I Nord Stream-attacken använder amerikanska tjänstemän proxymedia för att skylla på proxy-Ukraina

2
1176

 

Detta är en artikel av Aaron Maté 8 mars som publicerat på

https://mate.substack.com/p/in-nord-stream-attack-us-officials

 

 

_______________________________________________

En månad efter att Seymour Hersh rapporterade att USA sprängde Nord Stream-ledningarna hittar amerikanska tjänstemän en syndabock i Ukraina och stenografer i New York Times.

Nästan sex månader efter att Nord Stream-rörledningarna exploderade och en månad efter att Seymour Hersh rapporterade att Biden-administrationen var ansvarig, har amerikanska tjänstemän presenterat sitt försvar. Enligt New York Times hävdar anonyma regeringskällor att ”nyinsamlade underrättelser” nu ”tyder” på att Nord Stream-bombaren i själva verket var en ”pro-ukrainsk grupp”.

Den enda bekräftade ”underrättelsen” om denna förmodade ”grupp” är att amerikanska tjänstemän inte har någon information att erbjuda om dem.

”Amerikanska tjänstemän sade att det fanns mycket de inte visste om gärningsmännen och deras kopplingar”, rapporterar The Times. Den förmodade ”nyinsamlade” informationen ”specificerar inte gruppens medlemmar eller vem som styrde eller betalade för operationen”. Trots att Times källor inte vet något om dem, spekulerar de ändå i att ”sabotörerna troligen var ukrainska eller ryska medborgare, eller någon kombination av de två”. De lämnar också öppe ”möjlighetent  att operationen kan ha utförts i hemlighet av en proxystyrka med kopplingar till den ukrainska regeringen eller dess säkerhetstjänst”. (Betoning tillagd)

När inga bevis läggs fram är naturligtvis allting ”möjligt”. Men Times källor är märkligt nog säkra i en kritisk fråga: ”Amerikanska tjänstemän sade att inga amerikanska eller brittiska medborgare var inblandade.” Dessutom finns det ”inga bevis för att Ukrainas president Volodymyr Zelensky eller hans främsta militärer var inblandade i operationen, eller att gärningsmännen agerade på uppdrag av någon ukrainsk regeringstjänsteman”.

Trots att Times inte lyckats få fram någon konkret information om gärningsmännen förklarar de ändå att den amerikanska täckhistoria som planterats på deras sidor ”utgör den första betydande kända ledtråden om vem som var ansvarig för attacken mot Nord Stream-ledningarna”.

Det är oklart varför Times har ansett att deras ”ledtråd” utan bevis är ”betydande”, och inte, i motsats till detta, Hersh-historien, som kom fyra veckor tidigare. Inte bara är Hersh’s rapportering tidigare än Times’, utan hans berättelse innehöll omfattande detaljer om hur USA planerade och utförde Nord Stream-sprängningarna.

Det är talande att Times förvränger grunden för Hersh’s rapportering. ”För att argumentera för sin sak”, hävdar Times, ”citerade” Hersh bara president Bidens ”hot före invasionen om att ’sätta stopp’ för Nord Stream 2, och liknande uttalanden från andra högt uppsatta amerikanska tjänstemän”. Genom att felaktigt antyda att han enbart förlitade sig på offentliga uttalanden utelämnar Times helt att Hersh faktiskt citerade en välplacerad källa.

Däremot har Times ingen information om sina nyfunna förövare eller om någon annan aspekt av sin ”betydande” ledtråd.

”Amerikanska tjänstemän vägrade att avslöja underrättelsens art, hur den erhölls eller några detaljer om styrkan i de bevis som den innehåller”, uppger Times. Följaktligen medger de amerikanska tjänstemännen att ”det inte finns några säkra slutsatser” att dra och att det finns ”enorma luckor i vad de amerikanska spionorganisationerna och deras europeiska partners visste om vad som hände”. Av denna uppenbara anledning är ”de amerikanska tjänstemän som har informerats om underrättelserna oense om hur mycket vikt de ska lägga vid den nya informationen”. Times däremot känner tydligen ingen sådan bevisbörda.

