Kinas mänskliga rättigheter

30
2005

Global Times i Kina har publicerat den här bilden 25 juni. The practice of the CPC in respecting and protecting human rights.

Stämmer uppgifterna? Jag vet inte riktigt. Tror att man är noga med att inte publicera felaktiga uppgifter i denna tid med väldig demonisering av Kina. Hur skulle du se på tillförlitligheten på motsvarande uppgifter från t.ex. USA?

Studera dem med samma kritiska sinne som om de kom från Sverige eller USA!

Föregående artikelEU vill bestämma vad som är sanning i det Du skriver och läser!
Nästa artikelOm Nicaragua – brevet till en före detta solidaritetsarbetare.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

30 KOMMENTARER

 1. Jag kommer att tänka på Maslows behovstrappa
  https://projektledning.se/wp-content/uploads/2020/04/Maslows-Belovstrappa-pyramid.png
  Den första nivån handlar om Fysiologi – de grundläggande fysiska behoven, mat, vatten, tak över huvudet etc.
  Nästa nivå handlar om Trygghet – säkerhet, stabilitet, dvs. allt det man inte har om man befinner sig i krig, vilket också hotar den första nivån.
  Den tredje nivå, handlar om Gemenskap – kärlek, vänskap, trygga relationer
  Den fjärde nivån handlar om Självkänsla – uppskattning, makt över sin situation, att lyckas
  Den femte och sista nivån handlar om Självförverkligande – att bli allt du kan vara, vilket förutsätter att du har tillgång till alla de föregående nivåerna, inte minst gratis utbildning.
  Att inte utsättas för krigets fasor är i mina ögon det som är en förutsättning för alt annat och det som världen också i FN:s stadga och andra dokument håller som viktigaste. Det känns som att Kina strävar efter att ge sin befolkning tillgång till alla 5 nivåerna.
  Tyvärr handlar inte debatten och MR-organisationernas kritik om detta. Det finns en blind fläck för det viktigaste av allt.

 2. Det finns två huvudskillnader mellan Folkrepubliken Kina å ena sidan och amerikanska Förenta staterna å andra sidan. Vardera part har bara undertecknat endera traktaten ur Förenta nationernas Deklaration: Förenta staterna enbart den om politiska och religiösa rättigheter, Folkrepubliken Kina den andra delen om sociala och utbildningsmässiga rättigheter, medan självklart har fullständiga högstrukturella demokratier och rättsstater i till exempel Europa, inom hela Europeiska unionen, har undertecknat båda traktaten. Det tycker jag alla länder bör följa. De amerikanska sociala, ekonomiska och utbildningssnknutna rättigheterna är dessvärre, som vi alla vet, i vilket jämförbart OECD-land som helst, under all kritik och släpar verkligen skamligt efter Europa.

  • Det finns en annan slags skillnad mellan Folkrepubliken Kina å ena sidan och amerikanska Förenta staterna å andra sidan. Tillämpning och förtroende. Hur USA tillämpar och vilket förtroende som finns demonstrerade väl Trump regimen mycket tydligt. Det USA inte formellt hoppar av och säger upp struntar dom i. Kina, oavsett vad man skrivit på eller inte, tillämpar inte bara bokstaven i Deklarationen för Mänskliga Rättigheter, utan även innebörden och avsikten.

 3. Det är inte bara en fråga om att vara noga med att inte publicera felaktiga uppgifter, det är kriminellt i Kina att sprida falska rykten, och det gäller alla, politiker, journalister, och tjänstemän inte undantagna. Därför går det att lita på det som publiceras i Kina. Dessutom, amerikanska Trustbarometer har fastslagit att förtroendet för journalister och media i Kina är det högsta i hela världen, och samtidigt är Kinas innevånare bland de bäst och allsidigt upplysta.

  Bor man i Kina är detta inte bara information eller siffror, det är handgripligen påtagligt och förändringar kan observeras även under korta tidsperioder, nästan något man kan ta på. Sedan har vi Kina något ni i Sverige saknar, bra kommunikation, WeChat. Folk vill gärna prata med mig eftersom jag talar engelska, och då blir det en gratis lektion samtidigt. Tillfällena är som den renoverade våningen, resan, kompisarna, nya bilen, eller skolavslutningen. Då får man insikt.

