Om Nicaragua – brevet till en före detta solidaritetsarbetare.

9
1231

 

Denna artikel har skrivits av Jorge Capelán som är journalist, flykting från dåvarande diktatur i Uruguay. Han var bosatt i Skåne och antiimperialistiskt verksam där i många år och flyttade sedan till Nicaragua där han är verksam som journalist.


Nicaragua – Brev till en före detta solidaritetsarbetare

Hej XXXX!

Kul att få ett mejl från dig, om än med den korta texten ”Vad säger du om detta?” apropå ett sorgligt brev av före detta europeiska biståndsarbetare i Nicaragua som blivit bittra och säkert alltför påverkade av den allmänna dekadens som råder i den ”gamla världen”.

Det är otroligt att du skulle tro att jag någonsin skulle stödja en diktatur. Du känner mig och min familjs historia väl. Jag skulle aldrig skända min mammas minne genom att bli en diktaturkramare. Jag vet mycket väl vad en diktatur är, jag vet vad de är att polisen ber en om id-kortet överallt, jag vet vad det betyder att gå förbi polisstationer barrikaderade med sandsäckar, jag vet vad det innebär att leta efter försvunna släktingar på olika kaserner, jag vet vad det betyder att som sjuåring sätta klistermärken med texten ”Befria de politiska fångarna” i skolans toaletter och vet mycket väl hur det är då mitt hem mitt i natten blir fullt med soldater som letar efter någon släkting. Inget sådant händer i Nicaragua, tvärtom.

Och garantin för att Nicaragua ska ha en demokrati heter FSLN under ledningen av Daniel Ortega.

Jag vet mycket väl hur uruguayanska poliser och militärer betedde sig under diktaturen och jag vet mycket väl hur nicaraguanska (och svenska) poliser brukar bete sig. Ärligt talat, de bästa av alla är de nicaraguanska.

De som däremot kidnappade, torterade, rånade, mördade och våldtog medborgarna här i Nicaragua i april 2018 var kuppmakarna. De spelade in allting själva i sina mobiltelefoner. De till och med satte eld på mördade kamrater på öppen gata. Genom sina blodbesudlade medier uppmanade de till klappjakt på sandinister. Under några veckors tid lyckades de lura en del folk, men det stöd de fick försvann så fort de visade vad de gick för på de barrikader de kontrollerade.

Tro inte att de var de enda ute på gatorna, redan efter ett par veckor hade sandinisterna jättestora demonstrationer till stöd för regeringen, men det visade inte medierna i Europa, lika lite som alla vidrigheter som kuppmakarna gjorde. Kan det bero på att ni lever i en ”demokrati”, kanske? Jo, samma ”demokrati” som ”skänkte” nicaraguanerna en William Walker, en Somoza, en Contra och dessa förbannade kuppmakare som för 3 år sedan försökte förstöra detta land.

De som har gripits är under utredning, enligt lagen kan man vara anhållen upp till 90 dagar om det finns en uppenbar risk att personen i fråga kan fly landet. Och risken finns, det kan bolivianerna intyga, eftersom flera av de värsta människorättsförbrytarna där flydde till och fick beskydd i USA. Samma sak har hänt i många andra länder i Latinamerika. Det är alltid så: Människorättsförbrytarna i Latinamerika alltid får hjälp av USA. Hur kan det bli så?

Vilka är de som är under utredning här i Nicaragua? I den gruppen ingår:

 • Cheferna för de 2 största bankerna.
 • Flera spekulanter med offshorebolag i Panama.
 • Några storgodsägare.
 • En före detta utbildningsminister som under nyliberalismen blev berömd efter han beordrade att bränna ner alfabetiseringsböckerna från 1980-talet. Han blev också berömd för att ha sagt att det räckte med 4 års skolgång för de fattiga –inte mer behövdes för att få ett jobb i frizonerna.
 • En Usaid anställd från Arnoldo Alemans parti som blev Enrique Bolaños försvarsminister och var en av arkitekterna bakom det misslyckade kuppförsöket för 3 år sedan.
 • Arnoldo Alemans fru.
 • En son till Violeta Chamorro som hanterade Contras knarkhandel på 80-talet.
 • En dotter till Violeta Chamorro vars främsta merit i livet har varit att vara sin mammas dotter.
 • Tre före detta sandinister (Dora Maria Tellez, Hugo Torres och Victor Hugo Tinoco) som lämnade FSLN efter det att de förlorade i kongressen 1994, startade ett annat parti som aldrig fick mer än 6% av rösterna (snarare, deras vanliga uppslutning har varit 0.02%) och som för flera månader sedan strök ordet ”Sandinist” ur sitt namn. Tellez gick så långt att hon sade sig vara ”äcklad” av ordet.

