Nya globala klimatberäkningar visar på snabbare uppvärmning

8
2085

Klimatfrågan har diskuterats här på längden och tvären och vi är nog alla eniga om att alls som yttrar sig är inte eniga. Nedan en aktuell rapport från forskare på SMHI.


Nya globala klimatberäkningar visar på snabbare uppvärmning

Nya beräkningar över hur klimatet förändras i världen bekräftar att mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad. De visar också att uppvärmningen sker snabbare än vad tidigare beräkningar visat. SMHI har nu gjort de första beräkningarna med den nya versionen av den globala klimatmodellen EC-Earth.

Efter flera års utveckling har forskarna på SMHIs Rossby Centre nu gjort de första beräkningarna med den senaste versionen av den globala klimatmodellen EC-Earth. Beräkningarna visar hur klimatet förändras fram till slutet av seklet, år 2100. De utgår från antaganden om framtida utveckling av samhället och mängden utsläpp av växthusgaser.
De nya klimatberäkningarna bekräftar bilden att mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad. De visar också att uppvärmningen sker snabbare än vad som tidigare beräkningar visat, säger Ralf Döscher, chef för SMHIs klimatmodelleringsenhet Rossby Centre.
Snabbare förändring undersöks.

Forskarna undersöker nu varför de nya beräkningarna visare en snabbare klimatförändring än vad som hittills varit känt.
Fler modeller visar liknande resultat, att uppvärmningen sker snabbare, och det bekräftar att det är angeläget att arbeta med utsläppsminskningar, betonar Ralf Döscher.
Den kraftigaste förändringen är längst i norr, där temperaturen i Arktis stiger mycket snabbare än den globala medeltemperaturen. Det påverkar havsisen, som minskar i alla scenarier.
Följer vi de medelhöga eller högsta utsläppsvägarna i framtiden så kommer havsisen i Arktis att försvinna helt under sommaren. Om vi lyckas begränsa uppvärmningen kommer mindre is att smälta i Arktis och framför allt kommer den lokala temperaturökningen i Arktis bli mindre, säger Torben Koenigk, enhetschef för global modellering på SMHIs Rossby Centre.

De nya beräkningarna med den globala klimatmodellen EC-Earth (CMIP6, heldragna linjer) visar hur mycket den globala medeltemperaturen stiger vid olika samhällsutveckling med olika stora utsläpp av växthusgaser. Med de nya beräkningarna är det tydligt att uppvärmningen går snabbare än tidigare beräknat (jämförelse mellan streckad och heldragen linje i respektive färg). Den gröna kurvan motsvarar ett hållbart samhälle som följer åtagandena i Parisavtalet. Den lila kurvan motsvarar ett fortsatt fossildrivet samhälle som inte gjort utsläppsminskningar eller andra åtgärder för att begränsa mängden växthusgaser i atmosfären. De streckade linjerna visar medelvärde för motsvarande beräkningar utifrån RCP-scenarierna (CMIP5), som använts i de senaste årens klimatforskning.

Klimatberäkningarna analyseras just nu av forskare på Rossby Centre och de jämför med beräkningar från andra forskargrupper som gjort motsvarande klimatberäkningar inom det internationella samarbetet CMIP6, där beräkningar från ett trettiotal klimatmodeller koordineras och samlas i en gemensam öppen databas.
Framöver kommer klimatberäkningarna att tolkas med en regional klimatmodell, för att ge ett mer detaljerat underlag om hur klimatet utvecklas i Sverige.
Först när den regionala bearbetningen är gjord har vi ett underlag som är tillräckligt detaljerat för att presentera i en klimattjänst som går att använda till exempel i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Tills vidare är det bäst att fortsätta att använda det som finns publicerat i våra klimattjänster på smhi.se, säger Ralf Döscher.
Beräkningarna ligger också till grund för ny forskning som kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och som utvärderas i FN:s klimatpanel IPCC:s nästa stora klimatrapport (AR6) som publiceras 2021-2022.
Data finns redan nu öppet tillgängliga via SMHIs datanod ESGF, där till exempel andra forskare kan ladda ner och använda materialet.

Rapport från SMHI. TV4 Play


Rossby Centre
Rossby Centre är döpt efter Carl-Gustaf Rossby, meteorolog, den förste som lyckades förklara de storskaliga rörelserna i jordens atmosfär ” Rossbyvågor”. Enheten startades 1997, och har med tiden fått ett mycket gott internationellt anseende.
Centret utvecklar både regionala och globala klimatmodeller, som delges till stora delar av världen, och de är bl a aktiva i internationella projekt för att sprida kunskap om hur forskare ska kunna ta fram information i sina egna länder. Rossby Center tillhör de ledande bland dem som utvecklar tredimensionella klimatmodeller som åskådliggör klimatsystemet och samverkan mellan dess komponenter (atmosfären, haven, land och is).

Forskarna på SMHI har nu gjort de första beräkningarna med den senaste versionen av den globala klimatmodellen EC-Earthm som började användas under 2019, i den ” ingår möjlighet att koppla in atmosfärens kemiska sammansättning, dynamisk vegetation, oceanens biogeokemi och Grönlands istäcke.”
De nya resultaten kommer att bli en del av underlaget för nästa rapport från FNs klimatpanel IPCC som tros komma om ett par år.

FN:s klimatpanel IPCC etablerades 1988, det är en mellanstatlig organisation som i sig inte är någon forskningsenhet, utan den har som uppgift att värdera forskningsläget när det gäller klimatförändringar som orsakats av människan. 1990 gjorde klimatpanelen sin första utvärdering, i den antyddes försiktigt att den pågående globala uppvärmningen var antropogen, Därpå följde utvärderingar med några års mellanrum, den näst senaste 2014. 2018 utgavs rapporten om möjligheten att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad.
Läs mer om Rossby Center här.

