Frige Julian Assange! Läs och lyssna till tal av FIB:s ordförande Karin Rosenqvist!

0
1403
Konstnären Torsten Jurell avtackas. Föredragshållaren Karin Rosenqvist, i rödbrunt hår, står med huvudet vänt under banderollen ”Free Juian Assange. No extradition”.

Mötet på Mynttorget 15 september av ”Stödkommittén för Julian Assange” var det bästa och största mötet vi ordnat sedan vi startade för drygt 2 år sedan.

Drygt 75 deltagare med många fina banderoller av Aliro Cero.

Vid mötet hölls utmärkta föredrag av alla fyra föredragshållare. Först skådespelaren och regissören Etienne Glaser som bl.a. läste upp text av DN:s förre kulturchef Arne Ruth som medverkade vid möte i Oslo och även utdrag av de två obesvarade breven av FN:s tortyrexpert Nils Melzer till Sveriges regering. Sedan talade
författaren och journalisten Gösta Hultén, FIB-ordföranden Karin Rosenqvist och psykolog Kristina Hillgren.

Sigyn Meder var utmärkt, engagerad och kunnig moderator.

Professor Sven Britton tvingades lämna återbud pga. sjukdom och förre kulturchefen Arne Ruth talade på engagerade Norska Pens möte i Oslo i stället.

”Stödkommittén för Julian Assange” har polistillstånd för ytterligare flera manifestationer i höst. På lördagar, och som regel på Stortorget lördagar kl 12-13.

Jag återger nedan Karin Rosenqvists tal, dels som text och dels från Youtube-inspelningen. Talet börjar omkring 6 minuter och 40 sekunder in på talet.


Jag heter Karin Rosenqvist och är ordförande för föreningen Folket i Bild som ger ut tidningen med samma namn.

I vår plattform har vi parollen För yttrande- och tryckfrihet och därför är vi engagerade i rörelsen som kräver Julian Assange frigivning. Han är journalist och har i den professionen tillsammans med andra avslöjat USAs allvarliga krigsbrott i Irak och Afghanistan.

I många andra länder finns en opinion och en rörelse för att få Assange fri. Men i Sverige är det tyst i alla stora media. Här har debatten dödats effektivt och koncentrerats på Assanges eventuella sexbrott. Även om det inte var en honungsfälla och direkt gillrad av CIA så har den fyllt den funktionen.

Agerandet från polis och åklagare har tystat ner media i den stora frågan som gäller rätten att som journalist avslöja allvarliga krigsbrott begångna av USA. Julian Assange blev arresterad för sexbrott men satt på fri fot.

Assange levde under hotet att bli utlämnad av Sverige till USA och lämnade därför Sverige. Han vistades flera år isolerad och instängd på Equadors ambassad. Rättsprocessen i Sverige fortsatte och åklagaren hävdade att det bara gick att förhöra Assange i Sverige för de brott han misstänktes för och vägrade åka till Equadors ambassad i London för att förhöra honom där. Förundersökningen lades så småningom ner.

Må vara att Assange har svårt att hålla fingrarna borta från kvinnor och inte ha omdöme nog att förstå riskerna med detta. Men det är fullständigt underordnat det avslöjande journalistiska arbete han utfört för att avslöja och offentliggöra USAs krigsbrott – ett avslöjande som kommer att gå till historien. I Sverige får han inte något samlat stöd av Journalistförbundet, Penklubben eller publicistklubben.

Det är tyst.

Rapporten från FNs tortyrexpert Nils Meltzer där det framgår att Assange utsätts för tortyr i fängelset Belmarsh i London där han sitter utan att vara dömd för något kommenteras inte och regeringen är tyst i frågan och svarar inte på det upprop som Arne Ruth tagit initiativ till.

I vårt grannland Norge är det annorlunda – på konferensen som nyss hållits digitalt deltog norska Pen med flera andra på konferensen som Arne Ruth tagit initiativ till. Hjälp oss bryta tystnaden i Sverige försvara yttrandefriheten och rätten att som journalist avslöja allvarliga krigsbrott!

Frige Assange!

 

Bland deltagarna fanns en bloggare och dennes hustru.

Lyssna gärna på en annan video från manifestationen:

FIB-Kulturfront! har också en mycket intressant kort video som rapporterar från mötet! Se den.

Föregående artikelRyssland tillbakavisar hot om sanktioner och söker samarbete med Tyskland om Navalny-fallet
Nästa artikelOmskärelse tillhör medeltiden!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here