Leve den Internationella Kvinnodagen 2024! Fortfarande radikal och socialistisk? Få manifestationer

21
3541

 

Idag 8 mars är det den Internationella Kvinnodagen! Hittar mycket litet om evenemang ”på nätet”, i ett läge då inte minst kvinnor drabbas av krigen i Gaza, i Ukraina, Syrien, Jemen!

Och SvT Nyheter rapporterar att lönerna för kvinnor är 20 % lägre än för männen och att det kan ta generationer innan detta ändras.

”Sveriges kvinnoorganisationer” ordnar dok en manifestation i Stockhom ”Demonstrera på Internationella kvinnodagen! 8-marskommittén demonstrerar i år under parollen Organisera dig, kräv din rätt! På arbetet och för makten över våra kroppar. Uppsamling sker på Södermalmstorg kl.16.00 och demonstrationen går till Medborgarplatsen.

En dag med feminism och rättvisa, brandtal, musik och pepp! Demonstrationen arrangeras som tidigare år av 8 mars-kommittén, som består av en sammanslutning av flera politiska partier och organisationer. Med årets tema vill de trycka på vikten av bred feministisk organisering och solidaritet över alla gränser.

Huvudtalare på Södermalmstorg och Medborgarplatsen är:

Ferah Bozcali, Kurdiska kvinnoföreningen AMARA
Lawen Redar, Socialdemokraterna Stockholm
Nooshi Dagostar, Vänsterpartiet
Victoria Kawesa, Feministiskt initiativ
Årets konferencierer är systrarna Tiffany och Bianca Kronlöf. I brandtalsracet ingår talare från Grön Ungdom, Unga Feminister, SUF, Varken hora eller kuvad, SSU, RKU, Ung Vänster, S-kvinnor, KFKY, Kvinnor för fred, Kurdiska mödrar och Stjärnjouren.”

Den Internationella Kvinnodagen har till till stor del mist sin socialistiska profil, som så mycket annat. Amnesty International skriver i ett upprop ”FÖR ALLA KVINNOR, ALLTID.
Varje dag blir miljontals kvinnor och flickor utsatta för fysiskt och sexuellt våld av män i sin närhet. Det kan vara en pojkvän. En pappa. En kompis. Och förövarna går nästan alltid fria.

På internationella kvinnodagen samlas människor och organisationer världen över för att hylla kampen och arbetet för kvinnors rättigheter. År 2024 är dagen fortfarande smärtsamt aktuell. Vi behöver fortfarande kämpa för självklara rättigheter som rätten att inte utsättas för diskriminering eller våld, rätten till hälsa, lika skydd inför lagen och rätten att själva bestämma över våra kroppar och liv. ” Kvinna till kvinna uppmärksammar dagen på sin hemsida men annonserar inte heller arrangemang. EU-parlamentet annonserar ”Internationella kvinnodagen 2024: Parlamentet tittar på jämställdhet inom idrotten”.

Eskilstuna-kuriren anser att det är ”Hög tid att skrota internationella kvinnodagen.”

(Internationella kvinnodagen nämndes i artikel på DN Debatt 8 mars 2021. DN Debatt. ”Den feministiska regeringen har inte förbättrat kvinnors liv” Där står ”I dag på internationella kvinnodagen släpper Sveriges kvinnolobby tillsammans med ett 20-tal kvinnoorganisationer rapporten ”Kvinnor i Sverige 2021” om kvinnors villkor i Sverige. Den visar att ojämställdheten är bestående, att kvinnors liv har försämrats på en rad områden de senaste fem åren och att regeringen saknar politik för att bryta utvecklingen.” Mycket vioktiga frågor i sig. Jag ger en historik nedan och nämner evenemanget förra året!


Internationella Kvinnodagen.

Internationella Kvinnodagen var från början en radikal, ja tidvis på sina ställen närmast en revolutionär och socialistisk manifestation. Sedan har även borgerliga och reaktionära organisationer kommit att fira 8 mars och ändrat dagen i dess revolutionära innehåll och fina historik av kamp för bättre villkor, som var internationella kvinnodagens ursprung. Men manifestationer i linje med den ursprungliga Kvinnodagen sker också.

