Omskärelse tillhör medeltiden!

13
3523

I kvälls-serien Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som fortfarande är lika aktuell…
Enda artikeln idenna fråga på vårt bloggen.

RFSU skriver ”Manlig omskärelse förekommer i såväl Sverige som i stora delar av världen. Det beräknas att cirka 30 procent av alla penisar i världen är omskurna.” RFSU

 

 


Igår var jag och min fru på en jättetrevlig middag hos mycket goda vänner. Det stora diskussionsämnet blev just frågan om omskärelse, där vi hade lite olika uppfattningar i en diskussion där vi trevade oss.

Desto bättre att här kunna publicera denna artikel med en tydlig linje, av Berndt Paulsson med benäget tillstånd. Berndt berättade att han skrev ned sina synpunkter för länge sedan.

Annars är Berndt mest känd för sina mycket informativa böcker om USA:s krig och politik: ”Krigsmaskinen” Krigsmaskinen – vad är det? och tidigare ”Obekväm politisk sanning”

Han arbetar också med en skrift om satellitkrig Anti-imperialistiskt Forum: Del 3 Satellitkrig – ett nytt hot?

Berndt Paulsson

Denna artikel har nyligen också publicerats på FIB:s hemsida: Omskärelse tillhör medeltiden.

Ämnet är högst aktuellt. I ”Lördagsintervjun” igår pressades Centerledaren Annie Lööf på denna fråga, där Centerkongressen tog ett beslut mot den samlade partiledningens uppfattning.
Och ”Godmorgon världen” diskuterade frågan i 10-15 minuter berättar Berndt.

Vidare i SVD ”Kringresande ”köksbordskirurger” utför olagliga omskärelser på pojkar i Sverige. Ingreppen görs i hemmen helt bortom myndigheternas kontroll.
– Gud garanterar att det blir bra, säger en av männen.”
SvD: ”Kirurgerna” utför illegal omskärelse i Sverige: ”Gud garanterar att det blir bra”


Omskärelse tillhör medeltiden

Debatten kring omskärelse av pojkar får ny fart när ännu ett nytt moment i den fanatiskt religiösa ritualen att stympa en nyfödd pojke uppdagas.

Judiska rabbiner uppträder nämligen med pedofila drag.

“Händerna uppe på täcket, pojkar, innan ni somnar!” Så lät det från pryda föräldrar och barnkoloniföreståndare och så låter det förmodligen än idag i vissa hem. Inte leka med könsorganen. Absolut förkastligt. Onani ansågs både syndigt och hälsovådligt. Alla möjliga sjukdomar skulle bli följden. Blindhet, dövhet och allt sjukt som de vuxna kunde komma på för att varna pojkarna. Eller flickorna.

“Ah, jag vet”, kom någon på i en mörk och oupplyst tidsepok, kanske flera hundra år tillbaka och i en annan kultur än vår, “vi skär bort skinnet på pojkarna, så har de inget att leka med!” Någon religiös ledare fyllde i med att använda ingreppet som ett sakrament, ett dop, ett namngivande eller ett upptagande i de vuxnas gudomliga värld.

En omskärelse av penis har många negativa följder för pojken och den växande mannen. Det omöjliggör eller förminskar erotiska känslor vid samlaget därför att normala rörelser med manslemmen inne i slidan, snoppen inne i snippan, fram och tillbaka, är ju förutbestämt genom skinnets möjliga förflyttningar utanpå manslemmens uppsvällda muskler. Detta låter sig ju inte göras med en snopp som inte längre har detta yttre skinn att röra sig med.

Se vår egen anatomiska utrustning som fördelaktigare än flera djurarters, hannen har ett yttre skinn som går att röra och moderera, vissa djur har det inte. Rimligen har vi människor skapats med förstånd att tillgodogöra oss samlivets och samlagets njutningar på ett bättre sätt än djuren, som har sin drift att snabbt fortplanta sig och därmed nog.

Förmodligen kommer den man som inte har någon yttre skinndel att logiskt få en okontrollerad utlösning snabbare än den man som lugnt kan röra sig fram och tillbaka med hjälp av förhudens rörlighet.

Dessutom förträngs – eller förstås inte av nutida försvarare av förlegad religiositet – kvinnans njutning i samband med samlaget med mannens brist på möjligheter att röra sig fram och tillbaka med hjälp av det yttre skinnet. Dels missar kvinnan de egna njutningarna av mannens snabba utlösning.

Detta hänförs sig också till gamla religiösa, patriarkaliska lagar med mannens njutningar eller privilegier för ögonen. Dessa levnadsregler upptog knappast heller mannens möjligheter, eller skyldigheter för den delen, att omsorgsfullt förbereda kvinnan på samlaget genom ett förspel med kyssar och smekningar. Kyssarna skulle ändå kunna vara ett alternativ till att använda en manslem som är handikappad genom omskärelsen och inte duger för längre och kärleksfullare samlag, utan ger ejakulation alltför tidigt för att kvinnan skall hinna känna någon njutning av samvaron.

