Maidan 10 år. Vad hände och varför?

8
1106
Högersektorn på Maidan 2014. By Аимаина хикари – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32473112

Det är nu 10 år sedan protesterna på Maidan startade. Jag har lyssnat på Fredrik Wahlströms som vanligt ensidiga och osakliga rapporteringen på radion. Liksom i ett program i söndags kväll på SvT ”Dokumentär”. Bryter grovt mot uppgiften för dessa medier som betalas av skattemedel.

Bakgrund
I november 2013 erbjöd sig Ryssland att betala Ukrainas statsskuld på 15 miljarder euro och erbjöd därtill extra låga gaspriser. Det var mycket mycket bättre än EU:s bud på 600 miljoner euro. En våldsam hets och demonisering av budet, Ryssland och Putin tog vid.
11 december 2013 tog demonstranter emot kakor från Victoria Nuland på Majdantorget i Kiev. Enligt Nuland hade USA satsat 5 miljarder dollar under 20 års tid på s.k. ”demokratiutveckling” i Ukraina. Nulands kakor och amerikanska ”demokratiseringsbidrag” backades upp av en välregisserad propagandakampanj. Förutom USA har även ett stort antal icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) skyfflat in pengar i Ukraina. NGO-organisationerna har beskrivits som ”imperiets missionärer”.[]

”National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation nära CIA som i början av 1980-talet började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finansieras ur den amerikanska statskassan).

En intensiv propagandakampanj blev som vanligt en viktig del i USA:s förberedelser inför det som skulle komma. Ett halvår innan Majdan-kuppen kunde en märkbart förhöjd nivå vad gäller russofobiska stämningar noteras i de västliga massmedierna, inklusive de svenska. Framträdande politiker, som Carl Bildt, dök upp på torget Maidan i Kiev, där beväpnade fascister fanns bland majoriteten fredliga demonstranter (tänk om framstående utländska politiker dykt upp vid de stora demonstrationerna i USA 2011-2012 ”Occupy Wall Street”)

Victoria Nuland 2021

I slutet av januari 2014 satt Victoria Nuland i ett telefonsamtal med USA:s Kiev-ambassadör Geoffrey Pyatt. De båda diskuterade ukrainska ministerposter. Enligt Nuland skulle Jatsenjuk passa bra till posten som Ukrainas premiärminister. Deras konversation avlyssnades och spelades in. Nuland medgav att samtalet hade ägt rum, men dess innehåll tystades snabbt ner i västmedierna. Jatsenjuk blev Ukrainas nye premiärminister, precis som USA hade ”önskat” sig.

Dödsskjutningarna på Maidan.

* En vetenskaplig rapport från forskare i USA visar att dödsskjutningarna på Maidan utfördes av högerelement bland alla fredliga demonstranterna, fast västmedia utan bevis skyllde på Janukovitjs säkerhetsstyrkor.http://jinge.se/allmant/dodsskjutningarna-pa-maidan-vetenskaplig-rapport-usa-stodd-false-flag.htm
Dödsskjutningarna på Maidan – vetenskaplig rapport: USA-stödd ”false flag”Men massmedia gav Janukovitj hela skulden.
En peer-reviewed artikel,, som ursprungligen godkändes och prisades av en prestigefylld akademisk tidskrift har plötsligt återkallats utan förklaring. Författaren, en av världens främsta forskare inom Ukraina-relaterade frågor, hade samlat överväldigande bevis för att Maidan-demonstranter dödades av kuppvänliga krypskyttar.

Krypskyttarnas massaker på regeringskritiska aktivister och poliser på Maidantorget i Kiev i slutet av februari 2014 var ett avgörande ögonblick i det av USA iscensatta störtandet av Ukrainas valda regering. De 70 demonstranternas död utlöste en lavin av internationell upprördhet som gjorde president Viktor Janukovytjs fall till ett fullbordat faktum. Ändå är dessa mord fortfarande inte uppklarade.