År 1910 föreslog socialisten Clara Zetkin i Tyskland, inspirerad av kvinnorörelsen bland arbetarkvinnor i USA, vid den andra internationella konferensen för arbetande kvinnor inom Socialistinternationalen att en internationell kvinnodag borde anordnas bland annat för att hedra rörelsen för kvinnors rätt och att hjälpa till att uppnå allmän rösträtt för kvinnor. Förslaget godtogs enhälligt av över 100 kvinnor från 17 länder. Inget bestämt datum bestämdes dock.

Clara Zetkin

Clara Zetkin
Den första Internationella Kvinnodagen (IK) hölls sedan den 19 mars 1911 i Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz, där mer än en miljon kvinnor och män deltog. Förutom rösträtt, krävde de rätt till arbete, yrkesutbildning och slut på diskriminering på arbetsplatserna. Datumet valdes av kvinnor från Tyskland.

År 1913 ändrades datumet till 8:de mars för att fira viktiga händelser som inträffat den dagen. Den 8 mars 1857 hade kvinnliga textilarbetare i New York för första gången protesterat mot inhumana arbetsvillkor, 12-timmars arbetsdag och låga löner. De protesterade attackerades och skingrades av polisen. I mars 1915 bildade dessa kvinnor sin första fackförening. 8 mars 1908 demonstrerade 15.000 kvinnor i New York för kortare arbetstid, bättre lön, rösträtt och slut på barnarbete. De antog parollen ”Bröd och rosor”, med bröd som symboliser för ekonomisk trygghet och rosor förbättre livskvalitet. I maj samma år utsåg socialistiska partiet i USA sista söndagen i februari till nationell kvinnodag som för första gången hölls över hela USA 1909.
IK symbol untitled

Snart började kvinnor i Europa firar kvinnodagen samma dag. Det var då som Clara Zetkin lade fram förslaget om en internationell kvinnodag. Den 25 mars 1911 dog över 140 arbetande flickor i en tragisk brand i USA, vilket hade en långtgående effekt på arbetsrätten i USA och gav kraft åt Internationella Kvinnodagen (IK).

1913 arrangerade kvinnor i Ryssland sin första internationella kvinnodag. Runtom i Europa protesterade kvinnor år 1914 antingen mot kriget eller för att visa solidaritet med förtryckta kvinnor. En känd IK ordnades 8 mars (24/2 i rysk tideräkning) 1917 i Ryssland som en strejk för ”bröd och fred” av kvinnorna i S:t Petersburg. Både Clara Zetkin och Alexandra Kollontaj deltog. Denna strejk blev en del av februarirevolutionen som tvingade tsaren att abdikera.

I Sovjetunionen blev 8 mars en nationell helgdag som en hyllning till ”de heroiska kvinnliga arbetarna”. Sedan dess har 8 mars vuxit i betydelse och dagen har markerat en växande medvetenhet om kvinnors rättigheter runtom i världen. De stora framsteg som skedde för kvinnors rättigheter i Sovjetunionen blev en inspirationskälla för kvinnor i hela världen. Den kinesiska revolutionen 1949 visade hur kvinnor kan väckas till förändring även i en av de mest efterblivna länderna i världen. De gigantiska framstegen bland kvinnor i socialistiska Kina var ett levande exempel på kvinnor i hela tredje världen. Särskilt den stora proletära kulturrevolutionen, och dess konsekventa angrepp på feodalt konfucianskt tänkande var betydelsefull för ytterligare frigörelse för kvinnor i Kina.

1960-talet och början av 1970-talet såg ett starkt demokratiskt uppsving i de kapitalistiska länderna Kraftfulla nationella befrielserörelser i tredje världen vitaliserade kvinnorörelsens utveckling. Rörelsens framgångar medförde imperialisterna försökte förstöra den genom samarbetsalternativ och avleda den till för dem acceptabla kanaler. Detta medförde att stora företag eller statligt finansierade frivilligorganisationer häftigt angrep socialismen och i stället förde fram en borgerlig form av feminism. Processen kulminerade i att FN officiellt erkände 8 mars som Internationella Kvinnodagen 1977. Sedan dess har de mest borgerliga och reaktionära organisationer också kommit att ”fira” 8 mars och berövat dagen dess revolutionära innehåll och fina historik av kamp för bättre villkor, som var internationella kvinnodagens ursprung.

Denna process ytterligare katalyserades då socialismen upphörde i Sovjetunionen, och senare i Kina.