Försvaret för omskärelsen kan också ses som en livslång frustration över en orättfärdighet som föräldrarna och den styrande religionen tvingat på dem när de var försvarslösa barn. Därför vidhåller de också traditionen styvnackat.

Skinnet utanpå penis finns där hela tiden normalt som skydd för ollonet. Att hävda att det är en hygienisk fördel att ha förhuden bortskuren är som att hävda att det skulle vara en hygienisk fördel att ha naglarna bortskurna för att slippa smutsen därunder.

En omskuren penis är – till skillnad från vad en vanlig myt säger – inte mer hygienisk. Tvärtom, ollon och urinrör lämnas mer exponerat för smuts och bakterieangrepp och den antibakteriella och skyddande funktion som så kallad smegma ger, saknas på en omskuren penis. På nyfödda och små barn kommer ollonet på en omskuren pojke i ständig kontakt med urin och avföring på grund av att den skyddande förhuden saknas.

Omskärelse av penis likställs ibland med stympningen av flickor när man (!) i vissa extrema religiösa sekter låter sy ihop vaginala läppar i förmodad avsikt att flickorna inte skulle ha möjlighet att ha samlag innan ett giftermål eller en förening med en man eller män som därmed kunde visa sin makt. Denna förlegade religiösa förbannelse går att anföra i samma anda som omskärelsen, därför att det är gamla unkna patriarkaliska lagar och regler som fortfarande syns få gälla hos vissa sekter som nu visar sig i det relativt upplysta svenska samhället.

Ett liberalt landstingsråd i Stockholm vill försvara omskärelse av pojkar och blir upprörd och hänvisar till religionsfriheten i Sverige. Barnministern (KD) ville att alla landsting skall erbjuda omskärelse. Det syns vara judiska och muslimska organisationer som styvnackat hävdar den här religiösa kvarlevan som inte hör hemma i vår upplysta samtid. Vi lever inte i medeltiden.

Omskärelse kombineras med blodsugning

Till den patriarkaliska bilden av omskärelse hör också ritualen att suga penisen på den nyfödde pojken. Det rapporteras att nordamerikanska judiska rabbiner som utför operationerna, efteråt suger den blödande pojkens penis. Delstaten New York har fattat beslutet att det skall vara lagligt att som rabbin suga barnets penis om man har föräldrarnas samtycke. Ortodox-judiska grupper har uttryckt missnöje med beslutet och de anser att föräldrarnas underskrift inte ens ska behövas.

Tiotusentals familjer, säger de, behöver få sina spädbarn avsugna i samband med könsstympning! Det förekommer dock, enligt sjukhusrapporter, att spädbarnet blir smittat av herpes, får hjärnskador eller drabbas av infektioner när saliv avsöndras från den man som likt en pedofil förgriper sig på det mycket mottagliga spädbarnet. (Fox News.com, 8 juni 2012). Det hör till bilden att i det nordamerikanska samhället finns ett tjugotal ekonomiskt starka lobbygrupper som hävdar judiska intressen.

Svenska Socialstyrelsens rapport från 2007 om omskärelse av pojkar ger intryck av att judiska och muslimska trossamfund fått inflytande när man anför att omskärelse ska kunna erbjudas i Sverige. Man skriver att familjer som vill omskära sina söner skall mötas med empati och respekt, när det egentligen är pojken, det försvarslösa barnet, som skall respekteras. Detta är egentligen en konflikt mellan barnet och den vuxne som styrs av religionen. Betänk likheten med en familj som tillhör en (udda) religiös rörelse som vill skära bort naglarna på sitt nyfödda barn som ett tecken på förbund med en gud!

Några landsting har – förmodligen efter påtryckningar från religiösa grupper nära Liberalerna – godkänt att vissa legitimerade läkare får göra operationer med omskärelse. Detta är egentligen ytterst förvånande, men ståndpunkten motiveras med att det anses vara bättre än att kvacksalvare gör ingrepp på köksbordet hemma. Men den övervägande andelen av landstingen vägrar att använda skattemedel till denna verksamhet och i flera landsting är motståndet hos läkarna mycket stort. En överläkare vid barnkirurgiska kliniken på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg vägrar utföra dessa ingrepp och säger:

“Barnet är helt friskt. Att söva ner det och sedan amputera kroppsdelar finns det ingen indikation att göra. Det är ett övergrepp från de vuxnas sida, från omgivningens sida som inte skyddar barnet.” Sveriges Radio

I vår kultur bör gälla jämställdhet och en frigjord syn på vår sexualitet. Här bör gälla barnens rätt till kroppslig integritet. Svensk Barnkirurgisk Förening och Svenska Läkarsällskapet är negativa till den rekommendation som Sveriges Kommuner och Landsting gett för omskärelse.

