Greta Thunberg – Varken vänster eller populistisk?

14
2117
Bild: Time Magazine

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Frågan om mycket inflytelserika Greta Thunbergs åsikter är fortsatt viktig!


”Den erfarna SvT-reportern Erika Bjerström har nyligen kallat Greta Thunberg för populistisk. Detta har väckt viss diskussion. Tord Björk, som sedan 50 år är aktiv i miljö-, freds-, solidaritets- och antiavfolkningsrörelsen gör en analys av frågan i mera generella avseenden. Jag återpublicerar här hans artikel i värdefulla Miljömagasinet nr 1 i år.

Vi i miljö- och fredsrörelsen får numera ofta höra att vi är snedvridna. Även public service-reportrar för fram sådan kritik. Veteranen Erika Bjerström på SVT hävdar att Greta Thunbergs budskap blivit alltmer vänsterpopulistiskt.
Är det så?

Så som Bjerström formulerat sig är det intressant. ”Greta Thunberg sa att ’folket’ är de enda som inger hopp, men folket är inte en homogen grupp som står enade mot politikerna, då skulle klimatfrågan vara löst. I sitt tal om folket mot de styrande så låter hon snarare som en populistisk vänsterpolitiker.” På Facebook försvarar hon sig med ”Jag blev på allvar oroad när hon sa att ’folket’ är enda hoppet. Det är den klassiska statsvetenskapliga defi nitionen av hur en populist beskriver verkligheten.” Bruket av denna definition av populism gör Bjerströms ståndpunkt rimlig att diskutera.

Det gäller även hur man kan beskriva hennes egen roll. Påståendet om Greta innehåller två delar. Dels ”vänster” dels ”populist”. Bägge leden måste uppfyllas för att Bjerströms påstående ska leva upp till det vi kan begära av en public servicejournalist. ”Populist” anser Bjerström att hon bevisat genom att referera till bruket av ordet ”folket”. Men inte bara det utan också att man är populist om man inte ser att hoppet ligger någonstans hos politiker och/eller företag.

Erika Bjerström

Särskilt utpekar Bjerström Greta som populist för att hon inte lyfter fram EU i detta sammanhang som hoppet. Detta blir i Bjerströms världsbild definitionsmässigt uttryck för populism.

Det finns anledning att återkomma till denna punkt. Vänster är Greta enligt Bjerström på grund av att hon hävdar principen att de som historiskt stått för de största utsläppen också bör bidra mer och ge utrymme för de som inte har belastat miljön lika mycket.

Här inför också Bjerström ett extra argument om Indiens hållning som inte Greta fört fram men som Bjerström menar ligger i linje med Gretas synsätt.
Principen om skilda historiska ansvar fastställdes av Riokonferensen 1992. Att Bjerström betecknar detta FN-beslut som vänster är manipulativt. En journalist med opartisk hållning framhåller att det är en princip beslutad av FN och inte att det är en vänsteråsikt.

Att glida över till något som Greta inte uttryckligen sagt om Indiens hållning och förhandlingarna blir manipulativt. Bjerström undanhåller mediekonsumenten det avgörande bakomliggande FN-beslutet och lyfter i stället fram ett maktspel som hon påstår men inte visar att Greta deltar i. Det är inte värdigt seriös journalistik.

Att kritik mot EU skulle nödvändigtvis vara vänster är lika ohållbart. Kritik mot företagens roll skulle kunna ses som vänster men i så fall måste hela miljörörelsen dömas ut som vänster vilket inte är rimligt. Vi i miljörörelsen har alltid haft en stor bredd från höger till vänster i våra led som enats på konkreta punkter som nu om klimatet och tidigare om andra konkreta frågor, genomgående med argumentet att värna om naturen måste gå före vinstintressen. Den hållningen kan delas av många och är inget vänstermonopol. Därmed åter till påståendet om Greta som populist.

Bjerströms argument bygger på påståendet att experter menar att bruk av förlitan på folket och kritik av stater och företag innebär att man är populist. Greta påstås mer och mer ha intagit
en sådan hållning och bör därför kritiseras av en opartisk journalistik för denna förändring av sitt budskap.

Är då en tydligare kritik mot staters och företags inaktivitet ett tecken på populism?
Det kan man knappast påstå om det kan påvisas att retoriken hos företrädare för både politiker och en del företag hävdar att klimatkrisen är ett växande problem samtidigt som de åtgärder som
denna retorik leder till inte alls löser problemet eller ens minskar ökningen av hotet påtagligt. Få torde motsäga en sådan kritik eller påstå att den automatiskt är vänster eller populistisk.

