Om alla visste detta om EU skulle unionen falla isär på nolltid

32
4081
Hallstein Commission II (1962-1967) – Foto: European Communities, Marcelle Jamar

Denna artikel av Ingemar Ljungqvist har jag erbjudits att publicera, vilket jag gärna gör. Ingemar Ljungqvist, Almanova, fd redaktör på 2000-Talets Vetenskap. Den har tidigare publicerats på Newsvoice.


Ingemar Ljungqvist: Om alla visste detta om EU skulle unionen falla isär på nolltid

Walter Hallstein var författare både till Tredje Rikets visioner för att uppnå herravälde likväl som EU:s visioner, avslöjar undersökningar. Ingemar Ljungqvist skriver att dessa uppgifter kan ha påverkat att England valde Brexit och att sanningen om EU:s uppkomst kan få hela den europeiska unionen att falla isär, förutsatt att tillräckligt många EU-medborgare får kännedom om nazisympatisören Walter Hallsteins inflytande.


Vid ett möte för nästan 20 år sedan intervjuade jag, dåvaraande EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt, långt före han blev partiledare för Vänsterpartiet, men den det var en Jonas som var bekymrad över det demokratiska underskottet i Bryssel. Han hade som parlamentsledamot avvisat, tillsammans med en majoritet i parlamentet, flera förslag. Men som han sa då var det underligt att dessa förslag med sedvanlig envishet, något omformulerade, återkom, för ett godkännande i Parlamentet. Det verkade som en osynlig makt arbetade i Bryssels kulisser, enligt Jonas Sjöstedt.

EU en rike-mans-klubb

Walter Hallstein-Bundesarchiv-B_145-Rolf-Unterberg.

Likadant deltog jag i olika politiska möten inför den svenska folkomröstningen om ett medlemskap i EU. Där jag kortfattat beskrev hela EU-komplexet som en rikemansklubb med betoning på rika och män, men det gjorde mestadels på magkänsla. Idag har mina vänner i Holland, Tyskland och England funnit de dokument som verkligen visar den klara bilden av hela EU:s konstruktion, som tydligt visar den totala avsaknaden av demokratisk grundstruktur. Det folkvalda EU-parlamentet fungerar mestadels bara som ett utanpåverk, som ska ge en illusion av demokrati.

Matthias Rath och Paul Anthony Taylor tog fram dokumentationen

Istället har man från Rath Foundation i Holland verkligen gått på djupet och granskat makten bakom makten, dvs de män som iscensatt EU som ett viktigt delmål för en liten elits särintressen att skapa en världsregering, som de styr bort från demokratiskt inflytanden. En av de allra mest intressanta männen i detta avseende är Walter Hallstein. Matthias Rath och Paul Anthony Taylor finns redovisade på svenska i 2000-Talets Vetenskap nr 3 och 4 från 2016, då jag fick möjlighet att djupintervjua dem.

Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia inskränker sig Walter Hallsteins meriter till att han var EU-kommissionens förste kommissionär åren 1958-1967 och att det var han som drog upp riktlinjerna för såväl EU:s inre struktur med kommission, ministerråd, parlament, EU-domstol och Eurobank, men också att han stakade ut dess framtid som en allt mäktigare Union där de folkvalda nationella parlamenten skulle vingklippas. Hans tid i Tyskland under åren 1931-1945 tiger man om på Wikipedia.

I den engelskspråkiga versionen av Wikipedia tar man däremot upp delar av hans tyska förflutna. Han föddes i Tyskland 1901 och efter fullbordade juridikstudier blev han Tysklands yngste professor i juridik 1931. Man lägger också till att han ej var medlem av Nazistpartiet och att i krigets slutskede blev tillfångatagen av amerikansk trupp, då han var stridande soldat i Cherbourg i Frankrike och hamnade i fångenskap i USA. De senare uppgifterna verkar vara en efterkonstruktion.

Däremot är de uppgifter som Rath Foundation vaskat fram ur arkiven belagda med kraftfull dokumentation. De visar en annan bild av Walter Hallsteins verksamhet i Tyskland under Nazisttiden. Se Rath Foundations sammanfattning. Den dolda nazistiska bakgrunden för Walter Hallstein, en grundare av EU och olika EU-orgnaisationer.

Paul Anthony Taylor (chef för Rath Foundation), Matthias Rath (Linus Paulings lärjunge nr 1) och Ingemar Ljungqvist i Berlin hösten 2015 – Foto: Lena Forsberg.

En bok som sammanfattar industrins uppbackning av Hitler och det persongalleri som satte agendan för det Tredje Rikets expansion finns inte längre tillgänglig.

Här tas enbart upp några viktiga händelser där Walter Hallstein spelade med både vid förhandlingsbordet och i kulisserna.

