I ljuset av ekonomiskt krig – kommer Kinas 14:e femårsplan att motstå påtryckningar från USA?

3
1689

Kinas folkkongress tilldrar sig visst intresse i etablerade medier. I DN:s ledare står Gunnar Jonsson: Kinas folkkongress är en mässa för Xi Jinpings envälde

 

Denna artikel från Arbejderen drar fram litet mer sakliga och konkreta aspekter. Den har översatts av Rolf Nilsson.


I ljuset av ekonomiskt krig – Kinas 14:e femårsplan kommer att motstå påtryckningar från USA.

Den 14: e femårsplanen för Kinas kommunistiska parti kommer att förbättra ekonomisk och teknisk självförsörjning, jämlikhet och klimat. Femårsplanen kommer därmed att göra Kina bättre i stånd att motstå det amerikanska ekonomiska kriget mot landet, förklarar den dansk-kinesiska professorn.

Kinas 14: e femårsplan kommer att fokusera på ekonomisk självförsörjning.

Vid National People’s Congress kommer det kinesiska kommunistpartiet (KKP) formellt att anta sin 14: e femårsplan för landets utveckling. Planen kommer att förbättra Kinas ekonomiska och tekniska självförsörjning, skapa mer jämlikhet och göra landet mer klimatvänligt.

När människor inte behöver spendera pengar på utbildning och medicinsk behandling kan de bara spendera sina pengar, precis som i Danmark.”

Xing Li, professor i internationella relationer och utvecklingsstudier vid Aalborgs universitet

Dansk-kinesiske professorn i internationella relationer och utvecklingsstudier vid Aalborgs universitet, Xing Li, förklarar att planen på detta sätt kommer att göra det möjligt för Kina att motstå tryck från USA.

”Det amerikanska handelskriget har varit en mycket viktig lektion för Kina”, sa Li till Arbejderen.

Han säger att, till skillnad från västländerna, är en stark stat och nationella femårsplaner en viktig kombination för Kinas utveckling, Kina som är på väg att bli världens största ekonomi 2028.

Dessutom visar ”enkäter från västerländska källor de senaste åren att den kinesiska regeringen åtnjuter det största stödet från sitt folk. Mycket större än västerländska regeringar”, påpekar Li.

KINA VILL STÅ PÅ EGNA BEN

Enligt professor Li har Kina blivit världsledande inom infrastruktur, eftersom landet idag har världens modernaste flygplatser, motorvägar och höghastighetståg. Samtidigt är Kina en ledande nation inom högteknologiska områden som rymdteknik, 5G, artificiell intelligens, e-handel och drönare.

Ändå finns det områden inom teknik där Kina är relativt svagt. Det visar USA:s sanktioner mot Kina. Den 14: e femårsplanen måste ta itu med de utmaningar som Kina har kämpat med sedan USA: s president Donald Trump inledde det ekonomiska kriget 2018.

– Den första punkten är teknik. Ja, Kina är mycket bra på många områden, till exempel i förhållande till mobiltelefoner. Kina är världens största tillverkare av mobiltelefoner och 5G. Det kinesiska företaget Huawei är världens största telekommunikationsföretag.

Men Kina har en svaghet. Den svagheten är mikrochips, säger Li.

Som en del av det ekonomiska kriget mot Kina införde Trump sanktioner som hindrade amerikanska tillverkare från att sälja mikrochips till Kina. Detta var inte bara ett problem för chip-tillverkare i USA utan också för Kina, eftersom chips nu används i ett brett utbud av produkter som mikrovågsugnar och kylskåp.

– Huawei och många andra företag led verkligen under sanktionerna. Men med den nya femårsplanen kommer de att bli mer oberoende. Kina kommer att använda sin nationella styrka för att utveckla sin egen chip-industri, förklarar Li.

SJÄLVSTÄNDIG TILLVÄXT

Xing Li säger att Kina med den nya femårsplanen kommer att lämna sitt ”gamla tillväxtmönster” för en ny form av ekonomisk utveckling.

”Nu vill Kina bli ledare. Kina kommer att basera sin ekonomi på inhemska innovationer och teknik som drönare och digital valuta.”

– Kina har tidigare följt det gamla tillväxtmönstret baserat på billig arbetskraft, fabriksproduktion och export. Nu kommer Kina att utvecklas mot en avancerad ekonomi baserad på två cirkulationer, även kallad duo-cirkulation, vilket är ett grundläggande koncept i femårsplanen, tillägger professorn.

Detta innebär att Kinas framtida ekonomi kommer att bestå av två ekonomiska cirkulationer, en utländsk och en inhemsk. Kina kommer således inte längre bara att fokusera på sin ekonomiska modell som kallas ”Made in China”, som har legat till grund för landets ekonomiska framsteg.

