Greta Thunberg håller stilen – vägrar ta emot Nordiska Rådets miljöpris.

18
3628

Greta Thunberg har fått Nordiska Rådets miljöpris. Men hon vägrar att ta emot det och motiverar detta nedan. Texten på hennes Instagram översatt från engelska till svenska av mig. Greta Thunbergs meddelande på Instagram. Även den ursprungliga texten på engelska publiceras.

The text is presented first translated to Swedish, and then follows the original text in English.

Ett klart besked till dem som hon tror att hon arbetar för Kapitalet och låter sig ”mutas.”

DN skriver” ”Svenska Greta Thunberg fick Nordiska rådets miljöpris på en gala i Stockholms konserthus på tisdagen. Men hon valde att inte ta emot priset. Det hade varit väldigt konstigt att ta emot priset från statsministrar när det är dem som vi strejkar mot, säger Isabelle Axelsson som representerade Thunberg under ceremonin.” DN


Greta Tunbergs besked.

Jag har fått Nordiska rådets miljöpris 2019. Jag har beslutat mig för att avstå från detta pris. Här är anledningen: ”Jag reser för närvarande genom Kalifornien och kan därför inte vara närvarande med dig idag. Jag vill tacka Nordiska rådet för denna utmärkelsen. Det är en enorm ära. Men klimatrörelsen behöver inte fler priser. Vad vi behöver är att våra politiker och människor med makt börjar lyssna på den nuvarande, bästa tillgängliga vetenskapen. De nordiska länderna har ett mycket gott anseende världen över när det gäller klimat- och miljöfrågor. Det är inget skryt. Det saknas inte fina ord. Men när det gäller våra faktiska utsläpp och våra ekologiska fotavtryck per capita – om vi inkluderar vår konsumtion, vår import såväl som luftfart och frakt – så är det en helt annan historia.I Sverige lever vi som om vi hade cirka 4 planeter enligt WWF och Global Footprint Network.

Och ungefär samma sak gäller för hela Norden.I Norge till exempel gav regeringen nyligen ett rekordstort antal tillstånd för att leta efter ny olja och gas. Det nyöppnade olje- och naturgasfältet ”Johan Sverdrup” förväntas producera olja och naturgas under 50 år. Olja och gas som skulle generera globala koldioxidutsläpp på 1,3 ton. Klyftan mellan vad vetenskapen säger är nödvändig för att begränsa ökningen av den globala temperaturökningen till under 1,5 eller till och med 2 grader – och politik som leder de nordiska länderna är gigantisk. Och det finns fortfarande inga tecken på de ändringar som krävs.Parisavtalet, som alla de nordiska länderna har undertecknat, bygger tankar om jämlikhet, vilket innebär att de rikare länderna måste gå i spetsen.Vi tillhör de länder som har möjlighet att göra det mest. Och ändå gör våra länder ännu ingenting. Så tills ni börjar agera i enlighet med vad vetenskapen säger är nödvändigt för att begränsa den globala temperaturökningen under 1,5 grader eller till och med 2 grader Celsius, väljer jag – och Fridays For Future i Sverige – att inte ta emot Nordiska rådets miljöpris inte heller prispengarna på 500 000 svenska kronor. Med vänliga hälsningar Greta Thunberg ”


Greta Thunberg’s statement.

I have received the Nordic Council’s environmental award 2019. I have decided to decline this prize. Here’s why: “I am currently traveling through California and therefore not able to be present with you today. I want to thank the Nordic Council for this award. It is a huge honour.
But the climate movement does not need any more awards. What we need is for our politicians and the people in power start to listen to the current, best available science.
The Nordic countries have a great reputation around the world when it comes to climate and environmental issues. There is no lack of bragging about this.
There is no lack of bragging about this. There is no lack of beautiful words. But when it comes to our actual emissions and our ecological footprints per capita – if we include our consumption, our imports as well as aviation and shipping – then it’s a whole other story.

