MH17 och södra kitteln – hela artikeln

8
1897

 

Bild från Björn Nistads blogg.

Detta är hela artikeln MH17 and the couthern cauldron på omkring 11 000 ord (35 A4-sidor) skriven av Sam Bullard för Saker-bloggen och publicerad där den 3 december. Rolf Nilsson har mäktat med att dels översätta hela artikeln – och dels koka ned den till dryga 700 ord – 2 % av artikeln! En prestation.

Sammanfattningen publiceras separat ugefär samtidigt som denna artikel.

Biografi: Sam Bullard samäger och driver en affär för kontorsmöbler i Charlotte, NC. Hans examen är från U. GA och U. SC. Han skrev efterordet i John Helmers bok The Lie That Shot Down MH17. Efter pandemin ser Sam fram emot att återvända till Ballantyne Presbyterian Church och sjunga i Charlotte Master Chorale.


MH17 och södra kitteln

Sam Bullard för Saker-bloggen den 3 december 2020

Biografi: Sam Bullard samäger och driver en affär för kontorsmöbler i Charlotte, NC. Hans examen är från U. GA och U. SC. Han skrev efterordet i John Helmers bok The Lie That Shot Down MH17. Efter pandemin ser Sam fram emot att återvända till Ballantyne Presbyterian Church och sjunga i Charlotte Master Chorale.

MH17 and the Southern Cauldron

Sammanfattning

Det finns punkter kring MH17 som borde bindas samman vilket inte har gjorts, möjligen för att rätt frågor inte har ställts. Den här artikeln undersöker befintliga bevis och följer vart de leder ur en ond stats perspektiv. Resultaten är oväntade men möjliga.

Det historiska sammanhanget är viktigt för att förstå MH17, inklusive USA: s och Rysslands proxy-krig i striderna vid Donbass, före händelsen med MH17. Tidigare uppträdande som en indikator för framtida beteende, kända prestanda för antiflyg-vapen mot stora trafikflygplan och mönster för hur man offentliggör fakta efter flygkatastrofer.

Den här artikeln avvisar felaktiga antaganden om att nedskjutningen var oavsiktlig, att Donbas-milisen eller Ryssland hade något att göra med det och att en Buk-missil förstörde MH17. Att släppa falska övertygelser frigör sinnet för att överväga andra möjligheter.

MH17 kraschade på milisstyrt område. Eftersom milisen gav tillgång till olycksplatsen när förhållandena var relativt säkra, har oberoende forskare förmodligen tillgång till fler ’hårda’ bevis än de var tänkta att ha. Nedskjutningen av MH17 gick troligen inte enligt plan.

För att räkna ut hur den ursprungliga planen såg ut, måste du ta på dig din machiavelliska hatt och tänka som en regering (eller en oligark om du föredrar det) skulle planera att förstöra ett trafikflygplan och sedan lägga skulden på någon annan. Din plan kommer att innehålla saker att göra, saker att undvika, vilka vapen du använder för att få jobbet gjort och vilka vapen du kommer att använda antingen för att utså förvirring eller för att ge sken av en Buk-missilattack. Du bestämmer vilka vapen som sannolikt användes och vilka som skulle undvikas.

Striderna mellan 1 juli 2014 och 16 juli 2014 gick totalt sett dåligt för USA och dess ombud, Ukraina. De behövde något (en ’game-changer’) för att vända projektet till framgång.

De små vinster som USA fick från MH17 var inte värda kostnaden och risken. Vilka andra fördelar kunde de ha erhållit genom att på ett perfekt sätt genomföra den perfekta planen? Frågan får oss att tänka på hur den faktiska planen kunde se ut och vad som begränsade dess framgång.

Bevisen pekar på en plan där MH17 skulle krascha vid ’södra kitteln’ (benämningen på ett område) nära den ryska gränsen. Många ukrainska trupper var där. De och inte milisen var tänkta att ha kontroll över nedslagsplatsen. MH17 störtade bara 3-4 minuter flygtid från TAMAK-waypoint, som fanns på MH17s flygrutt och som ligger i södra kitteln.

Planen sprack. Felet var att Dnipropetrovsk (”Dnipro” senare i denna artikel) ATC (Air Traffic Control, Flygledning) inte deltog fullt ut i handlingen. Dnipro ATC vidarebefordrade omedelbart till MH17 en begäran från Rostov ATC om att ändra kurs från TAMAK till RND (flygrutter). Kursförändringen skulle missa södra kitteln och istället gå över en koncentration av milisstyrkor.

MH17 sköts ner några sekunder efter att ha bekräftat kursförändringen. USA och Ukraina nöjde sig med en starkt minskad vinst på grund av problemet (med kursändringen). Nu är det nederländska åtalet fast i en falsk berättelse, tvingat att driva en skådeprocess mot fyra män som anklagas för att ha tillhandahållit en Buk som inte existerade enligt holländska MIVD-underrättelsetjänsten (The Military Intelligence and Security Service (holländska: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, MIVD).

Vidare: Varför jag och varför nu?

”Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Då sade HERREN till Kain: »Var är din broder Abel?» Han svarade: »Jag vet icke; skall jag taga vara på min broder?»
”Då sade han: »Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden.
(1 Moseboken 4: 8-10, svenska 1917 års bibel)

Fram till denna dag ropar blodet från 298 offer från jorden mellan Rozsypne och Hrabove i Donetsk oblast i Ukraina – eller i Folkrepubliken Donetsk, om du föredrar det. Det finns många obesvarade frågor om MH17. Svaret på en fråga är känt med säkerhet. ”Hör Herren deras rop?” Ja, han hör dem.

Jag står i tacksamhetsskuld till oberoende journalister, analytiker, historiker, bloggare, flygare, soldater, ingenjörer och andra experter. De har bringat ljus in i mörkret, grävt upp fakta och lagt till insikt. Några av dem har gått på fälten och bygatorna där malaysiska flyget MH17 störtade. De har oftast ignorerats, trakasserats eller hotats för sitt arbete.

Jag sitter i en fåtölj och följer bevisen. Jag har väntat alldeles för länge med att skriva den här artikeln. Jag hoppades att någon av experterna skulle skriva en sådan artikel. Då insåg jag att många av dessa experter har ett rykte att upprätthålla. De måste motstå frestelsen att lägga pusselbitar på plats och skriva artiklar som, oavsett om de är på rätt spår eller inte, inte kan bevisas.

Artiklar som den här kommer från vänster. Jag har inga expertkunskaper som är relevanta för utredningen av MH17. Jag har bara sekundära forskningskunskaper och ett ifrågasättande sinne. Jag är inte belastad med ett rykte att försvara. Jag är villig att skriva en artikel om MH17 som kan innehålla sanning eller fiktion eller något av båda. Mycket fiction om MH17 har redan producerats och distribuerats av officiella källor. Mitt mål för den här artikeln är att bidra till förståelse, inte lägga mer till skönlitteraturen.

USA och JIT-länderna (Joint Investigation Team) har skapat en bra historia för sig själva med huvudsakligen fiktion och en megafon. På samma sätt har Ryssland förmörkats, men med mindre finess. De håller alla sanningen inspärrad.

Men för hur länge? Sanningen är inte satellit- och radarbilder, black box-data, ATC-inspelningar och andra hårda bevis som allmänheten nekas tillgång till. Dessa saker kommer bara att lägga till detaljer och bekräftelse till vad som redan är rimligen klart. Sanningen handlar om frågorna vem, vad, när, var, varför och hur mordet på MH17 gick till. Kanske kan mycket av sanningen frigöras på andra sätt. Vi vet inte om vi inte försöker. Att förbli passiv inbjuder bara till mer mörkläggning. Jag har fått nog.

Historiskt sammanhang del 1: konsekvenser av att ignorera historien

Även om mycket har dokumenterats om MH17 har inte tillräckligt med ansträngningar gjorts för att visa händelsen i dess historiska sammanhang. Katastrofen är svårare att förstå om den betraktas skild från striderna i Donbass mellan den 20 juni och den 17 juli.

Tidigare beteende är något som kan starkt kan förutsäga ett framtida uppträdande. Alla vet vad som händer när en flygkatastrof är relativt befriad från politiska komplikationer. Undersökningen går snabbt och är rimligt transparent. Det producerar rapporter som gör att man kan avsluta utredningen. Men när mäktiga intressen debatterar vad som hände får vi långa politiserade utredningar och otillfredsställande rapporter. Vi får katastrofer som TWA Flight 800, Itavia Flight 870 och MH17.

Antiflyg-vapnens tidigare funktion är en indiktaor för deras framtida verkningssätt. Vi får höra att MH17 bröts sönder omedelbart efter en attack på 33 000 fots höjd från en enda Buk-missil. Historiska fakta om sovjetiska och ryska missilangrepp på flygplan visar att detta resultat inte är troligt.

Bra människor vill tro att MH17 hände till följd av felaktig identifiering, en olycka vid övning eller en missil som missade sitt avsedda mål innan den låste på MH17. De vill tro att deras regering och allierade regeringar inte hade något att göra med det. De går vilse i övertygelser som dessa, som får dem att må bra men som inte är sanna. De vill tro för att tro är lättare än att undersöka händelsens historiska sammanhang.

Varför händer dåliga saker för bra människor? En anledning är att bra människor låter dåliga människor komma undan med mord. I vår tid borde ’falsk-flagg’-händelser vara lika värdelösa som häst-piskor. Ändå förblir de en plåga. ’Falsk-flagg’-aktioner slutar inte förrän en händelse som MH17 exploderar i ansiktet på de onda människor som planerade den, implementerade den och höll sanningen dold.

Historiskt sammanhang del 2: en konstig konvergens av berättelser

MH17 flög över en av de mest noggrant övervakade konflikterna på jorden. Utan tvivel är vad som hände med MH17 känt för Ukraina, Ryssland, USA och flera Nato-länder. Det som den globala allmänheten får se är politisk teater med höga insatser.

Redan tidigt uppstod oenighet mellan ryssar och västerländska myndigheter om detaljer som MH17s flygväg, huruvida Ukraina hade fungerande radar eller inte, huruvida Ukraina hade soldater i området eller inte, och huruvida separatisterna hade en funktionell Buk-TELAR eller inte (Fordon som kan bära, rikta och avlossa missilen). [https://en.wikipedia.org/wiki/Transporter_erector_launcher].

Nu finns det en konstig konvergens mellan respektive berättelser. Båda sidor är överens om att MH17 flög i korridor L980 på väg mot vägpunkten (waypoint) TAMAK. De är överens om att attacken inträffade omkring 13:20:03 UTC (Universal Coordinated Time). Även om Rysslands militär aldrig har godkänt Buk-teorin, har stora ryska medier inklusive RT och Sputnik accepterat den och bestrider endast missiltypen och avfyrningsplatsen. Detta ryska godkännande ger Ukraina en möjlighet att erkänna att den påstådda Buk-avfyrningen var en tragisk olycka eller ett verk av en icke godkänd nationalistisk milisenhet. Holländska underrättelsetjänsten (MIVD), som är mycket välinformerad, sa att varken Ryssland eller Ukraina hade Buk-system inom skjutavstånd, att Buk TELAR som utbrytarmilisen hade tillgång till var för skadad elektroniskt för att fungera, att Ryssland inte tränat milisen i att använda Buk-system och att ingen Buk korsade den ryska gränsen till Donbass. Ukrainas gränsbevakning, som var i hög beredskap, sa att ingen Buk passerade gränsen. Rysslands Ust-Donetsk-radar visar varken jaktplan nära MH17 eller en missil som närmar sig MH17. Och ändå vet vi att det åtminstone skedde en extern attack. Ryssland, Australien och Nederländerna höll hemliga trilaterala samtal om MH17 vilka började i mars 2019 och varade tills Ryssland drog sig ur i oktober 2020.

