Regeringen säger Nej till kärnvapenkonventionen. Sviker freden – viktigare att göra som USA säger.

16
1177
Framtiden?

Aftonbladet skrev igår “Sverige kommer inte nu att skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud. Regeringen saknar stöd i riksdagen och konventionen uppges ha brister.
Regeringen vill att Sverige ska delta som observatör i stället.”…Ett 70-tal länder har skrivit på, men bara 23 har sedan också ratificerat konventionen.”
Aftonbladet.

Alliansfriheten.se skriver bra om detta.Kärnvapenkonventionen – vad Wallström och regeringen äventyrar.

Ett par utdrag här:

* Wallström skyller nu på att konventionstexten, som Sverige röstade fram i Generalförsamlingen, innehåller alltför många oklarheter. Det förefaller vara ett skenargument. Vilka oklarheterna är klargörs ej. Den rena realpolitiska sanningen är ju att det saknas en riksdagsmajoritet för ett undertecknande, och därför skulle ett regeringsförslag ha varit dödfött. Detta borde ha räckt som motiv för att avstå.

* Men från regeringshåll har även anförts – och Wallström distanserade sig under sin presskonferens på fredagen inte från den ståndpunkten – att Sverige skulle riskera sina försvarspolitiska samarbeten, om regering och riksdag biträdde konventionen.

* Sverige kan inte falla undan för påtryckningar från någon kärnvapennation utan att förlora sitt anseende. Det är möjligt att det senare nu sker. (Förkortat).

Läs vidare i artikeln!


Socialdemokratin är splittrad

Sveriges radio rapporterade förra veckan att “Alla partiets sidoorganisationer och en rad kända företrädare kräver att Sverige skriver under.”
Sveriges Radio.

“Det är ju så att en kärnvapenfri värld är en säkrare värld och det stärker i så fall också Sveriges säkerhet om vi kan få en värld som är befriad från kärnvapen”, säger Ulf Bjereld vid Tro och solidaritet.

För det andra så är det en viktig fråga för Socialdemokratin och faktiskt också för Sverige som gått längst fram vad gäller internationella nedrustningsförhandlingar och nedrustningsarbete ända sedan 1960-talet. Så omvärlden tittar på Sverige – hur kommer Sverige att göra – så därför är det viktigt även ur det perspektivet att Sverige undertecknar, säger Ulf Bjereld.

Vidare säger han “När det gäller partiets själ, när det gäller partiets långa historia av nedrustning, att stå på nedrustningens sida, så tror jag att det skulle verka demoraliserande internt i partiet om regeringen valde att inte skriva under”.

Sverige var med i arbetet att utforma FN-konventionen om förbud mot kärnvapen och röstade för att den skulle läggas fram och kunna skrivas under.


Svenska folkets åsikter.

Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. PalmecenterDet visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt. Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på. Denna undersökning utfördes sedan Sverige initialt ställt sig bakom kärnvapenkonventionen. Någon ny undersökning har inte skett mig veterligen. I juli 2017 röstade 122 länder, däribland Sverige igenom en FN:s konvention om kärnvapenförbud. Till skillnad från ickespridningsavtalet – som innebär att kärnvapenmakter inte ska sprida kärnvapen till andra stater och att andra länder ska avstå från att skaffa dem – så föreskriver FN:s konvention om kärnvapenförbud ett totalförbud. För att konventionen ska träda i kraft krävs dock att minst 50 stater ratificerar.

* Detta väcker också frågor om regeringens syn på demokrati, folkstyre, som regeringen vill sprida till andra länder. Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma!

Det har inte funnits skäl att tvivla på den politiska viljan att hålla fast vid kärnvapenfrihet, ta avstånd från stormakternas avskräckningsdoktriner och på alla sätt främja nedrustning. Sedan kom Lundinutredningen som på osaklig grund påstod att Sverige inte kunde ställa sig bakom FN:s Kärnvapenkonvention. Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.

