Kommer Ukraina att kollapsa om man följer FN:s säkerhetsråds stödda ”Minsköverenskommelser”?

40
1788

Den här artikel ”Kommer Ukraina att kollapsa om det implementerar FN:s säkerhetsråds stödda ”Minsköverenskommelser”?” av Andrew Korybko har upphittats och översatts av ”M”.

Dessa fem punkter bevisar att Ukraina definitivt inte skulle ”kollapsa” om Minsköverenskommelserna genomfördes fullt ut, men det kan sluta med en helt annan administrativ struktur i det mest extrema scenariot.

Det ukrainska nationella säkerhets- och försvarsrådets chef Alexey Danilov varnade på måndagen för att hans land riskerar att kollapsa om det genomför de UNSC-stödda Minsköverenskommelserna. Han hävdade att ”det kommer att vara mycket farligt för vårt land” eftersom ”om samhället inte accepterar dessa avtal kan det leda till en mycket svår intern situation och Ryssland räknar med det.” Denna position återspeglar inte verkligheten utan den befintliga ukrainska elitens egenintressen och dess utländska beskyddares.

Till att börja med, UNSC:s antagande av en relevant resolution till stöd för Minsköverenskommelserna har officiellt förankrat dem i internationell rätt i kraft av det organets befogenhet enligt FN-stadgan.

Ukraina är därför juridiskt skyldigt att genomföra dem även om USA:s vägran att tvinga sitt ombud att göra det i motsats till stormaktens internationella åtaganden innebär att det förmodligen inte kommer att göra det om inte den amerikanska ståndpunkten så småningom ändras.

För det andra gick den tidigare ukrainska regeringen frivilligt med på Minsköverenskommelserna och den gjorde det inte under tvång eller ”under den ryska pistolpipan” som Danilov hävdade.

Denna falska skildring av händelser avfärdas av själva det faktum att hans lands amerikanska beskyddare själv stödde dessa avtal vid FN:s säkerhetsråd. Washington skulle inte ha gjort det om det inte vid den tiden trodde att detta var ett pragmatiskt sätt att lösa inbördeskriget i dess proxy.

För det tredje är den sittande ukrainska regeringen extremt auktoritär och tvingar på befolkningen sin vilja genom tvång, våld och hot. Denna objektiva observation misskrediterar Danilovs rädsla för att samhället på ett meningsfullt sätt kommer att revoltera över Minsköverenskommelsens fullständiga genomförande eftersom Kiev verkligen har förmågan att kompensera det scenariot. Även om den tappar kontrollen så är det regeringens eget fel och inte Rysslands eller någon annans.

För det fjärde verkar den befintliga ukrainska eliten faktiskt mer oroad över att Minsköverenskommelsens klausul som ger Donbass en viss grad av självstyre kommer att utlösa en kedjereaktion av decentralisering i landet. Om det genomförs i sin fulla omfattning kan detta leda till Ukrainas de facto eller de jure federalisering, vilket i praktiken kan leda till att skapa ett bosnienliknande scenario där olika regioner uppnår nästan självständighet. Det kan resultera i uppkomsten av nya eliter som kan utmana de befintliga.

Och för det femte, de eliter som kan komma till makten i sina potentiella kvasi-oberoende stater kan komma under beskydd av andra främmande makter förutom Ukrainas nuvarande USA-ledda västerländska. Till exempel kan Ryssland, Kina, Turkiet och till och med GCC börja spela förmyndare av lokala partners i jakten på ömsesidiga ekonomiska och/eller strategiska fördelar. Det är inget fel med det eller i sig destabiliserande med det i sig, men det hotar ändå det USA-ledda västvärldens nuvarande inflytande över Ukraina.

Dessa fem punkter bevisar att Ukraina definitivt inte skulle ”kollapsa” om Minsköverenskommelserna genomfördes fullt ut, men det kan sluta med en helt annan administrativ struktur i det mest extrema scenariot. Det resultatet skulle vara ofördelaktigt för landets befintliga eliter och deras USA-ledda västerländska beskyddare men skulle utan tvekan vara mer strategiskt stabiliserande i det långa loppet eftersom Ukrainas extremt djupa motsättningar snabbt når en brytpunkt, vilket bevisats av de senaste händelserna.

I synnerhet myndigheternas arrestering av personer som de hävdar planerade rikstäckande upplopp talar om hur spänd situationen har blivit i det landet. Det är för närvarande oklart om de fängslade representerade genuint gräsrotsmotstånd mot den alltmer auktoritära regeringen och/eller var en del av en USA-stödd Color Revolution-komplott för att straffa Ukraina för dess mycket nära ekonomiska band med Kina, men denna utveckling bekräftar ändå att inhemska spänningar är nära att koka över.

Danilovs förutsägelse om en ”mycket svår intern situation” har redan besannats och av ingen annan än hans egen regerings kontraproduktivt auktoritära hand och dess oväntade dispyter med dess främsta amerikanska beskyddare. Under sådana omständigheter skulle det mest fördelaktiga tillvägagångssättet faktiskt vara att omedelbart implementera Minskavtalet som en pragmatisk nedtrappning av inhemska spänningar för att den befintliga eliten ska behålla åtminstone en del av sitt inflytande istället för att riskera att förlora det helt i en revolt.

 

Föregående artikelUpprop mot krig från fredsrörelsen i USA
Nästa artikel”Den offentlig propagandan – gränsen till indoktrinering”. Folk & Freds fantastiskt fina fredsfrämjande framtidskonferens 2022 Del 6
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

40 KOMMENTARER

 1. Landet Ukraina kommer inte kollapsa, men däremot det styre och dess vägledande idéer som tillträtt efter 2014.

  Fullföljs Minsk-överenskommelserna liksom Steinmaier-formeln från ukrainska regeringens sida, blir det förmodligen något slags högernationalistiskt uppror eller rentav kupp.

  • Situationen i Ukraina är ohållbar och folk röstar med fötterna, d v s de flyr landet om de har möjlighet! I Kiev vet man att införs en federation så kommer avhoppen från delstaterna att dugga tätt! Först ut i så fall Donbass följt av Galizien osv. Oavsett om det blir en högernationalistisk/fascistisk kupp så är Ukraina dömt och det är obegripligt varför västmakterna (USA) av geopolitiska skäl håller liv i kadavret?

