COVID: Om ovaccinerade och oönskade element. Hur se på protesterna?

31
2861
Demonstration Covid 2201220122. Foto: Jan-Erik Gustafsson

 

 

Redaktörens ingress: Hans Öhrn skriver ”Är själv fullvaccinerad. Vänder mig inte mot vaccinering som sådan, men tycker mig se en fara i hur en ganska apart grupp pekas ut som skyldig till smittspridning, trots att de flesta borde inse att så inte kan vara fallet. Jag ser med oro på de stora inskränkningar av fri- och rättigheter med hänvisning till pandemin. Tycker att en del har missat vad det hela kan leda till.Den propagandan är inte ofarlig, anser jag.”

Jag är just nu kanske inte lika oroad över detta. Men man kan se manifestationerna i Stockholm också som en protest mot den globala finanseliten, vapenkonflikter, manipulation och det politiska etablissemanget. Ja, som ett uppror underifrån!

Frihetsrörelsen skriver på sin hemsida ”Den globala finanseliten styr världen genom kontroll av banker, tillgången till energi, vapenkonflikter, samt manipulation av det politiska etablissemanget. De är majoritetsägare av i stort sett alla världens industrier och kontrollerar därmed alla aspekter av vårt liv, såsom läkemedel, livsmedel, kläder, nyhetsrapportering, sociala medier etc.”

Själv är jag tveklöst fullvaccinerad. Vaccineringen skyddar inte mot smitta, men minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Och med vaccinering bidrar man samtidigt något litet till att minska risken för belastning på vården och bidrar något litet till att öka utrymmet för behandling av andra allvarliga sjukdomar.

En annan viktig sak: Statistiken är ”Covid-döda” är tveksam, liksom värdet av uppgiften om antal nya smittade. Enligt en studie saknade bara 10 % av 175 000 avlidna i Covid  annan sjukdom. här. Jag har forskat litet tidigare om dödsorsakscertifiering och hoppas titta närmare på detta.

_________________________________________________________________

Hans Öhrn: Om ovaccinerade och oönskade element

Färre än 15 procent av människorna i Sverige är ovaccinerade. Det beror till största delen på att vaccinering i Sverige tidigare alltid varit frivillig och uppfattats av de flesta som ett erbjudande och inte som tvång. Allt det där håller snabbt på att förändras. Medier, politiker och andra ur samhällseliten utsätter nu gruppen ovaccinerade för ett hårt tryck. Men även många människor inom vänsterkretsar tycks ha fått för sig att den senaste “pandemin” är klasslös och endast kan bekämpas av ett enat folk.

Tongivande opinionsbildare på vänsterkanten (bland andra Jan Guillou) har krävt att ovaccinerade människor själva ska betala den vård de eventuellt behöver. Det är samma sak som att säga: kan du inte betala för din vård så får du ligga på gatan och kvävas ihjäl, eller ännu bättre ligga kvar i det bergrum där du brukar övernatta så vi slipper se det! (Andelen ovaccinerade bland socialt utslagna grupper är högre än bland normalbefolkningen). Det är en retorik vi väl känner igen från alkoholfrejdiga ungmoderater och andra högerhåll, men det är nytt att den nu även hörs i vänsterns tal om ett jämlikare samhälle.

Är det pandemin som skrämt upp människor så till den milda grad att högerretorik accepteras och sväljs med hull och hår?

Pandemi är i sin grundbetydelse en farsot som sprider sig över världen och drabbar alla länder och människor på samma sätt. Så är det naturligtvis inte med Covid 19. Den sägs ha kommit till Sverige med (välbeställda) människor som återvände från skidsemester i Alperna på vårvintern 2020. Hur är det med dödligheten bland denna grupp? Troligtvis är den mindre än bland normalbefolkningen. Välbeställda drabbas sällan på samma sätt som mindre välbeställda.

Redaktören: Det finns olika definitioner på ”pandemi”. Det förekommerm kritik mot att WHO breddat definitionen för att underlätta för vaccinindustrin, men detta diskuteras inte här.

I Sverige har omkring 15 000 människor dött av Covid 19 (om man litar på officiell statistik, vilket inte alltid är så klokt) Bland dessa överväger gamla och sköra människor på äldreboende och människor i olika riskgrupper. Beror detta på att mindre än 15 procent av befolkningen inte har vaccinerat sig? Troligtvis inte.

Beror det på att Sverige efter decennier av social nedskärningar som i stora samklang har klubbats igenom i riksdagen och lett till att Sverige numera har minst antal vårdplatser på sjukhus i förhållande till folkmängden av de europeiska länderna? Troligtvis.

Kan det beror på att Sverige är ett av de mest åldersrasistiska länderna i världen vilket har inneburit att politiker har haft lätt för att försämra pensioner och villkoren för många äldre de senaste decennierna. Troligtvis. Finns det någon skillnad i dödlighet mellan äldre människor som haft råd att betala för en spa-liknande tillvaron på privata vårdhem och fattigpensionärer som har fått hålla tillgodo med den vård de allmänna ombesörjer? Troligtvis.

Kan olikheten i dödlighet bland äldre i de annars vanligtvis jämförbara nordiska länderna bero på att trångboddheten på svenska ålderdomshem är är dubbelt så stor som i Danmark? Troligtvis.

Talet om en klasslös pandemi som slår mot alla kan alltså avfärdas. Paniken som sprids i samband med pandemin utnyttjas i stället av reaktionära krafter som känner behov av att ha en mer disciplinerad befolkning som mer lättvindigt accepterar tvångsåtgärder. Vaccinpass är bara början. Snart kommer kraven att bli högre. Den spanske filosofen Paul B. Preciado skrev redan i början av pandemin en artikel om dess verkliga fara. Amerika Vera-Zavala kallar hans artikel ”emblematisk” i en artikel i tidningen ETC. Preciado såg faran med att peka ut en grupp som ett hot mot hela samhället och jämförde med det nazistiska Tyskland där judar bland andra utsågs till en sådan grupp. Det gick ju inte så bra den gången och vi vet inte hur det kan gå denna gång. Chockdoktrinen talade Naomi Klein om. En skrämd och medgörlig befolkning är det bästa eliten vet.