I maj 1938 möttes Mussolini och Hitler i Rom för att diskutera deras gemensamma plan att militärt lägga under sig stora delar av Europa och angränsande stater. En månad senare, juni 1938 var Walter Hallstein med i den officiella delegation av tyskar som besökte Rom för att slutföra de juridiska dokument som skulle ge den dåtida ”Nya världsordningen” en laglig skrivning och som skulle implementeras sedan man vunnit kriget. Denna plan för en ny världsordning offentliggjorde Walter Hallstein vid ett offentligt möte den 23 januari 1939 inför flera prominenta tyska nazister i Rostock.

Bei der Unterzeichnung am 25.3.1957 im Konservatoren-Palast auf dem Kapitol in Rom (l-r): Der deutsche Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer, Staatssekretär Walter Hallstein und der italienische Ministerpräsident Antonio Segni. Am 25.3.1957 setzten im Konservatoren-Palast auf dem Kapitol in Rom die Ministerpräsidenten und Außenminister von sechs europäischen Ländern ihre Unterschriften unter die Vertragswerke über den Europäischen Markt und die Atomgemeinschaft, die die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Euratom begründeten. |

Den 25 mars 1957 i Rom undertecknade Konrad Adenauer och Walter Hallstein grunden för EU. Walter Hallstein blev därefter EUs första “EEC Commission President”. Källa: Bundesregierung.de, picture-alliance / dpa
Mindre än 20 år senare skulle Walter Hallstein vara tillbaka i Rom. Den 25 mars 1957. Han var en av de 12 som undertecknade Romfördraget dvs de dokument som låg till grund för det som idag är EU.

Samma Hallstein som varit medlem i Nazistorganisation Lagens Försvare, en förening där man bara kunde upptas som medlem om man uppvisade en lojal följsamhet för och deltagande i Nazismens ideologi.

Official badge of the Nazi ”Rechts wahrer” or Law protectors organization

“…the Association of National Socialist German lawyers was founded in 1933, immediately after the Nazis had seized power. In 1936 it was converted into the notorious Nazi Association of Law Protectors.

Membership of this second organization was restricted to those individuals showing uncompromising support for, and participation in, the implementation of Nazi ideology.

In a memorandum sent by Hallstein to the representative of the Nazi government at the university of Rostock in Germany in 1935, Hallstein stated he was a member of both these organizations.” – Dr Rath Foundation“In 1933, immediately after seizing power, the BNSDJ [Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, i.e. Association of National Socialist German Lawyers] was founded. In 1936 this organization was converted to the notorious Nazi ‘Association of Law Protectors’ [Rechtswahrer]. ‘Law Protector’ was the Nazi code language for systematically destroying the democratic legal system and replacing it with Nazi / fascist dictatorial law.” Walter Hallstein: Prominent Nazi Lawyer – And Key Architect of the ‘Brussels EU’

Dokumentationen kan ha påverkat Brexit

Den dokumentation som Rath Foundation samlat in offentligjorde man delar av som betalda annonser i brittisk press veckorna före britterna gick till val för eller emot Brexit. En insats som säkerligen fick de osäkra prognoserna att svänga över till ett klart Nej från Englands sida i folkomröstningen.

Har man tagit del av denna dokumentation om Walter Hallstein blir det beklämmande att höra på svenska EU-kramande politiker när de etiketterar andra EU-kritiska partier i vårt land som odemokratiska. De har satt sig i knät på den konstruktion som Walter Hallstein drog upp riktlinjerna för redan på slutet av 1930-talet. Den första versionen av en ny världsordning, gick om intet – den andra Hallsteinska versionen måste också avvisas.

Föregående artikelFår Tulsi Gabbard stöd av Demokraternas etablissemang?
Nästa artikelMicrosoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet
Ingemar Ljungqvist
Ingemar Ljungqvist,,Almanova har varit redaktör på 2000-Talets Vetenskap.

32 KOMMENTARER

 1. Detta är och har inte varit svårt att se bara man öppnar ögonen. På 30 och 40-talet var nazismen ondskan, idag är det EU tillsammans med Muslimska Brödraskapet.

 2. Kol- och stålunionen var basen för det europeiska samgåendet. På denna bas byggdes det ena utanverket på det andra. En industrikartell är naturligtvis ingen bra modell för övrigt mellanstatligt samarbete men den behöver å andra sidan inte vara ett oöverstigligt hinder. Taget separat för sig hade regleringen av kol- och stålproduktion sina poänger eftersom slitningar mellan de europeiska stormakterna var påfrestande.
  Denna artikel är avslöjande och viktig men man skall dock inte dra alltför stora växlar på det förgångna. Samtiden måste ta sitt eget ansvar. Om den goda viljan hade funnits hade det varit möjligt att skapa en organisation där överstatligheten hade lagts åt sidan och medlemsstaternas suveränitet hade satts i centrum samt därtill en genuin demokratisk kontroll av de samfällda verkställande organen hade etablerats. Försök i denna riktning har uteblivit och i stället har man fortsatt att bygga vidare på den ursprungliga basen där parlamentet är ett dekorativt element.
  Det överstatlighetstänkande som ingick i det stortyska projektet hade förmodligen acceptans långt utöver den nazistiska kärnan. När nazisterna förbjöds fortsatte dessa tankar på överstatligt styre att leva vidare och fann ett hem inom Kol- och stålunionen och dess efterföljare. Inom den tyska politiken levde gammalt tankegods vidare och detta inte bara bland dem som hade haft den nazistiska partiboken. Excesserna skalades bort och sedan fortsatte man som om ingenting hade hänt. Det leder lätt till mystik om man tror att nazisterna låg eller ligger bakom all snedvridning. Den tyska auktoritetstron är en central faktor, tron på överheten som en välvillig faktor som övertagit den vise kejsarens roll. Lägg därtill det stora inflytandet som underrättelseväsendet fick inom det nya Europa. USA tog direkt hjälp av Tredje rikets män vilka därefter kunde återta centrala positioner i Tyskland varifrån de kunde bidra till att underblåsa det kalla kriget.