   • Benny,
    Det är ont om jobb i Ukraina och dessutom dåligt betalda för att inte säga underbetalda.
    Åtminstone för vanligt folk som inte har specialkompetenser.
    Man måste få klart för sig att Ukraina har historisk koppling till Polen främst genom sina västra delar.
    I Polen är allt så mycket bättre och där finns både jobb och löner så Ukrainarna flyr i första hand dit. Dom som är lite yngre och vill jobba. Vilket jag tror de flesta vill.
    Den ukrainaren jag mötte i höstas ville verkligen ha ett jobb men möjligheterna här i Sverige var inte dem han trott och hoppats på.
    Efter någon eller ett par månader reste han tillbaka till Ukraina.
    Vart eller hur han bodde här vet jag faktiskt inte.
    Dom hjälpte honom tillfälligt på en dagverksamhet här men det är inte ordnat jobb, lön och bostad.
    Jag fick i varje fall veta att några sådana dagverksamheter existerar inte i varken Ukraina eller Ryssland enligt honom.
    Han kanske har rätt man man måste tänka på den sociala hjälpen kan ordnas på olika sätt.
    Jag tror faktiskt det finns fler hemlösa och uteliggare i ”välfärdslandet” USA än vad där finns i det ibland till synes ”fattiga” Ukraina och Ryssland.
    Med skillnaden det är Ukraina som krisar och inte Ryssland.
    Ryssland är stabilt och förmår inkludera både fattig och rik samt alla dem däremellan.
    För mig är det beundransvärt och något jag som bliven konservativ stolt kan framhäva.

    • Sverige är svårt med jobb om du inte är beredd på dåligt betalda svartjobb! Kanske det är bättre i Polen eller Ryssland för en som kommer från Ukraina? De flesta från Ukraina som flyr sticker ju till dessa länder och det har nog med språk och gemensam kultur att göra.

  • ”Fullföljs Minsk-överenskommelserna liksom Steinmaier-formeln från ukrainska regeringens sida, blir det förmodligen något slags högernationalistiskt uppror eller rentav kupp.”

   Det stämmer mycket väl!!

   The Connection Between the Steinmeier Formula and the Bridge Terrorist Incident in Kiev
   The disruption of the signing of the Steinmeier formula is connected to the seizure of Metro Bridge in Kiev and the subsequent threat to blow it up.
   https://www.stalkerzone.org/the-connection-between-the-steinmeier-formula-and-the-bridge-terrorist-incident-in-kiev/

   Det finns tom tidsangivelse i artikeln

   19:36 – terroristen som hotade att spränga bron i Kiev fängslades av SBU:s ”Alfa” och ”KORD” specialstyrkor.

   Antalet deltagare i aktionen nära presidentens kontor är 2 000 personer. Arrangören är den nazistiska ”C14”-gruppen. Alla specialstyrkor (SBU, polisen och nationalgardet) är för närvarande nära bron, president Zelenskys kontor skyddas endast av presidentens säkerhetstjänst, och Kiev är i grus.

   Zelensky var benägen att underteckna Steinmeiers formel och gav motsvarande direktiv till assistenten Andrey Yermak, men han visade sig vara en gisslan av situationen: alla specialtjänster kom ut till platsen för terrorattacken, presidentens kansli är omgiven av 2 000 ”C14”-radikaler som kräver att inte förråda Ukrainas intressen kontra flera dussintals säkerhetstjänstspecialister från presidenten. Om Zelensky inte drog tillbaka sin underskrift enligt Steinmeiers formel, skulle det bli en kupp i Ukraina: under sådana omständigheter skulle det bara ta 15-20 minuter att fånga presidentens kontor. Situationen utspelar sig. Allt detta är ett noggrant planerat scenario.

   De som tvivlar bör svara på dessa frågor:

   • Det bästa som skulle hända för Ukraina (eller landet 404) är att den stycks itu i tre delar. Ukro-nazisterna få hålla på runt Kyiv och de centrala delen av landet 404. Västländer inklusive Sverige få ett ypperligt tillfälle att leka hjältar som räddade centrala Kyiv från den Ryska invasion som aldrig blev av p g a av Ryssarna utstuderade grymhet att beröva oss vår rätt till Ukrainas invasion.. Självfallet kan sionisterna med Victoria Nuland och Blinken i spetsen etablera ett filial till apartheid israel i och runt Kyiv om de vill. Ett litet problem är det dock att oligarkerna som tjänar på Rysslands gasledning via Ukraina går miste om miljarddollar intäkterna från den Ryska gasledningen till Europa. Men det är ett lätt löst problem det eftersom USA och EU kan pumpa in pengar som kompensation. En sak är säkert världen kommer inte att lida brist på teater från soppan i landet 404.

    De västra delarna av landet 404 kan portioneras ut till angränsande länder (Ungern, polen, Romanien etc).

    Slutligen bör de östra delarna införlivas i Ryssland, vilket innebär att Ryssland räddar den rysk talande Donbas folket från utrotning. Ett litet bonus från detta är att Ryssland får kontroll över ännu större delar av Svarta Havet. Tyvärr innebär detta att lilla-Britanniens och USAs berövas möjlighet att utföra militär onani till havs (dock ska man komma ihåg att de kan få fritt göra det ute i Nordsjön t ex)

  • Ukraina är multietnisk av historiska skäl. Det går inte att ändra på. Den enda lösning som kan väntas bli stabil är en federation av något slag, med stort lokalt självbestämmande. Minsk-överenskommelserna är ett tydligt steg i den riktningen. Den nuvarande USA sponsrade makt-klicken kommer dock att förlora sin nuvarande roll av diktator och styrande kontrollerande kraft. Det går emot USAs intressen att använda Ukraina som ytterliga en militärbas riktat mot Ryssland och Kina.

 2. Ju längre USA håller liv i ”kadavret”, ju mer pengar kommer EU att vara tvungna att pumpa in och därför har inte NATO officiellt stängt dörren. Tankevurpan kom till när EU började fippla med Ukrainas handelsavtal med Ryssland, när EU avvisade Rysslands förslag om ett gemensamt handels samarbete, EU-Ukraina-Ryssland. NATO, eller egentligen USA via NATO, vill för allt i värden inte att EU ska ha de interkontinentala samarbetsfördelarna med den EuroAsiatiska maktsfären. Det cyniska geopolitiska maktspelet handlar om makten över det globalistiska monetära systemet och återgången från en unipolär maktstruktur, vilken blev nästan total vid USSR:s kollaps på 90-talet, tillbaka till den multipolära där ingen stormakt tillåts dominera. Effekten har blivit den diametralt motsatta för USA:s del, Ukraina strategin har drivit Ryssland och Kina i armarna på varandra till den grad att de uttalat att deras förhållande till varandra är starkare än en försvarspakt.

