I rubrikerna – Folkmord i Xinjiang som agenda – en summering

11
3039

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Jag känner inte till någon fundamental faktor som bör ändra bedömningen i artikel.

Detta är en summering av artikeln ”The Xinjiang Genocide Determination As Agenda” – A Critical Analysis Of A Report By The Newlines Institute And The Raoul Wallenberg Center” av Gordon Dumoulin, Jan Oberg and Thore Vestby på Transtnational 27/4. Rolf Nilsson har översatt en summering av artikeln, som publiceras med Jan Öbergs goda minne.

Hela artikeln kommer att publiceras senare i veckan. Detta blir då en slags viktig ”trailer”.

Transnational Foundation for Peace & Future Research, TFF, Lund, Sverige •

The Transnational • Ph +46 (0) 738 525200


I rubrikerna – Folkmordet i Xinjiang som agenda –

 En analys av en rapport från Newlines Institute och Raoul Wallenberg Center

Den 8 mars 2021 publicerade Newlines Institute for Strategy and Policy i Washin folkmordskonventionen från 1948 för den pågående behandlingen av uigurerna i Kina. Det genomfördes av Newlines Institute for Strategy and Policy, i samarbete med Raoul Wallenberg Center for Human Rights, som svar på framväxande redogörelser för allvarliga och systematiska grymheter i Xinjiang-provinsen, särskilt riktade mot uigurerna, en etnisk minoritet, för att fastställa om Folkrepubliken Kina bryter mot folkmordskonventionen enligt internationell rätt.”

Rapporten – hädanefter kallad ”Rapporten” – har tagits fram med bidrag från, och efter samråd med, många oberoende experter, inklusive 33, som har gått med på att identifieras offentligt, som det sägs.

Syftet med denna TFF-analys är att undersöka status för Newlines Institute och kretsen av forskare och andra som har producerat och bidragit till det och deras kopplingar. Det tar också en närmare titt på rapportens metoder och innehåll samt de llor som rapporten bygger på, för sin extremt allvarliga slutsats, nämligen att den kinesiska staten är ansvarig för att begå folkmord och avsiktligt bryter mot de centrala bestämmelserna i nämnda konvention i sin politik i Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR).

TFF vill göra det mycket klart från början att vi inte tar ställning till huruvida det som händer i Xinjiang är ett folkmord eller inte. I princip skulle vi inte uttala en sådan åsikt, om vi inte också hade varit på plats i Xinjiang. Det enda syftet är att undersöka vad denna första oberoende vetenskapliga dokumentation – som omedelbart publicerades av ett brett spektrum av västerländska vanliga medier (mainstream-medier, ö.a.) – bygger på.

Vi presenterar först sammanfattningen av våra resultat och utvidgar sedan i en serie mer specifika teman och perspektiv.

Bildtext: Människor håller en Meshrep, en traditionell samling i Uygur-samhälle, i Hami i Xinjiang. Foto: IC.

Sammanfattning

 1. Rapporten och de två instituten bakom den är inte ”oberoende”, och rapporten presenterar inte något nytt material. Samproducerad med Raoul Wallenberg Center for Human Rights, är det en produkt av samarbete mellan individer från minst sex, mer eller mindre sammankopplade intressegrupper eller miljöer, som är mer närstående en stat än icke-statliga – nämligen:
  Kristen fundamentalism + hökaktiga konservativa amerikanska utrikespolitiska kretsar + Muslimska brödraskaps-kretsar + extrem anti-kommunism + pro-israeliska lobby-kretsar + det politiserande maskineriet för mänskliga rättigheter (där omsorg om mänskliga rättigheter tenderar att tjäna olika typer av interventioner från USA) .
  För en rapport som publiceras av oberoende forskare från ett oberoende institut är detta problematiskt.
 2. Den något slarvigt redigerade rapporten kan ha publicerats för att stödja den tidigare statssekreteraren Mike Pompeos ”fastställande” den 19 januari 2021 att det som händer i Xinjiang är ett pågående folkmord. Inga bevis ledsagade uttalandet. Pompeo är känd i sin egenskap av CIA-chef och för att – med hans egna ord (2019), vara stolt över att ”vi ljög, lurade och stal – vi hade hela utbildningskurser – och det påminner dig om det Ärofulla Amerikanska Experimentet.” (Se honom säga det 29:15 in i det här samtalet). Mike Pompeo är också känd som en konservativ kristen som, medan han var vid West Point Military Academy, ”mötte Jesus Kristus”, och han är känd för att vara extremt kritisk mot Kina.

Redaktör Romelsjö: Har också publicerat detta Utrikesminister Pompeo ”Då jag var CIA-chef då ljög vi, fuskade och stal”.

