Kärnvapenparaply – Skydd eller Sänke?

17
3765

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Sedan dess har viktiga saker hänt. Främst att över 50 stater har ratificerat FN:s kärnvapenkonvention. Dock inte Sverige. Sverige måste underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud – menar tre “tunga” socialdemokrater


Den här artikeln i ett synnerligen viktigt ämne har skrivits av kollegan Leif Elinder och har nyligen publicerats på Synapze. Kärnvapenparaply – Skydd eller Sänke? Bland andra har vår kollega Karin Utas Carlsson skrivit en artikel om detta, med fokus på Lundinutredningen. Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.


I juli 2017 antog en majoritet av världens länder en konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW). Sverige var en av dessa länder. Men varningar från USA:s f.d. försvarsminister Jim Mattis, om att ett ett slutgiltigt svenskt undertecknande (ratificering) skulle äventyra ett fortsatt amerikansk-svenskt militärt samarbete ledde till att regeringen beslöt att utreda frågan.

I januari 2019 presenterade enmansutredare Lars- Erik Lundin sina slutsater vilka utmynnande i ett avstyrkande av konventionen. Slutsatserna har skickats på remiss till olika myndigheter. Remisstiden utgår 26 april.

Lars Erik Lundin framför – dels att TPNW avtalet skulle underminera NPT (Icke -spridningsavtalet) då avtalet saknar ett instrument för verifiering, dels för att ett svenskt tillträde till TPNW skulle uppfattas som en kritik av Natos säkerhetspolitik. I detta ingår ett s.k amerikanskt ”kärnvapenparaply”, vilket anses spela en central roll.

Invändningar: Såväl NPT som TPNW anknyter till det Internationella atomenergiorganet IAEA, som föreskriver specifika skyldigheter vad gäller verifiering. Sverige har tidigare tagit avstånd från avskräckningsdoktriner byggd på kärnvapen .

Slutligen är inte Lars-Erik Lundin inte en opartisk utredare. Som ”senior fellow” vid ett institut kallat ISDP i Stockholm, har han en nära anknytning till Atlantic Council och Nato.

I stora mediakanaler (MSM) framställs Sveriges nära samarbete med NATO som en en garanti mot ett ryskt hot. Annekteringen av Krim anses tjäna som bevis – en aggressiv handling som bemöts med hårda ekonomiska sanktioner mot Ryssland där Sverige deltar. Det som saknas i MSM är en obunden bakgrundsanalys av de s.k.existentiella hot som USA och Ryssland ofta lyfter fram.

USA spenderar tiofaldigt mer än Ryssland på militära rustningar. Antalet Natoländer som omringar Ryssland har (mot tidigare löften) mer än fördubblats till 29 länder. USA har beslutat att modernisera sina kärnvapen för över tusen miljarder dollar. Syftet är att göra kärnvapnen mer ”användbara” – inklusive de c:a två hundra kärnvapen som USA redan har utplacerade i Tyskland, Holland, Belgien, Italien och Turkiet.

USA har vidare officiellt deklarerat att man övergett den s.k. MAD doktrinen (En doktrin om en garanterad ömsesidig utplåning) till förmån för en försvarsdoktrin som går ut på att USA – i en krissituation – ska kunna gå segrande ur ett kärnvapenkrig. Detta är tänkt kunna ske genom ett avväpnande s.k. ”första slag anfall” (Preemptive nuclear strike). På en säkerhetskonferens 2017 i Moskva uttryckte Victor Pozbihir, rysk generalstabschef, offentligt sin oro för denna policy – följt av flera uttalanden från President Putin om hur man ämnar hantera detta hot.

Ryssland saknar ett geo-synkroniserat satellit varningssystem och måste förlita sig på ett markbaserat varningssystem. Vid ett överraskningsanfall varnar detta för sent – i synnerhet om ett anfall iscensätts ifrån ett (med Nato) allierat land nära ryska gränsen. Rysslands motreaktion är att låta ett automatiserat datorprogram hantera motreaktionen – dvs genom en s.k. ”Dead man’s hand”.