Varför utreds dessa personer?

1) För att ha tagit emot rikligt med pengar från Usaid (och vissa europeiska stater) för att verka politiskt i Nicaragua. Sveriges portalparagrafer tillåter inte medborgarna att få utländsk statlig finansiering för politiska syften, det kallas för ”emottagande av medel från främmande makt” eller någonting i den stilen. Inga civiliserade länder tillåter det faktiskt. Det handlar inte om solidaritetskommittéer som säljer kaffe och kakor på gatorna i Europa, det handlar om någonting mycket större, det handlar om statliga medel. Det rör sig om hundratals miljoner dollar dessa kuppmakare fått sedan sandinisterna kom tillbaka till makten 2007, allt för att på alla till buds stående medel se till att USA:s nyliberala agenda återinförs.

Dessa människor är INTE under utredning för att driva NGO:er. Här i Nicaragua finns över 6.000 NGO:er av alla möjliga sorter. Bara en bråkdel av dessa deltog i kuppförsöket. Den absoluta merparten av NGO:erna här verkar inom lagens ramar.

Det är INTE förbudet i Nicaragua att representera ett utländskt företag eller regering, alltså, att vara det som kallas för en ”utländsk agent”. Det är bara att man: a) Skall registrera sig; b) Lova att inte lägga sig i inrikespolitisk verksamhet och c) Verkligen bedriva den verksamhet man har uppgett. Nicaraguas lag om utländska agenter är en blåkopia av USA:s FARA lag från 1930-talet som gäller även idag.

2) För att inte ha lämnat in några klara räkenskaper på de pengar de fått. Det finns mig veterligen åtminstone 15 miljoner dollar som det inte existerar några kvitton på. Varför? Jo, därför att om man ska köpa vapen i den undre värld, crack-kokain, sprängmedel och annat till de kriminella som deltog i kuppen fick man vanligtvis inga kvitton. Det var tyvärr vad kuppmakarna höll på 2018.

Usaid godkände Stiftelsen Violeta Barrios de Chamorros revisionsberättelse trots att (mot USA:s egna lagar) den externa revisorn inte granskades av en oberoende firma. Usaid själv erkänner att de inte kunde garantera att granskande revisionsberättelsen var sanningsenlig. Det var så Usaid har agerat under alla dessa år, jag vet eftersom jag själv har sett dessa handlingar. Det är fullständigt vidrigt hur öppet man har brutit mot lagen. Det är så hur västerländska regeringar ser på länderna i tredje världen, men det är slut med det nu i Nicaragua.

När Violettas dotter Cristiana kallades in av landsåklagaren för att bli intervjuad om hennes stiftelses räkenskaper hade hon mage att säga att ”allting är i sin ordning eftersom Usaid har godkänt det”. Jaså? Tror du att Sveriges riksåklagare skulle godta det svaret om det gällde en ekobrottsutredning i Sverige? Knappast.

3) För att ha försökt upprepa det misslyckade kuppförsöket från 2018. Sedan slutet av förra året har det i Nicaragua cirkulerat ett Usaid projekt under kodnamnet RAIN för att sabotera årets val, skapa oroligheter och uppmana till en utländsk intervention och bilda not slags ”övergångsregering”. Det nätverk som idag utreds har fått massor med pengar de senaste åren av Usaid, NED, IDI, IRI och EU.