 1. Rapporten innehåller såväl falska som tvivelaktiga, men också signifikant och systematiskt partiska val av källor och som medvetet utelämnar grundläggande viktiga perspektiv, teorier, begrepp och fakta.
  För ett institut som påstår sig vara baserat på gedigen forskning och värderingar är detta problematiskt.
 2. Rapporten framstår – vare sig det är medvetet och avsiktligt eller inte – som stödjande den hårda amerikanska utrikespolitiken och som att utnyttja mänskliga rättigheter för att främja en konfrontationspolitik gentemot Kina.
  Det överensstämmer verkligen inte med de värden om ömsesidig förståelse och fred som Newlines Institute säger att det är baserat på.
 3. Rapporten förmedlar propaganda i den specifika bemärkelsen att behandla Kina som upphovet till allt ont, men utelämna att en förståelse för Kinas politik också måste inkludera dess relationer, inklusive de konfliktrelationer som det har med USA. Kina ses som en oberoende variabel och Rapporten kan därför inte ge något jämförande perspektiv. För att uttrycka det grovt: Om det Kina gör i Xinjiang är ett folkmord, finns det andra aktörer / regeringar som också bör fastställas att bedriva folkmordspolitik? Eller hur jämföra det kinesiska ”kriget mot terror” i Xinjiang och dess mänskliga kostnader med det USA-ledda globala kriget mot terror, GWOT och dess mänskliga kostnader?
 4. Med tanke på de problem vi påpekar i denna analys måste man vara djupt bekymrad över de västerländska massmediernas systematiskt okritiska mottagande och publicering av Newlines-Wallenberg-rapporten. De gav den omedelbar och framträdande uppmärksamhet, men vi har inte funnit att någon av media kontrollerar källorna till rapporten eller ifrågasätter att det är ett ”oberoende” institut och den ”första” oberoende ”expertapplikationen av folkmordskonventionen 1948.”

Det vi har hittat i rapporten får oss att tro att om det här är den dokumentation om ett folkmord i Xinjiang, som är av den högsta kvalitet som finns, kan man allvarligt tvivla på om det som händer i Xinjiang är ett folkmord. Och sannolikt kommer det bara att få negativa konsekvenser för USA:s och Kinas relationer och till och med för USA självt, att fastställa det som ett sådant.

Vad vi också har funnit är att rapporten är ett ganska illustrativt exempel på diskurs- och intressekretsar som kännetecknar det vi kallar MIMAC, det militär-industriella-media-akademiska komplexet – vilket bygger på och utvidgar det begrepp, vilket användes för första gången av President Dwight D. Eisenhower, som kallade det ett militär-industriellt komplex, MIC, i sitt avskedstal 1961.

”Fastställandet av folkmordet i Xinjiang som agenda” Ladda ner

 

Föregående artikelKina: Drönarattacken korsar den tysta röda linjen mellan Ryssland och Ukraina
Nästa artikelNyckelnationer vill inte följa USA:s politik mot Ryssland och Kina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Stor eloge till Rolf Nilsson för översättningen och Global Politics för publicering av TFF:s granskning av propagandan mot Kina!
  Den massiva kampanjen om ”folkmord i Xinjiang” är en del av en krigspropaganda som fört Världen till randen av kärnvapenkrig. Mobiliseringen mot krigspolitiken är huvudfrågan på den onlinekonferens som Schillerinstitutet håller under eftermiddagen och kvällen den 8 maj med start kl 15 svensk tid. Det andra huvudämnet för konferensen är säkerställande av hälsovård och mat till alla utan de omoraliska sanktionerna som riktats mot bl.a. Jemen, Syrien och Haiti. Se vidare här: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210508-conference

 2. Intressant rapport. Den som inte har varit på plats och inte har kompetens i kulturen och lokala förhållanden och tankeprocesser är uppenbart inte kompetent. I varken TFF eller Newline dokumentet kommentas inget med lokalt ursprung och källa. Nu börjar mer information komma ut om verkligheten i Xinjiang. Intervjuer med individer som genomgått avradikalisering och utbildning.
  https://www.youtube.com/watch?v=u-xyELHA6v4
  https://www.youtube.com/watch?v=U3YBomwuB10
  Mänskliga rättigheter i Xinjiang skyddas genom att de USA tränade terroristerna inte tillåts utöva sin terror på gatorna längre. Terroristernas mänskliga rättigheter och liberalism står inte över allmänhetens. Istället för att bestraffa arbetar Kina med att främst skydda allmänheten mot terrorism, vilket uppenbart är mycket framgångsrikt, avradikalisera, där man använder samma metoder som i Sverige, utbilda för att undvika återfall, och eliminera grunden för framtida USA rekrytering av terroristaspiranter.