Världen har flera gånger varit nära en kärnvapenkatastrof. USA:s militära engagemang sträcker över många länder utanför Europa. Natoländer lär därför inte undkomma en konfrontation oavsett utgångspunkt. Vem kan förutse hur Kim Jong Un (Nordkorea), Trump eller Putin kommer att uppträda i en krissituation? En sådan kan inträffa genom ett falskt alarm, en missbedömning, en provokation (jämför Kubakrisen 1962) eller genom en s.k. ”Falsk flagg” operation iscensatt av en tredje part. Ryssland första prioritering i ett sådant läge lär vara att förebygga ett överraskningsanfall – dvs att med egna missiler först slå ut närliggande Natobaser (enligt principen ”Use them or loose them”).

Domedagsklockan är en symbolisk klocka som sedan 1947 uppdaterats av amerikanska vetenskapsmän, vilka står bakom tidskriften Bulletin of the Atomic Scientists. Klockan symboliserar hur nära mänskligheten står inför en global katastrof genom att ange antalet minuter till midnatt. Klockan har sista året flyttats fram till 2 minuter till midnatt. Närmare undergång (kärnvapenkrig) har vi aldrig varit.

Ytterligare internationellt respekterade amerikanska militära analytiker som uttrycker liknande farhågor är Daniel Ellsberg (med boken –”The Doomsday mashine”), Steven Cohen,(med boken ”War with Russia”). William James Perry (fd försvarsminister). Lawrence Wilkerson (fd försvarsstabschef), Theodor Postol, John Mearsheimer mfl.

Mot denna bakgrund måste man fråga sig om Sverige verkligen gynnas av ett okritiskt närmande till USA:s globala säkerhetsintressen. USA är ett land – Som har ca 800 militärbaser i 70 olika länder, som senaste tio åren fört krig i länder som Afghanistan, Pakistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen och Somalia. Som sedan 9/11 (2001) (direkt/indirekt) är ansvarigt för att ett mycket stort antal människor har blivit dödade (Newsweek).

Som uppsäger viktiga kärnvapenavtal som ABM, INF och snart sannolikt även START, Som utpekar länder som söker oberoende (Iran,Kuba,Venezuela mfl) som existentiella hot? (När President Kennedy
på tidigt 1960 tal sökte Mexikos stöd i syfte att utpeka Kuba som ett existentiellt hot, lämnade Mexikos ambassadör följande svar- ”Gör vi det kommer 40 miljoner Mexikanare att skratta ihjäl sig”).

När man i svenska media diskuterar svensk säkerhetspolitik uttrycks nästan alltid varningar för president Putin och det ryska hotet. Men få oberoende analytiker tror att Ryssland oprovocerat skulle riskera ett kärnvapenkrig för att angripa ett Nato land eller isolerat Sverige. Den avgörande risken är en upplevd provokation där Ryssland ser sig tvungen att slå till först i syfte att eliminera riskerna för ett amerikanskt överraskningsanfall utgående från baser och fartyg i Rysslands närområde.

En vaksamhet mot ”den ryska björnen” är befogad men att omringa/tränga in den i ett hörn förefaller mycket oklokt – i synnerhet som den ryska björnen (likt USA) förfogar över 4000 kärnvapen. Sverige har övergivit sin neutralitetspolitik till förmån för ett okritiskt närmande till NATO (genom Värdlandsavtal och Avsiktsförklaringar mm). Från att tidigare ha varit ett trovärdigt och relativt tryggt land för Sverige nu en politik som vid en akut stormaktskonflikt riskerar att göra oss till ett förstahandsmål.

Natos så kallade kärnvapenparaply har blivit ett sänke.

Relaterat.
Sverige ska ratificera kärnvapenkonventionen för att skydda befolkningen!

Föregående artikelInget krig i Ukraina sedan Ryssland visat tänderna?
Nästa artikelTrappar Ukrainas regering upp för ökat krig mot landsmännen i östra Ukraina?

17 KOMMENTARER

 1. Denna artikel var införd i DN Åsikt 2 april:

  Sverige bör skriva på FN:s konvention mot kärnvapen.

  Klimat. Hotet mot klimatet är tvåfaldigt. Sedan 1950-talet har jordens medeltemperatur stigit med 0,9 grader. Det har lett till att ökenområden breder ut sig, att snö och is i kalla områden smälter och havsnivån höjs. Orkaner och cykloner orsakar mer skada. Knappt en grad låter inte mycket, men om vi jämför det med att medeltemperaturen under istiden var fem grader
  lägre än i dag förstår vi allvaret.