In träder Ivan Katchanovski, en ukrainsk-kanadensisk statsvetare vid universitetet i Ottawa. I flera år har han samlat ihop överväldigande bevis som visar att krypskyttarna inte var knutna till Janukovytjs regering, utan pro-Maidanmedlemmar, som sköt från byggnader som ockuperats av demonstranter.

Även om Katchanovskis banbrytande arbete nogsamt har ignorerats av mainstreammedia, har en noggrann studie som han presenterade om massakern i september 2015 och augusti 2021 och publicerade 2016 och 2020, citerats vid över 100 tillfällen av forskare och experter. Som ett resultat av denna uppsats och andra undersökningar var han bland världens mest refererade statsvetare som specialiserat sig på ukrainska frågor.

Under de sista månaderna av 2022 lämnade Katchanovski in en ny artikel om Maidan-massakern till en framstående samhällsvetenskaplig tidskrift. Efter en omfattande granskning av kollegor accepterades den först med smärre ändringar, och publikationens redaktör berömde arbetet i ett långt privat meddelande.

De sade att artikeln var ”exceptionell på många sätt” och att den innehöll ”solida” bevis till stöd för sina slutsatser. Granskarna instämde i detta omdöme.

Artikeln publicerades dock inte, ett beslut som Katchanovski är övertygad om var ”politiskt”. Han överklagade, men utan resultat.

Överenskommelse mellan regering och opposition.

Efter mycket om och men ingicks en överenskommelse mellan regeringen Janukovitj och oppositionen.DN skrev på bästa nyhetsplats 21/2 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våldt på Maidan skulle utredas.

 

EU:s dåvarande utrikespolitiska talesperson Ashton, Jatsenuk, Klitscho och Svobodas ledare Tyanhoek. Vid tiden för statskuppen 22/2 2014.

Ja, DN hade rätt – det var ”för bra för att vara sant” . En statskupp ägde rum följande dag, utan protester bland de stater som sa att de gillade överenskommelsen dagen innan. När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister som meddelade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick, enligt New York Times. Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet. President Janukovitj försvann, rädd för sitt liv. Riksrätten, som skulle frånta honom presidenttiteln, fick ihop endast 328 av de nödvändiga 338 rösterna, men ansågs likväl legitim både i Ukraina och i väst.
Under trycket av massvåld lämnade 72 ledamöter från Janukovitjs Regionernas parti partiet. Diverse omröstningar skedde i radan, Ukrainas parlament med decimerad numerär på omkring 326 av 450 ledamöter. Man kan ifrågasätta hur fria de var då beväpnade män stod utanför dörrarna. Ny riksåklagaren kom från fascistpartiet Svoboda, liksom vice talmannen. Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå, och flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats, fått bostäder brända eller har hotats. Rabbi Azman i Kiev bad snabbt Kievs judar att lämna staden och om möjligt Ukraina, då han fruktar våld mot Ukrainas 200 000 judar han bad Israel om assistans med säkerheten. Propaganda för nazism avkriminaliserades.

Krims legitima parlament, ”Högsta rådet”, utlyste i det läget en folkomröstning [23] och den 16 mars röstade 97% av väljarna för ett utträde ur Ukraina och en anslutning till Ryssland. Väst anklagade genast Ryssland för folkrättsbrott. Likheterna mellan Krims utbrytning och Kosovo-fallet glömdes helt sonika bort. Principen om självbestämmande var helt plötsligt inte lika gällande i de bägge fallen. USA:s och deras allierades dubbla standarder kom upp i öppen dager.
Ej heller mindes man i väst folkomröstningen på Krim den 20 januari 1991, där 94% av väljarna hade röstat för egen autonomi, en autonomi som avskaffades 1995 genom ett ensidigt beslut från Kiev, som därigenom hade kört över Krimbornas rätt till självbestämmande.

Det är helt klart att detta var en statskupp enligt bl.a. Ukrainas konstitution, vilket den tillträdande presidenten Poroshenko medgivit. Ukraina februari 2014: Statskupp eller inte?Men ingen diskussion om detta i våra medier.