  Glöm heller inte att under folkrepubliken medellivslängden har gått från 31 år till 82, skolgång 20% till 100%, gymnasiet 1% till 90%, universitet 0,26% till 55%, Fattigdom 90% till 0%, analfabetism 80% till 3%, 94% är helt nöjda (PEW). Det är inte siffror, det är en upplevelse och verklighet när man på plats.

  USA anser att mänskliga rättigheter är att låta deras USA tränade terrorister gå fritt på gatorna och döda. Det gjorde dom 2009 i Urumqi. Mänskliga rättigheter i Kina är att låsa in terrorister innan dom dödar, och avradikalisera dom och ge dom utbildning.

  Kritiskt granska, börja med Sverige och USA. Hur skall ni klara att granska Kina när ni sitter mitt i en daglig tsunami av amerikansk propaganda, fejknyheter, lögner och desinformation. Några tips.

  https://www.youtube.com/watch?v=U3YBomwuB10
  https://www.youtube.com/watch?v=67pU0Ybovnc
  https://www.youtube.com/watch?v=5gbD-vfO_OU
  https://tv.cnnbc.com/evnztk-a-glimpse-into-the-lives-of-uygur-youths-in-kashgar
  https://www.youtube.com/watch?v=6Ue_3Yc1nU8
  https://www.youtube.com/watch?v=T2xc4_6GrcI
  https://www.youtube.com/watch?v=PNQ7NFIHTs0

  För all del. Sitt inte där och undra. Packa kameran, selfie-stick, och åk hit och gör egna video. Ser fram emot resultatet. Bo inte på hotell, använd Homestay.

 4. Jag mötte en amerikansk utrikespolitisk expert en gång och påpekade angående om det amerikanska agerandet i Irak och att det strider mot internationell lag och fick svaret: ”Internationell lag är bara för andra länder” (d.v.s. Förenta staterna sköter sitt handlande helt efter eget huvud). Denna arroganta och imperiala attityd torde snart dock slipas ned rejält i en konkurrenskraftig multipolär värld, där både EU som världens största och konkurrenskraftigaste ekonomi liksom de ständigt växande Kina i massiv utveckling.

  Men det börjar nu mer och mer eroderas på amerikansk sida. Vi vet genom opinionsundersökningar i västra Europa att befolkningarna i ”västra EU” ofta mer än 90% vare sig litar på USA, man ser USA som det största hotet mot världsfreden OCH i dessa höga tal anser man OCKSÅ att deras hemland INTE jämte USA skall dra ut i ännu ett amerikanskt krig i framtiden även inom Nato:s ramar! Det är närmast kolossala siffror bland allmänheten i ”det gamla Europa” hur lite man litar på, vad som nog sarkastiskt i sammanhanget får benämnas, ”bönderna, cowboyerna och amatörerna” i Washington.

  Ännu ett massivt schabrakmisslyckande kan i snar framtid komma att uppenbaras: Afghanistans utveckling efter 20 års krigsnärvaro där sedan år 2001 och nu ett slags inkompetent smitning ut ur Afghanistan.

  • Nåja, de unga generationerna i Ryssland sägs överhuvudtaget inte ens ta del av rysk regional och federal tv liksom inte heller egen media. Man informerar sig via internet som i princip är hyfsat öppet och fritt i Ryssland.

   Det tragiska med framför allt media i Amerika är att hela mediahus och hela tv-koncerner överallt är numera ”subjektiviserade” – d.v.s. är antingen helt konservativa eller helt progressivt/liberala, och aldrig mötas de två. Den australiska mediafamiljen Murdoch (han var en gång progressiv) har mer eller mindre helt förstört medieklimatet i Förenta staterna och på god väg att ödelägga också det brittiska.

   Men att påstå att rysk och kinesisk statsägd och statsfinansierad media skulle LEDA kampen för det fria ordet i världen är en mycket rejäl överdrift.