Den internationella kvinnodagen lever bland de förtryckta kvinnor i världen. Det tillfälliga bakslaget för den kommunistiska rörelsen och socialismen och återupprättandet av kapitalism och imperialism har drabbat kvinnorna hårt. Globaliseringen och den krassa konsumismen har medfört en kraftigt ökad kommersialisering av kvinnor. Den kosmetiska industrin, turismen och borgerliga media har exploaterat kvinnorkroppen som aldrig förr, utan respekt för individualitet. Detta, tillsammans med massfattigdom, har lett till att stora grupper kvinnor har tvingats vända sig till prostitution i östra Europa, Östasien, Nepal, etc. Samtidigt har det skett en ökning av religiös fundamentalism. Olika sekter i hela världen driver kvinnor tillbaka till ett medeltida tillstånd. Pressad mellan dessa två ytterligheter känner dagens kvinnor, mer än någonsin tidigare, behov av uppskattning, självrespekt och jämlikhet med sina manliga motsvarigheter.

8 mars har därför egentligen ännu större betydelse idag.


Kvinnokamp mot nedskärningarna!

Den åttionde mars 2020 ordnades som vanligt diverse manifestationer. Jag påminner bara om en stor manifestation ”Kvinnokamp mot nedskärningarna!” med 14 organisationer i Stockholm. Facebook. Om evenemanget.

Vi har på senaste tiden bevittnat nedskärningar i vården som drabbar kvinnor allra hårdast eftersom vårdyrket är det mest kvinnodominerade i hela Sverige. På internationella kvinnodagen – den 8 mars, samlas vi för att protestera mot den kapitalistiska politik man fört som missgynnar kvinnor. Vi är många som vill se en förändring.
Vi kräver att:
– Stoppa nedskärningarna och utförsäljningarna i offentlig sektor!
– De stora företagen och rika höginkomsttagarna ska betala, istället för att arbetande kvinnor slits ut

Vi samlas den 8 mars kl 13.00 2020 på Sergels Torg och tågar sedan tillsammans för att samlas på Norra Bantorget.

8e mars-kommitén består av:
Ung Vänster Storstockholom
Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm
Revolutionär Pride Stockholm
Kurdiska Kvinnorådet Amara
Allt åt Alla
Rättvisepartiet Socialisterna
RKU Stockholm
Revolution
Kommunistiska Partiet Stockholm
PeaceWorks Stockholm
Kvinnoförbundet Sara
Unga Feminister
Iranska Kommunistiska Partiet
Karzar Iranska Kvinnor

Föregående artikelJens Stoltenberg om Natos utvidgning – Är han en ”Putinkramare”?
Nästa artikelMånga förutspådde att Natos expansion skulle leda till krig. Dessa varningar ignorerades
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

21 KOMMENTARER

 1. ”• att eliminera de patriarkala strukturer som underordnar kvinnor”

  Jaa…. Enligt media har den tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson (c) brutit mot den första förordningen i 8:e marskommittén. Det är tråkigt men sant, om det nu är sant alltså. Vilket jag inte särskilt ifrågasätter eller försvarar. Däremot har jag i färskt minne den kollektiva skuldsättningen av män i den så kallade #metoo rörelsen som blommade upp för mindre än ett år sedan. Jag blev inte särskilt imponerad, tyckte ibland den var rent osmaklig.

  Jag är orolig för att männen viker ned sig för den attackerande kvinnorörelsen. Ungefär som i ett äktenskap när kvinnan plötsligt tar makten och börjar bestämma. Jag läste senast idag att kvinnor börjar ta makten inom det privata näringslivet. Saken presenterades också av en kvinna ur näringslivets organisation. Vart tog männen vägen som en gång byggt upp näringslivet? Det känns lite som Leif Östling ”Vad f-n får jag för pengarna” är den sista som ryter ifrån inom näringslivets radikalisering. Jag tycker om kvinnor men anser att manliga män är ett ofrånkomligt villkor för samhällets fortlevnad. Jag ser gärna förnuftiga lugna och trygga män på samhällets högre positioner. Det ger mig trygghet och en garanti mot förändringar som kan vanställa samhället genom förhastade och ogenomtänkta beslut. Vad gäller riksdagsmannen ovan ser jag det inträffade som ett svek mot något som kunde varit mycket bättre. En mycket tragisk händelse, om det nu är sant alltså.

  • @arbetarklass 8 mars, 2019 At 13:07
   Det är faktiskt väldigt intressant att läsa dessa inlägg och jämföra.
   I Kina är kvinnan inte underordnad idag. Tvärt om, kvinnor är uppfostrade att familjen är deras ansvar. Utåt representerar mannen familjen, men kvinna är den som i verkligheten har befälet när det gäller hemmet. Det är som ett axiom, inte lönt att diskutera. Det är bara så. Männen klagar skämtsamt att dom bara är ett inventarium, var värdering beror på hennes humör.

