Ökad dödlighet i Storbritannien på grund av fattigdom, som ökat i Corona-tider.

15
3309

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… I coronatider har fattigdomen och hungern ökat.

The Guardian skriver 30 november att ”Almost 700,000 driven into poverty by Covid crisis in UK, study finds. Total includes 120,000 children, according to thinktank that is calling for anti-poverty strategy”. Fattigdomsgränsen ligger på 54 % av medianinkomsten, vilket motsvarar en månadsinkomst på knappt 20000 kr/måand för ett oar med två små barn och 12000 kr för ett äldre par.

Vad händer med folkhälsan när man skär ned på alla offentliga välfärdssystem under en period på tio år? Detta frågar sig Kristin Rødland Buick på hemsidan för Frifagbevegelse. Fri fagbevegelse

Man tänker osökt på forskningen som visar samband mellan hög ojämlikhet i ett land och allvarliga och andra hälsoproblem samt sociala problem. Åtstramning till döds. Eller boken ”Jämlikhetsanden”.

Hon skriver:


Ökad dödlighet i Storbritannien på grund av fattigdom

Flera barn dör
Storbritannien, som en gång lågt högt upp på den globala listan över länder där människor lever länge, visar minskad medellivslängd och ligger nu efter både Italien och Spanien.
– När medellivslängden i Storbritannien inte ökar är det en chock. Förra gången vi såg denna typ av nedgång var under andra världskriget, då folk dödades av bombning, andra krigshändelser och sjukdomsspridning, säger professorn i socialgeografi vid Oxford University, Danny Dorling.
”Det här är väldigt allvarligt”, säger han och anser att anledningen till att folkhälsosituationen har försämrats till denna nivå utan stor uppmärksamhet är att den har fallit i skuggan av Brexit-förhandlingarna.

Enligt Dorling var den första gruppen som visade försämring i statistiken ensamstående, äldre och andra utsatta människor, som hemlösa och dementa och de med psykiska störningar. Sedan började en ny grupp att märkas: spädbarn. Först ökade spädbarnsdödlighet bland fattiga barn, men från 2015 ökade dödligheten bland alla spädbarn.
– Det verkar som om myndigheterna bryr sig lite om att barndödligheten ökar jämfört med andra europeiska länder. Om vi ​​fortsätter att se en sådan ökning fram till 2030, kommer spädbarnsdödligheten i Storbritannien att likna den i Rumänien. Det är ett fattigt land i Europa, men Storbritannien är en av de rikaste. Tyvärr verkar det som om vi bor i ett land där eliten har glömt hur man bryr sig om andra, säger han.
Brittiska myndigheter låtsas att de inte vet vad denna stagnation och fall i förväntad livstid kommer ifrån, men Danny Dorling säger att de är antingen dumma, okunniga eller saknar förmåga att skämmas. ”Det är uppenbart att det har att göra med nedskärningar i den offentliga sektorn att göra, men regeringen kan inte ta ansvar för att människor dör tidigare och fortfarande sitta kvar vid makten.”

BBC har nämnt om stagnationen av förväntad livslängd i Storbritannien och konstaterar att det är första gången i mycket lång tid att livslängden inte har ökat, och till och med minskat i vissa delar av landet. BBC har intervjuat Dr. Kingsley Purdam vid University of Manchester som säger att siffrorna är chockerande.

”Fattigdom, nedskärningar och nedskärningar i offentliga tjänster påverkar hur länge människor lever i Storbritannien.”


BBC pekar också på ett diagram över utvecklingen i livslängden i veckor.
18-20 veckors nedgång i medellivslängden på sex år. Det är mycket och det finns något helt nytt i förhållande till den utveckling som har skett under hela efterkrigstiden.

För Storbritannien måste man återvända till Andra världskriget för att se något liknande. Och dödligheten har klasskaraktär.
De fattiga dör tio år tidigare än de rika, skriver The Independent. Oberoende

9 000 dödsfall per år kan hänföras till energifattigdom, dvs människor har inte råd att ha tillräckligt med värme i sina hus. Spädbarnsdödlighet är en och en halv gånger större i West Midlands som i sydvästra.

Kort sagt: privatisering, nedskärning av offentliga tjänster och avskaffande av välfärdssystem tar livet av folk.

