Moratorium för 5G införs här och där – dock inte i Sverige

7
2528
Bild från Strålskyddsstiftelsens artikel.

Den här artikeln kommer från Strålskydsstiftelsen, som menar att utbyggnaden av 5G inte bör ske innan hälsoriskerna är bättre kända.

Strålskyddsstiftelsen har bildats på grund av svåra brister i ansvariga myndigheters reglering av och information om risker med verksamheter och produkter som avger elektromagnetiska fält. Mikrovågsstrålningen har ökat lavinartat i vår miljö, framför allt på grund av den kraftiga expansionen av mobiltelefoni och annan trådlös teknik. En hel generation exponeras idag ända från fosterstadiet för nivåer som ingen tidigare utsatts för. Samtidigt visar forskningen i allt större omfattning att den elektromagnetiska strålningen innebär allvarliga risker för människan och miljön. Många människor vittnar om att strålningen ger dem lätta till mycket svåra symtom. här.

Redaktören: Själv är jag alltför okunnig för att kunna bedöma om Strålskyddsstiftelsens bedömning är välgrundad eller övedriven. Frågan är kontroversiell. Jag publicerar denna artikel för att informera om Strålskyddsstiftelsens bedömning i en mycket viktig industriell, tekonologisk fråga, som möjligen har stor betydelse för folkhälsan.

Bild: Shutterstock via licens.

Moratorium för 5G införs här och där – dock inte i Sverige

Den franska staden Lille ansluter sig nu till de allt fler städer, regioner och kommuner i Europa som ifrågasätter 5G:s säkerhet för människors hälsa och miljön. Förutom Lille har ön Korsika tidigare beslutat om ett moratorium för 5G. Sedan tidigare har såväl kantonerna Genève, Jura och Vaud i Schweiz beslutat om moratorium för 5G. Dessutom ska 600 italienska kommuner ha officiellt motsatt sig 5G.

Som vi tidigare berättat har dessutom 60 borgmästare och folkvalda i Frankrike gemensamt begärt ett moratorium för utbyggnaden i en skrivelse till den franska regeringen . Bland undertecknarna finns borgmästarna för flera av de största franska städerna. De efterlyser en utredning om hälso- och miljökonsekvenserna samt saknar en demokratisk förankring och debatt om 5G-utbyggnaden.

Här är några exempel på regioner eller städer som infört moratorium:

Lille, Frankrike: Kommunfullmäktige har beslutat att införa moratorium för utbyggnad av 5G. De folkvalda anser att hälso- och miljöriskerna är outredda och man vill invänta den utredning som pågår inom den franska myndigheten ANSES som ska vara klar först år 2021.
Korsika, Frankrike: I augusti 2020 beslutade det regionala parlamentet på Korsika om ett moratorium för 5G.
Genève, Schweiz: I mars 2020 beslutade det regionala parlamentet i Genève att införa ett moratorium för fortsatt utbyggnad av 5G och 4G+. Beslutet i Genève ska ses i ljuset av det växande motståndet i Schweiz mot 5G där över hälften av befolkningen enligt en undersökning år 2019 är motståndare till att 5G byggs ut och en majoritet är oroliga för hälsokonsekvenserna.

År 2019 införde även kantonerna Vaud och Jura moratorium för 5G-utbyggnaden i avvaktan på en utredning om hälsoriskerna. Det är idag oktober 2020 oklart hur besluten ser ut gällande 5G i dessa två kantoner eftersom utredningen inte gav klara besked.
Bryssel, Belgien: Våren 2019 stoppades utbyggnaden av 5G tillfälligt i Bryssel p g a osäkerheter kring hur den ökande strålningen skulle kontrolleras mot gällande referensvärden.
Dessutom:

Italien: Cirka 600 kommuner ska ha tagit ställning mot 5G-utbyggnaden.

5G har redan lett till massiv strålningsökning i Sverige.

