EU vill bestämma vad som är sanning i det Du skriver och läser!

25
5768
Från presentastionen av EUs handlingsplan mot ”desinformasjon”. Foto: EU-kommissionen.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Som framgår av artiklarna nedan under ”Relaterat” är detta bara ett av flera exempel på ”åtstramning” av yttrandefriheten, för att inte säga för mycket.


Denna artikel ”Brüssel im Machtrausch: Zensur heißt jetzt Faktenprüfung” har skrivits av Hans Hannes Hofbauer och publicerats på Nachdenkseiten. Nachdenkseiten.
Den har sedan publicerats med titeln översatt på Midt i fleisen och sedan hos Pål Steigan. I den utveckling mot minskad censur är detta ett viktigt EU-dokument, som inte har något att göra med demokrati. Midt i fleisen: Bryssel berusat av makt. Censur kallas nu faktakontroll och Pål Steigan: Bryssel berusat av makt. Censur kallas nu faktakontroll


Bryssel berusat av makt. Censur kallas nu faktakontroll

Dokumentet som presenterades av Europeiska kommissionen den 14 juni 2019, ”Rapport om genomförandet av handlingsplanen mot desinformation”, visar att arbetet med att bygga en EU-censurmyndighet i stor utsträckning är avslutad.

Dokumentet säger föga om att spridningen av information som Bryssel anser vara fel och farlig, kan straffas med sanktioner, inklusive reseförbud och spärrning av konton. EU-kommissionens dokument, för vilket EU: s utrikespolitiska talesperson Federica Mogherini är ansvarig för definieras termen ”desinformation” som ”ett förfarande som syftar till att distrahera och splittra, så tvivel genom snedvridning och förfalskning av fakta, för att förvirra människor och försvaga dess förtroende för institutioner och etablerade politiska processer. ”I fokus är inte de stora opinionsbildande medierna som dagligen distraherar från fakta och snedvrider sanningarna för att stabilisera befintliga maktrelationer.

Så här presenterar EU-kommissionen sitt system för. Ett integrerat system där privat sektor, NGOer, forskere og myndigheter skal samarbeta tätt för den politiska censuren.

Som spridare av desinformation som ska bekämpas, räknas alla som ifrågasätter maktförhållanden och undergräver sådana institutioner.I kampen för att stabilisera detta (Kapitalets välde) regel satsas miljoner. Syftet är, som de skriver, att ”skapa ett samordnat synsätt som helt överensstämmer med våra europeiska värderingar och grundläggande rättigheter.” Myndigheten som kommer att vara en ”strategisk kommunikationsgrupp” kommer att med hjälp av faktakontrollanter övervaka att sanna europeiska värderingarna respekteras.På så sätt etablerar EU-kommissionen sitt system för censur. Ett integrerat system kommer att inrättas där den privata sektorn, icke-statliga organisationer, forskare och myndigheter kommer att samarbeta nära den politiska censuren.

Före valet till Europaparlamentet lyckades kommissionen få internetgiganterna Google, Facebook, Twitter och senare Microsoft, att acceptera ett ”frivilligt anti-desinformation-ramverk”. Om resultaten är otillfredsställande i slutet av 2019, kan frågan dras upp i domstol. EU:s varningssystemet för att upptäcka falsk information ska också stärka samarbetet med organisationerna i västvärldens globala ekonomiska och militära struktur, ”internationella partners som G7 och NATO”.

Fienden finns – som vanligt – i öst.

Som en del av arbetsgruppen för strategisk kommunikation har ”East Stratcom” varit i drift sedan mars 2015, då man etablerade en västerländsk hegemoni över vad som sägs om Ukraina-krisen. De störande bilderna av högerextrema stormtrupper vid Kievs Maidan-torg, som använde brandbomber (och senare skjutvapen) mot polisen, måste porträtteras som en längtan efter demokrati och frihet. Det här var inte en lätt uppgift med tanke på att rapporter från ryska medier på engelska, tyska, franska och spanska berättade något annat. Början till EU:s censurmyndighet har därför sina rötter i Ukraina-krisen 2014.

