Kina: Xi gör sig redo för den sista nedräkningen

21
1315
( Pequim – China, 24/05/2019) Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, durante Audiência com o Presidente da República popular da China, Senhor Xi Jinping. Foto: Adnilton Farias/VPR

Kina: Xi gör sig redo för den sista nedräkningen

http://thesaker.is/china-xi-gets-ready-for-the-final-countdown/

Red: Artikeln publicerades 19 oktober, innan kongressen avslutas men är lika fullt intressant.

Pepe Escobar

______________________________________

President Xi Jinpings 1 timme och 45 minuter långa tal vid öppnandet av Kinas kommunistpartis (KKP) 20:e kongress i Folkets stora sal i Peking var en uppslukande föreställning, där det senaste förflutna informerade om den närmaste framtiden. Hela Asien och hela det globala syd bör noggrant granska det.

Den stora hallen var överdådigt utsmyckad med ljusröda banderoller. En gigantisk slogan som hängde på baksidan av hallen löd: ”Länge leve vårt stora, ärofyllda och korrekta parti”.

En annan, nedan, fungerade som en sammanfattning av hela rapporten:

”Håll högt den stora flaggan för socialism med kinesiska särdrag, genomför till fullo Xi Jinpings tanke om socialism med kinesiska särdrag för en ny era, för vidare partiets stora grundlagsanda, och förenas och kämpa för att fullt ut bygga upp ett modernt socialistiskt land och för att fullt ut främja den kinesiska nationens stora föryngring.”

I rapporten, som är trogen traditionen, beskrevs KKP:s resultat under de senaste fem åren och Kinas strategi för de kommande fem åren – och därefter. Xi förutser ”hårda stormar” framöver, både inhemska och utländska. Rapporten var lika betydelsefull för det som inte var tydligt uttalat eller antyddes subtilt.

Varje medlem av KKP:s centralkommitté hade redan informerats om rapporten – och godkänt den. De kommer att tillbringa denna vecka i Peking för att studera det finstilta och kommer att rösta om att anta den på lördag. Då kommer en ny centralkommitté för KKP att tillkännages, och en ny ständig politbyråkommitté – de sju som verkligen styr – kommer formellt att godkännas.

Denna nya ledarskapsuppställning kommer att klargöra den nya generationens ansikten som kommer att arbeta mycket nära Xi, liksom vem som kommer att efterträda Li Keqiang som ny premiärminister: han har avslutat sina två mandatperioder och måste enligt konstitutionen avgå.

Det finns också 2 296 delegater närvarande i den stora salen, vilka representerar KKP:s över 96 miljoner medlemmar. De är inte bara åskådare: under plenarsessionen som avslutades förra veckan analyserade de på djupet varje viktig fråga och förberedde sig inför den nationella kongressen. De röstar om partiets resolutioner – även om dessa resolutioner beslutas av den högsta ledningen bakom stängda dörrar.

De viktigaste resultaten

Xi hävdar att under de senaste fem åren har KKP strategiskt fört Kina framåt och samtidigt ”korrekt” (partiterminologi) svarat på alla utländska utmaningar. Särskilt viktiga resultat är fattigdomsbekämpning, normaliseringen av Hongkong och framsteg inom diplomati och nationellt försvar.

Wang Yi

Det är ganska talande att utrikesminister Wang Yi, som satt på andra raden, bakom de nuvarande ledamöterna i ständiga kommittén, aldrig tog ögonen från Xi, medan andra läste en kopia av rapporten på sitt skrivbord.

Jämfört med vad som åstadkommits är framgången för den av Xi beställda noll-tolerans-politiken mot covid fortfarande högst diskutabel. Xi betonade att den har skyddat människors liv. Vad han omöjligen kunde säga är att förutsättningen för hans politik är att behandla Covid och dess varianter som ett amerikanskt biovapen riktat mot Kina. Det vill säga en allvarlig fråga om nationell säkerhet som övertrumfar alla andra överväganden, till och med den kinesiska ekonomin.

Zero-Covid slog extremt hårt mot produktionen och arbetsmarknaden och isolerade praktiskt taget Kina från omvärlden. Bara ett flagrant exempel: Shanghais distriktsstyrelser planerar fortfarande för noll-Covid under två år. Noll-Covid kommer inte att försvinna inom den närmaste framtiden.

