Nej till svenskt medlemskap i Nato! Möten lördag på Medborgarplatsen kl 12, på Norra Bantorget kl 15+demonstration+nytt möte. Kom!

7
2919

På lördag ordnas minst två manifestationer i Stockholm mot svenskt medlemskap i Nato.

 • kl. 12 på Medborgarplatsen. Folket i Bild Kulturfront Stockholm, Nej till Nato, Sveriges Fredsråd och ordnar ett Appellmöte ”Nej till svenskt medlemskap i Nato” 7/5 kl 12 på Medborgarplatsen. Med tal, flygblad och banderoller.
 • kl. 15 samling på Norra Bantorget under ”Nej till Nato- demonstration för fred” följt av demonstrationståg till möte på kl. 16.30 Norrmalmstorg där appelltal ska hållas. De tre arrangörsorganisationerna från mötet på Medborgarplatsen deltar också med talare på Norrmalmstorg. Och informerar kl 12 förstås också om mötet kl 15. Evenemang på Facebook.
  Arrangörer: Ung Vänster Storstockholm, Svenska fredskommittén, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Feministiskt initiativ Stockholm, Folket i Bild Kulturfront Stockholm, Svensk-kubanska föreningen, Grön Ungdom, Visk, Folkrörelsen – Nej till EU.

____________________________________________________________________

 • Flygblad från Folket i Bild Kulturfront i Stockholm
 • Bör Sverige söka medlemskap i Nato?

  Är NATO en försvarsallians?

  Nej. Med beslutet i april 1999 gav sig NATO rätt att använda militära medel utanför Alliansens territorium när det ligger i dess intresse och underminerade så FN-s fredsbevarande insatser. Jugoslavien bombades av NATO under 78 dagar 1999 utan FN-mandat. Kriget i Afghanistan pågick nästan 20 år och har lämnat landet fattigt och förstört. Bombningarna av Libyen utfördes av NATO 2011 i strid mot FN-resolution 1973. Elva år senare kan inte någon fred för folket skönjas.

   Kärnvapen

  Den militärt starkaste och ledande staten i NATO är USA, vars strategiska kärnvapen är den yttersta garantin för NATOs säkerhet. I doktrinen ligger att kärnvapen kan sättas in direkt, ”first use”.  USA leder sedan åratal kärnvapenupprustningen, och faran för kärnvapenkrig har ökat. Också Ryssland är en kärnvapenmakt. Sverige bör anta FN:s konvention om att avskaffa kärnvapen, vilket Nato är emot.

   Konflikten mellan stormakterna

  Sverige ligger mellan två ekonomiskt, politiskt och militärt stora maktblock. På ena sidan USA och NATO med allierade och på den andra Ryssland och Kina med allierade. Många stater står dock utanför maktblocken och deltar exempelvis inte i sanktionerna mot Ryssland. Kriget i Ukraina anförs som skäl till en brådskande svensk medlemsansökan. Men ett svenskt Nato-medlemskap ändrar inte dagens situation i Ukraina.

  Skyddar NATO mot angrepp?

  Idag hotas Sverige inte militärt, men NATO-medlemskap ökar risken för att Sverige blir krigsskådeplats i ett stormaktskrig. I en krigssituation skulle Sverige inte få bestämma utrikes- och säkerhetspolitik, det skulle NATO och ytterst USA göra. Sverige behöver inte NATO för fred – NATO behöver Sveriges territorium som uppmarschområde för krig.

  Måste Sverige bli medlem i NATO om Finland blir det?

  Naturligtvis inte. Finland har en över 100 mil lång gräns mot Ryssland. Både under Andra världskriget och därefter har Finlands och Sveriges politik mot Ryssland visat betydande skillnader av förklarliga skäl. Om Finland går med i NATO kan Sveriges roll som alliansfri buffertstat bidra bättre till fred. Varje stat kan självständigt besluta och respektive statsledning står ansvarig inför medborgarna.

  Sveriges säkerhetspolitik

  Sveriges säkerhetspolitik bör inte ändras på grund av upprördheten över det folkrättsstridiga kriget i Ukraina.  Det är när motsättningarna i världen skärps som det är viktigt att hålla fast vid alliansfriheten och söka dämpa konflikter som riskerar att dra in oss i krig. Alliansfriheten har hållit kriget utanför Sveriges gränser i över 200 år. Ett alliansfritt Sverige står friare och tryggare än under USA:s/NATO:s kontroll, och kan bättre bidra till fred i vårt område.

