Inför EU-valet! Vilka alternativ finns? Kan EU reformeras? Kom till möte lördag 4 maj!

53
1493

Föredrag och diskussion. Inledare: Docent Jan-Erik Gustafsson, Folkrörelsen Nej till EU.
Tid och plats: Lördag 4 maj kl 14-16 på Viktor Jaraföreningens lokal, Pontonjärgatan 36. T-bana: Fridhemsplan
Arrangör: Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen.

Se även Evenemang på Facdebook: Facebook: Evenemang: Inför EU-valet! Kan EU reformeras?

EU är i kris inför valet 26/5 till EU-parlamentet, som har litet inflytande, och där Sverige har mindre än 2 % av rösterna. Enligt en färsk opinionsundersökning av ECFR med 45 000 deltagare i 16 EU-länder litade bara 48 % på EU – drygt 60 år efter organisationens bildande. Två av de länder som bildade EU 1957 – Frankrike och Italien – låg i botten då bara 24 % respektive 31 % har förtroende för EU.

Hela 87 % av den svenska välavlönade EU-parlamentarikerna träffar lobbyister minst en gång i veckan, och flera har inte sällan stora sidoinkomster. Varför tillåts detta?
Demokrati: Över 50 % av beslut i riksdagen är beroende av EU. EU flyttar makten från folkvalda församlingar till överstatliga organ och byråkrater som inte går att rösta bort eller kontrollera.

Klimatarbetet: På många områden hindrar EU enskilda länder från att gå före i klimatarbetet.
Solidaritet: EU sätter ekonomiska intressen före solidaritet och tvingar fattiga länder till ofördelaktiga handelsavtal. EU har stött flera av USA:s krig och sanktioner i strid med folkrätt.

Vi ser tre frågor centrala frågor, och flera andra att diskutera.
1. Ska man rösta i EU-valet? Varför? Varför inte?
2. Vad kan man rösta på?
3. Kan EU reformeras?

* Nya skrifter kommer att säljas!

Föregående artikelTulsi Gabbard stödjer Julian Assange.
Nästa artikelStöd Malmö European Forum!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

53 KOMMENTARER

 1. ’Ett socialistiskt motstånd mot EU vet att den enda möjligheten att undvika att nya imperialistiska sammanslutningar och kampförbund mot arbetare och folket uppstår är att göra upp med det system som skapar dem. Därför går vår kamp mot EU hand i hand med vår kamp mot kapitalistklassen. Den ena kampen kan inte separeras från den andra. I Sverige finns det bara ett parti som representerar den här linjen: Sveriges Kommunistiska Parti. Vi ställer upp i valet i vetskap om att:
  * EU är ett verktyg för de europeiska monopolen och storföretagen.
  * EU kan inte reformeras och aldrig kan göras till en folkets union.
  * EU måste krossas och läggas på historiens sophög.’
  https://euval.skp.se/valplattform/
  I det senaste numret av Riktpunkt som kom ut igår finns mycket att läsa om EU. Bland annat detta:
  ’Eu går inte att reformeras. Den makt som de enskilda länderna har i EU är minimal – i vilket fall i ett land som Sverige. De 21 mandat i Europaparlamentet som Sverige förfogar över räcker inte långt. Att Europaparlamentet dessutom inte har makt att själva lägga fram lagförslag för inte saken bättre. Om det alls ska gå att ändra den grundlag som föreskriver en fri marknadsekonomi, så ska alla länder enas därom. Utsikterna att lyckas med det är minimala. Det finns inget utrymme att reformera eller förändra EU till något annat än vad det är: kapitalets union. Illusioner som de här har inget utrymme i ett revolutionärt motstånd mot EU.
  Då återstår det svåraste av allt: målet.
  Ett utträde ur EU kan aldrig vara målet i sig. Det mål vi siktar mot är socialismen. Vi siktar mot att ersätta det system som skapat EU.
  Just eftersom EU bara är ett uttryck för de GEMENSAMMA INTRESSENA HOS ETT GIVET ANTAL LÄNDERS KAPITAL [mina versaler], räcker det inte att bara bekämpa EU. Nöjer vi oss med det är vi ute på hal is. Om vi nöjer oss så, kommer kapitalet att omgruppera sig och hitta andra vägar för att tillvarata sina intressen, och vi kommer att stå handfallna inför den situationen.
  Nej, kampen mot EU är en kamp som vi för samtidigt som vi kämpar mot kapitalismen och för socialismen. Det är ingenting vi kan lyfta ut och bekämpa isolerat’.