Jag tyckte mig förmärka något liknande när Isis härjade som värst (i medierna). En del människor tycktes då tveka inför grymheterna som förmedlades i medierna (och även utfördes på plats i icke ringa omfattning). Går det här ändå inte över gränsen? Måste vi inte gemensamt med alla enas mot det onda?

Till och med en respektabel tidning som Folket i Bild/kulturfront skrev om hjältarna vid Ayn al-ʿArab (Kobane) som hade lyckats stoppa Isis. Men eftersom Folket i Bild/kulturfront är just en respektabel tidning bad ansvarig utgivare i nästa nummer om ursäkt för detta knäfall för imperialist propaganda.

Att imperialismen gör vissa av sina grupper till hjältar och skrämmer oss med andra är helt naturligt. Det får inte förleda oss att tro att det är möjligt att bekämpa grupper som Isis utanför imperialismen när vi så väl vet att det enbart kan ske i kampen mot imperialismen.

Samma sak är det med pandemin. Även om reaktionära krafter försöker utnyttja pandemin för att öka motsättningarna bland folket och på så sätt stärka sin position får vi aldrig acceptera det.

Nej till vaccinpass och andra tvångsåtgärder i pandemins namn. Ja till ökade resurser för vård och bättre levnadsvillkor för pensionärer. Kampen mot pandemin kan aldrig föras utan kampen för större social rättvisa.

Jag har under alla år varit passiv medlem i Svensk-Kubanska föreningen. Mitt aktiva anti-imperialistiska arbete har jag däremot haft i andra delar av världen. I år övervägde jag emellertid att gå på Svensk-Kubanskas årsmöte, som jag punktligen alltid fått en inbjudan till varje år. Men så blir det inte. För att få delta i årsmötet krävs nämligen vaccinpass. (Slut på Hans Öhrns artikel).

Redaktören: Det har dementerats att vaccinpass krävs på årsmötet.

 

Läs mer om COVID-19 här.

Läs mer om Coronan här.

Föregående artikelUSA överväger att skicka tusentals militärer till Ukraina. Upptrappning i stället för diplomati
Nästa artikelDementi från Ann Linde: Inte 100 000 nya soldater från Ryssland nära Ukraina, styrkan har byggts upp under flera år

31 KOMMENTARER

    • Dessutom strider vaccinationerna mot Nürnbergkonventionen och läkarnas (World Medical Association) Helsingforsdeklarationen som båda säger att användandet av experimentläkemedel kräver patientens informerade samtycke.
     Covidvaccinernas experimentstatus har tvärt emot tystats ner av hela etablissemanget. Covidvaccinen har ännu inte genomgått så omfattande kliniska tester som krävs av läkemedelsmyndigheterna i EU och Sverige för att bli godkända, utan har fått ett i praktiken nödgodkännande. Att berätta detta faktum räknas av etablissemanget som en konspirationsteori, trots att fakta går att läsa ett musklick bort, på läkemedelsmyndigheternas hemsidor.

     • När du skriver covid vaccinernas experiment status antar jag att du menar mRNA-vaccinerna i första hand. Då enligt Matti Sellberg forskare på KI, sagt att det kinesiska vaccinet Sinopharma bygger på en säker uråldrig metod nämligen avdött virus. Det är samma metod som man använder till den årliga influensavaccinet nämligen avdött virus, så viruset är helt oskadliggjort. Nu säger han ingenting längre, när han förstår att vi inte kommer att få det till Sverige. Det är ju från Kina.

      Det var en journalist från Kanada som sa att Väst börjar likna Stalins Sovjet, kopierar deras metoder med full kontroll på befolkningen. Konstigt att inte någon journalist gör kopplingen helst de som klagar på övervakningssamhället i Sovjet, så accepterar man snällt tvångsvaccinering med enbart en enda vaccin metod mRNA-metoden. i EU.

      Nu händer det värre saker i EU, den 16 januari började Grekland bötfälla personer som är över 60 år och ovaccinerade. De får böta 100 euro (ca 1000 sv kronor) varje månad som de är ovaccinerade.
      1 februari 2022 kan man bötfälla ovaccinerade i Österrike med upp till 3600 XNUMX euro, och om det inte efterlevs kan det fördubblas till 7200 XNUMX euro.Jag förstår inte vad bokstäverna innan euro betyder men det stod så och jag lät dem vara kvar.
      Nu funderar EU på om man skall gå ut och beordra alla länder i EU att de skall bötfälla de ovaccinerade i sina länder.

     • Glömde att skriva, det är endast FDA i USA som fortfarande enbart har nödgodkännande av Pfizers vaccin, men de har tydligen strängare krav än EMA, så EMA har enligt deras regelverk godkänt Pfizers vaccin.
      Läkartidningen skriver:
      ”EMA har redan godkänt Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty mot covid-19 till personer som är 12 år och äldre.”

     • Vivianne du ska inte lita på Läkartidningen eller något annat etablissemangsmedia. De har hela tiden ljugit och sagt ”godkänt”, dvs påstått att de kliniska testerna har uppnått kravet för godkänt, när vaccinen i själva verket enbart fått ett ”villkorat godkännande för försäljning”, dvs nödgodkännande.
      Ska man kunna skilja fakta från fiktion i vårt samhällsklimat måste man som mig vara så nördig att man går direkt till källorna, dvs de myndigheter som har att avgöra läkemedels status, dvs läkemedelsmyndigheterna.

      Här är länkar till Läkemedelsverkets dokumentation om de fyra olika covid-19-vaccinen. När du öppnat sidorna söker du på respektive sida efter ”villkorat godkännande för försäljning”, eller letar själv efter denna text. OBS att det står väldigt långt ner må sidorna.
      https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/comirnaty-vaccin-mot-covid-19
      https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/modernas–vaccin-mot-covid-19
      https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/astra-zenecas-coronavaccin
      https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/covid-19-vaccine-janssen

      EMAs dokument för de fyra olika covid-vaccinen hittar du här. På dessa sidor går du ner till rubriken ”Why is [vaccinets namn] authorised in the EU?”. Där finner du att [vaccinets namn] has been granted a conditional marketing authorisation.”
      https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
      https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-moderna
      https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-astrazeneca
      https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen

      Vad gäller USA så godkände de Pfizer-BioNTechs vaccin den 23 augusti 2021. I svenska medier sades det redan 14 december 2020 att detta vaccin godkänts i USA.
      FDAs pressmeddelande om detta godkännande: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

      Så sluta läsa tidningar och gå direkt till källan, är mitt tips inför framtiden.

