Nya regementen är inte till Sveriges försvar

10
5167
Dalregementets framsida. Bild: Wikipedia.

 

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Dalregementets byggnadsstil fanns allmänt på regementen i Sverige, bl.a. på Sveriges största regemente, I19 i Boden, där jag ”gjorde lumpen” i Förberedande Plutonchefsskolan en gång i tiden.

Utgivarna på Alliansfriheten.se har gjort en analys som är trovärdig och mycket skrämmande. Jag återger inledning, ett kort avsnitt i mitten och det avslutande avsnittet.


Nya regementen är inte till Sveriges försvar

I regeringens försvarsproposition för 2021–2025, som presenterades den 15 oktober, föreslås nya militära utbildningar på flera orter i landet och förslag till inriktning för det civila försvaret. I media har det beskrivits som att ”försvaret skall synas i hela landet”. Parollen är missvisande. Det handlar inte om ett försvar för hela territoriet.

Propositionen är unik genom att i omvärldsanalysen Ryssland utpekas som fienden på ett sätt som saknar motstycke hos oss sedan Herbert Tingsten under kalla krigets värsta period. Ryssland anges som ensamt skyldigt till den ökade spänningen i östersjöområdet och till rustningskapplöpningen på Nordkalotten.

Flera av förslagen till försvarets utbyggnad och inriktning måste ses i ljuset av den här närmast enögda hotbildsanalysen som regeringen presenterar.

Försvaret byggs ut, vilket är nödvändigt.


”Regeringen anser att Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå är motiverade framför allt av militärgeografiska skäl samt ur beredskapshänseende.”

Med militärgeografiska skäl menas att regementena placeras så att de kan ge stöd åt västsidans styrkor vid genomgång till Sverige från Norge. Regeringen hänvisar till Försvarsberedningen som ”konstaterar att det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim”.

Försvarsmakten anger i pressmeddelande samma motiv för de nya enheterna:

”Det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim.”


Avslutande avsnitt.

Regeringen skriver själv i propositionen att USA och Ryssland båda i ett inledande skede kommer att försöka säkra viktigt territorium, inte för permanent ockupation men för att utestänga motståndaren och få tillgång till baser som kan användas för vidare angrepp mot rivalen.

”Syftet med ett sådant angrepp skulle kunna vara att besätta del av svenskt territorium för egna militära ändamål eller att förneka annan part tillgång till svenskt territorium. En större konflikt kan inledas med ett angrepp på Sverige. Ett angrepp kan också syfta till att förhindra Sverige att direkt eller indirekt bistå annan part i konflikten. Sverige behöver i sig alltså inte vara huvudmålet för angriparen.”

Det sannolika krigsfallet i vårt närområde är inte att Ryssland angriper de baltiska staterna eller andra stater runt Östersjön för att lägga under sig territorium. Det är istället en konflikt mellan USA och Ryssland där stormakternas egna globala intressen står på spel.

I en sådan konflikt är det livsavgörande att Sverige står utanför, och det naiva och farliga talet om att vi skulle hjälpa länder i Baltikum (den så kallade solidaritetsförklaringen), om dessa blir angripna, faller platt.

Slutsatsen av den analysen borde vara att Sverige stärker sitt eget territorialförsvar och tydligt visar att vi inte kommer att delta på ena sidan vid en stormaktskonfrontation och att svenskt territorium kommer att försvaras av egna nationella styrkor och inte av främmade makt. Överste Per Blomquist, som under sin aktiva tid haft lång erfarenhet av planering för olika krigsfall, uttrycker det som varit och måste vara den svenska linjen:

”Med två av världens största militärmakter positionerade nära svenskt territorium finns ingen garanti att Sverige lämnas utanför ett tänkt krig. Men det är helt möjligt att i analysen visa att i krig mellan dem kan de godta att Sverige trovärdigt försvarar sitt markterritorium.”

Föregående artikelBerlin for till Peking: En större affär bakom hörnet?
Nästa artikelÖver 80 % i världen är mer positiva till Kina och Ryssland än till USA
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Om man tittar på Ukraina, Jugoslavien eller Syrien så är det lätt att inse farorna och att förbereda för fred, men vad har regeringarna gjort de senaste 30 åren, i maskopi med världens i särklass största krigsförbrytare? Huserat och utbildat terrorister, samt gjort sitt bästa för att integration och assimilering INTE ska fungera, d.v.s. ”mångkultur”.

