Greta Thunberg – Varken vänster eller populistisk?

44
5352
Bild: Time Magazine

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Frågan om mycket inflytelserika Greta Thunbergs åsikter är fortsatt lika viktiga! Hennes ställningstagande för Palestina i ”Fridays for Futures” namn har medfört kritik. Hennes förståeliga tal om politikernas ”Bla,bla, bla” drog nog inte med så mycket applåder hos etablissemanget. För egen del tycker jag att vänsterprofilen blivit tydligare med paroller som ”System Change” och ”Uproot the System”.

Hur mycket har hennes budskap och hennes roll ändrats?


”Den erfarna SvT-reportern Erika Bjerström har nyligen kallat Greta Thunberg för populistisk. Detta har väckt viss diskussion. Tord Björk, som sedan 50 år är aktiv i miljö-, freds-, solidaritets- och antiavfolkningsrörelsen gör en analys av frågan i mera generella avseenden. Jag återpublicerar här hans artikel i värdefulla Miljömagasinet nr 1 i år.

Vi i miljö- och fredsrörelsen får numera ofta höra att vi är snedvridna. Även public service-reportrar för fram sådan kritik. Veteranen Erika Bjerström på SVT hävdar att Greta Thunbergs budskap blivit alltmer vänsterpopulistiskt.
Är det så?

Så som Bjerström formulerat sig är det intressant. ”Greta Thunberg sa att ’folket’ är de enda som inger hopp, men folket är inte en homogen grupp som står enade mot politikerna, då skulle klimatfrågan vara löst. I sitt tal om folket mot de styrande så låter hon snarare som en populistisk vänsterpolitiker.” På Facebook försvarar hon sig med ”Jag blev på allvar oroad när hon sa att ’folket’ är enda hoppet. Det är den klassiska statsvetenskapliga defi nitionen av hur en populist beskriver verkligheten.” Bruket av denna definition av populism gör Bjerströms ståndpunkt rimlig att diskutera.

Det gäller även hur man kan beskriva hennes egen roll. Påståendet om Greta innehåller två delar. Dels ”vänster” dels ”populist”. Bägge leden måste uppfyllas för att Bjerströms påstående ska leva upp till det vi kan begära av en public servicejournalist. ”Populist” anser Bjerström att hon bevisat genom att referera till bruket av ordet ”folket”. Men inte bara det utan också att man är populist om man inte ser att hoppet ligger någonstans hos politiker och/eller företag.

Erika Bjerström

Särskilt utpekar Bjerström Greta som populist för att hon inte lyfter fram EU i detta sammanhang som hoppet. Detta blir i Bjerströms världsbild definitionsmässigt uttryck för populism.

Det finns anledning att återkomma till denna punkt. Vänster är Greta enligt Bjerström på grund av att hon hävdar principen att de som historiskt stått för de största utsläppen också bör bidra mer och ge utrymme för de som inte har belastat miljön lika mycket.

Här inför också Bjerström ett extra argument om Indiens hållning som inte Greta fört fram men som Bjerström menar ligger i linje med Gretas synsätt.
Principen om skilda historiska ansvar fastställdes av Riokonferensen 1992. Att Bjerström betecknar detta FN-beslut som vänster är manipulativt. En journalist med opartisk hållning framhåller att det är en princip beslutad av FN och inte att det är en vänsteråsikt.

Att glida över till något som Greta inte uttryckligen sagt om Indiens hållning och förhandlingarna blir manipulativt. Bjerström undanhåller mediekonsumenten det avgörande bakomliggande FN-beslutet och lyfter i stället fram ett maktspel som hon påstår men inte visar att Greta deltar i. Det är inte värdigt seriös journalistik.

Att kritik mot EU skulle nödvändigtvis vara vänster är lika ohållbart. Kritik mot företagens roll skulle kunna ses som vänster men i så fall måste hela miljörörelsen dömas ut som vänster vilket inte är rimligt. Vi i miljörörelsen har alltid haft en stor bredd från höger till vänster i våra led som enats på konkreta punkter som nu om klimatet och tidigare om andra konkreta frågor, genomgående med argumentet att värna om naturen måste gå före vinstintressen. Den hållningen kan delas av många och är inget vänstermonopol. Därmed åter till påståendet om Greta som populist.

Bjerströms argument bygger på påståendet att experter menar att bruk av förlitan på folket och kritik av stater och företag innebär att man är populist. Greta påstås mer och mer ha intagit
en sådan hållning och bör därför kritiseras av en opartisk journalistik för denna förändring av sitt budskap.

Är då en tydligare kritik mot staters och företags inaktivitet ett tecken på populism?
Det kan man knappast påstå om det kan påvisas att retoriken hos företrädare för både politiker och en del företag hävdar att klimatkrisen är ett växande problem samtidigt som de åtgärder som
denna retorik leder till inte alls löser problemet eller ens minskar ökningen av hotet påtagligt. Få torde motsäga en sådan kritik eller påstå att den automatiskt är vänster eller populistisk.

Kvar står Gretas bruk av begreppet folket. Jag utgår från att det rimliga är dess användning på engelska samt begreppet folk som det används i svenskan samt de förklaringar Greta gett på hur
hon menar att folk kan använda sin makt. ”People” saknar den etniska kategorisering som tyskans ”Volk” tenderat att luta mot. Det är alltså inte ett etniskt folk mot dess regering eller elit
som det handlar om utan folk som aktörer och egna historiska subjekt. I svenskan fastställer svenska akademin denna typ av folkbegrepp i beskrivningen av ordet folkrörelse. Det är en rörelse bland folkets breda lager.

Folkrörelser är inte per definition populistiska och heller inte nödvändigtvis vänster. De vänder sig dock ofta mot överheten, står upp för de ickeprivilegierade genom självorganisering. De kan ofta vara motsatsen till populismens vädjan till de breda lagren att sluta upp bakom ett partis ledning mot samhällseliten. Det kan lika gärna handla om direktdemokratisk organisering
av församlingar som vägrar lyssna på statens präster eller av producent- och konsumentkooperativ.

Greta använder inte folkrörelsebegreppet, men hon beskriver vad hon menar. I ett amerikanskt program fick hon frågan vad det viktigaste är som människor/people kan göra på typiskt engelskspråkigt manér ”as individuals”.

Svaret är att det är många saker men om man ska välja ett så är det att informera sig och ta vara på demokratiska möjligheter. Är då detta vänster eller populism? Att hävda att det är
vänster är återigen felaktigt.

Att engagera sig demokratiskt är inte per definition vänster.

Att informera sig och engagera sig demokratiskt är inte heller per definition populism, snarare något annat. Fokus riktar sig till var och en att agera demokratiskt tillsammans snarare än att sluta upp i en massa som ställs mot samhällseliten. Om det liknar något är det snarare folkrörelseengagemang än populism.

Den som snarare företräder ett publikfriande resonemang är Erika Bjerström. Hennes argument mot Greta låter bestickande. Men det bygger på att osynliggöra att den princip Greta står upp för är beslutad av FN och ingen vänsterståndpunkt och att Gretas syn på demokratisk förändring inte är populism utan uppmaning till demokratisk handling på olika sätt. Därför är Bjerströms kritik
ohållbar och oseriös.

Föregående artikelSydafrikas slutplädering från Haag, och Israels försvar
Nästa artikelHur israeliska styrkor stängde in och dödade festdeltagare på Nova Festival

44 KOMMENTARER

 1. GT är modern socialist, sprungen ur ”intelligentian”, en klass som producerar ryska spioner, teknikfientliga landsbygdsromantiker, bilisthatare, och som lurar sig själv med sitt fikonspråk. Klimat, genus, manshatare, feminist, kollektiva undergångsfantasier, deplattformering av motståndare, trafiksabotage. Hon har gått hela kursen i svensk grundskola, de får lära sig smörjan via skattsedeln.