Vapenskramlet runt MH17 har upphört. Båda sidor håller aktivt den globala allmänheten i okunskap. Allmänheten har inget sätt att självständigt bekräfta de punkter där berättelserna överensstämmer. Konvergens är inte ett bevis på sanning. Konvergens betyder bara att båda sidor berättar samma historia. Båda sidor har ett ömsesidigt problem, den globala allmänheten. Inte de många som föredrar att inte veta, utan de få som inte gör det.

Det kan vara en korrekt teori att hårda bevis undanhålles för att bevara freden. Ändå fortsätter icke-militära strider (propaganda och ekonomiska sanktioner). Folket i Donbass fortsätter att dö. Krig börjar med lögner, upprätthålls med lögner och förklaras närmare med lögner. Den oroliga fred som de flesta av oss lever med bygger på lögner. Är det inte oändligt mycket mer önskvärt att ha en fred byggd på en grund av sanning, rättvisa och överseende?

Historiskt sammanhang del 3: offentliggörande av information om flygkatastrofer

Sätten på vilka flygkatastrofer offentliggörs följer mönster som är repetitiva och därför användbara. Utifrån det sätt som vi har fått information om MH17 bör det vara möjligt att bestämma katastrofens grundläggande orsaker. Mekaniskt fel? Pilotfel? Väder? Farlig last? Brottsligt beteende? Terrorattack av en icke-statlig aktör? Oavsiktlig nedskjutning genom en statlig aktör? Nedskjutning genom en statlig aktör på grund av felaktig identifiering? Överlagt mord av en statlig aktör? Oklar orsak? Kombination av orsaker? Låt oss se vad vi kan lära från historien beträffande utredningar av flygkatastrofer.

Mekaniskt fel, pilotfel, väder, farlig last: Jag har kombinerat dessa orsaker på grund av avsaknad av avsikt att döda, eftersom de ofta förekommer samtidigt och för att informationen är likartad. Dessa orsaker resulterar ofta i incidenter, inte krascher. När resultatet är en krasch bryts trafikflygplanet vanligtvis inte sönder i luften och svarta lådor återfinns vanligtvis. Om vraket hittas snabbt och inga mänskliga fel eller försumligheter är inblandade resulterar utredningen snabbt i en trovärdig rapport. Misstanke om mänskliga misstag eller oaktsamhet kommer att göra att utredningen tar längre tid eftersom man behöver vara säker på sin sak. Men utredarna kommer inte att kompromissa med rapporten bara för att det kan uppstå förlägenhet eller leda till stämningar. Först när en statlig aktör använder en av dessa orsaker som täckmantel går utredningen vidare och kommer fram till en slutsats som misslyckas med snifftestet (När man frågar sig om ett resultat verkar rimligt utifrån ens sunda förnuft).

Brottsligt beteende, terroristattack, psykisk sjukdom: Ett exempel på kriminellt beteende är Continental Airlines Flight 11, som kraschade till följd av en självmordsbombare som avsåg att begå försäkringsbedrägeri. Bomben lyckades, men bedrägeriet gjorde det inte. Germanwings Flight 9525 är ett exempel på en krasch orsakad av psykisk sjukdom. Metrojet Flight 9268 är ett exempel på en terroristattack av en icke-statlig aktör, även om ny analys antyder andra möjligheter. Krascher som avsiktligt orsakas av icke-statliga aktörer undersöks vanligtvis snabbt och exakt. Orsaken är ofta känd för allmänheten redan innan den formella rapporten från utredarna läggs fram. Statliga aktörer kan emellertid skylla ful-spel på dessa orsaker, vilket resulterar i långa och otillfredsställande utredningar eller i utredningar som är för korta och för milda.

Okänd orsak: Vissa olycksutredningar börjar med en okänd orsak. Air France Flight 447 är ett exempel. Flygplanet störtade i Atlanten medan det flög från Rio de Janeiro till Paris. En del vrakdelar och kroppar återfanns inom 5 dagar, men det tog nästan två år att återfinna de svarta lådorna. Det tog ytterligare ett år för utredarna att följa bevisspåret till mekaniskt fel i kombination med mänskliga fel. Dessa utredningar kan ta lång tid innan de kommer fram till orsakerna och resulterar i trovärdiga rapporter. De värsta fallen är när platsen för kraschen är okänd eller svår att nå. Tänk på Malaysia Airlines Airlines flyg MH370. Fulspel verkar troligt. Om den onde gärningsmannen var en stat eller inte återstår att avgöra.

Nedskjutet av statlig aktör av misstag eller på grund av felaktig identifiering: Ett exempel på en oavsiktlig nedskjutning var Siberia Airlines Flight 1812 som sköts ned av en ukrainsk S-200-missil som var riktad mot ett drönarmål. Ett exempel på felaktig identifiering är Ukraine Airlines Flight PS752 som felaktigt identifierades som antingen en fientlig drönare eller en kryssningsmissil. När statliga aktörer är inblandade kan utredningen antingen ske snabbt eller inte, och det kan eller inte kan ge ett tillfredsställande resultat. Till exempel rapporterades kraschen av Aeroflot Flight 902 initialt på grund av ’a stall’ (motorstopp eller manöverproblem[https://simple.wikipedia.org/wiki/Stall_(flight)] ) eller rumslig desorientering eller en brand i passagerarkabinen. Så småningom kom en inofficiell bekräftelse på att en missil kom på fel kurs under en närliggande övning. Ukraina var långsamt med att erkänna sitt fel i fallet med Siberia Airlines Flight 1812. Iran medgav utan mycket dröjsmål att de felaktigt sköt ner Ukrainas Airlines PS752. När det inträffar en olycka eller felaktig identifiering är den kränkande statens avsikt inte att döda oskyldiga civila. Den statliga aktören är skyldig till att ha gjort ett misstag. Erkännandet kan åtföljas av ersättning till offren och, beroende på karaktären hos den kränkande statens ledare, en formell ursäkt. Sanningen kommer fram, för även om orsaken är pinsam är det inte en orsak till krig.

Överlagt mord av en statlig aktör: Den allmänna uppfattningen bland nationer är att du inte skjuter ner en annan nations trafikflygplan. Det inbjuder bara till vedergällning. Överlagt mord kan vara en handling av en oligark med tillgång till militära resurser eller en kriminell verksamhet eller ett dito politiskt ledarskap. Ur allmänhetens perspektiv handlar det om mördade oskyldiga, en utredning som drar ut på tiden i all oändlighet och officiella rapporter som inte passerar sniff-provet. Itavia Flight 870: s McDonnell Douglas DC-9-jet såg olyckligt nog ut som Muammar Gadaffis plan. Nedskjutningen skedde i juni 1980. Orsaken är fortfarande intill denna dag omtvistad. Italiens hovrätt i Palermo avkunnade 2015 (35 år senare!) att flyg 870 förstördes av två ’air-to-air’-missiler från Sidewinder-jaktrobotar med expanderande ’rod-warheads’ [https://military.wikia.org/wiki/Continuous-rod_warhead]. Storbritanniens Air Accidents Investigation Branch sa att det var en terroristbombning. Hittills har 13 personer associerade med katastrofen dött under mystiska omständigheter. Man kan käbbla och säga att flyg 870 sköts ner på grund av felaktig identifiering. Men den statliga aktörens avsikt var mord. Den statliga aktören har inte erkänt och kommer sannolikt aldrig att göra det.

Vilken typ av katastrof var MH17?

MH17 sköts ner för 6 år sedan. Jag skriver ”sköts ner” eftersom ingen har gjort det trovärdigt att det skulle handla om ett mekaniskt fel, pilotfel, meteorträff, blixtnedslag, exploderande last, självmordshändelse etc. Det begränsar antalet möjligheter till en oavsiktlig nedskjutning av en statlig aktör, en nedskjutning av en statlig aktör på grund av felaktig identifiering, eller ett överlagt mord av en statlig aktör. Det är viktigt att svara rätt. Att felaktigt påstå att det var en olycka eller att MH17 misstogs som ett fiendeflygplan minskar brottets dignitet och förvränger rättvisan. Jag skriver inte ”skjutit ned” för att antyda vilken vapentyp som använts. Bomber ”skjuter inte ner” i bokstavlig mening, men de orsakar likväl mord.

Bevisen har en övervägande övervikt mot överlagt mord av en statlig aktör. Om det var ett fel som en olycka under övning i luftförsvaret skulle den som gjorde det ha erkänt det nu. Den onda gärningsmannen skulle inte få stöd från andra stater som undanhåller hårda bevis.

Det handlade inte om någon felaktig identifiering. Dnipro ATC och Rostov ATC var aldrig i tvivel om MH17s identitet. Vem som än flög med jaktplan över Donbass visste vem han attackerade. Jaktpiloter mördar inte av misstag civila i fyra vånings lägenhetskomplex. De skjuter inte av misstag ner kommersiella trafikflygplan som flyger i dagsljus ovan molntäcket.

Det har funnits mer än tillräckligt med tid att erkänna ett fel eller felaktig identifiering om nu något av dessa val skulle varit fallet. Istället för ett erkännande av fel har vi en multinationell mörkning som kan pågå i decennier. Många hårda fakta och bevis visas inte fram. Falska bevis och anklagelser har allmänheten matats med från början. Några av de falska bevisen förbereddes före attacken. De officiella utredningarna har kännetecknats av förseningar, hemliga överenskommelser, undanhållande av hårda bevis, icke stödda anklagelser, försenat och minimerat malaysiskt deltagande, i huvudsak förhindrat ryskt deltagande, hemliga trilaterala samråd och undanhållande av bevis som skulle motbevisa den falska berättelsen. Nyhetsmedier har förstärkt den falska berättelsen.

Falska ljudbevis skarvades ihop dagen före händelsen. Fler falska bevis släpptes medan det fortfarande rök på marken från vrakdelarna från MH17. På grund av viljan att vilseleda kan vi vara säkra på att nedskjutningen av MH17 inte berodde på en olycka vid övning. Det berodde inte på en missil som missade sitt avsedda mål och sedan låstes på MH17. De falska bevisen förbereddes i förväg och släpptes i hast.

Hittills har vi en död stridspilot, kapten Vladislav Voloshin, som påstås ha skjutit sig själv i bröstet med en Makarov som inte har något serienummer. Hans kropp, som var ett potentiellt bevis på ett brott, kremerades snabbt. Som brukligt vid mord efterlämnade Voloshin inget självmordsbrev. Vi har också en försvunnen flygplanscontroller vid Dnipro, som heter Anna Petrenko. Vi har en försvunnen Carlos Barrios Sánchez som, oavsett hans faktiska yrke, tycktes veta för mycket och twittra för mycket för sitt eget bästa. Vi har anklagelser om att en Sgt. Vyacheslav, som medan han tjänstgjorde vid en granatkastare (mortar element) i Ukrainas militära enhet A1556, bevittnade hela eller en del av MH17: s nedskjutning och därvid tog bilder med sin Apple iPhone 4.
Sgt. Vyacheslav dog mystiskt av en kula från en krypskytt när han befann sig utanför stridszonen. Oavsett vilka foton eller video han påstås ha spela in förblir de oåtkomliga. En person dödades och en annan skadades allvarligt när Vladimir Borisovich Tsemakh drogades ned och avlägsnades från sitt hem. Ett okänt antal vittnen har varit tysta eftersom de fruktar att de skulle kunna sluta som en annan ”bok” i ”biblioteket”. Och med rätta med tanke på det höga pris som andra har betalat på grund av MH17.

