Nej till NATO-ansökan – Sverige ut ur EU!

13
1377

Red.: De flesta medlemmar i Nato är också medlemmar i EU. Det kan då falla sig naturligt att peka på det sambandet, särskilt som Jan-Erik Gustafsson är medlem i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU, och han har också varit ordförande i FNEU i många år. Detta appelltal höll han vid manifestationen ”Stoppa Aurora23” i Stockholm 22 april. Mina markeringar i texten nedan.

_______________________________________________________

I tisdags presenterade SvD ledarskribent Peter Wennblad den stora militärövningen AURORA 23 med 14 västländer, de flesta NATO-länder och inte minst Ukraina under rubriken ”Nu börjar Sveriges största fredsfestival”. Han raljerar över att vi alla fredsaktivister och fredsrörelsen hittills har misslyckats att exploatera Sveriges snåriga Nato-process för att mobilisera opinionen mot ett NATO-medlemskap. Det måste vi ändra på.

Det går inte begripa att den socialdemokratiska regeringen utan att beröra effekten av Ukrainakriget, när regeringen 16 maj 2022, utan ens en debatt och omröstning i riksdagen och i strid med regeringsformen, fattade beslutet om att ansöka om medlemskap i NATO.

Hösten 2021 på s-kongressen uttalade den dåvarande och USA-vänlige försvarsministern Peter Hultqvist att det var otänkbart att Sverige skulle överge alliansfriheten och ansöka om NATO-medlemskap. Med ett halvår senare den 11 april, enligt honom själv, bestämde han sig för att nu var det dags för en NATO-ansökan. Tidigare i slutet av mars hade partiordförande Magdalena Andersson tillsammans med moderatledaren Ulf Kristersson som en propagandistisk förberedelse för en ansökan fått köra stridsvagn under NATO-övning Cold Response i Nordnorge.

Det som hänt mellan hösten 2021 och senvåren 2022 var att Ukrainakriget bröt ut den 24 februari. Att ta till krig är alltid ett nederlag för inblandade parter, som leder till vapenupprustning, stor ödeläggelse, lidande och död som utöver militärer drabbar civilbefolkningen, varhelst det sker. Därför är det så viktigt att snarast få igång diplomatiska förhandlingar för en snar fred.
Det finns olika uppfattningar om och varför Ukrainakriget bröt ut. De svenska NATO-politikerna och anhängarna har fått massivt eldunderstöd av dominerade media, MSMs ensidiga berättelse eller propaganda, som hävdar att kriget var oprovocerat från Västländernas sida.
Som om NATO’s militära expansion och upprustning österut sedan Sovjetunionens fall och den militära inringningen av Ryssland aldrig inträffat.
Som om den av USA, NATO och EU framdrivna statskuppen på Maidantorget i februari 2014 aldrig inträffat, vilket lett till att nyfascistiska och högerextremistiska personer och grupper som t.ex. Azovbataljonen fått ett avgörande inflytande i de av väst därefter lovordade ukrainska regeringarna.

Som om dessa regeringar inte har diskriminerat den rysktalande egna befolkningen i Ukraina och militärt angripit sina egna medborgare med enligt FN 14 000 dödsfall i det till stor majoritet rysktalande Donbassområdet före Ukrainakriget bröt ut.
Som om Minskavtalen inte saboterats av Väst för att istället rusta upp Ukrainas militära trupper till nivå med Rysslands kapacitet före den 24 februari, en upprustning som nu erkänts av de tidigare statscheferna i de tongivande EU- länderna, Angela Merkel Tyskland, och Francois Hollande Frankrike – garanterna för en fredlig lösning.
Ukrainakriget är enligt seriösa bedömare ett proxykrig mellan Ryssland och USA/NATO/EU med USA i förarsätet och med Sverige redan idag genom Värdlandsavtalet på flaket. I december 2021 före kriget bröt ut förslog Ryssland Västländerna inklusive EU och Sverige ett avtal om att Väst skulle garantera att Ukraina alliansfrihet. Sveriges dåvarande utrikesminister Ann Linde avfärdade förslaget utan åtgärd och hänvisade till EU, som också negligerade det.

