Ökad dödlighet i Storbritannien på grund av fattigdom

7
905

Vad händer med folkhälsan när man skär ned på alla offentliga välfärdssystem under en period på tio år? Detta frågar sig Kristin Rødland Buick på hemsidan för Frifagbevegelse. Fri fagbevegelse

Man tänker osökt på forskningen som visar samband mellan hög ojämlikhet i ett land och allvarliga och andra hälsoproblem samt sociala problem. Åtstramning till döds. Eller boken “Jämlikhetsanden”.

Hon skriver:


Ökad dödlighet i Storbritannien på grund av fattigdom

Flera barn dör
Storbritannien, som en gång lågt högt upp på den globala listan över länder där människor lever länge, visar minskad medellivslängd och ligger nu efter både Italien och Spanien.
– När medellivslängden i Storbritannien inte ökar är det en chock. Förra gången vi såg denna typ av nedgång var under andra världskriget, då folk dödades av bombning, andra krigshändelser och sjukdomsspridning, säger professorn i socialgeografi vid Oxford University, Danny Dorling.
“Det här är väldigt allvarligt”, säger han och anser att anledningen till att folkhälsosituationen har försämrats till denna nivå utan stor uppmärksamhet är att den har fallit i skuggan av Brexit-förhandlingarna.

Enligt Dorling var den första gruppen som visade försämring i statistiken ensamstående, äldre och andra utsatta människor, som hemlösa och dementa och de med psykiska störningar. Sedan började en ny grupp att märkas: spädbarn. Först ökade spädbarnsdödlighet bland fattiga barn, men från 2015 ökade dödligheten bland alla spädbarn.
– Det verkar som om myndigheterna bryr sig lite om att barndödligheten ökar jämfört med andra europeiska länder. Om vi ​​fortsätter att se en sådan ökning fram till 2030, kommer spädbarnsdödligheten i Storbritannien att likna den i Rumänien. Det är ett fattigt land i Europa, men Storbritannien är en av de rikaste. Tyvärr verkar det som om vi bor i ett land där eliten har glömt hur man bryr sig om andra, säger han.
Brittiska myndigheter låtsas att de inte vet vad denna stagnation och fall i förväntad livstid kommer ifrån, men Danny Dorling säger att de är antingen dumma, okunniga eller saknar förmåga att skämmas. “Det är uppenbart att det har att göra med nedskärningar i den offentliga sektorn att göra, men regeringen kan inte ta ansvar för att människor dör tidigare och fortfarande sitta kvar vid makten.”

BBC har nämnt om stagnationen av förväntad livslängd i Storbritannien och konstaterar att det är första gången i mycket lång tid att livslängden inte har ökat, och till och med minskat i vissa delar av landet. BBC har intervjuat Dr. Kingsley Purdam vid University of Manchester som säger att siffrorna är chockerande.

“Fattigdom, nedskärningar och nedskärningar i offentliga tjänster påverkar hur länge människor lever i Storbritannien.”


BBC pekar också på ett diagram över utvecklingen i livslängden i veckor.
18-20 veckors nedgång i medellivslängden på sex år. Det är mycket och det finns något helt nytt i förhållande till den utveckling som har skett under hela efterkrigstiden.

För Storbritannien måste man återvända till Andra världskriget för att se något liknande. Och dödligheten har klasskaraktär.
De fattiga dör tio år tidigare än de rika, skriver The Independent. Oberoende

9 000 dödsfall per år kan hänföras till energifattigdom, dvs människor har inte råd att ha tillräckligt med värme i sina hus. Spädbarnsdödlighet är en och en halv gånger större i West Midlands som i sydvästra.

Kort sagt: privatisering, nedskärning av offentliga tjänster och avskaffande av välfärdssystem tar livet av folk.

Omkring 14 miljoner, en femtedel av befolkningen, lever i fattigdom, enligt oberoende Joseph Rowntree Foundation och 1,5 miljoner kämpar för att ha råd med basala varor. Antalet hemlösa har ökat med 169 procent sedan 2010 hävdar intresseorganisationer. Barnfattigdom förväntas öka kraftigt. Allt detta i ett land som är världens femte största ekonomi.
I november gick FN:s särskilda rapportör för fattigdom och mänskliga rättigheter, Philip Alston, till Storbritannien för en utforskningstur och domen blev hård. Alston hävdar att den brittiska regeringen har orsakat stort lidandet för sitt eget folk med straffande och ofta hänsynslös, åtstramningspolitik som drivs av en politisk vilja att påverka samhällets sociala struktur, mer än av ekonomisk nödvändighet. Rapporten presenteras för FN:s råd för mänskliga rättigheter nästa år.