En allvarlig konsekvens är att den kinesiska ekonomin med största sannolikhet kommer att växa med mindre än 3 % i år – långt under det officiella målet på ”cirka 5,5 %”.

Låt oss nu titta på några av Xi-rapportens höjdpunkter.

Taiwan: Peking har inlett ”en stor kamp mot separatism och utländsk inblandning” på Taiwan.

Hongkong: Det administreras nu ”av patrioter, vilket gör det till en bättre plats”. I Hongkong har det skett ”en stor övergång från kaos till ordning”. Korrekt: Färgrevolutionen 2019 förstörde nästan ett stort globalt handels- och finanscentrum.

Fattigdomsbekämpning: Xi hyllade den som en av tre ”stora händelser” under det senaste decenniet, tillsammans med KKP:s hundraårsjubileum och socialismen med kinesiska särdrag som går in i en ”ny era”. Fattigdomsbekämpning är kärnan i ett av KKP:s ”två hundraåriga mål”.

Att öppna upp: Kina har blivit ”en viktig handelspartner och en viktig destination för utländska investeringar”. Det är Xi som tillbakavisar uppfattningen att Kina har blivit mer självstyrande. Kina kommer inte att ägna sig åt någon form av ”expansionism” samtidigt som landet öppnar sig för omvärlden. Den grundläggande statliga politiken kvarstår: ekonomisk globalisering. Men – han sa det inte – ”med kinesiska särdrag”.

”Självrevolution”: Xi introducerade ett nytt begrepp. ”Självrevolution” kommer att göra det möjligt för Kina att undkomma en historisk cykel som leder till en nedgång. Och ”detta garanterar att partiet aldrig kommer att förändras”. Så det är KKP eller så är det kört.

Marxismen är definitivt fortfarande en av de grundläggande vägledande principerna. Xi betonade: ”Vi har vårt partis och socialismens framgång med kinesiska särdrag att tacka marxismen och hur Kina har lyckats anpassa den.”

Risker: Det var talets återkommande tema. Risker kommer att fortsätta att störa dessa avgörande ”två hundraåriga mål”. Mål nummer ett uppnåddes förra året, vid KKP:s 100-årsjubileum, när Kina nådde statusen ”måttligt välmående samhälle” i alla avseenden (xiaokang, på kinesiska). Mål nummer två ska nås vid Folkrepubliken Kinas hundraårsjubileum 2049: att ”bygga ett modernt socialistiskt land som är välmående, starkt, demokratiskt, kulturellt avancerat och harmoniskt”.

Utveckling: Fokus kommer att ligga på ”högkvalitativ utveckling”, inklusive motståndskraft i försörjningskedjor och den ekonomiska strategin med ”dubbel cirkulation”: expansion av inhemsk efterfrågan parallellt med utländska investeringar (främst centrerad på BRI-projekt). Detta kommer att vara Kinas högsta prioritet. Teoretiskt sett kommer alla reformer att privilegiera en kombination av ”socialistisk marknadsekonomi” och öppning på hög nivå, där man blandar skapandet av mer inhemsk efterfrågan med strukturella reformer på utbudssidan. Översättning: ”Dubbelcirkulation” på steroider.

”Demokrati i hela processen”: det var det andra nya begreppet som Xi introducerade. Översatt som ”demokrati som fungerar”, som att föryngra den kinesiska nationen under – vad annars – KKP:s absoluta ledarskap: ”Vi måste se till att folket kan utöva sin makt genom folkkongresssystemet”.

Socialistisk kultur: Xi sa att det är absolut nödvändigt att ”påverka unga människor”. KKP måste utöva ideologisk kontroll och se till att medierna främjar en generation unga människor ”som påverkas av traditionell kultur, patriotism och socialism”, vilket gynnar ”social stabilitet”. ”China story” måste spridas överallt och presentera ett Kina som är ”trovärdigt och respektabelt”. Detta gäller förvisso för den kinesiska diplomatin, även för ”vargkrigarna”.

”Sinisera religionen”: Peking kommer att fortsätta sin strävan att ”sinisera religionen”, dvs. att ”proaktivt” anpassa ”religionen och det socialistiska samhället”. Denna kampanj infördes 2015 och innebär till exempel att islam och kristendom måste stå under KKP:s kontroll och vara i linje med den kinesiska kulturen.