Hade det ryska förslaget behandlats seriöst skulle Ukrainakriget aldrig ha brutit ut, och Sveriges medlemsansökan till Nato aldrig lämnats in. Mantrat om det oprovocerade kriget är en upprepad lögn, men fyller dels funktionen för NATO-anhängarna att inte behöva diskutera bakgrunden till kriget och dels till att hävda att kriget inte kan ta slut innan Ryssland fullständigt kapitulerat.

Sverige är detta halvår EUs ordförandeland. Sveriges viktigaste prioritet och roll är nu att driva på EU-länderna tillsammans med EUs militaristiska ledarskikt med omfattande vapenstöd till Ukraina, Ukraina och åter Ukraina tills Ryssland har kapitulerat enligt bl.a. den svenske försvarsministern Pål Jonson och enligt EUs utrikeschef Joseph Borell. Sveriges vapen- och utrustningsstöd hittills till Ukrainakriget utgörs enligt regeringen av 11 stödpaket om 16,9 miljarder kronor, vilket är en fjärdedel av försvarsbudgeten 2021. Samtidigt är det för Sveriges NATO-anhängare, med stöd av EU-länderna och framförallt hegemonen USA helt avgörande, sägs det, att Sverige snarast blir medlem i NATO. Vi tutas ständigt i en illvillig skrämselpropanda att utan NATOs och EUs beskydd skulle Ryssland vara ett säkerhetshot.

Biden, Ursula von
der Leyen och Charles Michel. Bild:EU-debates. TV.

Vad många ännu inte har förstått är att NATO och EU är som kommunicerande rör. Det blev tydligt den 10 januari i år då Europeiska rådets ordförande Charles Michel, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen samt NATO’s ordförande Jens Stollenberg, förlåt Stoltenberg skrev under en gemensam förklaring om samarbetet mellan EU- och NATO, vilket i stort sett undgått media. Jag citerar de tre första punkterna och punkt 7 i förklaringen.

1. Det strategiska partnerskapet mellan NATO och EU bygger på våra gemensamma värderingar, vår beslutsamhet att ta itu med gemensamma utmaningar och vårt entydiga åtagande att främja och skydda fred, frihet och välstånd i det euroatlantiska området.
2. I dag står vi inför det allvarligaste hotet mot den euroatlantiska säkerheten på årtionden. Rysslands brutala krig mot Ukraina bryter mot folkrätten och FN-stadgans principer. Det undergräver den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten. Rysslands krig har förvärrat en livsmedels- och energikris som påverkar miljarder människor runt om i världen.
3. Vi fördömer i starkast möjliga ordalag Rysslands aggression. Ryssland måste omedelbart stoppa detta krig och dra sig tillbaka från Ukraina. Vi uttrycker vår fulla solidaritet med Ukraina och upprepar vårt orubbliga och fortsatta stöd för landets oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser. Vi stöder till fullo Ukrainas inneboende rätt till självförsvar och att välja sitt eget öde
…..
7. Som både NATO’s strategiska koncept och EU:s strategiska kompass understryker är detta en viktig tidpunkt för euroatlantisk säkerhet och stabilitet, som mer än någonsin visar på vikten av de transatlantiska banden och kräver ett närmare samarbete mellan EU och NATO.

Det finns inte utrymme att närmare gå in på punkterna, men det framgår med all tydlighet att för NATO och EU och som det heter den euroatlantiska säkerheten har Ukrainakriget blivit en existentiell fråga för Västländerna att bevara dess hegemoni över den övriga världen. Hela kriget och dess konsekvenser skylls enbart på Ryssland som måste bekämpas till det fullständiga nederlaget. Detta har drivit Sverige nära ett fullskaligt NATO-medlemskap. Sverige var tidigare ett fredsmäklande, neutralt och alliansfritt land, som kunde ta initiativ till diplomatiska förhandlingar. Det finns inget utrymme längre för detta, inte ens under det svenska ordförandeskapet, då Sverige lyder under EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
Men flertalet länder utanför Västländerna, som med råge representerar jordens befolkning har inte tagit avstånd från Rysslands som det nu heter i MSM media ”fullskaliga invasion” av Ukraina. Hoppet om diplomatiska förhandlingar och en snar fred kommer från länder som Kina som lagt fram ett 12-punktsprogram och Brasilien.