 3. Visserligen är det ett argumentatinsfel som kallas för ”guilt by association”, här även ”nazistargumentet” att något är dåligt bara för att Hitler eller nazister ville detta.

  Men om man anylyserar resultatet av EU-medlemskapet kan man se konsekvenserna och ev. jämföra dessa med konsekvenser av Hitlertyskland. Har ex. EU, USA och Hitlertyskland gemesamma klandervärda karaktäristika?

  Falskflagg som metod för olagliga invasioner av suveräna stater (krigsförbrytelse)? – Ja. De ljuger för sin egen befolkning och fattar olagliga beslut. Odemokratiskt och straffbart i en ny Nürnbergprocess.

  Olagliga sanktioner, som strider mot FN:s regler, mot suveräna stater? – Ja.

  Undergrävd demokrati av en liten elit? – Ja. Medierna används flitigt för att undergräva demokratin och de ägs av fåtalet monopolkapitalister som tillåtits skaffa sig monopol på olika vis. Public Service kontrolleras av fåtalet politiker som även vridit denna media i samma lögninriktning.

  Utbrett valfusk utan bestraffning och åtgärd? – Ja. (Exakt hur utbrett är i stort sett en s.k. ”schrödingers katt”, men att lagens påföljd inte appliceras i avskräckande syfte mot de som gjort sig skyldiga till valfusk är evident, även att politikerna som gynnas av fusket inte avser förbättra valsystemet.)

  Massivt lögnaktigt propagandaministerium? – Ja. Osanning används flitigt och storvulet. Fakta undanhålls. Dementier får inte komma fram. Alternativa medier bekämpas.

  Krigshets? – Ja. Bombliberalismen är oblyg och storvulen, med falska eller floskelfyllda motiveringar.

  Rysshets? – Ja. Bara den saken borde leda till att alla varningsklockor ringer.

  Stöd för etnisk rensning och massmord av andra folk? – Ja. Israels etniska rensning och även de krig som krossar och mördar massvis med oskyldiga människor av andra etniciteter.

  Olika åtgärder som skapar ökad rasism? – Ja. Massinvandring och segregering av människor med värderingar som skapar konflikt i vårt samhälle. Inget krav på assimilation.

  Repressalier och drev mot dissidenter? – Ja. Tycker man ”fel” kan man bli avskedad som ex. lärare eller fackrepresentant.

 4. Fascismen, nazismen och monopolkapitalet
  Storkapitalet försöker naturligt laga efter läge för att härska och därmed upprätthålla utsugningen av de arbetande.
  Det finns ett centralt citatet från Bo Gustafssons tillägg i ”Människans rikedomar” (https://www.marxists.org/svenska/huberman/1936/rikedomar.htm) som visar att medan de tyska kommunisterna och socialdemokraterna inte på långa vägar begrep Hitlers farlighet och mest ägnade sig åt att bekämpa varandra, så gjorde det tyska monopolkapitalet en mycket kall och klar politisk analys. Så här skrev det tyska industriförbundet i ett hemligt sk Führerbrief i september 1932:

  ”Vi befinner oss för ögonblicket i en övergångsprocess på grund av att den ekonomiska krisen ödelägger [de av socialdemokratin uppnådda] vinsterna. Denna övergångsprocess genomlöper ett stadium av akut fara, ty vinsterna försvinner i och med att den mekanism som dessa vinster grundar sig på, upphör att fungera. Resultatet blir att arbetarklassen börjar vända sig till kommunismen och bourgeoisien ser sig ställd inför nödvändigheten att upprätta en militärdiktatur. Detta stadium är början på det borgerliga herraväldets obotliga sjukdom. Den gamla slussmekanismen [dvs att avleda arbetarklassen från dess intressen med små medgivanden ] kan inte längre vidmakthållas tillfredsställande, det enda som kan rädda bourgeoisien från avgrunden är att splittra arbetarklassen och binda den vid statsapparaten genom andra och direkta medel. Häri ligger nationalsocialismens positiva möjligheter och uppgifter.” (IG Faben, Richard Sasuly B&G New York 1947)
  Det var ord och inga visor. Deras klara analys visar på den viktiga skillnaden mellan fascism och andra former av borgerlig diktatur. (tex militärdiktatur som många blandar ihop med fascism)

  För cirka 20 sedan fjärrlånade jag R. Sasulys bok och där fanns mycket riktigt citatet på engelska men vad jag minns så tyckte jag att citatet inte särskilt “bra” belagt.Då letade jag också på nätet utan resultat.