  Arbetarklassen röstar på Trump eller SD, och har ingenting med vänstern att göra sen decennier. Nu kan ”intelligentian” se ned på dem som bygger deras hus och bilar med extra stort förakt.

 2. Det är inga problem för Greta att posera i vänsterextrem AFA-tröja?!
  https://gab.com/Zavichij/posts/102503013547851808

  Nov 2019 skriver hon tillsammans med två andra ”aktivister” i nettidningen project-sindicat, Soros skapelse
  “That action must be powerful and wide-ranging. After all, the climate crisis is not just about the environment. It is a crisis of human rights, of justice, and of political will. Colonial, racist, and patriarchal systems of oppression have created and fueled it. We need to dismantle them all. Our political leaders can no longer shirk their responsibilities”.
  https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-strikes-un-conference-madrid-by-greta-thunberg-et-al-2019-11
  Project Syndicate, som är nära förknippad med vänstermiljardären George Soros, för att hans Open Society finansierar projektet, och för att han själv har skrivit för nättidningen i över 20 år.
  Open Society säger sig också ha ”etablerat” hela organisationen.

  Tydligen har man ”glömt” att Greta uppmanat folk att rösta på BIDEN

  ”New track from @the1975 out today and I’m in it! So happy to collaborate with these great people. All our income from this track titled The 1975 – which will be the opening track on their upcoming album – will go to #ExtinctionRebellion Time to rebel! https://t.co/Pyk4PNbMDl pic.twitter.com/gYfWHyVSwL
  — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 25, 2019″

  • Den 15 november kan man läsa följande citat från Greta på denna blogg:
   “Det är så inspirerande att se dem eftersom de är så beslutsamma och så modiga”, sa Thunberg. ”I vissa länder blir de till och med arresterade för att de strejkar. Till exempel, i Ryssland, fick Arshak Makichyan problem med polisen, men han fortsätter bara för att han vet att det han gör är rätt. Och på andra platser som i Kina, är Howey Ou otroligt modig. ”
   Jag reagerade på detta, varför tar hon upp just Ryssland och Kina där personer blir illa behandlade om de klimat strejkar då det även skett i Tyskland. Eftersom det är dessa två länder som också är Soros hatobjekt, kan man fråga sig hur involverad är Greta egentligen med Soros?, Har läst utländska bloggar där hon får kritik för det. Vänster Miljardären Soros??? på vilket sätt är han vänster?
   Ukraina Crisis Media Center som finansieras av miljardären Soros, blev oroliga över resultatet och såg till att anordna ett upprop, där de presenterar en lista ”med röda linjer som inte får överträdas” om presidenten överskrider dessa röda linjer kommer det leda till instabilitet i landet och försämrade internationella relationer.
   Uppropet kan man se som ett hot om ett nytt Maidan om man inte lyder listan med röda linjer.
   Överallt läser jag också om nyliberalen Soros.
   Ben Norton tar upp i en artikel i Grayzone den 8 april 2020, Soros påverkan på Human Right Watch, med dess otrevliga kampanjer mot socialism regeringar i latinamerika, genom sitt finansiella bidrag på 100 miljoner dollar. Soros beskrivs som en nyckel finansiering av regimförändrings politiken och en förgrundsgestalt för att hjälpa USA och Västeuropa att störta socialist orienterade regeringar i Östeuropa, för att privatisera sina ekonomier och integrera de nyligen kapitalistiska staterna i EU och NATO. Soros har också intagit en hård position mot Kina och kallat det en ”dödlig fara” för nyliberala kapitalistiska demokratier.
   HRW:s nyliberala politiska inriktning återspeglar ideologin hos dess miljardär sponsorer.
   HRW har en begränsad förståelse för mänskliga rättigheter där de utesluter rätten för koloniserade folk att motstå sina ockupanter, eller arbetarnas rätt att organisera och bilda en union.
   HRW uppmanar till smärtsamma sanktioner mot Venezuela, som redan är under en olaglig och ensidig amerikansk blockad som har orsakat döden av minst 40000 civila.
   Ken Roth har styrt HRW i 27 år- mycket längre än de ledare som han hånar som diktatorer och han har sällan haft en annan uppfattning än Washingtons utrikespolitiska agenda.
   I januari hjälpte Roth med att rättfärdiga den utomrättsliga avrättandet av den iranska toppmannen Soleimani, en fräck krigshandling som nästan kastade regionen i en katastrofal konflikt.
   Jose Miguel Vivanco chefen för HRW:S Amerika avdelning, är nära allierad med högeroppositionen i Latinamerika och avvisar alla förhandlingar med vänster regeringar och insisterar på att sanktioner är ”det enda språket de förstår”.
   Vivanco välkomnade det ekonomiska angreppet och demoniseringen av Venezuelas demokratiskt valda president Maduro som en ”diktator”
   Vivanco förstärkte sitt stöd för sanktioner och förklarade ”USA:s/Kanadas sanktioner skadar inte de fattiga (utan riktar sig till specifika tjänstemän)”
   Detta falska påstående har blivit avslöjat av trovärdiga internationella människorättsexperter, som varnat för att de internationella sanktionerna mot Venezuela hindrar landet från att importera medicin och medicinsk utrustning, eftersom regeringen är låst utanför det finansiella systemet och inte kan göra affärer med företag som är rädda för att drabbas av sekundära sanktioner av Washington.

 3. Greta Thunberg har klart socialistiskt påbrå.
  Gretas farfar gjorde vänsterprogressiva julkalendrar i Sveriges Television i början av 1970-talet.
  Men maktskiftet 1976 till borgerlig-marknadsinriktad politik gjorde att produktionen kom av sig.
  SVT är ju som bekant inte helt opåverkad av landets regering.
  Greta är född ur vänsterintelligentian och hennes föräldrar är visst kulturarbetare av något slag.

  För mig har Greta Thunberg klara ”messiasdrag”.
  En ung hjälte som uppenbarar sig och frälsar från den synd som förgör dem själva.
  Eller för att tala i klartext, rädda människorna från ett ekonomiskt system som är destruktivt och felaktigt.
  Den progressiva tidsandan mot patriarkala strukturer gör dock att hjälten inte längre kan vara en man utan måste vara en kvinna.
  Möjligen en jämlikhetssträvan där alla kan identifiera sig med Greta oavsett könstillhörighet.
  Ställ upp och solidarisera dig, vi ska alla vara med om och rädda världen liksom.

  Jesus Messias var dock sänd av Gud.
  Vem Greta är sänd av är för mig oklart.
  Men någon intelligentia är det i alla fall.
  Troligtvis högst mänsklig.
  Och väldigt ”till vänster”

 4. Du pratar om en liten flicka, som har en åsikt och ett driv.
  Jag gissar på någon typ av allvarlig störning kan leda till att man t.o.m. Tror att det är en konspiration, finns nog hjälp.
  Jag har ett barnbarn som är 3 år, tror du hen kan vara en framtida demagog som störtar hela det kapitalistiska systemet?
  Stackars dig, hoppas det går över.
  Om du önskar kan jag be för dig.

  • Hur kan man kalla sitt eget barnbarn för ”hen”?
   Ingen jag hittills träffat uppfattar ordet ”hen” som neutralt än mindre positivt laddat.
   Hen en är ett politiskt laddat ord som du försöker rentvätta genom att använda ordet på en av dina nära och kära.
   På fackspråk kallas det projicering.
   Vi fick läsa om det i Psykologi på KomVux.