Löftet om Taiwan

Nu kommer vi till de teman som den sönderfallande hegemonen (USA) synes vara besatt av: sambandet mellan Kinas nationella intressen och hur de påverkar civilisationsstatens roll i internationella relationer.

Nationell säkerhet: ”Nationell säkerhet är grunden för nationell föryngring, och social stabilitet är en förutsättning för nationell styrka”.

Militären: PLA:s utrustning, teknik och strategiska förmåga kommer att stärkas. Det är självklart att det innebär total kontroll från KKP över militären.

”Ett land, två system”: Det har visat sig vara ”den bästa institutionella mekanismen för Hongkong och Macao och måste följas på lång sikt”. Båda ”åtnjuter hög autonomi” och ”administreras av patrioter”. Xi lovade att bättre integrera båda i nationella strategier.

Återförening av Taiwan: Xi gav ett löfte om att slutföra Kinas återförening. Översättning: återlämna Taiwan till moderlandet. Detta möttes av en strid ström av applåder, vilket ledde till nyckelbudskapet, som riktades samtidigt till den kinesiska nationen och ”utländska störande” krafter: ”Vi kommer inte att avstå från att använda våld och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att stoppa alla separatistiska rörelser”. Slutsatsen: ”Lösningen av Taiwanfrågan är en fråga för det kinesiska folket självt, som ska avgöras av det kinesiska folket.”

Det är också ganska talande att Xi inte ens nämnde Xinjiang vid namn: endast underförstått, när han betonade att Kina måste stärka alla etniska gruppers enighet. Xinjiang betyder för Xi och ledarskapet industrialisering av Fjärran västern och en avgörande knutpunkt i BRI: inte föremålet för en imperial demoniseringskampanj. De vet att CIA:s destabiliseringstaktik som användes i Tibet i årtionden inte fungerade i Xinjiang.

Skydd mot stormen

Låt oss nu ta en titt på några av de variabler som påverkar de mycket tuffa år som ligger framför CPC.

När Xi nämnde ”häftiga stormar framöver” är det vad han tänker på dygnet runt: Xi är övertygad om att Sovjetunionen kollapsade för att Hegemonen gjorde allt för att underminera det. Han kommer inte att låta en liknande process få Kina att spåra ur.

På kort sikt kan ”stormen” syfta på den senaste omgången av det obevekliga amerikanska kriget mot kinesisk teknik – för att inte tala om frihandel: att stänga av Kina från att köpa eller tillverka chips och komponenter till superdatorer.

Det är rimligt att anta att Peking behåller fokus på lång sikt och satsar på att större delen av världen, särskilt det globala syd, kommer att flytta bort från USA:s högteknologiska leveranskedja och föredra den kinesiska marknaden. I takt med att kineserna blir alltmer självförsörjande kommer amerikanska teknikföretag att förlora världsmarknader, stordriftsfördelar och konkurrenskraft.

Xi nämnde inte heller USA vid namn. Alla i ledarskapet – särskilt den nya politbyrån – är medvetna om hur Washington vill ”frikoppla” sig från Kina på alla tänkbara sätt och kommer att fortsätta att provocera med alla tänkbara former av hybridkrig.

Xi gick inte in på detaljer under sitt tal, men det är tydligt att drivkraften framöver kommer att vara teknisk innovation kopplad till en global vision. Det är där BRI återigen kommer in i bilden – som det privilegierade tillämpningsområdet för dessa tekniska genombrott.

Endast på detta sätt kan vi förstå hur Zhu Guangyao, tidigare vice finansminister, kan vara säker på att BNP per capita i Kina år 2035 skulle minst fördubblas jämfört med 2019 och nå 20 000 dollar.

Utmaningen för Xi och den nya politbyrån är att genast åtgärda Kinas strukturella ekonomiska obalans. Och att pumpa upp skuldfinansierade ”investeringar” på nytt kommer inte att fungera.

Så man kan slå vad om att Xi under sin tredje mandatperiod – som ska bekräftas senare i veckan – kommer att behöva koncentrera sig på rigorös planering och övervakning av genomförandet, mycket mer än under hans tidigare djärva, ambitiösa, slitsamma, men ibland osammanhängande år. Politbyrån kommer att behöva ägna mycket mer uppmärksamhet åt tekniska överväganden. Xi kommer att behöva delegera mer seriöst politiskt beslutsfattande till ett gäng kompetenta teknokrater.