Omkring 14 miljoner, en femtedel av befolkningen, lever i fattigdom, enligt oberoende Joseph Rowntree Foundation och 1,5 miljoner kämpar för att ha råd med basala varor. Antalet hemlösa har ökat med 169 procent sedan 2010 hävdar intresseorganisationer. Barnfattigdom förväntas öka kraftigt. Allt detta i ett land som är världens femte största ekonomi.
I november gick FN:s särskilda rapportör för fattigdom och mänskliga rättigheter, Philip Alston, till Storbritannien för en utforskningstur och domen blev hård. Alston hävdar att den brittiska regeringen har orsakat stort lidandet för sitt eget folk med straffande och ofta hänsynslös, åtstramningspolitik som drivs av en politisk vilja att påverka samhällets sociala struktur, mer än av ekonomisk nödvändighet. Rapporten presenteras för FN:s råd för mänskliga rättigheter nästa år.

Företrädare för regeringen svarade att de helt var oense med analysen av FN: s särskilda rapportör.

Fattiga dör tidigare.

Det är inte bara att människor i genomsnitt dör tidigare. Den alltmer utbredda fattigdomen i landet innebär att adress och social status får ökad betydelse för hur länge du lever. I genomsnitt dör fattiga britter åtta år före de rika. De största skillnaderna mellan stadsdelar är upp till 18 år och är registrerade i den engelska staden Stockton, där den lägsta livslängden är 64 år.

Människor dör för tidigt av sjukdomar för vilka det finns behandling och förebyggande åtgärder. Livsstilssjukdomar som diabetes, fetma, andningssjukdomar i samband med rökning, droganvändning och psykiska störningar är vanliga orsaker. En gemensam nämnare är låg inkomst, vilket gör det svårt att leva ett hälsosamt och aktivt liv.

Relaterat.
Sociala skillnader och ekonomisk ojämlikhet i dödlighet ökar – Vad bör göras?

Föregående artikelLyckad manifestation för Assange och yttrandefriheten förra lördagen. Hälsningar från Väst-Sverige, tal av FIB:s ordförande!
Nästa artikelTal av Anders Romelsjö vid lyckad manifestation för Assange och yttrandefriheten. Läs och Lyssna!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. Stor-Britannien körs i botten på den nyliberala autobahn medan bankirer kalasar på frukten. Det är ännu värre för USA. ”More than 30 million adults in the United States cannot read, write, or do basic math above a third-grade level.” ProLiteracy

  Kollar man på livslängd statistik så minskar den i USA.

  https://www.bmj.com/content/bmj/suppl/2018/08/15/bmj.k3096.DC1/mid_life_mortality_v37_datasupp.pdf

  Tragisk nog är det bra för världsfreden att det går åt helvete i både USA och lilla-Brittanien

  • Det är väl just det som är problemet, med kapitalismen kantrar samhället åt ena hållet, eller som någon en gång uttryckte det, ”skiten flyter ovanpå och i botten blir allt bränt.” Det som finns i botten blir en utmärkt rekryteringsbas för terrorister och våldsbejakande samhällsomstörtare. Hong Kong tidigare ett exempel, och tidigare även Xinjiang. Att fixa det är inte att dela ut pengar som i Sverige, det bara konserverar problemen. Kina låser in de farliga, sätter folk på avradikalisering, och ger yrkesutbildning. USA går i taket och sprider rykten om brott mot mänskliga rättigheter. Vad som har hänt i realiteten är att Kina tagit USAs i Syrien välutbildade terrorsoldater ur tjänst, och vidareutbildar dom till vanliga medborgare med ett jobb. Sverige borde tillämpa samma princip, men man fortsätter att underhålla systemet med bidrag, en sorts avlöning.

 2. Villkoret för att minska fattigdom är att det finns något att fördela. Jag tror Brexit och det (liberal)konservativa partiet med Boris Johnson i spetsen kan ge landet en nystart där ekonomi och konkurrenskraft ökar.
  Men.
  En ekonomi som våras i Storbritannien skulle sända chockvågor till EU:s kärnländer Frankrike och Tyskland. Det kan vara en av orsakerna till Europeiska Unionens motvilja till Brexit. EU ser sin existens hotad om det framgår länder klarar sig bättre utan.
  Det stora samhällsprojektet faller platt till marken och kvar blir bara staterna med de högre idealen samt de (länder) som vill leva på bidrag.
  Det är därför det är så viktigt att det finns något att fördela.

  Två fattiga gör ingen rik. Två fattiga blir bara mer jämlika.

  • Apropå möjlighet till minskad fattigdom. Det är inte brist på tillgångar främst, utan fördelningen.