  Sveriges försvar

  Vårt försvar bör grundas i allmän militär och civil värnplikt och inriktas på det egna territoriet, inte på krig utomlands under NATOs befäl och i främmande makts intresse som i Afghanistan och Libyen.

  Nej till svenskt medlemskap i NATO!

  Appellmöten:Medborgarplatsen 7/5 och 14/5 kl 12 och Norra Bantorget 7/5 kl 15!

 • Folket i Bild Stockholm. www.fib.se Kontakt:
Föregående artikelFN:s säkerhetsråd enas om att söka fredlig lösning på konflikten i Ukraina, medan USA sänder stora mängder vapen
Nästa artikelHur USA skapade Vladimir Putin
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

7 KOMMENTARER

 1. Hoppas MÅNGA kommer.
  Har tyvärr inte hört talas om någon liknande demonstration mot NATO där jag bor annars hade jag slutit upp direkt.
  Jag ser det inte som någon kommunistdemonstration.
  Det här är demonstration för fortsatt alliansfrihet och det fredligt Sverige som inte blir till en krigszon.

  Jag kan bara hoppas men inser chansen är begränsad då den traditionella maktvänstern efter Sovjetunionens fall blivit till den ”vänsterliberala” politiken som de socialkonservativa så flitigt framhäver.
  En vänsterliberal politik som i princip är helt synonym till det Demokratiska Partiet i USA som i princip stått bakom USA:s aggressiva utrikespolitik och missionerande av liberal demokrati i världen med dess ”färgrevolutioner” avsättande av demokratiskt valda partier som betraktas som hinder för ”önskad” utveckling.

  Tyvärr har vi fått motsvarande parti i Sverige under namnet Socialdemokraterna, ett parti som jag hatar allra mest. Kanske inte alltid för dess politik utan snarare för dess förmåga att genom emotionella tricks förvrida hjärnkontoret på vanligt folk som annars hade kunnat tänka klart om deras hjärnor inte varit av uppbundna vid denna röda religon som man kunde döpa till det vackra namnet ”gemensam välfärd” men som i själva verket kan vara snabbaste vägen till det sociala kaoset och krig i Sverige.

  Jag läste på SVT idag att opinionsundersökningar säger att folket i Sverige inte vill ha någon folkomröstning i frågan om NATO medlemskap.
  Bara det visar både tydligt och direkt Socialdemokratins förmåga att döva människors hjärnor.
  Men det här betyder inte att jag stöder de borgerliga, därför det är de borgerliga som utgör liberalismens grund och den största kraften till Sverige in i NATO och sammankopplingen med USA:s interventionskrig och dito krigsmaskin.

  För tillfället är det Nosshi Dadgostar som är min hjältinna men dessvärre bara ett halmstrå att försöka hålla sig fast vid.

  Vi hoppas och får se om de här demonstrationerna kan hjälpa till att hålla Sverige utanför kriget.

  Jag längtar till Ryssland eller Belarus och inser att den största vinsten med Sovjetunionen och dess kommunistrevolutionärer är att de lyckades mota bort den liberala borgerligheten som fortfarande inte lyckats etablera sig i vare sig Ryssland eller Belarus.
  Men som istället deras närmaste syskon Ukraina välvilligt bjudit in som erövrare och förrädare till den Östslaviska kulturen.
  Det är landsförrädare, eller kulturförrädare och för sådana måste straffen vara hårda om rättvisan och ordningen ska kunna upprätthållas.
  Östra Ukraina tillhör Östslaver och inte Västvärlden.
  Den liberala Västvärlden är en riktigt ful j*vel och skyr inga medel för att försöka erövra Ryssland.

  • Om det inte finns någon demonstrationståg i din stad säger det ju sig självt att du måste starta en sådan rörelse själv. Varför vänta på andra?

 2. Jo då! Både Ukraina och Ryssland hör till Europa. Europa är Europa och tillhör varken Öst- eller Västvärlden.
  Lill-Britannien har lämnat EU, tillhör tydligen ”Västvärlden”. Ryssland och Ukraina har varit en del av Europa ända sedan vikingatiden. Vi har väl läst klassikern ”Krig och Fred” av Tolstoj och tackar Jean-Babtist Bernadotte för hans geniala val för ca 200 år sedan. Det var väl ingen som trodde att han föredrog Ryssland framför den store Napoleon. Och hur gick det för Napoleon? Och hur går det för NATO? Jag hittar inte ett Trump citat där han menar allvar med att ”NATO är för inkompetent och alldeles för dyrt”. Problemet är att dagens PK-politiker saknar bildning och att dom i all sin enfald ropar på NATO, den Heliga Graalen. NATO eller Alliansfrihet? Vårt val avgör framtiden för vår planet. Folkomröstning om NATO är självklart i ett demokratiskt land.