Enligt de mätningar som gjorts under det senaste året av strålningen från basstationer och mobilmaster för 4G+ och 5G ökar strålningen massivt i samband med den nu pågående utbyggnaden av 5G. Det handlar om en tio gånger ökning på kort tid och strålningen på många platser är nu direkt hälsofarlig. Friska män som vistas korta perioder på de platser där de högsta nivåerna uppmäts får omedelbara symptom i form av bland annat huvudvärk, tryck över bröstet och hjärtklappning.

Ett ökande antal människor vittnar om svåra hälsoproblem i form av huvudvärk, sömnsvårigheter, tinnitus, näsblod, andningsproblem, hjärtbesvär mm sedan nya basstationer installerats i närhet av deras bostäder. Dessa rapporter bekräftar därmed forskarnas och läkarnas varningar för allvarliga hälsokonsekvenser som en följd av 5G-utbyggnaden uttryckt i 5G Appeal. Utöver 5G Appeal har många andra läkare, forskare och experter i andra appeller begärt att 5G stoppas.

Mot bakgrund av aktuell kunskap från vetenskaplig forskning, forskares och läkares bedömningar samt årets mätningar och vittnesmål från många människor som drabbats av ohälsa, kan 5G befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. Utbyggnaden bryter därmed mot miljöbalkens bestämmelser (stoppregeln kap. 2) och bör därför stoppas.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Föregående artikelEtt vilseledande genmäle till en vilseledande Kubarapport?
Nästa artikel”Journalistförbundet vill stoppa utlämning av Assange”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Det räcker att titta på strålskyddsstiftelsens hemsida, med alla påståenden och skräckbildersom de målat upp under flera år, för att bli skeptisk till deras hemsida. Sidan spelar på rädsla och hot.

  Strålskydds-Stiftelsen en klubb för inbördes övertygade, som letat upp allt negativt hokus pokus de kan hitta på Facebook,twitter och Tuben. (ungefär som Chemtrail-konspirationerna) där man delar med sig till vänner i filterbubblorna på nätet. Som om man inte skulle kunna få psykosympatiska symptom av alla skräckscenarier där, med anledning av (att man bara börjar känna efter).
  Den som söker fakta bör i stället gå in på ”stålsäkerhetsmyndigheten”.

  • Jag vill gå ett steg längre. Jag kallar dom för en samling grova bedragare som förtäckt försöker ge medicinska råd. Jag har försökt debattera med flera av kärnfigurerna, och det går bara inte, jag blir nästa omedelbart avfärdad som en idiot. Hur debatterar man komplexa tekniska och medicinska frågor med någon som har 50-talets folkskola som bakgrund. Dom kallar sig ingenjör. En ingenjör är en person som genomgått teknisk-vetenskaplig utbildning vid ett erkänt universitet med en läroplan på minst 4 år. Dessa personer har inte ens gått ut gymnasiet. Dom hänvisar till hundratals ”forskare”. Vi roade oss med att försöka leta redan på dessa ”forskare”, vilket inte var lätt. Ingen vi hittade hade hört talas om dom, och om dom överhuvudtaget arbetade vid ett universitet var dom historiker, matematiker, språkforskare, eller liknande. En sekreterare på ett universitet var mycket road över ”befordran” till forskare. Ett annat trick. Dom ställer dig på vågen en dag och du väger 70 Kg. Nästa dag väger du 70,000 gram. Vilken katastrof, du har ökat tusen gånger i vikt. Så mäter dom ”strålningen”. Sedan är det inte fråga om någon ”strålning” alls. Språkligt är ”strålning” fenomen som röntgen-, radioaktiv-, alfa-bet-gamma-, och solstrålning. Detta kallas radiovågor. Detta borde vara åtalbart, det borde inte gå att gömma sig bakom ”yttrandefrihet”. Ska vi även tillåta läkarmottagningar där kvackare tillåts ”yttra sig” fritt över hur patienter skall botas.