   Metoo var inte välkommet i Kina, av kvinnorna, som gjorde slarvsylta av det på webben.

   Det är alltså kvinnan i ett äktenskap tar makten och bestämmer. En amerikan berättade för mig att när han gifte sig var den första regeln som frun satte, det skulle bli ett kinesiskt äktenskap, det var hon som skulle sköta ekonomin och bestämma i hemmet. Trettio år senare är han nöjd. Egentligen väldigt bra. Allt diskuteras, och inget ha någonsin saknats mig, inklusive en kall är i kylskåpet när andan faller på.

 2. SKP bjuder in till öppet möte i Uppsala Lördagen den 9 mars klockan 16.00 Flogstavägen 29 A (Palestinska Folkets Förenings lokal).
  SKP Stockholm och kommunister från andra länder firar den Internationella kvinnodagen med musik, samtal om politik och kvinnofrågor fredagen den 8 mars klockan 18.00 i Victor Jara-föreningens lokal, Pontonjärgatan 36 B.
  SKP Malmö uppmärksammar den Internationella Kvinnodagen lördagen den 9 mars klockan 14.00 i vår egen lokal, Ystadsvägen 32.
  Alla är hjärtligt välkomna!

 3. Anders, du skriver: ”En känd IK ordnades 8 mars (24/2 i rysk tideräkning) 1917 i Ryssland som en strejk för “bröd och fred” av kvinnorna i S:t Petersburg. Både Clara Zetkin och Alexandra Kollontaj deltog. Denna strejk blev en del av februarirevolutionen som tvingade tsaren att abdikera.”

  1. Det var den 23 februari, rysk tideräkning, tretton dagars skillnad, tolv dagar under 1800-talet.
  2. Att 8 mars skulle vara en ”Internationell kvinnodag” beslöts 1921 på ett Kominternmöte, på förslag av Clara Zetkin.
  3. Varken Clara Zetkin eller Alexandra Kollontaj var i Petrograd eller ens Ryssland denna dag. Var CZ befann sig vet jag inte men AK var i Oslo.
  4. När kvinnorna i Ryssland 1913 mycket riktigt ordnade sin första kvinnodag gjorde man det på söndagen 2 (15) mars. Det var i traditionen i Europa att ha den på en söndag då ju folk var lediga från jobbet.
  5. 1914 inträffade kvinnodagen den 8 mars – därför att det var en söndag.
  6. När kvinnorna i Petrograd 23 februari (8 mars) 1917 går ut och demonstrerar är det enbart för att protestera mot dyrtiden och bristen på bröd, om fred sades inget. Att det just blev denna dag berodde på att en tids bitande kyla med ner till -20 plötsligt hade förbytts till -5 till -10. (Jag har en fil med alla meteorologiska observationer från Petrograd 1917).
  7. Jag har i mitt arkiv en pdf fil med de första månadernas utgåvor av Pravda. Där kan man den 5(18) mars läsa hur en av tidningens medarbetare, Lenins lillasyster Maria, i tron att det fanns en kvinnodag den 23 februari, gör en efterhandskonstruktion. Hon skriver: “Den 23 februari, på Kvinnodagen, utlystes strejk på de flesta fabriker och arbetsplatser. Kvinnorna var i en mycket militant stämning – inte bara de kvinnliga arbetarna, utan också den stora massan av kvinnor som köat för bröd och fotogen.”

  Det viktiga här är inte datumen, utan att den gängse tolkningen gör utbrottet av ”februarirevolutionen” till en medveten politisk handling, medan min tolkning gör det till en i t i d e n slumpmässig handling. Obs orden ”i tiden”; att det skulle bli en revolution den våren var många säkra på – men inte Lenin nere i Schweiz!