 3. Troligtvis pågår det en mycket obehagligt förändringsprocess i världen som är anförd av makter,
  väl fördolda och inbäddade i USA:s politiska maktapparat. En förändringsprocess där en effektiv propagandaapparat sänder otroligt smart information som hittills leder processen i deras önskvärda riktning. Några få inser faran och protesterar delvis genom denna viktiga kanals möjlighet att ge sin röst hörd.
  Dessvärre upplevs det ibland som tystnaden i öken.
  Varför då inte låna några rader av Stig Dagerman; ”Vårt läge är kan hända inte hopplöst -bara vi…”
  Att USA som splittrat land med dess demokratiskt säregna maktapparat är en viktig del som medspelare i detta krig, måste anses vara ett obestridligt fakta. Och då är frågan: varför framgår inte detta i Sveriges officiella hållning och analys när vi skall ta ställning för eller mot USA/NATO. Även våra stora mediekanaler undanhåller detta fakta trots en uppenbar risk att kriget kan sluta med en katastrof världen aldrig skådad.

  Frågan som också bör ställas; Hur länge kommer Kina att betrakta detta stormaktskrig på avstånd?
  Och har västvärlden kalkylerat med detta och funderat ut vad nästa steg i denna kärnvapenbestyckad värld kan förorsaka med följdverkningar för vår planets livsbetingelser som aldrig går att återställas.
  Varför talar inte vår statsminister Magda Andersson med högre tonläge om dessa risker och frågor när vi dessutom står inför en annalkande klimatkris världen över, där fattiga länder drabbas värst.
  För övrigt med tanke på FN;s svaga position behöver världen alliansfria länder med en tydlig agenda om fred och nedrustning i en kärnvapenfri värld,

 4. Håller med dej arbetarklass. Finns tyvärr inte någon Nato demonstration/diskussion/träff i min stad heller. Hade direkt då varit på plats. Det är inte första gången heller som jag tänker på detta. Hoppas också att MÅNGA kommer. Hoppas MÅNGA dyker upp

 5. Denna process,att föra in Ukraina i västvärlden inleddes efter murens fall 1991. Denna geopolitiska,viktiga och,har det ju visat sig, farliga process, finns beskrivet i Zbigniew Brzezinski´s bok: The Grand Chessboard,1996, på sidorna 84/85.med kommentar:The critical core of European Security. Det visar en karta med Frankrike,Tyskland,Polen,Ukraina,utgörande -the democratic bridgehead -för USAs kontroll av Europa och Ryssland. Vår media har pedagogiskt nog hoppat över de 8 år som gått sedan USAs sändebud Victoria Nuland och USA -ambassadören Geoffrey Pyatt, med gemensamma krafter och ofantliga demonstrationer i Kiev som de fakto var proanzistiska till en del. Demonstrationen hade i början rätt fredliga krav. Den demokratiskt valde presidenten Viktor Yanokovich, flydde hals över huvud till Ryssland för att inte bli mördad av Högra sektorns hejdukar. Arsenij Yatseniok, utsågs av Viktoria Nuland till ny president. Detta utlösta stora demontrationer i de östra provinserna i Ukraina Donetsk och Lugansk.Ett inbördeskrig utbröt och Azovbataljonen tillsammans med tillresta legosoldater. Kriget pågår än. Befolkningen i dessa regioner är rysktalande och bad Ryssland om hjälp.President Putin tog då initiaitv till fredsförhandlingar i Vitrysslands huvudstad Minsk. Där förhandlades om hur denna fråga skulle kunna lösas med Frankrike, Tyskland och Ukraina som deltagande natioer. Det resulterade 2014, i Minsk 1 och 2015 i Minsk-avtalet ll. Fortfarande brydde sig inte västs media om att rapportera det omfattande dödandet man räknar med 14.000 har dött i inbördeskrig. Slutligen efter 8 år nu i februari -2022- gick Ryssland in med trupper och världens media vaknade och fördömde OMEDELBART Ryssland. Detta hade presdent Bidens rådgivare räknat med. Hela denna tragedi har i praktiken iscensatts av USAs strateger.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here