  Vad som händer är enkelt. USA har försökt annektera Xinjiang med mycket klassiska metoder.
  1. Intensiv propaganda
  2. Infiltrering med SA trupper, ”Sturm Abteilung” eller ”Brunskjortor”, terrorister, att vända befolkningen mot den legala regeringen.
  3. Ersätta den legala regeringen med en USA marionett, WUC, Wold Uigur Congress, finansierad av CIA via NED, helt öppet och offentligt.

  Historiska exempel på samma metoder är
  1. Hitlers annektering av Österrike
  2. Hitlers anfall på Polen.
  3. USAs annektering av Irak
  4. USAs försök att annektera Hong Kong och Tibet.

 3. Folkmord? Jag sett detta senaste åren nu sedan Trumps administrationen. Vet dessa och deras lydstäder här i EU, Sverige inräknat, ens vad folkmord betyder undrar man. Det är helt otroligt att detta kunnat få detta stora fästet ändå, UTAN MINSTA lilla bevis. Herre Jesus säger jag bara

 4. Folkmord, något folkmord har bevisligen aldrig ägt rum i Kina, Xinjiang befolkningen har ju tvärt om mer än fördubblats, men det senaste folkmordet och förintelsen, den etniska rensningen av etniska ryssar i Donbass, Ukraina, drivet av USA med Azovbataljonen som verktyg och vilket tvingade Ryssland till att ingripa i Ukraina.

  USAs urbefolkning har reducerats med 95%. Om inte det är ett folkmord, vad är.

  Mycket klarnar med tiden. I Ryssland satte man nyligen upp affischer där man upplyste om att avlidna svenskar en gång dyrkade nazismen. Bevisligen var det så, även om alla 1946 hade avsagt sig ideologin.

  Svenskarna tycks inte förstå, IQ nivån räcker inte till, att nazirasismen pågår för fullt i dagens Sverige, bara att idag är det inte det judiska folket som utsätts, utan det ryska och kinesiska folken. Metoderna är desamma målen olika.

  Hur fungerar då förföljelser efter nazisternas manualer och handböcker, nazirasism. Media som Der Stürmer tillämpade metoden effektivt, liksom svenska media med Bonniers DN, Expressen och SVT som tydliga exempel idag. Metoden går ut på att som då en gång i Nazityskland att måla upp en förvriden, förtalad och demoniserande bild av judiska folket i Nazityskland. Samma metod tillämpas idag i Sverige, att måla upp en förfalskad nazirasistisk demoniserad bild av Ryssland och Kina. Metoden är densamma, målet är olika.

  DN har publicerat tydliga exempel denna vecka, som spinner på känslor, men fakta saknas helt eller är förfalskad.

  ”Xi Jinping kan inte erkänna att Kina haft fel covidstrategi”
  ”Mardrömmen i Kinas lockdown: Att hunden slås ihjäl”

  Synnerligen emotionella artiklar späckade med faktafel och just avsikten att tillämpa nazirasism. Inte en antydan om hur folk ställer upp för varandra och hjälper varandra.

 5. Vad som händer i Xinjiang är att Kina förhindrar ett folkmord av i Syrien USA tränsade terrorister. USA rekryterade missnöjda i Xinjiang, skickade dom till Syrien för att utbildas till terrorister, sedan skickade sedan tillbaka dom till Xinjiang för att skapa oroligheter på typisk USAs maner för att skapa förutsättningarna för ett regimbyte. Dessa USAs metoder är mycket välkända.

  Dessa terrorister orsakade omkring 300 människors död genom att med olika metoder iscensätta terrorism, gatuvåld och upplopp. Kina spårade upp dom och internerade dom, omkring 3,000 personer, och allt våld upphörde. Ingen terrorism på över sex år nu. Lokalbefolkningen är mycket nöjda.

  Samtidigt startade Kina omfattande program för yrkes- och språkutbildning, för att förebygga framtida USA rekryteringar av missnöjda personer i Xinjiang. Omkring 1 miljon personer får utbildning var år, huvudsakligen i internatform, för att förhindra sabotage och attacker av dels radikala klaner i Xinjiang, dels från främmande makt som USA. Dessutom har Peking genomför två mycket omfattande och framgångsrika program för radikalisering, båda nu avslutade.

 6. ”Geoffrey Perret hävdar i sin biografi om Eisenhower att i ett utkast till talet var frasen ”militärt-industriellt-kongresskomplex”, vilket indikerar den viktiga roll som USA:s kongress spelar i spridningen av militärindustrin, men ordet ”kongress” togs bort från den slutliga versionen för att blidka de då för närvarande valda tjänstemännen. ”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Military%E2%80%93industrial_complex

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here