Varför uppsköt Storbritannien utlämnandet av Julian Assange till nästa år? Bestämmer regeringen? Av ordförande i Swedish Doctors for Human Rights.

5
1232
Assange 190614 Utanför Westminster-Magistrates-Court-–-Assanges-mål om utlämning av Julian Assange. Omslag på The Indicter magazine.

Denna artikel har skrivits av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli samt publicerats igår i The Indicter, där han är redaktören.

Why did the UK court deferred Assange extradition hearing to next year? Varför uppsköt Storbritannien utlämnandet av Julian Assange till nästa år?

Artikeln har översatts av mig.

Marcello håller på med sin andra bok om Julian Assange, som han träffade för ett par år sedan. En intervju med honom och med samma innehåll publicerades i Sputniknews 14 juni. Sputniknews: Professor Emeritus: UK Government Has Clearly Signalled That They Favour Assange’s Extradition to US.


Varför uppsköt Storbritannien utlämnandet av Julian Assange till nästa år?

 

Det är den brittiska regeringen, inte de brittiska domstolarna som slutgiltigt beslutar om utlämningsfrågan. Det avgörande beslutet om detta är inte det som domstolen nyligen fattat. I stället är den brittiska regeringens beslut det viktigaste. Det finns en utbredd uppfattning, som drivs av de brittiska myndigheterna själva, att en slutgiltig beslut om utlämningsfrågor i Storbritannien är en fråga för domstolarna. Den uppfattningen är helt felaktig.Till exempel, i 1998 var den tidigare chilenska fascistiska diktatorn Augusto Pinochet i London för medicinsk behandling. Några ledamöter av den europeiska rättsväsendet och andra akademiker – också jag själv, då professor i Norge – begärde utlämning av Pinochet. I mitt fall anhöll jag att han skulle bli utlämnad till en europeisk domstol för krigsbrott och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna. (1)

De brittiska domstolarna godkände utlämningen, men den brittiska verkställande makten gick in och annullerade utlämningsbeslutet. Därför kunde Pinochet återvända till Chile utan att lagföras för de brott han begick för den makt som installerade honom som president i Chile efter en blodig statskupp – det vill säga USA. När det gäller Assange, har den brittiska regeringen visat tydligt att de stödjer att han utlämnas till USA. (2,3) Utrikesminister Jeremy Hunt förklarade nyligen att han inte skulle blockera en utlämning av Assange till USA. [3] Och nu har inrikesministeriet bekräftat att Storbritannien har undertecknat utlämningsordern avseende Assange. [4] Så vad domstolen slutligen bestämmer år 2020 är inte slutgiltigt när det gäller utlämningen av Julian Assange.

Julian Assange och Marcello Ferrada de Noli.

Vi måste ta hänsyn till att exponeringen av WikiLeaks i fråga om ockupationskrigen i Irak och Afghanistan också hade återverkningar när det gäller ansvaret för de brittiska väpnade styrkorna från Storbritannien, som är USA: s närmaste allierade i en rad sådana militära insatser, inklusive de olagliga. Till detta måste läggas till den relativt nya spridningen från WikiLeaks av avslöjandena om Storbritanniens ”Integrity Initiative”.

Vilka är orsakerna till det långa tidsintervallet till att frågan om Assange ska behandlas i domstol? USA:s justitiedepartement har fått mycket kritik, inklusive från de egna leden, om den delvis tekniskt bristfälliga och delvis olämpliga juridiska konstruktionen av de anklagelser som sammanställt mot Julian Assange.En tänkbar orsak till denna försening är att det ger de amerikanska myndigheterna tid att a) dels förbereda en bättre insats i domstolarna som ”bas” för sin utlämningsförfrågan och b) dels för att propagera både nationellt och internationellt för legitimiteten för denna anklagelse.

