Köp Fredsalmanackan!

0
1965
Bilden på förstasidan är symbolen för FN:s internationella fredsdag, som infaller 21 september.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_of_Peace https://internationaldayofpeace.org/

Ingress av initiativtagaren Eva Jonsson, ordförande i ”Nej till Nato.” : ”Fredsalmanacka 2021 har framställts av 12 fredsorganisationer, där varje förening ansvarat för var sin månad. Månadstext och bild anknyter till temat fred.
Vår tids hjältar: Julian Assange, Edward Snowden och Chelsea Manning finns presenterade liksom den mycket viktiga FN konventionen om ett globalt Kärnvapenförbud.
Militära installationen Esrange, Vidsel testrange och avlyssnings-verksamheten Försvarets Radioanstal (FRA) på Lovön, går också att läsa om.
Dessutom kan denna väggalmanackan användas till att notera sådan som du ska göra!”

Redaktörens ingress: Jag har sedan starten följt arbetet på avstånd och läste faktiskt kalendern först då den var klar. Den är mycket snygg och mycket bra!

För varje månad finns det till höger på sidan ”Viktiga årsdagar” som gäller fred. På omstående sida finns en bra text om någon fråga som rör och krig.

Köp Fredsalmanackan! Kostar bara 50 kr! Många köper den, Eva Jonsson har sålt hundratals exempel. Jag har också börja sälja.

Och vilken fin present!

Betalning via Swish går bra!

Kom till Chilemanifestationen 17/10 på Sergels torg kl 12-13 och/eller till stödmanifestationen för Julian Assange på Mynttorget 23/10 kl 16-17 och köp!

Jag kan också sända per post: 50 kr + 44 kr (porto) + 4 kr (kuvert)=98 kr.

Maila

Jag publicerar nedan texten på första sidan som presenterar själva Fredsalmanackan. I almanackan finns som sagt 12 sidor med bra text om fred och krig.


FREDSBUDSKAP I EN FARLIG TID

Vi lever i en farlig tid. En förkrigstid. Krigsförberedelser pågår i Sverige, i vårt närområde såväl som i Europa. Vägar breddas och nya byggs, hamnar och flygplatser byggts ut och broar förstärks, för att kunna bära tung militär trafik. I Sverige har Luleå flygplats byggts ut och Arlanda står på tur. En sektion av flygplatsen har upplåtits för Natos plan. I Skellefteå och Gävle hamn har eller ska utbyggnad ske, samma sak med Tofta skjutfält på Gotland.

Uppskrämda människor i Centraleuropa vittnar om hundratals transporter av stridsvagnar, pansarfordon och annan krigsutrustning på väg österut, bland annat till Ukraina och Polen. Hela forna Östeuropa är nu medlemmar i Nato. Man undrar varför dessa mängder va- pen transporteras närmare den ryska gränsen.

Värdlandsavtalet med Nato, som Sveriges riksdag röstade fram i maj 2016, är också en krigsförberedelse. Den ger Nato/USA rätt att angripa ett tredje land från svenskt territorium. Inga undantag finns för kärnvapen i avtalstexten.

Den neutraliserande säkerhetsbuffert mellan supermakterna, som det neutrala Sverige och Finland utgjorde, finns inte längre. Det har förvandlat Östersjön, tidigare kallat ”FREDENS HAV”, till ett riskområde för kärnvapenkrig.

Avtalet har hindrat Sverige att skriva under FN:s konvention för ett globalt kärnvapen- förbud, där all beröring med kärnvapen förbjuds. Tvärtemot vad Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström påstod är förbudstexten tydlig och det var därför USA hotade med uteblivet militärt samarbete om vår regering undertecknade konventionen.

Det som avsevärt skulle minska krigsrisken i vårt närområde har politikerna valt bort. Så nu sitter vi som gisslan hos världens farligaste och starkaste kärnvapenmakt.
Hur många svenska medborgare känner till att vi kan bli avfyrningsramp för Natos kärnvapen, de ständigt pågående krigsövningar i vårt land och den stora, mycket omfattande och kostsamma krigsövningen AUROA 2020?

Hur många känner till att Sverige hjälper USA med avlyssning av ryska kablar i Östersjön, där FRA på Lovön utanför Stockholm spelar en nyckelroll? Och att Esrange, världens största nedladdningsstation för satellitbilder, förser krigförande länder med bilder att använda vid bombanfall. Att Vidsel Test Range upplåts till bland andra Israel för träning av bombning med vit fosfor, som använts i Gaza mot värnlösa palestinier.

Väldigt få människor vet vad som pågår i vårt land. Därför vilar ansvaret på oss som vet, att berätta. För massmedia tiger eller upprepar som ett mantra ”rysk aggression”. Det var efter den fascistiska statskuppen i Ukraina som Sverige slagit in på denna farliga väg att släppa in USA och Nato fullt ut.

Vi, 12 organisationer som medverkar i denna kalender, vill berätta om detta. För att skapa det tryck underifrån som sätter press på våra politiker att agera för vår gemensamma säkerhet.

Politikerna följer inte folkviljan. Enligt Sifos opinionsundersökning i februari 2016 ville 57 procent av de tillfrågade inte att Sveriges riksdag skulle rösta fram Värdlandsavtalet.
Sifoundersökningar 2017 och 2018 visar att 78 procent av de tillfrågade vill att Sveriges regering och riksdag under- tecknar och ratificerar FN:s kärnvapenförbud.

En opinionsundersökning som EU genomförde i september 2019 i fjorton länder, där 60 000 människor tillfrågats, visar att över 50 procent – i Sverige 68 procent – vill att deras land förblir neutralt i en konflikt mellan USA och Ryssland.

RIV UPP VÄRDLANDSAVTALET MED NATO!
SKRIV UNDER FN:s KONVENTION OM ETT GLOBALT KÄRNVAPENFÖRBUD!

Föregående artikelRysslands utrikesminister Lavrov säger att Moskva kan stoppa dialogen om EU inte respekterar Ryssland
Nästa artikelSolidaritet med våldsoffren i Chile! Sergels torg lördag kl 12-14!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here