Östra Ukraina reste sig i protest mot kuppjuntan. Man krävde bl.a. en federalisering av landet, en omröstning om tullunionen samt att ryskan skulle bli ett officiellt andra språk i Ukraina – vilket blev fallet. Ungefär 1/3 av Ukrainas invånare har ryskan som sitt modersmål samtidigt som 83% av landets internetanvändare föredrar att använda ryskan ute på nätet. Som en jämförelse kan man nämna att cirka 5% har svenska språket som sitt modersmål i Finland. I Finland är svenskan ett officiellt andra språk.

Svenska högerextremister i Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti hyllade kuppen våren 2014. Det nazistiska nätmagasinet Motgift skall organisera ”Ukraina-frivillig” och skriver ”Vi kan nu visa att vi står enade med vita, europeiska nationalister i annat än ord genom att sluta upp med våra kamrater. Vi har möjligheten att delta i en sann nationalistisk revolution.” Nordisk Ungdom som prifilerar sig som mer ”frihetliga fascister” har samlat in pengar till sina fascistiska vänner i Ukraina och haft en talare på Majdan. Statskupp eller revolution i Ukraina
Våldsverkare bland alla fredliga demonstranter på Maidan
Jag skrev genast efter statskuppenDenna utlandsstödda statskupp med starkt inslag av högerextrema organisationer, som också kallas fascistiska eller rentav nazistiska, är enligt min mening inte legitim. Och inte enligt ledare i Ukrainas opposition, EU, USA, Tyskland, Frankrike och Polen 21 februari, men väl 22 februari och framöver.”   Statskupp i Ukraina. Bloggen 23/2 2014 och Ökad krigs- och krisrisk i Ukraina. Bloggen 23/4 2014
• Dominerande massmedia vägrar att kalla detta för statskupp och använder uttryck som ”nationalister, högerradikaler och oroligheterna i Kiev” i stället för fascister och kuppmakare.
• För alla hundratals miljoner, ja miljarder vänner av demokratin måste tyvärr tilltron de politiska ledarna i Väst och deras tal om demokratin samt tilltron till etablerade massmedia minska (kraftigt).
Vinnaren är fascismen och anhängare av utländsk intervention, förlorare är demokratin och den stora gruppen genuint demokratiska människor på Majdan.
• Reellt demokratiska länder kan inte erkänna kuppregeringen.

Bättre läge utan statskuppen? Utdrag ur blogginlägg våren 2014
* Varken USA eller EU har kommit men några ekonomiska bidrag, en stor kontrast till Rysslands generösa bud. I EU finns ett starkt motstånd mot att ge bidrag till Ukraina som behövs inom EU, t.ex. i Bulgarien, Grekland, Portugal.
* Landets ekonomi hade varit klart bättre med Rysslands bidrag på 15 miljarder euro, låga gaspriser, utan krav från Gazprom och Kina (3 miljarder dollar) och med större möjlighet till fortsatt bra ekonomiskt samarbete österut.
* Ukrainas demokratiska anseende hade varit avsevärt större
om man hållit fast vid den mödosamt framförhandlade överenskommelsen mellan folkvald president och mestadels folkvalda representanter för politiska partier. Överenskommelsen hälsades först med jubel av USA och EU samt massmedia, vilka dagen efteråt hyllade statskuppen.
* Krim hade kvarstått som del av Ukraina.
* Ett visst demokratiskt anseende hade funnits kvar hos USA,EU och dominerande massmedia, nu är förtroendet för dessas demokratisyn allvarligt försvagat, eller obefintligt. * Fascismen hade varit svagare.
* Vinnarna är förutom högerextremistiska grupper, imperialisterna under ledning av USA som kunnat fortsätta sin inringning av Ryssland, med klart ökat krigshot som följd.
http://jinge.se/allmant/okad-krigs-och-krisrisk-i-ukraina.htm och http://jinge.se/allmant/rysk-kupp-pa-krim-ocheller-vaststodd-hogerextremistisk-statskupp-i-ukraina.htm