     • Jag har läst på länkarna du skickade mig om det jag tycker är mest intressant, biverkningarna och man måste förstå att det finns mycket mer än de redovisar.

      I alla fall kan jag konstatera efter vad EMA skriver följande:
      Både Modernas vaccin Spikevax och Pfizers vaccin Cominaty hade nästan identiska biverkningar, där Modernas hade något kraftigare biverkningar än Pfizers, vilket också bekräftas av många vaccinerade, och ett flertal av dem som kommit för det tredje vaccinet, har fått höra att endast de som är under 30 år gamla kan få Pfizers vaccin just nu. Har man vägrat och tänkt lämna lokalen så har de som vaccinerar plockat fram Pfizers vaccin till dem. En del som vaccinerar har t.o.m. ljugit och sagt att det finns bara Moderna i lokalen, men har sedan plockat fram Pfizers när personen som skall vaccineras hotat med att gå därifrån. Bara Moderna och Pfizers vacciner har de mer sällsynta (som kanske inte är så sällsynta) biverkningarna som Myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och Perikardit (inflammation i membranet runt hjärtat) Även den allvarliga allergiska reaktionen (anafylaxi).

      Dessa väldigt svåra biverkningarna har inte Novavax vaccin Nuvaxovid. De svullna lymfkörtlarna som Modernas vaccin ger 1 av 10, får enbart 1 av 100 av Novavax vaccin, samma förhållande gäller hudutslag. När det gäller de riktigt svåra biverkningarna som inflammation i hjärtmuskeln och anafylaxi så finns den inte ens med som en ovanlig biverkning hos Novavax vaccin.

      Sverige skall ha köpt 4 miljoner doser av Novavax, men jag kan undra vem som kommer att få dessa doser, det är mycket hemligt runt hur de tänker när det gäller vacciner som Sverige köpt in och vi får inte veta något om hur de egentligen tänker, utan vad de vill att vi skall tro..

 1. Sant som det är sagt!
  Ja till ökade resurser för vård och bättre levnadsvillkor för pensionärer.
  Kampen mot pandemin kan aldrig föras utan kampen för större social rättvisa.
  Till dess
  att det blivit ökade resurser inom sjukvården /äldrevården krävs det solidaritet bland alla människor,
  Vaccination
  är ju att hjälpa människor mot död och mycket svår sjukdom, slippa men för livet.
  Att slippa bli handikappad resten av livet, om man nu överlever covid-19.
  Att hjälpa till att kunna rädda människor på IVA med de bristande resurser som är.
  Att personalen inte ska behöva arbeta 12 timmar i sträck och lida av sömnbrist.
  Vilket är en säkerhetsfara inom sjukvården.
  De som dör på IVA är ovaccinerade.
  Laget framför jaget!

  • De som dör är ovaccinerade? Har du gått på den lögnen? När Fria Tider pressade på om sanningen så fick man rätta till den falska statistiken som man spred från FHM! Svenska ”myndigheter” är styrda av politiker och inget att lita på…Som den om arbetslösheten man påstår är runt 8%…Vem f-n tror på den? I verkligheten är arbetslösheten i Sverige runt 20% och det skulle även statistiken visa om man inte fifflade. Skönmålning av den egna inkompetensen är vad politikerna sysslar med och inget annat!

  • ”Laget framför jaget!”

   Laget har funnits här tidigare men en utopisk vänster som tillåtits få mer makt än den förtjänar har på grund av mer känslor än förstånd under några årtionden brutit ned solidariteten i det här landet så den förmodligen aldrig mer går att återställa.
   Splittring och konflikt är vad du kan räkna med.
   I ett sådant tillstånd går det knappast heller skapa något nationellt försvar så NATO i Sverige har du indirekt själv bidragit till.

   Vill du ha ”laget” är det säkrast du vänder dig till Ryssland eller kanske ännu hellre Belarus?
   Det är snyggt, städat och välordnat i Belarus.
   Arbetslösheten är låg och cirka 40% av de arbetsföra arbetar inom statlig verksamhet och då oftast de statliga industrierna som fortfarande finns kvar i Belarus trots kommunismens fall.
   Jag vill poängtera att det finns ingen motsättning mellan konservatism och statligt ägande.
   Visste du att Minsk i Belarus är Europas i särklass mest rena och välstädade storstad?

   Märkligt att ni vänstervridna människor med utopins drömmar aldrig kan förstå att ett bra land skapas främst med förstånd och förnuft istället för med drömmar och vilda fantasier.
   Arkitekturen ser ut att vara återhållsam i Belarus också.
   Inte samma vilda modernism som kommunistpartiet skapade i framförallt Ukraina och som idag mest är anskrämliga ruiner.

   Se den här filmen om Belarus.
   Den borde många titta på tycker jag.
   Belarus. Interesting Facts: Cities People & Nature

   https://www.youtube.com/watch?v=FBZtUODY2vI

   Ingen fel på ”laget” i sig. Men alla måste i så fall finnas där och inte bara dom fega, otillräckliga och lata.
   För om laget är sådant kommer samhället bli likadant.

 2. I artikeln står ”Frihetsrörelsen skriver på sin hemsida ”Den globala finanseliten styr världen genom kontroll av banker, tillgången till energi, vapenkonflikter, samt manipulation av det politiska etablissemanget. De är majoritetsägare av i stort sett alla världens industrier och kontrollerar därmed alla aspekter av vårt liv, såsom läkemedel, livsmedel, kläder, nyhetsrapportering, sociala medier etc.”
  Det får mig att dra öronen åt mig, varför inte förklara tydligt att det rör sig om det kapitalistiska systemet…och inte bara ”Den globala finanseliten”.
  Varför jag drar öronen åt mig beror på att samma beskrivning dyker upp hos de sk klimatrealitetsförnekarna, företrädesvis hos Lars Bern…till en början kunde man till och med läsa en och annan hopkoppling med ”judisk”, fast det ser man inte numera. Och var det inte så att nazisterna använde sig att ungefär samma taktik…. man pekade ut en finanselit…och undgick på så sätt kritik mot hela det ekonomiska systemet.