  2015 (tror det var) hittade jag troligtvis originalkällan till citatet .Det kommer nog från Deutsche Führerbriefe Nr. 72 och 73, Berlin 16. och 20. Sept. 1932:

  ”Der Prozeß dieses Übergangs, in dem wir uns augenblicklich befinden, weil die Wirtschaftskrise jene Errungenschaften zwangsläufig zermalmt hat, durchläuft das akute Gefahrenstadium, daß mit dem Fortfall jener Errungenschaften auch der auf ihnen beruhende Spaltungsmechanismus der Arbeiterschaft zu wirken aufhört, mithin die Arbeiterschaft in der Richtung auf den Kommunismus ins Gleiten gerät und die bürgerliche Herrschaft sich der Grenze des Notstands einer Militärdiktatur nähert. Der Eintritt in diesen Notstand aber wäre der Eintritt aus einer Phase notleidender Konsolidierung in die Unheilbarkeit der bürgerlichen Herrschaft. Die Rettung vor diesem Abgrund ist nur möglich, wenn die Spaltung und Bindung der Arbeiterschaft, da jener Schleusenmechanismus in ausreichendem Maße nicht wieder aufzurichten geht, auf andere, und zwar direkte Weise gelingt. Hier liegen die positiven Möglichkeiten und Aufgaben des Nationalsozialismus.”

  Källa på nätet ”Die soziale Rekonsolidierung des Kapitalismus” med länken:

  http://www.druckversion.studien-von-zeitfragen.net/Sohn-Rethel%20Rekonsolidierung.htm

  Ett snarlikt citat finns i Gunnar Gunnarson ”Fascism och klassherravälde” från 1983

  http://www.marxistarkiv.se/profiler/g_gunnarson/fascism.pdf

  Sidan 48 Fascismens intressenter

  ”Den borgerliga statsordningens konsolideringsproblem… härrör ur det förhållandet att den ledande bourgeoisien, som kontrollerar folkhushållningen, till sitt antal blivit alltför ringa för att med egna krafter hävda sin makt. Om den inte vill stödja sig på ett så utomordentligt farligt vapen som det militära våldet, måste den … ingå ett förbund med skikt som socialt sett inte hör till den själv, men som kan göra den en oskattbar tjänst genom att befästa borgarklassens välde över folket och så bli ett yttersta och sannskyldigt stöd för denna statsordning DEUTSCHE FÜHRERBRIEFE (det tyska industriförbundets hemliga bulletin)”

  Källa: Gunnar Gunnarson Fascism och klassherravälde Boken utgiven 1983, http://www.marxistarkiv.se/profiler/g_gunnarson/fascism.pdf

  Hälsningar
  Kenneth Lundgren

  • Hur ska man värdera risken för fascism i Sverige, Europa, USA och på andra håll jämfört med den ökade krigsrisken och klimatförstöringen?

  • Jag kan hålla med om allt, Kenneth. Men det är en sak jag undrar: Vad är det som är skillnad mellan fascism och en borgerlig militärjunta? Anser du att Pinochets militärjunta inte var fascistisk utan borgerlig?

   • Kerstin frågar ”Vad är det som är skillnad mellan fascism och en borgerlig militärjunta?”
    Fascismen är en massrörelse som försöker rekrytera folk ur trasproletariatet som aktivister och utforma en politik som ska appellera till proletariatet, småbourgeoisien, bönder och andra skikt av folket. Medan militärdiktatur är en borgerlig diktatur som upprättas i första då inte storkapitalet inte något större avseende lyckat binda till sig några bundsförvanter. Det är därför som det tyska monopolkapitalet i början av 1930-talet uttrycker sin oro att militärdiktaturen ett stadium som ”…är början på det borgerliga herraväldets obotliga sjukdom.”
    Utan att studerat de chilenska förhållandena särskilt noga bedömer jag Pinochets terroristiska militärjunta inte som fascistisk.

    Men man måste skilja på den fascism som har tagit – eller står på randen till – statsmakten och den fascistiska massrörelse som försöker stiga mot makten höjder. I det senare fallet skilde sig den italienska fascismen från dess tyska variant, nazismen. Den senare hade mycket mer antikapitalistisk prägel än Mussolinis fascism som hade demokratiska krav som lika rösträtt även för kvinnor. Medan det nazistiska programmet från 1921 krävde i punkterna:
    11 – Avskaffande av arbetsfria inkomster. Brytande av ränteslaveriet.
    13 -Vi kräver förstatligandet av alla (hittills) bolagiserade företag.
    14 -Vi kräver vinstdelning i storföretagen.
    17 -Vi kräver en efter våra nationella betingelser anpassad markreform, skapandet av lagstiftning för användandet av mark för allmänna ändamål. Avskaffande av jordränta och förhindrande av spekulation med mark och jord.