4) För att ha uppmanat till sanktioner och till en intervention av landet. Under alla dessa år har dessa människor rest till USA upprepade gånger och lobbat för Nica Act och för den nya RENACER lagen, det vill säga sanktioner med syftet att göra det svårt för Nicaragua att få tillgång till kredit och för hälsovårdsministeriet att köpa mediciner, till exempel covidvaccin. Dessa sanktioner förkastas av den överväldigande majoriteten av nicaraguanerna: uppemot 85% är mot sanktionerna. Nicaraguanska lagar fråntar alla de som manar till sanktioner mot det egna landet alla sina politiska rättigheter. Det har de som idag är under utredning vetat länge, likväl har de fortsatt kampanjera för sanktioner.

5) En del av dem som idag är under utredning satt i fängelse efter kuppförsöket 2018 men äred därpå fick amnesti PÅ ETT VILLKOR: ATT INTE BEGÅ SAMMA BROTT IGEN. I amnestilagen står det klart och tydligt att vid återfall skulle alla tidigare brott begångna under kuppförsöket räknas vid efterföljande domar. Individerna i den gruppen har fått en amnesti som de har brutit mot och en dialog som de har förskingrad, eftersom deras resonemang har alltid varit att regeringen måste avgå. Varför har de inte velat gå till val om de var så säkra på att vinna? De har alltid förkastat den demokratiska vägen, helt enkelt på grund av att de vet att de kommer att förlora i valurnorna.

Är dessa människor ”oppositionella ledare”? På 3 år har dessa grupper inte kunnat organisera ens ett barnkalas. Varför? De förlorade allt det stöd de hade efter vad de gjorde när de tvingade vart fjärde företag i landet att gå omkull. Vilka företag? Jo, småbönder, kvinnor som säljer tortillas på marknaderna, hantverkare, små hotellägare, fotfolk, alltså. Den överväldigande majoriteten av det nicaraguanska folket drabbades av kuppen. Merparten av alla de som dödades var faktiskt sandinister.

Det stämmer inte alls att den nicaraguanska polisen är repressiv. Nicaragua har den minsta poliskåren i hela Centralamerika, och den som har lägst budget. Den nicaraguanska polisen baserar sitt arbete på kontakt med befolkningen och väldigt duktigt underrättelsearbete, inte på repression. Nicaragua går inte att jämföra med vare sig Panama, Costa Rica, El Salvador, Honduras eller Guatemala. Resten av regionens poliskårer rör sig omkring i samhället nästan som marinsoldater.

Antalet mord på 100.000 invånare i Nicaragua är mycket lägre än i resten av Centralamerika och vare sig knarkkartellerna eller ”maras” har lyckats etablera sig här.

Putchismen i Nicaragua är en återvändsgränd. Den överväldigande majoriteten av nicaraguanerna förkasta våld och dessa människor som idag är under utredningen har jättelåga opinionssiffror –även i de opinionsmätningar som tidningen La Prensa publicerar.

Dessa människor är vare sig kandidater eller ”förkandidater” som det brukar heta i den västerländska propagandan. Valet av partiernas kandidaterna börjar inte förrän om en månad. Dessutom tillhör de flesta av dem som idag är under utredning inget officiellt inskrivet parti. I tre års tid försökte det nätverket, med stöd av USA:s ambassad och de medier som Usaid finansierar, pracka sina ”kandidater” på de lagligt registrerade partierna. Hur skulle dessa över en natt göra avkall på sina hårdvunna strukturer?

Merparten av den politiska klassen i Nicaragua har valt att följa lagarna och deltar i valprocessen. Valråden har redan upprättats och svurits in i samtliga departement och regioner samt i varje kommun i landet. Valråden väljs efter föregående vals resultat på varje nivå för de två största partierna (vanligtvis FSLN och PLC) medan resten av råden delas mellan de övriga partierna. Och det ska vara ”varannan damernas” på varje nivå, vilket kräver att man är beredd att kompromissa och skapa konsensus. 17 nationella och regionala partier deltar i processen. De flesta är i opposition mot regeringen, ändå har de varit väldigt friktionsfritt att kora valråden. Varför? Jo, därför att merparten av nicaraguanerna bor i Nicaragua och lever på den här ekonomin, inte av några inkomster från skatteparadis eller ambassader. I den här processen deltar även partiet CxL (Ciudadanos por la Libertad) vilket ansågs ligga närmast det här nätverket som idag utreds för allvarliga brott mot landet.