– Modellen ”Made in China” var helt exportorienterad, vilket innebär att hela Kinas ekonomi var strukturerad utifrån att tjäna pengar på export. Det har varit planen under de senaste 35 åren. Men USA:s handelskrig har varit en viktig lärdom och har visat Kina att landet är alltför beroende av handel med USA, betonar Li och fortsätter:

– Detta innebär att importen i framtiden kommer att spela en mycket större roll för Kina än exporten. När Kinas import växer kommer hela världen att vara mer beroende av Kina snarare än tvärtom.

Under många år har Kina fungerat som världens fabrik där Kina har tillhandahållit billig arbetskraft, särskilt till västerländska företag. Nu vill Kina istället utveckla sin tjänstesektor, ett område som har präglat USA:s ekonomiska styrka.

– Fabrikstillverkning behöver service. Men Kina har lidit av det faktum att det har varit USA som har bestämt de finansiella reglerna inom tjänstesektorn. Kina kommer nu att sätta stopp för detta genom att investera kraftigt i tjänster, säger professor Li.

INHEMSKA INNOVATIONER

 • För många år sedan reste jag till Kina med danska fabriksägare. De lägger ut dansk produktion till Kina, där de danska fabriksägarna definierar grunden för design, kvalitet och teknik. De kan göra så, eftersom produkterna skickas tillbaka till Danmark, tror Xing Li och fortsätter:

– Men nu vill Kina bli ledare. Kina kommer att basera sin ekonomi på inhemska innovationer och teknik som drönare och digital valuta. Idag finns det redan fyra städer i Kina där du inte kan betala med kontanter. Det är uteslutande digital valuta som gäller.

En av anledningarna till att Kina vill utveckla sin egen teknik är att västländer har anklagat Kina för att kopiera västerländska företags varor och därmed bryta mot immateriella regler. Genom att utveckla sin egen teknik kan Kina inte längre anklagas på den grunden.

– För det andra kanske Kina inte bryr sig om sanktioner om landet har sin egen teknik, säger professor Li och pekar på en konflikt mellan Trump och Huawei.

Som en del av det ekonomiska kriget beordrade Trump det amerikanska programvaruföretaget Android att stänga av Huawei från sitt system. Även om Huawei är världens största tillverkare av mobiltelefoner var det USA som kontrollerade mjukvarusystemen. Men enligt Li har Huawei under de senaste åtta åren förberett sig för en konflikt med USA och utvecklat sitt eget mjukvarusystem.

– Så Android sa till Trump att han inte kunde förbjuda företaget att sälja till Huawei eftersom Huawei enkelt kunde ersätta Android. Om Trump förbjöd Android att sälja till Huawei, skulle Android vara dött, förklarar Li.

Enligt den dansk-kinesiska professorn är detta ett exempel på varför Kina finner det nödvändigt att utveckla sina egna innovationer, eftersom Kina därmed kan motstå sanktioner från USA.

VÄLFÄRD OCH ANVÄNDNING AV PROFIT

Enligt professorn kommer Kinas 14: e femårsplan att uppmuntra det kinesiska folket att använda sin inkomst snarare än att spara och spara.

Nya Sidenvägen

OBOR (One Belt, One Road) går från öst till väst, från Kina och hela vägen till Europa. Ett av syftena med OBOR är att utveckla västra Kina.

– Kina brukade vara ett land som sparade sina vinster. Kineserna älskar att spara. De sparar och sparar och sparar. Eftersom de inte vet vad som kommer att hända i framtiden. Men den nya femårsplanen kommer att skapa en ekonomi baserad på användningen av vinster, säger Li.

Han förklarar att kineserna traditionellt har tvekat att använda sitt ekonomiska överskott, eftersom de har varit oroliga för vad som kommer att hända med dem och deras familjer i framtiden.

– Om du har ett danskt system med ett socialt skyddsnät är folk inte rädda för att spendera pengar på att öka konsumtionen. Så nu vill Kina införa ett riktigt omfattande socialt välfärdssystem, sa Xing Li och tillade:

– Förra året genomgick min mamma operation och hon var tvungen att betala 20 procent av kostnaderna. Regeringen betalade 80 procent. Men de kommande åren kommer andelen individuella betalningar att bli mindre och mindre.

På detta sätt kommer regeringen att uppmuntra kineserna att inte spara sina vinster av rädsla för medicinska räkningar och istället spendera sina pengar och ytterligare bidra till Kinas ekonomiska utveckling.

– När människor inte behöver spendera pengar på utbildning och medicinsk behandling kan de bara spendera sina pengar precis som i Danmark. Här spenderar folk bara sina pengar, tillägger Li.

