Julian Assange får fint journalistpris.

3
1890

Julian Assange, som inte är någon journalist enligt talespersoner från USA:s regering, som verkar vilja gå förbi konstitutionens 1st Amendment om yttrandefrihet, har fått ett nytt journalistpris.
Redan för 10 år sedan mottog han Amnesty Internationals “Media Award” för rapporter om utomrättsliga avrättningar i Kenya 2009.
Han har vunnit erkännande som journalist med över 15 utmärkelser, senast utmärkelsen från Europaparlamentsgruppen GUE/NGL för Journalister, visselblåsare och sanningssägare.
Manifestation utanför brittiska ambassaden i Stockholm 17 juni till stöd för Julian Assange med brev till regeringen.

Ett porträtt av Danny Schechter, som priset uppkallats efter finns i New York Times. New York Times.

Jag hittar ingen information i etablerade media vid sökning på internet om att Assange fått priset.


Pressmeddelande om priset.

”Publicisten Julian Assange vid Wikileaks får det 4:e årliga DANNY-priset – Danny Schechter Global Vision Award för Journalism & Activism – för journalistik av icke-vinstdrivande utbildningsstiftelsen Global Center. Defend Wikileaks

Enligt pressmeddelande tilldelas priset årligen till en person som bäst tillämpar Schechters praxis att kombinera utmärkt journalistik med socialt engagemang och aktivism. ”Uttalandet från DANNY Award varnar: ”Assange-fallet utgör ett hot inte bara mot yttrandefriheten utan också mot hjärtat av den amerikanska demokratin själv.”

Assange arresterades den 11 april 2019 på Ecuadors ambassad i London efter att Ecuador olagligt återkallat hans asyltillstånd och inbjudit den brittiska polisen till ambassaden. Den 23 maj åtalades Assange på 17 punkter enligt Espionage Act för att ha publicerat amerikanska krigs- och diplomathemligheter 2010 – de första sådana avgifterna för en utgivare. Assange kom till Ecuadors ambassad 2012 av rädsla för utlämning till USA. Ett förhör inför beslut om utlämning är planerad till februari 2020 i en domstol i London.

Anklagelserna mot Assange klargör det yttersta målet för åtalet: journalister i hela världen. Åklagare använder åtalet mot honom för att maskera en politisk kampanj för att begränsa alla journalister. Detta är en hörnsten i Trumps agenda, ofta uttryckt av presidenten själv. Anklagelserna beskriver rutinartad praxis hos utredande journalister som arbetar med frågor gällande nationell säkerhet – och skulle effektivt kriminalisera ett brett spektrum av rapporteringspraxis. Så vikten av insatser för både Assange och övriga medier har ökat dramatiskt, väckt frågor om gränserna för First Amendment till USA:s konstitution och skydd för utgivare av sekretessbelagd information.

Efter att ha lämnat den restriktiva mediebranschen, samarbetade journalisten Daniel Schechter med Globalvision för att producera undersökande program om missförhållanden rörande mänskliga rättigheter runt om i världen. Schechter gick bort 2015, och DANNY Award upprättades för att hedra hans arbete. Priset omfattar ett stipendium på 3 000 dollar, vilket kommer att doneras till Julian Assange försvar.”

I ett inlägg på Twitter kommenterar Wikileaks beskedet om de nya anklagelserna mot Assange.
”Det här är vansinne. Det är slutet på nationell säkerhetsjournalistik och det första tillägget” står det i inlägget.

Relaterat.
Varför uppsköt Storbritannien utlämnandet av Julian Assange till nästa år? Bestämmer regeringen? Av ordförande i Swedish Doctors for Human Rights.
Manifestation utanför brittiska ambassaden i Stockholm 17 juni till stöd för Julian Assange med brev till regeringen.

In English
Julian Assange receives 4th Annual DANNY Award for Journalism
WikiLeaks publisher Julian Assange has been granted the 2019 Danny Schechter Global Vision Award for Journalism & Activism by not-for-profit educational foundation The Global Center. As a press release announcing the award explains, The DANNY is “awarded annually to an individual who best emulates Schechter’s practice of combining excellent journalism with social advocacy and activism.”

The DANNY Award announcement warns, ”The Assange case represents a threat not only to freedom of expression but also to the heart of American democracy itself.”

Assange was arrested on 11 April 2019 in the Ecuadorian Embassy in London after Ecuador unlawfully revoked his asylum and invited British police into the Embassy. On 23 May, a superseding indictment charged Assange with 17 counts under the Espionage Act for publishing US war and diplomatic secrets in 2010 — the first such charges for a publisher.

An extradition hearing for Assange, who entered the Embassy in 2012 for fear of US persecution, is scheduled for February 2020, in London.

As the announcement explains,

The charges against Assange make the ultimate targets of his prosecution clear: journalists worldwide. Prosecutors are using the case against him to mask a blatantly political campaign to limit all journalists-a cornerstone of the Trump agenda often expressed by the president himself. The charges describe the routine practices of investigative and national-security journalists-and would effectively criminalize a wide range of reporting practices. So the stakes for both Assange and the rest of the news media have dramatically increased, raising questions about the limits of the First Amendment and protections for publishers of classified information.

After leaving the restrictive corporate media sector, journalist Daniel Schechter partnered with Globalvision to produce investigative programming on human rights abuses around the world. Schechter passed away in 2015, and the DANNY Award was established to honor his work.

The award includes a a $3,000 stipend, which will be donated to Julian Assange’s defense.

Föregående artikelPalestina inte till salu!
Nästa artikelPutin tycker till i veckan!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

3 KOMMENTARER

 1. Såklart att svenska media håller käft. Grabbarna i pentagon kan ju bli sura annars.

  Vi har tamejfan inga journalister kvar i det här landet, dom är propagandister allihop!
  Med några få undantag i vänstertidningar.

  • Visst har vi journalister, tänk på hur du skriver Anders Å! Ett av dreven mot Julian Assange går ju just ut på att anklaga honom för att INTE vara journalist, och då skulle det kunna vara lättare att anklaga honom för till exempel spioneri. Jag vet tyvärr inte huruvida titeln publicist ger samma formella internationellt överenskommet skydd. ”I Sverige har vi journalister av vilka en stor majoritet tyvärr också är Imperiets och dess vasallers propagandister”. Inte heller ”propagandist” är i sig något negativt.

   ”Professorskan Agda Montelius och fröken Gertrud Adelborg” presenterar framställningen om kvinnors rösträtt och ”överlämnar rösträttspetitionen till herr excellens statsministern Erik Gustaf Boström” år 1899.” Står det till exempel under ett foto på Wikipedia. Både professorskan och fröken kan nog kallas propagandister. Och detta fall mycket progressiva sådana.

   • Julian Assange kvalar in som journalist, men knappast dom tjänstehjon som utan egen tankeverksamhet kopierar förtryckt material från Pentagon.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here