Sverige måste underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud – menar tre ”tunga” socialdemokrater

16
2178

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. Om Sverige går med i Nato blir det omöjligt för Serige att ställa sig bakom FN:s kärnvapenkonvention.

______________________________________________________________________

Ingress: Denna artikel ”Sverige måste underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud” har publicerats i Göteborgsposten igår 29/3. Den är skriven av tre ”tunga” socialdemokrater, nämligen

Birgitta Dahl, fd talman i Sveriges riksdag, Lena Hjelm-Wallén, fd utrikesminister och Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap. Den vilar på åsikterna hos en majoritet av Sveriges befolkning.

Avtalet om förbud mot kärnvapen, TPNW öppnades av FNs Generalförsamling den 20 september 2017 och trädde i kraft den 22 januari 2021, 90 dagar efter det att 50 stater ratificerat det. Den 14 mars 2021 är det 54 stater som ratificerat avtalet och 86 som signerat det. Tyvärr hör Sverige inte till dessa. Sverige var med om att lansera konventionen i FN och har en stark tradition av motstånd mot kärnvapen och tillit till FN: Flera opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet vill att Sverige ansluter sig. Det är också klarlagt att TPNW inte strider mot ickespridningsavtalet och det tillhörande Stockholmsinitiativet.

Varför inte ordna en folkomröstning om detta, i demokratisk anda? I Sverige – och i hela världen.


Sverige måste underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud

Sverige är en respekterad nation för sin långa tradition av arbete mot kärnvapen. Vi kan inspirera andra att följa efter och öka det moraliska trycket på kärnvapenstaterna. Därför uppmanar vi riksdagens ledamöter att verka för att Sverige snarast ratificerar konventionen om förbud mot kärnvapen, skriver bland andra Birgitta Dahl, fd talman i Sveriges riksdag.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det var om detta Alva Myrdal skrev, när hon för 45 år sedan förtvivlad konstaterade ”att människor runt om i världen vant sig vid att leva vidare, så obekymrade av den ständigt ökande risken, att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla och vår civilisation.”

2017 antogs konventionen om kärnvapenförbud av 122 medlemsstater i FNs generalförsamling och som nu gäller som lag från den 22 januari 2021, då mer än 50 stater ratificerat den. Det innebär att kärnvapen nu är olagliga enligt internationell rätt för de stater som ratificerat konventionen.

Saknats stöd

Den 12 juli 2019 tvingades utrikesminister Margot Wallström konstatera att det i den svenska riksdagen då inte fanns stöd att ratificera konventionen. Ett skäl som anfördes var att en sådan skulle vara skadlig för våra samarbeten med USA, Nato och grannländer i Norden.

Detta bemöttes bland annat av fyra professorer i internationell fredsforskning. Vårt partnerskap med Nato är inte ett hinder för ratificering då både Österrike och Irland, som i likhet med Sverige har ett sådant partnerskap, gjort detta.

Även 56 förutvarande stats-, utrikes-, och försvarsministrar i Nato-länder, däribland Tyskland, Kanada, Japan, Norge, Danmark och Island yrkar på att deras hemländer ska ratificera.

Risken för vårt land att utsättas för ett anfall med kärnvapen skulle minska i stället för att öka, vilket är fallet när ett militärt angrepp med kärnvapen kan misstänkas utgå från vårt land.

En ratificering skulle innebära att kärnvapen inte under några omständigheter tillåts inom svenskt territorium. Risken för vårt land att utsättas för ett anfall med kärnvapen skulle minska i stället för att öka, vilket är fallet när ett militärt angrepp med kärnvapen kan misstänkas utgå från vårt land.

Sverige är en mycket respekterad nation för sin långa tradition av arbete mot kärnvapen. Vi kan inspirera andra att följa efter och öka det moraliska trycket på kärnvapenstaterna.

En svensk ratificering förutsätter att en majoritet av riksdagens ledamöter lever upp till sitt ansvar för kommande generationers säkerhet genom att bidra till att minska hotet från kärnvapnen. Därför uppmanar vi riksdagens ledamöter att verka för att Sverige snarast ratificerar konventionen om ett förbud mot kärnvapen.

Därmed skulle Sveriges röst i opinionsbildningen mot kärnvapen bli tydligare och Sverige skulle återta rollen som stark pådrivare i arbetet mot kärnvapen. Det bidrar till en säkrare värld för alla.

 

Föregående artikelEtt farligt önsketänkande i konflikten med Ryssland
Nästa artikelDollarhegemonin tog slut i onsdags!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

16 KOMMENTARER

  • Nej, varför detta nedlåtande ord? Birgitta Dahl är 83 år, Lena Hjelm-Wallen är 77 år. Unge Ulf Bjereld som bara är 63 år, var åren 2015 till 2020 ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet och därmed också adjungerad ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott.

   Visst vore det bra med protester från yngre socialdemokrater, som förstås starkt riskerar att få sin politiska ställning försvagad i så fall.

 1. Österrike och Irland är ju inte uppmarschområden i ett ev. NATO-angrepp på Ryssland, så därför har de väl fått frisedel. Jag saknar också aktiva riksdagsmän och unga bland undertecknarna.

 2. Det är när sossar närmar sig döden de börjar göra rätt. Det är väldigt talande. Fler sossar behöver nog hotas med döden, för de fattar tydligen inte att kärnvapen hotar dem och deras barn till döden.

 3. Till och med jag förstår att beroendet har sitt pris.
  Den som är satt i skuld är inte fri ter sig ett gammalt närmast religiöst uttryck.
  Jag har upptäckt att vänsterpolitik i mycket påminner om feodalismens vasallstater.
  Där lojaliteten är priset för beskydd.
  Friheten har man inte råd med när lojalitet och beroende försörjer och beskyddar.
  Precis som kanariefågeln i sin bur.
  Den fågeln är långt ifrån fri.
  Den fågeln är ägd av sin herre.
  Sverige är också ägd.
  Ägd av de högre makter som sätter ramverket om vad som gäller.
  Vem tror Sverige är fria att underteckna FN:s konvention mot kärnvapen?
  Inte jag i alla fall.
  Varför försvara svagheten när styrkan är mäktigtast?
  Är det inte bättre att med styrka försöka ta sig ur beroenden för att på vis uppnå en frihet att själva bestämma?

 4. ”Kärnvapenförbudet” i Östersjön syftar bara till att ge Ryssland lokalt kärnvapenmonopol. Det har de redan, så frågan är inte så het.

  • Nej, ett kärnvapenförbud måste förstås omfatta Ryssland – och USA samt närliggande länder där uSA har kärnvapen som Nederländerna och Tyskland..

   • Jag önskar regeringen skulle vara lika benägen att sprida information om kärnvapens förödelse som de är att sprida information om Nazi förintelselägrens förödelse.
    De är båda lika förkastliga men det är bara den ena som verkar politiskt användbar.
    Självklart är jag för ett kärnvapenförbud.
    Jag tror de flesta i Sverige är det utom möjligen politikerna som är beroende av att kärnvapnen finns.
    När hörde du en riksdagspolitiker yrka om kärnvapenförbud senast?

 5. Man förstår att regeringen inte vill skämma ut sig internationellt genom att föreslå ett fantasifoster ingen tänker hålla för egen del. Särskilt inte Ryssland.

 6. Regeringen gjorde inte detta enbart pga påtryckningar av Usa. Absolut NOLL egen säkerhets bedömning,analyser, och försvar, utrikespolitik. NOLL. Usa säger hoppa. Regeringen och Sverige,hur högt

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here