Sammanfattningsvis visste amerikanska tjänstemän ”inte mycket om förövarna” – dvs. allt; ”enorma luckor” i deras kännedom om hur den (okända) ”pro-ukrainska gruppen” påstås ha utfört en djuphavsbombning; osäkerhet om ”hur stor vikt de ska lägga vid” sina ”underrättelser”; och till och med ”inga bestämda slutsatser” att erbjuda.

Dessutom råkar alla dessa påstådda amerikanska ”underrättelser” ha ”samlats in nyligen” – efter att en av historiens mest skickliga journalister publicerat en detaljerad rapport om hur den amerikanska underrättelsetjänsten planerade och genomförde bombningen.

Med tanke på avsaknaden av bevis och den märkliga tidpunkten är en rimlig slutsats inte att en ukrainsk ”proxystyrka” var den skyldige, utan att USA nu använder sin ukrainska proxy som syndabock.

Som standardbärare för etablerade amerikanska medier är Times ”rapportering” helt i sin ordning.  Dagarna efter bombningen av Nord Stream-gasledningarna i september 2022 noterade Times att ”mycket av spekulationerna om ansvaret har fokuserat på Ryssland” – precis som amerikanska tjänstemän säkert hoppas. Den berättelsen upprepades av den tidigare CIA-chefen John Brennan, som ansåg att ”Ryssland är den mest sannolika misstänkte” i Nord Stream-attacken. CNN hävdade att ”europeiska säkerhetstjänstemän har observerat ryska flottfartyg i närheten av Nord Stream-ledningar som läcker”, vilket gör att ”ytterligare misstankar riktas mot Ryssland”, som av ”europeiska och amerikanska tjänstemän ses som den enda aktör i regionen som tros ha både förmågan och motivationen att avsiktligt skada ledningarna”.

Eftersom historien om att Ryssland sprängde sina egna rörledningar inte längre är hållbar, ber Times nya berättelse oss att tro att någon icke namngiven ”pro-ukrainsk grupp”, som ”inte verkade arbeta för militär eller underrättelsetjänst”, på något sätt lyckades skaffa sig den unika förmågan att placera flera sprängladdningar på en tungt konstruerad rörledning på Östersjöns botten.

Denna berättelse har redan tvättats i tyska medier. Några timmar efter att Times artikel publicerades kom den tyska tidningen Die Zeit med en artikel, som kommer från tyska tjänstemän, där det hävdas att bombningen utfördes av en grupp på sex personer, däribland bara ”två dykare”. Dessa förmodade gärningsmän, får vi veta, anlände till brottsplatsen via en yacht som ”tydligen ägdes av två ukrainare” och som lämnade Tyskland. Hur en yacht lyckades transportera den utrustning och de sprängämnen som behövdes för operationen förklaras inte.

Sabotörerna hade på något sätt förmågan att genomföra en djuphavsbombning, men inte medvetenheten att städa upp ordentligt på sin flytande brottsplats. Enligt Die Zeit ”återlämnades båten till ägaren i ostädat skick”, vilket gjorde att ”utredare” kunde upptäcka ”spår av sprängämnen på bordet i hytten”. Om detta magra ”pro-ukrainska” crackteam av marinkommandos skulle utföra ytterligare ett sabotage på djupt vatten behöver de bara anlita ett städproffs för att komma undan med det.

När det gäller motivationen uppmanas vi på något sätt också att glömma att tjänstemän från Biden-administrationen inte bara uttryckte motivationen, utan också tillfredsställelsen efteråt. ”Om Ryssland invaderar Ukraina kommer Nord Stream 2 på ett eller annat sätt inte att gå vidare”, lovade den höga amerikanska tjänstemannen Victoria Nuland i januari 2022. President Biden tillade månaden därpå att ”om Ryssland invaderar … kommer det inte längre att finnas något Nord Stream 2”. Vi kommer att sätta stopp för det.” Efter att Nord Stream-rörledningarna bombades hälsade utrikesminister Antony Blinken nyheten som en ”enorm strategisk möjlighet”. Bara några dagar innan Hersh’s berättelse publicerades informerade Nuland kongressen om att både hon och Vita huset är ”mycket nöjda” med att Nord Stream är ”en metallklump på havets botten”.