  • Världens mäktigaste ekonomiska axel går redan mellan EU och Kina: världens två största ekonomier – mitt emellan ligger såväl Ukraina som Ryssland.

   Det är denna axel Ukraina måste byggaren sig i. Får inte Ukraina igång handeln med sin största granne, Ryska federationen, kan Ukraina inte framtidsmässigt ha en utveckling för sin ekonomi.

   Det är detta som är Ukrainas skruvstäd: den amerikanska kursen från år 2014 stänger dörren för naturlig ekonomisk utveckling: för amerikanarna köper nämligen inga turbiner från Charkov eller bygger fartyg i Nikolajev; Washington vill bara sälja på Ukraina en hård långvarig konflikt som genererar stora vapenexportavtal.

 3. Sedan 2014 har vapenexport bara ökat till pentagon för varje år,gått nu 8år med detta så helt onödiga och korkade. EU har klantat till sej helt. Man tillät Usa diktera och skapa detta krig och röran, samtidigt som pentagon får vapen-order efter vapen-order och mjölkar alla dessa EU idioterna dessa 8åren. Bara här pga Ukraina då nu. Dessa EU korkade idioter har inte kunnat lösa detta klantiga på 8år och någon Minsk avtalet som GENAST borde fullföljas för ALLAS bästa (bortsett från Usa) har inte varit nära eller seriöst ALLS. Ukraina blivit en leksak för pentagon dessa långa åren som man kunnat styra och utnyttja så LÄTT,helt pga alla dom så svaga EU ledarna,där Sverige också ingår och det är ryssofobisk i vårat media dessa åren som saknat motstycke. EU och dess ledare varit så svaga överallt. Pentagon dikterat allt,när Minsk avtalet borde varit implenterad för längesen. Detta är största teatern i Europa dessa åren

 4. Ett stycke hett nyhet har dykt upp om vad som ska hända i Ukraina inom de närmaste veckorna.
  Det har nämligen avslöjats NYLIGEN att Ryssland lät bli att invadera Ukraina för att inte vara party breaker för de Olympisk spelen i Beijing. Som alla vet är Ryssland och Kina numer jätte bundis. Så därför kommer Ukraina att bli invaderat av Ryssland först efter de olympiska spelen tagit slut – efter den 20 januari närmare bestämd. Då kommer den elaka ryska vargen inte bara till Ukraina utan även till Gotland. Alla som älskar Fosterlandet Sverige spana himmeln efter ryska drönare kamouflerade som flygande sälar meddelar PH från försvarshögkvarterets bunkern i Gällivare. Glöm inte datumet: 22 februari EXAKT 90 DAGAR efter det att USA högtidligt förkunnat den stundande Ryska invasionen av Ukraina.

  DS: Kan inte bärga mig – har trampats i över 9 veckor med invasions abstinens – frälsning är på G

  • Tillägg: Det officiella namnet för Olympiska spelen i Beijing är
   ”TILLSAMMANS för en GEMENSAM FRAMTID”. Rörande vackert eller hur”? 🤗🤗🤗
   Jämför detta med USAs/västs ”Our way or the highway”😳. Äckligt och elakt!

 5. Ryssland skulle invadera våren 2021? Efter flera långa månader utan skit blev våra ”Journalister”mycket besvikna på sommaren sedan. Sedan skulle invasionen ske från hösten istället? Idioterna åt upp sina ord och inget skit hände.MEN den stenhårda propagandan och desinformation fortsatte DAGLIGEN utan motstycke tills idag? Där efter hösten då ingen invasion skedde kom helt”säkra”bevis från cheferna i pentagon att direkt efter årsskiftet i januari kommer invasionen? Detta sa man upprepade gånger. Den stenhårda dagligen propagandan och desinformation bara öste på in på december och över jul och nyår.MEN invasionen kom inte januari heller?Då sista veckan i januari”plötsligt”håller den där senile Biden tal och enligt honom och pentagon,så kommer invasionen nästa månad i februari? Propagandan och desinformation saknat motstycke och nu i februari leker man med tidpunkten för invasionen. Före OS skedde inget.Nu säger förutom dom vanliga idoterna publik service och DN,även Aftonbladet och Expressen att invasionen kommer direkt efter OS,inom 3veckor för att inte förstöra OS,då Putin är där på plats som den stora hedersgästen. Åt skogen med dessa klantskallar DN och publik service som är VIDRIGA propaganda förmedlare och DOM VET DET. Det lustiga är att INGEN rysk företrädare eller politiker har någonstans hotat Ukraina ALL denna tiden som varit helt ÅR nu. INGEN som helst hot mot Ukraina,eller”invasion”har någonsin sagts från ryska sidan. Tvärtom! Man har helt bara avfärdat detta från våren 2021. Tydligen kommer”invasionen”direkt efter OS då🙄om man ska tro dessa och deras chefer på pentagon. Detta skräp som varit helt år nu har visat på så MÅNGA brister inom Sverige och dess propaganda och desinformation,men även hela EU på samma sätt. Hur ska man beskriva detta förnedrande sättet och behandlingen Usa har över hela EU över ALLA aspekter. Det är mer än GALET,har inga ord för det. Men HERREGUD vilka riktiga skrämda kaniner EU är som gått i detta förnedrande hundkoppel så LÄNGE. Men våra medier har abstinens som fan,på riktigt. Det finns flera gånger där man kunnat höra och läsa tydligt från publik service och DN,till Aftonbladet och Expressen att dessa har abstinens och är otåliga,ledsna över att invasionen inte kommit än😭😭😭

  • Blomberg får bakläxa av FN:
   UN on Bloomberg False Ukraine ’Invasion’ Report: All Sides Should Avoid Provocative Rhetoric

   FÖRENA NATIONER (Sputnik) – Alla parter som är inblandade i situationen runt Ukraina bör avstå från handlingar och retorik som kan förvärra de nuvarande spänningarna, sade biträdande talesman för FN:s generalsekreterare Farhan Haq när han kommenterade en falsk rapport publicerad av Bloomberg som hävdade Ryssland har invaderat Ukraina.
   https://sputniknews.com/20220205/un-on-bloomberg-false-ukraine-invasion-report-all-sides-should-avoid-provocative-rhetoric-1092779069.html

   • Och nu har Bloomberg News blivit synonymt med Fake News – Maria Zhakarovas kommentar om Bloomberg News påhitt om att Ryssland invaderat Ukraina är utsökt

    ”A global information-political marathon of NATO’s wishes. We have noticed many times how pro-Westerners spoil the Olympic Games. But the current approach to the projectile was invented by real perverts who are ready for anything,”

    https://news.am/eng/news/685462.html

  • Ja, Ukraina är märkligt och verkligen invaderat! Ukraina är inte med i Nato, men Nato självt tycks ha invaderat icke-medlemmen Ukraina med politiker och utrustning.

