Nazistdebatten

4
1916
Hitler fyller 50 år. Bild: https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/07/18/kungafamiljen-nazister-extremhogern-elit/

Ulf Bjerén i Karlskrona har kontaktat mig. Han skriver ”I Sydöstran har det i sommar varit en omfattande debatt om nazismen på insändar- och debattsidor. Detta, mitt tredje inlägg, kommer i morgondagens papperstidning.” Sydöstran: Militärledningen gratulerade Hitler.

”Tyvärr har ett par viktiga stycken redigerats bort av tidningsredaktören och jag önskar därför att du använder mitt kompletta manus (som jag bifogar i wordfil och nedan) om du publicerar inlägget på bloggen.

Mina två tidigare debattinlägg finns här:” Visst fanns nazister i Karlskrona.
Israel Holmgren: Antinazist att lyfta fram.

* Jag har nedan i kursiv stil markerat de avsnitt som i artikeln i Sydöstran ersatts av meningen ”Den nazistiska åskådningen var för det första imperialistisk, antidemokratisk och antisocialistisk.”


Militärledningen gratulerade Hitler

Sommarens debatt om nazismen i Sydöstran aktualiserar behovet att definiera vad den historiska nazismen/fascismen var, inte minst för att kunna upptäcka dess motsvarigheter i dagens värld.

På initiativ av stålkungen Fritz Thyssen 1933 höll Adolf Hitler ett föredrag inför industriföretagarnas klubb i Düsseldorf. Där talade han klarspråk om att nazisternas uppgift var att utrota bolsjevismen och han identifierade sig helt med monopolkapitalets intressen. Deras prat om nationalism och socialism var till för att bedra massorna.

Den nazistiska åskådningen var för det första imperialistisk (Stortyskland, Drang nach Osten, Neuropa). För det andra var den antidemokratisk: ”Det är motsägande att ekonomiskt bygga upp livet på prestationstanken … men politiskt förneka personlighetens auktoritet och i dess ställe sätta det större talets lag, demokratin”.

För det tredje var den antisocialistisk: ”Den politiska demokratins analogi är kommunismen.” Efter Hitlers föredrag strömmade storkapitalets pengar in i nazisternas partikassa. Citaten är ur Gunnar Gunnarsons bok ”Fascism och klassherravälde”, Tidens förlag 1983.

Sammanfattningsvis kan sägas att fascismens/nazismens roll var att agera med terroristiska medel på uppdrag av och med stöd av ett härskande finanskapital.

Diskussionen om (hur många) svenska marinofficerare som var nazister under kriget är alltför snäv. Bland högre marinofficerare fanns säkert många som var hängivna Storbritannien, dess marina tradition, stora flotta och mäktiga folkmordsimperium, men som debatten visat också de som beundrade Tyskland och den tyska kraftutvecklingen under Hitler.

I Sverige kulminerade det devota förhållandet till Tyskland åren kring 1940. Höga officerare uppvaktade Hitler på hans femtioårsdag 20 april 1939. Det var efter Hitlertysklands inmarsch i Prag och bara några veckor efter Hitlers, Mussolinis och Francos blodiga seger över Spaniens demokratiska regering och folkarmé.

I det läget reste militärledningen, ÖB Olof Thörnell, arméchefen Helge Jung och chefen för flottan viceamiral Fabian Tamm till Berlin för att gratulera Hitler. De hade tjänstledigt och reste således inte på officiellt uppdrag av regeringen. De hade sällskap av företrädare för det antijudiska, nazivurmande och överklassdominerade Samfundet Manhem och Riksföreningen Sverige-Tyskland.

Den svenska delegationen överlämnade en statyett av Karl XII och en hyllningstext: ”Vi förbinda med denna hälsning en erinran om vår store kung Karl XII som i sin hårda historiska kamp var besjälad av samma anda vilken vi svenskar också förnimma i Eder världshistoriska insats för Stortysklands grundande och Europas vidmakthållande.”

”Vilhelm Moberg, som vid denna tid var inkallad, vittnade om att på officersmässarna lästes Goebbels propagandaskrifter och att det inom krigsmakten bedrevs värvning av soldater till Wehrmacht”, skriver Ulf Bjerén i sin insändare.
”Vilhelm Moberg, som vid denna tid var inkallad, vittnade om att på officersmässarna lästes Goebbels propagandaskrifter och att det inom krigsmakten bedrevs värvning av soldater till Wehrmacht”, skriver Ulf Bjerén i sin insändare., (Bildtext: Sydöstran). Bild:Villhelm Moberg 1952.

Vilhelm Moberg, som vid denna tid var inkallad, vittnade om att på officersmässarna lästes Goebbels propagandaskrifter och att det inom krigsmakten bedrevs värvning av soldater till Wehrmacht.

Dessa exempel ger perspektiv på frågan om nazism och tyskvänlighet under denna tid. För vidare studier rekommenderas Gustav Johanssons ”Svenska folkets undangömda öden” och den tidigare i debatten apostroferade ”Svensk överklassnazism 1930 – 1945” av Karl N.A. Nilsson. Både kan fås via biblioteken eller antikvariskt.