  Där har du det största hotet mot fred i vårt eget land. Våra egna politiker och det folk som envetet återväljer dem i val efter val. Det sovande folket är den största faran.

 2. Undrar vad det är för tokar som sitter och spånar om militära hot från Ryssland och andra vanföreställningar som sprids? I Ryssland bor ca 150 miljoner människor på en yta av ca 17 miljoner km2. Där finns en mängd olika klimatzoner som öken, arktis, tempererade skogar och i söder medelhavsklimat! Finns ingen som helst anledning att i det läget expandera när Ryssland är så glesbefolkat och har världens största tillgångar av naturrikedomar m.m. Det enda scenario där Ryssland skulle kunna vara ett hot mot oss är om vi är med och attackerar Ryssland och de slår tillbaka. Allt annat propaganda för USA:s agenda!

  • Det är tomma fasoner. Vill Ryssland det så skulle den ta hela Sverige på mindre än två veckor. Varken Patriot eller Peter Hultqvists svansföring skulle rädda oss då. Vi få vara tacksamma för att Ryssland har sansade ledare och inte några dumma hotheads som i fallet västs eliter.

  • Hot mot hot (upplevda eller verkliga?):
   ”Russia’s President Vladimir Putin revealed on November 1 that the military will receive around 200 aircraft, 26 S-350 and S-400 air defense systems besides a number of new S500s in the coming years to counter NATO. “This is required by the general military and political situation, including the growing intensity of NATO aviation flights near Russia, and the appearance of alliance ships with guided-missile weapons in the waters of the Baltic and Black Seas,” Putin told a meeting of the country’s military chiefs in the coastal city of Sochi.” (Defence Industry Daily, 3 Nov)

   • Inte bara Rysslands väldigt avancerade vapen (som jänkarna har ingen susning om 🤣, utan även Kinas dito. Dessa vapen är nödvändiga för att sätta det stora västhotet för både Ryssland och Kina. De sätter de ”exceptionella” skit eliten i väst på plats.
    Här är en flygande nyhet från Kina …
    https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238277.shtml

    • Återigen dessa fantastiska Ryska vapnen. Inte bara vet jänkarna ingenting om dom utan dom ska även sätta väst på plats.

     Ett par frågor bara. Om dom nu är så hemliga att jänkarna inte har en aning om dom men du vet minsann om dom, hur är det möjligt?

     Om dom nu har dessa fantastiska vapnen varför används dom inte? Ryssland skickar stridsvagnar från 60 talet och mobiliserar gamla män och skickar fångar till fronten. Varför gör dom det?

     • Något ”Robert” läst i AB? Har ju ingenting med verkligheten att göra! Det är ju tvärtom så att väst skickat sina wundervaffe för miljarder och som visat sig vara av litet militärt värde!

 3. Som militärt fåkunnig undrar jag varför NATO skulle transitera trupper genom Sverige från Norge. Någon operation Barbarossa 2.0 är väl knappast tänkbar, alltså en massiv invasion av Ryssland västerifrån. Kan målet snarare vara ökad NATO-kontroll av Norge och Sverige? (Jfr. med 1939/40, när England och Frankrike officiellt ville skicka trupper via Norge och Sverige för att hjälpa finnarna, men där det verkliga målet torde ha varit att besätta de svenska malmfälten i norr.)

  Annars kunde det ju vara intressant om svenska militären berättade vad de trodde skulle hända om Sverige tillät trupptransiteringar – vad kunde Ryssland tänkas vidta för motåtgärder? Det vore ju kul för jämtarna att få veta risken för att en taktisk kärnladdning skulle ramla ner i trakten av Östersund, och vad följdverkningarna skulle bli. Eller om ryssarna inte vill slösa krut på en så perifer militär rörelse? Kanske bara skicka några kryssningsmissiler för att skrämma sk-t ur den politiska ledningen i Stockholm?

 4. Det var väl nära att Stockholmsområdet försvann när en kärnvapenbestyckad ubåt skulle passera minspärren. vid Mällsten. Marinledningen utfärdade eldförbud . så ubåten släpp ut, bevakad av helikopter och tre båtar…Anders Jallai har beskrivit händelsen i Hårsfjärden

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here