Den globala publiken ombeds inte bara att ignorera de offentliga uttalandena från Biden-administrationens huvudmän, utan även deras generella vägran att svara på frågor. Detta visades upp i Washington under den gångna helgen, när Tysklands förbundskansler Olaf Scholz besökte Biden i Vita huset. Till skillnad från Scholz senaste DC-resa blev det ingen gemensam presskonferens. Det var förståeligt: förra gången de uppträdde tillsammans utbrast Biden att han skulle ”sätta stopp” för Nord Stream, vilket gjorde att Scholz fick stå bredvid honom i pinsam tystnad. Den här gången satt de två kort inför en grupp journalister som snabbt skuffades ut ur rummet, till Bidens uppenbara glädje.

Scholz besök underströk att amerikanska medier är statliga medier. Ingen gemensam presskonferens, av uppenbara skäl: de kan inte riskera en fråga från en tysk reporter om Sy Hersh’s Nord Stream-avslöjande.

Amerikanska medier fick in budskapet: i en intervju med Scholz tog sig CNN:s Fareed Zakaria inte tid att nämna Hershs rapportering. När amerikanska medier som Times och Washington Post bevakade den tyska förbundskanslerns besök, avgav de ett liknande ”tystnadslöfte”.

Oavsiktligt avslöjar Times redogörelse nya hål i de misslyckade försöken att vederlägga Hersh’s berättelse.

Eliot Higgins, Bellingcat. shutterstock_1643467756

Medlemmar av den Nato-statsfinansierade webbplatsen Bellingcat, som felaktigt presenteras för Nato-ländernas publik som ett oberoende undersökande organ, har försökt att ifrågasätta Hersh’s påståenden genom att hävda att spårning med öppen källkod vid tiden för bombningen inte lyckas upptäcka de fartyg som han rapporterade om. Men som Times skriver söker utredarna information om fartyg ”vars lokaliseringstranspondrar inte var på eller inte fungerade när de passerade genom området, möjligen för att dölja sina rörelser”. Hersh har gjort samma sak i intervjuer och påpekat att när Biden flög in i Polen före sitt besök i Kiev förra månaden, stängde hans ”plan av sin transponder” för att undvika att bli upptäckt, vilket Associated Press rapporterade. Tyvärr, för självutnämnda digitala Sherlocks, kan stora internationella brott – särskilt de som involverar underrättelsetjänster – inte lösas från deras bärbara datorer.

Hersh fick också kritik för att han citerade en enda anonym källa. Times’ berättelse bygger däremot på flera anonyma källor som, till skillnad från Hersh, inte har någon konkret information att erbjuda. Efter att ha ignorerat Hersh’s berättelse i en hel månad tvingades Times nyhetsavdelning att erkänna den för första gången. Och det bästa som de anonyma källorna kunde komma med var inte bara en bevislös, reservationsfylld berättelse, utan en berättelse som inte ifrågasätter en enda aspekt av Hersh’s detaljerade redogörelse.

I en annan kontrast är Hersh en av de mest skickliga och inflytelserika journalisterna i yrkets historia. Två av journalisterna på Times artikel, Julian E. Barnes och Adam Goldman, har undertecknat flera artiklar som sprider bevisligen falska uppgifter från anonyma amerikanska tjänstemän.

När Biden-administrationen tvingades erkänna att påståendet var grundlöst försökte Times urvattna sina ursprungliga påståenden i ett försök att rädda ansiktet.

I januari var Barnes med och skrev en artikel i Times, där man, med hänvisning till icke namngivna ”amerikanska tjänstemän” mer än ett dussin gånger, hävdade att ”ryska militära underrättelseofficerare” låg bakom ”en nyligen genomförd brevbombkampanj i Spanien, vars mest framträdande mål var premiärministern, försvarsministern och utländska diplomater”. Men dagar senare, som Washington Post rapporterade, arresterade spanska myndigheter ”en 74-årig spanjor som motsatte sig sitt lands stöd till Ukraina, men som verkar ha agerat ensam”. (Moon från Alabama är en av de få röster som har påpekat Times bedrägliga rapportering).