  • Kan vi få påpeka för läsarna att filosofin kommunismen/socialismen alltid öppet har strävat efter att göra hela världen till ett centralstyrt ”EU”. Varenda land och grupp skall underordnas ett diktatoriskt centralstyre. Även Globalisterna, som styrs av den djupa staten, har liknande ambitioner. Bättre vore att arbeta på att omforma EU till en multipolär federation. Svårt, eftersom så många individer nu så uppenbart personligen profiterar på den korruption som följt i spåren av EU, men möjligt.

   • Du far med falska uppgifter, Karl. Kommunister/socialister strävar efter ett internationellt samarbete med olika socialistiska nationer, alltså där arbetarklassen och folket har makten. Inget annat.
    En multipolär värld under kapitalismen innebär att är flera – tre eller fler – stormakter där kapitalistklassen (även kallad för eliten) har hela makten. Det är/var vad USAs strateg Brzezinski och andra kapitalister i alla nationer strävade och strävar efter (USA, Ryssland, Kina och med flera)
    https://www.youtube.com/watch?v=eAivky9toNo&t=70s

    • Så du menar att alla sovjets satellitstater fungerade under ”ett internationellt samarbete med olika socialistiska nationer”. Skall du ljuga bör du nog lära dig att ljuga långt och smalt så det går i folk. Jag vad själv med, jag vet vad socialism är, jag har upplevt det första hand. Att USA försöker bilda ett världs imperium där USA är den oövervinnelig globala militärdiktaturen är väl ganska välkänt. Kina och Ryssland står i vägen för de planerna.

     • Läs igenom min kommentar, Karl. Var någonstans talar jag om Sovjetunionen? Jag säger, nu med stora bokstäver så att du verkligen kan läsa det: ’KOMMUNISTER/SOCIALISTER STRÄVAR EFTER ETT INTERNATIONELLT SAMARBETE MED OLIKA SOCIALSITSKA NATIONER, ALLTSÅ DÄR ARBETARKLASSEN OCH FOLKET HAR MAKTEN’.
      Alltså en framtida vision.

      Men nu när du ändå tar upp det så fanns det en sådant samarbete mellan olika socialistiska nationer.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Comecon

      Ryssland, Kina, USA, EU, Indien och med flera står i vägen för varandra i den multipolära värld kapitalistklassen – eller eliten – vill ha. De som får betala för det, sitter i kläm, när dessa stormakter drabbar samman är dom fattiga, arbetarklassen och folket. Detta kallas för imperialism. Detta är vad som just nu händer i Venezuela.

     • @Kerstin Jag är inte intresserad av din förvrängda propagandaversion version av verkligheten, min kommentar byggde på vad som verkligen hände, vilket jag personligen upplevde, och vad som pågår nu, vilket även det är något jag upplever första hand. Hur din ”arbetarklass” hade det i Sovjet och DDR upplevde jag själv på plats och jag vill verkligen inte byta med dom. Hur denna ”arbetarklass” har det i Kina är jag del av, och nog har dom betydligt bättre än i dagens ”kommunistsverige”. Finns inget som slår egen erfarenhet på plats. Fortsätt gärna och fabulera, det är i alla fall underhållande.

 2. Bekämpa alla former av totalitära Superstater, vad dom än kallar sig.
  Vi är på väg mot ett samhälle styrt av en totalitär diktaturstat.
  Världsherrarna på Wall Street styr både den extrema högern, den extrema vänstern och alla varianter däremellan. Konflikter och hat piskas fram. Förändring genom kaos (Ordo ab Chaos) myntades av frimurarsekten Scottish Rite på 1300-talet. Världskrig, krig och revolutioner har skett och sker avsiktligt för att med blodspengar omforma Europa- och jordens övriga samhällen. Lita aldrig på politiker! Sverige har aldrig varit demokratiskt styrt. Sverige styrs idag av USA, EU och FN.
  FN planeras bli den nya världsregeringen. De må stegens tyranni öppnar vägen till en totalitär superstat där alla militära och polisstyrkor kommer att överföras under FN:s kommando. Vänster och höger flyter ihop. Kommunism och kapitalism uppgår i varandra. De politiska ledarna deltar i samverkan med finansvärldens oligarker.
  Enligt frimuraren general Wesley Clark finns det ingen plats i det moderna Europa för homogena nationella stater. ”Det var en idé från 1800-talet och vi kommer att genomföra mångkulturalismen på 2000-talet. Vi kommer att skapa multietniska stater. Det är en tes som inte bara gäller Europa utan är en väg för en allmän internationalism och en enda dominerande regering. En enda världsreligion, med en enda polisiär kontroll för den sociala, politiska och religiösa omställningen. (1984: är en roman av den brittiske författaren och journalisten George Orwell som publicerades den 8 juni 1949. Romanen handlar om ett samhälle styrt av en totalitär diktaturstat).