Sedan dess har nästan alla EU-länder genomfört interventionsgrupper (Tyska originalet: Einsatzkommandos) vars uppgift är att observera och bekämpa främst ryska medier. Mot slutet av 2015 ökade EU sin takt eftersom Europaparlamentet, med majoritet, beslutade att ge arbetsgruppen fri hand och mer resurser. Pressmeddelandet sade: ”Propagandatrycket mot EU från Ryssland och islamiska terrorister växer. Det här trycket syftar till att torpedera sanningen, sprida rädsla, skapa tvivel och splittra EU. ”För att bekämpa detta borde arbetsgruppen, som redan skapats, användas mycket mer” för att investera i uppmärksamhet och utbildning ”. Bara ett år senare fördubblade Frankrikes president Macrons insatsen, med tanken på att kriminalisera spridningen av falska nyheter. Det har ännu inte kommit så långt, men ett övervakningssystem har upprättats i hela EU sedan oktober 2018 och sedan mars 2019 har ett ”tidigt varningssystem” installerats. Arbetsgruppens datainsamlare ser en ”ständig och stark desinformationsaktivitet från ryska källor”, vilket framgår av sidan 3 i kommissionens rapport.

De teman som man menar att det sprids information om är särskilt de som ”ifrågasätter unionens demokratiska legitimitet och debatter om migration och suveränitet”, det vill säga Bryssels största svagheter. ”Faktakontrollanterna” har gjort det till sin uppgift att dölja dem. Enligt sin egen statistik har de sedan början av 2019 (fram till mitten av juni) hittat 998 ”fall av desinformation”, vilket är dubbelt så mycket som under samma period året innan.Förutom strävan efter sanning har EU gjort till sitt uppdrag att kontrollera reklamplaceringar på elektroniska plattformar och om nödvändigt avlägsna detta.

Nu övergår vi till vårt västra broderlands vackra språk.

Dette gjelder sleipe klikkagn-triks, men også politisk upopulære medier. I kommisjonens rapport står det deretter som følger: «Alle tre elektroniske plattformer (Facebook Google, Twitter) trappet opp sin innsats for å øke gjennomsiktigheten i politiske annonser»; og deretter «Facebook har faktisk, i motsetning til Google og Twitter, utvidet åpenhet om spørsmål knyttet denne type reklame, men det er tvil om effektiviteten.» Temaer som sjekkes er innvandring, politiske verdier, sivile og sosiale rettigheter, samt utenriks- og sikkerhetspolitikk. De store amerikanske internett-selskapene har begynt å ganske enkelt forby annonsører som ikke passer dem (eller EU),og stenge deres kontoer. RT og Sputnik allerede gjort denne erfaringen med Twitter i slutten av oktober 2017.

NATO er et fredsoppdrag. Punktum.
Om ikke noe annet, så er de ihvertfall grundige. EU-kommisjonen dokumenterer hvert enkelte «tilfelle av desinformasjon». I omhyggelig detalj forklares den påståtte usannheten som mediet har spredd, samt konklusjonen av «fakta-sjekken». En gjennomgang av «EU vs disinfo» viser veldig tydelig hva «EUs handlingsplan mot desinformasjon» handler om: håndhevelse av Brussel syn på politikk, økonomi og samfunn. Et av faktasjekkernes fokusområder er «den russiske nasjon». Når for eksempel den tyske versjonen av «Sputnik» den 7. juni 2019 skriver følgende: «Russlands president Vladimir Putin har avvist spekulasjoner om en mulig forening av Russland og Hviterussland. Dette kan ikke skje, ifølge Putin. Det kan ikke være snakk om om en union mellom de to landene. ‘Jeg skal fortelle deg hvorfor. Fordi historien har utviklet seg slik med vårt felles folk – og jeg mener hviterussere, russere og ukrainere er ett og samme folk – at det ble dannet ulike stater’ sa Putin på Det internasjonale økonomiske forumet i St. Petersburg.» Fra dette ene Putin-sitatet tar EUs faktasjekkere delsetningen ‘jeg mener hviterussere, russere og ukrainere er ett og samme folk’ og skriker desinformasjon! De kaller den russiske presidenten synspunkt for en «pro-Kreml fortelling» som gjenspeiler en «imperial irredentisme-ideologi.» Dermed delegitimerer de det russiske synspunket på kulturelle og geopolitiske forhold og understreker sin egen posisjon som det eneste legitime synet. Dette samsvarer med den økonomiske frammarsjen av EU og NATOs militære utvidelse østover, og dermed ideen om en integrasjon vestover som skal skje parallelt med en oppløsning i øst.