 3. Jag förstår inte det här, varför ska man inte kunna ha vaccinpass under en viss begränsad period för att sjukhuspersonalen inte ska behöva gå på knäna eller överhuvudtaget klara av situationen om en pandemi hotar att göra väldigt många människor sjuka? Det betyder ju inte att man inte samtidigt är medveten om hur urusel offentliga sektorn har blivit i Sverige, och att man måste ställa krav på att förbättra vården och äldreomsorgen, ex genom att kasta ut EU ur Sverige, för nedrustningen av offentliga sektorn var ju ett krav som ställdes för att vi skulle komma in i unionen. Och det betyder ju inte att man ska kunna införa pass av olika slag för evigt….

  • Vaccinationspass inger falsk trygghet anser jag. Min dotter har ett vaccinationspass som går ut i maj 2022, men hon har köpt ett antikroppstest som mäter nivån på antal antikroppar. Hon testade sig 2 månader efter andra vaccinering och sedan efter fem månader, först väldigt hög antikroppsnivå och sedan störtdykning. Hon tillhör ändå de grupper i samhället som de påstår skall svara bäst på vaccinationen, ett gott immunsystem, ytterst sällsynt i hela hennes liv att hon varit sjuk. 
   Väldigt många som har fått Omicron, och inte förstår smittvägen har varit kloka nog att testa sina barn och upptäckt att det är deras barn som smittat dem. Barnen är alltså helt symptomfria men bär smittan och går runt och smittar ofantligt många människor. Så de största smittbärarna är inte ovaccinerade vuxna det är barnen som är symptomfria och smittar i samhället.
   En överläkare på IVA, sa att de som var ovaccinerade som låg där var alla under 60 år, vilket tyder på att det är mer deras beteende i samhället som gör att de får smittan, än att de är ovaccinerade. De äldre ovaccinerade är nog mycket mer försiktiga och använder andningsskydd.
   I Sydafrika har de fått ned smittan rekordlågt genom andningsskydd. Det kommer den ena studien efter den andra som visar hur effektiva andningsskydd är för att hålla smittan i schack. SKB, bostadskooperativ där jag bor har sagt att vi måste ha ett CE godkänt andningsskydd minst klassat  FFP2, om vi är hemma om de skall arbeta i lägenheten och deras hantverkare skall också ha det för att gå in i lägenheten.

   • Ja, vaccinpass kanske har spelat ut sin roll om det nu är så att alla kan smitta vare sig man är vaccinerad eller inte….Men om myndigheterna nu trodde att man inte smittade andra om man var vaccinerad, så vore det väl inte hela världen om man under en viss begränsad tid fick skippa att gå på vissa saker om man av en eller annan anledning inte ville/kunde vaccinera sig. Ett sånt himla intrång på den personliga integriteten eller vad det nu är dom kallar det vore det väl inte? Eller vad tänker du? Ett samtal med en god vän idag fick mig fundera över om ”syftet var att skapa misstro mot myndigheter”, hon kallade det ”högernationalistisk agenda, typ”…

    • Jag tycker att om man skall införa några restriktioner för att minska smittorisken, så är jag övertygad om att det bästa vore andningsskydd istället för vaccin pass. Det exkluderar ingen, alla som har andningsskydd skulle få tillträde till ex. konserter.
     En studie i England visar att efter 5 månader och inför att man skall ta sin tredje dos av vaccinet hade 42% inga mätbara antikroppar kvar, i princip har de samma status som en ovaccinerad, dessa skulle kunna springa omkring och smitta massor innan de får sin tredje vaccindos bara för att de har ett vaccin pass. Dessutom har EU funderat på att höja giltighetstiden på vaccin passet till ett år, vilket gör det helt meningslöst..
     Japan har inte haft någon Lockdown, de har bemästrat smittan med andningsskydd + tagit hänsyn att hålla avstånd i trånga utrymmen.
     Fler och fler studier visar hur effektivt andningsskydd är, nu senast en studie från Tyskland. Två personer med andningsskydd FFP2 fick stå med ca 2 dm från varandra och prata i 20 minuter och det var endast 0,04 % sannolikhet att någon av dem skulle smitta den andra.
     Jag föredrar andningsskydd istället för utfrysning.
     För att man kritiserar vaccin passen, så tycker jag att det är lika fel att kalla dem som kritiserar vaccin passen för att driva högernationalistisk agenda, som det är att säga att man är en diktatur kramare eller Ryssland troll för att man kritiserar USA:s krig i Syrien.
     Eller personer som klagar över nynazister i Ukraina får också heta Ryssland troll.
     Allt detta är dålig argumentation. i brist på verklig argumentation.

     • Du skriver ”För att man kritiserar vaccin passen, så tycker jag att det är lika fel att kalla dem som kritiserar vaccin passen för att driva högernationalistisk agenda, som det är att säga att man är en diktatur kramare eller Ryssland troll för att man kritiserar USA:s krig i Syrien.
      Eller personer som klagar över nynazister i Ukraina får också heta Ryssland troll.
      Allt detta är dålig argumentation. i brist på verklig argumentation.” om du uppfattar det så då uttryckte jag mig fel. Borde skrivit att ”diskussionen om vaccin eller vaccinpass utnyttjas av vissa med högernationalistisk agenda”.

    • Att bära stänkmask skapar en falsk trygghet för äldre, eftersom de inte skyddar mot så extremt små partiklar som virus, vilket sannolikt ökar risken för de äldre istället, då de tror att de kan röra sig fritt i samhället, bara de har en stänkmasken på sig. Källa: Martin Kulldorff i intervju av Andreas Sidkvist.

     För någorlunda skydd så föreställer jag mig att man behöver vara välrakad, ha gummitätning, bära HEPA-filter, samt desinficera både händer och varor. Äldre ska helst inte handla över huvud taget och varorna ska förmodligen helst stå i karantän i några timmar, innan de tar i dem.