    Och sociala krav i bland annat i punkterna:
    15 -Vi kräver en storskalig utbyggnad av åldringsvården
    17 -Staten ska ansvara för ett höjande av folkhälsan genom att sörja för mor och barn, genom förbud mot barnarbete, för bättre folkhälsa genom lagstadgad gymnastik- och sportplikt och genom det starkaste understöd av föreningar som sysslar med idrottsverksamhet för ungdomar.

    I romanen ”Träskets soldater” av författaren Wolfgang Langhoff beskrivs hur de kommunisterna koncentrationslägerfångarna utnyttjade dessa antikapitalistiska krav och aldrig försatte ett tillfälle att fråga SS-männen om hur den nazistiska revolutionen gått. Hade man tex vingklippt bankkapitalet eller genomfört annat antikapitalistiskt som stod i partiprogrammet. En del SS:are menade att revolutionen hade kapats och Hitler inte visste vad som pågick ute på fältet.

    Nazismen sprang bl.a. fram ur de frikårer som med vapen i hand ställde sig på den segrande kontrarevolutionens sida under den socialistiska novemberrevolutionen i det tyska riket 1918. Frikårerna utförde sedan otaliga politiska mord och terroristdåd i tjugotalets tyska Weimarrepublik. Dessa nazismens föregångare bestod i huvudsak av en brokig samling deklasserade element, vilka bara var redskap för mycket mäktigare intressen. Som maktens springpojkar var de, med tusen och en trådar, förbundna med höga män inom stat och krigsmakt. T.ex. Münchens polischef, Pöhner, som när han tillfrågades om han visste att det fanns politiska mördarligor i München avgav det ökända svaret ”Ja, men inte tillräckligt många.” Pöhners närmaste man Wilhelm Frick blev senare nazisternas inrikesminister och Pöhners kollega i Bayerns justitieministerium Franz Günter blev Hitlers justitieminister.

    Den statsbärande fascismen beskrivs av Georgi Dimitrov:
    ”Kamrater, såsom Kommunistiska Internationalens Exekutivkommité på sitt XIII plenum riktigt fastställde, är fascismen vid makten en öppen, terroristisk diktatur av finanskapitalets mest reaktionära, mest chauvinistiska och mest imperialistiska element. Fascismens mest reaktionära avart är av tysk typ. Den nämner sig fräckt nationalsocialism, ehuru den inte har någonting gemensamt med socialismen. Hitlerfascismen är inte bara borgerlig nationalism. Den är en bestialisk chauvinism. Den är den politiska banditismens regeringssystem, ett system av provokation och tortyr gentemot arbetarklassen och mot böndernas, småbourgeoisins och de intellektuellas revolutionära element. Den är medeltida barbari och bestialitet, den är tygellös aggressivitet gentemot andra folk och länder.”

 5. Då när jag gjorde sammanställningen var det främst för dess enkla pedagogiska upplägg. Även om man inte är bevandrad i filosofiska eller akademisk källkriitk så borde den för läsaren ge ett mycket tydligt svar på frågan vad EU egentligen är.
  Däremot brast jag själv i min granskning. Jag påstår i artikeln att det finns de som säger att Hallstein bara behövt använda sig av en kopieringsapparat när han efter att ha signerat Konstitutionen för ”Det Tredje Riket” 1938 i Rom och sedan 19 år senare i samma stad skrev ner konstitutionen för EU (Romfördraget)
  Detta hade t.ex Martin Gustafsson varit oerhört intressant att undersöka, dvs ta fram 1938 års dokument – helst då på tyska – och jämföra det med 1938 års skrivning. Då skulle man ju se om man exempelvis ”kopierat” uttryck och ordvändningar och också upplägget.
  Kenneth Lundgren har klargjort det hela med raderna :”skillnaden mellan fascism och en ren borgerlig diktatur”

  Möjligheten finns ju nämligen också att Hallstein skulle ha varit en tysk motsvarighet till den svenske Curry Treffenberg. Treffenberg var den som beordrade de dödande skotten vid Sundsvallstrejken 1879. Han försökte gottgöra sitt historiska misstag senare – bl.a genom vara den som mycket ivrigt förespråkade en fredlig Unionsupplösning med Norge 1904-1905. Treffenberg står f.ö staty i Mora, vid järnvägsstationen, då han som senare landshövding i Dalarna, verkade för järnvägslinjen Stockholm – Mora (Sälen

  Skulle vara mycket tacksam för ovanstående granskning av de två konstitutionerna, gärna att Martin Gustavsson utför en sådan. Vore ett mycket värdefullt arbete inför EU-valet. Det vore mycket mer konstruktivt än Jonas Sjöstedts krumbukter i EU-frågan.