Dagen før, den 6. juni 2019, da TV-stasjonen «RT.deutsch» anklaget Berlin for å drive en kampanje for å diskreditere russiske medier, ropte arbeidsgruppens sensorer: Desinformasjon! Som bevis, presenterte de et sitat fra regjeringstalsmann Steffen Seibert, som hadde svart på den russiske beskyldningen: «Alle som fremsetter slike absurde påstander vet lite om Tyskland og våre ideer om pressefrihet.» Virkelig. Slik ser informasjonen som brukes som bevis i kampen mot desinformasjon ut.

Og to ytterligere harde faktakontroller fra Brussel, som avslørte påstått russisk desinformasjon, viser hvor reisen går med ytringsfrihet. Begge handler om NATO. Den 5. juni 2019 skrev sputniknews.org om «NATOs folkerettsstridige krig mot Den føderale republikken Jugoslavia i mars 1999″. EUs sannhets-avdeling reagerte med: Desinformasjon! … og forklarte i en lang utlegning at «hovedårsaken til NATO-kampanjen var å stoppe volden og undertrykkelsen og tvinge Milosevic til å trekke tilbake politiet og paramilitære styrker.» Og en uke senere, 10. juni 2019, da den italienske utgaven av Sputnik sa at NATO med sin militære ekspansjon satte systemet av global sikkerhet i fare, var sannhetssøkerne igjen på pletten for å rope: Desinformasjon!

Några artiklar om inskränkning i yttrandefrihet.

Den primära mekanismen bakom indoktrinering ligger öppen. Vilken är det?
* Facebook tycks censurera mig, andra vänstersiter och andra siter.
* Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Peter Hultqvist vill minska yttrandefriheten – får kritik av pressombudsmannen.
* Stort avslöjande: Facebook förhindrar det fria ordet genom deboosting.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.

* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen
* Facebook med patentert sensursystem.

Förhållanden i Sverige

* Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm
* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om ”Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa
* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland
* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
* Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
* Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
* Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina
* Öppet brev till SVT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida.

Artiklar om Julian Assange

Intervju med Julian Assanges far: Hjälp mig rädda min son!
Lyckade manifestationer med Julian Assanges far i Stockholm. Kolla ett historiskt event!
JULIAN ASSANGE HAR GRIPITS! Frige visselblåsarna Julian Assange och Chelsea Manning! Stöd yttrandefriheten! Fredag kl 13.
JULIAN ASSANGE HAR GRIPITS! Frige visselblåsarna Julian Assange och Chelsea Manning! Stöd yttrandefriheten! Fredag kl 13.
Stödet ökar för Julian Assange. Visa Solidaritet fredag kl 13!

Ska Julian Assange, Wikileaks demokratiske kämpe för yttrandefrihet utlämnas till stränga straff i USA?
Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR): Uttalande om Julian Assanges situation – Statement about Julian Assange
New Yorks förre borgmästare & Trumps advokat Rudy Giuliani: Assange bör inte åtalas.
Hur går det för Julian Assange som tar fight i domstol?
Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm 16 december
Går Julian Assange en stilla död till mötes?
Pentagon beslöt 2008 att krossa Julian Assange – John Pilger
Välkommen till “Forum om hot mot yttrandefriheten”
Forum om hotet mot yttrandefriheten: Del 1 – Rätten av kritisera överheten.
Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 2 – Nils Funcke: Grundläggande fakta och viktiga problem idag.
Vem äger media? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 3.
Minskar yttrandefriheten på sociala medier? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 4.
JULIAN ASSANGE HAR GRIPITS! Frige visselblåsarna Julian Assange och Chelsea Manning! Stöd yttrandefriheten! Fredag kl 13.