Vilken typ av katastrof var MH17? Tänk på John Kerrys vilda anklagelser som aldrig stöddes av satellit- eller radarbilder. Tänk på att Ukraina konfiskerat ATC-inspelningar. Tänk på OSSE-övervakarnas, FBI:s och ukrainarnas iver att ta bort de svarta lådorna från Malaysias överste Sakri. Tänk på data från de svarta lådorna, som sannolikt aldrig kommer att bli tillgängliga för oberoende analys. Tänk på de skrattretande påståendena att Ukraina inte hade några stridsflygare, ingen fungerande radar och till och med inga Buk-missiler att använda eftersom de sålt dem alla till Georgien. Tänk på de manipulerade ljudinspelningarna, foton och videor av okänd härkomst som saknar metadata och till och med ett tydligt fokus. Tänk på den slumpartade brand den 29 oktober 2015 i Svatovo, Ukraina, som förstörde Buk-missiler. Tänk på den andra slumpartade branden den 9 oktober 2018 i Ichnia, Ukraina som förstörde mycket av Ukrainas återstående Buk-utrustning och alla deras Buk-data. Tänk på den vilseledande och allvarligt ofullständiga rekonstruktionen. Tänk på ögonvittnen som såg eller hörde stridande nära MH17, vars vittnesmål totalt har ignorerats. Tänk på innehållet i JIT-dokument (Joint Investigation Team) som har läckt ut och bekräftats vara äkta. Tänk på de många begäranden om utlämnande av MH17-relaterad information som har nekats av nederländska regeringen. Tänk på vrakdelar av MH17 som hålls under bevakning vid Gilze-Rijen Air Base. Tänk på sekretessen för avtalet som bildade JIT. Tänk på de hemliga trilaterala samtalen om MH17 som inbegrep Ryssland, Nederländerna och Australien. Tänk på att Ukraina får utreda sig själv och får lägga in veto mot allt ogynnsamt offentliggörande från utredningen. Tänk på bevisen för att vittnesuppgifter har manipulerats. Denna oroande lista över oegentligheter är långt ifrån fullständig.

Resande av hinder i en så massiv och pågående multinationell omfattning sker inte när en statlig aktör dödar av misstag. Det är omöjligt att kategorisera förstörelsen av MH17 som något annat än ett överlagt mord av en statlig aktör.

Historiskt sammanhang del 4: krig i Donbass

Planen att skjuta ner MH17 förstås bättre om man sätter in den i en kontext med kriget vid Donbass, vilket inleddes i april 2014. Donbass separatister ville lämna Ukraina och tillhöra Ryssland. De inledande gnistorna från civila oroligheter ledde snabbt till strider med förluster på båda sidor.

Donbass-kriget är en fortsättning på proxy-kriget mellan USA och Ryssland. Under det kalla kriget fungerade länderna i östblocket som en buffert mellan Nato-länderna och Ryssland. Löften som avgavs 1990 att Nato inte skulle expandera österut bröts. Listan över Nato-länder har vuxit från 16 år 1990 till 30 idag. När Nato expanderade österut, så följde missilinstallationer som hotar Ryssland, med. Ukraina är i med spelet. En blick på en karta är allt du behöver för att se varför expansion till Ukraina kan vara bra för NATO och dåligt för Ryssland.

Ukrainas fientlighet gentemot Ryssland kunde ha lett till att Ryssland förlorat en djupvattenhamn vid Sevastopol på Krim. Ryssland annekterade Krim i mars 2014. USA och EU svarade med ekonomiska sanktioner. Ryssland var EU: s tredje största handelspartner. Sanktionerna var en större börda för EU än för USA. Under första halvan av juli 2014 ville USA ha ytterligare en sanktionsrunda, men EU föredrog diplomati och medling.

De första månaderna av strider kännetecknades av kaos på båda sidor. Separatisterna hade brist på stridande och utrustning, och de saknade central styrning och kontroll. Deras politiska ambitioner måste anpassas när Ryssland inte visade något intresse för att annektera regionen. De hade inget flygvapen och begränsade defensiva vapen för att avvisa Ukrainas flygvapen.

Kievs regering gick in i konflikten med stora fördelar beträffande stridande och utrustning. Ukraina hade redan en stående armé och en underrättelseorganisation, SBU. Ukraina var mer mekaniserat än separatisterna. Men Ukraina saknade också ett enhetligt system för kommando och kontroll. Dess ”antiterrorverksamhet” omfattade oligarkfinansierade volontärenheter som betraktade stödet till den vanliga armén som frivilligt. Ukraina litade på sin rörlighet och styrka beträffande antal soldater och utrustning. De påbörjade en offensiv som, när den lyckades, följdes av fler offensiver. Mycket av deras ansträngningar syftade inte till att inta och hålla territorium utan att döda och driva ut den etniska ryska befolkningen. Ukraina underskattade milisen och misslyckades upprepade gånger med att konsolidera och förstärka nyvunna territorier.

Striderna i juni och juli förändrades snabbt. Kriget var svårt att följa i realtid på grund av krigsdimma och eftersom västerländska medier i allmänhet inte var särskilt intresserade av striderna. Alternativa medier fyllde informationsluckan och arbetade ibland i långa pass för att översätta originalartiklar från rysk-språkliga källor. Fronterna var inte så tydligt definierade på marken som de föreföll vara på kartor. Situationen var flytande.

Ett stridsmönster utvecklades som jag kallar ’kittelkrig’. Du kanske känner det som ’fickkrig’ eller som ’inringning’ eller ’Kesselschlacht’. Mönstret skulle börja med en framryckning av Ukrainas mekaniserade armé på lokala vägar. De skulle rycka djupt in i territorium som tidigare stod under ”kontroll” av milisen. Ju mer de lyckades desto mer kunde de förlänga kraften framåt. Men då kunde milisen skära av vägen bakom de ukrainska soldaterna och fånga dem i en ficka som kallas en gryta (cauldron). Vid denna tidpunkt behövde Ukrainas soldater bryta sig ut medan de överlevde på befintliga förråd. Mer material kunde släppas ner från luften, men MANPADs gjorde det till en riskabel och otillräcklig strävan. Milisen var tvungna att hålla Ukrainas soldater instängda i kitteln, att upprätthålla ett kontinuerligt tryck för att krympa kitteln och förhindra leveranser från att nå de fångade soldaterna. Med tiden ”kokades” de fångade soldaterna i grytan, de flesta blev antingen sårade, dödade eller tillfångatagna. Några soldater kunde komma undan, men stora mängder utrustning föll i Milisens händer. De beslagtagna ”troféerna” skulle ställas i ordning för användning mot Ukrainas armé och volontärenheter.

Det misskötta kriget var mycket kostsamt för Ukraina vad gäller soldater och utrustning. Milisen växte i antal, utrustning, utbildning och samordning. Även om Ryssland inte formellt stödde separatisterna, passerade material och frivilliga gränsen till Donbass. I slutet av juni ville Ukraina väldigt gärna ta kontroll över gränsen och skära av Donbassprovinsen på mitten så att Donetsk och Lugansk inte längre skulle kunna stödja varandra.

Historiskt sammanhang del 5: striderna mellan 20 juni 2014 och 16 juli 2014

Ett eldupphör trädde i kraft den 20 juni. Vapenstilleståndet förlängdes och varje sida anklagade den andra för överträdelser. Den 22 juni sa Ukrainas president Porosjenko att han hade en detaljerad rörlig ”Plan B” för att återta kontrollen om eldupphöret misslyckades. Han avbröt eldupphöret den 30 juni.

Poroshenkos plan B var en julioffensiv som började den 1 juli med attacker mot Kramatorsk, Slavyansk och närliggande städer och byar. En annan ukrainsk offensiv sträckte sig söderut för att inta territorium längs den ryska gränsen. Ukrainas territorium längs gränsen sträckte sig ungefär till Dolzhans’kyi. Det såg ut som Ukraina tänkt sig att omringa Donetsk och Lugansk. Slavyansk, som hade varit en symbol för motståndet, gav upp till Ukraina den 5 juli. Den 10 juli utkämpades strider på en strategisk höjd som heter Saur Mogila och i byarna Dmitrovka och Stepanovka. Många strider fortsatte att utkämpas också i Donetsk och Lugansk, särskilt på deras flygplatser. Milisen drog sig tillbaka från Kramatorsk, Druzhkovka och Konstantinovka för att försvara Donetsk. Situationen såg dyster ut för separatisterna.

Den 7 juli 2014 var separatisterna (röd färg) nästan omringade av Ukrainas styrkor (blå färg). Stöd från Ryssland (svart färg) skulle skäras av om Ukraina lyckades slutföra omringningen.

Kartkälla: https://www.globalsecurity.org/military/world/war/russo-ukraine.htm

Stridsplaner är sällan tillförlitliga. Den 11 juli utkämpades en stor strid nära Lugansk, där en Su-25 sköts ned. Mycket av Ukrainas 79:e brigad förstördes nära Lugansk, och milisen sade inte varifrån de fick Grad MLRS, som var avgörande i den striden. Ukrainas 24:e mekaniserade bataljon mötte ett liknande öde. Den 14 juli var Ukrainas styrkor längs den södra gränsen – mellan 3000 och 5000 soldater – fångade i det som kallades södra kitteln (South Cauldron). Ukraina skickade tre pansarkolonner för att återutrusta dem, men de pansarkolonnerna mötte hårt motstånd. Båda sidor hävdade seger på den hett omtvistade flygplatsen i Lugansk. Nära Lugansk sköts ett transportplan typ An-26 ner av milisen, troligen med en MANPAD. Ukraina hävdade och trodde möjligen att ett ryskt jaktplan sköt ner An-26 med en ’air-to-air-missil. Detta hände bara tre dagar innan MH17 förstördes.

Den 15 juli kl. 06.30 lokal tid anföll Ukrainskt flyg ett lägenhetskomplex med fyra våningar vid Snizhne. Byggnaden förstördes, 11 civila dödades och många fler sårades. Ukrainas försvarsministerium förnekade att något av dess flygplan flugit i stridsområdet vid den tidpunkten. Även den 15 juli fortsatte Ukraina att bomba Saur-Mogila och Ilovaisk. Milisen förstörde flygledartornet vid Donetsk flygplats, vilket berövade Ukraina ett landmärke som användes för luftlandsättning av förråd och ammunition till dess styrkor på flygplatsen. Milisen intog och befäste Alexandrovsk, medan Ukrainas armé drog sig tillbaka från en position nära Krasnodon, lämnade också Aleksandrovka och försökte lämna Izavarino. Ukrainas tillbakadragande berodde på stora förluster och underhållsproblem. Milis vid Sverdlovsk-området besköt Ukrainas 72:e brigad med artilleri och granatkastare. I Karlovka höll milisen sitt område mot styrkor från höger sektor, Dnepr och Donbass bataljoner, och kaskadenheten (Cascade unit) bestående av polska legosoldater. Ukraina försökte och misslyckades upprepade gånger att häva blockaden av några elitstyrkor som var omringade på Lugansk flygplats. Södra kitteln var nästan helt omringad, och en del av Ukrainas armé försökte undkomma kitteln i området Kozhevnya.
Den 15 juli 2014 erövrade Milisen territoriet längs den ryska gränsen (grön linje). Södra kitteln tog form, men var ännu inte helt tillstängd.