Samma månad delade Goldman signatur, tillsammans med sin kollega Charlie Savage, stenograf (i det här fallet en som tar diktamen, ö.a.) för ”ryska bounties”, på en Times-historia, som hävdade att specialrådgivaren John Durham ”inte har lyckats hitta några oegentligheter i Rysslandsutredningens ursprung”, trots att Durhams resultat ännu inte har offentliggjorts. Som jag rapporterade för Real Clear Investigations, gjorde Times sin sak genom att utelämna motstridiga uppgifter och förvränga tillgängliga fakta – vilket är normen för etablerade mediers bevakning av Russiagate.

De amerikanska tjänstemännen bakom Times senaste Nord Stream-berättelse tror förmodligen att de har erbjudit Hersh den bästa motprestation de kunde. Att den saknar konkret information och är skriven av Times-anställda, med ett förflutet som papegojor för amerikansk propaganda från underrättelsetjänsten, har i slutändan fått motsatt effekt.

Times berättelse kan bara ses som ytterligare en bekräftelse på att Hersh hittade Nord Stream-bombaren i Washington. Det förklarar varför anonyma amerikanska tjänstemän nu använder sig av ombud i etablissemangets medier för att göra deras ombud i Ukraina till syndabockar.

 

 

Föregående artikelSeymour Hersh: USA bombade Nord Stream för att förlänga proxykriget i Ukraina
Nästa artikelHur många kommer att dö av sanktioner?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. Vi tackar för ännu en utrönande genomgång av det stökigt turbulenta NordStream-dådet. I den allmänna publiken vet vi allmänheten inte mer än tidningsartiklar, vad de nu än presenterar.

  Men man kan alltid vid varje brott ställa den logiska och kloka frågan: ”vem tjänar (egentligen) på att det som inträffade just gjorde det?”

  Den gamle Biden har genom åren ofta avslöjat sig själv genom att slira på orden (det skylla ofta på hans ”ordblindhet” eller annan neuropsykiatrisk orsak) och avslöjar sig själv med ett freudianskt felsägande. Han uttryckte definitivt sig klart innan konflikten att NordStream skulle liksom bara upphöra och stängas ned. Det fanns alltså en ursprunglig politisk vilja.

  Tjänar Washington på att NordStream ”försvann” eller förlorade Washingtons våldsetablissemang på detta? Det vill säga att den trogne nära allierade Tyskland fick tre gånger så höga energipriser liksom resten av Europa.

  Washington kunde inte bry sig mindre. Eller kanske gör man just det? Europa försvagas och de europeisk-ryska och europeisk-asiatiska förbindelserna kapas ned till absolut aggressionsnivå.

  NordStream var förmodligen bara medlet (nyttigt mål på vägen), men målet var absolut att knäcka de europeiska förbindelserna med Ryssland och resten av Euroasien och självklart Kina.

  I Sverige, där vi bara har plats för en åsikt i taget, var alla mediala specialister komplett och kompakt övertygade om att bara just ryska brott var att komma i fråga. På senare tid uppger väldigt många av dessa förr övertygat säkra specialister att ”vi får aldrig förmodligen veta vad som hände NordStream” (se t.ex. Wolfgang Hansson i Aftonbladet). Kanske är insikten om de första galnare instinkterna (att det -naturligtvis- är alltid rysk skuld i konflikten) plågsamma och numera ”vi får nog aldrig veta” o.s.v. Den mediala domstolen har ännu en gång haft ganska fel.

  NordStream bekostades av europeiska företag och de europeiska el- och gaskonsumenterna. Nu får de betala 300 och 400% mer på sina elräkningar till norska och amerikanska gasföretag.

  Hur man än vrider på saken är det inte en amerikansk förlust. Men det hårda slaget drabbar de europeiska konsumenterna och skattebetalarna. De som alltid får betala för Washingtons äventyr att leka James Bond ute i vida världen. Washington -och den alltid ”bortglömda” amerikanska vapenexportindustrin- kan ännu en gång skratta hela vägen till banken. På Europas bekostnad.