PRESIDENT LULA. FOTO OFICIAL

President Lula uttalade vid ett möte med Kinas Xi Jinping den 14 april att Ukraina är lika skyldigt till kriget som Ryssland och att citat ”USA behöver stoppa att uppmuntra kriget och börja prata om fred…Europeisk unionen behöver börja prata om fred” sa han och tillade att ”freden är i hela världen intresse”.
Så när vi fredsaktivister går från detta opinionsmöte förutom att försvara alliansfriheten, yttrande friheten, inga kärnvapen på svensk mark, säga nej till NATO-ansökan och den pågående AURORA-övningen bör vi också kräva att EU och Sverige bryter mot sitt vasallberoende av USA och snarast öppnar upp för diplomatiska förhandlingar med Ryssland.

Vi bör också kräva, men där är vi kanske inte är helt överens, att alla västliga vapenleveranser upphör till Ukraina. Enligt min uppfattning innebär mer vapen att kriget förlängs, och slutar det riktig illa kan det leda till användning av kärnvapen. Det är svårt att logiskt förstå hur vapenförsändelser samverkar med krav på diplomatiska förhandlingar.
Vi bör också kräva, men där är vi kanske inte heller är helt överens, att EU och USA upphör med de illegala och icke FN-beslutade ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. De har visat sig kontraproduktiva, vilket bl.a. lett till kraftigt stigande gaspriser, vilket i EUs gemensamma energiunion ACER i vilken Sverige ingår, lett till ökade produktionskostnader, vilket i sin tur lett till ökande priser i leverantörsledet och konsumentledet, och kraftigt bidragit till ökad inflation. Denna inflation har sedan centralbankerna tagits till intäkt för att kraftigt höja räntenivån och regeringarna att bedriva en åtstramningspolitik som utsätter hushållen och välfärden för kraftiga på frestningar.
Hushållen och vanliga människor skall inte finansiera kriget och vapenupprustningarna.

NEJ TILL NATO men även SVERIGE UT UR EU

 

Föregående artikelRysslands tio nya villkor för att skapa ”hållbar fred i Ukraina och Europa”
Nästa artikel71 svenska tecknare ritar i stort upprop mot kärnvapen, upprustning och Nato-medlemskap
Jan-Erik Gustafsson
Jan-Erik Gustafsson, Styrelsemedlem och tidigare under många år ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

13 KOMMENTARER

 1. Fantastiskt bra rutet Jan-Erik.

  ’USA/NATO ut ur Sverige och
  Sverige ut ur EU’

  Vilken bra slogan att ställa sig bakom.

  Men bakom klatchiga slogans finns en fruktansvärd verklighet av ett allt mer nedrustat välfärdssystem där varken stat, region eller kommun tar ansvar och slår vakt om medborgeliga och mänskliga rättigheter.

  • Barn och unga far illa.
  • Landets skolsystem har sedan länge havererat.
  • Lärarna brakar ihop och/eller flyr liksom vårdpersonalen.
  • De mest utsatta som sjuka, sköra, äldre etc, får betala höga pris.
  • Post, Telefon, Betalningssystem, Järnvägssystem, Energisystem, Bilprovning, Apotek, Sjukvård, etc – allt ska avregleras och säljas ut.

  När myndigheters ansvariga tjänstemän kläs av och ställs mot väggen blir svaret oftast någon variant av ’EU-direktiv’. Som när vårt land med stort energi-ÖVERSKOTT tvingas in i sådan av EU/USA/NATO påtvingad EFFEKT-brist att det svenska folket tvingas betala notan för deras ’kalla kriget’-aktiga sanktioner och provokationer.

  Ifall USA/NATO/EU/Norge/ skjuter sig i foten (Nordstream) kan de ansvariga betala kostnaderna själva. Vi behöver använda våra resurser (el-energi och pengar) till att värna våra egna medborgare i stället för att sopa mattan åt USA:s kärnvapentrupper att öva användning av Sverige som språngbräda för ANFALLSKRIG!

