Kina en av ägarna till stora bolag i USA.

5
766
Bild: Shutterstock.

Enligt rapport här är kinesiska företag ägare i stora bolag i USA.

I artikeln presenteras en lista, som delvis ägs av USA. Detta gäller stora bolag som Tesla, Microsoft, GM, Uber, Spotify (svensk från början, General Moters, Snapchat, Micorsoft, Hilton Hotels, Waldorf Astoria.

Vissa märken som du kanske tror är typiskt amerikanska ägs till stor del eller faktiskt av kinesiska investeringskonglomerat.

Amerika är hem för många företag som är äkta industrititaner. Från General Electric till General Motors hjälper de stora företagen till att driva ekonomin, men även dessa jättar måste få sina pengar någonstans.

Investeringar kommer från hela världen, men för Kina är investeringar och partnerskap i  USA viktigt. Om det innebär att rädda ett varumärke, så får det vara så. Läs vidare för att ta reda på vilka av farbror Sams mest inflytelserika företag som stöds av Kina.

Kommentar:

Kapitalexport lyfts fram redan i Lenins mycket viktiga bok ”Imperialismen som kapitalismens högsta stadium” från 1916 var inspirerad av Hobson (1902) och Hilferding (1910). Den fick ett stort inflytande under decennier och baseras på grundlig analys av omfattande ekonomiska data. Lenin menar att imperialismen har fem kännetecken:
• Koncentrationen av produktion och kapital har uppnått ett så högt utvecklingsstadium, att den skapat monopol som spelar en avgörande roll i det ekonomiska livet.
• Bankkapitalet har smält samman med industrikapitalet och en finansoligarki har uppkommit på grundval av detta finanskapital.
Kapitalexporten, till skillnad från varuexporten, erhåller mycket stor betydelse.
• Det bildas internationella monopolitiska kapitalförbund vilka delar världen mellan sig.
• Jordens territoriella uppdelning mellan de kapitalistiska stormakterna är avslutad. (Tillfälligtvis).

Sedan dess har kapitalexporten ökat mycket kraftigt.

Frågan om utlandsinvesteringar och dessas betydelse behandlas i skriften ”USA som världspolis” Vi skriver ”I hela världen noteras en kraftig ökning av utlandsinvesteringarna från motsvarande 1 430 miljarder dollar (inkommande, ”inward”) år 2013 till 2 033 miljarder dollar år 2015, och sedan en kraftig minskning till 1 297 miljarder dollar år 2018. Tendensen är densamma förstås för utgående direktinvesteringar, men siffrorna är lägre. Nedgången i utlandsinvesteringar har främst skett mellan utvecklade ekonomier. De totala tillgångarna utomlands för multinationella bolag uppskattas år 2017 till 103 biljoner dollar, medan BNP i världen var 80 biljoner. (UNCTAD 2019, Table 1.6).”

Kinas direkinvesteringar utomlands. Källa: https://www.researchgate.net/figure/Foreign-Direct-Investment-in-China-flows-million_fig1_321098464

USA:s direktinvesteringar uppgick till 249 000 miljonder dollar 2019 enligt UNCTAD, medan Kinas uppgick till 117 000 miljoner. Skillnaden är avsevärt större om man ser på de kumulativa utlandsinvesteringarna. Enligt en källa uppgår USA:s totala utlandsinvesteringar till 6,2 biljoner dollar här. medan figuren ovan tyder på att Kinas kumulativa direktinvesteringar är ungefär 1/5 av detta.

Föregående artikelDe superrika 1% äger nu mer än hela medelklassen i USA – men vad är låg ekonomisk standard i USA och Sverige?
Nästa artikelI skuggan av IHRA
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Kina äger också framför allt majoriteten av de amerikanska skuldpapperen i världen. Den som är satt i skuld är, som bekant, inte fri. Kina sitter där på en gyllene klok maktposition. Denna kommer Beijing att behandla varsamt och väl.

  • Frågan är väl om USA verkligen kommer att betala för sina skulder någonsin? Och fall som Venezuela, Afghanistan m.m visar väl hur osäkra fodringar blir i USA om man misshagar gangstermaffian i Washington…De ”fryser” (stjäl) helt enkelt dina tillgångar och skyller på att de styrande som i Venezuela och Afghanistan! Och det är väl därför man rustar upp som man gör i USA, ingen ska kunna tvinga dem att betala för sig! Det är nog det som man i Vita Huset menar med internationell rättsordning!

 2. Kina är inte den enda storägaren av amerikanska företag.
  Saudiarabien är en annan stor investerare i USA.
  Det är ekonomiska samarbeten snarare än påtryckningsmetoder.
  Samarbeten som binder länderna till varandra.
  Ryssland är också ett stort land men av skadan vis håller sig utanför ekonomiskt inflytande (från väst).
  Vilket också gör de blir sårbara för politiska påtryckningsmetoder i form av ekonomiska sanktioner.

 3. Stämmer det verkligen att GE, GM m.fl. som listas är köpta av (”bought by…”) olika kinesiska företag. Den skrivningen tolkar jag som att de kinesiska företagen verkligen köpt minst 50 % av företaget, dvs kontrollerar aktierna, att de kontrollerar företaget. Eller betyder det att de äger en del av företaget?
  Ett klargörande är ytterst viktigt!

  • I den ursprungliga, mycket långa artikeln på engelska listas 76 företag där kinesiska företag har ägarintressen. För ett fåtal nämns hur stort det kinesiska inflytandet är. Nämns inget om majoritetsägande.
   En artikel om hur mycket USA- och andra västföretag äger av kinesiska företag vore intressant.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here