 3. Det sägs om vetenskapen att den förnyas en jordfästning åt gången. Det hävdvunnas tröghet är förbluffande stor. EU förnyas på likartat sätt, ett utträde i taget, eller när de inre motsättningarna blir för stora. Stegvis reformer om än möjliga är av denna anledning knappast sannolika. Euron kan bli den sprängsats som får bygget att falla samman, euron var ett prestigeprojekt som inte beaktar de olika ekonomiernas behov.

  Medan det är önskvärt att Europa har ett nära samarbete från Lissabon till Uralbergen behöver formerna fönyas så pass radikalt att det inte kan ske inom nuvarande ramar. Socialism eller inte. Att vägra tänka på utträde innan socialismen inträder är att sätta kärran framför hästen. Speciellt Schweiz är det bästa exemplet på att det är klokt att stå utanför så länge villkoren för samarbete är de rådande och därför är det också bättre att träda ur bortsett från övriga faktorer.

  • Jan, menar du att vi kan reformera den nationella kapitalismen till något annat än det är? Om vi träder ut ur EU idag – kommer det att förändra EU i grunden, eller att det nationella (och det internationella) kapitalet kommer att förändras till något bättre om vi står utanför EU?
   Vi ska gå ut ur EU. Vi ska fokusera oss på att bekämpa kapitalismen, både det nationella och det internationella. EU är en kapitalistisk union (egentligen en handelsunion mellan länder). Om vi bekämpar kapitalismen så bekämpar vi även EU. Att gå ur EU utan att kapitalismen i EU krossas betyder att kapitalet fortfarande exploaterar länder, arbetarklassen, naturen, gör så att det blir krig, etc. Det kapitalistiska systemet kan inte reformeras.
   En Brexit innebär inte att kapitalet i Storbritannien får några begränsningar för deras möjligheter att söka sig nya vägar för deras exploatering, både inom landet och utomlands. Både Schweiz och Norge är utanför EU men båda dessa länder har avtal med EU och andra kapitalistiska unioner. De exploaterar arbetarklassen och folket lika mycket som de som är medlemmar i EU. Norge är inte medlem i EU men är medlemmar i NATO. Den norska kapitalistiska staten har röjt vägen för norska – och internationella, t ex EU – kapitalistiska intressen i alla länder som de i krig deltagit i.
   Schweiz är inte alls ett bra exempel. De står absolut inte utanför kapitalets intressen. De står inte alls neutrala. Schweiz är fortfarande ett skatteparadis för borgare och kapitalister för att gömma undan deras förmögenheter i, förmögenheter som kapitalet har tjänat in på arbetarklassens arbete.

   Schweiz ligger på 4:e plats i att ta ställning för kapitalets intressen. Så de är absolut inte neutrala.
   https://arbetet.se/2016/12/12/lista-varldens-15-varsta-skatteparadis/

   • En multipolär världsordning är inte bara önskvärd utan redan alltmer reell. Ni trasslar in er i ideologiska drömmerier. Kapitalismen faller när den dagen kommer på sina egna motsättningar. Det kan dröja ett tag innan våra efterkommande är där. Till dess får vi dras med kapitalismen och försöka få den att acceptera en internationell rättsordning som åtmistone är väsentligt bättre än nuvarande maffiaordning där USA är Capo di Capi och Sverige en hyrd revolver.

     • Vad du önskar Kerstin är en fortsatt unipolär världsordning där maffiastaten USA ostraffat kan fortsätta att diktera för resten av världen vilka regler som gäller. Ert problem är oviljan att betrakta världen utan ideologiska skygglappar. Därför upprepar både du och än mer trotskisterna samma tröttsamma fraser om ständigt uppror mot allt och alla eftersom de jäklarna alla är kapitalister. Allt till förmån för ”arbetarklassen” som för er är kulissen som ständigt ställs upp liksom ”frihet” och ”demokrati” är kulissen för interventionisterna. ”Grå är all teori, grönt är livets träd”, brukade Lenin citera. För er är det tvärtom.