Ett mer jämlikt Kina

Förutom att investera i allmän välfärd kommer den 14: e femårsplanen också att bekämpa de ojämlikheter som fortfarande finns i Kina. Landsbygdsområden i västra Kina har ännu inte uppnått samma typ av utveckling som östra Kina, där stora städer som Shanghai är centrum för handeln. Därför har miljontals arbetare i västra Kina migrerat österut för att hitta arbete i fabriker.

– Anledningen till att Kina genom modellen ”Made in China” blev världens största tillverkare berodde på billig arbetskraft. Men var kommer det billiga arbetet ifrån? Det kommer från de fattigare provinserna i västra Kina, sa professor Xing Li.

När Kina utvecklar en högteknologisk och konsumtionsbaserad ekonomi kommer det att finnas färre fabriksarbetare. Därför kommer den nya femårsplanen att uppmuntra migrerande arbetare att återvända till sina byar i västra Kina.

– Men hur kan Kina övertala arbetarna att återvända hem? Kina kan göra det genom att utveckla de västra områdena, förklarar Li.

Professorn pekar på Kinas utveckling av One Belt-handelsnätverket One Road (OBOR), som är på väg att bli världens största handelsnätverk. OBOR, eller den nya Silk Road, kommer att ansluta Kina med Centralasien, Mellanöstern, Afrika och Europa via handelsvägar.

– OBOR går från öst till väst, från Kina och hela vägen till Europa. Ett av syftena med OBOR är att utveckla västra Kina. Huvudidén är att minska ojämlikheten mellan västra och östra provinserna, genom att minska inkomstojämlikheten, sa Xing Li.

Enligt professorn finns det redan en tendens att färre arbetare i västra Kina migrerar österut för att hitta arbete. Han pekar på två skäl till denna nedgång.

 • För det första stiger lönerna för Kinas medelklass, så arbetarna kräver också högre löner. Många kinesiska företag flyttar sina gamla industrier till länder som Vietnam, Kambodja och Myanmar, eftersom arbetskraften i Kina har blivit för dyr, säger Li och fortsätter:
 • För det andra åtnjuter folket i västra Kina många former av förmånspolitik. Detta gäller utbildning, välfärd, medicinsk behandling, billiga priser och offentliga tjänster. Allt detta erbjuder regeringen de västra provinserna.

ETT KLIMATVÄNLIGT KINA

Ett av de viktigaste områdena i Kinas 14:e femårsplan är hållbar klimatutveckling. Enligt Europeiska kommissionen släpper Kina ut åtta ton koldioxid per capita årligen, vilket är mindre än hälften av de respektive mängder koldioxid som släpps ut per capita i länder som USA, Kanada och Luxemburg.

Femårsplaner kan bara genomföras av det som vissa skulle kalla en auktoritär stat och andra skulle beskriva som en aktiv statlig roll i ekonomisk utveckling.

Men kombinationen av det faktum att Kina har en befolkning på 1,4 miljarder och att landet har genomgått en enorm ekonomisk utveckling de senaste decennierna, gör Kina totalt sett till världens största utsläppare av koldioxid.

– Kina är van vid att vara en tillverkningskraft. En av nackdelarna med att vara en tillverkande kraft är föroreningar. Det är oundvikligt. När du är en stor producent kommer du definitivt att förorena ditt land och din miljö, förklarar professor Xing Li.

Men eftersom Kinas nya femårsplan kommer att göra ekonomin mindre beroende av export och mer beroende av import, tjänster och användningen av vinst kommer Kinas koldioxidutsläpp att minska.

– Samtidigt kommer Kina att utveckla en grön ekonomi. Faktum är att Kina redan spelar en ledande roll i den gröna ekonomin. I många kinesiska städer går alla bussar med batterier som laddas med solenergi, säger Li.

FEMÅRSPLANER HAR SKAPAT KINA

Enligt den dansk-kinesiska professorn har Kinas femårsplaner, som sätter konkreta mål för landets provinser, städer och företag, spelat en central roll för att skapa en ”stabil och sammanhängande utveckling”.

– Men du kan inte ha en femårsplan utan att ha en stark stat. Femårsplaner kan bara genomföras av det som vissa skulle kalla en auktoritär stat och andra skulle beskriva som en aktiv statlig roll i ekonomisk utveckling, säger Xing Li och tillägger:

Men i väst och särskilt i USA är det omöjligt att ha en plan, eftersom alla är en enskild kapitalist, som bara vill maximera vinsten. De bryr sig inte om Washington hade någon plan eftersom de bara bryr sig om marknadssignaler.

– Men så fungerar inte Kina. Under de senaste många femårsplanerna har Kina åtagit sig att investera i infrastruktur, och nu har Kina världens bästa infrastruktur. Detta beror på femårsplaner och en stark stat.