Kartkälla: https://kot-ivanov.livejournal.com/2014/07/22/

På morgonen den 16 juli hade Ukraina fem enheter som kämpade i södra kitteln: den 79: e separata luftburna brigaden, den territoriella bataljonen Shakhtersk, den 24: e separata luftburna brigaden, Azov-bataljonen, liksom den 72: e separata Kiev-mekaniserade vaktbrigaden för Röda Fanan. Situationen i södra kitteln var kaotisk, där alla letade efter en svag punkt där de skulle kunna fly. Södra kittelns terräng är relativt plan och mestadels jordbruks, så det fanns ingenstans för stora grupper att gömma sig. Ukrainas anfall vid Saur-Mogila var fruktlöst. En mindre kittel bildades nära gränsen vid Izavarino. Ukrainas styrkor omringades också nära Krasnodon. Ingenstans gick striderna bra för Ukraina. Den 16 juli erövrade Milisen Marinovka och stängde till den södra kitteln ordentligt.

På morgonen den 17 juli 2014 hade Ukraina många stridande och mycket utrustning instängt i södra kitteln. Kartkälla: https://kot-ivanov.livejournal.com/2014/07/22/

Mycket hände mellan 1 juli och 17 juli. Ukraina använde vapenvilan 20-30 juni för att regruppera och planera en offensiv på flera fronter. Milisen hade inte tillräckligt med resurser för att täcka alla dessa fronter, så de gjorde kontrollerade återtåg från icke-viktiga platser. Ukrainas styrkor anföll som vanligt så snabbt och långt de kunde och orsakade så mycket skada som möjligt på infrastruktur och civilbefolkning. Ukraina brydde sig inte om att konsolidera sina vinster och reagerade inte i tid när det stod klart att deras framskjutna positioner inte kunde hållas. Kanske omkring 9 eller 10 juli förvärvade Milisen Grad MLRS-system som var tillräckligt kraftfulla för att utplåna hela pansarkolonner. Tidvattnet hade uppenbarligen vänt den 11 juli. Ukraina led stora förluster av manskap och utrustning och skulle säkert förlora mer snart i södra kitteln. Ukraina hade inte lyckats provocera Ryssland till ett direkt militärt ingripande. Ukraina misslyckades också med att övertyga världen om att något måste göras för att stoppa en icke-existerande rysk invasion. Världen sov mestadels under dessa strider, och idag verkar den inte medveten om att kriget fortsätter att pyra.

Medel, motiv och möjlighet

Även fåtöljdetektiver vet att för att begränsa listan över misstänkta i ett brott bör du fokusera på dem som har medel, motiv och möjlighet att begå brottet. Låt oss se hur det ser ut beträffande Ryssland, Milisen, USA och Ukraina, baserat på detta pålitliga test.

Ryssland bestämde sig uppenbarligen för att undvika krig och avslöja bara tillräckligt med information för att ifrågasätta anklagelserna mot dem. Resultatet hittills har varit frisläppandet av vissa satellitbilder, Ust-Donest-radardata, avklassificerade specifikationer för 9M38 och 9M38M1-raketer, avklassificerade Buk-tillverkningsregister och data från ett fältexperiment för att analysera en Buks inverkan på den främre kabinen i en avvecklad IL-86. Ryssland anklagas med rätta för att undanhålla bevis. Men de anklagande länderna hoppas samtidigt att Ryssland inte kommer att släppa alla bevis de har. De anklagande länderna är tacksamma för att Rysslands media har gjort det möjligt för Ukraina att så småningom säga att deras armé eller en frivillig-enhet begick ett tragiskt misstag.

Vad vi vet om Ryssland är tillräckligt. Ryssland hade inget att vinna på att skjuta ner MH17. Ryssland saknade också möjligheten enligt nederländsk underrättelse (MIVD) som har tillgång till USA: s och Natos underrättelse. MIVD skrev att Ryssland inte hade några Buk-missilsystem inom räckhåll. Ryssland får bara 1 av 3 poäng. De hade medel, men de hade inte motivet och möjligheten.

MIVD skrev också att förstörd elektronik i Milisens uppbringade Buk gjorde den obrukbar. Ukrainas tjänstemän sa också att Milisens uppbringade Buk var obrukbar, men de motsade sig senare. Ukrainas gränsbevakning sa att en Buk TELAR inte kunde ha passerat Rysslands gräns – två gånger – utan att upptäckas av dem. Ukraina var vid den tiden mycket angeläget om att bevisa att Ryssland invaderade. Gränsbevakningen var i hög beredskap. MIVD utfärdade också en rapport dagen då MH17 sköts ned, som konstaterade att de inte kunde hitta några bevis för att Milisen hade kraftfulla anti-flygsystem. MIVD fann inga bevis för att milisen fick utbildning från Ryssland för att hantera en Buk. Separatistiska civila och Milisen attackerades från luften, så de hade motiv för att skjuta ner Ukrainas soldater, transporter och helikoptrar. Men de hade inte medel eller kunskap för att förstöra mål på medelhög och hög höjd. Precis som Ryssland får Milisen 1 av 3 poäng. Milisen var motiverad men saknade medel och möjlighet.

Slår man samman Milisen och Ryssland får de bara 2 av 3 poäng. Ingen av dem hade möjlighet.

Den 17 juli var milisen och Ryssland i en relativt bra position. En del territorium förlorades, men liv bevarades. Milisen blev fler, bättre utrustade, mer koncentrerade och enhetliga i kommandot. Några ledare rensades ut på grund av deras diskussioner med Kiev om kapitulation. Donbass-separatister anfölls av Ukrainas bästa styrkor, och sedan gick Donbass-Milisen till kraftfulla motattacker. Även om de saknade styrkan att ta striden till Kiev, hade de ’Kittlar att laga till’, troféer att vårda (beslagtagen utrustning) och lokala territoriella mål inom räckhåll.

Den 17 juli behövde USA och Ukraina en ’game-changer’, en vändpunkt. Förutom de förluster som beskrivs ovan var kriget inte populärt i västra Ukraina. USA och Ukraina behövde fördröja och begränsa den offensiv från Milisen som kunde följa på deras framgångar. EU: s stöd för sanktioner sjönk fortfarande. Ryssland gav inte Nato något skäl att ingripa.

Summera! Alliansen mellan USA och Ukraina fick 3 av 3 poäng. De var motiverade. De hade möjlighet eftersom luftrummet fortfarande var öppet ovanför 32 000 fot. De hade medlen. MIVD medgav att Ukraina inte hade några Buk-system inom räckhåll. Men MIVD sa inte att Ukraina saknade jaktplan som kunde få jobbet gjort ’air-to-air’. Många vittnen rapporterade också närvaron av ett eller flera jaktplan när MH17 sköts ner.

Planeringen att förstöra MH17 pågick när Ukrainas nederlag i denna stridsomgång stod klart för alla. Mycket stod på spel, och det var mycket att vinna om världen kunde övertygas om att Milisen och Ryssland måste stoppas.

På spel stod Donbass med dess folk, industri, rika jordbruksmark, kol och potentiella fracking-rikedom. Dess läge innebär en mycket kort sträcka för missiler mot många ryska mål.

Det är troligt att planeringen pågick månader före händelsen och att den drevs av politiska motiv. De falska foto-, video- och ljudbevisen pekar inte på Milisens eller Rysslands skuld utan på ett förutbestämt uppsåt från andra statliga aktörer.
Svåra fakta i det offentliga rummet

Vrakrester från MH17 ljuger inte. Bilder av vrakrester nådde ut i det offentliga rummet innan den ukrainska armén kunde beskjuta nedslagsplatsen, innan DSB (Dutch Safety Board) slutligen hämtade knappt hälften av vraket och innan DSB lät göra en missvisande partiell rekonstruktion.

Hur vrakresterna spreds över nedslagsplatsen finns också i det offentliga rummet. Vi känner till GPS-koordinaterna där många delar föll. Vi vet i vilken ordning vrakdelarna föll, från nordväst om Petropavlovka och där de slutade söder om Grabovo (Hrabove). Tips: Om du vill veta om attacken, börja där området för vrakresterna börjar.

Vi har fått höra att MH17 slits sönder nästan direkt. Vi såg på bilderna från Ust-Donest-radarstationen att inom en 10 sekunders svepning av radarn gick MH17 från kontrollerad flygning till tre ’primary returns’(radarekon?ö.a.). Vi har fått GPS-koordinaterna för den påstådda senaste FDR-positionen (Flight data recorder). Men vi har sett vrakrester över en sträcka 3 km nord-nordväst om den påstådda positionen som på grund av deras vikt och aerodynamiska egenskaper inte kunde föras så långt av vinden eller av Boeing-planets rörelse framåt.

Skadorna på enskilda vrakdelar och spridningen av dem pekar tydligt på förstörelse på ett sätt som inte officiellt har avslöjats. De hårda bevisen pekar på en sofistikerad attack. Det ser inte ut som om det enbart utförts av en andra klassens militärmakt, som använde vapen från sovjettiden. Särskilt inte när det ses i samband med den officiella, dåligt skötta hanteringen av information efter händelsen.

Vi vet att det är ett faktum att flera regeringar undanhåller hårda bevis. Vi vet att det är ett faktum att de svarta lådorna överlevde kraschen och att deras innehåll inte kan verifieras av oberoende utredare.

Det är troligt att det vi har känt till från början är mer än vad som var tänkt att vi skulle få veta. Det var förmodligen en miss i planen att förstöra MH17. Vi fortsätter att fråga om vad som hände, när vi skulle kunna lära oss mycket genom att fråga vad som gick fel.

Hur man kommer undan med massmord och drar nytta av det

För att ta reda på vad som sannolikt hände, föreställ dig att du är en statlig aktör som vill förstöra ett stort trafikflygplan och lägga skulden på en fiende. Hur gör du det? Svaren på den här frågan kommer att leda dig till en lista över vad som kan göras och vad som inte får göras:

1. Förstör det snabbt. Besättningen får inte hinna ringa något nödsamtal. De svarta lådorna måste stoppa inspelningen.

2. Förstör det helt. Det får inte finnas några överlevande.

3. Förstör det utom synhåll för någon.

4. Förstör det på ett säkert sätt. Använd vapen som definitivt kommer att fungera exakt när, var och hur du vill. Använd flera vapen efter behov.

5. Attackera inte från marken oavsett din bortförklaring. Människor på marken får inte se det faktiska vapnet. Detta övervägande utesluter en Buk-missil som kan höras från ett avstånd på 10 km och ger en tjock vit rökslinga som är synlig från 15 km och dröjer kvar i flera minuter.

6. Sälj in det. Om du vill anklaga en fiende för att skjuta ner den med en Buk-missil måste ”missilskador” ses. Avfyrningsfordonet måste ses. Telefonavlyssningar måste höras. Det som allmänheten ser och hör behöver inte vara riktigt.

7. Kontrollera nedslagsplatsen. Helst skall planet störta över vatten. Om du måste förstöra det över land är det sista du vill att din fiendes folk ska ha tillgång till vrakrester, kroppar och svarta lådor. Förstörelsen av MH17 bröt mot denna regel, vilket indikerar att något gick fel.

8. Förbered dig i förväg med anklagande falska bevis för att din fiende var ansvarig. Den officiella berättelsen om vad som hände är helt upp till dig att upprätta, underhålla och dominera.