Ingen av de som är under utredning har hamnat i den situation på grund av att de tillhör ett visst parti. Även Maria Fernanda Flores, Arnoldo Alemans fru, har anhållits. Men hon har inget inflytande i sitt eget parti PLC vars parlamentsgrupp för flera månader sedan beslutade att säga upp hennes immunitet på grund av korruptionsanklagelser. Vi får se vad åklagaren har för bevis mot henne.

Så småningom kommer dessa människor att dömas och rättsväsendet kommer att få sista ordet.

Det här har ingenting med att Daniel Ortega är rädd för att förlora valet att göra. Det handlar om att nicaraguanska lagar skall gälla i Nicaragua. Om den nicaraguanska regeringen inte gör detta nu så kommer alla dessa krafter som tror att det går att utöva våld på folket och sedan få amnesti att fortsätta i evigheters evigheter tills den Nicaraguanska Staten faller samman, men det vill de flesta nicaraguaner inte.

I 3 års tid har dessa grupper försökt förstöra ekonomin. De kuppvänliga arbetsköparföreningarna har kallat till otaliga ekonomiska strejker men eftersom majoriteten av folket kontrollerar den produktiva ekonomin har de misslyckats. I 3 års tid har de kallat för sanktionerna och vunnit föraktet av de flesta människorna i Nicaragua.

I fjol var Nicaragua ett av Latinamerikas minst ekonomiskt drabbade länder efter coronaviruset, med en tillbakagång på bara 2% trots att landet drabbades av 2 av de hårdaste orkanerna sedan Mitch. I år förutspår alla seriösa iakttagare en ekonomisk tillväxt. Regeringen tror på 5% eller mer, andra tror på 6% eller mer. Varför har allt detta hänt? På grund av att de flesta nicaraguaner vill ha fred och stabilitet, och på grund av att de flesta nicaraguaner tycker är att vad FSLN gör är bra för landet.

Nicaragua är ett fattigt land, men det är en jättestor skillnad att vara fattig i Nicaragua jämfört med att vara fattig i resten av Centralamerika och Mexiko.

 • De tortillas som nicaraguanerna äter är producerade i landet, och de är GMO-fria. 90% av befolkningens basföda (ris, majs, bönor, kött och mejeriprodukter) är nicaraguansk – detta händer i inget annat land i Latinamerika.
 • 2006 hade ungefär hälften av nicaraguanerna tillgång till el. Idag är det drygt 99% som har det. El och vatten var undermåliga, med långa avbrott varje dag. Idag är servicen mycket bra och, framför allt, starkt subventionerad så att alla fattiga och pensionärer kan betala det. Bussbiljetten i Managua har inte höjts sedan sandinisterna kom till makten 2007. Den kostar fortfarande 2.50 cordobas. Och dagens bussar går inte att jämföra med de rullande molotovcocktails som fanns här för 14 år sedan.
 • Det finns mycket fattiga människor, men man gör allt för att hjälpa dem så att de kan ta sig ut ur fattigdomen. Varje barn i skolan får ett varmt mål mat om dagen och nästan alla barn går i skolan i Nicaragua. Det gillar FAO och Unicef starkt, måste jag säga. Dessa barn får uniform, textböcker producerade i Nicaragua, osv.
 • Sandinisterna har byggt 14 sjukhus. Just nu byggs det ytterligare 7 och 7 till kommer att byggas de kommande åren. Alla sjukhusen använder högteknologi. Trots sin lilla ekonomi, Nicaragua idag har den starkaste offentliga vården i hela Centralamerika. Nicaragua idag genomför gratis operationer på barn redan i mammans mage. Nicaragua behöver inte skicka cancerpatienter till Costa Rica, eftersom landet har avancerad utrustning för strålbehandling med minsta möjliga bieffekter. Allt det utan att betala ett enda öre.
 • Nicaragua har Centralamerikas minsta ekonomi, men vi här i landet, med de få resurser vi får (och trots sanktionerna) gör så mycket mer än vad de andra länderna gör. Varför? Jo, vi jobbar, vi tjänar samhället, vi berikar inte oss själva, vi lever inte på samhällets bekostnad. Man kan helt enkelt inte konsistent genomföra 95, 97, 98, 99% av alla budgeterade pengar år ut och år in och råna. De går inte. Eftersom sandinisterna har delat egendomstitlar till befolkningen kontrollerar nu folket 80% av företagen, producerar över 50% av bruttonationalprodukten förfogar över mer än 60% av den disponibla inkomsten.