 6. Vem var det som sade: “Should US forces find themselves in a land war with Russia,” McMaster said, “they would be in for a rude, cold awakening.”?

  USAs egen General H.R. McMaster. Det sade han redan år 2016.

  https://www.rt.com/op-ed/548322-war-russia-us-nato/

  Kan någon svensk journalist bemöda sig intervjua PH vad han anser om det och hur kan Sverige får skydd av en makt som inte ens kan skydda de sina? Förresten är PH fortfarande i dvala i Gällivares bunkrar?

 7. När kommer invasionen, medierna har största abstinensen sedan helt år nu från våren 2021. När man på sommaren hade kortvarigt paus i 2mån så har abstinensen direkt varit igång igen från hösten tills nu,vart är invasionen,den kom inte som pentagon lovade direkt efter årsskiftet i januari,så det är tydligen februari då nu🤔 enligt samma senila Biden och pentagon 🤔 okej fan också MEN detta är sista månaden jag väntar,sedan förväntat jag mej en ursäkt av publik service och DN

 8. Stor antirysk propaganda i Dagens Industri (förkortning DI) Hela 3 (tre!) långa artklar från TT!!

  1. Intervju med Ukraina ambassadör i Sverige: ”Ukrainahot på tre fronter”
  Ryska styrkor ansamlas vid Ukrainas gräns. Rysk militär utför manöver i grannlandet Belarus. Rysk flotta seglar i Svarta havet.
  Ukraina är omringat på tre fronter. Men kriget i Ukraina har pågått i åtta år, säger ambassadör Andrii Plakhotniuk.
  ”Tack vare vårt motstånd och med stöd från våra vänner så har Ryssland inte varit framgångsrikt.”
  Text från TT
  https://www.di.se/nyheter/ambassador-ryskt-ukrainahot-pa-tre-fronter/

  2. Sanktionshoten som ska avskräcka Putin
  Nya sanktionspaket mot Ryssland diskuteras just nu i väst, ovanpå de sanktioner som redan har införts efter Rysslands annektering av Krim 2014.
  Men de mest kännbara straffåtgärderna ser osannolika ut, enligt SEB-strategen Per Hammarlund.
  Nya sanktionspaket mot Ryssland diskuteras just nu i väst, ovanpå de sanktioner som redan har införts efter Rysslands annektering av Krim 2014.
  Men de mest kännbara straffåtgärderna ser osannolika ut, enligt SEB-strategen Per Hammarlund.

  Tanken är att sanktionsplanerna ska avskräcka Vladimir Putins Ryssland från ytterligare angrepp på Ukraina – grannlandet i söder där det sedan den ryska annekteringen av Krim 2014 pågår strider mellan ukrainska regeringsstyrkor och separatister med ryskt stöd, som på åtta år krävt cirka 14.000 dödsoffer.

  USA är pådrivande i sanktionssamtalen, medan det går att utläsa en viss tvekan i flera EU-länder. Däribland i Tyskland, som är direkt beroende av rysk gas för sin elproduktion.

  Storbritannien – som redan infört sanktioner mot 180 ryssar och 48 ryska organisationer och företag sedan 2014 – spelar en avgörande roll i arbetet med att ta fram ett gemensamt beslutsunderlag inför sanktioner. Inte minst då London i princip sedan Sovjetunionens fall 1991 haft en strid ström av stora ryska investeringar.

  För att få med Tyskland på detta – med tanke på det tyska beroendet av rysk gas för sin elproduktion – krävs dock först att Putin går vidare med direkta angrepp mot ukrainsk militär eller till exempel aktivt försöker få till ett politiskt maktskifte i Kiev, enligt Hammarlund.

  ”En mindre militär upptrappning mellan rebellkontrollerade områden och resten av Ukraina kanske Nord Stream 2 skulle överleva”, säger han.
  https://www.di.se/nyheter/sanktionshoten-som-ska-avskracka-putin/
  Mycket intressant att det inte nämns att:
  – den olaglige tillförordnade president (efter kuppen 22 feb 2014), Olexander Turchinov, har startat kriget i Donbass i strid med ukrainska konstitutionen.
  – samme O T har beväpnat alla brottslingar som inte hade rätt att bära vapen (i strid med konstitutionen)

  3. Rysk ekonomi rustad för konflikt
  Ryssland är väl rustat ekonomiskt, åtminstone på kort sikt. Självförsörjningsgraden är hög, statsskulden låg och reserverna har fyllts på av prislyften på olja, gas och metaller.
  Men inflationen är en akilleshäl, som snabbt kan förvärras av hårda sanktioner om konflikten med Ukraina och väst eskalerar.
  https://www.di.se/nyheter/rysk-ekonomi-rustad-for-konflikt/

  • Det finns bara ett litet problem. Ukrainas ledare har börjat sjunga andra ramsor än den tröttsamma arian ”stundande invasion” . Även Svt (som jo är en amerikansk madiekanal på svenska) skriver om det så här:
   ”Ukraina spår diplomatisk lösning

   Det är större chans att krisen i och kring Ukraina når en lösning genom diplomati än med en militär upptrappning, enligt Ukraina. ”En ärlig uppskattning av situationen tyder på att chansen att hitta en diplomatisk lösning för nedtrappning fortfarande är avsevärt högre än hotet om ytterligare upptrappning”, säger presidentens rådgivare Mykhailo Podolyak i ett uttalande.”

   Dock vägrar dumhuvuden från USA sjunga i kör utan framhärdar med med ”USA varnar för att Ryssland ytterligare intensifierar förberedelserna för en invasion.”

   • @Ukraina lövsjunger diplomatin 6 februari, 2022 At 18:35
    ”Ukraina spår diplomatisk lösning”

    Ukrainsk ”diplomati” har inte klarat av att lösa konflikten med Donbass dom senaste ÅTTA åren!!