  Det andra hotet mot klimatet kommer från kärnvapen. Nio länder har kärnvapen, där Ryssland och USA ungefär 7000 var, Frankrike, Storbritannien och Kina mellan 200–300, Indien, Pakistan och Israel ett 100-tal, medan Nordkorea har minst 20 stycken.

  Vid en konflikt mellan till exempel Indien och Pakistan, där mindre än hälften av deras kärnvapenarsenal användes, skulle omfattande bränder orsaka en atomvinter över hela norra halvklotet. Sot och rök i stratosfären, där inga moln finns och inget regn kan rensa bort det, skulle på mycket kort tid sänka medeltemperaturen med runt 1,3 grader. Det skulle minska möjligheten att odla mat med upp till 40 procent och orsaka massvält.

  Ungdomar världen över protesterar mot politikernas passivitet i klimatfrågan. FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanar världens ledare att lyssna på ungas oro för klimatet och leverera konkreta och ambitiösa lösningar. Lika viktigt är att dessa ledare satsar på arbetet för en kärnvapenfri värld. Som ett första steg krävs att fler länder följer de 70 länder som
  redan skrivit på FN-konventionen som förbjuder kärnvapen. Vad väntar Sveriges regering på?

  Sara Moser, Kvinnor för Fred, Stockholm

 2. Bra att ungdomar världen över engagerar sig i klimatkrisen, det är ju dem som drabbas och inte alla gamla giriga skråpukar vid maktens bord som tillåtit rovdriften för penningars skull.

  MEN, som Anders säger, kampen för kärnvapennedrustning, samarbete och fred är lika viktig för oss alla, och inte minst för ungdomarna som borde slippa att få ta över en vettlös ny kärnvapenupprustning.
  Jag måste berätta att den av media ignorerade amerikanska presidentkandidaten, kongressledamoten Tulsi Gabbard den 22 april vid Brown University hållit sitt hittills starkaste tal, med betoning på världsfreden.

  Hennes tal startar 58 minuter in på Youtube videon och håller på i ca 30 minuter. Tulsi har som bekant inte tagit några fångar hittills i sin presidentkampanj och varit den enda som öppet tagit strid mot militär-industrin, Vita huset, CIA, neocons, neolibs, läkemedelsindustrin, lobbygrupperna som köpt representanterna i kongress och senat, representanterna som berikar sig på detta, oljeindustrin m.fl. samt stöttat Julian Assange och Chelsea Manning.

  Tulsi har kanske som ingen annan vetskap om vad som försigår inom The Deep State och i detta sitt fredstal, det troligen bästa jag hört av ngn politiker, berättar hon om hur krigstrummorna nu bankas för ett krig mot Iran, där Saudi och Israel, Vita Husets herrar, trycker på för ett nytt storkrig i regionen. En Iransk nyhetskanal har påpassligt stängts ned på Youtube. Tulsi berättar också om hur USA nu på allvar, på fullt allvar alltså, planerar för KÄRNVAPENKRIG mot såväl Ryssland som Kina och att kriget skall föras i Europa på gränsen mot Ryssland så att USA själva skall skonas så gott det går från undergången. Aaaah, är det inte härligt hur vår kära ömsinta husse månar om oss, sina europeiska vänner.

  Tulsis tal var oerhört koncentrerat och kraftfullt, Brown University Lecture 22 april – Tulsi Gabbard LIVE on the Road, och rekommenderas starkt. Bara 30 minuter men … powerful. Tulsi berättar att om hon skulle bli president (inte så troligt, bara 1 % i polls) så skulle hon omdelbart börja samarbeta med länder som Ryssland och Kina i frågor som ekonomi, handel men framförallt om kärnvapennedrustning. Avsluta de dyra regime change krigen, ta hem trupperna och istället vara närvarande på världsscenen som en ledare vad gäller skapande av fred. En 180 graders vändning alltså av amerikansk politik.