Enligt Li har femårsplanerna lett till att Kina, enligt Reuters, kommer att gå förbi USA och bli världens största ekonomi 2028. Samtidigt är Kina bland de länder i världen som åtnjuter störst stöd från befolkningen, visar en studie från British University Harvard Kennedy.

– Den kinesiska regeringen kan leverera. När folket i Sovjetunionen gjorde uppror mot sina kommunistiska regeringar drabbades Kina av en identitetskris. Men medan Sovjetunionen kollapsade överlevde Kinas kommunistparti, påpekar Li.

Kinas kommunistparti överlevde eftersom regeringen införde ekonomiska reformer, fokuserade på export och skapade tillväxt. Därför bygger Kinas planer inte längre enbart på planekonomi utan svarar också på marknadsmekanismer.

Det har gjort Kina till en ekonomisk stormakt, med vilken många länder ingår stora handelsavtal. BBC rapporterar således att Kina 2020 kommer att gå förbi USA som EU:s största handelspartner.

– Så du kan se att världen har förändrats enormt. Men även om Kinas nya status är bra för Kina, är jag tveksam om USA kan acceptera detta fredligt, avslutar Xing Li.

Andra artiklar i Arbejderen:

Kina utmanar US SWIFT med nytt betalningssystem
Åtta principer bakom Kinas utveckling idag

Andra relaterade artiklar på Globalpolitics.

Föregående artikelFörra presidentkandidaten Tulsi Gabbard talar ut om USA:s smutsiga krig i Syrien. Läs! Lyssna!
Nästa artikelRäcker det med dumheter nu, Mp?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. https://russian.rt.com/world/article/840228-kitai-ssha-vmeshatelstvo-otnosheniya-baiden
  Peking uppmanade Förenta staterna att sluta ”fräckt blanda sig i” utländska staters angelägenheter. Trots bytet av administration fortsätter Vita huset att anklaga Kina för att kränka de mänskliga rättigheterna, skapa hot i Indo-Stillahavsregionen och stjäla amerikansk teknik.
  För analytiker ligger roten till konflikten mellan de två staterna i Pekings växande ekonomiska makt, som USA inte kan tolerera.
  ”Under lång tid har Förenta staterna ständigt brutalt blandat sig i andra länders inre angelägenheter under påskyndande av demokrati och skydd av de mänskliga rättigheterna. Detta skapar ett stort antal problem i världen och leder i vissa fall till turbulens och konflikter. Det är absolut nödvändigt att USA inser detta så snart som möjligt, säger Wang Yi.
  Den kinesiska utrikesministern betonade att det finns ”naturliga skillnader och oenigheter” mellan Kina och USA. Enligt Wang Yi kan emellertid kontroversiella frågor lösas genom att ”undvika konflikter och konfrontation.”
  I en kommentar till RT förklarade chefen för den rysk-kinesiska tankesmedjan, Sergei Sanakoev, att Peking är mycket irriterade över det amerikanska ledarskapets hegemonism och arrogans. Denna politik uttrycks främst i införandet av ”deras egna regler” på andra stater, inklusive Kina.

 2. Det går bra för Kina om man närmast till industriell utveckling.
  En utveckling som påminner om Europa och USA efter Andra världskriget.
  Men något som författaren till inlägget ovan avhåller och berätta om är den pågående militära upprustningen i Kina, kanske främst inom flottan.
  Här tror jag västerlandet och kanske främst USA måste vara på sin vakt därför ohämmad ekonomisk tillväxt är för makthavarna lockelser till likaså ohämmad militär upprustning.
  Ett utmärkt exempel de senaste decennierna har ju varit oljeländerna kring Persiska Viken.
  USA är förvisso fortfarande ledande militär stormakt men med den utvecklingen vi kan se i USA numera så är resurserna till militären inte längre lika ohämmade som tidigare.

  Meningen med den här kommentaren till inlägget ovan var egentligen bara att inflika Kinas pågående militära upprustning som jag misstänker redaktören här gärna vill dölja som den fredsaktivist han är.
  Kanske är det endast kommuniststyrda länder som kan kriga för fred?
  Medan kapitalistländer som USA endast kan kriga för maktdominans och imperialism?

  https://samnytt.se/kapprustning-till-havs-kina-har-byggt-varldens-storsta-krigsflotta/

 3. I sina marina stridskrafter har USA 11 hangarfartyg, Kina har 2, Ryssland har 1, Frankrike 1, Indien 1, Italien 2, Spanien 1, Storbritannien 2, Thailand 1.
  Det betyder att NATO förfogar över 17 hangarfartyg.
  Jag har också läst att Kina har fler båtar än USA, men man kan ju undra över vilken sort och till vilken användning? Och hur Italien har råd med 2 sådana penningslukare och hur man motiverar dem?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here