 2. Ryssland publicerade korrespondens med Danmark, Sverige och Tyskland om utredningen av Nord Stream.
  14 mars 2023, 11:32 T.ME/GAZPROM
  Ryska federationen distribuerade till FN:s säkerhetsråd en kopia av korrespondensen med Danmark, Sverige och Tyskland angående utredningen av sabotage på gasledningarna Nord Stream och Nord Stream 2.
  Dmitry Polyansky, Rysslands biträdande ständiga representant vid FN, meddelade detta på sin Telegram-kanal.

  ”Dokumenten tillåter våra kollegor vid FN att verifiera att anklagelserna om att dessa länder informerade oss om framstegen i deras utredningar inte är sanna”, skrev Polyansky.
  Explosioner i Nord Stream-systemet i Östersjön inträffade i september 2022, Danmark, Sverige och Tyskland började undersöka händelsen. Ryssland uppmanade FN:s säkerhetsråd att anta en resolution om att inrätta en oberoende kommission för att utreda sabotage, vilket indikerar att det inte är tillåtet att delta i processen.

  Det faktum att korrespondensen, som indikerar västländernas ovilja att samarbeta fullt ut med Ryssland för att undersöka explosioner på gasledningar, kommer att visas för medlemmar i FN:s säkerhetsråd, rapporterade Polyansky fredagen den 10 mars .

  I början av februari publicerade den amerikanske journalisten Seymour Hersh en utredning om Nord Stream-explosionerna, där han sa att sprängladdningar planterades under gasledningar i juni förra året under Baltops-övningarna av dykare från den amerikanska flottan med stöd av norska specialister. Enligt hans åsikt organiserade Washington sabotage vid Nord Stream på grund av misstro mot Tyskland, för att hålla landet ”i regimen för antiryska sanktioner.

  Moskva kommer snart att cirkulera i FN:s säkerhetsråds korrespondens med Tyskland, Danmark och Sverige om utredningen av sabotage på rörledningarna Nord Stream och Nord Stream 2.
  Detta uppgavs av Ryska federationens förste vice ständige representant vid FN:s Dmitrij Polyanskij, rapporterar TASS.
  ”De nekar all tillgång till information, nekar all deltagande, även om vi är en intresserad part. Vi måste delta i det [i utredningen]. Men de skriver bara brev till oss, de säger: ”Vi gör vad vi gör, och du gör din grej”, ”citerar Polyansky-byrån.

  Enligt Ryska federationens biträdande ständige representant vid FN kommer Ryssland att publicera denna korrespondens och distribuera den bland FN:s medlemmar, som en bekräftelse på västvärldens ovilja att meddela Moskva om framstegen i utredningen av explosioner på gasledningar. Säkerhetsråd.

  ”För att vara transparenta kommer vi snart att publicera denna korrespondens och distribuera den bland medlemmarna i FN:s säkerhetsråd”, sa Polyansky.
  I början av februari publicerade den amerikanske journalisten Seymour Hersh en utredning om Nord Stream-explosionerna, där han sa att sprängladdningar planterades under gasledningar i juni förra året under Baltops-övningarna av dykare från den amerikanska flottan med stöd av norska specialister.

  Enligt hans åsikt organiserade Washington sabotage vid Nord Stream på grund av misstro mot Tyskland, för att hålla landet ”i regimen för antiryska sanktioner.” Den 7 mars rapporterade New York Times om underrättelser om att en pro-ukrainsk grupp, vars planer inte nödvändigtvis var kända för Kiev, låg bakom sabotaget av gasledningarna; Den 8 mars skrev brittiska Times att västländernas underrättelsetjänster känner till namnet på den påstådda ”sponsorn” av sabotage.

  Samtidigt, enligt publikationen, är den här mannen ukrainsk, men han har ingenting att göra med Kievs myndigheter. I en kommentar till dessa rapporter sa presssekreteraren för Rysslands president, Dmitrij Peskov , att sådana publikationer bara tyder på att författarna till Nord Stream-terrorattacken vill avleda uppmärksamheten.
  https://expert.ru/2023/03/14/rossiya-obnarodovala-perepisku-s-daniyey-shvetsiyey-i-frg-o-rassledovanii-po-severnym-potokam/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here