     • USA har varit mycket tydliga, till exempel 1996 i ett pentagon paper, USA skall bli den framtida världen arkitekt, så stod det ordagrant. Världen skall ledas från USA’s djupa stat på amerikanska villkor och underställas amerikansk kontroll. Exempel, åtskilliga länder i Mellanöstern och just ny Venezuela. Vi ser ju redan nu hur amerikanska NATO uppträder.

     • Jan Nybondas. Var någonstans talar jag om att jag vill ha en unipolär världsordning? Jag har heller aldrig sagt att USA ostraffat ska diktera för resten av världen vilka regler som gäller.
      Vårt stöd som socialister/kommunister ska inte ligga på någon imperialistmakt som exploaterar människor, länder och naturen för att några få kapitalister i dessa imperialistmakter ska bli magsjukt förmögna! Du tror väl inte att Ryssland och Kina försvara Venezuela för att de inte kommer att tjäna på det? USA försvara sina kapitalistiska intressen i Venezuela, men det gör även Ryssland och Kina.
      Om vi som socialister/kommunister ställer oss på en av kapitalistklassens sida i ett land, tar ställning för en eller flera stormakter mot en annan stormakt – vem ska då försvara folket och arbetarklassen i USA, Ryssland, Kina eller i EU?

      Jan, på tal om Lenins ordspråk …
      https://www.marxistarkiv.se/klassiker/lenin/1917/brev_om_taktiken.pdf

      **** Jan Nybonda, jag skrev en artikel om vilken sida vi skulle ställa oss på för något/några år sedan på Clartébloggen. Sovjetunionen undvek (även om det finns rykten om att de försåg Argentina med information) att ställa sig på någon imperialistmakt i Falklandskriget.
      https://www.clarte.nu/bloggen/10341-om-motsattningar-mellan-imperialistiska-stater

      Och jag har som synes inte ändrat uppfattning om denna saken.

     • USA vill ha en multipolar värld? Signaturen @Kerstin har ingen susning om vad hen pratar om. Total Spectrum Dominance – absolut herravälde är det som USA vill och har eftersträvat – finns skrivet i svart och vitt i Project for the New American Century (Bush den andres doktrin). Nu har de maktgalna neokonservativas dröm stött på patrull från Ryssland, Kina, Iran och Venezuela, mm.

     • Till den namnlösa kommentaren.
      U.S. National Intelligence Council:
      https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf

      USA samarbetar med andra stormakters kapitalistklasser när dessa intressen sammanfaller, t ex i Dakota där det används ryskt stål till de kontroversiella rörledningarna som transportera gas och råolja

      Den namnlösa kommentaren vill kanske även ha en källa på att USAs och Rysslands kapitalistklasser samarbetar.
      https://www.desmogblog.com/2017/02/13/abramovitch-putin-keystone-xl-steel

  • Personligen tror jag att Schweiz position och modell är den som är värd att sträva mot. Schweiz är i sig självt en federation av flera stater med stort självbestämmande och med en central administration.

 4. Kommer inte av logiska skäl. Men före 4:e maj är det 1:a maj och då brukar jag av tradition, sedan jag fick upp ögonen för politiken, besöka demonstrationerna. Det är mellanvalsår i år så uppslutningen kanske inte blir som förra året men man vet aldrig förrän man varit där. Och nu är det bara timmar dit 🙂

 5. Givetvis svårt att reformera en Union, fylld med kortsiktig korruption, som bygger på s.k. ”Polsk riksdag”, d.v.s. att alla medlemsstater skall vara eniga innan ett nytt fördrag skrivs under…

  …så vida man inte lyckas förändra hela Bryssel-mentaliteten, medelst moralfilosofi, vetenskapliga evidens och goda argument för hela Bryssel-kårens egna barn och barnbarn i 17 generationer framåt.

  Detta är minst sagt en ”utmaning” på svenskt nyspråk. Den som lyckas kommer sannolikt inte älskas av det psykopatiska militärindustriella komplexet.

 6. För att reformera ett system som under ytan styrs av hemliga sällskap måste man först konfrontera detta förhållande. Frimurarnätverk är värdefulla för de rika bland annat därför att ni ignorerar dom. Frimurarna representerar, även om många av dom på lägre nivå inte märker av det, nästan ett millenium av de rikas hemliga sammansvärjning.
  Frimurarnas viktigaste uppgift är att utöva politisk makt i de rikas intresse.
  Eftersom Us/Uk dominerar frimureriet är det ytterligare ett tecken på att EU är fjärrstyrt.