Anklagelsen mot Assange, för hans verksamhet i WikiLeaks, har en direkt inverkan på yttrandefrihet och pressfrihet. Detta är ett tema som sedan länge har tagits upp av akademiker, professorer, nobelpristagare och människorättsorganisationer inklusive Svenska Läkare för Mänskliga Rättigheter (SWEDHR). [5]Nu efter det dramatiska utslaget och arresteringen av Assange vid den ecuadorianska ambassaden och den efterföljande amerikanska utlämningsförfrågan har ärendet gradvis hamnat i fokus för etablerade media i väst och hos en mängd journalistorganisationer – som i USA måste koppla frågan till överträdelser av Fifth Amendment (i konstitutionen). Mot bakgrund av detta har de amerikanska myndigheternas behov av att övertyga om anklagelsernas legitimitet mot Assange, vilket medfört offentliggörande av hemliga material – vilket är en strävan för journalister och publicister i många vanliga media (inklusive tidigare i samarbete med WikiLeaks).

Därför behöver de amerikanska myndigheterna lite tid, och den tiden har de nu fått efter beslut av domstolen i Storbritannien. Har analytiker rätt eller fakta, för att antyda att domstolar inte skulle fungera med separata konstitutionella befogenheter – utan snarare i en gemensam strategi med sina regeringar? Eller att regeringar i väst kan ingripa i beslut som formellt är områden för dess rättssystem eller rättsliga myndigheter?

Min åsikt är att detta är exakt fallet. Till exempel i Assange-fallet avslöjar ett Snowden-dokument att åtalet mot Assange begärdes 2010 av USA, till de länder som deltog i kriget i Adghanistan under ledning av USA – däribland Sverige. [6] Dessutom har det redan blivit avslöjat i behandlingen av Assange-fallet, att åklagarmyndigheter i ett Nato-land som U.K. kan ingripa i åklagarmyndigheternas verksamhet i ett annat land som Sverige. Vid det tillfället bad de brittiska åklagarna sina svenska kolleger att senarelägga utredningen av Julian Assange – och inte stänga utlämningsärendet, vilket föreslogs i Sverige. (The Guardian, 11 Feb 2018) [7].

Referenser.

[1] Assange, Montgomery and Pinochet.The Professors’ Blog, November 4, 2015.

[2] British foreign secretary says he wouldn’t block extradition of Julian Assange. CBS News, June 2, 2019.

[3] @Professorsblogg on Twitter, June 4, 2019.

[4] Sajid Javid signs US request for extradition of Julian Assange. The Times, June 14, 2019.

[5] Over 60 professors, four Nobel Prize winners, demand UK to respect the UN ruling on Assange’s freedom. The Professors’ Blog, August 8, 2016.

[6] Sweden doesn’t follow U.N., but U.S. – Prosecution of Assange requested by the US, Snowden document reveals. The Indicter magazine, February 2016 issue.

[7] Sweden tried to drop Assange extradition in 2013, CPS emails show. The Guardian, February 11, 2018.

Föregående artikel i The Indicter.
CIA WHISTLEBLOWER JOHN KIRIAKOU DISCUSSED THE ASSANGE CASE WITH SUNDAY WIRE HOST PATRICK HENNINGSEN

Föregående artikelHar Iran anfallit tankfartyg i Omanbukten? Eller ny ”false flag” från USA? Utöver de många tidigare? (Många nämns här).
Nästa artikelVarför skulle Iran angripa vänligt sinnade fartyg, då Japans premiärminister är på vänskapsbesök?

5 KOMMENTARER

    • Å andra sidan ger det tid för att formera en större opinion mot utlämningen. Vi måste försöka.

      • Absolut! Och det är ju på gång, men jag vill alltså mena att vi kanske inte alls har så mycket tid på oss!

        • Fullt möjligt. Man kanske påstår att Assange gjort något olämpligt i det helt tillslutna fängelset…

  1. Det är även ett exempel på hur domstolar och rättsväsende inom den amerikanska hegemonin har politiserats och blivit ett politisk verktyg för att uppnå politiska mål. Ett annat exempel är hur rättsväsendet missbrukades för att ta Huaweis Meng Wanzhou som gisslan av USA i syfte att sätta press på Kina för att få eftergifter. Svenska domstolar är sedan länge politisk styrda, det är ju i realiteten ett krav att vara medlem i ett politisk parti för att bli nämndeman. Det borde vara jävigt. Ett annat varningstecken är att MSM, Schibsteds, Bonniers och SVT/SR, i realiteten har integrerats som lydiga verktyg till makten och den djupa staten, där dessa media bedriver en intensiv propaganda för att svartmåla länder som Iran, Ryssland och Kina, alla måltavlor för ett USA övertagande.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here