Annars kommer vi att vara tillbaka till den häpnadsväckande iakttagelse som den dåvarande premiärministern Wen Jiabao gjorde 2007: Kinas ekonomi är ”instabil, obalanserad, okoordinerad och i slutändan ohållbar”. Det är precis där Hegemonen vill att den ska vara.

Som det ser ut nu är läget långt ifrån dystert. Den nationella utvecklings- och reformkommissionen konstaterar, att jämfört med resten av världen är Kinas konsumentinflation endast ”marginell”, arbetsmarknaden är stabil och de internationella betalningarna är stabila.

Xis arbetsrapport och löften kan också ses som att de vanliga angloamerikanska geopolitiska misstänkta – Mackinder, Mahan, Spykman, Brzezinski – vänds upp och ner.

Mackinder

Det strategiska partnerskapet Kina-Ryssland har ingen tid att förlora på globala hegemonispel; det som driver dem är att de förr, snarare än senare, kommer att styra Heartland (eurasien, ö.a) – världens ö – och längre bort, med allierade från Rimland (omgivande områden, ö.a.) och från Afrika till Latinamerika, som alla deltar i en ny form av globalisering. Förvisso med kinesiska kännetecken, men framför allt med pan-eurasiska kännetecken. Den slutliga nedräkningen har redan inletts.

Föregående artikelKina en av ägarna till stora bolag i USA.
Nästa artikelScott Ritter – uppdatering om kriget i Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

21 KOMMENTARER

  • Kinas utrikespolitik på 70- och 80-talet var inte landets ”finest hour” , stoltaste period, men när de hjälpte Serbien att försvara sig mot Natos bombangrepp och fick sin egen ambassad bombad som svar från Nato tror jag att de senast om inte tidigare började tänka om.

   De snacksaliga grekiska kommunisterna, som inte gjorde ett dyft för att lämna euron och möljiggöra en återhämtning för sitt eget land, ältar gamla fraser i det oändliga. Ringer det ingen klocka hos dig, Kerstin, när deras beskrivning av Kina är som direkt hämtad ur amerikanska tankesmedjors propaganda. Västkommunister tycks inte respektera det Globala Syd som om det får välja inte tvekar att hellre samarbeta med Kina än med väst, de gamla koloniala attityderna sitter kvar. Det är som med kyrkan: predikar det ena och handlar själv rakt tvärtom.

   • Det var Syriza som ’inte gjorde ett dyft för att lämna euro och möjliggör en återhämtning för sitt eget land’ – inte KKE.
    KKE behöver inte hämta info från någon. Den är inte alls svårt för gemene man att analysera och beskriva Kinas ekonomi. Det är bara att studera det noggrant och använda sig av Marx och Lenins analyser. Eller menar du att de amerikanska tankesmedjor använder sig av Marx och Lenins analyser för att beskriva Kinas ekonomi?

    Den maoistiska synen på den socialistiska kampen går hand i hand med de amerikanska konservativas analys.

  • Hej Kerstin,
   Jag blir tvärs om imponerad.
   Så till en gräns jag kan återvända till en tro på socialism.

   Kinas kommunistparti proklamerar en socialism med nationell kultur.
   Det stärker mitt förtroende.
   Andra gemenskaper är konstlade och fungerar inte.
   Möjligen under tvång, men vill människor ha det?

   Redan Bibeln talar om ”folk” som större grupperingar med egna särdrag.
   Det är det som Naturen eller Gud har skapat.
   Det måste vi också följa om livet ska fungera någorlunda smärtfritt.

   KKP talar också om en föryngring.
   Det gäller förmodligen allt, även politik och ideologier.
   Jag gillar inte ordet ”progressivt” men här kan det ordet användas i en positiv mening.

   Jag önskar länder som Kina, Ryssland, Iran, Venezuela, Nordkorea all lycka och framgång.
   Tillsammans kan det bli mäktiga nog att störta USA och Västvärldens diktatoriska och orättvisa liberala demokrati för all överskådlig framtid.
   Det måste du som hängiven socialist vara beredd att se som det framtida målet.
   I utbyte är jag säker vi kan få en fredligare värld som inte ständigt kantas av uppblossande krig, manipulationer och våldsamma angrepp under falska syften.
   Alla människor som kämpar för rättvisa bör stå upp för Öst-världen!