  • Jag tror inte det för folket dolda går att undvika så länge det finns eliter. Och eliterna kommer alltid att placera sig i samhällets topp. Folkdemokrati är bara ett skådespel. Till elitens fromma.
   Vi är däggdjur i flockar som söker sina ledare. Olika människor vill ha olika ledare.

 7. I valet mellan en internationell ordning där kapitaliststaterna följer vedertagna rättsregler i stället för nävrätten bör man välja det förstnämnda alternativet. Man får gärna anse att all kapitalism är förkastlig om man så vill. Trots denna åsikt måste man kunna prioritera. Annars hamnar man ur askan i elden. Vilket många på den yttre vänsterkanten gjort sedan den korta unipolära perioden infann sig efter 1990. De har motsatt sig kapitalism med sådan frenesi att de därvid gynnat den kapitalistmakt som återinfört nävrätten som rådande norm i det internationella umgänget.

  Alla krig som förevarit sedan 1990 har inletts som ett uttryck för nävrätten. Inget av dessa krig har varit nödvändigt för det egna försvaret och inletts efter att alla andra alternativ förbrukats, som internationell rätt föreskriver. Tvärtom har krigen framprovocerats med hjälp av lögnkampanjer där ledarna har varit de självskrivna USA, Storbritannien och valda EU-länder.

  Att under dessa omständigheter sätta likhetstecken mellan dessa ”kapitalister” och de övriga ”kapitalisterna” som protesterat är förbryllande, minst sagt. Eftersom de kapitalistmakter som motsätter sig krigspolitiken måste göra det av egenintresse, så därför kan man inte stöda deras politik heller ? I dessa samma vänsterkretsar cirkulerar likartat tankegods som hos de amerikanska nykonservativa, vilkas andliga hemvist sägs ligga delvis i trotskismen. I denna tolkning är Kina inte ett dugg bättre än USA, utan snarast tvärtom. Det gör inte ens någon skillnad att Kina arbetar för sin vinning med fredliga medel, medan de gamla imperialistmakterna endast har nya krig att erbjuda. Den gamla koloniala rasismen kommer här väl till pass som myllan där dunkla idéer gror.

  EU står vid ett vägskäl och med Brexit verkar det t.o.m. som om några inaktiva hjärnceller börjat visa livstecken. EU har kunnat observera att det inte endast är Ryssland och Kina som angrips när regelverken raseras, de råkar själva illa ut. Flera EU-länder deltog i BRI-konferensen förra veckan – av kapitalistiskt egoistiska skäl får man förmoda – och EU har även i övrigt börjat visa missnöje, bl.a. vad gäller krigsplanerna mot Iran. Något fredsval är det kommande EU-valet ännu inte, men alltfler EU-kapitalister börjar kanske småningom fatta att fred är bättre än krig över den eurasiatiska kontinenten.

  • Helt rätt Jan och den kinesiska marknadens dragningskraft, jämfört med den stagnerande amerikanska, skall nog tas med i ekvationen också, när EU pamparna väljer mellan hötapparna.
   Dom är nog inte heller ovetande om att dollarn lever mer och mer farligt i en värld där USA:s krigande har stött på patrull. Om USA inte kan hindra Ryssland/Kina/Iran/Syrien och kanske andra från att börja handla olja i annan valuta än dollar och dessutom bygga ett alternativt betalningssystem, så börjar sanningens minut närma sig.
   En markering av ökad självständighet gentemot USA kan ses som en hedgefond av EU länderna, men också en begynnande splittring av västimperialismen och något som fredsälskande människor bör stödja. Trots att det görs av kapitalister.
   Så långt som att rösta i EU-valet behöver man dock inte sträcka sig.

   Annars är naturligtvis frågan om fred kontra imperialistiska rövarkrig och statskupper helt överordnad politiska skiljaktigheter i övrigt. Fattar man inte att den aggressiva västimperialismen, där Sverige är en del, är huvudfienden idag så har man noll koll på verkligheten. Dessvärre verkar en del ha just det, men så brukar det ju alltid vara. Förvirringens apostlar tycks av någon anledning alltid finnas på plats.