     För de som trott på vetenskapen i blindo, men analyserat data, så var uppvaknandet mycket svårt och onödigt skamfullt, eftersom alla kan bli lurade av massiv propaganda från monopolkapitalisternas medier, såväl som från det indirekt monopolkapitalistiskt styrda SVT. Det kan vara traumatiskt att vakna upp:

     https://rumble.com/v4dzaa6-why-aktivists-are-highly-sencitive-and-traumaticed.html

 4. Svensk-Kubanskas Stockholmsavdelning kräver inte vaccinpass på det fysiska årsmötet. Däremot litar vi på att alla är vaccinerade och bär munskydd. Det är på sammma sätt som i Kuba som har en offentlig och gratis primärvård som når alla och som utvecklat egna vacciner som ges till alla över två års ålder och som kubanerna litar på.
  Det nationella årsmötet blir både fysiskt och digitalt så att alla medlemmar i hela landet kan delta.
  Välkommen den 4 februari respektive den 12 mars!

  • Kuba ser ut att vara ett av världens mest fullvaccinerade länder.
   En bra bit över 80% av landets befolkning.
   Gäller även små barn från två års ålder.
   Fem olika Covid-19 vacciner har Kubas Bio-tech industri utvecklad.
   Det är bra för ett sånt litet land.
   Sen kan man undra om tvångsvaccinering gäller eller om vaccineringen är frivillig.
   Det skulle jag gärna vilja veta.
   Jag såg en film igår kväll där personer i Moskva intervjuades om vaccineringen i Ryssland.
   Vaccineringsgraden är väldigt låg i Ryssland. Lite över 30% tror jag.
   I Ryssland är vaccineringen frivillig men många ryssar litar inte på landets egna vaccin Sputnik V.
   Massor av konsumtionsvaror importeras till Ryssland som istället säljer råvaror som olja och gas.
   Det ser lite ut som importvaror har hög status i Ryssland så det finns säkert dem som hellre skulle velat vaccinera sig med Pzfiser vaccin eller någon av de andra vaccinerna från väst.
   Men jag ställer mig frågande till den nya och oprövade mNRA tekniken.
   Våra vacciner är ju faktiskt bara nödgodkända.
   Fast ändå tror jag vaccinerna hjälpt och håller samhället igång då inte alla behöver låsa in sig för att hålla smittan borta.

   Ja, Kuba är primärvården gratis, men det är väl primärvården överallt mer eller mindre?
   Sämre är det med butikerna på Kuba för där finns inga varor. Särskilt inte det folk frågar efter.
   Men vad ska man med fulla butiker till när lönerna är så låga att det inte ges utrymme att köpa något?
   Följden måste bli att de varor som finns till buds hamnar i de speciella butikerna för dollarturisterna där butikernas förtjänster går rätt in i den utmagrade statskassan som lider av en undermålig och efterbliven produktion.
   Med tanke på det måste man beundra att det lilla landet på kort tid fått fram fem olika Covid-19 vacciner.
   Så bio-techindustrin på Kuba kanske det inte är något fel på?

   Här är en tidningsartikel jag hastigt läste. Vet ej vad CNBC står för.

   https://www.cnbc.com/2022/01/13/why-cubas-extraordinary-covid-vaccine-success-could-provide-the-best-hope-for-the-global-south.html

   • Jag hörde en reporter på SVT säga det du säger att ryssar vill inte vaccinera sig med sitt eget vaccin så därför åker de till EU och vaccinerar sig. Sedan intervjuade denna reporter några som kommit till EU för att vaccinera sig med Pfizer och de sa att anledningen var att de ville ha ett vaccin pass så de kunde resa fritt i Europa, så det var ingen de hittat som kunde säga att de inte litade på det ryska vaccinet.

    Själv skulle jag mycket hellre vaccinera mig med Sputnik light, än med Pfizers vaccin, även min dotter har letat efter möjligheter att åka någonstans för att få det vaccinet. Det skall finnas fem platser i Sankt Petersburg där utlänningar kan vaccinera sig med Sputnik light. Tyvärr inget direktflyg från Sverige dit, men från Oslo går det och tar 2 timmar.

    Det finns stora studier från olika länder bl.a. Argentina som visar att Sputnik V är bättre än Pfizer när det gäller långtidsverkan och när det gäller biverkningar. Flera unga i Sverige har blivit rädda att vaccinera sig med Pfizer då flera unga flickor förlorat sin menstruation och det finns studier på att pojkars sädesceller minskar i antal efter vaccination med Pfizer.

    När jag berättade det för min f.d. arbetskamrat som har nära kontakter med kurder i Irak, så sa hon: ”Exakt samma sak har hänt i det kurdiska området och man vägrar vaccinera sig med Pfizer.” De har tillgång till olika vacciner bl.a. det kinesiska Sinopharm som man litar mer på.

    När det gäller vaccination graden så är nu 48,8 % av ryssarna fullvaccinerade. Din siffra på 30% överensstämmer mer på Ukraina som nu är 33,3 % fullvaccinerade, men för en månad sedan var de endast 20% av ukrainare som var fullvaccinerade, så snabbt nästan en fördubbling, man kan undra vad USA behövde muta sig till för att de skulle få mer vaccin.. 

 5. Det är många som dör av rökning också, där man tveklöst kan säga att det var rökningen som var orsak. Visst har man hört röster höjas även för att de också borde betala själva sin sjukvård, men jag tror de rösterna ha tystat nu. Bara i min närmaste släkt har 3 personer dött direkt kopplat till rökning ålder 50, 55 och 75 år, sedan finns det ett antal där man inte så säkert kan binda det till rökning.

  Dessutom när vi tvångsvaccineras med endast mRNA vacciner, måste man ha förståelse för att människor väljer bort dessa vacciner. Har hört flera som säger att de vill vaccinera sig men inte med mRNA vacciner. Det är inte konstigt, då den tekniken som Pfizer forskat på i minst 10 år innan pandemin bröt ut, var förbjuden i USA, så FDA lät dem inte få godkännande av sina läkemedel som var framforskade med denna teknik, för de fanns en osäkerhet vad det kunde innebära på sikt.
   