   • https://utro.ru/news/life/2022/10/25/1518848.shtml?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=19681&utm_content=4498183&utm_campaign=1637
    Metropolitan tror att presidenten (Putin) räddar alla från apokalypsen.
    Patriarken Kirill av Moskva och hela Ryssland höll under ett tal vid kongressen för World Russian People’s Cathedral ett stort tal där han talade om världens annalkande undergång. Här ett utdrag ur hans uttalanden.
    Metropolitan hävdar att det nu pågår en stor kamp mot världens universella enhet, där det inte finns plats för Skaparens plan för människan.
    Och, enligt kristen eskatologi, om denna globalism tillåts hända, så kommer Antikrist att dyka upp, och då kommer världens undergång. Detta är enligt hans åsikt vad Rysslands president motsätter sig.
    Kirill påpekade att de första förutsättningarna för apokalypsen redan är synliga: detta är tillstånd för dödshjälp, HBT-äktenskap, genetiska experiment. Enligt honom avundas många västländer Ryssland att det har en sådan ledare som öppet tror på Gud, för där, i väst, är det inte brukligt att prata om sin tro, försäkrar han.
    Att stoppa närmandet av världens undergång, menar patriarken, kan bara vara majoritetens diktatur, vilket inte kommer att ge en minoritet, som HBT, rösträtt.

  • @Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti 27 oktober, 2022 At 11:56
   Du har helt rätt. Kina är ingen socialist diktatur efter gammal sovjetkommunistisk modell, som till exempel Sverige. Man har utvecklat helt nya sätt och metoder, på kinesiska skrivs det ”att dela med sig”. Den gamla kulturen att plundra de ”de rika” för att dela ut som bidrag finnas inte. De som har mindre skall av egen kraft kunna växa till at även dom bli rika.

 1. Mycket intressant redogörelse. Men jag saknar en kommentar om att Xi sett till att man ger honom ytterligare en 10-årig mandatperioder med frångående av de beslut som tidigare fattats att endast ge högsta företrädarna för KKP två mandatperioder för att missförhållandena under Mao inte skulle upprepas. Regeln hade dock tillåmpats för premiärministern.

  • Dåliga regenter kan man gärna avsätta men varför avsätta bra kungar?
   Nej, låt dem regera vidare så länge de bara orkar!

   Det där att makthavare ständigt måste skiftas är en demokratisk sjuka.
   Kan någon redogöra för vad som orsakat den onödiga och farliga smittan?

  • @Göte Mikael Rudvall 27 oktober, 2022 At 12:42
   Xi har inte ”sett till” någonting. Kina har inga mandatperioder. Man har max-perioder på 5 år. Det jobb Xi nu har utses av Nationalkongressen på max fem år. och Xi kan bli avlägsnad övernatt om Nationalkongressen så bestämmer. Regeln om max två perioder håller på att avskaffas i hela Kina. Den fyller inte längre någon funktion.

 2. Escobar kritiserar hur Kina hanterar covid, och pekar på att Kina håller på att bli helt isolerat. Ett helt korrekt påpekande. I slutet av augusti ordnades en konferens om kvantteknologi i Malmö. Kinas stora stjärna Jian-Wei Pan var självklart inbjuden och försäkrade att han skulle komma. Men han fick inte utresetillstånd.
  Ett annat exempel: Den största rymdkonferensen, International Astronautical Conference, samlar tusentals deltagare, och dit brukar Kina skicka en stor delegation. Vi årets möte, i Paris för en dryg månad sedan, kom inte en enda delegat från Kina.

  En rysk kvinna, som bott i Kina i flera decennier och pratar flytande kinesiska, är numera tillbaka till sitt hemland Ryssland i väntan på att Kina ska öppnas. Hennes hypotes när jag pratade med henne häromdagen är att Kina nu har stenkoll på sina invånare. De måste ha mobiltelefonen med sig så fort de går ut och kan därmed spåras i realtid.

  Jag frågade svenska medicinska experter, med mycket god inblick i kinesisk forkning, om inte Kina har kompetens att utveckla mRNA-teknologin. ”Självklart” blev svaret.

  Pratade idag med en kuban om hur Kuba klarat pandemin. Delta-varianten skapade stora problem på Kuba, men nu är allt tillbaka till det vanliga och turisterna börjar sakta återvända. Kuba vaccinerade med traditionell teknik, typ Sputnik V, men frånvaron av turister under två år skapade problem.