Kvar står Gretas bruk av begreppet folket. Jag utgår från att det rimliga är dess användning på engelska samt begreppet folk som det används i svenskan samt de förklaringar Greta gett på hur
hon menar att folk kan använda sin makt. ”People” saknar den etniska kategorisering som tyskans ”Volk” tenderat att luta mot. Det är alltså inte ett etniskt folk mot dess regering eller elit
som det handlar om utan folk som aktörer och egna historiska subjekt. I svenskan fastställer svenska akademin denna typ av folkbegrepp i beskrivningen av ordet folkrörelse. Det är en rörelse bland folkets breda lager.

Folkrörelser är inte per definition populistiska och heller inte nödvändigtvis vänster. De vänder sig dock ofta mot överheten, står upp för de ickeprivilegierade genom självorganisering. De kan ofta vara motsatsen till populismens vädjan till de breda lagren att sluta upp bakom ett partis ledning mot samhällseliten. Det kan lika gärna handla om direktdemokratisk organisering
av församlingar som vägrar lyssna på statens präster eller av producent- och konsumentkooperativ.

Greta använder inte folkrörelsebegreppet, men hon beskriver vad hon menar. I ett amerikanskt program fick hon frågan vad det viktigaste är som människor/people kan göra på typiskt engelskspråkigt manér ”as individuals”.

Svaret är att det är många saker men om man ska välja ett så är det att informera sig och ta vara på demokratiska möjligheter. Är då detta vänster eller populism? Att hävda att det är
vänster är återigen felaktigt.

Att engagera sig demokratiskt är inte per definition vänster.

Att informera sig och engagera sig demokratiskt är inte heller per definition populism, snarare något annat. Fokus riktar sig till var och en att agera demokratiskt tillsammans snarare än att sluta upp i en massa som ställs mot samhällseliten. Om det liknar något är det snarare folkrörelseengagemang än populism.

Den som snarare företräder ett publikfriande resonemang är Erika Bjerström. Hennes argument mot Greta låter bestickande. Men det bygger på att osynliggöra att den princip Greta står upp för är beslutad av FN och ingen vänsterståndpunkt och att Gretas syn på demokratisk förändring inte är populism utan uppmaning till demokratisk handling på olika sätt. Därför är Bjerströms kritik
ohållbar och oseriös.

Föregående artikelVad kommer att hända i Bolivia nu? Kan den nye presidenten undvika Morales’ misstag?
Nästa artikelWashington Post skriver om Juan Guaidós stöld av Venezuelas tillgångar

14 KOMMENTARER

 1. GT är modern socialist, sprungen ur ”intelligentian”, en klass som producerar ryska spioner, teknikfientliga landsbygdsromantiker, bilisthatare, och som lurar sig själv med sitt fikonspråk. Klimat, genus, manshatare, feminist, kollektiva undergångsfantasier, deplattformering av motståndare, trafiksabotage. Hon har gått hela kursen i svensk grundskola, de får lära sig smörjan via skattsedeln.

  Arbetarklassen röstar på Trump eller SD, och har ingenting med vänstern att göra sen decennier. Nu kan ”intelligentian” se ned på dem som bygger deras hus och bilar med extra stort förakt.

 2. Det är inga problem för Greta att posera i vänsterextrem AFA-tröja?!
  https://gab.com/Zavichij/posts/102503013547851808

  Nov 2019 skriver hon tillsammans med två andra ”aktivister” i nettidningen project-sindicat, Soros skapelse
  “That action must be powerful and wide-ranging. After all, the climate crisis is not just about the environment. It is a crisis of human rights, of justice, and of political will. Colonial, racist, and patriarchal systems of oppression have created and fueled it. We need to dismantle them all. Our political leaders can no longer shirk their responsibilities”.
  https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-strikes-un-conference-madrid-by-greta-thunberg-et-al-2019-11
  Project Syndicate, som är nära förknippad med vänstermiljardären George Soros, för att hans Open Society finansierar projektet, och för att han själv har skrivit för nättidningen i över 20 år.
  Open Society säger sig också ha ”etablerat” hela organisationen.

