Läs Folket i Bild Kulturfront!

0
945

 

Folket i Bild Kulturfront är en sant oberoende månadstidning och förening som startade 1972. Tidningen tar alltså inte emot statsstöd. Jag var med i starten redan och har sålt den många gånger ute på gator och torg och vid olika möten.

Den arbetar och publicerar olika artiklar efter parollerna Antiimperialism, Yttrandefrihet och För folkets kultur.

Vilken annan sådan tidning finns i Sverige? Ingen!

Startprenumeration 4 nummer för endast 100 kr via !" target="_blank">!

Prislista:
Lösnummer 49:-
Startprenum. (4 nr) 100:-Helår 610:-
Halvår 350:-
Två-årsprenumeration 1110:-
Utland helår 895:-
Utland halvår 490:-

”Genom att prenumerera på Folket i Bild/Kulturfront stöder du ett fritt och demokratiskt mediealternativ. Genom att bli medlem blir du en del av den rörelse som bär fram en av Sveriges främsta kulturtidskrifter. Genom att stödja oss säkrar du en sant oberoende röst.”

Webbplats:http://www.fib.se/

Vad kan tidningen exempelvis innehålla?

Aprilnumret: Där fanns tre korta artiklar om kriget i Ukraina och världsläget. FIB/K tillåter i motsats till vanliga media debatt med olika synpunkter på kriget och dess orsaker. Vid årsstämman lördagen 22/4 diskuterades motionen ”Ryssland ut ur Ukraina” ingående i 25 lugna, sakliga inlägg där parterna kom varandra närmare. Den avvisades nästan enhälligt.

Artiklar

Väst vill inte förstå Ukrainakonflikten. Om mötet med Jacques Baud och Sven Hirdman. Så saboterades fredsförslagen (Om Minskavtalen).

Världsbilden går isär (Unipolär eller mutipolär värld?)

Det är i religionen laddningen finns. Intervju med förre ärkebiskopen, fredsaktivisten KG Hammar.

Jordbruksmarken fortsätter att minska

Konferensen som media ratade. Intervju med läkaren Sven Román om konferensen ”Pandemic strategies – lessons and consequences” i Stockholm i februari (Om Covid).

Fotandet gav mig nya öppningar. Om Marco Benavides.

”Måleri är stum poesi”. Om konstnären Lotte Laserstein.

Kaosdemonen. Dikt av Håkan Julander.

Ur en bok i vardande. Av Anders Björnsson.

Varje nummer innehåller också FIB i korthet Inrikes och ”Utrikes” med nyheter och recensioner, många bilder, ett korsord och på baksidan en bild från Satirarkivet!

  • Och du kan nu läsa e-FIB/K på din dator eller i mobilen!

Ur verksamhetsberättelsen för Stockholmsavdelningen, en av sju avdelningar

Medlemsmöten

Fyra medlemsmöten har hållits, jämfört med inget möte 2021, med omkring 10-20 deltagare. Samtliga följdes av ganska livlig diskussion med många deltagare. Mötena skedde under hösten 2022 och behandlade:

Frågan om svenskt medlemskap i Nato. Via Zoom. 19/4.

Utställningen ”HUMANITET”. (6/9 2022)

Utställningen Tecknaruppropet Moment 2022 Nej till kärnvapen och Nato. Medlemsmöte under rubriken ”Bilden som vapen” 17/10).

Boken ”Liberalismen: en kontrahistoria” av Domenico Lusordo presenterades av översättaren Erik Göthe. (8/11).

 

Dessa tre möten genomfördes som ett försök att knyta avdelningens mötesverksamhet till texter i tidningen FiB/K – med målet att skapa ett samtal med medlemmar och prenumeranter kring tidningen.

Utåtriktad verksamhet

Den utåtriktade verksamheten har utmärkts av ökad aktivitet på flera områden.

Insatser mot svenskt Natomedlemskap.

Svenska Fredskommittén tog i maj 2022 initiativ till ett nationellt samarbete mot svenskt Natomedlemskap. Avd 5 av FiB/K tog stor del i igångsättningen av detta i Stockholm tillsammans med föreningen Nej till Nato. Under våren genomfördes flera offentliga torgmöten med FiB/K avd 5 som medarrangör. Flygblad delades ut vid möten och under manifestationer 1 maj. Avdelningen deltog också som medarrangör för demonstration initierad av Ung Vänster 7 maj. Efter ett nationellt digitalt möte sammankallat av Svenska Fredskommittén och ett 40-tal föreningar representerade i början av augusti bildades det nationella ”Nätverk mot svenskt Natomedlemskap” med en gemensam plattform. Medlemmar i avdelningen har varit mycket aktiva i Nätverkets arbete. Eva Myrdal har varit sammankallande för Nätverket i Stockholmsområdet. Torsdag varje vecka har flygblad delats ut i olika förorter (från augusti koncentrerat till fyra förorter i

Västerort) av 10-15 aktivister (däribland medlemmar av avd 5), och ibland har tal hållits. Ett möte i Nätverkets regi hölls 16 december i Rinkeby Folkets Hus.

”Stödkommittén för Julian Assange”. Flera medlemmar har varit aktiva i “Stödkommittén” och opinionsarbete för yttrandefrihet och mot “Spionerilagen”, bl.a. som talare . Avdelningen var också medarrangör i möten anordnade av “Stödkommittén” – se nedan. Avdelningen har skaffat och ibland betalat polistillstånd.

Utåtriktade möten i samarrangemang

· Stefan Lindgren presenterar sin bok ”Vitare kan tvätten aldrig bli”. Sammarrangemang med Folkrörelsen Nej till EU på Solidaritetshuset. 3/4

· ”Hur mår arbetarlitteraturen?” Nina van den Brink presenterade sin bok om Maja Eklöf och Rasmus Landström talade om arbetarlitteratur. Samarrangemang med Hornstulls bibliotek”. 24/5.

· Julian Assange och hoten mot yttrande-och pressfriheten. Möte Katasalen på ABF. Samarrangemang med Stödkommittén för Julian Assange (huvudarrangör), Teater Tribunal, IrakSolidaritet, Sveriges Fredsråd och Diem 25 Stockholm. 9/10.

· Visning av filmen Ithaka om Julian Assange och hans familj på biografen Tellus. Samarrangemang med ”Stödkommittén för Julian Assange” (huvudarrangör), 25/10.

· Stefania Maurizi talar om “Secret Power”, Julian Assange, Wikileaks och Sverige. Samarrangemang med Stödkommittén för Julian Assange (huvudarrangör), Reportrar utan gränser, Teater Tribunalen och Iraksolidaritet. 7/2 2023.

Avdelningen och styrelsen har under 2022 visat större aktivitet än på många år. Vi har ägnat ökad uppmärksamhet åt tidningsfrågan, och klart ökad utåtriktad aktivitet på olika områden samtidigt som vi haft tre medlemsmöten.

Anders Romelsjö, f.d. ordförande. Avgick vid årsmötet i februari då Eva Myrdal valdes till ordförande.

 

Föregående artikelThe Great Food Reset har börjat – Vi förlorar alla på det globala kriget mot jordbrukarna
Nästa artikelUtrikesministrarna: ”Vi har mycket gemensamt med USA” (med dess brutala krig som dödar miljoner, dess illegala sanktioner och (kärnvapen)upprustning)
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here