  Hon har en vision för världen med fredliga interaktioner stater emellan och för grön energi. Ja, man kan ju i alla fall få drömma lite om en framtid för mänskligheten, för våra barn och deras barn, men risken är nog stor att hon råkar ut för en liten olycka kanske om hennes röst verkligen skulle få gehör hos det amerikanska folket. Hennes tal borde tas upp i vår svenska media, men här vet ingen ens vem hon är och vår politiska ledning har istället frotterat sig med USA politiker som John McCain och Albright. Ställ våra krigshökar i regeringen, som suktar efter amerikanska snyggt skinande kärnvapen på svensk mark gentemot Tulsi Gabbards vision om en fredligare värld utan atomvinter. Man skäms som svensk

 3. Kommer USA och Ryssland att förstöra världen?
  https://www.rbth.com/lifestyle/330267-what-is-nuclear-winter-russia-us-war
  På 1980-talet konstaterade både ryska och amerikanska forskare att ett kärnvapenkrig helt skulle förstöra livet på jorden genom att inleda plötsliga och drastiska klimatförändringar. Men vissa skeptiker tror att hotet om kärnvatten är överblåst.
  Föreställ dig följande: Moskva och Washington misslyckas med att nå en diplomatisk lösning på sina konflikter och släppa sedan ut sina kärnvapen. De utrotar stora städer och förvandlar dem till eldsöar: vid sådana höga temperaturer förbränns även järnkonstruktioner. De skapar eld-stormar som inte bara dödar alla varelser som andas, utan också slänger mycket sot i atmosfären. Och det är där de verkliga problemen börjar.
  Sot och damm stiger till stratosfären där de bildar täta lager av moln som blockerar solsken. ”Efter att sotmoln bildats kommer solstrålar inte att nå marken vilket leder till en plötslig nedkylning”, skrev den sovjetiska matematikern Nikita Moiseyev som ledde utvecklingen av en matematisk modell av miljökonsekvenserna efter ett eventuellt kärnvapenkrig i 1980-talet.
  ”Enligt våra beräkningar, under den första månaden efter ett kärnvapenkrig, kommer den genomsnittliga temperaturen på jorden att minska med 15-20 grader, kanske till och med 25 grader Celsius, och fortsätta sedan minska i flera månader,” tillade Moiseyev.
  I det här scenariot kan naturligtvis inget gott väntas för resten av planeten. Under flera månader skulle en ”atomskymning” – en konstant natt utan sol – och ”kärnvinter” råda, frysa marken på flera meters djup, beröva överlevande av sötvatten. Lägg till här en global kupol av sot som skulle täcka jorden i flera månader, liksom enorma mängder strålning, stormar och tyfoner som skulle krascha på stranden på grund av klimatförstöringar och masshungersnöd, döden skulle vara oundviklig för alla levande varelser.
  ”Människan kommer inte att kunna överleva en kärnvinter,” uppgav Moiseyev. ”Ingen skulle vara levande för att bevittna någon ny vår.”

  • ”… vid sådana höga temperaturer förbränns även järnkonstruktioner.”

   Jajamänsan så är det. Föreställ er då när två fulltankade jumbojet flygplan flyger rakt in i de två skyskraporna World Trade Center i USA vid elfte september attacken. Tusentals liter flygfotogen antänds på ett ögonblick och temperaturen i skyskrapan där flygplanen flyger in och krossas kanske stiger till ett par tusen grader. Allt brinner, även järnkonstruktioner och betong. De övre intakta delar sätts i en fallande rörelse som av sin rörelse-energi krossar allt under ända tills det når marken. En dominoeffekt.
   För en tid sedan talade någon här om att attacken var false flag och att byggnaderna skulle ha sprängts från bottenvåningarna och samtidigt mördat tusentals(?) amerikaner.
   Nä, de påståendena om false flag vill jag avfärda som rena konspirationsteorier. Det vi såg var vad som hände.

 4. men den tredje skyskrapan som föll 6 timmar senare utan något flygplan , skyskrapan föll rakt ner utan att ska några andra byggnader ett perfekt ingenjör arbete, förklara detta utan en mängd påhittade bortförklaringar ,

  • ”Rasmassorna från det norra tornets kollaps träffade även de övriga byggnaderna i området, en av dem var den 47 våningar höga byggnaden WTC 7 och slog upp ett stort hål i fasaden samt orsakade omfattande bränder på flera våningar av huset. Sprinklersystemet fungerade inte och byggnaden var inte prioriterad under räddningsarbetet då den redan var evakuerad när det norra tornet rasade. Detta gjorde att branden härjade närmast obehindrat i nästan sju timmar innan byggnaden klockan 17:20 lokal tid var så pass skadad att den kollapsade under sin egen tyngd. I och med att den kollapsade så pass snabbt ifrågasattes den officiella förklaringen av konspirationsteoretiker. Den hade dock olikt de mindre byggnaderna en liknande konstruktion som tvillingtornen med en centralstomme och bärande balkar ut till den bärande fasaden vilka försvagades, släppte och orsakade en snabb kollaps.”