 6. Om nazismen som bl.a. ur Kenneth Lundgrens citat framgår var ett brutalt svar på att bekämpa arbetarklassens radikalisering är det svårt att se att något motsvarande skulle stå på programmet. Arbetslivets omvandling har splittrat arbetarklassen och den politiska arbetarrörelsen har abdikerat. Underhållning och medier skapar nya former av mjuk kontroll. En nazistisk järnnäve är i nuläget överflödig.
  Om det var Hannah Arendt som sade att när nazismen åtekommer sker det inte i bruna kostymer. Nazismens idéer genomgår en mutationsprocess som exemplifieras av artikelns exempel Walter Hallstein, reglering von oben kan ske genom smartare metoder. Nazisternas metoder övertogs även av den nya hegemonen USA där speciellt underrättelseväsendet tog stora intryck som fortsatt fungerar. På vilket sätt skiljer sig USA:s framfart i Tredje världen alltsedan Koreakriget från en naziststats ? Metoderna är de samma även om kulisserna är demokratiska. Det är de tyska excesserna som vilseleder. Dessa var en liten grupps maniska idéer. Ta bort dessa och samma våld mot svagare kan bedrivas under andra förevändningar. Och märkväl: Såväl Hitler som USA hade fram till 1990 huvudmålet att bekämpa kommunismen.

  • Det finns en stor arbetarklass – både välutbildade och de som inte har någon eller lite utbildning. Annars skulle du inte ha några vägar att köra på, eller en bil alls. Du skulle inte heller kunna handla, därför att matvarorna inte är uppackade i affären. Ingen bostad att bo i därför att det inte några snickare, murare, elektriker och rörmokare. Och så vidare.
   Sedan har vi dom välutbildade som utnyttjas av arbetsgivaren p g a statens reformer. Din landsman ’The Finnish Bolsjevik kan förklara närmare vad det handlar om.
   https://www.youtube.com/watch?v=J0eSWi958YY

   • Och din poäng är ? Knappast att det finns en urstark arbetarrörelse och en klassmedveten arbetarklass. Du slår in öppna dörrar och går runt i cirklar. Kapitalet hotas av sin inre logik i den mån ett hot finns, inte av de röda fanorna. Därför behövs ingen fascism i gammal tappning. Däremot finns mjuk kontroll i tusentals former, den fungerar obemärkt och effektivt som självkontroll.

 7. Mike Penz tal vid årets ”FREDSKONFERENS” i München pressade sina NATO parter att de måste anstränga sig mer, för att stärka och hålla ihop NATO. Penz påpekade att president Trump vill att NATO länderna måste komma upp till 2 procent av BNP för NATO försvaret. Det nya var att Penz även menade att NATO länder måste investera omkring 20 procent mer genom att modernisering vapen innom NATO, samt att man inte skall köpa krigsmaterial från andra länder än USA.
  Penz angrep även den redan påbörjade NORSTREAM 2, gasledningen som leder gas från Ryssland till Tyskland i Nordsjön. Han menar att Europa gör sig beroende av den ryska gasen, samtidigt som Ryssland kan utöva påtryckningar mot EU, genom att ställa krav vid leveranserna av gasen.
  Flera av EU medlemsländerna, speciellt dessa länder som är direkt beroende på avgifter från gasledningen, då ledningen går över deras territorium. VIlket det inte kommer att göra vid den nya NORDSTREAEM 2.
  Båda dessa uttalanden och varningen från Penz, i dennes tal, visar tydligt hur USA försöker pressa NATO meddlemmarna med alla medel knyta Europa till det amerikanska vapensystemet. USA vill sälja mer vapensystem, genom det amerikansk Industriella Komplexet, till de anslutna NATO-länderna.
  Men detta räker tydligen inte, utan man vill även sälja FRACKING GAS till Europa. De som känner till fracking processen, vet hur farligt denna exploatering är för vår miljö. USA för för närvarande en utrikes politik, som närmar sig mer och mer den som Tyskland förde innan andra världskriget startade. USA tvingar andra länder att acceptera deras politik.
  Hela Trump historien håller sakta med säkert på att avslöja saker som överraska resten av världen mer och mer.
  Angela Merkel kritiserad den amerikanska utrikespolitik som Trump bedriver, när det gäller avrustningsavtalet (INF) och IRAN överenskommelsen.
  Kanske hade Merkel en baktanke när hon avgick som ordförande i partiet, och att Karenbauer, som länge har arbetat tillsammans med Merkel, valdes till ordföranden.
  Det är därför mycket troligt att Merkel kommer att lämna sin post som Kansler, vid nästa Bundestags val. Merkel kritiserade den amerikanska utrikes-politiken i starka ord. sig mycket Hon beskrev med skarpa orderlag att INF överenskommelsen var en direkt bidragande orsak, att Europa kunde känna sig trygg. Samtidigt menade hon, angående IRAN, att det är den enda politiska kanalen som fortfarande är öppen, mellan IRAN, EU, Ryssland och USA, så man skall försöka att hålla denna kontakt vid liv. Om inte USA, så i allafall Europa.
  Sammanfattningen varm denna konferens inte en fredskonferens utan en påtryknings- och krigsförberedelse konferens.
  Det flersta uttalanden kan man lyssna till i DER SPIEGEL (TV). Inte för att jag personligen tycker att Der Spiegel är en tidning som inte har fake news, men hör man personerna tala så är det inte fake.