   • Åberg, jag ska kanske förtydliga mig.
    I Sverige protesterar alla inom vänstern – inklusive SKP – mot inskränkningar i strejkrätten. Men när Kina gör samma sak i Grekland så uppmanar den här s k vänstern (KP9 och du att vi ska vara tysta på grund av att det är Kina – och inte EU – som ställer sådana krav???

    • Vem har påstått att vi inte skall stödja grekiska arbetare som kämpar för sin strejkrätt?

     • Men, Anders Åberg, det är ju Kina som beordrar begränsningar inom strejkrätten på Grekland. Kina som den här vänstern stödjer när det gäller att exploaterar arbetare i andra länder, t ex Sudan, Venezuela, etc.

     • Men Kerstin. Allt eller inget är en dålig politisk paroll. Nyanser är betydligt bättre.
      Det är dåligt när Kina försöker begränsa strejkrätten och vi bör stödja all kamp emot det, men det är bra när Kina går emot USA:s krigande och dollarutpressning.

     • Är det bra när Kina börjar kriga och utsätter andra länder med utpressning, i samma anda som USA gör/gjorde? Ska vi då hålla käften och blunda för vad Kina (eller Ryssland) gör, det eftersom det inte är USA som är angriparen? Anser du att det är någon skillnad på vilket kapitalistiskt land eller stormakt som exploaterar arbetare, natur och andra länder? Det är kanske inte så hemskt att arbetare dör på en kinesisk arbetsplats än på amerikanska arbetarplats (sarkastiskt sagt). Eller att människor inte dör av kinesiska vapen men människor dör av amerikanska vapen (även det sagt i en sarkastisk ton).
      Jag har alltid avskytt mobbning. När ett barn mobbades av skolans värsting så blev det rabalder, men när samma barn mobbades av en ’respekterad’ rikemansson så tystades mobbningen ner.
      Så egentligen spelar det ingen roll om landet heter Kina, USA, Ryssland eller om det är planeten Mars som krigar ett annat land. Det som spelar någon roll är att vi måste bekämpa det som förorsakar krigen och exploateringen av människor och natur. Om vi får ett socialistiskt ekonomiskt system så stoppar vi också alla krig och all exploatering av arbetare och folk.

     • Bara för andras information, om någon till äventyrs fortfarande läser detta. Kina har ingen som helst möjlighet att påverka eller beordra några begränsningar i någon strejkrätt i något land. Kina har heller aldrig under sin mångtusenåriga existens någonsin invaderat ett annat land för att erövra det. Hela denna tråd är otroligt verklighetsfrämmande och ren fabulering. Däremot kräver Kina att en fackförening skall vara en representant för de anställda. Man accepterar inte att den blir ett politiskt verktyg för utomstående politiska ambitioner.

     • Anders, det är inte lönt att argumentera, Kerstin lever inte på samma planet som vi andra.

     • Kerstin.
      Att prata om vapen och krig och inte ta hänsyn till den himmelsvida skillnaden mellan USA och Kina känns inte helt seriöst ärligt talat.
      Om Kina hade betett sig som USA så hade självklart det varit lika illa, MEN DOM GÖR JU INTE DET!

     • Åberg, Kina går i USAs fotspår. Om än kanske inte i samma utsträckning som USA. Men är det en fråga om mer eller mindre exploatering av arbetare och natur? Kinas kapitalistklass exploaterar arbetare och naturen ungefär lika mycket som den amerikanska kapitalistklassen, därav Kinas order till grekerna att begränsa strejkrätten. Så de beter sig lika illa som de svenska, amerikanska, ryska, etc kapitalisterna. Eller menar du att det är en tävling mellan stormakterna i att vara mer eller mindre exploaterande? Om en arbetare dör på en kinesisk arbetsplats är väl lika illa som om en arbetare dör på en amerikansk arbetsplats, eller hur?
      https://riktpunkt.nu/2019/02/kina-och-sudan/

      Jag har för mig att Kina ligger på tredje plats bakom USA och Ryssland i att sälja vapen – krig – till andra länder.

      Till Karl W.
      Om du inte har några fler argument så föreslår jag att du läser på och återkommer när du kan argumentera för din sak.

