Fråga från Amineh Kakabaveh till utrikesminister Ann Linde: Fängslade minderårigas och politiska fångars situation i Chile.

2
1116
Amineh Kakbaveh. Bild i Proletären.

Riksdagsledamot Amineh Kakabaveh har lämnat in en skriftlig fråga till utrikesminister Ann Linde om fängslade minderårigas och politiska fångars situation i Chile.

Tacksam spridning manar Chile Despertó – Kommission Mänskliga Rättigheter / Bojkott, Stockholm – Göteborg – Norrköping – Södertälje, som informerat mig om detta.

Se även Youtube video – länkt längre ned.


Skriftlig fråga till utrikesminister Ann Linde (S)
2019/20:1721 Fängslade minderårigas och politiska fångars situation i
Chile. 3 juli, besvaras senast 17 juli.

Sedan den 18 oktober har det chilenska folket protesterat mot rådande
ojämlikhet och orättvisor som drabbat majoriteten av befolkningen.

Regeringens svar har varit omfattande polisiära ingripanden, vilka medfört ett
stort antal döda, skadade och fängslade. Brotten mot de mänskliga rättigheterna
har varit grova och omfattande. Mellan den 18 oktober och den 31 december
häktades 21 637 personer, varav 6 420 bekräftades vara minderåriga.

Det chilenska människorättsinstitutet INDH (Nationella institutet för mänskliga
rättigheter) rapporterade att man fram till den 30 mars besökt 11 389 personer i
häkte, varav 1 580 var minderåriga.

2 146 av dessa häktade uppgav att de varit
offer för grovt våld/tortyr/sexuella övergrepp.

De chilenska myndigheterna försöker dölja den aktuella siffran över politiska
fångar som hålls i så kallad preventiv fångenskap. Deras brott består i att de
har utövat sina demokratiska rättigheter genom att demonstrera. Därmed har de
blivit anklagade för störande av allmän ordning, ett brott som knappast kräver
ett preventivt fängslande.

Fram till den 8 januari 2020 hade rättsliga processer på grund av påstådda
begångna brott inletts mot 2 449 av de häktade, och det chilenska
inrikesdepartementet var anklagande part i målen.

Covid-19-pandemin drabbar nu Chile hårt. Siffror över smittade, inlagda på
sjukhus och avlidna stiger, medan folket i de fattiga områdena organiserar
soppkök för att klara livhanken.

De som sitter i fängelse är särskilt utsatta när ett gäller smitta, eftersom
trångboddheten är stor och de sanitära förhållandena bedrövliga. På många
anstalter trängs 8–12 personer i en sovsal utan tillgång till egen säng. På många
ställen saknas även tillgång till dricksvatten, skyddsutrustning och basal
sjukvård.
I nuläget pågår en nationell och internationell kampanj för att omvandla
preventiv fångenskap till husarrest i väntan på fortsatt rättslig utredning.
Genom husarrest kan man rädda människoliv. Tyvärr har domare som beviljat
husarrest i enskilda fall tvingats av en högre rättsinstans att återkalla besluten,
efter påtryckningar från inrikesdepartementet (på grund av dess roll som
anklagande part i målen).

Domstolsväsendet är sålunda inte som i normala
demokratier avskilt från och självständigt i förhållande till samhällets politiskt
styrande instanser.

Det är uppenbart att situationen när det gäller mänskliga rättigheter har
försämrats allvarligt och att rättsapparaten eroderar med livshotande följder för
dem som kastas i fängelse i dagens Chile.

Ann Linde Foto Kristian Pohl Regeringskansliet.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:
Vilka initiativ avser ministern att ta, för Sveriges del och inom EU, för att
demokratiska och mänskliga rättigheter ska respekteras och att förhållandena
inom det chilenska rättsväsendet och fångvården snarast ska förbättras?

Skriv till chilenska myndigheter och kräv frigivning av de politiska fångarna!

Föregående artikelStoppar Ryssland och Kina förslag i FN:s säkerhetsråd om stöd till terroristerna i Syrien?
Nästa artikelRegeringen säger Nej till kärnvapenkonventionen. Sviker freden – viktigare att göra som USA säger.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. ”Deras brott består i att de
    har utövat sina demokratiska rättigheter genom att demonstrera.” Fredliga demonstranter har nog inte fängslats. Lite svårt att veta då de maskerade gängen blandade sig med de fredligt demonstrerande och demonstrationerna urartade till våldsamma angrepp på ordningsmakten och vandalisering av tunnelbanestationer och hotell. Med detta följde också inbrott i butiker med omfattande stölder och bränder. Flera personer har dött av skador som de orsakat varandra. Några som var inne i varuhus och butiker omkom i den brand som protestanterna själva anlagt bl.a. Ordningsmakten har, åtminstone i början, i huvudsak varit återhållsam. Det har också skett oegentligheter med våldsamma polis/militär-ingripanden och säkert stämmer det att några poliser överskridit sina befogenheter, vilket jag inte försvarar. Reaktionen mot de chilenska myndigheterna är mycket mindre befogad än den protest svenska myndigheter inkl brittiska och USA borde få för hur man handskas med pressfrihet och mänskliga rättigheter när det gäller Julian Assange!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here