  Referenser: https://www.lindelof.nu/kvinnorna-och-februarirevolutionen-del-1-av-3/ . . .2-av-3/ och . . .3-av-3/

 4. Den Internationella kvinnodagen utformades som en firande av kvinnors rättigheter, har blivit kapad av globalisterna, Rothschild bank och vasallen George Soros, som privat äger alla ”nationella” banker i nästan alla länder i världen.
  Både kapitalism och kommunism infiltreras och missbrukas i viss utsträckning.
  Pedro Sanchez, till exempel spansk socialist, är en Bilderberger, möter i hemlighet med George Soros. Kuba, Venezuela, Bolivia (Evo), socialistiska / kommunistiska ländernas ”nationella” banker ägs privat av Rothschilds.
  De infiltrerade också feministiska rörelsen för att avleda uppmärksamheten från dem och mobilisera människor att slåss mot deras fiender. förvandlades till en pseudo-feministisk mardröm.
  När den tyska marxist aktivisten och kvinnors rättighetsförespråkare Clara Zetkin lade fram idén om Internationella kvinnodagen i Köpenhamn 1910, kunde hon inte ha förstått hur illa det skulle förråda både dess feministiska och socialistiska rötter.
  En tradition som blivit kapad
  Tyvärr har Internationella kvinnodagen förvandlats till en temapark komplett med matchande T-shirts, må bra klichéer och paroller. Det har kapats inte bara av kvinnoledda medier, företagsmärken, kapitalister och akademiker, utan av de värsta fallen av dagens fjärde våg ”feminister”.
  På webbplatser kan du köpa biljetter till evenemang i ditt område, inklusive ledarskapstoppmöten, nätverk och kvinnliga empowerment-evenemang som talar om jämlikhet, mångfald och inkludering, om du har råd med avgiften. Biljetter till det tre timmars ”Think Women’s Networking” evenemanget vid Institute of Director i London till exempel är 96 £.Dess ödmjuka ursprung verkar långt borta när du går till den officiella webbplatsen och ser partners inklusive McDonalds, Amazon, Oracle och Diageo och andra stora multinationella företag ”som är engagerade i att skapa en jämställd värld.”
  Zetkin skulle bliförskräckt om hon såg hur kommodifierat det har blivit, med kapitalister som matar det. Vi får höra att vi behöver dem för att hålla handen, medan de säljer oss saker – helst med deras varumärke eller slogan på det.
  Det sista som kvinnor behöver är varumärken och företag som berättar vad vi ska göra, samtidigt som de predikar om kvoter för kvinnor i styrelserum och lika lön.
  Kvinnor behöver inte gimmicks eller marknadsföring, doftande 300 $ -ljus från Gwyneth Paltrow, vaginahattar eller aktivister som skriker från hustaket.
  Låt oss fira varandra och alla de som kämpar för kvinnors rättigheter under dagen.
  https://www.rt.com/op-ed/482591-women-day-feminism-woke/

 5. Eftersom 51% är kvinnor, samt har rösträtt, borde nu jämlikhet råda mellan män och kvinnor. Fred borde härska på jorden. Alla barn borde ha armar och ben intakta. Fredliga partier för nationell demokrati och jämlikhet lyser dock med sin frånvaro och demokratin försvinner allt mer bort i Brysselmakt och plutokrati.

  Allt fler flickebarn i Sverige råkar ut för könsstympning och gruppvåldtäkter. Kulor och granater skapar skräck i vårt samhälle. Kvinnorna har förvaltat sin chans dåligt, eller så har kvinnor i allmänhet morbid humor, lika morbid humor som män i allmänhet.

  • Med all den invandring av framförallt unga män från Mellanöstern som skett de senaste årtiondena kan omöjligen 51% procent av folket i Sverige vara kvinnor!

   • Det har invandrat ganska många finskor förut, ty i slutet av WWII fanns sju kvinnor för en man i Finland. På sjuttiotalet var finskorna de invandrade männens lycka.

 6. Med anledning av den Internationella Kvinnodagen den 8 Mars 2021 ger jag härmed en eloge till alla kvinnor..

  De ryska kvinnorna är dock speciella. En av dessa (en mycket speciell och unik kvinna) har, vilket jag uppriktigt tror, av högre makter blivit utvald att bli min hustru, min egen ängel.