  Så länge vi inte erbjuds fler alternativa vacciner så tycker jag att man inte skall ha en sådan tuff attityd mot de som inte vill ta mRNA vacciner. Nu har studier visat sig att den senaste vaccinen av Sputnik som är Sputnik Light hjälper mot Omicron, och även om den muterar. så tror man att den kommer klara även mutationerna. Så att ta Sputnik Light som en booster, verkar vara en väldigt bra ide. Folk har börjat tröttna på den korta verkningstiden som Pfizers vaccin har, den störtdyker i effektivitet efter bara några månader. Nu tar Israel fjärde dosen och de har inte hjälpt dem mot Omicron.
  Min dotter har tagit reda på att det finns fem platser i sankt Petersburg där utlänningar kan få Sputnik light, men när hon kollade med flyg från Arlanda så fanns det inget. Däremot flyger man från Oslo direkt på 2 timmar till S:t Petersburg. Hon vill inte ta en fjärde dos med Pfizers, men kanske blir tvungen.

  Ett bra land låter sina medborgare få känna sig trygga i sitt vaccin val, och låter dem själva välja bland några bra och erkända vacciner. Vilket Serbien har gjort. I nedan video talar en serbisk läkare om hur stolt han är över sitt land som givit invånarna denna möjlighet att själva få påverka vilket vaccin de känner sig trygga med.

  https://www.tv4.se/artikel/1nKtOMAENrzUT2iwqhT2cm/serbien-dubbelt-sa-snabba-med-rysk-och-kinesisk-hjaelp

 6. http://freenations.net/vaccination-is-suicide-criminal-forced-vaccinations-uk-unvaccinated-lower-cases-foetal-and-airlines-pilot-vaccine-deaths-australian-vaccine-disaster-booster-farce-exposed/

  mRNA -injektioner är experimentella och enligt meriterade experter i mikrobiologi och virologi, bl.a Sucharit Bhakdi, Wolfgang Wodarg m.fl. även farliga för hälsan. Detta sade dessa två och andra med dem redan när hysterin blossade upp och då Sverige ännu höll huvudet kallt.

  Nu börjar det finnas statistik, i länken finns statistik från Storbritannien och det börjar bli allt klarare att injektionerna har lett till mer skada än nytta. På sikt får de vaccinerade en sämre naturlig immunitet och riskerar att i högre grad drabbas av inte bara nya virus utan även andra sjukdomar.

  Elefanten i rummet är de beprövade medicinerna och terapierna. Sådana finns men man måste låtsas som att de inte finns, därför att då skulle experimentella preparat inte kunna få nödlägesgodkännande. I stället för att behandla patienter tidigt med billiga och fungerande metoder skickar man hem dem och ber dem återkomma när situationen hemma blivit olidlig. Därefter stängs de in på avdelningen och får ofta felaktig medicinering som Remdesivir eller ingen alls. Vissa klarar sig men många dör av denna vanvård.

  Vaccinskadorna har formligen exploderat om man jämför med vilket som helst annat vaccin de senaste sjuttio åren. I länken finns en lista över piloter i USA som avlidit. Piloternas namn och deras bolag finns antecknade. Antalet ligger redan på över hundra personer, medan normalt väldigt få piloter avlider med de stränga hälsokontoller som gäller för dem. Piloter kan dö av cancer men i så fall har de avregistrerats tidigare. Ett friskintyg behövs efter genomliden cancer för att återuppta yrket. Således några dödsfall per år i normala fall, olycksfall kanske, och nu är dödstalen uppe i över hundra. Samma gäller fotbollsspelare och andra idrottare.

  Ett aldrig tidigare skådat totalitärt övergrepp mot mänskliga fri- och rättigheter i namn av en virusepidemi som enligt tidigare definition inte ens hade klassats som sådan. Men när Bill Gates tog över kontrollen av WHO började det hända saker. Definitioner och normer fick nya skepnader och tillsammans med Fauci et consortes började man planera för ”hot” som man var säker på att skulle komma. Och hur visste man det ? Jo, man skulle själv iscensätta dem, med mediernas hjälp.

  Totalitarismen har fått stöd från oväntat håll, Guillou i Sverige, Chomsky i USA. Som Peter Grafström undrade häromdagen verkar det som att dessa överhuvudtaget inte läser alternativa medier. Chomsky vill rentav spärra in ovaccinerade i läger. Afrika blir ett stort läger i så fall. Där alla är friskare dessutom.

  I dessa spalter brukar man hylla arbetarklassen. Men denna hyllning riskerar att bli lika abstrakt som fördömandet av kapitalismen, på teorins abstrakta nivå. Ser ni inte att det framför allt är arbetarklassen som protesterar mot frihetsberövandet. Massiva demonstrationer över Europa, Belgien överraskade stort i helgen. Men håll ett öga på Kanada denna vecka. Där har en av den nya arbetarklassens kärntrupper, långtradarförarna, bestämt att nu får det vara nog, vi far alla till Ottawa. Till Ottawa far tusentals långtradare i kolonner som redan sträcker sig över hundratals kilometer.

  • Precis som Nils Littorin som talade på demonstrationen i Stockholm så tycker jag också att valfrihet och rätten att säga Nej borde finnas med när man beslutar om tvångsvaccination av hela svenska folket. Tvång kan var på många olika sätt, man skuldbelägger och som en del säger att man inte skall få sjukvård om man blir sjuk i Covid om man är ovaccinerad.
   Vi förtjänar att få veta sanningen som förtigs nu om vad som sker bakom de stängda dörrarna i EU-parlamentet. Inte ens EU-parlamentarikerna får veta vad som förhandlas med Big Pharma om vacciner.
   Vad har EU gjort för avtal med Pfizer för att hela vår befolkningen skall vara deras försökskaniner till vaccinet.
   Som en f.d. arbetskamrat flykting från Irak sa till mig, rika Sverige kan inte erbjuda oss att få välja vaccin vilket däremot länder som vi kallar u-länder, ger medborgarna möjlighet att få välja vaccin.
   I Norge har flera tusen personer fått myokardit, som en biverkning av vaccinet. Det är lättare att söka hos dem information om biverkningar än de svenska uppgifterna, kanske för att de inte är med i EU eftersom våra uppgifter skall koordineras med övriga EU-länder.
   Vi vet att vaccinet ger biverkningar, och vi vet också att man troligast får mer biverkningar ju större doser och hur mycket och ofta man får i sig vaccinet, precis som det är med mediciner.
   Jag har också hört om rapporten som visar att vårt eget immunförsvar slåss ut, när vi får vaccinet för ofta och i tätare intervaller. Vilket ju innebär om jag skulle bli smittad av någon annan sjukdom som mitt immunförsvar skulle kunnat hantera normalt sett, inte kan hantera det längre.
   Jag vet att Pfizers vaccin triggar det neurologisk systemet i kroppen och kan därmed utlösa sjukdomen Bältros.
   Även att det kan påverka fortplantningsförmågan i kroppen, att män hade bara hälften av de spermier de skulle haft efter vaccination.
   Så det finns en stor anledning till att vi bör få känna oss trygga och att man tar in flera vaccinationer till Sverige, som bygger på gamla beprövade metoder.