   Vill man i nutid se en nyanserad internationell nyhetskanal som täcker både finska bokbussens problem i finländska Lappland, till aktuella nyheter från låt säga Afrika, Antarktis och livesändningar till och med från stora evenemang som kinesiska kommunistpartiets kongresser, kan absolut med fördel och förtroende titta på Al-Jazeerahs engelska kanal som är mycket saklig och balanserad med lokala korrespondenter överallt i världen, med intressanta teman, intervjuer, specialister, paneler och strandhugg.

  • Pressfrihet och yttrandefrihet är bra, men var gång det påpekas påminner det mig om hur det ”fria ordet” brukades i Tyskland fram till 1945 för att etablera och säkra nazismen och underhålla rashatet.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Der_St%C3%BCrmer
   https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher
   https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/julius-streicher
   Idag använd pressfrihet och yttrandefrihet på identiskt samma sätt i Sverige, bara att nu är det Kina och kinesiska folket som är föremål för förtal och lögner, inte det judiska folket, och ord som ”Ritualmord” har byts mot ”Folkmord”.

   Kinas ambassadör sa nyligen att ”Pressfrihet är inte ett frikort som gör att någon står över lagen” och tidigare sa Lawrence Ma, advokat och ordförande vid Hong Kong Legal Exchange Foundation, sa att ”fri press ger inte rätt att ljuga, fuska, vilseleda eller säga vad som helst.” ”Pressfrihet är inte ett kriminellt försvar” och ”alla är lika för lagen, och ingen, oavsett hur ädel deras avsikt var, står över den mäktiga lagen.”
   http://www.chinaembassy.se/eng/sgxw/t1889614.htm

   Problemet är att i Sverige finns ingen lag som gäller eller tillämpas för journalister och media, dom skapar sin egen lag och har sitt eget rättsväsende och där är det fullt tillåtet för media att ljuga, fuska, vilseleda, till och med är det helt lagligt att döda genom att dreva mot människor. Lex Benny Fredriksson. Ingen hölls ansvarig. Metoderna är identiska, falska forskningsrapporter, förfalskade ”läckta” dokument, betalda falska vittnen och intensiv falsk ryktesspridning, allt verkställt av svenska ”oberoende” media med ”kvalitets journalistik”.

   Ett exempel på, DN.
   https://mychinaway.blog.se/barn-till-salu-koparens-marknad/
   Idag fyller journalister på media som Bonniers DN och Expressen samma roll som journalisten Julius Streicher, som dömdes i Nürnberg rättegången och avrättades 1946. Ska vi verkligen behöva vänta på en ny Nürnberg rättegång.

   • Men det fria ordet utövas ju för all del inte bara av en endaste yrkeskår: journalisterna i media. Yttrandefrihet rör ju först och främst den enskilde medborgaren som åtnjuter lagskydd för detta: från fri publicering i text(böcker, artiklar, liksom på internet), frihet från förhandscensur i skriven, talad och internetpublicerad text, i yttrandefriheten ingår också fri oreglerad rätt att starta tidskrift, tidning och skapa internetsida liksom grundlagsskyddat eftersökande källskydd.

    Det är ju den yttersta skillnaden mellan en öppen Västeuropeisk och amerikansk å ena sidan (vi kan däremot frågesports många enskilda och subjektiva mediehusen och specifika tidskrifter o.s.v. som resonerar felaktigt) och å andra sidan ett land som Kina där INGA av dessa rättigheter till fullo råder i ovanstående beskrivning. Inte heller några källor utanför kinesiska egna statskällor påstår heller det som stöd, mig veterligen.

    Europa är ju i yttrandefrihetsmening en ö av detta omgiven av en värld av pressofrihet, goda undantag finns självklart runt i världen.