 2. Västs ”politiker’ ska i fängelse (exkl några) för förräderi och folkmordsförsök, därifrån kan man prata med dom. Kanske

 3. Skall Sverige lämna Nordiska rådet och Förenta nationerna också? Den senare den mest korrupta och korruptionstyngda internationella organisationen i världen?

  Skulle Sverige lämna unionen, vilken vi i det närmaste är omgiven av (Norge är inte med i EU av strategiska skäl då man vill ha egen full kontroll över sin oljefond) unionen?

  Utanför unionen skulle vi därmed utan frihandel och annat ha världens största ekonomi som förhandlingsmotståndare -inte ett smart val.

  Så Svealandsisolationister: skall Sverige lämna Nordiska rådet och andra europeiska samarbetsorganisationer, det genomkorrupta och icke-folkvalda Förenta nationerna också? Hur pass konsekventa är dessa isolationister?

  Idag är enligt i princip alla ekonomiska specialister den svenska kronan en försvagad skvalpvaluta, och realpolitiskt sett skulle Sverige verkligen behöva vara med i EMU:s tredje steg (som vi till skillnad från Danmark inte har någon avtalad rätt att avstå) och för Sveriges bästa ansluta Sverige som snart enda land i Västeuropa och gamla EU saknar euron?

  Är inte detta eviga otidsenliga ”Sverige ut ur EU” bara emotionellt gammalt groll eftersom isolationisterna inte har minsta framtidsvision och alternativa fungerande samarbeten liksom inga svenska oljefält heller.

  Sverige har, i ärlighetens namn, inte vare sig råd att stå utanför vare sig unionen eller det dumbångstyriga beslutet att stå utanför Euron.

  Det är ju det som är realpolitiska fakta.

  Stärk arbetstagarnas och folkens union i Europa och Sverige in i den starka Euron nu! Länge leve vänsterns Europa!

 4. För mig som historiker är dagens USA inget annat än en arvtagare till Tredje Riket. Vi stoppade inte Tredje Riket i tid. Låt oss inte upprepa misstaget med Fjärde Riket, dagens USA.

  • Ni Kina, stoppade inte heller Japan som det fascistiska rike det var från 1920-talet fram till 1945. Även Kina har i så fall en kollektiv skuld gällande den axelmakt, Japan, som var minst lika besinningslös och folkmordisk som den tyska fascismen. Dessutom har Japan på ett långt sämre vis gått igenom något slags katharsis och samvetsomvändelse som faktiskt Tyskland, med sina fel och brister, genomgått.

   I östra Asien är därför grannarna inga nära vänner och allierade, ingen litar på någon -trots att alla är ekonomiskt strikt beroende av varandra.

   Östra Asien skulle verkligen behöva en egen diplomatisk och ekonomisk version av Europeiska unionen: en Östasiatisk Union med Kina, Japan, Korea (förenat), Filippinerna, Vietnam och Indonesien: en fredligt samarbetande handelsjätte.

   Men är det möjligt och genomförbart? Med Kinas aggressiva politik gentemot grannarna i Sydkinesiska havet: så nej.

   • USA:s politik i Sydkinesiska havet, närmare 10 000 km bort? USA erkände på 1970-talet att Taiwan är en del av Kina, ej ändrat – officiellt.

    • @Anders Romelsjö (red) 24 april, 2023 At 09:01
     När det gäller Sydkinesiska Havet har det tydligt varit en del av Kina i tusentals år, vilket mycket väl dokumenterat i skrifter, sagor, berättelser, arkeologi, kultur, skeppsloggar, DNA, handel, produkter, familje- och personnamn, ortsnamn, släktskap, osv Även namnet ”Sydkinesiska havet” är ett klart uttryck för var området traditionellt och lagligt hör hemma. På kinesiska heter det Nanhai, 南海, Södra Havet, och det finns även ett BeiHai, 北海, Norra havet, som ligger nära sydkusten.