 7. Jag satte ihop ett reportage som jag tror speglar bra hur manifestationen mot vaccinpass och tvångsvaccination artade sig. Det nya är att allt fler personer från andra kulturer (första/andra generationen) börjar ge sig till känna. Den allmänna uppfattningen är att dessa grupper är mer politiskt upplysta än genomsnittssvensken som fortfarande i hög grad har en blind tro till myndigheter. ”Invandrare” vaccinerar sig i mindre omfattning för att de vet att man inte kan lita på en regering och dess myndigheter.

  Stor demonstration mot vaccinpass i Stockholm – Narrativet vänder
  https://newsvoice.se/2022/01/demonstration-mot-vaccinpass-stockholm/

 8. Jag instämmer i de kloka synpunkter som Nybondas och Sassersson för fram. Vad den breda vänstern aldrig argumenterar emot är att alla de fyra av EU:s och amerikanska läkemedelsmyndighetens nödgodkända vacciner är konstgjorda, genetiskt modifierande mRNA och DNA vacciner, vars innehållsförteckning är en företagshemlighet, som får celler att tillverka det virusliknande spikproteinet, som skall få kroppen att bilda antikroppar. Nu har det kommit alltmer studier att spikproteinet i sig självt är skadligt för många människor, när det ha visat sig spridas ut i blodbanor och t.ex kan orsaka hjärtproblem. Vad som sällan skrivs i media är att snart 50 000 människor har dött efter vaccinering som officiellt har rapporterats till den amerikanska, EUs och brittiska läkemedelsmyndigheterna. Enligt svenska läkemedelsmyndigheten hade strax för jul 354 personer avlidit i covid efter vaccinering.

 9. Redan innan Covid-19 bröt ut lade EU kommissionen förslag för ett gemensamt vaccinationskort/pass för EU-medborgare 2022. Det kan man bl a se på denna planeringskarta. Men vilka vacciner, någon specifik eller alla, som ska omfattas av vaccinpass har jag ännu inte läst mig fram till.
  https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

  Motivet för dessa vaccinationåtgärder berättas i ett pressmeddelande från 12 September 2019.
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5536

  ”För att effektivt ta itu med vaccinationsluckor tog toppmötet upp de många hindren för vaccination, inklusive rättigheter, bestämmelser och tillgänglighet, tillgänglighet, kvalitet och bekvämlighet för vaccinationstjänster; sociala och kulturella normer, värderingar och stöd; individuell motivation, attityder och kunskaper och färdigheter.
  Europeiska kommissionen och Världshälsoorganisationen uppmanade också till starkt stöd till GAVI, Global Vaccine Alliance. GAVI spelar en avgörande roll för att uppnå de globala vaccinmålen i världens länder med minst resurser.
  Nya modeller och möjligheter för att öka vaccinutvecklingen finns också på agendan för globala vaccinationstoppmötet, liksom sätt att säkerställa att immunisering är en folkhälsoprioritet och en universell rättighet.”

  ”Enligt en Eurobarometer från april i år tror nästan hälften av EU:s allmänhet (48 %) att vaccin ofta kan ge allvarliga biverkningar, 38 % tror att de kan orsaka de sjukdomar som de skyddar mot och 31 % är övertygade om att de kan försvagas. immunförsvaret. Dessa siffror är också resultatet av en ökad spridning av desinformation om fördelarna och riskerna med vacciner genom digitala och sociala medier.”

  Vad GAVI, Global Vaccine Alliance, är förklarar WHO på detta vis:
  https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gavi/en/

  ”GAVI Alliance (tidigare Global Alliance for Vaccines and Immunisation) är ett globalt hälsopartnerskap mellan offentliga och privata organisationer som ägnar sig åt ”immunisering för alla”. Det ger en unik möjlighet för ett brett spektrum av partners att bygga samförstånd kring policyer, strategier och prioriteringar och att rekommendera implementeringsansvaret till partnern med mest erfarenhet och insikt inom området.”

  GAVI är kort och gott en lobbyorganisations för läkemedelsföretagen och deras produkter. Intressant infromation finns på deras hemsida. Där kan man läsa strategier osv.
  https://www.gavi.org

  En frågor och svar-sida hos EU kommissionen berättar lite mer om vaccinprogrammet.
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_5538

  ”Exponeringen av medborgare för storskalig desinformation, inklusive vilseledande eller direkt falsk information, är en stor utmaning för Europa. Desinformation förstärks av modern teknik och den snabba spridningen av innehåll på internet.
  Att bekämpa desinformation måste vara en samordnad insats som involverar institutioner, sociala plattformar, media och medborgare. Europeiska kommissionen vidtar åtgärder för att ta itu med desinformation online. Under 2018 bjöd den in sociala medieplattformar att prenumerera på en uppförandekod för desinformation, som förbinder dem att möjliggöra övervakning av desinformation online, inklusive om vacciner.
  […]
  Efter rådets rekommendation som antogs i december 2018[6] har flera åtgärder redan genomförts, inklusive koalitionen för vaccination och den gemensamma upphandlingen av pandemiskt influensavaccin och andra är på rätt spår. Detta inkluderar utvecklingen av ett gemensamt vaccinationskort, stöd till forskning och innovation för utveckling av nya vacciner eller inrättandet av ett europeiskt system för utbyte av vaccinationsinformation).”