In Sweden we live as if we had about 4 planets according to WWF and Global Footprint Network. And roughly the same goes for the entire Nordic region.
In Norway for instance, the government recently gave a record number of permits to look for new oil and gas. The newly opened oil and natural gas-field, ”Johan Sverdrup” is expected to produce oil and natural gas for 50 years; oil and gas that would generate global CO2 emissions of 1,3 tonnes.
The gap between what the science says is needed to limit the increase of global temperature rise to below 1,5 or even 2 degrees – and politics that run the Nordic countries is gigantic. And there are still no signs whatsoever of the changes required.
The Paris Agreement, which all of the Nordic countries have signed, is based on the aspect of equity, which means that richer countries must lead the way.
We belong to the countries that have the possibility to do the most. And yet our countries still basically do nothing. So until you start to act in accordance with what the science says is needed to limit the global temperature rise below 1,5 degrees or even 2 degrees celsius, I – and Fridays For Future in Sweden – choose not to accept the Nordic Councils environmental award nor the prize money of 500 000 Swedish kronor.
Best wishes
Greta Thunberg” Greta Thunbergs meddelande på Instagram.

Föregående artikelNya globala klimatberäkningar visar på snabbare uppvärmning
Nästa artikelDavid Rockefeller och Ny världsordning
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

18 KOMMENTARER

 1. Greta Tunberg reser för närvarande genom Kalifornien. Där kan hon nu passa på att studera skogsbränder på nära håll.
  https://www.rt.com/op-ed/472068-california-wildfires-power-dystopia/

  Greta säger att ”klimatrörelsen behöver inte fler priser. Vad vi behöver är att våra politiker och människor med makt börjar lyssna på den nuvarande, bästa tillgängliga vetenskapen. De nordiska länderna har ett mycket gott anseende världen över när det gäller klimat- och miljöfrågor. Det är inget skryt. Det saknas inte fina ord. Men när det gäller våra faktiska utsläpp och våra ekologiska fotavtryck per capita – om vi inkluderar vår konsumtion, vår import såväl som luftfart och frakt – så är det en helt annan historia. I Sverige lever vi som om vi hade cirka 4 planeter enligt WWF och Global Footprint Network”.

 2. Dumt att bli sekteristisk och bedriva personkult. Det beteendet saknar värde och är inte önskvärt av Thunberg heller. Om Thunberg ”håller stilen” eller resten av klimatsekten ”håller stilen” får väl var och en avgöra.

  Jag har nog en mer balanserad hållning. Hon och de som är i hennes närhet gör väl både bra och dåliga saker.

  Ex.
  Hänvisning till ”den nuvarande, bästa tillgängliga vetenskapen”. Dåligt. All vetenskap hanteras bäst med öppenhet och skepticism, samt falsifieringsförsök och ev. falsifiering av falsifiering.
  Cykla. Bra att föregå med gott exempel.
  Låna Schwarzeneggers el-bil: Mindre bra. Att lifta och/eller cykla hade sannolikt varit bättre.
  Segla över Atlanten. Bra.
  Flyga in proffsseglare till en Rothschild-båt. Mindre bra. Bättre med begagnad atlant-seglare eller vikingaskepp i mer ekologiskt material, seglad av bättre folk.
  Det känslomässigt korrekta talet till FN med kritik mot evig tillväxt och fokus på vetenskapligt evidenta utrotningsevent, samt påpekndet tt politikerna inte är konsekvent. 90% briljant. Hon hade kunnat vara mer vetenskaplig, d.v.s. angett de vetenskapliga evidensen för det hon påstod, vilka finns och naturligtvis INTE är det politiska organet IPCC.

  • Att hänvisa till vetenskapen är ett måste. Utan den vet vi knappt om jorden är rund eller om den cirklar krig solen och inte tvärtom. Det är just systemet med peer to peer och ständiga falsifieringsförsök som gör att vetenskapen är pålitlig. Du använder istället det för att misskreditera vetenskapen och kallar sedan ditt enmansparti för ”Vetenskapliga partiet”. Ordet provokatör poppar upp i bakhuvudet.

   Greta kan inte vara vetenskaplig då hon inte har tillräcklig utbildning. Kanske kan hon en dag sluta skolstrejka och skaffa sig en sådan, men tillsvidare så är hon på samma plan som nästan alla andra.

   Sedan är du som vanligt tvärsäker om IPCC. Har du läst deras rapporter och i så fall, har du tillräcklig kunskap för att kunna värdera dom?
   Tvärsäkerheten börjar bli en besvärande faktor för er klimatskeptiker. Nästan alla fattar att klimatet inte är förutsägbart på ett tvärsäkert sätt. Dom som likafullt ständigt uttrycker sig på det viset dödar sin egen trovärdighet.