  • @Mats Larsson 27 oktober, 2022 At 14:06
   Det finns inga ”utresetillstånd” i Kina precis som i Sverige. Man bara skaffar ett pass och åker.

   ”Kina nu har stenkoll på sina invånare. De måste ha mobiltelefonen med sig så fort de går ut och kan därmed spåras i realtid.” Lögn. Ingen behöver ens äga en mobiltelefon, mobiltelefoner registreras inte, och åtskilliga som nu tar del i övervakningen av viruset har ingen. Jag har just köpt en ny 5G mobil, men min gamla var inte registrerad, inte heller den nya.

   Kina har redan utvecklat en mRNA vaccin, men allmänheten vägrar ta det. Man vet om riskerna med biverkningar.

  • Isolera världens folkrikaste land Kina? Beror Mats Larssons verklighetsuppfattning på att han matar sig själv med fulmedias sagor?

 3. Både KKP-Kina och FSB-Ryssland har nu autokratiska livstidspresidenter som sannolikt kommer att föras ut från sin position draperade i lakan på bår. En allmänmänsklig erfarenhet är att livstidsledare tenderar att göra fler och större ”misstag” ju självklarare de ser sig själva som oersättliga. Med tiden blir bara ja-sägarna kvar runt dem, och de får höra att de är bäst, när de egentligen utvecklar nationellt självskadebeteende.

  • ”har nu” ????
   Se tillbaka i den ryska historien så finner du att Ryssland ”alltid” haft långvariga ledare.
   Som du säger var det döden som skiljde Josef Stalin från ledarpositionen i Sovjetunionen på 1950-talet.
   Autokratier är inte totalitära även om demokratier gör allt vad de kan för att påstå det.
   Tyvärr är det många som går på den lögnen.
   Får man bara upp ögonen för den globala rättvisan förstår man att Västpropagandan är både totalitär och ofta rent lögnaktig. Halvt lögnaktig är den hela tiden.
   Det är till och med så svenska medieprofessorer nu börjar reagera på den vilseledande krigspropagandan i medierapporteringen från konflikten i Ukraina.
   Man får ge sajten Global Politics en eloge för försöken att ge en mer nyanserad och ärlig bild av vad som sker bakom alla rubriker som anklagar Ryssland för både vad som möjligt, mindre möjligt till inte ens tänkbart.
   Är man dessförinnan lärd att hata Ryssland så förbyts anklagelser till fakta
   Tyvärr är det så och med den bakgrunden måste man förstå folk i Ryssland som betraktar sin nära granne som kollektiv зло с запада.

  • @Bernt Johansson 27 oktober, 2022 At 15:37
   Lögn. Kina har skiftat ledare åtskilliga gånger efter Mao, och det helt fredligt.

  • ”Bernt” vilka regimer är det som utvecklar nationellt självskadebeteende? Det är ju regimerna i västvärlden som ruinerar sina egna folk för att stödja USA:s krig och nazister i Ukraina. Och ”livstidsledare” har vi minsann i västvärlden men de kallas Deep State och är en sorts självutnämnda världshärskare som gör enorma misskalkyleringar hela tiden som nu senast i Ukraina och de vansinniga sanktionerna mot Ryssland. Skjuta sig i foten kallas det…Hört talas om världens mest kriminella organisation CIA? Ringer det några klockor hos ”Bernt”? En del är så lurade att de inte ens fattar vidden av hur förda bakom ljuset de är!

 4. Kinas politiska röda linje är enastående och tillsammans med Rysslands diplomatiska och tålamodiga förhållningssätt i
  utrikespolitiska sammanhang, båda avskydda av
  den grymma inhumana Hegemonen och dennes allierade, men också av ett otal kommunisthatare och kvasi anti-imperialister, kommer samarbetet dem emellan att lyfta de fredsälskande folken världen.
  Leve dessa ledares kraftfulla ådra, låt den lysa lika röd som kvällsrodnaden i öster.

 5. Kinas covid policy räddade 4.5 miljoner liv, jämfört med USA. Det slog mot ekonomin, men en ekonomi kan återbyggas medan döda kan inte väckas. Det visar Kina enorma respekt för mänskliga rättigheter.