Oligarkin styr inte längre Nicaraguas ekonomi. De slutade producera för länge sen. Nu har de visat till hela folket att deras mål är att förstöra landet, det är mer än rätt att de underställs lagen.

 

XXXX: Jag minns allt du gjorde för att hjälpa Nicaragua under nyliberalismen. Sedan dess kom du aldrig tillbaka till Nicaragua. Jag kan inte tro att du längtar tillbaka till 90-talet eller till det tidiga 2000-talet.

 

 • Det Nicaragua där nästan det enda barnen sade till turisterna var ”one dollar, please” är borta för länge sedan.
 • Det Nicaragua där det fanns limsniffande barn i varenda stad är ett minne blott.
 • Det Nicaragua där barn måste bära sina egna stolar till skolan existerar ej mer.
 • Det Nicaragua där på sjukhusen inte fanns vare sig sprutor, mediciner eller kirurgiskt tråd är ett svagt minne hos dem som idag är 25 år eller äldre.
 • Det Nicaragua där vägarna liknade månlandskap på grund av alla håll existerar inte heller. Nicaragua idag har Centralamerikas bästa vägnät.
 • Nicaragua är inte det land där ungdomarna inte hade någon framtid. Det är därför det finns så få nicaraguaner bland de miljoner centralamerikaner som kommer till Mexiko för att komma in i USA.
 • I Nicaragua idag behöver man inte kämpa mot privatiseringen av vattnet, elen, telekommunikationerna, pensionerna, skolan, osv. eftersom alla dessa är inskrivna som rättigheter som materialiseras för varje vecka som går.

Jag kan inte tro att du vill att det förflutnas spöken kommer tillbaka till Nicaragua. Jag tror att du blivit mycket felinformerad av människor som vill förstöra landet. 2018 fick jag fem mordhot strax efter det att jag och andra kamrater drog igång en motkampanj mot alla lögner om landet som spreds i Sverige.

Som sagt, jag rör mig fritt ute i samhället, har ingen bil, går ut i vilken tid av dagen som helst och ingenting har hänt mig. Varför? Därför att det nicaraguanska folket är inte hatiskt av naturen. Den besegrade kuppen i april 2018 var ingen inhemsk företeelse, den var planerat av samma kolonialmakter som 1856, ”i demokratins namn” skickade hit William Walker med projektet att införa slaveriet. Samma kolonialmakter som ”skänkte” Nicaragua Somozas diktatur och som organiserade, finansierade och tränade Contras på 80-talet..

Den 7 november kommer det nicaraguanska folket att rösta och 60, 70 eller kanske 80 procent kommer att göra det på FSLN på grund av att de inte vill gå tillbaka till Nicaraguas första två sekler av ”självständigt” liv då den liberala och konservativa oligarkin slogs om vem som skulle plundra och sälja ut landet.

Om du nu ändrade åsikt efter att ha läst detta, så låt mig föreslå dig ett annat öppet brev som du skulle kunna skriva på, nämligen detta brev av Alliance for Global Justice som kräver ett slut på USA:s inblandning i Nicaraguas inre angelägenheter.

Kram och hälsa YYYYY från mig.

 

Jorge

Relaterat
Orkandrabbade Nicaragua: Nästa politiska dråpslag för USA och den latinamerikanska högern efter vänsterns seger i Bolivia
Ordfront: Strunt eller sanning om Nicaragua?