    Ukrainarna vet INTE vad diplomati är. Att använda ordet och praktisera är två skilda saker!!

 9. Med glimten i öga, från ”eadaily”
  Bara nonsensen om den ryska invasionen kommer att börja avta lite, men nej, en annan dåre dyker upp i nyheterna med ännu ett struntprat.

  ”Den tyska tidningen Bild publicerade en artikel med den höga rubriken ”Putins kuppplan för Ukraina”: ”Det ryska anfallet mot Ukraina har ännu inte börjat, men underrättelsetjänsten har redan information om tiden efter det stora kriget och det brutala marionettregim som Kreml vill installera i Ukraina ””.
  Med största sannolikhet är chefredaktören för detta toalettpapper Carl Friedrich Hieronymus von Munchausen.

  ”USA anser att den kinesiske ledaren Xi Jinping inte utnyttjade förhandlingarna med Vladimir Putin fullt ut. Enligt det amerikanska utrikesdepartementet borde de kinesiska myndigheterna ha övertalat den ryska ledaren att trappa ned konflikten i Ukraina.
  USA lever i någon sorts parallell värld. Där Kina, som en trogen lakej i USA, som Polen eller Ukraina, bygger sin politik för att behaga ägaren.”Hej, …?”

  ”The Washington Times, som citerar Breaking Defense, skriver att det israeliska försvarsministeriet hotade Lettland, Estland och Litauen med att vägra tillstånd att leverera israeliskt tillverkade vapen till Ukraina. Det indikeras att detta steg påstås ha orsakats av Jerusalems behov av att balansera sina förbindelser med Ryssland för att kunna agera i Syrien och stänga av leveransen av iranska vapen till Hizbollah.
  Det är rätt. Ukrainas nuvarande ledning är i huvudsak samma Hizbollah, Hamas. ”Islamisk Jihad”, ISIS (organisationen är förbjuden i Ryska federationen).

  ”Den tyska byrån Eventim, arrangörerna av turnén i det 95:e kvartalet i Tyskland, skrev ut affischer och började sälja biljetter till Russishe Comedy-Show“ Kvartal 95 ”. Denna beteckning upprörde representanterna för komedigruppen. De betonade att studion ”var, är och kommer att förbli ett ukrainskt företag”, och att den inte kan presenteras på något annat sätt.
  Bara otur – hela showen framförs på ryska. Detta var dock också fallet när den nuvarande presidenten i Ukraina slog på tangenterna i showen.

  ”Överföringen av den ryska militären till Vitryssland kan äventyra säkerheten för inte bara Ukraina utan även Litauen. Det uppgav generallöjtnant för Estlands väpnade styrkor Martin Herem. Han lovade att i händelse av ”militär aggression” skulle Estland hjälpa Litauen.
  Muskelkrångel är den mest exakta beskrivningen av dessa konkubiner av Washington Sultan. Var och en försöker bli sultanens älskade fru under minst en natt.

  ”Antalet representationskontor för tyska företag i Ryssland har nästan halverats på tio år”, rapporterade den tysk-ryska handelskammaren (VTP) den 5 februari, enligt tyska nyhetsbyrån (dpa).
  Om du inför fler sanktioner mot Ryssland, och du kommer att gå helt i konkurs. Däremot kan konkurs påskyndas – om du går till den ukrainska marknaden.

  ”Rysslands president Vladimir Putins besök i Peking för samtal med den kinesiske ledaren Xi Jinping visar allvaret i hotet som den nya ”ondskans axel” utgör mot västerländska värderingar”, varnar Daily Mails krönikör Marc Almond. Enligt journalisten har Ryssland och Kina för avsikt att gemensamt undergräva grunderna för global säkerhet och rita om den geopolitiska kartan över planeten.”
  Hur är det med global säkerhet? Global säkerhet är när den verkliga ”ondskans axel” – USA, Storbritannien, NATO bombar civilbefolkningen i Afghanistan, Syrien, Libyen, Jugoslavien och andra länder. Är detta vad västerländska värderingar är?

  ”Enligt beräkningar från amerikanska tjänstemän har Ryssland förberett 70 % av styrkorna för invasionen av Ukraina. Reuters-publikationen säger att ryska truppers intåg i Kiev kommer att leda till ett ganska snabbt fall av huvudstaden. Enligt samma beräkningar kan antalet ukrainska offer nå 25 tusen människor. I Ryssland är siffran lägre – upp till 10 tusen.
  Jag kan inte låta bli att komma ihåg Gogol:
  ”Och han kommer att ljuga helt utan något behov: han kommer plötsligt att berätta att han hade en häst av blå eller rosa ull och liknande nonsens, så att de som lyssnar slutligen går alla och säger:” Ja, bror, du verkar redan börjat hälla kulor.
  https://eadaily.com/ru/news/2022/02/06/napadenie-na-ukrainu-i-myshinaya-voznya-pribaltov-utrenniy-kofe-s-eadaily

 10. USA trovärdighet ifrågasatt. Bråk mellan Matt Lee, AP, och talesmannen från Vita Huset:

  De amerikanska myndigheterna är allt mindre betrodda på grund av de lögner som har hittats i deras uttalanden under de senaste decennierna, konstaterar Associated Press. Byrån nämnde bland annat det faktum att Washington erbjöd sig att ta ordet för anklagelserna om att Ryssland påstås förbereda en påhittad video om Ukraina. Byrån noterar att den här veckan svarade USA:s president Joe Bidens administration, när den blev ombedd att tillhandahålla bevis för att stödja uttalanden om nationell säkerhet, enkelt: ”Du måste tro oss.” ”Nej, de kommer inte att avslöja vad som fick dem att säga att de vet att Ryssland planerar operationen som en förevändning för att invadera Ukraina”, beklagade byrån. Washington säger inte heller hur man vet att civila under operationen i Syrien dog av en självmordsbomb, och inte från händerna på amerikanska specialstyrkor (denna veckan, under USA:s operation i Syrien), noterar AP. ”Bristen på transparens har ansträngt Washingtons redan uttömda trovärdighetsreserver”, enligt myndighetens material, enligt vilket förtroendet har minskat under de senaste decennierna ”på grund av fall av lögner, bedrägeri och fel i allt från utomäktenskapliga affärer till frånvaron av vapen massförstörelse i Irak”.
  https://eadaily.com/ru/news/2022/02/06/lukashenko-prokommentiroval-veroyatnost-voyny-s-ukrainoy-sobytiya-nochi-6-fevralya