9. Planera i hemlighet. Planens olika aktörer får bara känna till sina egna uppgifter. Ju mindre de vet om helheten desto bättre.

10. Förutse vad som kan gå fel och gör beredskapsplaner. När det gäller MH17 gick något fel som inte förväntades.

11. Kontrollera de hårda bevisen. Allmänheten måste bara veta hur fruktansvärt och föraktligt mordet var. Tillåt ingen direkt tillgång till vrakrester, kroppar, högupplösta fotografier, data från de svarta lådorna, obduktionsdata, radar- och satellitdata etc. Avslöja bara det som hjälper till att sälja in din egen historia.

12. Kontrollera media. Mediefokus måste förbli på känslor och på dina falska bevis, inte på faktiska hårda bevis. Dina kontakter i media måste antingen ignorera eller förlöjliga varje annat scenario än det som är ditt ”officiella”.

13. Få fienden och intresserade tredje parter ur balans efter vad som hänt. Trötta ut dem med en oändlig ström av falska bevis och anklagelser som de måste behandla. Varje ’kaninhål du gräver’ (sådant du lägger fram som komplicerar bilden, gör det svårt och problematiskt ö.a.) förstärker din berättelse medan du dränerar energin hos oberoende utredare.

14. Kapa lösa trådar. Spelare som vet för mycket är ett hot. Bättre för dem att dö av en sjukdom, råka ut för en tragisk olycka, begå självmord eller försvinna.

15. Städa upp efter dig själv. Förstör dokument. Se till att inga spår leder till dig.

16. Skrik ”Satans mördare”! Insistera på en bekännelse från fienden. Höga straff på dem. Använd händelsen för att få över de icke-inblandade och obeslutsamma till din sida av konflikten.

17. Genomför en strikt dubbel måttstock. Påhittade bevis, sociala medier och ogrundade anklagelser är helt legitima för dig och dina allierade. Men kräv en högre nivå för dina fiender. Få dem att visa hårda bevis. Även då accepterar du bara bevis som du kan använda för att stödja den förutbestämda historien. Ignorera resten eller hitta fel med dem eller dess källa.

18. Kontrollera utredningen antingen direkt eller genom vänligt sinnade regeringar. Att kontrollera utredningen är anledningen till att du kommer undan med mordet. Du “äger” utredningen nu och för alltid. Du kontrollerar nu och för alltid resultatet av eventuella brottmål eller civilrättsliga förfaranden. Du bestämmer vilka fysiska bevis som kommer att betonas, ignoreras eller döljas. Du bestämmer vems röst som kommer att höras, inte höras, nedtonas eller tystas. Du bestämmer om utredningen är klar på några veckor eller drar ut i flera år.

19. Avsluta utredningen när du har uppnått önskat resultat. Du måste bestämma att varje överklagande för att återuppta utredningen är utan skäl oavsett vem som gör överklagandet eller vilka grunder för överklagande de åberopar.

Förstår du? Det är inte nödvändigt att genomföra planen perfekt. Det är okej att din berättelse luktar fisk för några skarpa näsor. Men släpp inte ut tillräckligt med bitar för att någon ska kunna lägga hela pusslet. Tvivlare vet att din berättelse inte klarar sniff-provet, men de kan inte göra någonting åt det. Du kan avfärda dem som ’falsk-flagg’-konspirationsteoretiker med dolda motiv. Du har megafonen. Använd den!

Historiskt sammanhang del 6: prestanda hos anti-flygvapen mot flygplan

Fortsätt tänka som en regering som vill förstöra ett flygplan och lägga skulden på din fiende. Flera vapen finns tillgängliga. Du behöver inte begränsa dig till en typ av vapen. Vad ska du använda? Du kan välja ett eller flera vapen för att leverera det dödliga slaget och andra vapen antingen för att sälja din historia eller för att utså förvirring om vad som hände. Om du är en statlig aktör har du proffs som kan göra valen åt dig.

Du är inte en statlig aktör. Ditt bästa alternativ är att granska flyghistoriken, särskilt kommersiella flygkatastrofer som orsakats av regeringar, terrorister och brottslingar. Jag har gjort jobbet. Jag granskade rapporter om 32 flygplanskatastrofer från 1962. Vissa katastrofer som Itavia Flight 870 och MH17 är fortfarande kontroversiella. Men i de flesta katastrofer identifieras typen av anti-flygvapen och den orsakade skadan är känd.

Använd följande sammanfattningar för att välja dina vapen. Ta det lugnt. Följande sammanfattningar gör ingen till vapenexpert. Det spelar ingen roll om dina val inte matchar vad de riktiga skurkarna valde. Poängen med övningen är att se vilka vapen som bäst uppfyller listan ovan över vad som bör och vad som inte bör göras. Jag kan inte tillräckligt nog betona att den här uppgiften ska hanteras med ett öppet sinne. Det är sant att ondskan är dum och i slutändan självförstörande. På kort sikt får vi dock aldrig underskatta vad onda sinnen kan uppfinna.

Automatkanon (autocannon): Historiken om automatkanon som använts mot kommersiella flygplan är tunn. Den enda händelsen jag hittade var Libyan Arab Airlines Flight 114 (LN114) som på grund av en sandstorm och en felaktig kompass kom in i luftrummet ovanför den israeliskt ockuperade Sinaihalvön. Trafikflygplanet gick ner intakt men brann efter att ha skjutits på cirka 5000 fots höjd med 20 mm automatkanon som träffade styrbords vingbas. B727-224-kraschen skedde i öknen bland sanddyner. Det fanns 5 överlevande inklusive co-piloten. Nedskjutningen orsakade en het internationell debatt och motstridiga rapporter. Detaljerna ovan är baserade på en källa som citerade ICAO Working Paper C-WP / 5764.

En 30 mm automatkanon var mycket effektiv mot tunga bombplan under WW2, som B-17 och B-24. Några salvor kan förstöra ett bombplan. En enda salva kan förstöra ett jaktplan. Moderna automatkanoner har större noggrannhet, högre utgångshastighet och högre eldhastighet.

30 mm-ammunition levererar 3 till 4 gånger den högexplosiva eldkraften (HEI) mot 23 mm-ammunition. Den stora massan gör 30 mm HEI-ammunition mycket effektiv mot stora flygplan. En enda 30 mm HEI-patron väger 390 gram (13,75 ounces) och har en mynningshastighet på 890 meter per sekund (2900 fot per sekund). HEI-ammunition levererar både kinetisk och kemisk energi. De tränger in och exploderar sedan inuti kabinen på ett granatliknande sätt och skickar oregelbundet formade fragment i ett konformat mönster för att förstora skadeområdet. De producerar sprängtryck från 48,5 gram högexplosiv brandblandning för att skada flygplanets struktur inifrån. Bara 3 till 5 salvor kan förstöra ett stort flygplan. En automatkanon som skjuter 1500 eller 3000 skott per minut kan förstöra ett flygplan på en sekund. Du kan säkerställa korrekt eldgivning med en laseravståndsmätare eller lasersikte. Ett stort trafikflygplan, som inte gör några ansträngningar för att komma undan, förstörs lätt och snabbt. Ingen kommer att överleva. Du kan manipulera skademönstret genom att växla mellan högexplosiva och pansarbrytande patroner.

Patronerna som avlossats av en automatkanon är större än splittren från en rakets splitter-stridsspets. Samma jaktplan kan ha 23 mm och 30 mm kanoner. Skadorna på flygplanets yttre varierar med valda vapen, blandningen av ammunition du använder och med hur och var skotten träffar. Allmänheten vet väldigt lite om skademönster som orsakas av missiler eller automatkanon. Nästan alla kommer att tro vad experterna säger. Med tanke på molntäckningen fungerar automatkanonen osedd av människor på marknivå.

MANPAD [https://en.wikipedia.org/wiki/Man-portable_air-defense_system]: Det har förekommit tio nedskjutningar av flygplan som involverar Man-Portable Air Defense (MANPAD) -missiler. I varje framgångsrik MANPAD-attack har planet störtat intakt. I tre av de 10 attackerna landade planet säkert. MANPAD är värdelösa mot flygplan som flyger på 33 000 fots höjd på grund av brist på räckvidd. Ta bort dem från listan tillsammans med alla andra markbaserade kortdistansmissilsystem.

Air-to-air-missil: Denna missiltyp kan enkelt leta efter och träffa ett stort flygplan. Men Air-to-air-missiler är vanligtvis gjorda för mindre mål som jaktplan och helikoptrar. Det finns bara 2 obestridda exempel på Air-to-air-missiler som träffat kommersiella trafikflygplan.

Korean Air Lines Flight 902 nödlandade på en frusen sjö efter en träff med en R-60-missil. Missilen orsakade snabb (inte explosiv) dekompression, dödade två passagerare och sårade flera andra.

Korean Air Lines Flight 007 träffades på 35 000 fots höjd av två K-8 Air-to-air-missiler som träffade med två sekunders mellanrum. Varje K-8-missil hade en 40 kg splitterstridsspets. Missilangreppet orsakade snabb (men inte explosiv) dekompression och orsakade skador som begränsade besättningens kontroll av stjärten. De svarta lådorna fortsatte att fungera i 104 sekunder efter träffen. Flygplanet förblev intakt och flög under begränsad kontroll i cirka 10 minuter. Sedan förlorades kontrollen vilket resulterade i att Boeing 747-planet överskred sina designgränser, bröts sönder i luften och kraschade i havet. Alla 269 personer ombord dog omedelbart av traumat vid nedslaget. Nedskjutningen var mycket kontroversiell, men ovanstående fakta ifrågasätts inte.

Ingen Air-to-air-missil har någonsin orsakat att ett stort flygplan har gått sönder inom några sekunder. En Air-to-air-missil med ett splitterstridsspets och kubformade splitter kan skapa ett mönster av skador som liknar Buk-missilskador. Med tanke på molntäckningen kommer en Air-to-air-missilattack inte att kunna ses från marken.

Om du vill ha en Air-to-air-missil för att imitera Buk-skador, bör missilen helst ha ett liknande styrsystem [https://en.wikipedia.org/wiki/Homing], som detonerar stridsspetsen nära flygplanet och en splitterstridsspets med förformade splitter-element som är lika i storlek och form att likna element i en Buk stridsspets. Inte varje Air-to-air-missil är mekaniskt och elektroniskt kompatibel med alla stridsflygplan. Som statlig aktör har du tillgång till flera typer av både jaktplan och Air-to-air-missiler. Du har också allierade och leverantörer som kan utöka dina alternativ. Utredarna och media kommer att sälja in den planterade berättelsen om Buk till en allmänhet som är motiverad att tro dig.

Mark-till-luft-missil (mellanklass och uppåt): Det finns 4 tydliga exempel på stora trafikflygplan som drabbats av kraftfulla mark-till-luft-missiler. Alla resulterade i krascher med förlust av allt liv.

Endast 1 av de fyra angreppen ledde till förstörelse i luften. Det var Iran Air Flight 655 som flög på 13.500 fotetts höjd när den träffades av två USA-tillverkade SM-2 Block II mark-till-luft-missiler. Missilerna träffade 1 sekund efter varandra. Varje missil hade ett stridshuvud med hög explosiv fragmentering Mk 15 som väger 115 kg. Planet sönderdelades omedelbart i luften. Vrakrester landade i vatten. Observera att två stridsspetsar som väger 115 kg vardera ger en kombinerad slagkraft på 230 kg, mer än tre gånger den för en enda Buk-missil med en 70 kg högexplosiv splitter-stridsspets. SM-2 Block II-missilen gjordes endast för marinfartyg. Den exporterades inte till Ukraina.