Företrädare för regeringen svarade att de helt var oense med analysen av FN: s särskilda rapportör.

Fattiga dör tidigare.

Det är inte bara att människor i genomsnitt dör tidigare. Den alltmer utbredda fattigdomen i landet innebär att adress och social status får ökad betydelse för hur länge du lever. I genomsnitt dör fattiga britter åtta år före de rika. De största skillnaderna mellan stadsdelar är upp till 18 år och är registrerade i den engelska staden Stockton, där den lägsta livslängden är 64 år.

Människor dör för tidigt av sjukdomar för vilka det finns behandling och förebyggande åtgärder. Livsstilssjukdomar som diabetes, fetma, andningssjukdomar i samband med rökning, droganvändning och psykiska störningar är vanliga orsaker. En gemensam nämnare är låg inkomst, vilket gör det svårt att leva ett hälsosamt och aktivt liv.

Relaterat.
Sociala skillnader och ekonomisk ojämlikhet i dödlighet ökar – Vad bör göras?

7 COMMENTS

 1. Stor-Britannien körs i botten på den nyliberala autobahn medan bankirer kalasar på frukten. Det är ännu värre för USA. “More than 30 million adults in the United States cannot read, write, or do basic math above a third-grade level.” ProLiteracy

  Kollar man på livslängd statistik så minskar den i USA.

  https://www.bmj.com/content/bmj/suppl/2018/08/15/bmj.k3096.DC1/mid_life_mortality_v37_datasupp.pdf

  Tragisk nog är det bra för världsfreden att det går åt helvete i både USA och lilla-Brittanien

 2. Villkoret för att minska fattigdom är att det finns något att fördela. Jag tror Brexit och det (liberal)konservativa partiet med Boris Johnson i spetsen kan ge landet en nystart där ekonomi och konkurrenskraft ökar.
  Men.
  En ekonomi som våras i Storbritannien skulle sända chockvågor till EU:s kärnländer Frankrike och Tyskland. Det kan vara en av orsakerna till Europeiska Unionens motvilja till Brexit. EU ser sin existens hotad om det framgår länder klarar sig bättre utan.
  Det stora samhällsprojektet faller platt till marken och kvar blir bara staterna med de högre idealen samt de (länder) som vill leva på bidrag.
  Det är därför det är så viktigt att det finns något att fördela.

  Två fattiga gör ingen rik. Två fattiga blir bara mer jämlika.

  • Apropå möjlighet till minskad fattigdom. Det är inte brist på tillgångar främst, utan fördelningen.

   1). Oxfam rapporterade att ökningen av miljardärerna förmögenhet föregående år var 7 (sju) gånger större än vad som behövdes för att helt utradera fattigdomen i världen.

   2) Enligt gemensamma beräkningar av Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man med en satsning på ytterligare 80 miljarder US Dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden (Unicef 1998). Toussaint & Millet (2010:43) nämner att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine.
   En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle vara tillräckligt! (USA som världspolis, boken 2013).

   3) Professor Tomas Pogge, Yalen, uppger att omkring 18 miljoner dödsfall per år är relaterade till fattigdom, med stöd av FN-data (Pogge 2005). Enligt hans uppgifter behövdes år 2006 330 miljarder US dollar för att höja alla de då 2 735 miljoner människorna som levde under Världsbankens fattigdomsgräns 2 US dollar/dag till över denna nivå. Det var mindre än 1 % av BNP i de rika länderna år 2005 (World Bank 2007).

 3. En stor anledning till hemlösheten handlar om utförsäljningen av kommunägda bostadsbolag,både här i Sverige men också i andra europeiska länder såsom i England.All privatiseringen innebär ett enormt ekonomiskt flöde till näringslivet och inte till folket vilket var själva idéen.Tidigare var de kommunala bostädernas hyra ett riktmärke för hyressättningen,men idag tycks det vara Akelius istället.

 4. Det möglande före detta imperiet har pengar för det militära och även pengar över för anskyvärda israel som bl.a.har barn- och kvinnomördare, men inte för att ta hand om sina egna medborgare. Det om något säger väl vilka som styr ön. Att “Storbritannien” har reducerats till en väldig blek föredetting är en god nyhet för världsfreden. Sannolikheten att inom en snar framtid ön delas sönder då Skottland och kanske även Nordirland bryter löss från det möglande ex-imperiet är stor. Det blir nådastöten för pudding-landet.

  https://www.globalresearch.ca/life-expectancy-falters-uk-slow-death-fast-profits-agrochemical-sector/5681854

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here