Föregående artikelKinas mänskliga rättigheter
Nästa artikelHur är läget i Irak?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Oj, det var inte mycket jag höll med om där! Känns lite som att läsa vad vissa religiösa sekter skriver om himmelriket.
  Sedan Ortega återvände till makten 2007 under parollen ”Socialist, kristen och solidarisk” har invånarnas inkomster minskar och ligger nu på c:a 1200 kronor per månad och person. Ojämlikheten har också ökat, Gini index har till exempel ökat från drygt 0,43 till drygr 0,46 vilket gör att Nicaragua inte bara konkurrerar om positionen som det fattigaste landet i Latinamerika utan också tillhör de mest ojämlika. Det är omöjligt att kommentera störtfloden av påstående men jag kollade några påståenden t ex om att alla barn får skollunch, visar sig vara 10 %, att antalet mord är mycket lägre än i resten av Centralamerika, visar sig att Costa Rica, Panama och Nicaragua normalt ligger på samma nivå (med viss fluktuation mellan enskilda år), att det inte finns maras och knarkmaffia, visar sig att maras börjar få fäste i norr och att Nicaragua precis som tidigare är ett viktigt transitland för kokainsmugglingen, att nicaraguaner inte emigrerar, visar sig att 10% av befolkningen emigrerat, hälften till Costa Rica. Räknar man säsongsmigrationen är det många fler. Det går att fortsätta i all oändlighet. Det går inte att komma ifrån att oberoende journalister lämnar landet pga regimens förföljelser senast häromdagen Carlos Chamorro och att möjliga presidentkandidater sitter fängslade. Ortegas väg tillbaka till makten gick via en pakt med den tidigare presidenten Alemàn en person som lär ha landets svårslagna rekord i korruption. I stort sett hela familjen Alemàn har därför inreseförbud till USA och nu verkar det som om även Ortega försöker sätta dit familjen. Även det måste vara svårslaget, att vara så korrupt att man blir jagad både av USA och Ortega. Håller däremot med om att Ortega kommer att behålla makten med sin fru som vicepredident. Troligen kommer han aldrig frivilligt igen lämna ifrån sig makten som han gjorde 1990. Oppositionen är för närvarande krossad och folket har annat att tänka på. Covid19 har slagit hårt mot landet även om regeringen påstår att bara 192 dött, att jämföra med grannländerna som har dödssiffror på mellan 5 000 och 10 000. Ortega (och Bolsonaro) förnekade till en början nödvändigheten av restriktioner men isolerade sig själv i 1,5 månad. Bara Nord Korea, en annan familjedynasti har redovisat lägre siffror. Dessa siffror säger samtidigt en del om regimens trovärdighet.
  https://tradingeconomics.com/nicaragua/gini-index-wb-data.html
  https://www.laprensa.com.ni/2014/08/15/reportajes-especiales/207615-pandillas-no-dan-tregua-2
  https://www.eda.admin.ch/countries/nicaragua/es/home/noticias/novedades.html/content/countries/nicaragua/es/meta/news/2020/Mayo/Merienda-Escolar-Cosude-PMA
  https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/pandillas-inspiradas-maras-echan-raices-nicaragua/
  https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_educaci%C3%B3n_en_Nicaragua

  https://youtu.be/RRRh3fRxW1M

 2. Svar till Sven Andersson

  Hej Sven, vi känner varandra eftersom för snart 2 år sedan vi hade en lång debatt apropå Nicaragua, Kuba och Colombia. Då försvarade du den colombianska regimens oförmåga att garantera matsäkerheten till befolkningen och skyllde allting på att det finns för många venezuelaner där. Nu har det gått två år och det colombianska folket har visat hur fel du hade. Den som har tid och ork kan läsa debatten här:

  https://clarte.se/bloggen/10822-santiago-juli-2019#comment-1698

  Nu kommer mitt första och enda svar på ditt inlägg:

  Som fan läser bibeln…

  Jag påstod aldrig att Nicaragua är ett paradis, vad jag påstår är att det Nicaragua som fanns före 2007 existerar inte längre. Det nicaraguanska folket idag har en känsla av värdighet som få andra folk i världen.

