Nya regementen är inte till Sveriges försvar

1
1488
Dalregementets framsida. Bild: Wikipedia.

 

Utgivarna på Alliansfriheten.se har gjort en analys som är trovärdig och mycket skrämmande. Jag återger inledning, ett kort avsnitt i mitten och det avslutande avsnittet.


Nya regementen är inte till Sveriges försvar

I regeringens försvarsproposition för 2021–2025, som presenterades den 15 oktober, föreslås nya militära utbildningar på flera orter i landet och förslag till inriktning för det civila försvaret. I media har det beskrivits som att ”försvaret skall synas i hela landet”. Parollen är missvisande. Det handlar inte om ett försvar för hela territoriet.

Propositionen är unik genom att i omvärldsanalysen Ryssland utpekas som fienden på ett sätt som saknar motstycke hos oss sedan Herbert Tingsten under kalla krigets värsta period. Ryssland anges som ensamt skyldigt till den ökade spänningen i östersjöområdet och till rustningskapplöpningen på Nordkalotten.

Flera av förslagen till försvarets utbyggnad och inriktning måste ses i ljuset av den här närmast enögda hotbildsanalysen som regeringen presenterar.

Försvaret byggs ut, vilket är nödvändigt.


”Regeringen anser att Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå är motiverade framför allt av militärgeografiska skäl samt ur beredskapshänseende.”

Med militärgeografiska skäl menas att regementena placeras så att de kan ge stöd åt västsidans styrkor vid genomgång till Sverige från Norge. Regeringen hänvisar till Försvarsberedningen som ”konstaterar att det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim”.

Försvarsmakten anger i pressmeddelande samma motiv för de nya enheterna:

”Det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim.”


Avslutande avsnitt.

Regeringen skriver själv i propositionen att USA och Ryssland båda i ett inledande skede kommer att försöka säkra viktigt territorium, inte för permanent ockupation men för att utestänga motståndaren och få tillgång till baser som kan användas för vidare angrepp mot rivalen.

”Syftet med ett sådant angrepp skulle kunna vara att besätta del av svenskt territorium för egna militära ändamål eller att förneka annan part tillgång till svenskt territorium. En större konflikt kan inledas med ett angrepp på Sverige. Ett angrepp kan också syfta till att förhindra Sverige att direkt eller indirekt bistå annan part i konflikten. Sverige behöver i sig alltså inte vara huvudmålet för angriparen.”

Det sannolika krigsfallet i vårt närområde är inte att Ryssland angriper de baltiska staterna eller andra stater runt Östersjön för att lägga under sig territorium. Det är istället en konflikt mellan USA och Ryssland där stormakternas egna globala intressen står på spel.

I en sådan konflikt är det livsavgörande att Sverige står utanför, och det naiva och farliga talet om att vi skulle hjälpa länder i Baltikum (den så kallade solidaritetsförklaringen), om dessa blir angripna, faller platt.

Slutsatsen av den analysen borde vara att Sverige stärker sitt eget territorialförsvar och tydligt visar att vi inte kommer att delta på ena sidan vid en stormaktskonfrontation och att svenskt territorium kommer att försvaras av egna nationella styrkor och inte av främmade makt. Överste Per Blomquist, som under sin aktiva tid haft lång erfarenhet av planering för olika krigsfall, uttrycker det som varit och måste vara den svenska linjen:

”Med två av världens största militärmakter positionerade nära svenskt territorium finns ingen garanti att Sverige lämnas utanför ett tänkt krig. Men det är helt möjligt att i analysen visa att i krig mellan dem kan de godta att Sverige trovärdigt försvarar sitt markterritorium.”

Föregående artikelBiden och kapitalismen, de rika, krigshökarna vinner i USA? – Ungefär samma politik som om Trump trumpat!
Nästa artikelVad tycker Syriens president al-Assad om kurdernas och Turkiets roll? Exklusiv intervju
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

  1. Om man tittar på Ukraina, Jugoslavien eller Syrien så är det lätt att inse farorna och att förbereda för fred, men vad har regeringarna gjort de senaste 30 åren, i maskopi med världens i särklass största krigsförbrytare? Huserat och utbildat terrorister, samt gjort sitt bästa för att integration och assimilering INTE ska fungera, d.v.s. “mångkultur”.

    Där har du det största hotet mot fred i vårt eget land. Våra egna politiker och det folk som envetet återväljer dem i val efter val. Det sovande folket är den största faran.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here