har vidare glädjen att meddela att skatteintäkter istället kommer att satsas främst på att 1. Upprusta vår eftersatta militär och köpa in missilsystem från USA till extra högt pris, och 2. till stödpaket för våra största företag så att aktiekurser bibehålls på en angenämt hög nivå, samt 3. till driften av våra 14 nya säkerhetstjänster samt 4. till ett nytt Nationalgarde att kraftfullt hålla efter det ökande antalet hemlösa, låginkomsttagare och uppviglande ryska troll som t.ex. journalister eller besökare av Global Politics.”

  ”Kan föredömslandet USA under den värsta epidemin i landets historia förneka sin befolkning allmän sjukvård för att istället stötta de rikaste 1 % och satsa 750 miljarder USD på försvarsbudgeten NDAA 2021 och blaserat åse hur tiotals miljoner människor vräks från sina hem för att kastas ut på gatan, så kan Vi i Sverige banne mig också åstadkomma något lika inspirerande. Er Statsminister”

 11. Nu har Fiji ( stat nr 39) och Botswana (stat nr 40) ratificerat FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. 75 år efter Hiroshima- och Nagasakibomberna. Och blivit den 39:e staten som gjort det. Det behövs 50 stater som ratificerar innan förbudet träder i kraft såsom FN-förbuden mot biologiska och kemiska vapen sedan flera år.

  Vi i Sverige bör signera och ratificera FN-konventionen och kraftigt minska vår vapenproduktion och vapenexport. Vi bör minska våld-och hot om våld. Och bör bygga fred i stället. Vi kan lära oss av Fiji.

  skriver Birger Eneroth på annan plats.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here