I skuggan av det amerikanska århundradet

0
1011

En viktig bok om USA och USA-imperialismen med Stefan Lindgren som översättare har kommit ut på Karnevals Förlag.

Boken av professor Alfred W. McCoy är mycket värdefull särskilt för att den är så detaljrik, saklig och har så många referenser – samt för att den i 4-5 scenarier diskuterar just ”USA-imperiets fall”. Den har fokus på utrikes- och militärpolitik och ekonomi. Författaren är ingen marxist, varför kapitalismens utveckling till imperialismen och sambandet mellan ekonomin och den militära politiken inte analyseras närmare.

I sin forskning har professor McCoy studerat CIA:s handel och verksamhet med droger i sitt stöd till olika terroristartade organisationer. USA:s enorma övervakning av människor – samt CIA:s droghandel

”Det finns starka bevis att koalitionstrupper i Afghanistan användes till att skydda vallmofälten. Bevis föreligger också att amerikanskägda plan används för att transportera opium/heroin för distribution i Centralasien (via USA Manus flygbas i Uzbekistan) och till Europa (via Camp Bond Steel i Kosovo). Afghanskt heroin är en stor källa till smygfinansieringen av CIAs hemliga operationer, såsom tidigare var fallet i Indokina, Thailand och Myanmar.” (McCoy The Politics av heroin, rev ed 2003;.) Myter, Legender och Lögner om kriget i Afghanistan

USA-imperiets fall?

Inte bara McCoy utan Nationella säkerhetsrådet verkar övertygat om att USA snart kommer att förlora sin hegemon. I en rapport utkommen 2008 Global Trends 2030 skriver Nationella säkerhetsrådet (NSC), Washingtons ledande analytiska enhet att USA:s makt befinner sig på ett sluttande plan, och  NSC gör en ännu mer pessimistisk prognos 4 år senare. ”År 2030 kommer inget land, vare sig USA, Kina eller annat land att vara en hegemonisk kraft”…”Pax Americana … är under snabb avveckling”, men NSC tror att USA ska vara den ”förste bland jämlikar”. McCoy är inte alls säker på det och skriver ”Höljt i imperiets hybris verkar Vita huset, liksom Whitehall och Quai d’Orsay på sin tid, fortfarande inbilla sig att USA:s nedgång kommer att bli gradvis, mjuk och partiell”.

Jag har inte ambitionen att här redogöra för de fyra (Karnevals presentation) eller fem scenarierna (Titelord i bokens sista kapitel), men avslutar just nu med citatet ”Om man betraktar den globala ekonomin finner man omedelbart långt mörkare framtidsperspektiv för USA:s makt”. Jag tror han har rätt. G7-mötet fiasko – Shanghai Cooperation succé med Kina, Ryssland & Co

Köp boken och läs! Om inte annat en mycket nyttig uppslagsbok med spännade diskussion om framtida alternativ i världen.

 


Förlagets bokpresentation

Professor Alfred W. McCoys bok ”I skuggan av det amerikanska åthundradet. USA-imperiets uppgång och fall”

År 1941 hävdade tidskriften Life att det följande ­sek­let ­skulle bli det amerikanska århundradet. En förut­sägelse som länge såg ut att besannas.

Men idag anser ledande tankesmedjor i Washington att det ­ ameri­kanska århundradet inte ­kommer att kunna bestå i 100 år.

I sin bok I skuggan av det amerikanska århundradet ­skildrar ­Alfred W. McCoy hur det amerikanska imperiet tog form på 1890-­talet, blev ledande efter andra världskriget och sedan har kunnat behålla sin position ända fram till våra dagar. Framgångs­receptet har varit en oöverträffad militär, ekonomisk och diplo­matisk styrka i kombination med en unik organisation för hemliga operationer som styr och avsätter regeringar över hela världen. På alla dessa ­områden är emellertid USA:s makt redan idag försvagad.

Författaren beskriver fyra scenarier för hur i en nära framtid Förenta staterna kommer att förlora sin hegemoniska ställning: I det minst dramatiska alternativet accepterar landet att mista sin ledarroll och inordnar sig i en ny världsordning. I det mest dramatiska tillgriper USA mili­tära medel för att hejda konkur­ren­ternas frammarsch.

OM FÖRFATTAREN
Alfred W. McCoy är professor i historia vid University of Wisconsin-­Madison med inriktning på Sydostasiatisk historia, moderna imperier och amerikansk ut­rikespolitik.

UR BOKEN
USA:s frånfälle som främsta världsmakt kan komma långt snabbare än någon kan föreställa sig. Trots den aura av allsmäktighet som imperier ofta omger sig med är de flesta överraskande bräckliga och saknar den inneboende styrka som även den blyg­sammaste nationalstat äger.

En blick på imperiernas historia påminner oss om hur känsliga även de största varit för sammanbrott. Så ömtålig är deras maktekologi att när det verkligen börjar gå fel nystas ­imperierna som regel upp i ursinnig takt: det tog bara 1 år för Portugal, 2 år för Sovjet­unionen, 8 år för Frankrike, 11 år för otto­manerna, 17 år för Storbritannien och troligen bara 27 år för USA, räknat från det avgörande året 2003.

Tillgängliga ekonomiska, utbildnings­­­mäs­siga och tekniska data ty­der på att ­negativa trender, när det gäller Förenta staternas världsmakt, troligen kommer att hopa sig snabbt omkring 2020 och kan nå en ­kritisk massa senast 2030. Det amerikanska ­århundradet, som proklamerades så ­trium­­ferande i början av andra världskriget, kan vara sönder­trasat och på väg att förblekna 2025 för att vara över till 2030.

Demonstration mot krig i Iran i New York 2012. Feb. 4, 2012: International Day of Action: NO U.S. War on Iran. Activists rally in Times Square, NYC and march to UN and Israeli Embassy to protest war mongering against Iran, sanctions and drone strikes. Photo by David M. Grossman. Licens: CC BY 2.0. Flickr.com.

OM BOKEN

”En briljant och ytterst välinformerad måsteläsning för alla som är seriöst intresserade av geopolitik, imperiers historia och skapandet av framtiden”. New York Journal of Books

”Ett slags obduktion av ett döende imperium som har förslösat sitt moraliska kapital på mass­tortyr och mass­övervakning. De mörka scenarier över imperiets slut som McCoy målar upp kan emellertid också innebära positiva möjligheter för samhällelig förändring, då kraven på ständiga krig kan få ett slut”. – Progressive

Bokpresentation: Karneval Förlag

Föregående artikelUlf Karlström: Klass och den katastrofala nyliberalismen börjar träda fram
Nästa artikelSköt Ukraina ned flygplanet MH17 i östra Ukraina? Ny information
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here