Kina en av ägarna till stora bolag i USA.

22
1762
Bild: Shutterstock.

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Lika aktuellt idag efter vad jag vet.

Enligt rapport här är kinesiska företag ägare i stora bolag i USA.

I artikeln presenteras en lista, som delvis ägs av USA. Detta gäller stora bolag som Tesla, Microsoft, GM, Uber, Spotify (svensk från början, General Moters, Snapchat, Micorsoft, Hilton Hotels, Waldorf Astoria.

Vissa märken som du kanske tror är typiskt amerikanska ägs till stor del eller faktiskt av kinesiska investeringskonglomerat.

Amerika är hem för många företag som är äkta industrititaner. Från General Electric till General Motors hjälper de stora företagen till att driva ekonomin, men även dessa jättar måste få sina pengar någonstans.

Investeringar kommer från hela världen, men för Kina är investeringar och partnerskap i  USA viktigt. Om det innebär att rädda ett varumärke, så får det vara så. Läs vidare för att ta reda på vilka av farbror Sams mest inflytelserika företag som stöds av Kina.

Kommentar:

Kapitalexport lyfts fram redan i Lenins mycket viktiga bok ”Imperialismen som kapitalismens högsta stadium” från 1916 var inspirerad av Hobson (1902) och Hilferding (1910). Den fick ett stort inflytande under decennier och baseras på grundlig analys av omfattande ekonomiska data. Lenin menar att imperialismen har fem kännetecken:
• Koncentrationen av produktion och kapital har uppnått ett så högt utvecklingsstadium, att den skapat monopol som spelar en avgörande roll i det ekonomiska livet.
• Bankkapitalet har smält samman med industrikapitalet och en finansoligarki har uppkommit på grundval av detta finanskapital.
Kapitalexporten, till skillnad från varuexporten, erhåller mycket stor betydelse.
• Det bildas internationella monopolitiska kapitalförbund vilka delar världen mellan sig.
• Jordens territoriella uppdelning mellan de kapitalistiska stormakterna är avslutad. (Tillfälligtvis).

Sedan dess har kapitalexporten ökat mycket kraftigt.

Frågan om utlandsinvesteringar och dessas betydelse behandlas i skriften ”USA som världspolis” Vi skriver ”I hela världen noteras en kraftig ökning av utlandsinvesteringarna från motsvarande 1 430 miljarder dollar (inkommande, ”inward”) år 2013 till 2 033 miljarder dollar år 2015, och sedan en kraftig minskning till 1 297 miljarder dollar år 2018. Tendensen är densamma förstås för utgående direktinvesteringar, men siffrorna är lägre. Nedgången i utlandsinvesteringar har främst skett mellan utvecklade ekonomier. De totala tillgångarna utomlands för multinationella bolag uppskattas år 2017 till 103 biljoner dollar, medan BNP i världen var 80 biljoner. (UNCTAD 2019, Table 1.6).”

Kinas direkinvesteringar utomlands. Källa: https://www.researchgate.net/figure/Foreign-Direct-Investment-in-China-flows-million_fig1_321098464

USA:s direktinvesteringar uppgick till 249 000 miljonder dollar 2019 enligt UNCTAD, medan Kinas uppgick till 117 000 miljoner. Skillnaden är avsevärt större om man ser på de kumulativa utlandsinvesteringarna. Enligt en källa uppgår USA:s totala utlandsinvesteringar till 6,2 biljoner dollar här. medan figuren ovan tyder på att Kinas kumulativa direktinvesteringar är ungefär 1/5 av detta.

Föregående artikelGreta Thunberg om illusionen om klimatet: ”Vi har blivit alltför gröntvättade. Det är dags att stå upp för vår sak.”
Nästa artikelKina: Xi gör sig redo för den sista nedräkningen
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

22 KOMMENTARER

 1. Kina äger också framför allt majoriteten av de amerikanska skuldpapperen i världen. Den som är satt i skuld är, som bekant, inte fri. Kina sitter där på en gyllene klok maktposition. Denna kommer Beijing att behandla varsamt och väl.