   1). Oxfam rapporterade att ökningen av miljardärerna förmögenhet föregående år var 7 (sju) gånger större än vad som behövdes för att helt utradera fattigdomen i världen.

   2) Enligt gemensamma beräkningar av Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man med en satsning på ytterligare 80 miljarder US Dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden (Unicef 1998). Toussaint & Millet (2010:43) nämner att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine.
   En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle vara tillräckligt! (USA som världspolis, boken 2013).

   3) Professor Tomas Pogge, Yalen, uppger att omkring 18 miljoner dödsfall per år är relaterade till fattigdom, med stöd av FN-data (Pogge 2005). Enligt hans uppgifter behövdes år 2006 330 miljarder US dollar för att höja alla de då 2 735 miljoner människorna som levde under Världsbankens fattigdomsgräns 2 US dollar/dag till över denna nivå. Det var mindre än 1 % av BNP i de rika länderna år 2005 (World Bank 2007).

   • Beror väl lite på hur pengarna används. USAs standardlösning på nästan alla problem är att ösa pengar över det i förhoppning att försvinner. Förutom rena nödlösningar, den metod som Kina har använt är att skapa möjligheter för de fattiga att själva skapa ett bättre liv och lämna fattigdomen bakom sig. Kärnan är utbildning, erbjuda vägar framåt, möjligheter, och skapa vilja och belöningar som personerna och familjerna skapar själva. Det som du får gratis har inget värde, det du skapt själv är du stolt över. Tänk om USA tog alla de pengar man slösar på rustningar och istället använde dom för att lyfta samhället.

  • Jag håller inte med. Att minska fattigdom är att möjliggöra att något skapas. Att fördela är bara den gamla kommunist ideologin att plundra de som skapat för att dela ut till de som inte har så dom inte behöver skapa. Vad gör man när alla är plundrade eller har flytt. Se bara på Sverige. Att göra folk fattigare betyder inte att andra blir rikare, kinesiskt ordspråk.

 3. En stor anledning till hemlösheten handlar om utförsäljningen av kommunägda bostadsbolag,både här i Sverige men också i andra europeiska länder såsom i England.All privatiseringen innebär ett enormt ekonomiskt flöde till näringslivet och inte till folket vilket var själva idéen.Tidigare var de kommunala bostädernas hyra ett riktmärke för hyressättningen,men idag tycks det vara Akelius istället.

 4. Det möglande före detta imperiet har pengar för det militära och även pengar över för anskyvärda israel som bl.a.har barn- och kvinnomördare, men inte för att ta hand om sina egna medborgare. Det om något säger väl vilka som styr ön. Att ”Storbritannien” har reducerats till en väldig blek föredetting är en god nyhet för världsfreden. Sannolikheten att inom en snar framtid ön delas sönder då Skottland och kanske även Nordirland bryter löss från det möglande ex-imperiet är stor. Det blir nådastöten för pudding-landet.

  https://www.globalresearch.ca/life-expectancy-falters-uk-slow-death-fast-profits-agrochemical-sector/5681854

 5. En på varje tusen amerikan har dött med Covid19, det totala antalet dödsfall per år i USA är normalt 8,2 per 1000 amerikaner. I Sverige har 8000 dött med Covid19 av de 90 till 92 000 som dör totalt varje år. Det innebär att i USA och Sverige så har 9-12% av de totala dödsfallen haft Covid19 som en av orsakerna, oftast tillsammans med andra sjukdomar. Allvarligt, men inte den jordens undergång som man ibland ser beskriven i våra tidningar. Total överdödlighet i år: mellan den 1 januari och den 30 november i år dog 87 511 personer i Sverige, enligt den preliminära statistiken. Det är 4 859 dödsfall fler än genomsnittet för motsvarande period under åren 2015–2019. Både när det gäller vanliga influensaår (med vinterkräksjuka) och Covid19 så är det samma grupper som drabbas. Skillnaden i år är den otroliga uppmärksamhet som getts åt hur t.ex våra gamla behandlas, brister som varit kända länge men som ingen brytt sig om att ta itu med. Förhoppningsvis så för Covid19 det goda med sig att det fungerar som en väckarklocka som kan rädda liv även under ”normala” influensaår. Det handlar om åldringsvård och trångboddhet bland speciellt invandrad arbetarklass.

 6. La vie dans les labos
  ”Tu vas te faire vacciner?” frågar den ena musen.
  Varpå den andra musen svarar ”T’es folle ils n’ont terminé les essais l’homme!”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here