   • Du menar att du måste ladda dina anhöriga med positiv energi för att de ska klara sig?
    ”Arbetarklass” är också ett politiskt laddat ord, hur kan man kalla sig det?
    Dina anhöriga kanske behöver könsmarkörer för att hitta sin plats, det är bra att du hjälper dem med det.

    • Kön är helt grundläggande för livets existens.
     Varför i hela friden ska man motarbeta ett sådant faktum?
     Mig veterligen finns det bara människa, däggdjur etc. som kommit till världen utan kön och det är Jesus Kristus som blev skapad av Gud istället.
     Och visst är det så om man betraktar Jesus som en tro, sedelära och ledare för mänskligheten.
     För hur skulle vi annars kunna lära oss Jesus utan klädnad i en människokropp?
     Även socialismen har sin övertygelse förbunden med människokroppar.
     Men de är fler än en och ingen är skapad av Gud för det specifika ändamålet.
     Liksom Jesus har socialisterna sin förkunnelse genom Ordet men om de gjort några underverk har jag dessvärre aldrig sett precis lika litet som med Jesus.
     Men lova går ju alltid.
     Ett himmelrike där ovan någonstans eller föralldel här och nu på jorden?
     Tro den som vill….

     • Vad har du för problem?
      Tror du man motarbetar biologi för att man ger något ett visst namn???
      Du måste vara otroligt konservativ.
      För min del tror jag biologin klarar aav mäsklighetens överlevnad vad vi än kallar saker.
      Jag tror att vi överlever som art även om vi inte säger han/hon.
      Vissa personer kan få problem med sina könsrollsidentiteter, tex du.
      Jag tror att jag klarar av att människor kallar bilar eller hundar eller R2D2 utan att mäsklighetens existens riskeras.
      Men det kan ju vara svårt för reaktionärer.
      Vad Jesus har med det hela att göra för du göra upp med någon proffessionell, jag kan inte kommentera det.
      Att tro att socialism har något med ord att göra är bara en trend som det mest i modern tid.
      Du tror att vad man säger betyder något när det som betyder något är vad man tänker.
      Vad man säger kan man alltid ljuga om, är oväsentligt.
      Vad man tänker får man leva med (vissa kanske ljuger för sig själva när de tänker men det ser jag som specialfall, knappt värt att nämna).
      Citat ”Tro den som vill….”, riktigt löjligt påpekande.
      Tror du att du har någon som helst rätt att bestämma att folk får tro om de vill???? Storhetsvansinne att tro att man ger tillstånd till tro.
      Tänk om tänk rätt.

 5. Är klimatrörelsen vänster? Är Greta Thunberg vänster?
  Beror väl på vem som frågar. Men problemet är djupare än så. Man skulle ju också kunna påstå att det för människans och naturens framtid förödande ekonomiska system för tillväxt som benämns kapitalism representerar och försvaras av den politiska högern. Och därmed blir miljörörelsen och alla som inser att detta system måste ersättas med ett nytt, ekologiskt hållbart system följaktligen vänster. Vänsterstämpeln blir i det här stora sammanhanget ganska meningslös.

 6. Nu har miljö-Greta omvandlats från att vara en förgrundsgestalt i miljöfrågor till en propagandamaskin för Väst i sitt stöd för Navalny
  Nu är hon inte längre en ofarlig miljöaktivist, utan med den enorma mängd följare, som hon har och som inte tänker självständigt utan tror blint på henne är hon nu super farlig person, som kan användas i många politiska syften. Vet hon överhuvudtaget att Navalny sitter i fängelse för att avtjäna ett straff för bedrägeri. Att han brutit mot borgen förbindelserna, att han borde åkt tillbaka till Ryssland när hans skrevs ut från sjukhuset men istället stannade i Tyskland. Vad tror egentligen Greta det händer med personer som bryter med borgensförbindelser i USA?
  Kommentatorn ”M” har kommenterat på Putins palats följande, jag har kopierat.
  Alexej Navalny och hans team stannade här i Black Forest Studios, som bara öppnade i november, för att filma hans avslöjande film ”A Palace for Putin”. Berättelsen om den största bestickningen ”. Innan dess hade han tillbringat några veckor avkoppling i Schwarzwald-staden Ibach nära Waldshut-Tiengen.
  …/Studion hyrdes faktiskt bara i knappt en vecka, men filmskaparna tyckte om platsen med dess atmosfär och filmmöjligheter så mycket att inspelningen utvidgades till totalt två veckor och delar av det 20-personers internationella besättningen från Berlin, där faktiskt en sista inspelning var planerad innan flygningen till Moskva.
  https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.enthuellungsfilm-zu-putin-produzierte-nawalny-in-kirchzarten-nawalnys-film-entstand-im-schwarzwald.e4a6c12f-b1ad-4c21-a9fe-5647557f9db8.html
  Det börjar bli ett mönster hos Greta, där jag först upptäckte på en utländsk blogg misstänsamhet mot henne för att hon skulle ha samröre med Soros genom två kvinnliga tyska miljöaktivister som fick stöd av Soros.
  Sedan skriver Greta på sin twitter om två modiga miljöaktivister strider för miljön trots de problem som de fått med sina länder alltså ”Kina” och ”Ryssland”. Det finns många miljöaktivister som fått problem i Tyskland också men det tog hon inte upp i detta sammanhang, det verkar vara ett politiskt medvetet val.
  Sedan tar hon ställning för Biden i USA politiken, vilket hon inte heller borde ha gjort.
  Trump agiterade för att hans anhängare skulle protestera för honom utanför Capitolium, och det innebar att det krävdes att han skulle ställas inför riksrätt.
  Navalny har uppmanat till protester i hela Ryssland, som medfört att människor blivit misshandlade av hans anhängare som inte alls var de fredliga demonstranter, som några kanske trodde. Den största delen av hans anhängare är ju supernationalister och extrema anti-migranter, vana med nationalistiska tåg i Ryssland.
  Vad känner Greta till om Navalnys grovt rasistiska och nationalistiska budskap, som han inte tagit avstånd ifrån i en artikel i ”The Guardian” 2017.Nedan utdrag från artikeln.
  Several years ago, he released a number of disturbing videos, including one in which he is dressed as a dentist, complaining that tooth cavities ruin healthy teeth, as clips of migrant workers are shown. In another video, he speaks out in favour of relaxing gun controls, in a monologue that appears to compare migrants to cockroaches.
  I ask him if he regrets those videos now, and he’s unapologetic. He sees it as a strength that he can speak to both liberals and nationalists. But comparing migrants to cockroaches? “That was artistic license,” he says. So there’s nothing at all from those videos or that period that he regrets? “No,” he says again, firmly.” .
  Max Blumenthal ifrågasätter Greta på sin twitter i nedanstående länk:

  https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1356705456799035393

 7. Greta är en modern vänsterextremist, och som de flesta sådana har hon en borgerlig bakgrund. ””Klassmedvetna” akademiker var normen för femtio år sen, nu är de ”klimatmedvetna” istället, men det är samma socialgrupp och samma mentala problem.

  Redan i Orwells ”1984” består Engsoc av utbildade men livrädda borgerliga individer iförda obligatorisk blå overall, för att påminna om ideologins anspråk på att företräda arbetarklassen. ”Prolerna”, nyspråk för arbetarklassen, är ölpimplande fotbollsfånar utan någon som helst politisk potential, deras uppgift är att arbeta utan att tänka. Orwell blev vittne till mycket, och hans författarskap är en uppriktig och ärlig analys av kadrernas liv under socialismen. Moskvarättegångarna var centrala för hans verk. Stalins massavrättning av hela centralkommittén utom Kollontaj och Trotskij bör ha inverkat menligt på den socialistiska tron hos många.