Föregående artikelColumbianism, hereros och palestinier
Nästa artikelDesinformerar New York Times om uighurerna i Xinjiang?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

8 KOMMENTARER

 1. När Maria Zakharova talar, då talar klokheten😊
  ×××
  Nov. 20
  Efter Maidan [kuppen] har Ukraina förlorat sin statliga självständighet och förvandlats till ett ”fattigt, utblottat land”, sa det ryska utrikesministeriets taleskvinna Maria Zakharova i en kommentar som markerar tioårsdagen av starten av de ukrainska Euromaidan-protesterna.

  ”I dag är det lämpligt att ställa frågan, vad exakt gjorde Euromaidan för Ukraina, om dess ultimata dröm om att bli integrerad i den ”europeiska familjen” har gått i uppfyllelse. Svaret är uppenbart”, konstaterade diplomaten. ”Ukraina har förvandlats från en självförsörjande, industriellt utvecklad och folkrik republik i det före detta Sovjetunionen till ett fattigt, utblottat territorium”, noterade Zakharova.

  ”Landet har förlorat sin statliga självständighet och upprätthålls av västerländska kolonisatörer som bestämmer dess inrikes- och utrikespolitik”, påpekade diplomaten.

  Hon sa att ”ukrainarna som kom ut för Maidan-protesterna för 10 år sedan knappt kunde föreställa sig vilka tragiska konsekvenser det skulle få för dem.” ”Det är tråkigt att vårt broderliga ukrainska folk, efter att ha hållits som gisslan av anglosaxarna och Kievregimen som tjänar deras intressen, tvingas leva under tyranni, i själva verket i en koloni, helt beroende av externa utdelningar”, skriver diplomaten och sa:

  ”Men detta är priset för det så kallade ”europeiska valet”, som maskerade västvärldens kallblodiga planer för att förvandla Ukraina till en ryssofobisk aggressiv nationalistisk stat, för att använda det som ett verktyg i den existentiella kampen med Ryssland på bekosta livet för hundratusentals ukrainska medborgare och krossade öden för miljontals människor”

  ”Repressalier från de centrala myndigheterna och det åtta år långa inbördeskriget mot Donbass fick invånarna i sex av 27 regioner i Ukraina att välja att ansluta sig till Ryssland”, fortsatte diplomaten.

  För tio år sedan ”skickliga anstiftare, utbildade av amerikanska och europeiska instruktörer, förde folkmassor till gatuprotester med löften om ett ”bättre europeiskt” liv, viseringsfria resor till EU-länder, demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och kampen mot korruption ”, påpekade hon. ”I verkligheten var dessa välorkestrerade och iscensatta massupplopp som syftade till att störta den legitima regeringen”, sa Zakharova.

  Redan från de första dagarna av Euromaidan, ”var det tydligt att vi pratade om ännu en ”färgrevolution” – ”förenta staternas och dess allierades idébarn”, tillade hon.

  Händelserna utlöstes av regeringens beslut att skjuta upp det planerade undertecknandet av associeringsavtalet med Europeiska unionen för att analysera hur det kan påverka den ukrainska ekonomin, upprepade Zakharova. ”Denna viktiga aspekt tystas avsiktligt av västerländska och ukrainska propagandister”, påpekade hon. ”Under tiden är det nyckeln till att förstå den tragiska situation vi för närvarande bevittnar. För tio år sedan förstörde uppskjutningen av undertecknandet av associeringsavtalet med EU västvärldens planer på att lösgöra Ukraina från Ryssland och förstöra det historiskt etablerade ekonomiska, humanitära , kulturella, andliga, familje- och släktband som har förenat våra länder och folk i århundraden”, förklarade diplomaten.

  ”I november 2013 riskerade västvärlden och den radikala nynazistiska ukrainska oppositionen allt för att så småningom ändra Ukrainas diversifierade politiska kurs, för att integrera dess ekonomi, tillsammans med dess politik, i det västerländska nykoloniala koordinatsystemet”, betonade Zakharova.