    • En tidning som DN når kanske omkring just under 1 miljon var dag och ägaren Bonniers dominerar omkring 80% av läsare. Individens blogg når mellan 500 och 1,500 läsare och saboteras flitigt genom att den censureras i sökmotorerna som Google, och på sajter som Facebook eller Twitter. Just Bonniers har drivit en intensiv kampanj med USAs och CIAs narrativ och drivit indoktrinering med förfalskad information och hjärntvätt mot Kina sedan länge. Situationen i Sverige idag är alltså identisk med vad den var i Tyskland 1933 vad gäller propagandan. Dessutom är de som skriver på Bonniers utbildade och skickliga i att vinkla och förvränga och riskerar inte att likt hundratals bloggare bli dragna inför domstolar och få fängelse och böter för att ha uttryckt otillåtna åsikter. Självcensur, inte yttrandefrihet. Näthatsgranskaren. Det är en synnerligen otäck utveckling i historiskt perspektiv som de flesta i Sverige inte ens märker. I Kina finns verklig yttrandefrihet, ingen förhandsgranskning, inga fängelsestraff eller böter för felaktiga åsikter. Den som publicerar falska rykten blir bara ombedd att rätta. Den som öppet arbetar på uppdrag av främmande makt med att undergräva samhällsordningen eller uppvigla till våld kan stängas ner. Exempel Apple Daily i Hong Kong. Kina har hundratusentals lokala oberoende media, Sverige några få, som intensivt övervakas och tvingas avstå från regimkritik. I Kina krävs ansvar, i Sverige lojalitet mot regimen och USA.
     https://www.journalisten.se/nyheter/dn-okar-i-rackvidd

   • Finns det inga lagar som reglerar media i Sverige?!? Tryckfrihetsförordningen från 1766, världens äldsta ännu existerande, som legat till grund för många andra öppna fria länders mediaklimat, är nämligen en sådan. Den ska vi verkligen vara stolta över!

 5. Kanske så – men det avskedandet, sanningen bakom det och vem som sade och gjorde vad kom fram, i media.

  Det som verkligen är oroande i västvärlden är snarare handlande av typ familjen Murdoch som lagt de australiska, brittiska och konservativa amerikanska medierna i sitt ägande och orsakat en slags kvalitativ och etisk mediekollaps i dessa länder och styr politiker, opinion och politik. Illa, mycket illa.

  • ”Världens mäktigaste man” brukar faktiskt numera sedan väl över ett decennium enligt både Forbes och tidskriften Times vara antingen Xi Jinping eller Vladimir Putin, däremellan har titeln växlat sedan de klassiska amerikanska världspolitiska haverierna under George Bush Juniors tid, då Förenta staterna förlorade den egenpåhittade titeln, ironiskt nog, kan man tycka…

 6. Man funderar ju på det här med mänskliga rättigheter och vad det innebär för brottsoffer…Ett aktuellt exempel från Sverige…Elin Krantz mördare Ephrem Yohannes som bröt armar och ben på sitt offer och tryckte ner kroppen i en stenhåla släpps fri i November efter bara 10 år i svenskt lyxfängelse…Ja han fick tydligen ett halvårs påbackning för att ha startat BLM-uppror i fängelset! En ödets ironi att denna mördare anser att BLM är adekvat att göra uppror för! Vad är det för ”mänskliga” rättigheter mot den mördade Elin och dennes föräldrar och syskon att släppa ut detta monster efter bara 10 år? Men svenskt ”rättsväsen” har ju varit ett skämt i årtionden och en ständig källa till munterhet i utlandet för sin handfallenhet mot brottslingar!

  • Svenska rättsväsendets längd på utdömda fängelsestraff ligger faktiskt i den övre och hårdare delen av jämförbara länder inom både EU och OECD.
   Strafflängden är dessutom villkorad vid frigivande: begås andra brott (efter frigivning) får den dömde ånyo krypa in i kurran igen och sitta av den dels villkorade resten av det föregående brottet dels tiden för det efterkommande nya straffet. Jag har efter mer än 30 års insyn i rättspsykiatrisk och straffrättsliga fängelsedomar ingen som helst syn på att skandinaviska fängelser skulle förtjäna att kallas ”lyxfängelser”, och ännu mindre denna benämning för rättspsykiatrin där dömda i Sverige för samma brott sitter i genom snitt 1,9 gånger (d.v.s. nästan 100% längre) så länge inlåsta som fängelsedömda.