 8. Anders Romelsjö. Vad säger du om att SKP ställer upp i EU valet?
  https://euval.skp.se/uttalanden/

  Vi är emot EU. Men vi anser att kapitalet har blivit internationellt, och därför måste vi även föra kampen på det slagfältet – inte fältet bredvid!
  Kommunistiska Partiet anser sannolikt att vi ska bojkotta valet, det eftersom EU är borgerligt och kapitalistiskt. Men det är även vår eget nationella parlament – från kommunen till Riskdagen. Kp har en del medlemmar som sitter i de borgerliga kommunerna.

  • Tveksam. Ni anför första starka skäl för att inte delta i valet och sedan ställer SKP upp ”De kommunistiska och arbetarpartierna i Europas uppmaning* inför valen till Europaparlamentet i maj 2019: för stärkandet av arbetarnas och folkens kamp, mot kapitalistisk exploatering och EU – för ett folkets och socialismens Europa!”. Vad ska eventuella valda SKP-are göra i EU? ”Förändra inifrån”?

  • Kerstin.
   Liknelsen mellan EU valet och det vanliga valet haltar. Att ev. vinna lokalt stöd och inflytande över lokala frågor innebär också en möjlig plattform för mobilisering.
   Att legitimera en överstatlig organisation formad av överheten i syfte att förhindra lokalt inflytande för vanligt folk är rena motsatsen.
   Bojkotta EU-valet!

   • Anders Åberg.
    Röstade du inte i riksdagsvalet? Riksdagen är också en ’överstatlig organisation formad av överheten’.
    Lokala frågor beslutas även i EU. Kapitalet har blivit internationellt. Göteborgs Kex har flyttat (eller är på väg att göra så) till Baltikum. Vi har polska, lettiska, etc arbetare i Sverige. Bemanningsföretag från Tyskland anställer arbetare här i Sverige och övriga Europa.
    Om Kp hade fått över 4 procent i riksdagsvalen hade de sannolikt även deltagit i det borgerliga parlamentet – precis som vad de idag gör i de kommunala valen.

    • Som så ofta så har storleken betydelse. Man kan begränsa ordet ”lokalt” till det egna köket, byn, staden, kommunen, landet eller om man absolut vill skapa förvirring, hela planeten. Någonstans finns där en gräns där vanliga enskilda människors möjlighet till påverkan blir så liten så att man kan bortse ifrån den.
     När man kommer till staden börjar det bli svårt, när man kommer till landet blir det väldigt svårt, men när man kommer till en hel världsdel så tror jag att man kan säga med säkerhet att den har upphört helt. Dvs. om vi inte kan organisera oss ordentligt. En demokratisk organisation kan antagligen inte heller bli hur stor som helst och dess räckvidd är således begränsad. Demokratiska folkliga organisationer, som t.ex. fackföreningar kan genom samarbete nå över nationsgränserna, men det är svårare än att påverka inom dom. Någonstans blir svårigheterna så stora att dom blir övermäktiga. Precis det har överheten utgått ifrån när dom skapat EU. Besluten skall fattas så långt ifrån medborgarna som möjligt och ge nationella känslor, ekonomiska och sociala olikheter och annat spelrum att försvåra samarbete mellan överhetens motståndare.

     När man kommer till en jättelik hydra som EU och samtidigt konstaterar att folkliga organisationer knappt ens finns längre så kan man vara säker på att överheten vinner i alla lägen och deltagande i spektaklet kan därför enbart tjäna som legitimering av överhetens egen maktapparat.

     Vi behöver göra motsatsen och se till att överhetens EU förlorar sin legitimitet i vanligt folks ögon och istället förmedla nödvändigheten av nationell folklig organisering, som i sin tur är ett helt nödvändigt fundament för kampen för rättvisa och demokrati.

     • KKE har representanter i EU. Emellertid är de lika absolut emot EU som vad vi är. Vi skulle gärna slå sönder hela det kapitalistiska EU projektet med en europeisk revolution. och ta tillbaka våra självbestämmande.
      Emellertid ser verkligheten annorlunda ut än när på 50- 60- 70- och 80-talet. Kapitalet – marknaden – har blivit global. T o m köttet du köper i affären kommer delvis från delar av Europa. Kon eller grisen kan vara uppfödd och slaktad i Sverige men delarna förpackas i Polen eller något annat land. Det kapitalistiska EU har genomfört reformer som underlättar och höjer lönsamheten för kapitalet. Och EU har haft att göra med etableringen av europeiska bemanningsföretag. Jag kan gå vidare om olika kapitalistiska reformer som EU har beslutat om. De kör över nationernas egna parlament med odemokratiska medel, nu när vi tyvärr är medlemmar i EU. Det måste vi kunna protestera mot. Och det kan vi inte göra i Riksdagen eller på gatan. Inte ens Gula Västarna kan göra det. Vi måste göra det i EU. Ett kommunistiskt parti främsta uppgift i ett kapitalistiskt system är försvarar arbetarna och dom fattiga i varje hörn. Och om vi blir fler kommunistiska partier i EU (alltså infiltrera EU) kan vi få den styrka att göra så – och inte lämna Walk Over till kapitalet.