Nu är hög tid

att avsluta en gammal religiös tradition som bygger på fruktan för sexualitet.
att bemöta alla de muslimer och judar som krampaktigt försöker försvara ett gammalt unket religiöst påfund och en oförrätt som begåtts mot dem när de själva var barn.
att avliva alla gamla trosuppfattningar som hängt kvar och spritt sig in här och först på senare år uppmärksammats i det svenska mångkulturella samhället.
att sluta skära i skinnet och sedan suga penisen på nyfödda, försvarslösa pojkar.

Låt oss leva upp till en svensk kulturell upplysthet i nådens år 2019 och – om inte upplysning räcker – genom lagstiftning förbjuda operativa ingrepp på friska barn och könsstympning och barnmisshandel i varje form.
Föregående artikelFrige Julian Assange! Läs och lyssna till tal av FIB:s ordförande Karin Rosenqvist!
Nästa artikelHögt tonläge från USA – tystnad från London
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

13 KOMMENTARER

 1. Varför inte låta barnen växa upp och själva bestämma hur dom vill ha det? Samma gäller det kristna barndopet som barnet själv skall konfirmera i skolåldern. Vuxendopet in i kristendomen är ju däremot både frivilligt och trovärdigt.

  • Men barnparader med pride och regnbågsflaggor samt barnböcker med ”Trumpna Donald” är väl mer okej kanske?

   Jag matar fåglar alldeles intill en kommunal förskola. I någon vecka eller mer på året viftar regnbågsflaggor på skolans flaggstänger. Tidigare brydde jag mig lite åt barnen (om de själva ville vinka till exempel) men nu tittar jag inte åt det hållet längre. På något sätt känns det osmakligt vad barnen kan utsättas för där. Jag vet inte vad folket där kan tycka om mig heller. Det känns säkrast att vända ryggen åt det hållet istället. Jag ägnar mig helt åt fåglarna. Det känns mer rätt då jag säkert vet de slipper utsättas för hjärntvätt. Djur är helt ärliga vilket tyvärr inte människor är. Människorna har blivit för många också. I förhållande till djuren. Befolkningsexplosionen har snedvridit arternas dominans. Det är svårt att vara någon socialiserad ’human lover’ när man insett det.

   • Faktiskt kan även vissa djur vara empatiska och emotionella och till och med våga sitt liv för att hjälpa en kamrat och för den goda sakens skull. Det här visste jag inte. Elefanter tillhör också en social gemenskap som är mycket viktiga för dem. Kan man våga säga socialism även förekommer i djurens värld?

    https://www.friatider.se/elefanterna-f-rs-kte-r-dda-unge-sex-dog

    Vad inlägget beträffar är jag motståndare till könsstympning i alla dess former. Det är helt onaturligt och även förnuftsvidrigt och borde kriminaliseras tycker jag.

    Lite synd inlägget bara handlar om pojkar och inte berättar att könsstympning även förekommer bland flickor. Det är tamejfan ännu värre tycker jag.

    När jag ska logga in på Swedbanks Internet bank möts jag numera av två män som ligger i en dubbelsäng som man och hustru. Varje gång blir jag lika irriterad. Vad är det här och skylta med?
    Tänk om tidigare generationer skulle vakna upp och se det här. De skulle förmodligen inte tro sina ögon. Ur led är tiden.

 2. Om religionen kräver att man stympar sina egna barn, så måste nog ett civiliserat samhälle stympa den religionen. Modern lagstiftning som förbjuder barnaga borde inte tillåta föräldrar att genomföra sådana brutala bronsåldersbaserade övergrepp på barn.

  • Ja, ett civiliserat samhälle bör ifrågasätta detta och den religion som för fram detta. Men det är väl inte svenska muslimerna som krävde undantag i omskärelse frågan?

 3. I USA är majoriteten av män omskurna även om de inte är judar eller muslimer. Denna skitfråga har blivit en oprortionellt stort fråga i den svenska debatten.

  • Detta är inte någon skitfråga. Omskärelsen har stor inverkan på offrets sexliv.

   En, då, ung iransk bekant berättade för mig att han hade försökt att förlänga det som fanns kvar av förhuden och visade bildexempel på olika apparater som killar använder för att försöka återställa någon del av förhudens längd och funktion. Det verkar finnas en hel industri som lever av omskurna mäns desperation. Ett tecken på att det inte är en skitfråga.

   Samtidigt finns de som först försvarar ingreppet av religiösa skäl, och som senare spontant bekräftar funktionsnedsättningen.
   Exempelvis en muslimsk afrikan som, som ursäkt för hans snudd på desperat promiskuitet, påstod att var tvungen att knulla för att han inte kunde runka. Jag höll mig för skratt, fast jag hade hans försvar för övergrepet i minnet.