 10. 1) Angående vaxinering: Pfezier har fuskat med sina tester:
  https://newsvoice.se/2022/01/canadian-covid-care-alliance-vaccingruppen/ (Distribuerat av läkaruppropet.se)
  Konsekvens: Från Skottland: 3/4 av alla inlagda och avlidna MED CV-19 är vaxade!
  2) 15 000 avlidna MED CV-19 inte AV! Public service är mycket noggranna med att säga 15 000 AVLIDNA MED CV-19. Örn, liksom de flesta andra förstår inte skillnaden, utan tror att AV=MED! Definitionen, enligt
  FHM är: Person som avlidit senast 30 dagar efter testats positiv. Dödsorsaken kan alltså vara vad som helst, t.ex. Trafikolycka eller drunkning. ca 90% av de avlidna MED CV-19 har hafr MINST en annan diagnos. Ca 1 500 avlidna på två bör stämma rätt bra. Alltså 750/år, vilket gör CV-19 till löjligt ofarlig sjukdom.
  3) Av smittade på global nivå, är dödligheten för CV-19 ca 0,15%. För FLU ca 0,10% Medelålder avlidna med CV-19 i Sverige 85-till 88 år. Medelålder alla diagnoser: 84år.
  4) Rädsla: Ja! Rädda människor är mer lättpåverkade, vilket vaxgraden och följsamheten till restriktioner visar.
  5) Första mediadrevet som varat i två år – förutom världskrigen. Kan det bero på att medias ägarbild? (Se artiklar av Paul Steigen) Kan det bero på att WHO ägs av läkemedelsindustrin? (Se artikel Paul Steigen)
  6) Varför? Follow the money! Läkemedelsindustrin tjänar 1 000 dollar i SEKUNDEN på vaxandet! (OXFAM)
  7) Black Rock Foundation beställde, på ett G7-möte i Aug. 2019 ett distraherande kaos. För att dölja enorma summor från staterna för att hålla börskurserna uppe. Alltså ren utpressning. Därav regeringarnas följsamhet. (artikel av Paul steigen)
  8) Bill Gates har hotat med dödliga pandemier.
  6)

 11. Tror inte på vaccintvång,eller vaccinpass. Personligen kommer jag aldrig att använda vaccinpass. Men har självfallet inget emot för dom som vill använda vaccinpass. Det är upp till var och en att avgöra om man vill använda vaccinpass. Men det är inget för mej bara personligen. Tycker det är fel att tvingas använda vaccinpass och därför inte kommer använda det. Men somsagt har inget MINSTA lilla emot för dom som vill använda vaccinpass. Man är olika och vissa kanske inte har något emot det. Gillar bara inte att det ska vara tvång. Och när det gäller att ta beslutet på EU nivå,åt helvete med dom. Hur fan har dom tänkt att detta så privata och känsliga ska gälla alla 27länder exakt samma sak. Det BÖR och SKA vara för varje enskilt land att bestämma om vaccinpass

 12. Den ”breda vänstern” är patetiskt teknikoptimistisk och köper utan invändning de globala läkemedelsföretagens anställda forskares framtagning av de genetisk modifierande vaccinerna med argumentet att det skett ”utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet”. Man får inte ”misstro vetenskapen” som om det inte finns olika uppfattningar inom vetenskapen, som t.ex. om vacciner. Demonstrationen i lördags handlade om att säga nej till diskriminerande covid-pass ,men ytterst om att säga nej till tvångsvaccinering och det framväxande övervakningssamhället, där EU är i frontlinjen i Europa. Till försvar för yttrande- och mötesfriheten.
  • Redan innan den s.k. pandemin officiellt proklamerats av den privata institutionen WHO beslutade EU-kommissionen och Europeiska rådet 2019 om en ”Roadmap…against vaccine preventable diseases”. Enligt denna skall kommissionen ha förslagit ett gemensamt vaccinationsbevis för EU-medborgare senast under 2022.
  • De nödgodkända vaccinerna (BionTech/Pfizer, Moderna, Johnson& Johnson, Astra Zeneca) har godkänts först av den amerikanska läkemedelsmyndigheten och därefter av EUs läkemedelsmyndighet EMA. Den svenska läkemedelsmyndigheten och FHM har fått anpassa sig till detta.
  • Det är EU-kommission som beställer sprutorna – sedan får Sverige sin andel. Den 20 maj 2021 enl EU-kommissionens hemsida beställde Ursula von der Leyen 1,8 miljarder doser och den 11 november 2021 ytterligare 0,2 miljarder doser för medlemsstaterna räkning för åren 2022 och 2023. För att inte alla dessa kostsamma doser skall kasseras måste man (och media) inpränta i folk mantrat ”att alla måste vaccineras”, och nu med även en tredje ”booster”, även efter att BionTEch/Pfizers vd Alfred Bourla nyligen uttalat att skyddet av två sprutor inte längre har någon effekt. Man kan bli smittad ändå. Så om sprutan inte hindrar smitta är det då ett vaccin?
  • Inför de senaste mycket kritiserade restriktionerna besökte, rapporterar Europaportalen, EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides som av en händelse under måndagen 10 januari Sverige som en del i pågående arbete för att stödja nationella vaccinationskampanjer i EU mot covid-19. “Vi behöver öka vaccineringen och jag vill gratulera Sverige till en väldigt framgångsrik vaccineringskampanj med runt 85 procent av den vuxna befolkningen fullvaccinerad”, sade kommissionären. Tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S) uppmanade Kyriakides till fortsatt vaccinering. Och de som inte vill vaccineras skall myndigheterna spåra upp och registrera sa Hallengrenskan den 23 december. Hur skall det gå till?
  • EUs fördragsvridiga återhämtningsfond , ett led i Klaus Schwabs och WEFs The Great Reset, har tagit den s.k pandemin som förevändning att öka digitaliseringen och övervakningssamhället som på EU-språk kallas The Next Generation EU.

 13. Perpetrators of Covid-19 scam face ICC charges
  The jig is up: Excluding people from public life who insist on their right to bodily autonomy in rejecting an experimental injection (previously a much-touted right) is medical coercion and blackmail – a complete violation of the most basic human rights. Seven plaintiffs have now filed a complaint with the International Criminal Court (ICC) against the perpetrators. The charges against them are very serious.
  https://freewestmedia.com/2022/01/24/perpetrators-of-covid-19-scam-face-icc-charges/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here