      För något år sedan deltog en Kp i ett aktiemöte, han köpte en aktie för att få en röst, för att kunna delta i det mötet. Allt detta finns på video (kommer inte håg namnet på den som gjorde detta, men videon blev mäkta populär). Detsamma gör vi när det gäller EU – vi ska försöka med väljarnas röster – få en inträdelsebiljett till EU för kunna påverka folket här i Sverige. Vi vet att vi inte kan påverka EU, precis som han som deltog i aktiemötet visste att han inte kunde påverka de borgare som deltog i det aktiemötet.

     • Karl Gustav Nilsson hette slaktaren från Ludvika som talade på Nordeas stämma.

      Visst kan vi protestera mot EU på hemmaplan. Allt handlar om organisering av vanligt folk.
      Att bidra till illusionen om att vi kan förändra EU inifrån hjälper oss inte i det arbetet. Det tar bara kraft från det oerhört mycket viktigare jobbet att skapa nya folkliga organisationer här hemma.

     • Säg mig en sak, Anders Åberg, om vi av någon anledning skulle gå ur EU idag – skulle det förändra något när makten i Sverige fortfarande tillhörde kapitalet – eller överheten som du säger? Skulle utsugningen av arbetare försvinna? Skulle den svenska imperialismen försvinna?
      Tillsammans med våra broderpartier (eller systerpartier) i Europa (och i världen) kan vi göra så mycket mer än att stå utanför och ta slag efter slag från EU-kapitalet (vilket inkluderar det svenska kapitalet) på våra arbetsplatser och internationellt. Detta skulle helt enkelt innebära att vi skulle bli många hundra tusentals kommunister (tänk på att KKE har över 7 procent) som försvarar arbetarna i EU – oavsett om det finns ett litet kommunistparti i ett enskilt land.

     • Kerstin.
      Nu sänkte du allt debattnivån betänkligt här. Var sjutton har du läst att någon skulle inbilla sig att klassamhället försvinner om EU försvinner?
      MEN. Om nu överheten har byggt EU i syfte att stärka sina positioner, så borde väl rimligtvis en försvagning av EU vara gynnsam för överhetens motståndare, eller hur?

      Det du skrev nu lät mest som ett försvar för EU och illusionen om att vänsterkrafter kan förändra EU inifrån. Dessutom skapade du nu ytterligare en illusion, nämligen att samarbete mellan vänsterpartier skulle vara beroende av EU.

      Jag tror inte att varken du eller SKP har tänkt igenom det här riktigt Kerstin.

     • Överheten HAR byggt EU i syfte att stärka sina positioner. Vi tänker – om vi blir valda – försvaga EU. Som jag nämnde tidigare – infiltrera EU.
      Nej, vi ska absolut inte samarbeta med Vänsterpartiet/GUE/NGL. Vi ska avslöja deras hyckleri genom att delta i EU.
      Vi är motståndare till EU. Precis som det grekiska kommunistpartiet KKE. Om vi blir fler i EU kan vi göra motståndet ännu större – bryta ner EU.
      http://www.idcommunism.com/search/label/EU%20Parliament
      Varför inte rösta på oss? Vad har du att förlora på det? Du har inget att förlora på det – tvärtom. Ju större vi är desto bättre motstånd mot kapitalet i EU Kp ställer inte ens upp i riksdagsvalet. Vänsterpartiet är för EU men det är inte vi.

      Jo då vi och alla andra europeiska kommunistpartier i Europa som ställer upp – och vi är sannolikt över tio kommunistpartier – har tänkt igenom det här. Vi kan inte längre stå utanför när arbetare över hela Europa exploateras i lagar och förordningar som EU har skapat, t ex Lex Laval. Lex Laval används dagligen i hela Europa.
      Och dessutom är vi internationalister – inte nationalister.

 9. Den ekonomiska ”globalismen” betraktar jag som en planekonomi men på storfinansens villkor och det är verkligen ingenting som jag förespråkar eller vill rösta för. Jag ser istället en marknadsekonomi baserad på en folklig demokrati som det bästa tänkbara alternativet. En marknadsekonomi på lokala förankringar kan man säga. Det ger deltagande och stimulerar till arbete och resultat. Samarbeten ingår men inte gärna kapitalackumuleringar som ju leder till den situationen marknaden för närvarande strävar. Jag finner marknadsekonomin som en naturlig del av människan medan planekonomin är en social konstruktion vem det nu är som försöker utföra den. Jag tror till exempel att en sund marknadsekonomi kan vara landet Venezuelas räddning. Deras storkapitalister tycker jag däremot kan försvinna Venezuela socialistregering. De tycks ju ändå vara de bådas bästa vänner.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here