  K-Greta påminner mest om Röda Pionjärer, indoktrinerad sen barnsben. Det nya Ryssland utan planekonomi, jättearmé och gulagarkipelager väcker nostalgiska känslor bara hos gamlingar som minns det gamla gardet. Unga klimathysteriker har ingen anledning att vilja associeras med militariserad planekonomi, de arbetar mer efter luthersk skämsmodell. De är förstås konsumtionsfiender och vill desperat bestämma över andra, men har inga femårsplaner på gång.

 8. Jag är feminist lovar det. Men tycker ärligt att just (feminist ordet) missuppfattas lite ibland. Vi lever ju i Sverige,man måste enligt mej vara feminist då,men somsagt det är lite förvirrande det ordet ibland,för det finns tydligen”olika feminister” Det är inte min expertis. Men kvinnor och män är EXAKT lika,ska vara EXAKT lika över ALLA aspekter!! Det är ju självklart! Detta är ju fan Sverige!! Jag personligen använder inte”hen” Jag säger han och hon. Så är det rakt igenom. Säger han eller hon. Det bara varit så jämt,samma sak med mina kollegor och övriga umgänge på fritiden. Har ärligt inte hört”hen” på säkert några år nu,men jag har inget emot det,även om jag själv inte använder det. När det gäller Greta,gillar väl henne och hon är bara barnet. Ja nu är hon nybliven vuxen då. Sen går det att diskutera om alla hennes metoder varit rätta. Tycker inte alltid dom varit klockrena,alla gånger. Det hade säkert,vid flera tillfällen gått att göra det bättre, med dom alla världsledare hon ändå träffat. Men hon får helt klart godkänd,med tanke på låga åldern. Gillar hennes båda föräldrarna,det är uppenbart att dom är softa och mysiga. Var på skalan höger och vänster hamnar Greta?Det var lite svårt ändå om skulle tvingas svara direkt. Men hon är mera åt vänster då,det är helt klart att hon måste räknas som mera åt vänster då. Hoppas Greta gör något bra i sin vuxna ålder, hädanefter i ”Vänster världen” Hon har ändå massor med följare och tung plattform. Återstår att se

 9. Man säger att Greta är politisk omedveten, så vem är det som styr henne i alla dessa uttalanden som alltid går åt samma håll som Soros och USA.Kan det vara hennes aktivism kompis i Tyskland  (där det finns rapporter att hon har stöd av Soros) som är aktiv i Die Grunen, och aktivt verkar för dem. Ett väldigt otrevligt parti som attackerade en syrier för att han kritiserar deras ensidiga Syrien politik, och tycker att de för ensidigt propagerar för jihadist sidan i Syrien och inte lyssnar på den stora mängd syrier som vill ha ett etniskt blandat Syrien, och vill slippa att Syrien förvandlas till ett lilla Saudiarabien. Det partiet för också en enorm hatpropaganda mot Ryssland, och är beundrat av det svenska Miljöpartiet. 
   
  Greta har lagt sig i politiken ett flertal gånger, men enbart där Soros och USA jublar. Hon har aldrig nämnt Assange en enda gång, att han borde vara fri. Däremot skrev hon nyligen till en aktivist i Hong Kong som är fängslad : ”Du är en stor hjälte, vi är alltid med dig. Var stark och ge aldrig upp. Du är aldrig ensam. Jag hoppas verkligen att det kommer vara möjligt för oss att mötas en dag.”

  https://twitter.com/jojjeols/status/1465995442517262339

  Greta har också tagit ställning mot NordStream 2 och för Navalny.

  “Det är så inspirerande att se dem eftersom de är så beslutsamma och så modiga”, sa Thunberg. ”I vissa länder blir de till och med arresterade för att de strejkar. Till exempel, i Ryssland, fick Arshak Makichyan problem med polisen, men han fortsätter bara för att han vet att det han gör är rätt. Och på andra platser som i Kina, är Howey Ou otroligt modig. ”  

  Jag reagerade på detta, varför tar hon upp just Ryssland och Kina  där personer blir illa behandlade om de klimat strejkar då det även hänt i Tyskland, Eftersom det är dessa två länder som också är Soros hatobjekt, kan man fråga sig  hur involverad är Greta egentligen med Soros?, Har läst utländska bloggar där hon får kritik för det. Vänster Miljardären Soros??? på vilket sätt är han vänster?
  Överallt läser jag också om nyliberalen Soros. Ben Norton tar upp i en artikel i Grayzone den 8 april 2020, Soros påverkan på Human Right Watch, med dess otrevliga kampanjer mot socialism regeringar i latinamerika, genom sitt finansiella bidrag på 100 miljoner dollar. Soros beskrivs som en nyckel finansiering av regimförändring politiken och en förgrundsgestalt för att hjälpa USA och Västeuropa att störta socialist orienterade regeringar i Östeuropa, för att privatisera sina ekonomier och integrera de nyligen kapitalistiska staterna i EU och NATO. Soros har också intagit en hård position mot Kina och kallat det en ”dödlig fara” för nyliberala kapitalistiska demokratier. HRW:s nyliberala politiska inriktning återspeglar ideologin hos dess miljardär sponsorer.
  HRW har en begränsad förståelse för mänskliga rättigheter där de uteslutar rätten för koloniserade folk att motstå sina ockupanter, eller arbetarnas rätt att organisera och bilda en union. HRW uppmanar till smärtsamma sanktioner mot Venezuela, som redan är under en olaglig och ensidig amerikansk blockad som har orsakat döden av minst 40000 civila. Ken Roth har styrt HRW i 27 år- mycket längre än de ledare som han hånar som diktatorer och han har sällan  haft en annan uppfattning än Washingtons utrikespolitiska agenda. I januari hjälpte Roth med att rättfärdiga den utomrättsliga avrättandet av den iranska toppmannen Soleimani, en fräck krigshandling som nästan kastade regionen i en katastrofal konflikt. 
  Jose Miguel Vivanco chefen för HRW:S Amerika avdelning, är  nära allierad med  högeroppositionen i Latinamerika och avvisar alla förhandlingar med vänster regeringar och insisterar på att sanktioner är ”det enda språket de förstår”.
  Vivanco välkomnade det ekonomiska angreppet och demoniseringen av Venezuelas demokratiskt valda president Maduro som en ”diktator”
  Vivanco förstärkte sitt stöd för sanktioner och förklarade ”USA:s/Kanadas sanktioner skadar inte de fattiga (utan riktar sig till specifika tjänstemän)”Detta falska påstående har blivit avslöjat av trovärdiga internationella människorättsexperter, som varnat för att de internationella sanktionerna mot Venezuela hindrar landet från att importera medicin och medicinsk utrustning, eftersom regeringen är låst utanför det finansiella systemet och inte kan göra affärer med företag som är rädda för att drabbas av sekundära sanktioner av Washington. 

  • Tack Vivianne, mycket informativt.

   En tilläggskommentar: sanktioneringen av enskilda tjänstemän är som jag uppfattar det en dimridå för att komma runt kravet att sanktionering är illegalt såvida det inte har beslutats om i FN:s säkerhetsråd. Dessa påstådda avgränsade sanktioner utmynnar i praktiken i samma isolering av landet som generella sanktioner.