 2. Denne Fredrik vars röst ofta förekommer Radions P1 framstår som väldigt monokulturell i sin negativa på Ryssland. Är inte hans efternamn Wadström?

 3. ARMÉ OCH VAPEN
  Den ukrainska försvarsmakten upplever svårigheter i Avdiivka, och endast ett mirakel kommer att tillåta den ukrainska försvarsmakten att behålla kontrollen över den, skriver tidningen Welt. Även krigare från Espanyol-avdelningen rapporterar att Avdievka snart kan komma under kontroll av den ryska armén.
  I Avdeevka fortsätter ryska styrkor att göra betydande framsteg, rapporterar militärkorrespondenter på marken. Den välkända militärkorrespondenten Alexander Sladkov noterar att den ryska armén kunde bryta igenom de ukrainska väpnade styrkornas försvar i industrizonen Avdeevka.
  Han kallar denna händelse en betydande bedrift, särskilt med tanke på styrkan och närheten av fiendens positioner till territoriet.
  Enligt ett meddelande från telegramkanalen ”VETERAN’S NOTES” lämnar den ukrainska försvarsmakten koks- och kemifabriken i Avdeevka. Kanske beror detta på att trupperna roterar. Militära korrespondenter noterar att närvaron av den ukrainska väpnade styrkan i detta område nu är en blandning av olika enheter.

  En kämpe med anropssignalen Vozhak rapporterade att industrizonen Avdeevka är 90% under kontroll av den ryska armén. Under en hård strid avsatte ryska krigare ukrainska militanter från Vinogradnik SNT. Anfallet omfattade artilleri, stridsvagnar och infanteri. Den ukrainska sidans tillbakadragande kännetecknades av panik och övergivande av de sårade.
  Enligt det ryska försvarsministeriet uppgick förlusterna av den ukrainska försvarsmakten i Donetsk-riktning under de senaste 24 timmarna till 290 personer. Den ryska militären slog tillbaka 10 attacker från den ukrainska väpnade styrkan på den här delen av fronten, säger Vadim Astafiev, talare för den ryska väpnade styrkans grupp ”Syd”.

  Anfallsförsök utfördes av den ukrainska väpnade styrkans 5:e anfallsbrigad ARMÉ OCH VAPENi Kleshcheevka-området. Resultatet av striderna var förstörelsen av drönarkontrollcentret, en pickup, en lastbil och två granatkastare från den ukrainska sidan, samt nedskjutningen av sex drönare från de ukrainska styrkorna.

  Det ryska försvarsministeriet visade en video av arbetet med ryska Su-25-attackflygplan i zonen för specialmilitär operation (SVO). Videon som publicerats av ministeriet visar ryska krigares aktiva agerande mot fienden, rapporterar Channel Five .

 4. Gazeta.Ru
  Den ukrainska kanalen ”1+1” visade av misstag omfattningen av de ukrainska väpnade styrkornas förluster.
  Rapporten noterade att 1 126 652 militärer saknades i Ukraina och likviderades.
  Gazeta.Ru
  En nyhetsticker med denna information sändes under det nationella teletonet.
  Lenta.ru
  Det klargörs att kanalens ledning, efter ett samtal från Ukrainas president Vladimir Zelenskys kontor, ”ber om ursäkt för stavfelet.”
  Lenta.ru
  I oktober 2023 sa Rysslands president Vladimir Putin att under motoffensiven förlorade den ukrainska väpnade styrkan åtta gånger fler trupper än ryska trupper.
  REGNUM

 5. Mer om evenemanget.
  Den ukrainska TV-kanalen visade i en ticker antalet förluster av ukrainska väpnade styrkor sedan början av den ryska specialoperationen Militär granskning12:27

  Den ukrainska TV-kanalen rapporterade 1,1 miljoner döda och saknade militärer från Ukrainas väpnade styrkorNyheter13:49