   Ett besök på t.ex. den nya Saltvikanstalten utanför Härnösand brukar ta ur den mest härdade populist att vi skulle ha ”lyxtillvaro” på svenska fängelser, det kan jag själv intyga: svenska fängelser tyngs idag oerhört negativt av den stora andel dömda med svåra psykiatriska tillstånd som medför en otrevlig fängelsemiljö för alla som vistas där.

   • Jämfört med fängelser i andra länder är Sveriges fängelser lyxiga inget snack om saken! Det är bara i Norge kriminella har det bättre! Det finns en dokumentär på Viasat som handlar om fängelser runt om i världen…Titta själv ska du få se på riktiga fängelser! Så du tycker alltså att tio år i svenskt fängelse är ”lagom” straff? Det tycker nog inte Elin Krantz släktingar..Att man kan hitta länder med än mer menlösa ”straff” för mördare och kriminella betyder ju inte att Sverige är på rätt väg, tvärtom folk vill ta i med hårdhandskarna mot kriminella i större utsträckning! Och särskilt utländska kriminella mördare som i detta fall ska givetvis sitta av sitt straff i hemlandet!

    • Strafflängd och sort får Du som väljare klaga hos Din riksdagsman – skriv ett brev och klaga!
     Allra bäst fängelser lär faktiskt finnas i Schweiz och Österrike. Där slår de oss i vilket fall.

     Skulle vi tillämpa principen strikt om att varje lands medborgare skulle få spendera sin fångtid i respektive hemland skulle Sverige i realiteten få verkligt stora problem: det sitter vid varje tillfälle fler svenskar i utländska fängelser med långa strafftider än utländska medborgare i svenskt fängelse. Vi skulle få bygga mycket fler fängelser helt enkelt. De skulle i vilket fall inte lösa vare sig problemet med fångantal eller ekonomiskt, tvärtom: det vet nämligen inte t.ex. populister på högerkanten (som verkligen tror att hårda långa straff i sadistiska miljöer ska lösa allt: då går det som i USA: ju mer fångar desto mera våldsamma gäng i samhället – en social undergångsfilosofi.

     Det smartaste sättet att få ned antalet fångar i ett samhälle är i princip mycket enkelt: fånga upp unga pojkar på glid tidigt i skolåldern; men med galet och oprofessionellt sönderreformerad nyliberal skolmodell är i horisonten tvärtom antalet långtidsdömda fångar i Sverige dessvärre förväntas att bli avsevärt fler. Själva avsocialiserigen av svenska skolsystemet är i sig tycker jag bland det grövsta brott vi begått mot samhället, och den galenskap vi utsätter den unga generationen för borde få huvuden att rulla på politiker av precis alla färger.

     Fängelser med mycket långtidsfångar är ett rent misslyckande, inte en senarelagd social reform: så tänker bara dagens USA-inspirerade högerpopulister.

     • Det du missar är att Sverige importerat en massa kriminella de senaste 15 åren och dessa kriminella är av helt annan typ än det vi haft tidigare! Dessutom är Sverige numera nummer etta på brottslighet i EU och det duger inte med silkesvantar längre utan hårda tag är vad som gäller mot denna importerade kriminalitet! Knarket flödar i Sverige och gängkrigen rasar i utanförskapsområdena! Givetvis kan man stoppa huvudet i sanden och låtsas som problemen ska försvinna av sig själv men det gör det inte! Ett utmärkt förslag är att hyra fängelser i Litauen för att klara alla nya fångar och dessutom skapar det välbehövliga jobb där så de kan minska beroendet av Bryssel-pengar!

 7. Sverige har inte EU:s högsta brottslighet.

  Den kategori som verkligen sticker ut bland brotten är dock numera verkligen brott skjutvapen och att man börjat använda sprängmedel. Den här gängbrottsligheten utförs mestadels inte av ”importerade” brottslingar utan mer än 9 av 10 har medborgarskap och/eller är födda här. Närapå 100% av dem har misslyckats i dagens grundskola: deras fritidssysselsättning blev senare brottets bana – allt är tydligt så långt: sammanhanget mellan trasig skola och amerikaniserad gängbrottslighet i Sverige. Tyvärr.