Aeroflot Flight 902 förblev intakt i luften efter en träff orsakad av ett flygförsvarsutbildningsuppdrag som gick fel 1962. Den exakta missiltypen är okänd för mig. Olyckan föregick S-200. Det troliga mark-till-luft-missilsystemet var antingen en S-75 Dvina eller en S-125 Neva / Pechora. Missilerna som användes av dessa system hade splitter-stridsspetsar. Stridsspetsens vikt skulle ha varit 60, 70 eller 200 kg, beroende på den exakta missiltypen. Innan flyget kraschade ringde co-piloten ett osammanhängande nödsamtal med ovanligt buller i bakgrunden.

Siberia Airlines flyg 1812 förstördes av en S-200-missil på grund av en ukrainsk övning som gick fel. Missilen hade en stridsspets med 217 kg högexplosiv fragmentering. Träffen var inte omedelbart dödlig. Pilotens sista ord var: ”Var träffas vi?” Tu-154 gick ner intakt. Experter tror att människorna ombord dödades av kraften i flygets nedslag i vattnet i Svarta havet. Ukraina nekade ursprungligen men erkände senare sitt fel. Det var ett fel. S-200: s missil är ungefär dubbelt så lång som en Buk-missil, tio gånger så tung som en Buk-missil och har en stridsspets som är över tre gånger så tung som en Buk-stridsspets. S-200 var utformad för att motverka stora mål som B-58-bombplanen och U2-spionplanet. Trots detta förstörde det inte Tu-154 som flög på 36.000 fots höjd i 850 km / h.

Nyligen gick Ukraina Airlines flyg PS752 ner i lågor men intakt efter att ha träffats av två Tor M1-missiler. Missilerna hade 15 kg splitter-stridsspetsar. Den här nedskjutningen skedde i gryningen i ett tätbefolkat område nära Teheran. Mycket snart efter händelsen lades videor ut online om att PS752 träffats av missilerna. Orsaken till kraschen var tydlig att se även om du bodde på andra sidan jorden. Iran medgav felet inom några dagar. Det var ett fel. Notera två viktiga skillnader mellan PS752 och MH17. PS752 attackerades verkligen av mark-till-luft-missiler. Det var verkligen en oavsiktlig nedskjutning. Det finns inget sätt att dölja användningen av en mark-till-luft-missil i ett tätbefolkat område. 9M330-missilerna som avfyras av Tor M1-systemet är bara hälften så stora som en Buk 9M38-missil. Det var mörkt ute vid träffen. Ändå sågs missilerna globalt.

Mark-till-luft-missiler är träffsäkra och dödliga. Men sovjetiska och ryska versioner har inte en historia av att helt förstöra trafikflygplan. Om en sovjetisk eller rysk missil inte orsakar någon större brand på hög höjd och om fallet inte överskrider planets designgränser, kommer planet sannolikt att krascha intakt. Var det kraschar kan ingen räkna ut. Det finns ingen försäkran om att svarta lådor kommer att stanna omedelbart eller att besättningen kommer att dödas omedelbart.

Av alla anti-flygvapenval för statliga aktörer är mark-till-luft-missiler överlägset svårast att dölja. Till exempel är en Buk-missil stor, tung, snabb, extremt hög och ger ett tjockt vitt rökspår som dröjer kvar och pekar tillbaka mot utskjutnings-platsen. Du skulle faktiskt aldrig använda en Buk för en falsk-flagg-attack om du inte är säker på att du kan lura 100% av tusentals människor att din fiende avsyrade den. Oddsen för att komma undan det under dagsljus är praktiskt taget noll.

Bristen på spår är ett omvänt problem. Det enda sättet du kan lägga skulden på en fiende som inte har något flygvapen är att på ett övertygande sätt hävda att de använde en kraftfull luft-raket. Hur kan du skapa en illusion att detta hände på en eftermiddag när det finns tusentals människor utomhus som borde se missilen men inte gjorde det, borde se rökspåret men inte gjorde det, borde höra den kraftfulla raketmotorn men inte gjorde det, ska ta bilder och videor men inte inte gör det? Hur kan du skapa en illusion när det inte finns någon satellit- eller radardata som visar hur din fiendes fantom-mark-till-luft-missil närmar sig flygplanet? Man måste vara arrogant, dum eller en statlig aktör för att ens överväga att sälja in historien om att en fantom-Buk-missil helt och hållet orsakade att Flyg MH17 sönderdelades inom några sekunder.

Som statlig aktör kan du kväva ”felaktiga” röster samtidigt som du förstärker rösterna från vänliga regeringar, utredare och vittnen som stöder din historia. Att du äger berättelsen är viktigare än hårda fakta, förutsatt att du också äger tillräckligt av de hårda fakta och håller dem utom synhåll.

Bomb: Bomber har visat sig vara det mest effektiva sättet att snabbt förstöra ett stort trafikflygplan, med förlust av allt liv ombord, och ofta med nästan omedelbart avbrott av svarta lådornas inspelningar. Av elva katastrofer som uppenbarligen orsakats av en bomb resulterade 10 i flygplanets upplösning i luften. En bomb i det främre lastrummet kommer att slå ut elförsörjningen till de svarta lådorna och snabbt få den främre delen av flygkroppen att gå av vid den svagaste strukturella punkten. En bomb placerad nära bakänden kommer att få stjärten att brytas loss.

Endast Daallo Airlines flyg 159 landade säkert efter att en terroristbombare bara dödade sig själv; Flyg 159 var inte i marschfart och höjd när bomben slog ett stort hål i flygkroppen.

Flygplan på marschfart och marschhöjd med kabin under tryck har praktiskt taget ingen chans att överleva eller att ringa nödanrop. Listan över flyg som helt förstörts av bomber inkluderar Continental Airlines Flight 11, JAT Flight 367, TWA Flight 841, Air India Flight 182, Pan Am Flight 103, UTA Flight 772, Avianca Flight 203, Siberia Airlines Flight 1047, Volga-AviaExpress Flight 1353 och Metrojet Flight 9268.

Missiler är mindre kapabla att åstadkomma ett haveri som kännetecknas av omedelbar förstörelse av planet. Missiler är konstruerade för att explodera nära flygplan, inte inuti flygplan. Flygplan är byggda för att motstå yttre påfrestningar som luftmotstånd och kollisioner i hög hastighet med stora fåglar.

På flyghöjd är ytan på flygplanskroppen redan under tryck på grund av dess interna trycksystem. Flygplan är inte byggda för att hantera det extra intensiva tryck som orsakas av en bomb. Om du vill riva sönder ett flygplan snabbt och säkert så gör det från insidan. Det externa vapen som kan producera bombliknande resultat är en 30 mm automatkanon laddad med HEI-ammunition som exploderar inuti flygkroppen.

Bomber är lätta för statliga aktörer att skapa och dölja. Det finns sätt att hantera flygplatsens säkerhet. Hotet med bomber är anledningen till att flygresenärer ständigt uppmanas att hålla ett öga på sitt bagage och vägra att acceptera någonting från en främling. Explosiva rester kan dröja kvar även när de utsätts för väder och vind och vatten. Kom ihåg att du kommer att kontrollera utredningen. De flesta kommer att tro på officiella utredare som säger att inga rester hittades eller att de hittades men berodde på en övning för att träna bomb-hundar. De flesta kommer att tro på officiella obduktioner som rapporterar dödsfall på andra sätt.

Du kan lägga till bevis för en extern attack på ett mål som är stort och försvarslöst. Berätta för alla att en mark-till-luft-missils splitter och tryckvåg, i kombination med explosiv dekompression och naturliga krafter slet sönder flygplanet nästan direkt. Nästan alla kommer att tro dig. Kalla alla som säger att jaktplan gjorde jobbet en desinformations-agent, och kalla var och en galen som föreslår att vapnet var en bomb.

Den statliga aktören som planerade förstörelsen av MH17 gjorde det med en tydlig kunskap om vad olika vapen kan åstadkomma på flygplan. De skulle inte ha baserat sina val på ett hopp om ett lyckligt skott. Hopp och lycka är för små människor. Statliga aktörer använder säkra metoder. Försök nu att glömma en minut allt du har trott om MH17. Bestäm hur du skulle slå ut en flygplan på hög höjd. Bestäm hur du skulle lägga skulden på en fiende som har MANPAD, inget flygvapen och inget kraftfullt mark-till-luft-missilsystem.

Historiskt sammanhang del 6: vem gynnades och på vilka sätt?

Nedskjutningen av MH17 gav inga fördelar för Ryssland eller Milisen. Tvärtom riktade händelsen ett hårt globalt strålkastarljus på dem. Separatisternas civila och militära ledare var redan hårt pressade bara genom att bekämpa Ukrainas armé, försörja många fördrivna civila, reparera infrastruktur och tillhandahålla hälso- och sjukvård för många som skadades av den intensiva striden. Det sista de behövde var att hantera kroppar och vrak från ett stort flygplan spritt över en 50 kvadratkilometer stort omsåde nära ukrainska artilleripositioner. Det sista Ryssland behövde var fler sanktioner och vilda rubriker om ”Putins missil”.

Ukraina har väldigt lite att visa upp för händelsen. De lyckades aldrig stänga gränsen för att därigenom avbryta stödet från Ryssland. De delade aldrig Donbass mitt av eller erövrade en större stad. Deras ekonomi fortsatte att drabbas. De fick global sympati ett tag som kan ha hjälpt dem att få några lån och militär hjälp. Även om de fortsätter att bråka om det kommer Krim inte att återlämnas. Donbass förblir oberoende, vaksamt, militant och utom räckhåll för utomstående som skulle vilja utvinna dess rikedomar. Ukraina vet förmodligen att om intensiva strider återupptas kommer resultatet inte att bli ytterligare ett Minsk-avtal. Ukraina förblir i limbo, fjärmat från Ryssland och även utanför Nato och EU. Nya ryska gasledningar kringgår dem. Ukraina har tyngts med en falsk-flagg-berättelse att upprätthålla och JIT-partners som kräver målinriktade utredare och hjälp att hitta och övertala vittnen att vittna i en skådeprocess. Ukrainas folk fick vad USA:s ombud (proxies) och kolonier ofta får: ingenting. Egentligen mindre än ingenting med tanke på dess dåliga ekonomi efter Euromaiden och den krympande befolkningen i arbetsför ålder.

I slutet av juli 2014 fick USA till en ökning av de anti-ryska sanktionerna som infördes av det tidigare motvilliga EU. Fler sanktioner pålades mellan då och juni 2015 av Kanada, Japan, Australien, Norge, Schweiz, USA och EU (igen). Sanktionerna förblir på plats. Det är svårt att bedöma vilka av dessa sanktionsökningar som skulle ha inträffat ändå eller hur länge de skulle ha varat. Bulgarien och EU väckte motstånd mot South Stream Pipeline som var under uppbyggnad, så Ryssland var tvungen att överge projektet.