   https://sv.wikipedia.org/wiki/11_september-attackerna#%C3%96vriga_skador_i_WTC-omr%C3%A5det

   • Men varför rasade inte Grenfell Tower i London när det brann? Den här branden kan liknas med branden i WTC 7. Grenfell Tower var också enormt skadad men byggnaden kollapsade inte.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Grenfell_Tower_fire

    Jag brukar inte vara konspiratorisk men …

    Britterna förklarar varför Grenfell Tower inte kollapsade medan WTC 7 gjorde det, och det är att Grenell byggdes fyra år tidigare än WTC.
    https://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/14/grenfell-tower-would-have-collapsed-built-four-years-earlier/

    • Oj, jag kan inte läsa all den texten på engelska men skillnaden har säkert med byggnadernas konstruktion att göra.

     Varför sprinklersystemet i WTC 7 inte fungerade beror alldeles säkert på att vattenledningssystemet var trycklöst då stamledningar ryckts av och vatten sprutar hejdlöst från alla öppna ledningar.

     Jag finner Wikipedias förklaring som trovärdig så jag ser ingen anledning att tvivla på uppgifterna.

    • Förresten tycker jag det har blivit mycket brandkatastrofer på senare tid. Idag brinner ett alldeles nybyggt hyreshus i Falkenberg. 16 våningar högt tror jag. Eller är det bara medias anmälningar om bränder som ökat?

   • Fanns inget hål i fasaden på WTC7 vad har du fått det ifrån? För övrigt ska ett sådant hus inte falla ihop som ett korthus oavsett…Det är tydligt att WTC7 sprängs och det har man erkänt också från officiellt håll då man inte kunde dölja sanningen längre! Men arbetarklass har tydligen stort förtroende för skurkarna i Washington…Det förtroendet finns dock inte hos befolkningen i USA! Det är därför som man bl a kräver en ny oberoende utredning uppbackat av tusentals arkitekter i USA som gärna vill veta vad som egentligen orsakade att husen rasade!

  • Och ägaren till WC 7, en viss Larry A. Silverstein, hade försäkrat hela byggnad mot terrorattack i juli månad 2001 – alltså två månader innan 9/11. Samme Larry A. Silverstein som varje morgon åt sin frukost på WC 7 uteblev just dagen då ”al Qaida attackerade USA”. Samme Larry A. Silverstein kvitterade senare 3 miljarder dollar från försäkringsbolaget.

   Ännu mer anmärkningsvärt var det också den BBC reportern som 15 minuter innan WC 7 jämkades med marken berättade om att ”WC 7 has fallen”

   https://www.youtube.com/watch?v=f0HPqd8dPeE

 5. Man kan också läsa Christopher Bollyns bok ”Solving 9-11 – the deception that changed the world”. Därefter får man själv bilda sig sin uppfattning. Men vi är ju vana vid desinformation . jfr. Skripalaffären

  • Den ’kvinnan’ var kanske ngn ur special forces med peruk och som senare lyftes med helikopter. Byggnaderna var sannolikt evakuerade till stor del.
   Men brandmän dog utan tvivel.
   En del undersökare har funnit att många av dom som påstods ha dött i byggnaderna hade påhittade identiteter dvs dom var inte verkliga offer.
   Och dom drygt 700 lik som senare angavs ha plockats ur de bortransporterade rasmassorna där personal från national nuclear adminstration i full strålskyddsmundering hanterade kroppsdelar, behöver inte enbart ha härrört från WTC.

 6. ”Det har lett till att ökenområden breder ut sig, att snö och is i kalla områden smälter och havsnivån höjs” Öknarna minskar och växtligheten breder ut sig, orsak ökad värme och CO2.
  https://www.popsci.com/new-study-shows-earth-getting-greener
  https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3557905/Rising-carbon-dioxide-making-Earth-GREENER-Extra-plant-growth-greenhouse-gas-cover-USA-twice.html
  Isarna smälter på ett ställe och fryser till på andra.
  https://www.nationalgeographic.com/news/2018/02/ross-ice-shelf-bore-antarctica-freezing/
  Vi vet inte varför havet stiger, minskat utrymme genom geologiska förändringar eller uppvärmning? Många rapporter säger att både uppvärmningen och stigningen har upphört sedan flera år.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here