   I USA gör många läkare vad som helt för att göra sig en hacka, men jag har ingen aning om varför det blev mode på att stumpa sina söner.
   I Bordeaux, i Frankrike, lär ha funnits en läkare som påstod att omskärelse är ett skydd mot HIV. Dagens rön om smittvägarna talar kanske inte samma språk, men jag har bara läst små notiser som delas ut till allmänheten.

   Minns jag rätt finns i föreningen Humanisterna judiska aktivister bland de som propagerar mot omskärelse av pojkar.
   Det är alltså inte alla judiska församlingar som praktiserar den förlegade traditionen.

  • Nu så skiter vi totalt vad som är inne i USA, Håkan! Detta är Sverige fast en del tror att vi är en delstat i USA med tanke på medias hysteriska rapporterande från den sönderfallande unionen! Angående det kommande fuskvalet så är tydligen alla banala struntsaker viktiga för media i Sverige medan man i andra länder tar det med en axelryckning. I andra länder vet man att vem som sitter som marionett i Vita Huset inte spelar så stor roll! USA:s utrikespolitik är nämligen ”same shit as usual” oavsett vilken sprattelgubbe som är ansiktet utåt!

 4. I Bibeln finns förklaringen till denna säregna märkning av gossebarn. Förhudarnas ringar var krigstroféer, troligen stolt burna i halsband. Det berättas att David ville äkta kung Sauls dotter. Saul krävde 100 förhudar från filisteer för henne. David drog iväg och kom hem med 200 skinnringar och fick sin fru.
  Här framgår tydligt att förhudar var krigstrofeer och det är som sådana man kan förstå seden. Då Abraham krävde att hans avkomlingar skulle omskäras var det som om sonen, besegrades, ”offrades” till stammens gud Jahvé. Att palestinierna, som de numera kallas, inte längre kunde trä judars förhudsringar på sina halsband måste ha känts förnedrande. I dag har seden främst en rasistisk innebörd. Med märkningen är man är dömd att tillhöra den judiska familjen, gudens utvalda folk. Själva skinnslamsan skulle jag tro att man sänder till guden som brännoffer.

 5. Högermannen Thoralf Alfson har sedan en längre tid tillbaka förklarat med de enkla orden:
  ”Tar man hit Mellanöstern så får man också Mellanöstern”

  Själv tycker jag könsstympning är vidrigt och hör absolut inte hemma i mitt land.
  Jag är så pass humaniserad att jag tycker det borde förbjudas.
  Men tyvärr ser jag inga utsikter till det i den liberala demokratin.

  Det är svårt att inte beundra Thoralf.
  Han är en kämpe. En ensam sådan utan organiserade gemenskaper.
  Nu håller han på och avslöjar nepotismen och svågerpolitiken i det sedan så länge starka socialdemokratiska Kalmar.
  Att ensam sätta sig upp mot den enormt etablerade ”klanen” och dessutom med viss framgång är inte alls dåligt.

 6. Måste göra lite förtydliganden här 🙂 Omskärelse kan ske av olika orsaker. Religiösa som då självklart ska göras av egen fri vilja när man är myndig. Medicinska när förhuden är så trång att det är svårt med hygienen. Har själv genomfört en dylik operation av skäl 2 när jag var vuxen.
  All förhud togs inte bort utan bara så mycket som behövdes. Bästa jag gjort 🙂
  Och att känsligheten på ollonet skull öka är bara nys. Tvärtom är det eftersom ollonet ligger emot kläder osv. minskar känsligheten och man kan i princip hålla på så länge man vill 🙂 Ingen för tidig utlösning där inte…….

  • Jo, och även i religiösa sammanhang skärs bort olika mycket, och vid olika åldrar.

   Det är inte ingreppet i sig som är problemet, etiskt sett, utan att stympningen utförs på barn.
   Det är fråga om grov barnmisshandel och om ett övergrepp som inte kan göras ogjort.
   Dessutom är det ett sätt att tvinga in ett barn i en religion som det inte har en chans – då – att ifrågasätta, vilket strider mot individens religionsfrihet. Föräldrar äger inte längre sina barn; de är varken fastigheter eller kreatur. En karl må ha även ägt sin fru, den tiden är förbi, åtminstone i de länder som är medlemmar av Europarådet.
   Många, inte bara män, är dessvärre kvar – mentalt – i den gamla tiden.
   Vissa skrivningar i internationella konventioner, främst om religionsfrihet, bygger tyvärr, underförstått, på att barn ägs av sina föräldrar. Ett skäl för vissa att inte skriva på barnkonventionen.

   Vad vuxna män gör med sina kroppar är deras ensak (så länge som skattebetalarna inte behöver stå för fiolerna).

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here