Det viktigaste mötet i G20 var mellan Indien, Kina och Ryssland?

1
488

Denne artikel av Pepe Escobar har först publicerats i Asia Times Asia Times. och sedan på Globalresearch. Globalresearch.

Ledarna för Indien, Kina och Ryssland (IKR) träffades under G20-mötet i Osaka – viktigaste mötet under detta stormötet?. Nästa möte sker vid Eastern Economic Forum i Vladivostok i september.I sina inledande anmärkningar gjorde Putin, Xi och Modi klart att kontakterna mellan Indien, Kina och Ryssland (IKR) handlar om att bygga, i Putins ord, en “odelbar säkerhetsarkitektur” för Eurasien.

* Modi betonade multilaterala ansträngningen för att bekämpa klimatförändringen. Han klagade över att världsekonomin styrdes av ett “ensidig” diktat och betonade nödvändigheten av en reform av Världshandelsorganisationen.

* Putin gick ett steg vidare och sa att “våra länder är positiva till att bevara systemet för internationella förbindelser, vars kärna är FN-stadgan och rättsstatsprincipen. Vi upprätthåller sådana viktiga principer för mellanstatliga relationer som respekt för suveränitet och icke-inblandning i inrikes frågor. ”

* Putin understryker tydligt den geopolitiska kopplingen mellan FN, BRICS, SCO och G20, “stärkande av WTO: s befogenhet” och Internationella valutafonden som “en modern och rättvis multipolär värld som förnekar sanktioner som legitima handlingar”. Rysslands-Indien-Kinas kontrast med Trump-administrationen kunde inte vara starkare.

BRICS är närmast dött nu då både Putin och Xi är fulla av misstro mot Brasiliens Jair Bolsonaro, betraktad som allierad till Trumps neokolonialism. Trump prisade Brasiliens “enorma tillgångar”, som nu privatiseras till förmån för amerikanska företag.

* Xi fördömde protektionismen och krävde ett starkare WTO. Putin talade för bilateral handel i nationella valutor. Ryssland-Kina har tecknat ett avtal om att byta till rubel och yuan i bilateral handel, som börjar med energi och jordbruk. Det kommer att bli en samordnad satsning för att kringgå SWIFT genom att använda det ryska systemet för överföring av finansiella medel (SPFS) och det kinesiska gränsöverskridande betalningssystemet (CIP).

Förr eller senare kommer Ryssland-Kina att invitera Indien att gå med. Moskva har utmärkta bilaterala förbindelser med både Peking och New Delhi. Minihandelskrig mot New Delhi lanserades av Trump-administrationen – inklusive förlusten av Indiens särskilda status som handelspartner och med bestraffning för köp av ryska S-400-missilsystem – ökar processen i detta samarbete. Indien, kommer att betala för S-400 i euro.
Och Ryssland försöker att i hemlighet hjälpa Iran på många olika sätt.
Indien har ett existentiellt val att göra: att fortsätt att köpa iransk olja eller säga adjö till Irans strategiska hjälp via Chabahar-hamnen för att underlätta Indiens länk till Afghanistan och Centralasien.

Kina ser Iran som ett nyckelland i Nya Sidenvägen, eller Belt and Road Initiative (BRI). Den stora bilden kommer inte att förändras; Trump-administrationen satsar på omdirigering av globala försörjningskedjor ut ur Kina, medan Peking fortsätter full fart framåt med sitt Belt and Road Initiative.

* Trump ses alltmer med misstro över hela Europa – som Bryssel vet att EU är målet för ett förestående handelskrig. Samtidigt är över 60 nationer engagerade i Belt and Road-projektet, och med Eurasia Economic Union också kopplad till Belt och Road, kan det vara en tidsfråga innan hela EU är med på BRI. Men det finns inga bevis för att Indien plötsligt kommer att delta i Belt and Road-projekt.

Att Indien utvecklar närmare samarbete med Kina och Ryssland innebär inte anslutning till Belt och Road. Det kan bli dags för Modi att bestämma sig…

1 COMMENT

  1. Det är verkligen intressant vad som pågår. USA är 4% av världen, EU 3%, och Kina+Ryssland+Indien+flera andra, alla som nu börjar samarbeta och handla med varandra, är mer än 50% av världen. USA dominansen och kontrollen har helt byggt på Dollardominansen, som nu faller samman. USA har hotat, saboterat, sanktionerat, och krigat mot lite för många i världen. Allt färre litar på dom. Själv använder jag bara banker lokalt, USA kan inte se vad jag gör för SWIFT är aldrig involverat. Jag använder sedan 15 år SWAP. Det går till så här. I landet X sitter A, han vill sända 10,000 till B i Kina. I Kina sitter C som vill sända 10,000 till D i landet X. SWAP sänder 10,000 från A till D, i landet X och 10,000 från C till B i Kina. Båda transfers är lokala, inga pengar passerar mellan länder och SWIFT används inte. Det här är helt lagligt, men myndigheterna vill veta. Dollarn är helt bortkopplad.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here