  Tydligen har man ”glömt” att Greta uppmanat folk att rösta på BIDEN

  ”New track from @the1975 out today and I’m in it! So happy to collaborate with these great people. All our income from this track titled The 1975 – which will be the opening track on their upcoming album – will go to #ExtinctionRebellion Time to rebel! https://t.co/Pyk4PNbMDl pic.twitter.com/gYfWHyVSwL
  — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 25, 2019″

  • Den 15 november kan man läsa följande citat från Greta på denna blogg:
   “Det är så inspirerande att se dem eftersom de är så beslutsamma och så modiga”, sa Thunberg. ”I vissa länder blir de till och med arresterade för att de strejkar. Till exempel, i Ryssland, fick Arshak Makichyan problem med polisen, men han fortsätter bara för att han vet att det han gör är rätt. Och på andra platser som i Kina, är Howey Ou otroligt modig. ”
   Jag reagerade på detta, varför tar hon upp just Ryssland och Kina där personer blir illa behandlade om de klimat strejkar då det även skett i Tyskland. Eftersom det är dessa två länder som också är Soros hatobjekt, kan man fråga sig hur involverad är Greta egentligen med Soros?, Har läst utländska bloggar där hon får kritik för det. Vänster Miljardären Soros??? på vilket sätt är han vänster?
   Ukraina Crisis Media Center som finansieras av miljardären Soros, blev oroliga över resultatet och såg till att anordna ett upprop, där de presenterar en lista ”med röda linjer som inte får överträdas” om presidenten överskrider dessa röda linjer kommer det leda till instabilitet i landet och försämrade internationella relationer.
   Uppropet kan man se som ett hot om ett nytt Maidan om man inte lyder listan med röda linjer.
   Överallt läser jag också om nyliberalen Soros.
   Ben Norton tar upp i en artikel i Grayzone den 8 april 2020, Soros påverkan på Human Right Watch, med dess otrevliga kampanjer mot socialism regeringar i latinamerika, genom sitt finansiella bidrag på 100 miljoner dollar. Soros beskrivs som en nyckel finansiering av regimförändrings politiken och en förgrundsgestalt för att hjälpa USA och Västeuropa att störta socialist orienterade regeringar i Östeuropa, för att privatisera sina ekonomier och integrera de nyligen kapitalistiska staterna i EU och NATO. Soros har också intagit en hård position mot Kina och kallat det en ”dödlig fara” för nyliberala kapitalistiska demokratier.
   HRW:s nyliberala politiska inriktning återspeglar ideologin hos dess miljardär sponsorer.
   HRW har en begränsad förståelse för mänskliga rättigheter där de utesluter rätten för koloniserade folk att motstå sina ockupanter, eller arbetarnas rätt att organisera och bilda en union.
   HRW uppmanar till smärtsamma sanktioner mot Venezuela, som redan är under en olaglig och ensidig amerikansk blockad som har orsakat döden av minst 40000 civila.
   Ken Roth har styrt HRW i 27 år- mycket längre än de ledare som han hånar som diktatorer och han har sällan haft en annan uppfattning än Washingtons utrikespolitiska agenda.
   I januari hjälpte Roth med att rättfärdiga den utomrättsliga avrättandet av den iranska toppmannen Soleimani, en fräck krigshandling som nästan kastade regionen i en katastrofal konflikt.
   Jose Miguel Vivanco chefen för HRW:S Amerika avdelning, är nära allierad med högeroppositionen i Latinamerika och avvisar alla förhandlingar med vänster regeringar och insisterar på att sanktioner är ”det enda språket de förstår”.
   Vivanco välkomnade det ekonomiska angreppet och demoniseringen av Venezuelas demokratiskt valda president Maduro som en ”diktator”
   Vivanco förstärkte sitt stöd för sanktioner och förklarade ”USA:s/Kanadas sanktioner skadar inte de fattiga (utan riktar sig till specifika tjänstemän)”
   Detta falska påstående har blivit avslöjat av trovärdiga internationella människorättsexperter, som varnat för att de internationella sanktionerna mot Venezuela hindrar landet från att importera medicin och medicinsk utrustning, eftersom regeringen är låst utanför det finansiella systemet och inte kan göra affärer med företag som är rädda för att drabbas av sekundära sanktioner av Washington.