 11. Arvet från Poroshenko kvarstår: att köpa rysk gas genom reverssystemet, och kalla det för europeisk, för dyra pengar

  Statsvetaren Oleksandr Lazarev kritiserade skarpt Ukrainas beslut att börja importera gas från Ungern, som enligt honom faktiskt är av ryskt ursprung i TV-kanalen NASH. Den ukrainska experten anser att den ekonomiska krisen i landet började efter övergången till inköp av blå bränsle till europeiska priser. ”För första gången i historien kommer reverseringen av rysk gas att utföras från Ungern, som inte kommer dit via vår GTS, utan genom den turkiska strömmen. Det genomsnittliga priset (för gas) i Europa är 350 USD, men vi tar det nu till en kostnad av 1 440 USD”, förtydligade Lazarev. Mot denna bakgrund vände sig statsvetaren till den ukrainska politiska eliten, ledd av president Volodymyr Zelensky, med en fråga om ”patriotismen i ett sådant tillvägagångssätt.” ”Jag ser detta som ett specifikt förräderi, som undergräver nationella intressen i ekonomiska termer, eftersom vi inte köper gas direkt, utan köper samma gas från Ryssland, bara genom omvända partners, betalar både Ryssland och partners. Är vi världens rikaste land? Har vi råd att vara Europas familjeförsörjare, att betala dem för köpet av rysk gas?” experten var upprörd. Tidigare, chefen för företaget ”GTS Operatör i Ukraina” Serhiy Makogon sade att Kiev för första gången började importera gas direkt från Ungern. Det betonas att Kiev kommer att köpa samma blå bränsle från Ryssland, men genom mellanhänder från Slovakien och Ungern, som kommer att ta emot det genom de turkiska eller nordiska strömmarna.
  https://eadaily.com/ru/news/2022/02/06/lukashenko-prokommentiroval-veroyatnost-voyny-s-ukrainoy-sobytiya-nochi-6-fevralya

 12. Ytterligare 28 ryska diplomater kommer att behöva lämna USA senast den 30 juni, sade den ryske ambassadören i Washington Anatolij Antonov.
  ”Senast den 30 juni kommer ytterligare 28 ryska diplomater att tvingas lämna USA”, sa Antonov på Soloviev Live YouTube-kanalen.
  Representanter för Ryska federationen och USA höll samråd i Wien den 3 februari om normaliseringen av ambassadernas arbete, de slutade till ingen nytta, sa Antonov.
  https://eadaily.com/ru/news/2022/02/06/28-rossiyskih-diplomatov-pokinut-ssha

 13. Enligt Ukrainas chefdiplomat är det fienden som borde vara rädda för oss
  Ukraina är fullt förberett för alla händelseutvecklingar och medborgarna bör inte tro på apokalyptiska prognoser. Detta uttalande gjordes söndagen den 6 februari av Ukrainas utrikesminister Dmitrij Kuleba aka Bagdad BOB på sin Twitter.

  ”Tro inte på de apokalyptiska prognoserna. Olika scenarier beräknas i olika huvudstäder, men Ukraina är redo för varje utveckling av händelser”, skrev diplomaten.
  Dmytro Kuleba specificerade att Ukraina idag har en mäktig armé, ett aldrig tidigare skådat internationellt stöd och ukrainares tro på sin stat.
  ”Det är fienden som borde vara rädd för oss, och inte vi för honom”, sammanfattade chefen för den ukrainska diplomatin.
  https://vesti.ua/strana/ne-verte-apokalipticheskim-prognozam-ukraina-gotova-ko-vsemu-kuleba

 14. Putin försöker förstås få till regimskifte i Kyjiv utan att invadera, eftersom ukrainarna ämnar försvara sig. Blodbad och avstängning från den internationella kapitalmarknaden kan vara ett alltför högt pris för Moskva men det vet vi inte.

  Ryska invasionstrupperna är på plats längs gränsen i tillräcklig mängd, landstigningsfartygen som visade sig i Östersjön är på väg mot svarta havet och Ukrainas kust. Nato har redan meddelat att man inte går in i kriget, men har försett Ukraina med antitankrobotar.

  Kyjiv är stadens ukrainska namn, den heter Kiev på ryska, så var det med den gemensamma kulturen. Ukraina domineras av västslaver, ryssarna är östslaver. Problemet är att ryssarna vill dominera Ukraina mot västslavernas vilja. Hade Ryssland varit demokratiskt så hade man bara tecknat avtal mellan två likaberättigade parter, men Kyjiv löper hela tiden risken att ryssarna kuppar igenom en Moskvalydig regim. Det är inte konstigt att Ukraina vill vara med i Nato, de kan själva se att alla Natoländer utom Turkiet håller fred med varandra och löser det mesta med förhandlingar utan hot om våld.

  • Tycker du har lite fel där Gem Burts.
   Jag tycker mig se NATOS solidaritet har blivit försvagad.
   Förhållandet EU/USA är inte längre som det varit tidigare.
   Ej heller inom EU där länder som det faktiskt mäktiga Polen och även Ungern är i allvarlig konflikt med de övriga EU västländerna.
   Det finns faktiskt frågor där både Polen och Ungern står närmare Ryssland och Belarus än till EU.

   Ryssland kommer vinna ”matchen” som alltid tror jag.
   Lite tråkigt för Ukraina som tvingas vara bollen som de båda lagen, öst och väst, sparkar på.

   Östra Ukraina tillhör den ryska kulturen.
   De fina med Ryssland är att de aldrig sviker sina landsmän.
   Precis därför står de ryska soldaterna vid gränsen.
   Om dom inte skulle göra det vad tror du skulle hända då?

   Hur många svenskar tror du känner sig svikna av sina politiker?
   Men skulle dom inte göra det, då har i varje fall hjärntvätten lyckats väldigt bra.

   Ukraina är en misslyckad statsbildning utan Sovjetunionen.
   Ukraina borde omfördelas så det kan uppnå en stabil solidaritet befriad från onödiga inre spänningar.
   Först därefter kan landets växa och välståndet återupprättas.

  • Vet ”Gem Burts” vad ”Ukraina” hette förr?
   Namnet ”Ukraina” var under senare delen av 1500-talet en beteckning för området väster om floden Dnepr. Vetenskapen tvistar om namnet ursprungligen betydde ”gränsland” eller ”hemland”.
   Området kallades som oftast vid denna tid för Lillryssland. Det var det namn som Storfurstendömet Litauen hade på 1300- och 1400-talet.