  Den ryska revolutionen inleddes på internationella kvinnodagen 1917. Arbetarkvinnorna i Petrograd hade fått nog: nog av krig och svält, nog av att bära den dubbla bördan av både lönearbete och hushållsarbete, medan miljontals av deras män slaktades i kriget.
  Den 8 mars bestämde sig kvinnorna för att gå ut i strejk, och krävde att männen skulle delta. Arbetarna gick ut i strejk, demonstrerade och knöt band med soldaterna. Fem dagar senare avgick tsaren och den ryska revolutionen bröt ut. Nio månader senare innebar oktoberrevolutionen ett kvalitativt språng framåt för kvinnors villkor, genom den nya sovjetiska regimen.
  Rysslands kvinnor spelade inte bara en avgörande roll i februarirevolutionen, utan var involverade i revolutionärt arbete redan innan revolutionen. Kvinnornas villkor i Tsarryssland (ett underutvecklat land med tusentals år av patriarkal kultur) var fruktansvärda. Bolsjevikerna gjorde mycket för att organisera kvinnor, genom att förena arbetarklassen oavsett kön, etnicitet, religion och så vidare. Detta var avgörande för arbetarnas seger i oktober 1917.
  https://www.marxist.se/lasguide-kvinnor-och-den-ryska-revolutionen

 7. Kvinnodagen i Kina kom och gick som vanligt, utan oväsen, men med mycket aktivitet. Man anordnade möten för att arrangera blommor, en traditionell kinesisk konst art som kallas ”blommornas väg”, eller Huādào 花道, på kinesiska. Begreppet är svåröversatt, men meningen är att blommorna visar vägen och leder sinnet och känslan till harmoni, lugn, stillhet, frid och tillfredsställelse. Konstarten är en del av begreppet ”YaJi” (雅集), vilket betyder mästarnas traditionella konstarter. Den uppstod under ”vår- och höstperioden” som varade i cirka 300 år från år 770 till 476 f.Kr. Detta var också de stora filosofernas tider som KungFuTzi, bättre känd som Confucius, och LaoZi. Att arrangera blommor var en del av filosofi, och utövades huvudsakligen av män i templen. 2,500 år senare importerade japanerna den, gjorde om den till dekoration och kalla den Ikebana, vilket betyder ”levande blommor”. Andra grupper reste upp i bergen och tog det lugnt och filosoferade. Män är lika välkomna, och flera hängde med.

  Kvinnan har alltid haft en mycket stark ställning i det kinesiska samhället, speciellt i hemmet, men har nästan aldrig varit synlig och prominent. Det har bara funnits en kvinnlig kejsare, WuZetian, 624-705, som även gick till historien som en av Kinas skickligaste ledare, men kvinnor har de facto ofta regerat Kina under staten Kinas 2,200-åriga historia. Ett par av de mest välkända, tyvärr ganska okända i väst, är Dowager Cixi (1835-1908) som i verkligheten regerade i 47 år. En annan är Soong Ching-ling, (1893-1981), som var den som verkligen styrde Kina, även under Mao Zedong tiden. Det var hon som såg till att grunda kommunistpartiet 1921 som en revolutionär folkrörelse, vilket det har förblivit till denna dag, trots västpropagandan. Efter sin död hedrades med titeln, ”Hederspresident för Folkrepubliken Kina”.

  Radikalister och extremister som Metoo är föraktade av kvinnor i Kina, och behandlas regelmässigt mycket nedsättande och med uttryck som bäst inte återges skrift.

 8. Jag upplever att den internationella kvinnodagen 8 mars numera tystas ned av den demokratiska världen.

  Men i Ryssland firas dagen i vanlig ordning.
  Idag har det kommit flera album på Youtube med ryska låtar och musik som ger ära åt kvinnor på deras dag.

  Tystas ned förmodligen därför internationella kvinnodagen uppkom i Ryssland.
  För övrigt tycker jag innehållet väl stämmer överens med Västvärldens demokratiska värderingar.

  Avståndstagande från Västvärlden måste därför ha med rasism att göra.
  Uppmärksamheten och firandet duger inte därför det har med ryssar att göra.

  Jag tycker tvärt om.
  Ryssar verkar vara bra, fredliga och vänligt sinnade människor.
  Som om de hade fått en bättre uppfostran än Västvärldens människor.
  Generellt i en jämförelse.
  På individnivå är det naturligtvis annorlunda.

  Jag tror kapitalism gör människor mindre mänskliga.
  Kommunisterna på sin tid talade om kapitalismens alienation av människan.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alienation

  Kapitalismens effektiva produktutveckling har medfört jag blivit en del av den här alienationen av människan.
  Jag har upplevt det passat mig.
  Många vill jobba med människor som yrke.
  Men jag har aldrig direkt haft den önskan.
  Även om jag känt påtryckningarna från samhället och som förvisso påverkat mig.
  Mitt intresse har mer legat åt hantverkaren.
  Jag tror det beror på det genetiska arvet.
  Som formar människor olika.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here