     Den Kinesiska kvinnan Ching Shih, (1775-1822), ledde till och med mellan 1807 till 1810 en flotta på på 400 skepp med omkring 50,000 man i Sydkinesiska Havet. Det började som en piratverksamhet. Hon blev senare överste i Kinas armé. Historisk är det ingen tvekan om var Sydkinesiska Havet hör hemma. USA vill åt Kinas naturrikedomar och kunna blockera Kinas handel. Det är samma anledning att dom vill annektera Xinjiang, Tibet, eller Hong Kong. Girighet och makt.

     Det är USA som vill plundra Sydkinesiska Havet på naturtillgångarna. Det är det som det gäller, som vanligt när det gäller USA. Precis som Afghanistan. USA planerade att ta 60% av sin energi som olja och gas från Afghanistan, men Taliban satte stopp för den plundringen. Syrien plundras ju just nu av USA som bekant.

   • Nu har @de Naucler har kommit ut som Sinofob också. Lägger han fram bevis på Kinas aggressiva politik gentemot grannarna? Nejdå. Han upprepar imperiets lögner.

    En fråga till @de Naucler och därmed alla sinofober: Varför heter det Sydkinesiska havet och inte annat? Enkelt för att SYDKINESISKA HAVET är Kinas!

    • @SYDKINESISKA HAVET är Kinas! 24 april, 2023 At 09:33
     Kinas bedriver inte en aggressiva politik gentemot grannarna, utan ett aggressivt försvar mot USAs aggression. Tvärt om arbetar Kina på att utvidga samarbetet åt alla håll. Handelsblocket RCEP, där Japan är med, men inte USA, SCO, även där finns USA inte med. Kina har just tecknat ett stort handelsavtal med Filippinerna, och har militära övningar med Filippinerna, medan USA anlägger fler militärbaser i området. Sedan har vi förstås BRI, med 150 medlemmar, men där USA inte heller är med.

   • @Johan de Naucler 24 april, 2023 At 08:44
    Sant, Kina stoppade inte Japan, och orsaken var att Kina inte kunde kraftsamla för att göra det. Kina består av ett stort antal nationer och folk, och japanerna plan, bekräftat idag, var att erövra alla dessa splittrade nationer, en åt gången.

    Jag bodde ett tag i Japan, och jag talar japanska – hjälpligt. På 30-talet indoktrinerades japaner till att anse att hela världen var underordnad Japan och japaner, alla länder och folk skulle ”inta sin rätta plats”. Det liknar vad USA försöker åstadkomma idag med sin ”regelbaserade ordning”. Alla icke japaner var alltså ”untermenchen”, lägre stående än ”blodsrena” japaner. Det heter så på japanska.

    Japans regering idag har sedan länge arbetat på att utrota detta, inte utan framgångar, men det lever kvar i mindre utsträckning. Japan och Kina på folklig nivå står varandra närmare än det flesta vet eller förstår. Språken är nära relaterade, och det finns väldigt mycket yngre i Kina som lär sig japanska språket. Japan skapade sitt skrivsystem från det kinesiska, och vad de flesta inte vet är att närmare hälften ar orden Japan är kinesiska lånord. Berg heter Zhan på kinesiska och San i japan, men på genuin japanske heter det Yama.

 5. Mycket bra tal!
  Jag vill dock lägga till att sprängningen av Northstream inte får glömmas bort. Det är detta dåd som gjort Europa helt beroende av USA.

 6. No veo al ciudadano común y educado en las tradiciones de libertad y defensores de la paz, viviendo en un pais con armas nucleares, tirando la tradición al basurero y siendo utilizado por el imperio para crear un mundo unipolar, un cuarto Reight. Mi solidaridad con los suecos patriotas, neutrales, pacíficos construyendo un país grande. altivo y soberano.

  • Enligt översättning med DeepL: ”Jag kan inte se att en vanlig medborgare, som är utbildad i frihetens och fredens traditioner och som lever i ett land med kärnvapen, kastar traditionerna i papperskorgen och utnyttjas av imperiet för att skapa en unipolär värld. Min solidaritet med de patriotiska, neutrala och fredliga svenskarna som bygger upp ett stort, stolt och suveränt land.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here