  – Uppgiften om att inkomsterna i Nicaragua bara är 1200 kronor handlar endast om minimilönerna, och det varierar ganska mycket, t.ex.:

  – 1087.54 skr inom jordbruket
  – 1707.08 skr i frizonerna (utan att räkna in diverse bonus osv. Då kommer man upp till 2100 skr)
  – 2000 skr eller mer tjänar t.ex. de som jobbar på bankerna eller den internationella flygplatsen, osv.

  Men det är minimilönerna, inte alla tjänar minimilöner.

  Lönerna i Nicaragua är låga, men för dessa pengar får nicaraguanerna fri skola, fri hälsovård, subventionerad el och vatten, riktiga vägar (inga motorvägar byggs utan förbindelse till de minsta och mest avlägsna byar). Nicaraguanerna tjänar minst i hela Centralamerika, men för sina löner kan de köpa mycket mer än grannarna.

  Källa: Senaste minimilöneförhandling i februari i år.
  http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/605ab8b2f2e7116f06258692007a8c65?OpenDocument
  https://coinmill.com/NIO_SEK.html

  – Att bara 10% av barnen får skollunch är en fullständig lögn. Antalet skolbarn som får skollunch är 100%, dvs 1.2 miljoner. Vem som helst som bor i Nicaragua känner till det, och den som säger tvärtom ljuger medvetet.

  Här finns ett pressmeddelande från FN:s World Food Programme (Världslivsmedelsprogram) som bekräftar den siffran:
  https://reliefweb.int/report/nicaragua/nicaragua-refuerza-la-merienda-escolar

  Om skolmaten säger Antonella D Aprile, från FAO:s Världslivsmedelsprogram följande:

  ”… skolmatprogrammet, som ger näringsrika mellanmål till barn och ungdomar i skolorna, är det största sociala skyddsprogrammet i Nicaragua”.
  https://tn8.tv/nacionales/487554-organismos-internacionales-destacan-programa-merienda-escolar-nicaragua/

  Video av Antonella D Aprile i Nicaragua
  https://www.facebook.com/watch/?v=1336456033056752

  Världslivsmedelsprogrammets hemsida
  https://www.wfp.org/countries/nicaragua

  ”Nicaraguas framsteg när det gäller att införa skolmåltider i alla skolor är ett exempel att följa: dessa livsmedel garanterar en del av det som krävs av näringsinnehållet för dessa barns och ungdomars liv och utveckling, vilket är bra för deras utveckling och inlärning”, säger Alexandre Florencio, representant för PAHO/WHO Nicaragua.
  https://tn8.tv/nacionales/487554-organismos-internacionales-destacan-programa-merienda-escolar-nicaragua/

  Uppgiften om ”183.000 måltider” kommer ursprungligen från en artikel av Schweitziska UD (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA) om skolmatprogrammet i Nicaragua.

  Författaren till artikeln begår ett grovt faktafel genom att endast ta de måltider Nicaragua får från FAO:s WFP som om det vore de enda skolmåltider som delas ut i Nicaragua. 2019, till exempel skänkte WFP Nicaragua 182.000 skolmåltider (se sidan 3, tredje stycket i nedanstående dokument)
  https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113854/download/

  De nicaraguanska staten (dvs. det nicaraguanska folket via skatterna) betalar den absoluta merparten av skolmaten. Sedan tillkommer det hjälp från till exempel FAO, men även från länder som Taiwan och andra.

  – Nicaraguas ”sjunkande” Gini…

  För det första man ska säga att ländernas Ginisiffror är ganska bristfälliga. Om man även tittar på världsbankens ”officiella” tabeller så används olika årtal för olika länder. Men det finns ett ovedersäglig faktum: Nicaragua är det minst ojämlika landet i hela Centralamerika. Kom ihåg också att Latinamerika är världens ojämlikaste världsdel.

