Fyra skäl att säga nej till EU. Vad tycks om detta?

2
429

fyraskal_a5flygblad_webb. Där hittar man texten nedan

Fyra skäl att säga nej till EU

Ja till demokrati

EU flyttar makten från folkvalda församlingar till överstatliga organ och byråkrater som varken går att rösta bort eller kontrollera. EU-systemet är skapat för att inte kunna reformeras och demokratiseras.
EU påtvingar medlemsstaterna nerskärningar och privatiseringar. Den nyliberala politiken är fastslagen i EU:s fördrag. Fackliga rättigheter hotas. Vårt nej till EU är ett nej till ett odemokratiskt supermaktsbygge och ett ja till nationellt självbestämmande, internationellt samarbete, en
egen valuta och en självständig ekonomisk politik.

Ja till solidaritet

EU bygger murar mot omvärlden och sätter ekonomiska intressen framför solidaritet. Tidigare kolonier pressas att skriva på ofördelaktiga frihandelsavtal. EU:s jordbrukspolitik med subventioner och storskalighet riskerar att slå ut jordbruk i fattigare länder. Flyktingpolitiken har blivit alltmer inhuman. Extremhögern har stärkts och en del medlemsstater har fått regeringar med bristande respekt för demokrati. Genom EU-medlemskapet blir Sverige allierat med sådana auktoritära regimer.

Om vi var fria från EU skulle vi kunna föra en solidarisk bistånds- och handelspolitik.

 

 

Ja till miljön

EU flyttar makten från folkvalda församlingar till överstatliga organ och byråkrater som varken går att rösta bort eller kontrollera. EU-systemet är skapat för att inte kunna reformeras och demokratiseras. EU påtvingar medlemsstaterna nerskärningar och privatiseringar. Den nyliberala politiken är fastslagen i EU:s fördrag. Fackliga rättigheter hotas.
Vårt nej till EU är ett nej till ett odemokratiskt supermaktsbygge och ett ja till nationellt självbestämmande, internationellt samarbete, en egen valuta och en självständig ekonomisk politik.
EU löser inte de globala miljö- och klimatproblemen. EU tar i första hand hänsyn till marknadskrafterna. Unionens jordbrukspolitik är inriktad på storskaligt jordbruk och djurhållning
med utbredd användning av kemikalier.
Fiskeripolitiken bidrar till att havens resurser överutnyttjas.

Ja till världen

På många områden hindrar EU enskilda länder från att gå före i klimatarbetet – medlemskapet gör det svårare för Sverige att vara ett föregångsland i miljöfrågor.

EU tar stora steg i riktning mot ett Europas Förenta Stater – en ekonomisk, politisk och militär supermakt som ska konkurrera med andra supermakter.
EU:s militära upprustning hotar Sveriges alliansfrihet. EU talar ofta med en gemensam röst i viktiga internationella organisationer som FN.
Om Sverige stod utanför EU skulle vi kunna vara en självständig röst i världen. Vårt nej till EU är ett nej till nykolonial utsugning och militära allianser och
ett ja till global solidaritet, neutralitet och fred.

2 COMMENTS

  1. Instämmer helt i de ovanstående punkterna.
    Sverige är numera, sedan 1995 ett “protektorat” styrt från Brüssel och administrerat av valda representanter för Sveriges folk utsedda i fria allmänna val.
    SWEXIT NU!

  2. Jag kommer ihåg när Grekland gick över till euron då uppstod ett ekonomiskt kaos,priser på baslivsmedel som ex. grönsaker steg till det tredubbla och sedan dess har G varit tvungna att sälja ut sig till IMF.Nej till euron och ut ur EU så snabbt det bara går och det finns inga hinder för att handelsutbytet med EU-länderna inte kan fortgå som vanligt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here