 2. Glöm inte att de som kallar sig Strålskydsstiftelsen är en privat aktivist organisation Vi känner till väldigt mycket av hälsoriskerna idag, på nära 100 år har ingen negative effekter kunnat iakttagas eller dokumenterats från radiovågor på denna nivån. Mobiltelefonerna har varit i bruk i över 30 år, helt utan hälsoeffekter. Själv är jag ganska välutbildad inom ämnet, med ett thesis och disputation i ämnet, över 50 års erfarenhet, och en medicinsk påbyggnadsutbildning. I Kina är nu 35% av Kinas BNP digitalt, 309 miljoner digitalbutiker, närmare 800,000 5G basstationer, 253 typer av 5G terminaler, 218 olika typer av 5G telefoner, 180 miljoner 5G terminaler i bruk varav 20 miljoner 5G telefoner. Online video användare i Kina är nu 888 miljoner, eller 94.5% av internetanvändare i Kina. Glöm heller inte att Kina nu har ett nytt mediasystem, nätverk på WeChat som inte kan censureras, och inga negativa effekter av 5G har kunnat iakttas. Exponeringen av radiovågor med 5G är dessutom omkring tiondelen av 4G, som fortfarande är i bruk och det dominerande systemet. De som vill stoppa 5G på politiska, ideologiska eller på emotionella eller andra falska grunder har naturligtvis rätt att göra det, men det betyder en dramatisk eftersläpning av samhällsutvecklingen och sämre levnadsstandard. Några vetenskapliga grunder finns inte. Enligt de mätningar som gjorts av kvalificerade myndigheter har ingen ökning skett. Denna förfalskade desinformation och konspirationsteorier tillåts inte längre i vanliga media, så nu arbetar konspiratörerna via bloggare. För mig får Sverige gärna stänga ner helt. Landet börjar ju bli väldigt teknologiskt och veteskapligt efterblivet och funktionsnedsatt.

 3. Personligen är jag inte oroad över Strålningen. Däremot är jag mer oroad av människors Mentala hälsa. Behöver vi verkligen det här, 5G? Hela samhället översvämmas redan av ”Information”. På andra grunder än strålningen, ett Nej.

  • ”översvämmas redan av “Information”. Dränkt. Där håller jag helt med dig, och med det skapas ett psykologiskt medicinskt problem och har inget med 5G att göra. När du läser en tidning tvingar man på dig reklamen, informationen, med tekniska medel till exempel. Då skall inte tillåtas läsa en artikel utan att förs ha läst reklamen. Det borde vara olagligt. Informationen körs konstant ner i halsen på folk, och inte bara när det gäller media. Länder som Sverige har misslyckats med att utvecklas till det nya samhället. När covid kom i Kina fortsatte bara samhället – elektroniskt. Skolundervisningen flyttats till WeChat, likaså tidningarna, affärerna och umgänget. I Sverige stannade allt och folk blev isolerade och fick psykiska problem. Det hände inte i Kina. 35% av Kinas BNP är idag digitalt, 309 miljoner digitalbutiker, 888 miljoner live videoanvändare eller 94.5% av internetanvändare. I Sverige noll. Kina har 18 månaders erfarenhet av 5G, Sverige har inte börjat. På WeChat kan du själv reglera och kontrollera informationsflödet. Med WeChat kontrollerar användaren informationsflödet och ingen information lagras centralt där den kan övervakas och styras, bara lokalt på telefonerna. Staten försöker desperat sprida en skräckhistoria att Kinas regering övervakar. Vilket intresse skulle dom ha i att en svensk köper ett par tofflor, till exempel. Verkligheten är helt annorlunda.
   1. WeChat kan inte massövervakas av FRA, NSA och CIA. Informationen är dessutom krypterad. Det vore katastrof.
   2. Kontrollen av informationen flyttas från staten, propagandan och styrningen av åsikter och handlingar, och från storbolagen, reklamen, till användaren.
   3. Det finns ingen central lagring som i fallen Facebook, Twitter, Instagram, osv. Det betyder att statlig eller annan övervakning, kontroll censur och styrning, omöjliggörs. All informationen finns endast på användarens telefon.
   4. Användaren behöver inte identifiera sig utan kan vara anonym. I Sverige måste alla ju numera registrera sig med personnummer och visa legitimation för att kommentera. Åsiktsgranskning, som Näthatsgranskaren, omöjliggörs och det går inte längre att dra oliktänkande inför domstol eller trakassera dom som i fallen #metoo eller #viärhär. Inga hembesök möjliga.