  • Vivianne Månsson, man behöver ju bara tänk tillbaks på när man själv var ung, jag var själv omedveten liberal fram tills att min medvetenhet sakta började mogna fram. Jag minns, vi var med i en Ulandsgrupp, och Vietnamkriget kom på tal, i min omedvetenhet trodde jag att USA:s krig inte kunde ifrågasättas, eftersom de slogs mot ”kommunismen”….Jag läste all borgerlig litteratur jag kom över, ex Arthur Koestlers bok ”Natt klockan tolv på dagen” om hur han gick till kommunismen som till en ren källa av vatten, och kravlade sig upp ur den som om den var en pöl av gyttja och lera (typ), jag läste Herbert Tingsten och medierna och hela min omgivning talade om hur hemsk kommunismen var….tills jag råkade läsa ”Legionärerna” av P-O Enqvist….Samtidigt utbildade jag mig till lärare och arbetade i hela Malmö, och framförallt i Rosengården och såg hur illa arbetarbarnen och framförallt de finska invandrarbarnen som jag arbetade med ,for…Och jag hade den stora turen att stöta på vänstermänniskor som hjälpte till att förklara världen….Man kan inte förvänta sig att Greta som växer upp i ett Sverige som präglas av ”satsa på dig själv” och en extrem propaganda som riktas mot både Ryssland och Kina i samtliga medier ska kunna bilda sig en klar uppfattning om hur världen ser ut. Om jag vore som du så skulle jag skriva ett vänligt brev till Greta och förklara hur allt ligger till med Soros och Kina osv…Alla kan ju dessutom vara övertygad om att dom som vill att den ekonomiska politiken ska fortsätta med Business-As-Usual skulle älska att få med sig Greta på sin sida, eller åtminstone att se till att hon blev totalt bortgjord ….Greta medvetandegör unga människor om att kapitalismen med sitt krav på vinst och evig tillväxt är totalt oförenligt med en planet som framtida generationer ska kunna leva på.
   Men det kanske är så att du egentligen inte heller litar på klimatforskarna när du klagar på Greta? Din avsikt är kanske att skjuta budbäraren?

   • Har aldrig varken klagat eller ifrågasatt Greta när hon har talat om klimatet, och hur vårt sätt att leva påverkar det.

    • Jag finner Gretas lösa prat om Klimatet ofta rent löjeväckande. Om vi inte hittar ett sätt att flytta om planeterna och justera solen kommer naturlagarna att diktera klimatet, och så har det varit sedan jorden skapades. Vad vi däremot kan ändra på är vårt sätt att påverka miljön, men för all del, miljön kallas ofta för klimatet numera i propagandaflödet. Ta en titt på den här bilden från Indonesien. Det är inte klimatet du ser, det är miljön och den kan vi påverka.
     https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/10/18/article-2465699-0457159800000514-490_634x387.jpg
     När jorden värms genom orsaks kedjor som har grunden i astronomiska regelbundna förändringar, då dikterar naturlagarna, Henrys lag främst, att jorden, främst haven, avger koldioxid tills balansen återställs och det gynnar livet på jorden. Minskar människan koldioxiden i atmosfären, fyller naturlagarna på den igen till det blir rätt balans. Mycket fundamentala fysiska samband.

  • Ingen blir illa behandlad i Kina, men den som bryter mot samhällets regler i destruktiv avsikt blir tillrättavisad. Att som i Sverige arbeta med att sabotera samhället och andras liv är inte acceptabelt i Kina. Alla får säga sin mening, men rent samhällssabotage, att skada andras liv och verksamhet, är inte tillåtet. Det finns etablera metoder att påverka, det går till exempel att skapa kommissioner som ställer politiker och även tjänstemän till svars, men när dessa aktivister inte får något stöd med lagliga metoder väljer extremisterna istället terrorist metoder. Att hon skriver på just denna Twitter tråd är mycket talande. Ägaren har upprepade gånger rapporterats som CIA agent. När det gäller Joshua Wong är han uttalat föraktad, avskydd, för att inte säga rent hatad i Hong Kong. Hong Kong borna har fått nog av USA sponsrad uppvigling, våld och lokal terrorism. Tydligen har Greta blivit ett CIA verktyg för propaganda. HRW har länge varit en amerikansk kanal för propagandan, samma sak gäller nu uppenbart för Greta.

   • När Greta skrev sitt beundrarbrev till Joshua Wong visste jag inte vem han var, eller på vilket sätt han påverkade demonstrationerna i HongKong. Brevet har blivit populärt på bloggtidningar och på facebook sidan Sweden for HongKong. Greta har en stor påverkan, och var nere i Tyskland inför valet och analytiker säger att det var tack vare hennes tal som de Gröna i Tyskland vann så många röster. Detta Gröna parti som skall ägna år 2022 åt mer aggressiv politik mot Ryssland och Kina. Dessutom attackerar väldigt otrevligt en syrier som kritiserar dem för att bara lyssna på jihadisterna i Syrien.

    https://m.facebook.com/SV4HK/?locale2=sv_SE

    https://twitter.com/jojjeols/status/1465995442517262339

    Fick som vanligt söka hos GrayZone efter Joshua Wong, och fick nedanstående information.
    Wong som ledare för Hongkongs opposition har nära relationer med de högerextrema republikanska senatorerna Ted Cruz , Josh Hawley , Marco Rubio och Rick Scott , och Tom Cotton , som nyligen krävde ett amerikanskt militärt tillslag mot Black Lives Matter-protesterna. 
    Deras mål, är att  främja deras rörelse mot den kinesiska regeringen och ”bevara USA:s egna politiska och ekonomiska intressen i Hong Kong.” 

    De har alltså nära relationer med politiker som demoniserat demonstranter i USA och kallat dem ”plundrare”, ”antifa-terrorister”och som dessutom gjorde fascistiska uppmaningar till militären att införa krigslagar
    Johua Wong uttalade sig till ”The Kyiv Post” 2019, ”Vi måste lära oss av ukrainare och visa solidaritet. Ukraina konfronterade Rysslands kraft – vi står inför Pekings kraft” (Förmodligen var det Joshua Wong som bjöd in nynazisterna till HongKong.)
    Amerikansk polis har dödat minst tre demonstranter under några dagar då Black Lives Matter demonstrationerna var.
    Amerikanska vita nationalister och ukrainska nynazister begav sig till HongKong. Även Hongkongs ”demokrater” har hämtat inspiration från Ukrainas pro-västliga Euromaidan där det fanns högerextrema och fascistiska krafter. De har även tagit efter slogan ”Ära till Ukraina” som kom av ukrainska fascister, och ropar ”Ära till HongKong”.
    Efter ett år av protester i HongKong, då demonstranter har trakasserat och tagit journalister som gisslan, misshandlat otaliga försvarslösa individer, bränt människor levande och mördat en äldre gatustädare genom att kasta en tegelsten mot hans huvud- trots allt våld från demonstranterna har polisen inte dödat en enda demonstrant.