 3. Inte mer än rätt att hon tackar nej till priset. Hon lever inte som hon lär. Om hon verkligen vill visa på en klimatsmart livsstil så borde hon göra sig av med sin dator och sin telefon. Tillverkningen av dessa sätter stora märken i miljön. Plastkassar ska beskattas, men plasten i en dator slipper undan. För att inte tala hur metallerna till batterierna bryts. Finns bilder på barn som gräver med sina bara händer helt utan skyddsutrustning. Greta stjäl deras barndom

  • Inte räcker det med klimatanpassade insatser av enskilda för att tillräckligt motverka den massiva fossilanvändningen i ett mycket primitivt ekonomiskt system.

   • Med den inställningen att individen inte har något ansvar är det inte särskilt svårt att förstå att vänsterns samhällen förruttnar i kriminalitet och korruption. Jag vill mena all demokrati måste grundas i individen och dennes förutsättningar. Utbildning är viktig. Straff är en form av ”utbildning” från livets hårda skola.

    • Kriminaliteten är klart högst i USA sedan länge och där finns en omfattande korruption. EU-myndigheter menar att korruptionen kostar EU 1000 miljarder euros per år.
     Vet inte vad du menar med vänsterns samhällen.

 4. Med stort intresse och ett leende läser jag senaste numret av Proletären. ”Domedagsprofeter” är rubriken på Stefan Holms artikel i dagens tidning. Han har en egen ”hörna”, Gömt & Glömt, där han oftast kommer med språkliga godbitar, med mycket humor.
  Han skriver vidare ”Om likheten mellan religiösa väckelserörelser och medelklassens klimatångest.” ”På medeltiden kallades den som tvivlade på att digerdöden var Guds straff för våra synder ”gudsförnekare”. Idag är de ”klimatförnekare”. ”Som grädde på moset har väckelsen fått sin egen jungfru av Orleans. Vem vill ge sig på en tonårsjänta, även om hon heter Greta i stället för Jeanne?” Mycket läsvärd artikel.

  • Lättsmält och lättillgänglig artikel i en utmärkt tidning, där dock sakligheten lyser med sin frånvaro liksom i de allra flesta artiklarna jag läst i klimatfrågan. Men i just denna artikel var det inte meningen med saklig analys. Jag har hittills inte läst en tillräckligt penetrerande bra kritik av IPCC:s beräkningar.

  • Stefan Holm producerar ett oftast ganska halvfärdigt korsord och ibland ganska dåliga inlägg. Det här var nog ett av dom klart sämre. Det präglas av samma tråkiga dumdryga och inte minst gubbiga förakt för en ung kvinna som vi har läst så många gånger i klimatdebatten, plus att han bara struntar i en stor del av världens vetenskapsmän, med det meningslösa konstaterandet att jordens liv har ”överlevt 2 miljarder år av påfrestningar” och kallar det hela för ”medelklassens klimatångest”. Beklämmande ovetenskapligt strunt i mina ögon. Vad vi vet är dessutom livet på jorden 3,7 miljarder år gammalt.

 5. Klimatförändringsaktivisten Greta Thunberg ber om hjälp, eftersom hennes vägran att flyga har lämnat henne strandad på fel sida av världen.
  Den svenska tonåringens vädjan kom på fredag ​​efter att FN meddelade att miljötoppmötet COP25 skulle vara värd i Madrid, Spanien. Toppmötet var planerat att äga rum i Chile, men det sydamerikanska landet drog tillbaka värdansvaret denna vecka mitt i den nationella civila oron.
  ”Eftersom COP25 officiellt har flyttats från Santiago till Madrid behöver jag lite hjälp. Det visar sig att jag har rest runt om i världen, till fel plats. Nu måste jag hitta ett sätt att korsa Atlanten i november.
  Om någon kunde hjälpa mig att hitta transport skulle jag vara så tacksam.” skrev Thunberg på Twitter.
  Enligt CNN har Thunberg rest halvvägs till den sydamerikanska nationen men kommer att behöva vända tillbaka för att besöka FN:s klimatmöte. Thunberg reste till Amerika före FN:s klimatåtgärdstoppmöte i New York i september. Eftersom hon vägrar att flyga gjorde Thunberg den nästan 3 000 mil långa resan över Atlanten via segelbåt. Thunberg har vägrat att flyga sedan 2015, med hänvisning till flygutsläpp. Istället reser hon med båt, tåg och elbil.