Krig är fyllda med osäkerhet, och detta gäller ekonomisk krigföring. Det kan finnas motsanktioner och oavsiktliga konsekvenser. Ekonomiska sanktioner är smärtsamma på kort sikt. På längre sikt blir det sanktionerade landet mer självförsörjande, utvecklar nya handelsallianser och bygger upp monetärt oberoende. Ryssland har gjort alla dessa saker. Ryssland ersatte South Stream Pipeline med TurkStream som har potential att utvidgas till Centraleuropa med den föreslagna Tesla Pipeline. Ryssland motverkar USA: s ansträngningar att använda sanktionerna för att blockera Nord Stream 2-rörledningens konstruktion. Krim förblir fast och lyckligt förenat med Ryssland. Donbass är lika långt utom räckhåll som någonsin. MH17 drog inte in Ryssland i ett direkt ingripande. Ryssland fortsätter att uppnå sina försvarsmål på en budget som är 9% av USA: s försvarsbudget. Ryssland är pragmatiskt och kommer förmodligen att förnya handelsförbindelserna med EU efter att sanktionerna har löpt ut utan förnyelse. Men EU kan förmodligen glömma bort att göra framtida affärer med Ryssland i petrodollar.

Sanktionerna fortsätter att skada EU, som är mycket mindre entusiastiskt än USA i att ersätta billig rysk gas med dyr LNG från USA och Israel. Kostnaden för att underhålla den officiella MH17-berättelsen faller främst på Nederländerna, Ukraina och Australien. USA får dock inte en gratis åktur. Den 23 mars 2020 beordrade en nederländsk domstol åklagare att lägga fram de amerikanska satellitbilder som påstås visa en Buk-uppskjutnng från Milisens territorium. Domstolens begäran upprepades den 3 november 2020. Även om det inte kostar USA mycket att säga nej, finns det ett pris att betala för att stå emellan Ryssland och dess EU-handelspartners. Det finns ett pris att betala för att upprätthålla John Kerrys falska påståenden och den officiella, fortfarande tunna, bedömningen av den amerikanska regeringen från den 22 juli 2014.

Slutsatsen blir att nedskjutningen av MH17 medförde betydande och pågående kostnader för alla inblandade. Alla, inklusive Ryssland, kommer att fortsätta att betala för att hålla den globala allmänheten i okunskap. Alla känner det ständigt närvarande hotet att den globala allmänheten och offrens familjer kommer att bli bättre informerade om nedskjutningen. Nettovinsten för USA är inte stor. Med tiden kan den bli negativ.

Den troliga planen och de förlorade fördelarna

Varför göra sig så mycket besvär för så lite? Falsk-flagg-attacker är inte billiga. Kostnaden för planering och genomförande av planen är bara början. Den högre kostnaden är kostnaden för att upprätthålla berättelsen samtidigt som vi täcker misstagen och håller sanningen utom allmänhetens insyn i decennier.

Augustinus konstaterade, ”Sanningen är som ett lejon; du behöver inte försvara det. Släpp det; det kommer att försvara sig. ” Däremot kräver lögner ett kraftfullt och pågående försvar. Efter att ha satt en falsk kurs måste lögnare fortsätta på den kursen för att behålla trovärdigheten oavsett hur löjligt det blir. Följaktligen har vi en skådeprocess med 4 män som står anklagade för att tillhandahålla en Buk TELAR som åklagarens egna underrättelsetjänster säger aldrig fanns. Att fortsätta på den inslagna, falska kursen uppfattas som mindre kostsamt än att erkänna sanningen eller att konstatera att MH17 var en tragisk olycka. Kostnaden stiger när de människor som avvisar lögnerna blir bättre finansierade och mindre hindrade av geografi, språkbarriärer etc.

Om du var den statliga aktör som planerade mordet på MH17, skulle du gärna nöja dig med de magra vinster som beskrivs i den här artikeln? Skulle du inte hellre vilja dra nytta av fördelar som mer än väl kompenserar för kostnaderna och riskerna? Hur kunde planerarna ha maximerat fördelarna med att pådyvla mordet på ett flygplan på separatisterna och Ryssland? Vad skulle ha varit den perfekta, mest lönsamma planen? Det här är de frågor som pekar på sanningen för ifrågasättande sinnen.

Det troliga svaret är enkelt: krascha MH17: s vrak i södra kitteln. Det här är ingen ny idé. Även den ryske översten Alexander Zhilin kom fram till samma slutsats den 23 juli 2014. Han blev vilseledd av falska transponderdata, men hans iakttagelse om södra kitteln står fast den dag som i dag är.

Tänk på några mycket större fördelar som denna plats för nedslaget och vraket skulle ha gett:

• Ryssland kan anklagas för att skjuta över gränsen.

• Fångade ukrainska trupper skulle bli väktare för skräpet.

• Kiev och Nato skulle ha kontroll över och tillgång till vraket.

• Ukrainas trupper skulle vittna om att de såg en missil flyga över huvudet från ryskt territorium.

• Separatisttjänstemän skulle tvingas öppna en humanitär korridor för utredare att komma in, kroppar som ska avlägsnas etc. Milisen skulle inte beskjuta området där vraket föll om den inte blev allvarligt provocerad.

• Genom hjälpkorridoren kan leveranser också föras in till Ukrainas trupper i grytan.

• Nato-länder skulle kunna motivera att föra in trupper i kitteln för att ”stabilisera situationen”.

• Ukraina kan få ett lås på detta territorium längs Rysslands gräns.

• Ukraina skulle vara bättre positionerade för att dela Donbass mitt av.

• Ukraina skulle ha en starkare position för att ansluta sig till Nato och EU.

Tekniskt var det inga problem med idén. Luftrummet var öppet för kommersiell trafik över 32 000 fot. Flera medel fanns till hands för att förstöra ett flygplan. Södra kitteln var ett stort mål. Härskande vindar skulle förhindra att lättare skräp blåste in på ryskt territorium. Västerländska medier skulle snabbt komma i fas och stödja berättelsen.

Det verkar som om det faktiskt planerades att ta ner planet så att vrakresterna hamnade i södra kitteln. MH17 fortsatte enligt sin plan för flygningen till waypoint TAMAK på 47.85667N, 39.21833E. Den platsen är i södra kitteln. MH17s faktiska flygväg har fått mer uppmärksamhet, men det är planen för flygningen, vilken berättar mer om händelsen som den utvecklades.

Vad gick fel?

Allt var planerat. MH17 var bara 3-4 minuters flygtid från södra kitteln. Så vad hände? Svaret ligger i transkriptionen av konversationer mellan Dnipro ATC, Rostov ATC och MH17. Konversationen släpptes av den holländska säkerhetsstyrelsen (Dutch Safety Board ) i deras preliminära rapport på sidan 15. De noterade UTC-tiderna är när varje konversation började.

Vad som gick fel var att Dnipro ATC gjorde sitt jobb när Rostov ATC begärde en kursförändring på grund av flygtrafiken vid Rysslands närliggande luftrum. Den waypoint som 2014 kallades RND (“ROMEO NOVEMBER DELTA” i transkriptet) heter nu URRR och ROV. Det är den gamla flygplatsen Rostov på Don airport. Koordinaterna är 47.26389N, 39.81889E. Dnipros ATC-controller lästes antagligen inte in i planen eftersom controllern inte behövde veta.

Planerarna förutsåg inte Rostovs begäran. De var tvungna att ta ett snabbt beslut!

En kursförändring mot RND skulle ha varit mycket oönskad. Vrakrester skulle landa inom ett milisstyrt område. Ju närmare MH17 kom till gränsen mot RND, desto starkare var Milisens koncentration av styrkor. Huruvida ett beslut kunde ha fattats för att avbryta aktionen berodde möjligen på sannolikheten för att planen skulle upptäckas efter fullbordat faktum. Kanske fanns det bevis ombord som skulle ha hittats. Kanske fattades ett beslut om att gå vidare för att falsk-flagg-attacken behövde utföras skyndsamt. Kanske fanns det inte tillräckligt med tid att tänka igenom det.

Beslutet togs att förstöra MH17 omedelbart. Ordern att attackera gavs kl 13:19:45 enligt överste Alexander Zhilin. Det är tiden då telefonsamtalet avslutades mellan Rostov ATC och Dnipro ATC. MH17 mördades ungefär 13:20:03 UTC. De falska berättelserna och de falska bevis som förberetts i förväg var delvis användbara efter denna planändring.

Nedan följer en rysk krigskarta som visar situationen den 17 juli 2014. Ukrainas trupper var ordentligt instängda i södra kitteln. Den gröna linjen är gränsen till Ryssland. Jag har markerat på kartan för att visa de sista fyra minuterna av MH17: s kontrollerade flygning, den påstådda sista FDR-positionen (Flight Data Recorder), södra kitteln, kursen till TAMAK och den godkända kursändringen till RND.

Map by Kot Ivanov. Källa: https://kot-ivanov.livejournal.com/2014/07/22/

Slutsats

Stephen R. Covey skrev, ”Börja med att ha slutet i åtanke.” Det bästa sättet att förstå MH17 är att börja med det slut som planerarna hade i åtanke. Jag har gjort det så bra jag kan från en fåtölj efter många timmars sekundär forskning. Om något i den här artikeln visar sig vara användbart eller sant, är det till Guds ära.

Den falska MH17-berättelsen borde föraktas av alla som älskar sanningen. Lögner dör när allmänheten tvivlar. Lögnerna om MH17 kan dö även om de hårda bevisen aldrig släpps. Att försöka hålla sig på den säkra sidan genom att hålla tyst eller acceptera lögner uppmuntrar bara till fler falsk-flagg-aktioner.

Den globala allmänheten ger syre till officiella lögner om MH17. Det är dags för allmänheten att stänga av syrgasförsörjningen.

Efterord: Att fylla ut luckorna

MH17 förstördes fullständigt i luften inom några sekunder av en eller flera statliga aktörer med i förväg planerade metoder, som inte inkluderade en extern attack. Ingen Buk-missil avfyrades, och även om det skedde var den yttre explosionen av en Buk-missils 70 kg stridsspets inte tillräckligt kraftfull för att orsaka fullständig förstörelse inom tio sekunder. Radar från Ust-Donetsk-stationen visade inga jaktplan inom det effektiva räckvidden för automatkanoner. Luft-till-luft-missiler saknar förmågan att orsaka den nästan omedelbara förstörelsen i luften hos en Boeing 777-200.

De ledande teorierna haltar, och Buk-teorin mest av dem alla. Det här är mycket att svälja. Vi håller fast vid våra favoritteorier. Våra sinnen hatar en informationslucka. Vi kräver att veta, ”Om MH17 inte förstördes av missiler eller automatkanon, hur förstördes det då?”

Flyghistoria visar att bomber är guldstandarden för att inom några sekunder förstöra flygplan i marschfart och på marschhöjd. Bomber är emellertid inte kända för att de orsakar externa skador som för vissa ser ut att komma från missiler och för andra ser ut att komma från automatkanoner. En sådan bomb är mer sofistikerad än de bomber som har förstört flygplan under tidigare decennier.

För att etablera bomber som orsak krävs först erkännande av att ”bevisen” som stöder Buk-scenariot i själva verket bara är i förväg planerade bevis. För det andra måste man granska hårda bevis, inklusive men inte begränsat till hur vrakresterna fördelade sig, de tidigaste bilderna av rester och bitar av skräp som ignorerades av de officiella utredarna. Utredaren som har gjort mest framsteg är en ryss som heter Yuri Antipov. Han ligger långt före den som är på andra plats, och han har redan släppt ett stort arbete.

Min artikel belyser i någon mån förstörelsen av MH17 baserat på sekundära källor som har fått för lite uppmärksamhet sedan kraschen. En tålmodig och noggrann läsning av Antipovs arbete baserat på primära källor kommer att tillföra betydligt mer ljus. För att underlätta den ansträngningen har jag skrivit en introduktion till Yuri Antipovs arbete [http://s000.tinyupload.com/?file_id=00651945362781457082] som innehåller korta artikelbeskrivningar och länkar till nästan allt som Mr. Antipov har släppt hittills.