  • Fast ukrainarna ÄR också östslaver, precis som vitryssar och storryssar. De tre språken har utvecklats ur ett gemensamt i gammal tid. Västslaver är däremot polacker, slovaker och tjecker, och sydslaver (”Jug” betyder syd på slaviska språk) är de slaver som bor på Balkan: bulgarer, slaviska makedonier, serber, kroater, slovener, montenegriner, bosnjaker och herzegovinska blandfolk. I ortodoxa länder skriver man kyrilliska bokstäver (även de romanska rumänerna gjorde det en gång i tiden), katoliker och protestanter skriver med latinska tecken.

   För 100 år sedan kallades ukrainare för lillryssar (malorusskije) och landet hette Malorussija. Ukrainska språket ansågs vara en lantlig rysk dialekt. År 1914 svarade bara drygt 1% av ukrainarna att de var just ”ukrainare”, resten ville bli kallade malorusskije (dvs. lillryssar). Namnet Ukraina infördes av sovjetmakten och republiken drogs ut långt österut för att det både anarkistiskt och nationalistiskt lagda Ukraina inte skulle bli homogent ukrainskt.

   Både Trotskij och författaren Bulgakov har skrivit mycket om korsningen mellan ryskt, lillryskt och ukrainskt. Den som är intresserad av Kievs roll under revolutionen och inbördeskriget kan med stort intresse läsa Michail Bulgakovs lysande bok ”Vita gardet” (Belaja gvardija) hur staden många gånger bytte herrar åren 1918-1921. När den sattes upp som pjäs lär Stalin med nöje ha gått och sett denna ”Vita gardet” flera gånger.

   De flesta som känner ukrainare vet att de vill ha kontakter med både öst och väst, på lika basis. Tyvärr så har processen geopolitiskt kapats av amerikansk inblandning som naturligtvis fått det skarpsynta Ryssland att reagera. Ryssland är inte minsta rädda för ukrainsk politik, det som sker nu är en rysk anti-amerikansk operation, som inte är riktad direkt mot landet Ukraina, utan dess maffiaoligarki som havererat det egna landet och nu måste ta hjälp av Nato och andra rentut nazistiska och fascistiska krafter för att behålla makten.

   Hade den ukrainska ”revolutionen” oavsett den Orangea år 2004 eller den närmast ”amerikanska kuppen” år 2014 varit just äkta revolutioner, hade den ekonomiska klassen bytts ut och ersatts av en ny: det är det som kännetecknar en revolution. Men Ukraina har samma gangsterkapitalistiska oligarkmaffia som 1992, och landet klarar inte av med att bli av med den: precis som USA och Nato inte klarade av talibanerna heller. Det är därför dagens ukrainska politik är en labyrint utan utgång.

  • Gem Burns borde läsa på bättre, om nuvarande landet Ukrainas förhistoria.
   Området beboddes av sarmater (ett folkslag med huvudsakligen iranskt ursprung), och en del av sarmaternas rike kallades Skytien. Sarmaterna korsade ofta gränsen och krigade.
   Före Kievrus (Kievriket), mellan år 488 och 800, var större delen av dagens Ukraina behärskat av turkfolket khazarerna. Så Kievrus uppstod först på 800-talet och kristnades år 988. Kievriket lades dock under 1200-talet i ruiner av de framstormande mongolerna.
   Kievrus delades då i tre delar: i väst mellan Storfurstendömet Litauen (som även hade dagens Vitryssland som maktbas) och senare Polsk-litauiska samväldet, som då dominerade västligaste delen av dagens Ukraina, och i öst av mongolerna.
   Till en början åtnjöt de ukrainska delarna religiös och politisk frihet. Efter hand började polska herremän lägga under sig ukrainska landområden och försöka tvinga befolkningen att övergå från den grekisk ortodoxa tron, som man haft sedan 988, till katolicismen.
   På grund av den växande konflikter med tatariska och osmanska från Krimkhanatet, uppstod spontant beväpnade grupper benämnda kosacker. Kosack betyder fri man, eller nomad, på turkiska språk. Zaporogkosackerna var de mest kända av dessa grupper. De ledde flera uppror på 1600-talet mot såväl tatarer och osmaner som polacker och andra.
   Polen, kosacker och Ryssland.. År 1648 inleddes ett nytt uppror som skakade Polen i grunden. Vid fördraget i Perejaslav år 1654 slöt man förbund med ryska tsaren Aleksej Michajlovitj i Moskva.
   Hetman Bohdan Chmelnytskyj ville undgå polskt förtryck och valde då det grekisk-ortodoxa Moskva som bundsförvant.
   I rysk, och inte minst sovjetisk, historieskrivning talas ofta om att Ukraina och Ryssland i och med detta avtal återförenades, medan dagens ukrainska historieskrivning gör gällande att länderna aldrig hade varit förenade förut.

