Avbryt samarbetet med Israel!

19
2244
Netanyahu och Ganz. Bild i Israel Times.

Den svenska innovationsmyndigheten Vinnova, Business Sweden och Sveriges ambassad i Israel har nu, tillsammans med Start-Up Nation Central i Israel, lanserat en ny plattform för samarbete mellan länderna inom forskning och utveckling.

Samtidigt har EU-parlamentet med stor majoritet röstat igenom att permanenta det hittills provisoriska “Open Skies”-avtalet med Israel – ett avtal med syftet att öka flygtrafiken mellan Israel och EU, sänka biljettkostnader, erbjuda fler destinationer och öka turismen.

Det här sker samtidigt som Israels regering planerar att gå vidare med annektering, beslagtagande, av ytterligare stora delar av det palestinska territoriet. Med fördrivning av människor och upprättande av så kallade “självstyrande områden” av den typ som apartheidregimen i Sydafrika en gång planerade för sina icke-vita medborgare. En politik som, om den genomförs, skulle betyda dödsstöten för den av Sverige och 135 andra länder erkända palestinska staten, och omöjliggöra en fredlig lösning av konflikten i Mellanöstern.

“Det här är en diplomatisk framgång med betydelsefull inverkan för staten Israel” förklarar Israels EU-ambassadör Ronny Leshno-Yaar, sedan flygavtalet röstats igenom. “Vänskap med Israel har fått stå över alla andra överväganden”. Och Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson “ser verkligen fram emot att se resultaten av samarbetet” inom det vetenskapliga området mellan Sverige och Israel.

Det är givetvis orimligt att en statlig myndighet startar nya samarbeten med Israel samtidigt som svenska politiker – tillsammans med över 1.000 parlamentariker från 25 europeiska länder – i ett officiellt uttalande protesterar mot de israeliska planerna. Och att Sverige inte använt sin möjlighet att stoppa, eller åtminstone skjuta upp, avtalet inom flygområdet* . Hur kan det bli så?

EU:s utrikeschef Josep Borrell har förklarat att en israelisk annektering av ytterligare palestinska områden inte skulle “passera opåtalat”. Men vad betyder det? Hittills har man inte föreslagit någon enda liten sanktion eller annan åtgärd. Istället inleder man hela tiden nya, för Israel förmånliga, samarbeten.


Vad ger det för signaler? Varför förklarar man inte tydligt att det inte är aktuellt med några nya samarbeten – och att de som pågår tills vidare läggs på is – så länge Israel inte ändrar sin politik, upphör med ockupationen och lägger ner annekteringsplanerna?

Varför suspenderar man inte det förmånliga handelsavtalet? Ett avtal som uttryckligen kräver “respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” (artikel 2)?

Enligt Vinnovas hemsida är målet för myndigheten att “Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld”. Men att ge sig in i nära samarbete med israelisk ockupation, landstöld och våldsutövning är definitivt inte hållbart.

* Gunnar Olofsson meddelar att ”länken till det officiella uttalandet heter ”Joint letter by 1080 parlamentarians from 25 European countries to European governments and leaders against Israeli annexation of West Bank”. Innehåller samtliga undertecknare. Jag har kollat hela listan. Som jag skrev inga moderater, kristdemokrater eller sverigedemokrater.”
En länk finns här.
Jag (Anders Romelsjö) har gått igenom listan och hittat 51 svenska undertecknare, bland dem förra socialministern Annika Strandhäll. Inga svenska regeringsledamöter finns med.

Relaterat
Ta ansvar för Palestina!

Föregående artikelÄr Joe Biden ett bra alternativ till Donald Trump? Stödde Jugoslaviens förstörelse, motarbetar visselblåsare.
Nästa artikelDet viktigaste mötet i G20 var mellan Indien, Kina och Ryssland?
Gunnar Olofsson är kirurg och har flera gånger arbetat i Palestina. Han är ordförande i Borås Palestinagrupp och är en landets främsta experter på Israel och Palestina.