  • Frågan är väl om USA verkligen kommer att betala för sina skulder någonsin? Och fall som Venezuela, Afghanistan m.m visar väl hur osäkra fodringar blir i USA om man misshagar gangstermaffian i Washington…De ”fryser” (stjäl) helt enkelt dina tillgångar och skyller på att de styrande som i Venezuela och Afghanistan! Och det är väl därför man rustar upp som man gör i USA, ingen ska kunna tvinga dem att betala för sig! Det är nog det som man i Vita Huset menar med internationell rättsordning!

 2. Kina är inte den enda storägaren av amerikanska företag.
  Saudiarabien är en annan stor investerare i USA.
  Det är ekonomiska samarbeten snarare än påtryckningsmetoder.
  Samarbeten som binder länderna till varandra.
  Ryssland är också ett stort land men av skadan vis håller sig utanför ekonomiskt inflytande (från väst).
  Vilket också gör de blir sårbara för politiska påtryckningsmetoder i form av ekonomiska sanktioner.

 3. Stämmer det verkligen att GE, GM m.fl. som listas är köpta av (”bought by…”) olika kinesiska företag. Den skrivningen tolkar jag som att de kinesiska företagen verkligen köpt minst 50 % av företaget, dvs kontrollerar aktierna, att de kontrollerar företaget. Eller betyder det att de äger en del av företaget?
  Ett klargörande är ytterst viktigt!

  • I den ursprungliga, mycket långa artikeln på engelska listas 76 företag där kinesiska företag har ägarintressen. För ett fåtal nämns hur stort det kinesiska inflytandet är. Nämns inget om majoritetsägande.
   En artikel om hur mycket USA- och andra västföretag äger av kinesiska företag vore intressant.

   • Jag har för mig Karl Wang har sagt att kinesiska företag ägs av kinesiska staten.
    Men jag vet förstås inte…
    Har för mig han berättade det fanns något annat ägande också men minns ej vad.
    Kanske mindre företag kunde ägas av andra än staten?
    Men fritt utländskt ägande av kinesiska företag skulle kommunistpartiet gå med på det?

    • @arbetarklass 26 oktober, 2022 At 22:34
     96% av alla företag är idag privatägda i Kina. De flesta är familjeföretag. Inga företag ägs av staten i Kina. Nästan alla dessa stora företag, som påstås vara ”statliga”, är vanliga aktiebolag och dom är börsnoterade. Alla kan alltså köpa och sälja aktier i företagen.

     Däremot, för att förhindra att oligarker, utländska eller inhemska, köper upp dom och blir nya Black Rock eller liknade med enorm maktkoncentration, ägs en kontrollerade del av aktierna av stiftelser. Ingen äger en stiftelse. Dom stiftelserna domineras av representanter för regeringen. Konstruktionen är alltså nästan exakt densamma som IKEA har. Det går alltså inte att gör en fientlig ackvisition. Takeover.

     Där det är möjligt delar man även upp dess stora företag i mindre, ett led i Kinas policy om distribuerad kapitalism. Sedan har jag även sett att man odlar och främjar konkurrens och nya företag som konkurrerar, vilket kan betyda att storföretaget krymper eller helt konkurreras ut.

   • Den som har läst Marx ’Kapitalet’ och Lenins ’Imperialismen som kapitalismens högsta stadium’ kan enbart konstatera att Kina är imperialistiskt.
    Om de inte håller med Marx och Lenins analyser så är de inte marxist-leninister, utan de har själva genomfört en egen analys och kallar det för socialism. Men det är inte socialism. Det är kapitalism med kinesiska förtecken.
    Även Sverige har kallat sig för att vara ett socialistiskt land – trots att Sverige har haft en hel del högerkonservativa regeringar. Men Sverige har alltid varit kapitalistiskt land, vi har alltid haft en borgarregering som alltid har agerat i kapitalistklassens intresse – oavsett vilken ideologi den här regeringen hade.
    Det hela handlar om ekonomi och i vilkens intresse staten agerar för.