 15. Ledare.. I Global Times. Publicerad: 7 februari 2022 00:28
  USA:s president Joe Biden godkände nyligen utplaceringen av 3 000 amerikanska soldater till den östra delen av Europa. Den första delstyrkan har redan anlänt till Tyskland och Polen.
  Natos försvarsministrar kommer att diskutera ytterligare förstärkningar vid deras nästa möte den 16 och 17 februari. Även om dessa trupper inte är utplacerade direkt i Ukraina, har flytten de facto fått folk att tro att Östeuropa är på randen av krig.
  Detta är ett nytt, aggressivt drag av USA efter att de drog tillbaka sina trupper från Afghanistan och Irak. Pentagon har tidigare meddelat att 8 500 amerikanska soldater är placerade i ökad beredskap för att eventuellt utplacera till Östeuropa. Dessutom kommer Natos försvarsministrar att diskutera ytterligare förstärkningar vid deras nästa möte den 16 och 17 februari.
  Även om dessa trupper inte är utplacerade direkt i Ukraina, har flytten de facto fått folk att tro att Östeuropa är på randen av krig. Trots att både Ryssland och Ukraina upprepade gånger har meddelat att de inte har för avsikt att gå ut i krig eller lösa sina problem med våld.
  Ukrainas president och försvarsminister uttalade offentligt att situationen inte är så spänd som USA har framställt. Washington, som ligger långt borta från regionen, har hajpat om att kriget är på väg att bryta ut.
  Amerikanska media Bloomberg har till och med släppt falska nyheter om att ”Live: Ryssland invaderar Ukraina”.
  USA har inte bara blåst upp den allmänna opinionens lågor, utan också tillhandahållit vapen till Ukraina och utökat militär utplacering runt det europeiska landet. USA:s avsikt är att uppmana Ukraina att ”hålla fast” och inte ”halka efter” i sin konfrontation med Ryssland.
  Washington avser att anstifta krig, i ett försök att öka legitimiteten för Natos existens och blockets interna sammanhållning för att knyta Europa – som har visat vissa tecken på att avvika från Washington – mer tätt till USA. Vissa andra analytiker säger att USA kan passa på att sälja vapen – en rimlig misstanke baserad på historien.
  Kort sagt, USA försöker slå flera flugor i en smäll, men det spelar ett omoraliskt och farligt spel. New York Times rapporterade att ”även många tillförlitligt hök-röster i båda partier visar ingen aptit på att se amerikanska trupper slåss och potentiellt dö för Ukraina.” USA driver Ukraina i skottlinjen, men det har själv hoppat åt sidan för att undvika att bli inblandad.
  Ett av Washingtons mål är att få Ryssland att känna sig obekväm, men Ukraina kommer med stor sannolikhet att bli offret. Alla med ett kräsna öga kan räkna ut att det sista Ukraina verkligen behöver är vapen. USA:s donation eller försäljning av vapen till Ukraina kan inte ändra den militära balansen mellan Ryssland och Ukraina.
  Vad Ukraina behöver är en fredlig och stabil inre och yttre miljö.
  Landet måste fokusera på att utveckla sin ekonomi, förbättra människors försörjning och lätta på spänningarna med Ryssland. Om USA ”står med Ukraina” som det har hävdat, borde det ha gett Ukraina den nödvändiga och betydande hjälpen på dessa områden. Det måste understrykas att det svåraste för Ukraina att stå emot just nu är att lägga bränsle på elden, som Washington upprepade gånger har ”skapat”.

  • Vi ser tyvärr ännu ett amerikanskt äventyr av militär-politisk kaoisering – den främsta amerikanska exportprodukten, som inte löst någon kunds problem hemmavid någonsin.

   Som filmregissören Michael Moore en gång uttryckte det: ”What country to invade next?”.

  • För mer än 1000 år sedan fanns ett judiskt rike, som var ungefär 100 gånger större än dagens Israel. Det kallades för Khazarien och låg i södra Ryssland och Kaukasien.
   Khazariens ungefärlga utbredning. Där Volga möter Kaspiska havet låg khazariska rikets huvudstad, Ityl. Arkeologiska kvarlevor av Itil har hittats vid utgrävningar 2008.
   På 600-talet erövrade en turkisk stam området mellan Kaspiska- och Svarta havet. Inom loppet av några år blev det här folket känt som khazarerna. Deras rike blommade ut för mer än 1000 år sedan och blev den största judiska staten som någonsin existerat.
   Från 700-talet till 900-talet, härskade kungar med hebreiska namn som Menasheh och Hanukkah, som ansåg sig härstamma från den bibliska stammen Simeon.
   På 600-talet erövrade khazarerna territoriet, som sträckte sig över hela Volgaområdet, norra Kaukasus och delar av södra Ryssland. Under första delen av 700-talet bestämde sig khazarernas kung för att lämna sin hedniska tro och anta judendomen till statsreligion. Kungen som konverterade till judendomen hette Bulan.
   I flera årtionden regerade kungen över södra Ryssland.
   Under sin mest framgångsrika tid täckte landet ett territorium, som var ungefär 100 gånger större än dagens Israel. Det judiska invånarantalet lär dock aldrig ha överskridit 35 000. Från 700-talet och framåt kunde khazarernas rike agera buffertzon mellan Bysans och de allt starkare islamska rikena.
   På 900-talet vidgade det Abbasidiska imperiet sin makt och även Bysans växte sig så starkt att de började hota khazarernas monarki.
   Enligt den sovjetiske forskningsresanden och geografen Lev Gumiljov steg vattennivån i Kaspiska havet vid samma tid så att nästan 2/3 av Khazarriket översvämmades. De viktiga städerna Ityl och Belendjer blev ett Kaspiska havets Atlantis, vilket försvagade riket till den grad att Ryssland kunde invadera det. Trots att khazarerna besegrades förblev Khazarriket en judisk stat till dess att mongolerna invaderade Ryssland i mitten av 1200-talet.
   Många khazarer flydde efter nederlaget till Öst- och Centraleuropa. Majoriteten spreds ut i de slaviska områdena, där de deltog i uppbyggandet av judiska center i Östeuropa. Det turkbesläktade språket karaimiskan (cagataiskan) var språket för de judiska khazarerna. Det talas ännu av ett folk, som kallas för karaimer i delar av Polen, Ungern och Litauen. I litauernas gamla huvudstad Trakai finns ännu en av deras gamla synagogor bevarad.
   Karaimernas historia i Litauen tog sin början med kung Vytautas den store. Hans porträtt finns i nästan alla karaimiska hem. Efter ett krig mot den mongoliska Gyllene horden på Krim 1397 förde han med sig 380 karaimiska familjer till Trakai för att ge dem en bättre framtid. Det finns fortfarande över 200 etniska karaimer i Litauen, av vilka hundratalet ännu säger sig behärska språket. Deras officiella antal i Polen är drygt 100 personer.
   Flera av dem som migrerade från Öst- till Centraleuropa för att bland annat undgå tvångsdop, kallas ännu idag för khazarer eller karaimer. De är troligen släktingar i rakt nedstigande led till invånarna från Khazarriket. Några av dem flydde även till norra Ungern. Några av byarna har bevarat sina khazariska namn, exempelvis Kozar och Kozardie.
   Det finns också teorier om historiska kopplingar mellan de så kallade Ashkenazi-judarna och khazarriket. Flera omtalade judiska personer, som till exempel Golda Meir, Menachem Begin och Chaim Weizmann brukar räknas till Ashkenasi-judarna, då de hade sina rötter i Vitryssland. Khazarriket sträckte sig dock inte riktigt så långt nord västerut. Man kan dock inte utesluta att flera av östjudarnas förfäder ändå kan härstamma från Khazarien.
   Khazarernas storhetstid sammanföll med början av den skandinaviska vikingatiden. Khazarernas rike var ett betydande politiskt rike från 700- till 900-talet. Det tävlade med Kalifatet och Bysans i mäktighet.
   Det finns flera tecken på förbindelser mellan det bysantinska riket, khazarerna och Norden.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here