  • Jodå, Sverige ligger numera i toppskiktet när det gäller brottslighet i EU det visar all statistik! Det hjälper som sagt inte att förneka problemen utan aktivt försöka stävja den innan allt går överstyr och vi får en polisstat! Det finns ett samband mellan invandrad brottslighet och de länder dessa människor kommer ifrån och det sambandet tror jag är islam! Integration misslyckas ofta när islam finns med. I grunden det är väl dokumenterat sedan länge! Invandring från Europa/Sydamerika medför mindre problem med integration än från Mellanöstern och Afrika!

   • Jag har full respekt för Dina ståndpunkter Benny och vår allmänna upprördhet över gängvåldet och skjutningar i svenska samhället. Jag delar till stora delar helt denna upprördhet och den långvariga och dåliga integrationen i Sverige.

    Brottsstatistik är däremot svårt eftersom den bara berör anmälda eller kända brott. En dödsskjutning är svår att dölja; fusk med företags och privatpersoners ekonomiska affärer som är en ofattbart hög ekonomisk utgiftspost är däremot närapå helt omöjlig att kartlägga och få en allsidig bild av.
    Men detta tema på denna sida handlar om mänskliga rättigheterna i Kina och jag vill inte dra svensk kriminalproblematik ett varv här och nu en gång till, då det i sak inte berör just den kinesiska situationen och jag därmed bidrar att fransa ut det ursprungliga ämnet till oigenkännlighet. Men som sagt Benny – jag respekterar Dina ståndpunkter, förstår dem och delar dem i stort – men kriminalstatistiken måste vi vara försiktiga med: de flesta brott, främst ekonomiska där ”infödda” ofta leder stort, är så ihålig att vi kan inte diskutera den med säkerhet på ett politiskt forum, det ligger närmast på forsknings- och avhandlingsnivå, till denna dag.
    Nåväl – Åter till Kina!

 8. Få vet om att det märkliga fenomenet idag att amerikanska Silicon Valley inspireras mer av de kinesiska innovationerna än tvärtom, som läget var för bara en handfull år sedan. Det visar hur snabbt det går i Kina – draken har vaknat!

  Kina är vår tids mest produktiva nation och den nu i historien mest tillverkande och exporterande nationen i världen; man har sedan länge passerat Europas tillverkningsförmåga för att inte tala om Förenta staternas, som i stort sedan länge är en ren konsumtionsekonomi. Det går inte sälja en normal amerikansk bil till en normal utlandskund sedan många decennier tillbaka, vare sig på prisnivå eller teknisk standard och prestanda. ”Humrarna” duger bara som perfekta terroristbombmål i de arabiska öknarna.

  I slutet på 1980-talet trodde alla att Japan förutbestämt skulle gå förbi de amerikanska Förenta staterna. Det rådde närmast upprörd krigsstämning i Amerika då SONY köpte in sig i Hollywood och musikindustrin. Det blev istället Europeiska unionen som gick om Amerika och blev världens största ekonomi i mitten på 1990-talet och förblir så än idag -det ska vi européer vara stolta över.

  Europas och Kinas handel och ekonomi är nu så pass integrerade att det inte går att såra detta förhållande. Den nu diskuterade europeiska planen att skapa ”alternativa” sidenvägar till den kinesiska planen (där halva EU redan är involverat) är ett klart ofruktbart misstag in i återvändsgränden. Kina och Europeiska unionen är strategiska och taktiska partners på lång sikt och bara på det viset kan både Kina och Europa få ut det optimala goda resultaten i samarbete.

  Att blanda in det senila Washingtons geopolitiska haveri också i den europeisk-kinesiska handeln och ömsesidiga förbindelserna är att göra Europa självt den största av björntjänster.

  Ren politisk-ekonomisk Galenskap med andra ord. Ekonomiskt är Kina och EU ett på den euroasiatiska kontinenten. Det måste alla hälsosamma krafter inse fullt ut.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here