 6. Civil oro råder även i Spanien.
  Sanchez välkomnar FN:s klimat/väder möte fast inte kan garantera mötets säkerhet.
  Madrid kommer att vara värd för FN: s klimatmöte, känd som COP25 . Detta har bekräftats av FN i ett kort uttalande där det erinrar om att detta möte kommer att hållas inom en månad, mellan 2 och 13 december. Chile var det land där det internationella mötet skulle äga rum, men protesterna fick president Sebastián Piñera att avstå från toppmötet . Men mindre än en dag efter det tillkännagivandet enades Piñera och den fungerande spanska presidenten, Pedro Sánchez, om att Madrid skulle ersätta Santiago de Chile.
  Mötet, vilket innebär att samordna förhandlingarna från delegaterna från de nästan 200 länder som kommer att delta i konferensen. Totalt beräknas stödet uppgå till cirka 25 000 personer. Spanien har aldrig varit värd för ett klimatmöte. Dessa möten, som normalt hålls årligen sedan 1995, organiseras vanligtvis 12 månader i förväg. Trots den lite tillgängliga tiden visar källor från verkställande direktören sitt förtroende för att de kommer att kunna hållas i tid.
  FN-konferensen som nu hålls i Madrid borde hjälpa ländernas förhandlare att slutföra stängningen av reglerna för utvecklingen av Parisavtalet mot uppvärmning , som börjar genomföras under det kommande decenniet. Men dessutom förväntas antalet nationer som förbinder sig att höja sina planer för att minska växthusutsläppen öka, vilket för tillfället inte räcker för att den globala uppvärmningen förblir inom hanterbara gränser.

 7. Den 4 november är den första dag då president Donald Trump formellt kan begära att USA drar sig ur Parisavtalet om klimatet.
  Redan under sin kampanj inför presidentvalet 2016 sa Donald Trump att han skulle ta USA ur Parisavtalet. Det var ett av många löften, eller hot, om att dra tillbaka miljö- och klimatåtgärder som president Barack Obama hade infört.
  Trump har också hållit fast vid sin linje att förneka klimatförändringen och dragit tillbaka en hel del miljöregleringar. Efter bara en kort tid som president, sommaren 2017, skickades brev till FN där USA sa sig vilja dra sig ur Parisavtalet.

 8. USA meddelar officiellt Förenta nationerna om tillbakadragande från Paris klimatavtal.
  Under 2017 tillkännagav Trump-administrationen att de skulle dra tillbaka USA från Parisavtalet så snart det är lagligt tillåtet att göra det.
  Parisavtalet, ett landmärkesklimatavtal som undertecknades i den franska huvudstaden 2015, syftar till att hålla den globala genomsnittliga temperaturökningen under 2 grader Celsius (3,6 grader Fahrenheit) genom att minska utsläppen av växthusgaser.
  Enligt artikel 28 i Parisklimatavtalet kan ett land lämna avtalet redan den 4 november 2020, under förutsättning att dess regering skickar en anmälan om återkallelse till FN ett år före det datumet.
  En amerikansk tjänsteman vid utrikesdepartementet berättade för reportrar på måndag att Washington hade meddelat FN att de skulle lämna avtalet och tilllade att detta skulle markera det första formella steget i en ettårig process för att lämna den globala pakten för att mildra klimatförändringarna.
  USA:s utrikesminister Mike Pompeo bekräftade på måndag att USA hade startat den formella tillbakadragningsprocessen, medan han betonade att Washington är stolt över sin ”rekord som världsledande för att minska alla utsläpp”.
  USA kommer att fortsätta att hjälpa våra partners att minska utsläppen, skydda naturresurser, öka motståndskraften och svara på naturkatastrofer.
  FN: s talesman Farhan Haq sade på måndag att FN har fått en officiell anmälan av Förenta staterna som beskriver sin avsikt att dra sig ur Parisklimatavtalet inom ett år. ”Vi har fått det, vi kan bekräfta det”.

 9. Klimathysteri med ’soggy bottom’.
  (EIR) La Rouche visar här i sin rapport ( flera artiklar) vad klimatagendan har för avsikt, vad den går ut på, dess konsekvenser och vilka som driver den. Beskriver just de bakomliggande orsaker som ’msm-media’ inte vill prata om. (Är mycket förvånad över att en sådan viktig, kort och sammanhållen skrivning kommer just från EIR. ) Överraskad? Ja, mycket !
  Och som det gamla ordspråket säger (L.W), ”Om det man inget vet, där om må man tiga.”
  https://larouchepub.com/special_report/2019/co2_reduction_is_mass_murder/index.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here