    • Kerstin,
     ”trots att Sverige har haft en hel del högerkonservativa regeringar.”
     FEL!!!!
     Sverige har inte haft någon högerkonservativ regering sedan monarkin abdikerade från regeringsmakten.
     De regeringar Sverige haft sedan ungefär hundra år tillbaka i tiden är endast vänster- och högerliberala regeringar.
     Vet du varför?
     Svaret är lika kort som enkelt.
     USA som kopplas till Sveriges makt genom den så kallade ”Transatlantiska länken” accepterar inget annat.
     Kanske du sorterar vårt nyaste parti, som vuxit med rekordfart, Sverigedemokraterna till ett högerkonservativt parti?
     Så kan det visst vara liksom Socialdemokraterna är ett vänsterparti till vissa delar men i regeringsmakt blir alla partier liberala därför USA accepterar inget annat än vad deras symbol ”Frihetsgudinnan” står för.
     Det stora landet öster om, Ryssland, styrs däremot av ett högerkonservativt parti.
     Men den intima kopplingen till Sovjetunionens folkliga ”arbetarstat” går inte att radera ut.
     Tack vare att Kremlin håller Västvärldens liberala och borgerliga ”demokrati” på behörigt avstånd.
     Krafttag måste tas ibland som kan provocera väst, men det är fullt både nödvändigt och legitimt då den liberala demokratin är lömsk, manipulerande och även våldsam när den hindras att erövra världen som den största imperialisten som någonsin funnits på den här planeten.
     Om du ställer upp för folkets och arbetarens frihet mot monopolkapitalets förtryckare så måste du utan att tveka ställa upp för både Kina och Ryssland och alla andra länder som inte låter sig utsugas och kontrolleras av USA och Västvärldens giriga kapitalister och deras smickrande borgerlighet som mer än gärna låter sig inbjudas till den stora (köp)festen.
     Kom med på den rätta sidan.
     Global Politics är ett alldeles utmärkt forum för oss som tror på den folkliga och kulturella friheten befriad från plundrare, utsugare, egotrippade och våldsamma utplånare mot världens olika kulturnationer som inget annat önska än att få leva ifred.
     Ukro-nassarna hade fräckheten, med USA:s initiativ kanske, att sätta upp vägskyltar på engelska i det ryskorienterade Ukrainas ostliga delar öster om floden Dnepr.
     Förstår du inte att det är både provokation och en ren skymf till territoriets kulturella och historiska kopplingar till moderlandet Ryssland?
     Sedan när sattes vägskyltar på ryska språket upp i USA?
     Imperialism är för mig när USA vill bestämma världen.
     Vill man stoppa imperialismen måste man stoppa USA.
     Och då behövs inga ”Transatlantiska länkar”.
     Men länkar behövs upprättas åt andra hållet.
     Men det vill inte västäcklet och så spränger de sönder gasledningen från Ryssland som givit Västeuropa billig och absolut ren och ofarlig energi om man bortser från eventuell klimatpåverkan som ännu inte är helt utredd och bekräftad.

     • @arbetarklass 27 oktober, 2022 At 23:43
      ”Det stora landet öster om, Ryssland, styrs däremot av ett högerkonservativt parti.” Kina har överhuvudtaget inte ens ett partisystem som västs demokratier. De vi kallar ”partier” är verkligt dynamiska folkrörelser. Det betyder att dessa ”partier” kan skifta färg snabbare än en kameleont. I en viss fråga kan man stå långt till väster, medan i en annan långt till höger, för att använda västerländska uttryck. Det ger en enorm styrka för västerländska partier är av definition låsta till ett läge.

    • @Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti 27 oktober, 2022 At 17:14
     Både Marx och Lenin levde i en helt annat tids-era med helt andra förhållanden. ”kapitalism med kinesiska förtecken” skulle jag snarare vilja kalla distribuerad kapitalism. Det är det som är så intressant med just Kina just nu. Kina bryter helt ny mark och finner helt nya vägar att göra saker. Till stor del är det teknologins utveckling som har möjliggjort det. Man struntar helt enkelt i gamla regler och sätt. Teknologin gör att ett flertal personer kan agera som ett enda företag, trots att dom i verkligheten är ett antal individer. Nätverk.