 10. Vivianne har också en sann och ärlig poäng där. Jag förstår inte hur man kan kalla den där miljardären Soros för vänster. Är Soros vänster? Jämt ska han benämnas som vänster, WOW. Nu vet jag inte ens hur gammal han är, men han har kanske hunnit bli 90år nu, oavsett så är han över 80år. Bara för att denna korkskallen under sitt JÄVLIGT långa liv,pratat om demokrati hit och dit så är han automatiskt vänster då för det. Han har jämt tidigare hållt på demokraterna i Usa. Är dom vänster? Och den där amerikanska diktatorn Ken Roth som styrt HRW i 28år. Ja han styrt HRW i 28år. Men wow vilken vass tunga han jämt har haft,som ju tvärsigenom bara är i linje med egna landets utrikespolitik. Han borde räknas som livsfarlig den där parasiten. Han älskar sanktioner,trots att dom varit olagliga och dödande. Att den där amerikanska diktatorn och HRW inte blivit synade tidigare är häpnadsväckande. Men tyvärr är inget förvånande längre över makten dom giriga gangstrarna i Usa har över vårt heliga Europa. Detta är helt och hållet Europas fel som tillåtit detta. Man bara fortsätter göda världens största och mest kriminella krigsindustrin i Usa. Man gillar att gå i hundkoppel och lär sej fortfarande INGET. EU är korkade och vägrar vakna ur sin koma som pågått så många ÅR. Har inte kunnat se att Greta uttalat sej emot Nordstream2. Vet inte om det,men hoppas hon inte gjort det för det vore jävligt KORKAT då

  • Det sägs att Lenin sagt att ”En kapitalist ser till att först sälja repet om han ska hängas ”….Man kan inte utgå ifrån att Soros är för miljön, om han stöder klimataktioner. Däremot kan man nästan säkert utgå ifrån att han är ute efter att tjäna pengar på dem, eller på att manipulera dem. Soros intresse styr hans agerande.

  • Greta har uttalat sig om Nord-Stream 2 och fått kritik från Max Blumentahl för det. Eftersom twitterpolisen som USA har raderar twitter och ibland försvinner de av andra anledningar har jag gjort skärmdumpar men det går inte att lägga in i kommentarerna. har skrivit av dem exakt vad som står.

   Max Blumenthal kritiserar Greta Thunberg och skriver: Alternativet till Tyskt-Ryskt samarbete med Nordstream är den mer dyra gasen att skeppas långväga från och av USA, som är ansvariga för förföljandet av Julian Assange. Inte förvånande att se Greta instrumentalisera ”klimat rättvisa” för att främja imperialistiska mål.

   Greta Thunberg skrev: ”Så i året 2021 Europa väljer att möta sitt energi behov, genom att bygga en oljeledning för att transportera mera fossilt bränsle från den som är ansvarig för Navalny. Skamfullt i så många nivåer. FreeNavalny”

   Max B. har även kritiserat Greta då hon skrev: ”To be crystal clear: I am not ”against” Israel or Palestine. Needless to say I`m against any form of violence or oppression from anyone or any part. And again – it is devastating to follow the developments in Israel and Palestine.”

   Max B. skrev: False equivalency between a stateless people and a neocolony w/a secret nuclear arsenal.
   After Issa Makhoul an Arab member of Knesset, declared that Israel had made the region a ”poisonous nuclear waste bin”, he was hit w/a carefully controlled car bomb.
   Since ”climate justice” activist Greta Thunberg seems neutral about the human toll of Israel apartheid, perhaps this will outrage her:
   ”Israeli Authorities Deny Solar Panels, greenhouses to Palestinian Farmers in West Bank”

   Sahra Wagenknecht, fd gruppledare för vänsterpartiet Die Linke i tyska förbundsdagen stöder byggnaden av Nord-Stream 2. Hon skriver på Twitter: ”Varför ska EU inte få köpa gas från Ryssland när USA importerar rekordmängder olja från Ryssland? Förbundsregeringen får inte falla undan för Trumps hyckleri. Frackinggas från USA är ett dyrt och miljöskadligt alternativ! ”Som uppgifterna från amerikanska energidepartementets Energy Information Administration (EIA) visar för de första elva månaderna 2019, var Ryssland i oktober till och med USA:s näst största leverantör efter Kanada och större än Mexiko. ”I debatten om konsekvenserna för Ryssland efter den påstådda förgiftningen av Kreml-kritikern Aleksej Navalnyj sa Wagenknecht till Neue Osnabrücker Zeitung att alla som kräver ett stopp för Nord Stream 2-ledningen genom att hänvisa till Navalnyj borde ta sig en titt på alla andra råvaruleverantörer Tyskland använder sig av och då använda samma kriterier och också där kräva att man tar konsekvenserna.
   Att förgifta en oppositionspolitiker med nervgiftet Novitjok är ett avskyvärt brott. ”Men även om Kreml är ansvarigt (för vilket det hittills inte lämnats några bevis), är det trots allt inte mer hemskt än att halshugga eller piska ihjäl oppositionella, vilket är vanligt i Saudiarabien, från vilket land vi importerar olja”, menar förbundsdagsledamoten.
   ”Det är heller inte mer avskyvärt än spränga oskyldiga civila till slamsor med drönare, så som USA tusentals gånger gjort, USA som förser oss med sin frackinggas.”
   Kan konstatera att det finns åtminstone en klok politiker i Tyskland och modig som för fram det ingen annan kan tänka sig göra.

   • Vivianne Månsson, mitt intryck är definitivt att det viktigaste för dig när det gäller Greta är att hon styrs av krafter som Soros….du skriver ”Kan konstatera att det finns åtminstone en klok politiker i Tyskland och modig som för fram det ingen annan kan tänka sig göra.”….När jag såg att Greta twittrade om Navalnyj så skrev jag att hon inte skulle stödja Navalnyj som hon gör…och motiverade det kortfattat…sedan dess har jag inte sett att hon skrivit om Navalnyj. Du misskrediterar Greta genom dina kommentarer och vem är gladast för det? Jo, Soros och de krafter som inte vill att vi ska lyssna på Greta som säger att vi behöver ett systemskifte, och att vi inte kan fortsätta med ett samhälle som kräver vinst och tillväxt, och som har visat ett enastående mod när hon har pratat med politiker och makthavare i världen. Så om du verkligen värnar om klimatet, hör av dig till Greta och förklara för henne hur saker och ting ligger till. Hon behöver allt stöd, för hon gör ett otroligt arbete som radikaliserar världens ungdomar.

    • Greta är född 2003, och alltså en lättpåverkad tonåring bara ett steg ur barndomen. Därför har hon blivit ett lätt offer för krafter som Soros och likatänkande kapitalister som utnyttjar henne som ett verktyg för att utveckla sina egna projekt.

  • Soros är född 1930, och alltså 92, och ointresserad av höger eller vänster eller klimat, så länge resultatet är pengar.

   • Karl W du skriver om Greta ”Därför har hon blivit ett lätt offer för krafter som Soros och likatänkande kapitalister som utnyttjar henne som ett verktyg för att utveckla sina egna projekt.” och att ”Soros är född 1930, och alltså 92, och ointresserad av höger eller vänster eller klimat, så länge resultatet är pengar.”
    Hur menar du att Greta är ett lätt offer för Soros &Co om hon säger att vi inte kan fortsätta med ett samhälle som kräver vinst och tillväxt…

 11. Jämt detta definierande av ”vänster”
  Socialister vill äga det uttrycket men gör inte och har aldrig gjort.
  Socialister är bara en del av vänstern, inte hela.
  Någon som är vänster måste nödvändigtvis inte vara kommunist och för egendomsgemenskap.

  Socialism är vänster men vänster behöver nödvändigtvis inte vara socialism.

  Hur mycket ”vänster” är det i nationalism?

  Hur mycket var ”vänster” i Sovjetunionen och hur mycket var nationalism?
  Rysk sådan naturligtvis.
  Toppstyrd från centralkommittén i Kreml.

  Rysk nationalism fungerar mycket bra.
  Långt bättre än den västerländska som faktiskt på senare år dödats av politiska vänsterkrafter.
  Men kanske det finns en gräns hur långt den ryska nationalismen kan bredas ut?
  Just i detta gränsland tycker jag mig se landet Ukraina.

  Huvudpersonen Greta Thunberg här bryr jag mig inte om så mycket överhuvudtaget.
  För mig mest en galjonsfigur på vänsterns slagskepp för att övertyga bilden av det utopiska samhällets förträfflighet.
  Lyckas ganska bra i den västerländska borgerliga civilisationen men desto sämre inom den folkliga ryska sfären.