 3. Greta Thunberg har klart socialistiskt påbrå.
  Gretas farfar gjorde vänsterprogressiva julkalendrar i Sveriges Television i början av 1970-talet.
  Men maktskiftet 1976 till borgerlig-marknadsinriktad politik gjorde att produktionen kom av sig.
  SVT är ju som bekant inte helt opåverkad av landets regering.
  Greta är född ur vänsterintelligentian och hennes föräldrar är visst kulturarbetare av något slag.

  För mig har Greta Thunberg klara ”messiasdrag”.
  En ung hjälte som uppenbarar sig och frälsar från den synd som förgör dem själva.
  Eller för att tala i klartext, rädda människorna från ett ekonomiskt system som är destruktivt och felaktigt.
  Den progressiva tidsandan mot patriarkala strukturer gör dock att hjälten inte längre kan vara en man utan måste vara en kvinna.
  Möjligen en jämlikhetssträvan där alla kan identifiera sig med Greta oavsett könstillhörighet.
  Ställ upp och solidarisera dig, vi ska alla vara med om och rädda världen liksom.

  Jesus Messias var dock sänd av Gud.
  Vem Greta är sänd av är för mig oklart.
  Men någon intelligentia är det i alla fall.
  Troligtvis högst mänsklig.
  Och väldigt ”till vänster”

 4. Du pratar om en liten flicka, som har en åsikt och ett driv.
  Jag gissar på någon typ av allvarlig störning kan leda till att man t.o.m. Tror att det är en konspiration, finns nog hjälp.
  Jag har ett barnbarn som är 3 år, tror du hen kan vara en framtida demagog som störtar hela det kapitalistiska systemet?
  Stackars dig, hoppas det går över.
  Om du önskar kan jag be för dig.

  • Hur kan man kalla sitt eget barnbarn för ”hen”?
   Ingen jag hittills träffat uppfattar ordet ”hen” som neutralt än mindre positivt laddat.
   Hen en är ett politiskt laddat ord som du försöker rentvätta genom att använda ordet på en av dina nära och kära.
   På fackspråk kallas det projicering.
   Vi fick läsa om det i Psykologi på KomVux.

   • Du menar att du måste ladda dina anhöriga med positiv energi för att de ska klara sig?
    ”Arbetarklass” är också ett politiskt laddat ord, hur kan man kalla sig det?
    Dina anhöriga kanske behöver könsmarkörer för att hitta sin plats, det är bra att du hjälper dem med det.

    • Kön är helt grundläggande för livets existens.
     Varför i hela friden ska man motarbeta ett sådant faktum?
     Mig veterligen finns det bara människa, däggdjur etc. som kommit till världen utan kön och det är Jesus Kristus som blev skapad av Gud istället.
     Och visst är det så om man betraktar Jesus som en tro, sedelära och ledare för mänskligheten.
     För hur skulle vi annars kunna lära oss Jesus utan klädnad i en människokropp?
     Även socialismen har sin övertygelse förbunden med människokroppar.
     Men de är fler än en och ingen är skapad av Gud för det specifika ändamålet.
     Liksom Jesus har socialisterna sin förkunnelse genom Ordet men om de gjort några underverk har jag dessvärre aldrig sett precis lika litet som med Jesus.
     Men lova går ju alltid.
     Ett himmelrike där ovan någonstans eller föralldel här och nu på jorden?
     Tro den som vill….

     • Vad har du för problem?
      Tror du man motarbetar biologi för att man ger något ett visst namn???
      Du måste vara otroligt konservativ.
      För min del tror jag biologin klarar aav mäsklighetens överlevnad vad vi än kallar saker.
      Jag tror att vi överlever som art även om vi inte säger han/hon.
      Vissa personer kan få problem med sina könsrollsidentiteter, tex du.
      Jag tror att jag klarar av att människor kallar bilar eller hundar eller R2D2 utan att mäsklighetens existens riskeras.
      Men det kan ju vara svårt för reaktionärer.
      Vad Jesus har med det hela att göra för du göra upp med någon proffessionell, jag kan inte kommentera det.
      Att tro att socialism har något med ord att göra är bara en trend som det mest i modern tid.
      Du tror att vad man säger betyder något när det som betyder något är vad man tänker.
      Vad man säger kan man alltid ljuga om, är oväsentligt.
      Vad man tänker får man leva med (vissa kanske ljuger för sig själva när de tänker men det ser jag som specialfall, knappt värt att nämna).
      Citat ”Tro den som vill….”, riktigt löjligt påpekande.
      Tror du att du har någon som helst rätt att bestämma att folk får tro om de vill???? Storhetsvansinne att tro att man ger tillstånd till tro.
      Tänk om tänk rätt.