Men i en artikel skriver de framstående experterna Rolf Ekéus, Lars Ingelstam och Tomas JonterDN-debatt: ”Remissvar i vår visar att Sverige nu accepterar kärnvapen” De avslutar med att vi ska oroa oss “för att de beroenden som Försvarsmakten nu öppet redovisat skulle omöjliggöra ett fullföljande av svensk politik för kärnvapennedrustning. De strider mot den kompromisslösa hållning till kärnvapen som har en stark grund i opinionen, officiella politiska uttalanden och bilden av Sverige i resten av världen. Avvecklingen av kärnvapen utgör en grund för vårt lands och mänsklighetens överlevnad.” Läs även Sverige kan göra mer för avspänning i Europa.


* Kort kommentar: Regeringen och de borgerliga partierna anser det viktigare att sluta upp bakom USA – världens i särklass mest folkrättsvidriga stat i dess krigspolitik och lögnaktiga smutskastning, hårda sanktioner av stater som söker självständighet, frihet och demokrati. Den svenska positiva inställningen till förslag om kärnvapenkonventionen ändrats snabbt sedan USA sagt att detta skulle försvara (det mycket farliga och ensidiga) samarbetet med USA i försvarsfrågor.

Sveriges ledande inflytelserika politiker visar därmed i praktiken att man inte stödjer folkrätt och demokrati. Sverige säkerhet är i fara, liksom Sveriges ställning som självständig stat. Minns att Sverige genast erkände den självutnämnde “interimspresidenten” Guadió i Venezuela då USA så ville – i stället för den demokratiskt valde Maduro. Minns Sveriges hårda sanktioner mot Syrien, som angrips av terrorister som stöds av USA, Israel och Saudiarabien. Starka bevis för att USA stödjer ISIS sedan åratal? Newsweek, Wall Street Journal: Israel stödjer terroristerna i Syrien.Den socialdemokratiska ledningens politik ökar risken för att Sverige inte bara dras in i krig utan i kärnvapenkrig.

Protestera!


Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!


 

Relaterat.

Margot Wallström ordnar möte om kärnvapenfrågan men går förbi huvudfrågan, kryper för USA och vilseleder.
Kärnvapenparaply – Skydd eller Sänke?
Sverige ska ratificera kärnvapenkonventionen för att skydda befolkningen!

16 COMMENTS

 1. Det är förstås i linje med den feministiska utrikespolitiken att inte underteckna. Istället ska man vårda sin relationer till och samarbeten med NATO – det är vad i klar text “Sverige skulle riskera sina försvarspolitiska samarbeten” egentligen betyder. Den feministiska utrikespolitiken röjer nya mark och binder Sverige till USA/NATO. Därmed riskerar Sveriges utplåning i händelse av krig med Ryssland. Uttrycket “Die dummen Schweden” stämmer riktig bra!

 2. Varför gå omvägen via Sveriges utrikesminister? Det måste vara lättare att fråga Pompeo direkt.

  • Men Anders Å då! Har du inte förstått att när det nästan bara är fasaden kvar av det neutrala Sverige, ja då måste den fasaden synas vara någorlunda snygg. Det är feministisk politik i S-tappning.

   • Men både Hultqvist och Wallström är ju fula som stryk!
    Dessutom är det allt annat än snyggt med en utrikesminister som står och ljuger så hon nästan ramlar omkull. Har inte näsan vuxit på henne också??

 3. För partiet Socialdemokraterna är beslutet inga problem. Därför vänsterns kärnväljare är mycket trogna väljare. Rent opinionsmässigt har saken ingen betydelse. Jag förutsätter det redan är kontrollerat innan beslutet togs. Vänsterpartiet har dessutom visat sig vara oförmöget att fälla en socialdemokratisk regering så något verkligt hot från det ideologiska hållet existerar inte. Det kommer bli så här och till nästa val är den här saken glömd för länge sedan.
  Vi pratar om vänsterinriktade masspartier utan direkt ideologisk väljarbas. (s)

 4. ”nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar” Det kallas representativ demokrati, representativ för vem, det är inget annat än en amerikansk marionett diktatur. Sverige och svenskarna har etablerats som satellitstat och kanonmat för USA med NATO.