Föregående artikelAnders Björnsson: Den medborgerliga plikten mot orätten – Julian Assange 50 år
Nästa artikelKinas mänskliga rättigheter
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

25 KOMMENTARER

 1. Sanningen har blivit globalismens värsta fiende och den måste bekämpas med alla medel anser politrukerna i Bryssel och Washington. Tyvärr har de flesta ingen aning om hur lurade de blir av media i väst som styrs av eliterna vars mål är just en global värld där deras makt ökar!

  • Precis! Big Brother som egentligen heter något annat har insett att total kontroll av information är en fråga om liv och död för dess herravälde. Det ska till stora byråkratier, regler och straffåtgärder mot ”disinformation” (läs sanningen om bankirvampyr väldet) på bred front. Tyvärr är det så att det är lite för sent för att vända på utvecklingen. allt för många börjar veta allt för mycket. Risken att det bli många som hamnar i de demoNkratiska Gulag som komma skall och inrättas allteftersom för brott som att ha fel åsikt, hysa felt tanke, brist på entusiasm för t ex bankirens regime change agendor, och andra brott som uppfinns på vägen är väldig överhängande. Alltså korsfästning på bred front. Redan nu ser vi att i flera länderna lagstiftat mot kritik av den sista apartheid regimen i världen och den avskyvärda enheten israel. Visselblåsare fängslas, straffas och även avrättas (Seith Rich t ex).

   Den nya tidens budord lider
   1. Du ska alltid tro på västs politiker
   2. Du ska icke ifrågasätta main stream media
   3. Du ska icke förtala NATO
   4. Du ska icke läsa, lyssna på eller sprida innehåll från alternativ media
   5. Du ska icke kritisera israel

   • Krigen i Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien osv. osv. har aldrig hänt! Israel har aldrig stulit Palestinskt land och skjutit ihjäl hundratals ungdomar. Nyliberalismen hotar inte välfärden, klyftorna mellan fattig och rik ökar inte. Allt är bara fake news!!
    Tilläggas kan att jorden inte snurrar runt solen, den snurrar runt Pentagon.

   • Bästa tips från Faktakontrollanternas överstekontrollant till alla som är ängsliga över den EU-framtid som visar sitt fula tryne: tänk inte själv, då ligger du tryggt och säkert. Det är bara om du tänker själv som du ska vara orolig för knackningar från representanter för Myndigheten för faktakontroll, på uppdrag av Faktakontrollanternas Centralbyrå.

    Myndigheten för faktakontroll värnar om transparens, integritet och Sanningen.
    Vi är till för dig!

   • Låt oss upprepa historien
    1. ”Låt mig kontrollera media och jag kommer att förvandla varje nation till en flock av svin”
    2. ”Om du upprepar en lögn tillräckligt ofta kommer folk att tro på den och du kommer till och med att tro den själv.”
    3. ”Den mest lysande propaganda tekniken kommer inte att ge någon framgång om inte en grundläggande princip hela tiden hålls i åtanke – den måste begränsa sig till några få punkter och upprepa dem om och om igen.”
    4. ”Den bästa propagandan är den som fungerar osynligt, tränger igenom hela livet utan att allmänheten har någon kunskap om det propagandistiska initiativet.”

  • Det mesta är ju propaganda numera dessvärre, så man får läsa med urskillning! DN,SR,SVT,AB, Expressen är bara de stora drakarna av denna desinformation i Sverige.

   • Tyvärr har du rätt. Ibland tar det rent bisarra former. DN skrev igår i en ledare att: ”Ingen släpps in i den nordvästliga provinsen Xinjiang utan att ha lämnat ifrån sig sin upplåsta mobiltelefon till polisen. Det gäller turister, journalister och besökare från övriga Kina. Vid gränsen installeras en app som söker igenom alla kontakter, bilder, filer och personliga data.” Jaha, det kom 150 miljoner besökare till Xinjiang förra året, en ökning på 40%, och alla utom omkring mindre än 1% kom inifrån Kina. Dessutom, ”gränsen” till Xinjiang är lika strängt bevakad som gränsen mellan Bohuslän och Västergötland. TripAdvisor har 15,365 reviews och det finns miljoner på kinesiska sajter. Men enligt DN har alla fått en app för att övervaka installerad på sina telefoner, ingen har märkt och ingen har avinstallerat den. Några få ”turister” kommer västerifrån, och i den turistströmmen gömmer sig USA sponsrade IS rekryterare och propagandister och har rekryteringsvideos på sina mobiler. Därför inspekterar tullen en del mobiler där. Det är nästan mentalt sjukt vad en del media släpper ifrån sig.