  • Många som kallar sig vänster vet inte riktigt vad det innebär. Man vill ha ett” annat och rättvisare samhälle”. Vänsterpartiet i riksdagen vill också det, men dom är inte beredda att ändra på själva grunden till att samhället är så orättvist. Det Marx menade med socialism är att vi måste ändra på själva ägandeförhållandet i vårt samhälle. Det styrs nämligen av en liten minoritet som tack vare sitt ägande av produktionen, naturresurser, banker kommunikationer osv lever på andra människors arbete. Sovjetunionen var det första försöket i mänsklighetens historia som försökte skapa ett rättvist samhälle. Det intervenerades av 14 stater, utsattes för sanktioner och till slut ett extremt stort krig som dödade 27 miljoner av unionens invånare. Vilka var det som hade intresse av att störta landet? Jo den lilla minoriteten. Dom ville naturligtvis inte ändra på ägandeförhållandet. Och dom förstod ex hur man skulle manipulera människor…det finns en bok som heter ”Utan media kan du inte starta krig.” (Jan-Olof Rönn) den beskriver hur manipulationen går till, och precis det som händer i Sverige idag. Medierna manipulerar folk att tro att Ryssland är ett hot mot Sverige. Med påföljden att Nato/USA kan hitta på praktiskt taget vad som helst, utan att opinionen i Sverige reagerar. Om Ryssland säger ”Stopp och belägg!” för deras framfart, då tolkar svenska medier det som att Ryssland agerar hotfullt.

 12. Vänster är ett psykologiskt trauma. Vänstern drivs av bitterhet, dess grundval är avståndstagande från andras framgångar och en obetinglig lust att bestämma över andra. Vänstern kommer oftast från medelklasshem, som stimulerat dess förmåga att uttrycka sig, men inte att tänka självständigt. Vänstern uppträder alltid som att den har permanent tolkningsföreträde, och självsuggererar sig själv till att tro att den är smart, och smartare än högern. Vänstern tror att den företräder arbetarklassen, i verkligheten är SD det mest arbetartäta partiet, och vänstern som nöjesfält för borgarbarn ökar ju radikalare dess teorier vuxit sig. Vänstern tror att den är god, och antar att högern ond. Vem som är höger bestäms i vänsterns fantasivärld av vänstern. Vänsterns motståndare är emellertid inte högern, utan verkligheten, som bland annat består av familjen och marknaden. Vänstern kamp mot familjen och marknaden kämpar i ständig uppförsbacke mot människans spontana organisation både för stabil fortplantning i familjens hägn, och möjligheten att byta till sig varor man inte själv kan producera till rimlig kostnad. När vänstern krossar familjen och marknaden ställer den om samhället till produktion med målet att bibehålla vänsterns diktatur, allt annat åsidosätts. Allmän varubrist och överskott på säkerhetspolis är kända tecken på framgångsrik vänsterpolitik.

  Klimatgreta är grundligt indoktrinerad och har manus författat av medelålders miljöpartister i reklambranschen. Klimatgreta förekommer på Youtube utan manus, det är väl värt att ta del av, och avslöjar hennes egentliga nivå. Det kan inte betvivlas att klimatgreta växt upp vid ett middagsbord där helt världsfrånvända teorier dominerat, hennes mamma verkar milt sagt skruvad, och har lämnat operavärlden för att hon ”måste” flyga. Att mamman kan ha tröttnat på opera efter sina schlagerframgångar är inte otänkbart. Som klimathysteriker kan man egentligen cykla till Berlin, Wien och Bayreuth, det kräver bara att man börjar ett par veckor innan man ska stå på scen. Anhängarna av klimatsocialistisk diktatur brukar sällan se personliga uppoffringar till vägen framåt. Uppoffringarna är för andra.

  Jordan Petersons vetenskapliga kritik av det kommunistiska manifestet är ständigt aktuell. Samma metod bör användas mot klimathysterin. Klimatgreta argumenterar inte, utan levererar slogans. Den senaste var ”bla,bla,bla” och den sammanfattar på ett utmärkt sätt hennes själv.

  https://www.youtube.com/watch?v=j_MXSE3wUT4

 13. HERREGUD, vad stackars Greta väcker ilska och förakt hos vissa av er.
  Tack och lov, så väcker hon beundran hos miljontals ungdomar i hela världen, och dom ger fullständigt blanka fan i vad ni säger. För det gäller deras framtid. Och vi är många vuxna som vill stödja henne av hela våra hjärtan, vare sig vi är höger eller vänster.

  • Hej Catarina
   Bli inte så förvånad.
   Tänk på att vid Jesu korsfästelse fanns två som skulle korsfästas (avrättas) men bara ett kors.
   Pontius Pilatus (domaren?) frågade då folket vilken av de två som skulle friges.
   Barabbas vrålade då folket.
   Som jag förstått var Barabbas en oppositionell som hade deltagit i ett upplopp mot makten (Romerska?) och skulle straffas för det.
   Men folket räddade honom och offrade Jesus.
   Jag ser Greta Thunberg som en frälsare mot en påstådd kommande klimatkatastrof.
   Ett eskatologiskt tänkande som kanske är lika gammalt som människan själv.
   Det här tankemönstret drivs främst från Västvärldens så kallade ”demokratier” som blivit till ett liknande som antikens Rom.
   Men alla som gör anspråk på att dominera världen kommer möta motstånd.
   Då, nu och för all framtid.
   Mot det här står en utopisk tanke om att alla i världen är förenade men alla försök har misslyckats och kommer att misslyckas.
   Gud har aldrig skapat någon likformighet.
   Kommunistdiktaturen i Ryssland och senare den Sovjetunionen är det största försöket till av människan framkallad kommunism i världshistorien.
   Kommunistdiktaturen i Kreml försökte länge men när folket i Sovjetunionen i början av 1980-talet började inse att kommunismen aldrig skulle infinna sig var diktaturen tvungen att ge upp och hela framtidsprojektet Sovjetunionen föll ihop som ett korthus i början av 1990-talet.
   Det största som finns kvar idag av det raserade Sovjetunionen är det mycket omfattande bostadsprogrammet som i sin tur gav upphov till vårt egna ”Miljonprogram” här i Sverige.

   I folkmun i Ryssland kallas de numera för Chrushchyovkas, Brezhnevkas, Kommunalkas, samt i det tidigare Sovjetunionen Stalinkas som var mäktiga och pråligare hus byggda i klassisk stil och ämnade för den politiska eliten.
   Josef Stalin själv ville att arbetarna skulle bo kollektivt där ett antal familjer skulle dela kök, toa m.m. med varandra.
   Så blev också men många av de här kollektiva bostadshusen bombades sönder vid tyskarnas anfall och blev aldrig uppbyggda igen. Istället började nya idéer komma om separat lägenhet för varje familj.
   Glöm inte att Sovjetunionen var en planekonomi och de här bostäderna är planerade in i detalj från kommunistpartiet och genom myndigheter.

   De flesta av Sovjetunionens senare bostadsprogram finns kvar än idag men i städernas kärnor börjar de nu rivas för att ge plats åt nya hus som kommer till från en marknadsekonomi istället.

   Av det ”gamla” är Brezhnevkas mest populära. Den sista versionen av Sovjetunionens så kallade panelhus.
   Ser ut som fyrkantiga lådor och kan vara både höga och långa.
   Den längsta Brezhnevkas är visst en kilometer.
   Tänk ett jättestort hyreshus en kilometer långt!

   Jag vill påpeka att även om inte allt ser perfekt ut så trivs i regel folk bra i de här bostäderna.