19 KOMMENTARER

 1. Problemet är väl att om vi nu ska vara giriga, tjäna pengar på andras bekostnad i klassisk utsugning, så blir det svårt att också välja mänskliga och territoriala rättigheter till människor. Mänskligheten har löst det moraliska dilemmat genom att vara skenhelig och falsk. För att befästa detta ställningstagande, (som givetvis inte kan ifrågasättas p.g.a. sin ädla avsikt) har man skapat en ”Molgan”, någon att skylla på, att hänvisa till och på så sätt tro sig komma undan sitt ansvar. Denne ”Molgan” stoppar man in i olika tempel och på så sätt skapar en övermänsklig kraft som är den egentliga orsaken till att en del måste leva i förnedring och dö medan andra har djupa betänkligheter och själsligt lidande i den svårigheten att kunna välja vilken champagne man ska dricka.
  Till alla falska och skenheliga små russinsjälar vill jag påminna om ett underbart palestinskt ordspråk, ” försök inte gömma dig bakom ett finger”!
  Rebecca Hybbinette

 2. Men Gunnar är också en svuren israelhatare och grav antisemit. En person som alltid verkar för totalitära muslimska diktaturer.

  • Nej, Gunnar är en anhängare till demokrati och FN-stadga. Israel får en omfattande kritik på olika sätt av de flesta stater. Gunnar är ingen antisemit. Semiter ”Den allmänna uppfattningen är att semiterna hade sitt ”urhem” i den sydliga delen av Arabiska halvön och därifrån vandrat västerut till Etiopien, i nordostlig riktning till Palestina, Syrien och Mesopotamien samt till Egypten och Nordafrika i nordväst. Man vet till exempel att en stor ström semiter kom till Egypten redan i förhistorisk tid. Det bör nämnas att alla de tre stora monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam har grundats av semiter. De har därigenom präglat livsvanor och kulturformer över hela världen. ” (Wikipedia).

   Araber och palestinier är väl lika mycket semiter som israeler.
   Att kalla en kritiker av Israels politik för antisemit är befängt – och lika fel som att kalla en kritiker av Palestina för anti-semit.

   Nej, Gunnar Olofsson är ingen vän av totalitära muslimska diktaturer.

   • Problemet är att du inte kan ta ansvar för antisemitiska inlägg som publiceras här. Jag har redan sett en.

    Erik Svensson, utbildad arkeolog från Uppsala Universitet.

    • Det finns verkligen olika uppfattningar om vad som menas med ”antisemitiska inlägg”. Eftersom du inte nämner något konkret kan jag inte kommentera ytterligare.

     • Då ber jag om ursäkt och gör det här. Antog att du kunde se den själv men här är den igen: ”Att dra det “antisemitiska” kortet då man förlorat argumentet eller inte har sanningen på sin sida är rent ut sagd patetiskt. Det blir ännu mer patetisk när man använder det för att försvara de hemska brotten som de falska semiter, d v s Kazar maffian, begår varje dag i Palestina!”

     • Khazarer var en folkgrupp som under första årtusendet e. Kr. bebodde landet norr om Kaukasus mot Volgas och Dons nedre lopp i nuvarande Ryssland.

      Khazarerna omtalas första gången i historien år 198, då de anföll armeniskt område, men tillbakaslogs. De slöt sig 363 till kejsar Julianus vid hans infall i Persien. Sedermera blev ”Khazarien” en del av Attilas vidsträckta rike och bestämdes 448 till underhållsland åt hans äldste son. I början av 500-talet var Volgas deltaland deras kärnområde. Under det följande århundradet underkuvade de bulgarerna vid mellersta Volga och tog herraväldet över Krim och Azovska sjön. Riket sträckte sig längs hela östra kusten av Kaspiska havet (”Khazarernas hav”).

      Kazarernas stora rike omfattade folk av mycket olika härkomst och deras överhuvud och hövdingar hade härskartiteln khagan. Khazarerna var ett i religiöst avseende tolerant folk. Särskilt mottog de vänligt de från Konstantinopel fördrivna judarna, vilka bidrog till förbättrad handel och förmådde den ledande dynastin på 700-talet att antaga judendomen. Khazarriket blev en bufferstat mellan det kristna Bysans och de expanderande muslimerna och spelade en betydande roll för handeln mellan Orienten och Europa. Även vikingarna kom i kontakt med khazarriket.