 5. Är klimatrörelsen vänster? Är Greta Thunberg vänster?
  Beror väl på vem som frågar. Men problemet är djupare än så. Man skulle ju också kunna påstå att det för människans och naturens framtid förödande ekonomiska system för tillväxt som benämns kapitalism representerar och försvaras av den politiska högern. Och därmed blir miljörörelsen och alla som inser att detta system måste ersättas med ett nytt, ekologiskt hållbart system följaktligen vänster. Vänsterstämpeln blir i det här stora sammanhanget ganska meningslös.

 6. Nu har miljö-Greta omvandlats från att vara en förgrundsgestalt i miljöfrågor till en propagandamaskin för Väst i sitt stöd för Navalny
  Nu är hon inte längre en ofarlig miljöaktivist, utan med den enorma mängd följare, som hon har och som inte tänker självständigt utan tror blint på henne är hon nu super farlig person, som kan användas i många politiska syften. Vet hon överhuvudtaget att Navalny sitter i fängelse för att avtjäna ett straff för bedrägeri. Att han brutit mot borgen förbindelserna, att han borde åkt tillbaka till Ryssland när hans skrevs ut från sjukhuset men istället stannade i Tyskland. Vad tror egentligen Greta det händer med personer som bryter med borgensförbindelser i USA?
  Kommentatorn ”M” har kommenterat på Putins palats följande, jag har kopierat.
  Alexej Navalny och hans team stannade här i Black Forest Studios, som bara öppnade i november, för att filma hans avslöjande film ”A Palace for Putin”. Berättelsen om den största bestickningen ”. Innan dess hade han tillbringat några veckor avkoppling i Schwarzwald-staden Ibach nära Waldshut-Tiengen.
  …/Studion hyrdes faktiskt bara i knappt en vecka, men filmskaparna tyckte om platsen med dess atmosfär och filmmöjligheter så mycket att inspelningen utvidgades till totalt två veckor och delar av det 20-personers internationella besättningen från Berlin, där faktiskt en sista inspelning var planerad innan flygningen till Moskva.
  https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.enthuellungsfilm-zu-putin-produzierte-nawalny-in-kirchzarten-nawalnys-film-entstand-im-schwarzwald.e4a6c12f-b1ad-4c21-a9fe-5647557f9db8.html
  Det börjar bli ett mönster hos Greta, där jag först upptäckte på en utländsk blogg misstänsamhet mot henne för att hon skulle ha samröre med Soros genom två kvinnliga tyska miljöaktivister som fick stöd av Soros.
  Sedan skriver Greta på sin twitter om två modiga miljöaktivister strider för miljön trots de problem som de fått med sina länder alltså ”Kina” och ”Ryssland”. Det finns många miljöaktivister som fått problem i Tyskland också men det tog hon inte upp i detta sammanhang, det verkar vara ett politiskt medvetet val.
  Sedan tar hon ställning för Biden i USA politiken, vilket hon inte heller borde ha gjort.
  Trump agiterade för att hans anhängare skulle protestera för honom utanför Capitolium, och det innebar att det krävdes att han skulle ställas inför riksrätt.
  Navalny har uppmanat till protester i hela Ryssland, som medfört att människor blivit misshandlade av hans anhängare som inte alls var de fredliga demonstranter, som några kanske trodde. Den största delen av hans anhängare är ju supernationalister och extrema anti-migranter, vana med nationalistiska tåg i Ryssland.
  Vad känner Greta till om Navalnys grovt rasistiska och nationalistiska budskap, som han inte tagit avstånd ifrån i en artikel i ”The Guardian” 2017.Nedan utdrag från artikeln.
  Several years ago, he released a number of disturbing videos, including one in which he is dressed as a dentist, complaining that tooth cavities ruin healthy teeth, as clips of migrant workers are shown. In another video, he speaks out in favour of relaxing gun controls, in a monologue that appears to compare migrants to cockroaches.
  I ask him if he regrets those videos now, and he’s unapologetic. He sees it as a strength that he can speak to both liberals and nationalists. But comparing migrants to cockroaches? “That was artistic license,” he says. So there’s nothing at all from those videos or that period that he regrets? “No,” he says again, firmly.” .
  Max Blumenthal ifrågasätter Greta på sin twitter i nedanstående länk:

  https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1356705456799035393

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here