Biografi: Sam Bullard samäger och driver en affär för kontorsmöbler i Charlotte, NC. Hans examen är från U. GA och U. SC. Han skrev efterordet i John Helmers bok The Lie That Shot Down MH17. Efter pandemin ser Sam fram emot att återvända till Ballantyne Presbyterian Church och sjunga i Charlotte Master Chorale.

Föregående artikelSanningen och myten om USA:s ekonomiska utveckling under Trump
Nästa artikelUtländska parlamentariker – men inte svenska – agerar mot Jemenkriget
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Jag läste artikeln när den publicerades av thesaker och skall därför inte gå in på detaljer som jag inte minns. Skribenten är inne på samma huvudlinje som den holländske professorn Kees van der Pijl som skrivit en bok om detta och redan då ansåg att allting pekade på en plan. Ett krig pågick som ur Kievs synvinkel höll på att utmynna i katastrof. Det nedskjutna passagerarplanet skulle fungera som utlösaren till att dra in Nato-trupp i kriget. Någon vägrade emellertid och mycket tyder på att det var Tyskland.

  Rättegången som pågår i Haag och som är rena farsen har beskrivits utförligt av John Helmer. De som åtalas skall inte ens ha deltagit i händelsen men ”underlättat” denna. Vad det i praktiken handlar om är en hämnd på personer som man vet att har gjort betydande insatser för det framgångsrika försvaret i Donbass.

 2. Intressant, en samägare av en affär för kontorsmöbler i Charlotte, North Carolina, skriver:

  ”Radar från Ust-Donetsk-stationen visade inga jaktplan inom det effektiva räckvidden för automatkanoner. Luft-till-luft-missiler saknar förmågan att orsaka den nästan omedelbara förstörelsen i luften hos en Boeing 777-200.” (Korrekt översättning om jag jämför med originalet.)

  Möbelhandlaren går därmed emot de tyska flygexperter som Jan Nybondas brukar hänvisa till och som hävdar, om jag förstått rätt, att MH17 sköts ned just av luft-till-luft missiler.

  • Just det, en möbelhandlare har inte tillgång till alla data som behövs och därför befinner han sig i underläge som vi andra. Bland alla de manipulerade och övriga bandupptagningarna fanns en som löd: ”Kievs Sukhoi sköt ned Boeing-planet och våra sköt ned Sukhoin med sin Buk”. Detta kan även vara manipulerat men det fanns bland Kievs eget material. I sin iver att bevisa att rebellerna hade tillgång till en Buk lade de inte märke till vad exakt annat som framkom på bandet. Av de två jaktplanen som jagade MH 17 sköts ett ned av en manpad när det gått ned på låg höjd för att observera resultatet. Det andra planet återvände till basen och dess pilot begick självmord eller mördades. Allt detta är spekulation än så länge, men inget trovärdigt vittne har kunnat uppbådas för att bekräfta en markbaserad missil. Tiotals vittnen har sett jaktplan i närheten av MH 17.

   Huvudfrågan är dock om dådet var planlagt eller ett misstag. I början kunde ingen föreställa sig annat än ett misstag, inte ens västpressen som skränade ”Putins missil”. Men tiden gick och sedan kom Kees van der Pijl med sin bok och många andra därtill som började ana oråd. Varför all denna mörkläggning och alla uppenbara lögner kring händelseförloppet om avstängd radar och inget militärflyg uppe den dagen. Den tekniska bevisningen innehöll orimligheter och Malaysien hölls utanför den centrala undersökningen. Inga andra än Nato-säkra operatörer fick någon insyn. I krig skyr man inga medel, speciellt med ett extremt ledarskap sådant man hade i Ukraina vid tidpunkten. En ung kvinna saknas, hon som fungerade flyglots för MH 17. Hon skulle säkert veta men är spårlöst försvunnen och troligen för alltid.

 3. The Bezler phone tape published by the SBU had nothing to do with MH17
  The SBU edited the Bezler phone tape to make people believe he was talking about MH17
  http://www.donbass-insider.com/2020/08/11/the-bezler-phone-tape-published-by-the-sbu-had-nothing-to-do-with-mh17/

  Från holländsk media:
  A prosecutor in the MH17 trial involved in the imprisonment of an innocent man in Argentina
  Det handlar om åklagaren Ferdinandusse i MH17
  http://www.donbass-insider.com/2021/01/21/a-prosecutor-in-the-mh17-trial-involved-in-the-imprisonment-of-an-innocent-man-in-argentina/

  • Det verkar finnas ett antal bandupptagningar. Den första var den du nämner. Men varför skulle någon i Kiev editera en upptagning och få det till att deras jaktplan sköt ned passagerarplanet. Det är en annan upptagning. Sann eller falsk, det vet vi inte just nu.

   • Från allra första början, detta band har skickats till JIT som bevis på att separatisterna sköt ned MH17 och Igor Bezler och den andre han pratade med fanns högt upp på de misstänkta lista.

    Enligt SBU bandet:
    ” – … Jag förstod, fan.
    – Vi sköt precis ner ett plan. Gruppen ”Miner”. Det föll bakom Enakievo. Jag gick …
    – Piloter? Var är piloterna?
    – Vi gick för att leta efter och fotografera det nedskjutna planet. Det röker …
    – Hur många minuter sedan?
    – Tja, för ungefär 30 minuter sedan. ”

    Enligt det ”äkta bandet”, från juni 2014
    Här är den fullständiga diskussionen om nedskjutet plan:
    “ – Ja, Vasily Nikolaevich?
    – Igor, säg mig, vad är det, bestäms det för den här 200 [döda soldaten]?
    – Ja, de tar honom till Krim, allt är bra.
    – Åh … Tja, jag förstod precis, fan.
    – Vi sköt precis ner ett plan. Gruppen ”Miner”. Det föll bakom Enakievo. Jag gick …
    – Piloter? Var är piloterna?
    – Vi gick för att leta efter och fotografera det nedskjutna planet. Det röker …
    – Hur många minuter sedan?
    – Tja, för ungefär 30 minuter sedan.
    – För ungefär en halvtimme sedan, eller hur? Vilken typ? Sukhoi igen?
    – Ja, Sukhoi. ”
    Bezler har varit i kontakt med Haag och vittnat om detta, han blev borttagen som misstänkt

    Här finns en video med Sharys förklaringar
    https://www.youtube.com/watch?v=3kDfmlkUDcY&feature=youtu.be

 4. Omg! Jag gillar hans kriminalinspektörsfasoner med ”snifftest” för att reda ut vilka som hade något att vinna på nedskjutningen. Det gör hans deckarspaning väldigt trovärdig. Och det räcker egentligen. De flesta falseflag-attacker avslöjar sig själva när man börjar gräva i vem som har något att vinna eller förlora på händelsen. Samma sak i Syrien. Den första ”gasattacken” som Assad fick skulden för, skedde i direkt anslutning till att Obama varnade Assad med sin ”red line”. Att Obama ändå kom att tveka inför direkt angrepp på Syrien, lär ha varit att Michael Flynn – som då jobbade som militär underrättelseman åt Obamas administration – faktiskt varnade för att motståndsgrupperna i Syrien inte tillhörde den demokratiska oppositionen, utan Al Qaeda och Al-Nusrafronten.

 5. John Helmer kommer med lite intressanta nyheter. Slipsätaren har börjat berätta…

  DEN NEDERLÄNDSKA INVASIONSPLANEN FÖR DONBASS FÖR DOWNING AV MH17 DEN 17 JULI 2014

  Två holländska medborgare, David Petraeus och Sandra Roelofs (huvudbild, centrum), var inblandade i USA: s planering av en invasion av Donbass-regionen, östra Ukraina, under dagarna fram till nedskjutningen av Malaysia Airlines Flight MH17 den 17 juli, 2014 , när 193 holländare och 38 australier var bland de 298 passagerare och besättning som dödades.

  Petraeus, en amerikansk armégeneral och chef för Central Intelligence Agency (2011 – 9 november 2012), är enligt lag holländsk medborgare eftersom hans far, Sixtus Petraeus från Friesland, var juniorofficer i den holländska handelsmarin vid utbrottet av Andra världskriget. David Petraeus tilldelades en holländsk riddarorden 2010 och firas av holländarna som ”den mest synliga holländska amerikanska personligheten på nationell och internationell scen”.

  Roelofs, holländskt född i Zeeland, blev hustru till Georgiens president Mikheil Saakashvili 1993 , och sedan dess har hon förblivit hans medarbetare i öppna politiska såväl som hemliga operationer i Georgien, Ukraina och USA.

  I början av juli 2014, då de ukrainska styrkorna under dåvarande president Petro Poroshenko inledde sin USA-riktade offensiv i Donbass, träffade Petraeus Saakashvili, med Roelofs i New York för att diskutera en militär operation . Förra veckan, när han talade på ukrainsk TV som medlem av president Volodymyr Zelenskys regering, bröt Saakashvili sin tystnad för att avslöja vissa detaljer om militärplanen.

  Engagerade endera eller båda av den nederländska premiärministern Mark Rutte i regeringen före 17 juli 2014, i beredskap för Ruttes främjande av Natos styrka invasion plan omedelbart därefter? Ruttes engagemang i den planen avslöjades först av den nederländska pressen den 25 juli 2014 .

  I september 2014 berättade Saakashvili för New York Times att han var i exil från Georgien – där han var åtalad för korruption – och bodde i en Brooklyn-lägenhet som tillhör en farbror. Han nämnde inte sin fru Roelofs till tidningen; han sa att han gjorde USA till sitt hem.

  Han hade ”besökt gamla boosters som senator John McCain och Victoria Nuland, assisterande statssekreterare. Han sa att han var i färd med att ändra sin turiststatus här till ett arbetsvisum och under tiden njuter av barerna och kaféerna i hans adopterade hemland. På sitt takterrass, med vidsträckt utsikt över Manhattan, har han underhållit David H. Petraeus, den tidigare chefen för Central Intelligence Agency ”.

  Med Nuland och Petraeus, sa Saakashvili till tidningen, hade han diskuterat kriget i Ukraina. ”” Det är slutet på Putin, ”sade Saakashvili, 46, om Rysslands aggression i Ukraina, diskussionsämnet på torsdagen [ 18 september 2014 ] när dess president, Petro O. Poroshenko, träffades i Washington med president Obama och kongressledare. Herr Saakashvili kallade herr Putins handlingar ’mycket, mycket lika’ de i Georgien. ”Jag tror att han gick i fällan.” ”

  Saakashvili kontaktade själv Porosjenko. Med godkännande av Nuland förordade Poroshenko Saakashvili inte långt efter, först i februari 2015 som ordförande för Consulting International Council for the Reforms för den ukrainska presidenten Petro Poroshenko, och därefter maj som guvernör i Odessa. Pressen i Kiev rapporterade att Saakashvilis verkliga jobb var ” förhandlingar om leverans av amerikanska vapen till Ukraina ” . Han och Roelofs flyttade till Ukraina, där tilldelades Saakashvili ukrainskt medborgarskap att han hade varit bosatt i landet sedan 23 februari 2014.
  Läs vidare…
  http://johnhelmer.net/the-dutch-invasion-plan-of-donbass-before-the-downing-of-mh17-on-july-17-2017/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here