 2. Som myndigheterna tolkar dessa riktlinjer har jag för mig att pressfriheten var betydligt större i Tyskland när Hitler styrde. Verkligen kusligt.
  I Frankrike har en kulturperson åtalats för att han lagt ut en videosnutt där Gula västarna symboliskt bränner ett foto på BHL, Bernard-Henri Levý. BHL är den värsta krigshetsaren bland kulturknuttarna i Frankrike som hade uttryckt sig föraktfullt om Gula västarna. ”Packet”, sett från hans höga höjder. Och vad handlade åtalet om: inte handlingen i sig utan om att BHL råkar vara jude. Alltså åtal för antisemitism. Hade man bränt ett foto på Charles de Gaulle hade det inte varit några problem.

  Även här är 1990 en vattendelare. Så länge det fanns en vänsterpress värd namnet och en socialism måste man hålla inne med restriktionerna. Tyska medier var inte ett dugg bättre dessförinnan heller men de kunde inte ropa på censur innan DDR hade försvunnit. Jag minns att som student ha närvarit vid ett medieföredrag i Berlin på 70-talet. Föredragshållaren hånade öppet allmänhetens vanor. När han ställde frågan till de utländska gästerna om vad publiken önskar och någon föreslog nakenscener, sade mannen ”nej, det kan de syssla med hemma, de vill se underhållningssåpor och actionserier”.

  • Jag har inte ”för mig” att pressfriheten var betydligt större i Tyskland när Hitler styrde. Jag har i yngre dagar träffar de som var med, och som har berättat, jag har själv upplevat DDR. Den svenska censuren, propagandan och massindoktrineringen är vida starkare. Jag är inte ensam om att tycka så. Jag läste idag på en annan sajt att: ”Drevet mot Kina och kineser i svenska media är i allt väsentlig identiskt med nazisterna drev mot judarna förra seklet. Svenskarna bombarderas systematiskt och intensivt med falska nyheter om vad som förment pågår i Kina. Det senaste inlägget kommer från DN. Svenska MSM och statliga media har blivit trogna propagandakanaler för USA’s olika drev mot Kina, för att förhindra att Kina utvecklas och hotar USA dominansen i världen. Alla stora media i Sverige har nyligen startat ett uppenbart systematiskt förtals drev mot Kina, som uppenbart är en planerad del av USA’s kampanj att förtala och skapa en förfalskad bild av Kina.” Uppenbart pågår det ett systematiskt och väl koordinerat propagandadrev för att demonisera alla länder USA ser som oacceptabla, främst Ryssland, Kina och Iran. Cui Bono

 3. Påminner om vad en viss Patrik Oksanen skrev för ett antal år sedan, nämligen att man borde ha någonting som han kallade ”certifierade nyheter”.

 4. Bra artikel, vi påminns om att EU fick Nobels fredspris år 2012, vilket bl.a motiverades med att EU värnar om mänskliga rättigheter. Men det tycks inte vara en mänsklig rättighet att kunna se Press TVs sändningar i Europa – för ett halvår efter att ha mottagit priset avlägsnade EU Press TVs kanaler i Europa. Och ett drygt år senare blundade medierna för den olagliga statskuppen i Kiev – och beskyllde händelserna som följde på Ryssland!
  Att EU-parlamentet vill ”skapa ett samordnat synsätt som helt överensstämmer med våra europeiska värderingar och grundläggande rättigheter” säger väl allt: EU avgör vilka värderingar vi bör ha och att medierna skall vara samordnade i sin rapportering.