  Enligt den ansedda Lustigpanellens rapport ”The Dynamics of Income Inequality in Latin America” från 2017 hade Nicaragua den näst största årliga minskningen av ojämlikheten mellan 2000 och 2015 (sidan 10 i raporten).

  https://commitmentoequity.org/wp-content/uploads/2017/05/Lustig_Panel_Barcelona_May27_2017.pdf

  Nicaraguas Gini Index 2014 (46.2) var det lägsta i hela Centralamerika (enligt världsbanken).

  https://www.indexmundi.com/facts/indicators/si.pov.gini/map/central-america

  Och det är fortfarande så, trots att det inte finns någon ny officiell statistik. Det räcker med att bara gå över gränsen till Honduras eller till Costa Rica för att märka det med blotta ögat.

  – Brottsligheten i Nicaragua

  Källan för påståendena om brottsligheten i Nicaragua kommer från webbsidan InSightCrime.org, ett ”jounalistisk” entreprenad finansierat av USA:s State Department.

  Ett reportage av kollegan Dick Emanuelsson från 2013 visar att redan för 8-9 år sedan mediet fick minst 100.000 dollar för att vittvätta de colombianska paramilitärerna. Inte nog med det, Steven Dudley, InsightCrimes direktör och grundare, är föredetta redaktör på Miamimaffians tidning, The Miami Herald – knappast en opartisk röst i frågan om Kuba, Nicaragua, Venezuela eller andra latinamerikanska länder vars regeringar USA starkt ogillar, för att uttrycka det milt.

  Steven Dudleys kollega på InsightCrime.org är Jeremy McDermott. Han är en föredetta officer i den brittiska armén med tjänstgöring i Nordirland och Bosnien. Föredetta redaktör på bland annat Intelligence Review de Jane, en publikation specialiserad på att föra fram Alvaro Uribes och USA:s perspektiv på kriget i Colombia. Som bekant är den colombianska staten en av USA:s främsta mottagare av militärt bistånd och på senare år utsågs till NATO:s ”partner” i Latinamerika.

  Med sådana kopplingar är det bara att konstatera att InsightCrime.org har ingenting vettigt att säga om kampen MOT den organiserade brottsligheten…

  Dick Emanuelssons reportage:
  http://www.tortillaconsal.com/albared/node/7425

  Andra källor som används i kommentaren:

  – WikiPedia (Det säger allt om Sven Anderssons stringens och saklighetsanspråk…)

  – ConfidenC.I.A.l & La PrenC.I.A.: Flera artiklar och en video av USA:s propagandaorgan i Nicaragua: Tidningen La Prensa och Webbportalen Confidencial. USA har spenderat miljoner sedan 2007 för att sprida desinformation i och om Nicaragua. Jag rekommenderar att ni läser följande reportage av kollegan Ben Norton:

  https://thegrayzone.com/2021/06/01/cia-usaid-nicaragua-right-wing-media/

  Nåväl. Om argumentationen bygger på sådana källor kan man lugnt konstatera att det mesta när det gäller påståendena om ”pakten” med Arnoldo Alemán, knarkmaffior och covidsammanbrott faller platt på marken. Det krävs mer än lite slentrian surfande och billigt raljerande för att prata Nicaragua.

 3. Jorge, när vi pratar om trovärdighet så vill jag veta var du fått det här ifrån:
  ”Då försvarade du den colombianska regimens oförmåga att garantera matsäkerheten till befolkningen och skyllde allting på att det finns för många venezuelaner där”
  Kan du hjälpa mig att hitta var jag skulle ha sagt detta? Under vår diskussion ville du mest prata om Colombia medan jag försökte diskutera Nicaragua. Colombias ”matsäkerhet” är verkligen inget att rekommendera, det dör ju faktiskt människor av svält. I övrigt är Colombia ganska likt Nicaragua, bägge har auktoritära regimer med ledare som vill hålla sig kvar vid makten för evigt (inte ens president Duque kallar sig själv för president). Att den ena påstår sig vara vänster och den andra mittenpolitiker är för mig ointressant. I övrigt har jag intervjuat större delen av skolledare i Nicaragua och rest med en lokal domare på Atlantkusten och Rio Coco så helt ovetande om knarksmugglingen är jag inte.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here