  Den ukrainska TV-kanalen rapporterade om en miljon döda och saknade soldater från den ukrainska försvarsmaktenLenta.ru13:34

  Den ukrainska TV-kanalen 1+1 rapporterade 1,1 miljoner döda och saknade soldater från den ukrainska försvarsmaktenRIA Nyheter13:52

  Kiev släppte omkring mer än en miljon döda och saknade militanta från ukrainska väpnade styrkorPravda.Ru12:07

  Den ukrainska TV-kanalen rapporterade 1,1 miljoner döda och saknade militärer från Ukrainas väpnade styrkorrysk tidning12:04

  Den ukrainska TV-kanalen visade av misstag dödssiffran för Ukrainas väpnade styrkorRuNews24.ru09:48
  Visa alla källor..
  https://dzen.ru/news/story/Ukrainskij_kanal_11_sluchajno_pokazal_masshtab_poter_VSU–88a4d55510f41afdf20089cdf94b60d3?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=STgfc3ow94H5egVUjOMT&t=1701003050&persistent_id=2764631006&tst=1701003600&story=8de95cd7-12c4-50b1-82dd-355f5be6fc73&issue_tld=ru&utm_referrer=dzen.ru

 6. USA förklarade att västerländska stridsvagnar var värdelösa för den ukrainska försvarsmakten.
  Western Leopard-, Challenger- och Abrams-stridsvagnar som levererades till Ukrainas väpnade styrkor (AFU) misslyckades med att förändra situationen i den särskilda operationszonen för att skydda Donbass.
  Business Insider rapporterade detta lördagen den 25 november. Sedan februari 2022 har de ukrainska väpnade styrkorna fått avancerade västerländska stridsvagnar – tyska leoparder, brittiska Challenger och amerikanska Abrams – till sitt förfogande, men de har inte blivit ett ”magiskt vapen” som kan ändra förloppet av konflikten i Ukraina.
  Nu när vintern närmar sig måste Kiev bestämma sig för hur den ska använda sin begränsade arsenal i en tid då den ukrainska försvarsmaktens motoffensiva operationer avtar och den ryska offensiven intensifieras. ”Leopard och Challenger kom tidigare i år och var en del av den ukrainska motoffensiven.
  Men de, tillsammans med andra sovjettidens ukrainska bataljoner och olika pansarfordon, stötte på svårigheter inför omfattande ryskt försvar, inklusive artilleritäckta minfält, pansarvärnsdiken och draktänder, vilket tvingade ukrainska trupper att avancera till fots.

  Äventyr för de ”osårbara”: västerländsk utrustning fortsätter att brinna på slagfältet
  De vapen som levereras till Kiev är ofta sämre än sovjettillverkade modeller.
  Den 15 oktober sa den tyska Bild-journalisten Julian Repke att den militära utrustningen som västerlandet levererar till Ukraina inte ger någon framgång för den ukrainska försvarsmakten, eftersom den framgångsrikt förstörs av den ryska armén.
  Enligt journalisten tillåter inte Ryska federationens väpnade styrkor den ukrainska militären att använda västerländska vapen för sitt avsedda syfte och som ett resultat tvingas Ukrainas väpnade styrkor att flytta till fots.
  Tidigare under dagen sa den tidigare amerikanska marinsoldaten Brian Berletic att väst för närvarande endast tillhandahåller symboliskt militärt bistånd till Ukraina. Han förklarade detta med utarmningen av västerländska vapenlager.
  Enligt Berletik är sådan militär hjälp inte kapabel att nämnvärt påverka utgången av den ukrainska motoffensiven.
  Västländer har ökat militärt och ekonomiskt stöd till Kiev mot bakgrund av den ryska specialoperationen för att skydda Donbass , som har pågått sedan den 24 februari 2022. Motsvarande beslut fattades i samband med att situationen i regionen förvärrades.
  https://iz.ru/1611206/2023-11-26/v-ssha-zaiavili-o-bespoleznosti-zapadnykh-tankov-dlia-vsu?from=read_more

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here