Ökad dödlighet i Storbritannien på grund av fattigdom

2
157

Vad händer med folkhälsan när man skär ned på alla offentliga välfärdssystem under en period på tio år? Detta frågar sig Kristin Rødland Buick på hemsidan för Frifagbevegelse. Fri fagbevegelse

Hon skriver:

Flera barn dör
Storbritannien, som en gång lågt högt upp på den globala listan över länder där människor lever länge, visar minskad medellivslängd och ligger nu efter både Italien och Spanien.
– När medellivslängden i Storbritannien inte ökar är det en chock. Förra gången vi såg denna typ av nedgång var under andra världskriget, då folk dödades av bombning, andra krigshändelser och sjukdomsspridning, säger professorn i socialgeografi vid Oxford University, Danny Dorling.
“Det här är väldigt allvarligt”, säger han och anser att anledningen till att folkhälsosituationen har försämrats till denna nivå utan stor uppmärksamhet är att den har fallit i skuggan av Brexit-förhandlingarna.

Enligt Dorling var den första gruppen som visade försämring i statistiken ensamstående, äldre och andra utsatta människor, som hemlösa och dementa och de med psykiska störningar. Sedan började en ny grupp att märkas: spädbarn. Först ökade spädbarnsdödlighet bland fattiga barn, men från 2015 ökade dödligheten bland alla spädbarn.
– Det verkar som om myndigheterna bryr sig lite om att barndödligheten ökar jämfört med andra europeiska länder. Om vi ​​fortsätter att se en sådan ökning fram till 2030, kommer spädbarnsdödligheten i Storbritannien att likna den i Rumänien. Det är ett fattigt land i Europa, men Storbritannien är en av de rikaste. Tyvärr verkar det som om vi bor i ett land där eliten har glömt hur man bryr sig om andra, säger han.
Brittiska myndigheter låtsas att de inte vet vad denna stagnation och fall i förväntad livstid kommer ifrån, men Danny Dorling säger att de är antingen dumma, okunniga eller saknar förmåga att skämmas. “Det är uppenbart att det har att göra med nedskärningar i den offentliga sektorn att göra, men regeringen kan inte ta ansvar för att människor dör tidigare och fortfarande sitta kvar vid makten.”

BBC har nämnt om stagnationen av förväntad livslängd i Storbritannien och konstaterar att det är första gången i mycket lång tid att livslängden inte har ökat, och till och med minskat i vissa delar av landet. BBC har intervjuat Dr. Kingsley Purdam vid University of Manchester som säger att siffrorna är chockerande.

“Fattigdom, nedskärningar och nedskärningar i offentliga tjänster påverkar hur länge människor lever i Storbritannien.”


BBC pekar också på ett diagram över utvecklingen i livslängden i veckor.
18-20 veckors nedgång i medellivslängden på sex år. Det är mycket och det finns något helt nytt i förhållande till den utveckling som har skett under hela efterkrigstiden.

För Storbritannien måste man återvända till Andra världskriget för att se något liknande. Och dödligheten har klasskaraktär.
De fattiga dör tio år tidigare än de rika, skriver The Independent. Oberoende

9 000 dödsfall per år kan hänföras till energifattigdom, dvs människor har inte råd att ha tillräckligt med värme i sina hus. Spädbarnsdödlighet är en och en halv gånger större i West Midlands som i sydvästra.

Kort sagt: privatisering, nedskärning av offentliga tjänster och avskaffande av välfärdssystem tar livet av folk.

Omkring 14 miljoner, en femtedel av befolkningen, lever i fattigdom, enligt oberoende Joseph Rowntree Foundation och 1,5 miljoner kämpar för att ha råd med basala varor. Antalet hemlösa har ökat med 169 procent sedan 2010 hävdar intresseorganisationer. Barnfattigdom förväntas öka kraftigt. Allt detta i ett land som är världens femte största ekonomi.
I november gick FN:s särskilda rapportör för fattigdom och mänskliga rättigheter, Philip Alston, till Storbritannien för en utforskningstur och domen blev hård. Alston hävdar att den brittiska regeringen har orsakat stort lidandet för sitt eget folk med straffande och ofta hänsynslös, åtstramningspolitik som drivs av en politisk vilja att påverka samhällets sociala struktur, mer än av ekonomisk nödvändighet. Rapporten presenteras för FN:s råd för mänskliga rättigheter nästa år.

Företrädare för regeringen svarade att de helt var oense med analysen av FN: s särskilda rapportör.

Fattiga dör tidigare.

Det är inte bara att människor i genomsnitt dör tidigare. Den alltmer utbredda fattigdomen i landet innebär att adress och social status får ökad betydelse för hur länge du lever. I genomsnitt dör fattiga britter åtta år före de rika. De största skillnaderna mellan stadsdelar är upp till 18 år och är registrerade i den engelska staden Stockton, där den lägsta livslängden är 64 år.

Människor dör för tidigt av sjukdomar för vilka det finns behandling och förebyggande åtgärder. Livsstilssjukdomar som diabetes, fetma, andningssjukdomar i samband med rökning, droganvändning och psykiska störningar är vanliga orsaker. En gemensam nämnare är låg inkomst, vilket gör det svårt att leva ett hälsosamt och aktivt liv.

I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.

2 KOMMENTARER

  1. Stor-Britannien körs i botten på den nyliberala autobahn medan bankirer kalasar på frukten. Det är ännu värre för USA. “More than 30 million adults in the United States cannot read, write, or do basic math above a third-grade level.” ProLiteracy

    Kollar man på livslängd statistik så minskar den i USA.

    https://www.bmj.com/content/bmj/suppl/2018/08/15/bmj.k3096.DC1/mid_life_mortality_v37_datasupp.pdf

    Tragisk nog är det bra för världsfreden att det går åt helvete i både USA och lilla-Brittanien

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here