Föregående artikelStoppa Israels byggande av illegala bostäder!
Nästa artikel80 år sedan Andra Världskrigets utbrott. Undfallenhet av Storbritannien och Frankrike viktig krigsorsak.

4 KOMMENTARER

 1. Ulf Bjeren beskriver socialismen i nstionalsocialismen så här:
  ”Deras prat om nationalism och socialism var till för att bedra massorna”
  Inte sant, det förutsätter att nazismen är identisk med Hitler och bortser från SA, Strasser-bröderna och Goebbels innan han helt slöt upp bakom Hitler. Vänstern inom NSDAP tog på stort allvar en politik med viktiga socialistiska inslag. Skillnaden var bara att det var en ”socialism” för en enda ras, den tyska ariska rasen. Det var uteslutet att tänka och handla i Marx internationalistiska anda, ”Arbetare i alla länder förenenen eder”.
  Vi ser nu att en del av vänstern börjar glida mot en socialism enbart för etniska svenskar som liknar NSDAPs uppfattning. Denna vänsters definition av nationen bygger på ett nationsbegrepp där det bara finns plats för en etnicitet den svenska. Denna uppfattning står i motsats till begreppet ”nationellt oberoende” där nationen består av alla som bor i landet, oavsett etnicitet. Den nazistfärgade nationalismen kan prata om flyktingar som en utländsk invasion, folkutbyte. Den traditionella vänsteruppfattningen har varit att en främmande invasion innebär en invasion av en utländsk imperialistisk stormakt.

  Läs NSDAPs program från 1920 och fundera på vad som egentligen skiljer de fd kommunister som nu ägnar sig åt invandringsmotstånd som viktigaste uppgift från NSDAPs grundideologi före Hitler :

  NSDAP manifesto of 1920; unnecessary or explanatory text has been left out)

  We want all Germans to live in a ”Greater Germany” [2]
  We want Germany to be treated the same as other nations, and we want the peace treaties of Versailles to be cancelled.
  We want land and territory (colonies) to feed our people and to settle our surplus population.
  Only Germans may be citizens of the Germany. Only those of the German races may be members of the nation, their religion does not matter. No Jew may be a citizen.[3]
  Non-citizens may live in Germany, but there will be special laws for foreigners living in Germany.[4]
  Only citizens can vote for parliament and councils, or vote on laws. Everyone who works for the German government, a state government or even a small village must be a citizen of Germany. We will stop giving people jobs because of the political party they are in, only the best people should get a job.
  We think that the government’s first job is to make sure every citizen has a job and enough to eat. If the government cannot do this, people who are not citizens should be made to leave Germany.
  No-one who is not of a German-race should be allowed to live in Germany. We want anyone who is not of a German-race who started living in Germany after 2 August 1914 to leave the country.
  All citizens shall have equal rights and duties.
  Every citizen should have a job. Their work should not be selfish, but help everyone. Therefore we demand
  The abolition of incomes unearned by work. The breaking of the slavery of interest
  So many people die or lose their property in a war, it is wrong for other people to make money from the war. Anyone who made money from the war should have all that money taken away.
  We want all very big corporations to be owned by the government.
  Big industrial companies should share their profits with the workers.
  We want old age pensions to be increased.
  We want
  to create a healthy middle class
  to split up big department stores, and let small traders rent space inside them
  to make State and town governments try to buy from small traders.
  We want to change the way land is owned. We also want
  a law to take over land if the country needs it, without the government having to pay for it;
  to abolish ground rent; and
  to prohibit land speculation (buying land just to sell to someone else for more money).
  Crimes against the common interest must be punished with death.
  We want the Roman law system changed for the German common law system.
  We want to change the system of schools and education, so that every hard-working German can have the chance of higher education.
  What is taught should concentrate on practical things
  Schools should teach civic affairs, so that children can become good citizens
  If poor parent cannot afford to pay the government should pay for education.
  The State must protect health standards by
  protecting mothers and infants
  stopping children from working
  making a law for compulsory gymnastics and sports, and
  supporting sports clubs for young men.
  We want to get rid of the old army and replace it with a people’s army that would look after the ordinary people, not just the rich officer-class
  We want the law to stop politicians from being anti-German, and newspapers from writing about them. To make a German national press we demand:
  that all editors of, and writers in the German language newspapers are members of the nation (of a German race);
  Foreign newspapers need permission from the government. They must not be printed in the German language;
  Non-Germans cannot own or control German newspapers.
  any non German who does own or control a newspaper will be made to leave Germany, and the newspaper closed down,
  Newspapers which criticise the country or the government are not allowed.
  Art and books which support foreign ideas, should be banned.
  We want to allow all religions in the State, unless they offend the moral feelings of the German race. The NSDAP is Christian, but does not belong to any denomination. The NSDAP will fight the Jewish self-interest spirit, and believes that our nation will be strongest only if everyone puts the common interest before self-interest.
  We will
  create a strong central government for the Reich;
  give Parliament control over the entire government and its organizations;
  form groups based on class and job to carry out the laws in the various German states.
  The leaders of the Party promise to work—if need be to sacrifice their very lives—to put this programme into action.