     • @Karl W 29 oktober, 2022 At 09:04
      Hej Karl,
      Kunde du kanske specifiera ett par såna största ”dynamiska folkrörelser” och ge lite info om:
      – vad de heter;
      – vad de står för;
      – hur de i praktiken kan påverka Kommunistiska Partiets förmåga att fatta beslut gällande hela Kina.
      Tack.

     • @Alexander Kalasjnikov 29 oktober, 2022 At 22:43
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_China
      Kommunistpartiet är det helt dominerande. Grundades 1921 som en som en ”revolutionär folkrörelse”, vilket det har förblivit till denna dag, och på initiativ av Soong Ching-ling, (1893-1981). Hon blev utsedd postumt till ”Hederspresident för Folkrepubliken Kina”.
      Vi kallar dom ”partier” men dom är funktionellt helt olika västerländska ”partier”. Västerländska ”partier” drivs från toppen av en partistyrelse. Kinas ”partier” drivs underifrån. Jag är inte medlem i något parti, men var en aktiv deltagare. Medlemmarnas uppgift är att samla in information vad folkviljan vill, sammanställa det, och kommunicera det uppåt. En gång skickade jag in ett förslag på ett antal åtgärder jag tyckte borde förbättras. Inom en vecka blev jag direkt kontaktad av en Generaldirektör, som vill ha mer information. Jag skrev en tresidors rapport, enkelt, problem – föreslagen lösning. Nio månader senare var omkring 80% åtgärdat. Man kritiserar inte i Kina, man kommer med försla om förbättringar. Det ligger i kulturen. Så fungerar Kinas folkstyre.

  • @Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti 27 oktober
   Nej – Kina är inte alls imperialistisk. Man har en helt annan inställning och syn på detta. Imperialism är att kontrollera andra. Kina arbetar efter principen att finna samarbete, och det är precis vad vi ser när det till exempel gäller BRI. Kina har inte etablerat eller köpt upp mängder av företag utan möjliggör samarbete. Principen samarbete betyder även en viss nivå av beroendeställning. WinWin. Om alla samarbetar blir det också bättre för alla. Ett exempel på motsatsen är EU sanktionerna mot ryssland. Ett annat är att USA stoppar halvledare försäljning till Kina av politiska anledningar. Vad USA alltså gör i verkligheten att stoppa USA företagens inkomster. Kina är USA företagens största kund, och bedömare i USA räknar med att USAs chipp-industri kommer att reducerad med mellan 30% till 50%, eftersom när inkomster minska betyder det även att R&D och utveckling också måste minska, och det gynnar Kina. Tillverkare i USA, Sydkorea och Taiwan är rasande. Alla vill samarbeta, men USA regimen säger nej. Taiwan vill etablera chip-fabriker i Kina och Sydkorea har redan försökt, men beordrades ut av USA, som håller vissa nyckelpatent.

  • @Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti 27 oktober, 2022 At 11:53
   Ett imperium är när en nation kontrollerar, politisk och ekonomisk, andra länder som vägras representation i maktutövningen och styret.
   Exempel är det tibetanska imperiet, Japanska imperiet, eller USA.
   En federation är en sammanslutning av olika stater där all deltar i styret. Staterna i USA är en federation, Ryssland, Tyskland, och Schweiz är en federation, och Kina är en federation, men inte ett imperium.

  • politsturms skildring av Kina ligger i västimperiets intresse och det är solklart varför Kinas ledning inte tar öppet avstånd från Kinas tidigare system för det skulle skapat en blotta för omstörtning från vänster.
   Men hur finansieras politsturm, det skriver de inget om vilket brukar innebära att de har saker att dölja.
   En av många NGOer i västimperiets tjänst.
   Att dom säger att dom är en gammal organisation saknar avgörande betydelse.
   Men det betyder inte att dess medlemmar är mindre genuina än vad jag antar Kerstin är.
   Det innebär bara att man inte biter den hand som utfordrar en.

 4. Att kalla Kina lika imperialistiskt som USA tyder på en minst sagt skruvad verklighetsuppfattning. Din sinofobi, Kerstin Stigsson, börjar bli rätt tröttsam.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here