     • Karl W, Kina har invaderat länder – kanske inte för att exploatera landet – men mera som en straffexpedition, vilket är verkligen cyniskt sätt att offra andras liv! Det kriget var en lika stor krigsförbrytelse som vad USA går i krig för. USAs kapitalistklass har i alla fall en kapitalistisk och girig anledning i att gå i krig, men Kina förklarade krig endast för att bestraffa Vietnam, och dödade många liv endast för att bestraffar Vietnam! Har Kinas kapitalistklass en sådan attityd mot andra länder, och ingen annan anledning än så i att gå krig för, har vi inget gott att vänta ifrån kapitalet i Kina.
      https://www.youtube.com/watch?v=26LJiwq1ctU&t=24s

      Kina utbildade även mujahedin terrorister på 80-talet som sedan begick terrordåd i Afghanistan. De t o m upplät en signalspaningsstation åt amerikanarna på sin egen mark.

      Möjligtvis vill kanske Karl W ha en källa på att Kina upplät en signalspaningsstation i Kina.
      https://www.nytimes.com/1981/06/18/world/us-and-peking-join-in-tracking-missiles-in-soviet.html

     • Lite svårt att argumentera om ena sidan bra sprutar ut propaganda. För er andra som kanske är intresserade, som efterkrigs vapenexportör ligger Kina faktiskt på plats 6 efter USA, Ryssland, UK, Frankrike, och Tyskland. I siffror betyder det att Kinas vapenexport är 4.2% av USA’s och Rysslands gemensamma export eller 3 promille av världen gemensamma export. Intressant nog, Sverige är en av världens största vapenexportörer om man väger in storleken på landet och även en av de länder som ökar vapenexporten snabbast. När det gäller kärnvapen har Kina 1.8% av USA’s och Rysslands samlade kärnvapenarsenal.

     • Kina har gjort en mindre militär markering mot Vietnam 1979 efter att Vietnam invaderat Kambodja, vilket hade avsedd effekt och räddade nog många miljoner liv, Kina invaderade aldrig. Invadera betyder satt ta kontroll av ett annat land. Amerikanska propagandakanaler är knappas trovärdiga källor, speciellt som bara valda delar av informationen presenteras och för att ge ett förutbestämt intryck.

  • USA är den dominerande imperialistmakten som exploaterar människor och natur. Men Kina är hack i häl. De trampar i samma imperialistiska spår som USA.
   https://riktpunkt.nu/2019/02/kina-och-sudan/

   Den enda skillnaden mellan USA och Kina är att USA har gjort det under detta under en lång tid. Kina är en nybörjare på detta område.

   Ryssland och Kina kommer sannolikt inte försvara Kuba på samma sätt som de nu gör med Venezuela, just på grund av oljan.

   • Kina för nu en betydligt annorlunda och fredligare utrikespolitik och handelspolitik än USA. Jämför BRI med USA:s politik med sanktioner som drabbar en fjärdedel av mänskligheten, med ekonomisk förstörelse via IMF.

    • På vilket sätt är Kinas agerande annorlunda än USA?
     Visst, Kina inför inte sanktioner mot andra länder på grund av att dessa länder har fel ekonomiska system, eller vad det nu kan vara. Men de exploaterar på samma sätt som vad Lenin har kommit fram till – Imperialismen som kapitalismens högsta stadium.
     Romelsjö, anser du att kapitalismen kan vara human och annorlunda …? Ett kapitalistiskt humant ansikte – det är väl det som vänsterpartiet också säger, eller hur?

     • Kapitalismen är inte human men kapitalistiska länder kan föra olika utrikespolitik. Jmfr Sverige och USA för 40 år sedan, under Andra Världskriget (Tyskland, Sverige, Finland)

   • Suck. Om det inte vore så vansinnigt….. Hur hittar vi avstängningsknappen (Med ursäkter för att verka desperat)

   • Sverige har inte ännu insett att framtiden inte längre ligger i händerna på socialism eller Nato/USA och EU. Den ligger nu i händerna på framförallt Kina och Ryssland.
    Om någon är intresserad av: The 2019 Belt and Road forum is underway in Beijing as China shows off the expansion of its key infrastructure project.
    Plötsligt har det upp för det västerländska etablissemanget att Kina inte bara är i gång med att bygga en enorm massa järnvägslinjer, hamnar, broar, kraftverk och industriparker i Asien, Afrika och till och med i delar av Europa, utan att den minskning av fattigdomen som Kina ställde i utsikt också väckte en aldrig tidigare skådad framtidsoptimism. Ur universalhistoriens synvinkel är denna ökande integration av infrastrukturen, en grundförutsättning för industri- och jordbruksutveckling för alla, både självklar och organisk. Men det har retat upp det gamla, nyliberala paradigmets krafter i Europa, som hellre anklagar Kina för att försöka splittra Europa, än reflekterar över konsekvenserna av sin egen politik.
    Att invigningen av det andra Belt & Road Forum den 25 april skedde i närvaro av 37 stats- och regeringschefer och företrädare för mer än 150 länder borde slutgiltigt ha tagit udden av all svartmålning av detta storslagna initiativ. Och mer än så, Belt & Road och detta Forum är de synliga tecknen på att en ny världshistorisk epok randas.