 5. Faktakontrollanter som ska ”övervaka att sanna europeiska värderingarna respekteras” vore väldigt intressant, eftersom nästan alla Bryssel-politiker faktiskt själva bryter mot EU:s nedtecknade värderingar.

  Men på något vis tror jag inte att Bryssel-politikernas bankkonton skulle frysas p.g.a. den lilla detaljen. 🙂

  Vissa är naturligtvis mer ”jämlika” än andra och har givetvis mer likt människovärde än andra. Det ser man inte minst på lönerna.

  Det har f.ö. EU:s folk supportat. 8-partiet är nämligen EU-positivt, så även folket.

  Har inte folket varit med att rösta in EU-politikerna, så har de skolkat från uppgiften att rösta in bättre partier, eller kastat bort sina röster på klandervärda minipartier som inte valsamverkar brett mot 4%-spärren och EU-korruptionen.

  • Och vi vet också att de så omtalade ”europeiska värderingarna” hade inget emot slaveri, kolonial plundring, mord, massvält och utrotning av ursprungsfolk, samt två världskrig och nu med risk att starta ett tredje. Det är just dessa ”europeiska värderingar” som Bryssel höjdarna med fetlön talar varmt om.

   Västerländska ”värderingarnas” smutsbyk hängs ut här
   https://www.globalresearch.ca/folks-out-there-have-a-distaste-of-western-civilization-and-cultural-values/5393485

   • Folks Out There Have a “Distaste of Western Civilization and Cultural Values”
    By Edward S. Herman
    Global Research, July 26, 2014
    Global Research 15 September 2001

    Edward S. Herman kunde lika gärna ha summerat europeiska, i synnerhet engelska, värderingar med två ord: opium krigen.

    Mig veterligen har inget annat rike någonsin fört krig för att tvinga på ett annat rikes befolkning ett omfattande missbruk av dyra och farliga droger.

    Märk väl att de småbönder som i de engelska kolonierna – främst Indien – tvingades att odla opiumvallmo dels fick mycket dåligt betalt, dels hungrade för att vallmoodlingen minskade den areal som de kunde odla mat på.

    Då som nu gick vinsten till ett privat anglosaxiskt (brittiskt) bolag.
    Imperiets kostnader för flottan, ammunitionen och soldaterna belastade statens konto, alltså skattebetalarna, medan aktieägarna kammade hem den grova vinsten.
    (Enligt samma ”liberala” principer som gäller för dagens skola och vård i EU-Sverige. Lissabonfördragets funktionärer tjänstgör som de dåtida kanonbåtarna.)

    Herman missade också att båda krigen mot Afghanistan respektive Vietnam kan skrivas in i knarkhandels historia… och nutid vad gäller Afghanistan.

 6. Det farligaste vi kan göra är att bli helt beroende av bankkort,kreditkort,bankID, etc.Det som då händer är att myndigheter kommer att kunna kontrollera våra konton via bankerna.Om vi skulle överge kontanterna,då är vi helt i händerna på myndigheterna likväl som de privata bolagen.Jag tror inte många människor inser hur fundamentalt det är att vi aldrig någonsin överger kontantsamhället.

 7. ”Bara ett år senare fördubblade Frankrikes president Macrons insatsen, med tanken på att kriminalisera spridningen av falska nyheter.”

  Det finns sedan den tyska ockupationen på 40-talet en Vichy-lag som kriminaliserar ”spridning av falska nyheter”.

  Det vore intressant att veta om president Macron tänkte sig skärpning av den franska lagen eller dess införlivande i EUs regelverk.

 8. Det ser ut som Donald Trump och de konservativa nu på allvar börjar tröttna på de vänstervridna storföretagen, främst inom mediesfären, och deras metoder att påverka politiken.
  De konservativa menar att de här storföretagen helt enkelt har fått för stor makt.
  Något som kommunister länge påpekat.
  Nu börjar man också tala om åtgärder men eftersom storföretagen har väldigt stor makt överlag så tror jag det här blir bäddat för strid.

  https://samnytt.se/big-tech-i-kongressforhor-anses-for-maktiga/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here