  Kinas ekonomi, de mest pessimistiska förutsägelserna kommer från USA och är på 3.2%. I Kina förväntar man sig mellan 4% till 5%. En del optimister säger 5.5% till 6%. Senaste beräkningen slutate på 4%

  Taiwan, återföreningen har redan börjat. Handeln är fyra gånger så stor som med USA och ökar dubbelt så fort. Taiwan öppnar alltmer upp för utbyte på alla fronter med fastlandskina. Återföreningsprocessen ha Peking och Taiwan gemensamt utarbetat.

  Hongkong. Utvecklas från klassisk bankverksamhet till teknologisk. Det har varit en massiv influx av högutbildade ingenjörer. Kryptovalutor behöver inga banker.

  Självrevolution. Kina är inne i en massiv omställning och modernisering. Teknologin har förändrat villkoren från grunden, Kina anpassare sig, Sverige står stilla. Sveriges rättsväsende har i princip inte utvecklats från vikingatiden eller medeltiden. Sveriges politiska system man kallar ”demokrati” går inte att utveckla och når inte ens upp till Atens för 2,600 år sedan.

  Kinas ”full process demokrati” fungerar som folkstyre. Folket styr beslutsfattarna i var fråga, inte tvärt om.

  Xinjiang, folk i Xinjiang är mycket nöjda med utvecklingen. Förstahandsinformation.

  Nu har Kina en mycket kompetent ledning och det går mycket tydligt framåt. För första gången i moderna Kinas historia hade man ingen maktkamp. Man bestämde i konsensus att få rätt man med rätt kvalifikationer på rätt plats. Gamla politiska meriter gäller inte längre. Gamla uvar som inte hänger med steg åt sidan med värdighet och hyllas för det.

  • https://steigan.no/2022/10/apent-brev-til-camilla-stoltenberg/

   Apropå Covid i Kina. Något lurt var det ju med att det börjde i Kina Och Iran. Men inte Teheran utan staden Qom där de religiösa ledarna befinner sig. ”Dropping like flies” jublade MSM i USA. Såväl Kina som Iran hade all anledning att misstänka att de befann sig under attack. Men sedan ebbade det hela ut rätt fort och Kina var ett av de få länder som firade nyår 2021 ganska normalt.

   I den länkade artikeln från Norge med brev till folkhälsochefen Camilla Stoltenberg beskrivs läget sådant det är idag. Under det ”svåra” 2020 hade Norge färre covid-dödsfall än under ett svårare influensaår. Det är nu dödsfallen kommer och det ser likadant ut över hela västvärlden. Dödstalen ligger på 10-15 procent och ännu högre över snittet tidigare år. Inga bortförklaringar som fler åldringar eller covid förklarar detta unika faktum. Statistiska centralbyrån i Finland rapporterade igår att dödstalen 2022 är de högsta sedan 1945 och födelsetalen de lägsta sedan 1900 då respektive statistik böjade rapporteras. I medierna är det som på cirkus: shhh, största möjliga tyssstnad !

   PS: En känd tysk covid-kritiker berättade hur han tog sig runt twitter-censuren. Denna utförs dels av robotar dels av lågavlöande ungdomar i Pakistan, Filippinerna m.fl. Han ersatte ordet sprutor med bratwurst. Censurens filter slutade fungera. I Tyskland förstod alla budskapet.

   • @Jan Nybondas 28 oktober, 2022 At 09:37
    ”Något lurt var det ju med att det börjde i Kina Och Iran” Nej det började i USA men upptäcktes ach identifierades i Kina. Det var ingen tillfällighet. Kina hade ett ”larmsystem” mot coronavirus på plats som ingen annan hade. USA skapade ett virus i avsikten att studera hur virus sprids i naturen. Av olyckshändelse ”rymde” det från labbet på Fort Detrick innan det var färdigt under en översvämning och spreds. Denna artikel är väldigt intressant, skriven 2015.
    —Inside America’s secretive biolabs
    https://eu.usatoday.com/story/news/2015/05/28/biolabs-pathogens-location-incidents/26587505/
    Inledning, översatt.
    ”Flaskor med bioterrorbakterier har försvunnit. Labbmöss infekterade med dödliga virus har rymt, och vilda gnagare har hittats som bygger bon med forskningsavfall. Nötkreatur infekterade på ett universitet vaccinexperiment skickades upprepade gånger till slakt och deras kött såldes för mänsklig konsumtion. Utrustning avsedd att skydda labbarbetare från dödliga virus som ebola och fågelinfluensa har misslyckats, upprepade gånger.”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here