    Detta är något som, till det geopolitiskt sinnade västliga etablissemangets stora fasa, har gått upp för allt fler regeringar i Europa och övriga världen. Det visade sig också tydligt i samband med Belt & Road Forum.

    https://www.youtube.com/watch?v=B3UDKLHyAxM

 8. Jag tänker inte rösta i det s k EU-valet av ett skäl som vi aldrig får påpekat uppifrån, nämligen att Europeiska unionen är ett system för att styra Europa utan insyn och kontroll från de europeiska ländernas folk. Numera beslutas cirka 90 % av all lagstiftning i slutna rum, utan att medborgarna får veta vad som beslutas, hur eller om de svenska representanterna argumenterar för eller emot beslutet, innan beslutet blir gällande lag. Det är inte svårt att förstå att ett sådant system inte i någon vettig mening kan kallas demokratiskt. För den svenska eliten spelar det ingen roll, men det gör det för alla andra. I EU:s fördrag är fastställt att det ekonomiska systemet ska vara liberalt. Deet är således inte tillåtet enligt gällande lag ens att genomföra t ex det socialdemokratiska partiets program.

  • Som framgår av kritiska EU-fakta från Folkrörelsen Nej till EU nämns SKP som ett av fyra alternativ, ej annat.

   • Tidskriften ’Nej till EU’ har fyra artiklar om de fyra alternativen. I denna artikel om SKP nämns att genom att ställa upp i valet till EU stärks kampen mot EU. Det är bara att läsa innantill.

    • Jag skrev just det igår kl 17.01 ”Som framgår av kritiska EU-fakta från Folkrörelsen Nej till EU nämns SKP som ett av fyra alternativ, ej annat.”

 9. Jag undrar – vilken sida kommer ni (Romelsjö, KP, Åberg och med flera) att ställa er på när USA och EU går in i ett handelskrig med varandra? På den minst eller på den mest exploaterande av arbetskraft och natur? Eller ställa sig på samma sida som arbetarklassen och folket i USA (och hela världen)?
  https://www.bbc.com/news/business-47862622

  Till Anders Åberg: EU har inte heller invaderat länder (även om enskilda länder i EU gör det gäller deras medlemskap i NATO) Anser du då att EU är mindre exploaterande än vad USA är, och att vi därför ska stödja EU mot USA, när USA inför handelsregler eller handelskrig mot EU?

 10. Jag skrev i mitt inlägg här att det inte tillåtet enligt EU:s lag ens att genomföra t ex det socialdemokratiska partiets program. Jag tror att de som talar för att delta i EU-valet har missförstått maktutövningen genom EU. Jag borde kanske ha skrivit ”enligt EU:s grundlag” för att det ska bli tydligare. Grundlagen i EU:s fall är grundfördragen, som kan ändras bara om alla medlemsländer är eniga om ändringen. EU-parlamentet har ingen makt att lagstifta i EU. Det är de EU-gemensamma organen rådet, kommissionen och domstolen som stiftar lag och i domstolens fall tolkar den. Olika svenska partier brukar säga att de vill ”vara med och påverka” EU. Svenska företrädare i rådet får inte företräda medborgarna i Sverige – vad de säger och hur de röstar får medborgarna inte ta reda på.
  De ledamöter som Sveriges regering utser i kommissionen och domstolen får enligt EU:s lagar inte företräda sina hemländers intressen, bara unionens. Dessa toppolitiker och ämbetsmän från Sverige får alltså ett personligt inflytande i EU – visserligen ett ynkligt litet, jag tror det blir 1,8%. Men i sin egenskap av att företräda svenska folket har de absolut inget inflytande. Det är detta som gör att man kan kalla EU ett system för att styra Europa utan insyn och kontroll från folken. det är skälet för att man inte ska rösta i EU-valet, oavsett om det finns ett alternativ att rösta på ett parti som menar sig kunna påverka EU eller verka för Sveriges utträde ur EU genom att komma in i EU-parlamentet.
  Erik Göthe

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here