   Så kallade ”egna hem” (som jag bor i) finns i Ryssland men inte lika omfattande som hos oss i Sverige.
   Egna hem är vanligt i USA också men Josef Stalin hatade den tanken.
   Varför kan man undra men förklaringen är tämligen enkel.
   Eftersom Sovjetunionen var en planekonomi med förbjudet eget företagande blev det desto svårare att ordna samhällsservice i egnahemsområden där folk var mer utspridda.
   Bra samhällsserivce var då så mycket enklare att ordna genom central planering om så många som möjligt bodde på samma ställe.

   Jag är ingen kommunist men absolut en USSR-fan som jag nu förstått det kallas på engelska.
   Sovjetunionen är inte bortglömd. Många i västvärlden är väldigt intresserade av livet där.
   Jag förstår det nu sedan jag blivit intresserad själv.

   • Finns långa hus i Sverige också! På Sommarvägen i Växjö finns hyreskaserner, S-formade som är 350-400 m långa t ex! Och ja, de finns i utanförskapsområdet Araby där kriminaliteten frodas! Greta är en budbärare för globalisternas sak, sen om hon förstår det själv är väl tveksamt!

    • Benny, och globalisternas budskap är då enligt dig ”Vi kan inte ha ett ekonomiskt system som kräver evig vinst och tillväxt? ” Det säger nämligen Greta. Hur får du det att logiskt gå ihop?

 14. Exakt, klimatgreta har ett i grunden marxistiskt budskap, men byggt på feministisk klimatångest och ransoneringsföreställningar med energipolitisk svångrem som globala företag kan använda för att öka vinsterna utan att producera nyttigheter någon vill betala för frivilligt.

  Riktiga privata investeringar kan leverera vinst, där finns ett spekulativt moment, företaget måste chansa på att det känner av marknaden rätt. Politiska investeringar kan ha gott syfte, tex är den svenska energimixens bägge stabila ben, vattenkraft och kärnkraft, byggda av statliga företag med skattebetalarnas pengar till skattebetalarnas nytta. Det tredje benet, den instabila vindkraften, är också ett politiskt projekt, dvs av tvångskaraktär, den är inte utan avkastning, men om man skrotar planerbar produktion och förlitar sig på hur vinden blåser kan vinden ge problem.

  Men politiska investeringar kan också syfta helt fel, tex är snabbtåg för hundratals miljarder som bara sänker restider någon halvtimma att betrakta som bortkastade. Stålproduktion utan kol som kostar tio ggr så mycket som vanligt stål är också en slags politisk investering som är att betrakta som massivt slöseri med andras pengar, det är också mycket farligt att spekulera politiskt i basnäringarna, enorma bakslag riskeras. Det finns andra aktörer som producerar stål redo att kliva in om Sverige skjuter sig i foten.

  Der marxistiska dogmerna om vinst är mycket avslöjande, de avslöjar vad marxister inte fattar. Sovjetunionen föll därför att underpresterande företag hölls under armarna av de verksamheter som levererade överskott, i en miljö där alla beslutsfattare hade felaktig information om kostnader och avkastning. Vinst är inte ett problem, det är bristande vinst, dvs dåliga investeringar som är problemet.

  Klimatgretas föslag är en orgie i usla investeringar, byggda på feminism och klimatångest. Modern vänster, med arbetarklassen som motståndare. Den består av ”män”, och ses som fiende.

   • @Anders Romelsjö (red) 12 januari, 2023 At 21:41
    Att sträva efter vinst är faktiskt ett lagstadgat krav, åtminstone när det gäller aktiebolag, om inte bolagsordning tydligt säger något annat. Investerarna köper ju aktier i avsikten att kapitalet skall öka så dom tjänar pengar eller för att få utdelning. Det finns andra former som inte naturligt kräver vinst, stiftelser till exempel.

  • Hej Greger,
   Jag vill understryka jag INTE är någon kommunist men jag tycker det finns förhållanden man bör vara observant på innan man ropar ut; Det här är det bästa! (ekonomiska systemet)

   Personligen är jag motor- mekanikermänniska och ditåt men har blivit politiskt och samhällsintresserad sådan.
   Tiden på Global Politics har för mig inneburit att jag vidgat vyerna gälla även den internationella politiken som då faktiskt blir mer intressant än inrikes då det hela tiden händer viktiga saker runt om i världen.

   Men för att återgå till frågan så finns det en industri som kanske är viktigast av alla och det är livsmedelsindustrin som med tiden vuxit och av kapitalism och Fri marknads krav på lönsamhet och tillväxt utvecklats till allt större och färre enheter.
   En form av koncentration alltså.
   Kommunister menar ibland att det här är en maktkoncentration.
   Frågan är här hur du ser på ditt löfte, att produkter skulle blivit bättre.

   Får vi bättre eller sämre mat med massproduktion av livsmedel i stora processindustrier?

   Själv upplever jag idag det är svårt att hitta ett gott bröd.
   Eller ett bröd som smakar som riktigt bröd.
   Hittar jag något dylikt så är det oftast från ett lokalt mindre bageri.
   Kan någon gång vara från någon av ”brödjättarna” men det är undantagsfall.

   USA har börjat med genmodifierade grödor för att effektivisera livsmedelsproduktion.
   Hur bra är det?

   Effektivitetskrav på bilar har medfört att bilverkstäder inte alltid klarar av att reparera bilarna längre.
   Kvalitetsbilar blir kortlivade därför konkurrensens effektivitetskrav ökat bilarnas komplexitet så de inte blir lönsamt reparerbara och måste skrotas i förtid.
   Produktionen av ”miljöbilar” blev istället till en miljöförstörare då desto fler bilar måste produceras och säljas därför ”miljöbilen” inte höll måttet i fråga om livslängd och kostnadseffektiv livslängd.

   Summan är att jag tycker kapitalism har allvarliga brister.
   Så allvarliga att det är befogat att ifrågasätta om kapitalism och Fri Marknad verkligen är det bästa för varors produktion.

   Slutligen vill jag säga jag är för Fri Marknad men kan den Fria Marknaden verkligen vara hur fri som helst för att uppnå det bästa?

  • Greger du skriver, ”klimatgreta har ett i grunden marxistiskt budskap”….Uppriktigt sagt tror jag inte att fina Greta hade en aning om att hon skulle hamna här, dvs i marxismen. Och jag vet inte om hon ens har hamnat där nu.

   Kapitalisternas teoretiker och tankesmedjor förstod däremot direkt att det är farligt om alla miljöaktivister börjar förstå sambandet…att hänsynslös kapitalistisk rovdrift förstör hela vår planet, orsakar krig, skapar socialt elände, miljöförstöring mm… tänk om alla unga människor blir socialister för att dom fattar det som Marx sa att miljön också förstörs av kapitalism.

   Ett stort mulitnationellt oljebolag, Exxon Mobil bedrev sk framtidsforskning……när deras forskarna i slutet av 70-talet berättade för företagsledningen att fossila utsläpp orsakade klimatförändringar…… avslutade Exxon Mobil all framtidsforskning och började genast att stödja tankesmedjor som förnekade och ifrågasatte det som klimatforskare kom fram till.
   Och ditt inlägg är eko från dessa tankesmedjor. Fast det där med feminism var något nytt.
   Greta är strålande klok och beundransvärd ung flicka. Hon hamnar snett ibland, vem har inte gjort det!? Förresten konstigt att vissa män retar sig så extremt mycket på just Greta. Tage Danielsson säger ”Om du pekar med ett finger på någon, så tänk på att tre fingrar pekar tillbaks på dig själv!”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here