      På 900-talet gick det emellertid tillbaka med khazarriket och Kievriket tillfogade khazarerna ett allvarligt nederlag 965. En sista återstod av riket som fanns kvar på Krim tillintetgjordes 1016 av Kievriket och bysantiner i förening. (Wikipedia).

   • De som utgår från khazarteorin gjorde utgår från att de flesta judar inte har någon rätt att kalla sig själva för judar och att de inte har någon rätt att bo i områden med en lång judisk historisk närvaro eftersom de inte när ett ursprung med övriga moderna populationer i Levanten.

    • Alla som tillhör religionen judendom kan väl kallas för judar, även konvertiter, oavsett var i världen de befinner sig. Om man med judar avser en semitisk folkgrupp som en gång i tiden säger sig ha slutit ett avtal med sin gud om att få disponera ett särskilt landområde blir det en annan sak, då kallas man allt framgent jude, även om man är sekulär. Antisemit är inte ett rationellt begrepp eftersom jag kan vara sekulär och semit eller jude och icke-semit. Det är så jag uppfattar saken, rätt eller fel.

  • Att dra det ”antisemitiska” kortet då man förlorat argumentet eller inte har sanningen på sin sida är rent ut sagd patetiskt. Det blir ännu mer patetisk när man använder det för att försvara de hemska brotten som de falska semiter, d v s Kazar maffian, begår varje dag i Palestina!

   https://fampo.blog.se/khazar/

   • Khazarteorin är en ökänd antisemitisk myt som inte har någon som helst vetenskapligt stöd.

    Erik Svensson, utbildad arkeolog från Uppsala Universitet.

  • All heder åt Gunnar Olofsson för att han står på Palestiniernas sida, talar sanningen om brotten som vår tids värsta rasistiska regim begår på barn, kvinnor och civila, dag in dag ut året ut för över 70-år!

 3. Detta är bara ett av många avskyvärda brotten som dessa avskyvärda sionisterna begår mot Palestinier dag in dag ut, år in och år ut.
  ”Dozens of human rights groups told the United Nations this week that the perpetrators of the extrajudicial execution of 26-year-old Ahmad Erakat at a checkpoint last month must be held accountable. Video of the incident shows that soldiers shot Erakat when he exited his vehicle with hands in the air. Clearly unarmed and defenseless,” Erakat was left to bleed to death for around 90 minutes while occupation forces denied him medical care, the rights groups state. Israeli soldiers present did not provide Erakat with emergency treatment. Ten minutes after the shooting, an Israeli ambulance arrived at the checkpoint. Those medics treated only the lightly injured soldier and did not provide aid to Erakat. In treating a wounded Israeli soldier but leaving [Erakat] without medical assistance despite his critical injury, Israel’s conduct amounts to prohibited racial discrimination,” the rights groups add.

  https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/israeli-impunity-coming-end

 4. Detta är bara ett av många avskyvärda brotten som dessa avskyvärda sionisterna begår mot Palestinier dag in dag ut, år in och år ut.
  ”Dozens of human rights groups told the United Nations this week that the perpetrators of the extrajudicial execution of 26-year-old Ahmad Erakat at a checkpoint last month must be held accountable. Video of the incident shows that soldiers shot Erakat when he exited his vehicle with hands in the air. Clearly unarmed and defenseless,” Erakat was left to bleed to death for around 90 minutes while occupation forces denied him medical care, the rights groups state. Israeli soldiers present did not provide Erakat with emergency treatment. Ten minutes after the shooting, an Israeli ambulance arrived at the checkpoint. Those medics treated only the lightly injured soldier and did not provide aid to Erakat. In treating a wounded Israeli soldier but leaving [Erakat] without medical assistance despite his critical injury, Israel’s conduct amounts to prohibited racial discrimination,” the rights groups add.

  https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/israeli-impunity-coming-end

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here