 5. Varför koncentrerar sig offentliga organisationer, icke-statliga organisationer och miljöaktivister på att diskutera klimatförändringar och kärnkraftverk, men ignorerar samtidigt frågan om USA:s avgång från INF-fördraget?
  Varför försöker olika aktivister att fokusera allmänhetens åsikt om frågor som klimatförändringar snarare och överge andra viktiga fördrag? Vi har just nu, i synnerhet i väst, människor som protesterar på gatorna och klimatförändrings-aktivisterna., som har ett särskilt uttalande nu om de kommande generationerna av denna värld. De vill vädja till grupper av människor, men låt oss inte glömma den andra faktorn här, vilket också är media, och medias roll i att lägga fram de potentiella effekterna av klimatförändringarna. Vad Förenta staterna hävdar är att Ryssland inte följer INF-fördraget.
  USA vill ha överlägsenhet i Nuke Weapons Systems över alla rivaler, inte bara över Ryssland. Förenta staterna hävdar att Ryssland inte följer INF-fördraget. Rysslands övre parlament förväntas diskutera en proposition som suspenderar försvarsavtalet från 1987 (INF) från onsdagen den 26 juni.
  När INF-fördraget undertecknades var det under krigets etapper, där det var en ömsesidig förståelse att både Förenta staterna och Sovjetunionen, som blev Ryssland, måste komma överens om att begränsa sina lager och kärnvapen och att också få bli av med en viss klass av slagfältet kärnvapen; eftersom ökade kärnvapen endast gör konflikten mer sannolikt.
  USA:s årliga försvarsbudgeten uppgick år 2018 till 649 miljarder dollar, vilket översteg den totala budgeten för Kina, Saudiarabien, Indien, Frankrike, Ryssland och Förenade kungariket i kombination. Washington anklagar dock upprepade gånger Ryssland om att ha brutit mot INF-fördraget utan några bevis. Vad är det exakt som USA försöker uppnå med sådan retorik och aktivitet? Ryssland svarar i viss utsträckning med sin hypersoniska missilutveckling.
  När INF-fördraget undertecknades var det under krigets etapper, där det var en ömsesidig förståelse att både Förenta staterna och Sovjetunionen, som blev Ryssland, måste komma överens om att begränsa sina lager och kärnvapen och att också få bli av med en viss klass av slagfältet kärnvapen; eftersom ökade kärnvapen endast gör konflikten mer sannolikt. Men det vi har sett de senaste åren är ett försök från Förenta staterna att få Ryssland till ett ljus för att säga att Ryssland inte följer denna konvention och Ryssland utvecklar nya missilsystem, såsom hypersoniska missiler, att Ryssland inte är bindande till INF-fördraget, och det faktum att Ryssland har gått mot fördraget och utvecklat egna system och förmågor. Det är dock förmodligen fallet att de nationella staterna kommer att titta på sina vapensystem och uppdatera dem följaktligen eftersom varje stat vill ha en trovärdig nukleär avskräckande effekt. Och ibland betyder det att du måste kunna matcha potentiella motståndares förmågor.
  Nu försöker USA vara den dominerande skådespelaren, de tror inte på en trovärdig nukleär avskräckning, de vill ha ett system som är mer avancerat än Rysslands och andra stater. De vill vara, vad vi kallar, på offensiven, de vill ha en offensiv förmåga- och i själva verket fortsätta med det. De påstår att “Ryssland följer inte INF-fördraget”, det ger större legitimitet för Förenta staterna att driva en ny generation av kärnvapenutveckling.
  https://sputniknews.com/analysis/201906261076048994-expert-inf-usa-superiority-nuke-weapons-system-russia/

 6. Nyheter med en egen historisk horisont från M.W.
  Margot Wallström på Twitter: “Today marks 11 years since Russia’s invasion of Georgia. Sweden remains staunch supporter of Georgia’s sovereignty & territorial integrity. Russian military presence in Abkhazia & South Ossetia continues in violation of int. law. ”
  https://twitter.com/margotwallstrom/status/1159094645000953861
  Ref. från Reuters.
  https://www.reuters.com/article/us-georgia-russia-report/georgia-started-war-with-russia-eu-backed-report-idUSTRE58T4MO20090930

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here