Relaterat.
Hur resonerar egentligen ledande klimatskeptiker?
De rika i “den gröna klimatpolitiken” – vad vill de?
Hur gick klimatmatchen mellan “Alarmisten” Per Holmgren, SMHI och “Icke-alarmisten” professor Lennart Bengtsson?

Föregående artikelUSA-stödda ”moderata” rebeller slaktar kurder i Syrien
Nästa artikelGreta Thunberg håller stilen – vägrar ta emot Nordiska Rådets miljöpris.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

8 KOMMENTARER

 1. Nya globala klimatberäkningar visar på snabbare uppvärmning

  Nya beräkningar över hur klimatet förändras i världen bekräftar att mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad.
  BERÄKNINGAR

  • Ja, man gör nya beräkningar och justerar algoritmer i mjukvaran hela tiden och kurvorna tycks bli brantare för var gång. Hur kommer det sig ?
   Men det kan också vara så som dr. David Evans har visat att data från Envisat (europa satellit) visar en havsnivåhöjning på 0,33 mm per år, eller 3,3 cm per årtionde. Vilket är helt andra siffror än vad IPCC förutsäger ( 26-59 cm ) per årtionde. Detta fick panikskaparen Al Gore att förutspå en höjning av 20 feet per årtionde ! (1 foot ca 30 cm)
   Eller som någon sa ( här på engelska ) :
   ”Global warming is the hook [to create] a New World Order.” AGW is about controlling you, not the climate. Climate has been the master excuse for decades now, ever since the idea was hatched and exposed in documents like Report from Iron Mountain in 1966, The Club of Rome’s The First Global Revolution? in 1991, and by the Rothschilds and Rockefellers at the 4th World Wilderness Congress in 1987.” The fearmongering around manmade global warming is a favorite trick of the manipulators, who long ago hijacked the environmental movement.
   Men det är väl ingen som tror på när det är så många NGO’s med i bilden. Ta bara AVAAZ som är väl känd sedan tidigare som har en framskjuten roll i Climate Change agendan ( G.Soros är med ).
   Vem mins inte : https://secure.avaaz.org/campaign/en/libya_no_fly_zone_1/

 2. 1. Vi vet inte hur klimatet blir.
  2. Vi bör förbereda oss genom hög beredskap både vad gäller flera år av torka som i Holdomor och en ny istid som inträffar med ca 10’000 års mellanrum.
  3. En ren bieffekt med hög beredskap är att man skyddar sig från en massa andra evidenta utrotningsevent också.
  4. Det finns bara ett parti som säger den evidenta sanningen om detta och förespråkar en hög beredskap tyvärr.

 3. För det första inträffar en ny istid inte med 10 000 års mellanrum utan snarare med 100 000 års mellanrum, med en liten interglacial mellanperiod – som den vi har nu – på cirka 10 000 år. För det andra är det ju helt avgörande HUR vi skyddar oss. Om koldioxiden inte är den drivande faktorn till klimatförändringarna – som exempelvis många skeptiker anser – då är ju det mödosamma och ineffektiva uppsamlandet av CO2, för att pumpa djupt ner i marken, ett onödigt arbete. Men eftersom oljeproduktionen ändå kommer att krympa inom en inte alltför snar framtid, vore en självklar åtgärd, att med alla medel satsa på alternativa sätt att hålla igång vårt livsviktiga transportnät. Detta görs också, men inte i tillräckligt hög grad. Det är också lika självklart att satsa stort på solceller för elproduktion istället för det smutsiga kolet.

 4. Den stora syndabocken bakom galler.
  Man kan ta sig tid att läsa vad IPCC stipulerar i sin grundtexter. Först här några korta funderingar funna helt av en slump, men läsvärt ändå. ( ur en blogg JC)

  Gordon Robertson | October 20, 2019 at 11:54 pm |
  Richard Greene…”But no one on this planet has proven he or she can predict the future climate, so it is impossible to get a right answer, beyond speculation”.
  The IPCC stated in TAR that future climates cannot be predicted. They have offered no statement since to counter that statement. Rather they have taken the advice of expert reviewer, Vincent Gray, that unvalidated models cannot predict. Therefore, the IPCC have changed predict to project.
  All the IPCC offers are projections, which are glorified guesses.

  https://www.int-res.com/articles/cr/10/c010p155.pdf
  https://web.archive.org/web/20110313140007/http://www.nzclimatescience.net/images/PDFs/gray2.ipcc%20spin.pdf

  • Kan vara,
   ………….en förrädiskt CO2-kvittning i namn av klimatagendan, och en möjlig metod för ”land grabbing”.

 5. När bolag och banker sköter klimatet. (exempel )
  Sweden Postpones Carbon Payment to Uganda Tree Farm where Locals have been Evicted
  https://www.oaklandinstitute.org/sweden-postpones-carbon-payment-uganda-tree-farm-where-locals-have-been-evicted
  Five major problems with natural climate solutions | REDD-Monitor
  https://redd-monitor.org/2019/10/09/five-major-problems-with-natural-climate-solutions/
  frackfree_eu på Twitter: ”What is meant by the term ”decarbonisation”? Using carbon capture and storage to enable the fossil fuel industry to continue with business-as-usual. The fossil fools at this event call it a ”solution” and ”climate neutral”. Listen and learn. https://t.co/BLs473TVUG
  https://twitter.com/frackfree_eu/status/1180076418950148101
  Green versus green? Adverting potential conflicts between wind power generation and biodiversity conservation in Brazil – ScienceDirect
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530064419300537

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here