 4. @ Karl
  Du har en väldigt konstig syn på umgänge.

  Umgänge är ett fysiskt möte mellan minst två personer.
  Fysiskt närvaro av någon/något med puls är central för vårt välbefinnande, och det är därför som många ensamma människor håller sig med burfåglar, hund eller katt. I brist på det tänds ofta en brassa, när en öppen spis finns. I England höll sig inte så få med falsk eld när stenkol-spisen ersatts med elvärme. Svenskarna frossar i levande ljus.

  Telefoner har aldrig ersatt fysiska möten, och att lägga till bild ändrar inte frånvaron att någon levande kropp.
  Många gånger behöver man inte ens prata med varandra för att njuta av och hämta kraft från den andres närvaro.
  Vi är flockdjur, och vitsen med marknader och många evenemang är egentligen främst att ge oss tillfälle att för en tid tillhöra en flock. Tonåringar som ”hänger” är flock. Lions och Odd Fellows är alibin för flockumgänge när det inte längre anses vara passande att ”bara hänga”. Visten med Jesus är för många kyrkkaffet.

  Vi lever numera i en bildskadad värld. Den press som finns kvar är nerlusad med ovidkommande bilder, och nätupplagan kryllar dessutom av intetsägande videon.

  Det finns de som inte kan ha sex, än mindre onanera, utan att glo på någon p-rulle (som numera streamas). Den andre görs då egentligen överflödig, då akten består i förverkligandet av ett hjärnspöke i stället för ett oförutsägbart möte mellan två kroppsliga individer. Kättjan behöver en puls och en andedräkt, om den skall vara äkta.
  I Pasolinis film Salo finns en scen i vilken en av de perversa bossarna tittar, sittande, bakom ett stängt fönster på sexuellt tortyr som utövas på gården. Bredvid honom står en ung vakt/tjänare. Bossen har slut på pervers lust men konstaterar att vakten får stånd när han smeker honom i skrevet. Fönsterglaset symboliserar TVns katodrör, dagens plattskärm.
  Salo är inte bara den bästa beskrivningen av fascismens drivkrafter, det är också en varning för surrogat-samhället, eller det numeriskt helvete som digitaliseringen innebär.

  De franska barn som berövades fysisk undervisning och fysiskt umgänge under covid-våren har nu ofta fått diverse problem. Ungdomspsykiatrin är överbokad som aldrig förr.
  Tonåringar och vuxna flockas också till psykmottagningarna. Folkhälsan mår inte bra av distanssamhället.

  5G behöver inte vara värre än 4G, men 4G har definitiv fört med sig bra mycket mer elände, psykosocialt sett, än 3G.
  Redan med den fasta telefonin påbörjades övergången till surrogat-samhället, men den tekniken var tillräckligt dyr för att inte göra mer skada än att ta död på oanmälda besök.

  Vi som växte upp utan ens fast telefoni har ofta en enkel GSM-lur (en gammal Nokia går aldrig sönder när man vurpar på vintern) som aldrig laddas ur helt och som ryms i de minsta fickor.

  Att göra allt hemifrån vore som att sitta i isoleringscell i fängelse.

  Din digitalparadis, Karl, är en mardröm på antågande.
  Med eller utan de skador på den fysiska hälsan som Lennart Hardell m.fl. påvisade redan för årtionden sen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here