 2. DEUTSCHE FÜHRERBRIEFE, Fascismen, nazismen och monopolkapitalet
  Jag har förut här på Global politics skrivit om ett centralt citatet från Bo Gustafssons tillägg i Leo Hubermans ”Människans rikedomar” (https://www.marxists.org/svenska/huberman/1936/rikedomar.htm) som visar att medan de tyska kommunisterna och socialdemokraterna inte på långa vägar begrep Hitlers farlighet och mest ägnade sig åt att bekämpa varandra, så gjorde det tyska monopolkapitalet en mycket kall och klar politisk analys. Så här skrevs det tyska industriförbundets Deutsche Führerbriefe i september 1932:
  ”Vi befinner oss för ögonblicket i en övergångsprocess på grund av att den ekonomiska krisen ödelägger [de av socialdemokratin uppnådda] vinsterna. Denna övergångsprocess genomlöper ett stadium av akut fara, ty vinsterna försvinner i och med att den mekanism som dessa vinster grundar sig på, upphör att fungera. Resultatet blir att arbetarklassen börjar vända sig till kommunismen och bourgeoisien ser sig ställd inför nödvändigheten att upprätta en militärdiktatur. Detta stadium är början på det borgerliga herraväldets obotliga sjukdom. Den gamla slussmekanismen [dvs att avleda arbetarklassen från dess intressen med små medgivanden ] kan inte längre vidmakthållas tillfredsställande, det enda som kan rädda bourgeoisien från avgrunden är att splittra arbetarklassen och binda den vid statsapparaten genom andra och direkta medel. Häri ligger nationalsocialismens positiva möjligheter och uppgifter.” (IG Faben, Richard Sasuly B&G New York 1947) Det var ord och inga visor. Deras klara analys visar på den viktiga skillnaden mellan fascism och andra former av borgerlig diktatur. (tex militärdiktatur som många blandar ihop med fascism)
  Citatet kommer från Deutsche Führerbriefe Nr. 72 och 73, Berlin 16. und 20. Sept. 1932:
  ”Der Prozeß dieses Übergangs, in dem wir uns augenblicklich befinden, weil die Wirtschaftskrise jene Errungenschaften zwangsläufig zermalmt hat, durchläuft das akute Gefahrenstadium, daß mit dem Fortfall jener Errungenschaften auch der auf ihnen beruhende Spaltungsmechanismus der Arbeiterschaft zu wirken aufhört, mithin die Arbeiterschaft in der Richtung auf den Kommunismus ins Gleiten gerät und die bürgerliche Herrschaft sich der Grenze des Notstands einer Militärdiktatur nähert. Der Eintritt in diesen Notstand aber wäre der Eintritt aus einer Phase notleidender Konsolidierung in die Unheilbarkeit der bürgerlichen Herrschaft. Die Rettung vor diesem Abgrund ist nur möglich, wenn die Spaltung und Bindung der Arbeiterschaft, da jener Schleusenmechanismus in ausreichendem Maße nicht wieder aufzurichten geht, auf andere, und zwar direkte Weise gelingt. Hier liegen die positiven Möglichkeiten und Aufgaben des Nationalsozialismus.”
  Citat från Deutsche Führerbriefe finns numera att läsa på nätet ”Die soziale Rekonsolidierung des Kapitalismus” med länken: http://www.druckversion.studien-von-zeitfragen.net/Sohn-Rethel%20Rekonsolidierung.htm
  Dessa Tyska ledarbrev publicerades i Köln från 1928 och i Berlin från 1929 av Otto Meynen som var den inflytelserika kolindustriisten Paul Silverbergs privatsekreterare och journalisten Franz Reuter som var Riksbankspresident Hjalmar Schachts nära förtrogne. Dessa Ledarbrev var inte tillgängliga för allmänheten utan var endast avsedda för de högsta beslutsfattarna inom industrin, statsbyråkratin, Riksvärnet (Reichswehr) och de större godsägarna. 1932 hade denna skrift -som kom 2 gånger i veckan – en upplaga på 1 250 ex. Paul Silverberg blev på grund av sin judiska bakgrund 1934 tvungen att emigrera till Schweiz. Hjalmar Schacht blev Hitlers första finansminister.

 3. Fritz Thyssen nämns ofta angående angående stöd till Hitler utan att redovisa att han tjänade som en mellanhand för amerikansk finansiering av Hitler. Bla medlemmar ur den oligarkiska familjen Harriman bidrog. Andra ur samma oligarkiska familj deltog parallellt i Sovjetunionen. Motivet var förstås att samtidigt med goda vinster spela ut Tyskland och Sovjet mot varandra, vilket också Truman som vice president lät undslippa sig 1941., i det att han sa rent ut att Usa justerade respektive ’partners’ styrka så att dom kunde ha ihjäl så många som möjligt på båda sidor.
  Beträffande kopplingen mellan aktuella avancerade eugeniska projekt och tiden när Usas oligarki uppmuntrade nazismen se följande artikel.
  https://www.activistpost.com/2019/10/a-free-market-future-of-brain-computer-interfaces-a-techno-fascist-history-of-neo-eugenic-transhumanism.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here