På besök hos Ann Linde igår

2
1499

Igår träffade jag och 17 andra representanter utrikesminister Ann Linde och två av hennes medarbetare på UD. Eva Myrdal och jag var där som representanter för Svensk Fredskommittén. Jag la märke till att jag var medlem i fyra andra fredsorganisationer. Svenska Läkare mot kärnvapen, Kvinnor för fred (sant) och Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen.

Nedan information om mötet samt det brev som Svenska Fredskommitténs ordförande Bertil Gustafsson, Eva Myrdal och jag sände in till mötet, eftersom vi gavs den möjligheten.

Jag återkommer senare med en rapport om mötet och de frågor vi ställde.

Svensk Fredskommittén logga.

Om Inbjudan ”Svenska Fredskommitte’n fick en inbjudan att närvara på ett möte för att bli informerade och rådge utrikesminister Ann Linde om hur Sverige skall agera på den tionde översynskonferensen för Ickespridningsfördraget för kärnvapen (NPT), som äger rum i New York den 1–28 augusti, samt mötet för statsparter till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW) den 21–23 juni i Wien vid vilket Sverige deltar som observatör.
Svenska Fredskommittén har tackat ja och representeras på mötet, som äger rum idag, av två av våra medlemmar i Stockholm – Eva Myrdal och Anders Romelsjö .
Vi får en rapport därifrån efter mötet. Nedan en kopia på den skrivna inlaga som vi i samband med anmälan skickat in till Utrikesdepartementet.”

Presentation av Svenska Fredskommittén på dess Facebookssidan.

Vårt brev till Ann Linde

Bästa utrikesminister Ann Linde!
Din föregångare, Margot Wallström, påpekade att ickespridningsavtalet NPT hade misslyckats (Svenska Dagbladet, 2017 08 25), och att det är mot den bakgrunden som ett stöd vuxit fram för ett totalförbud av kärnvapen – TPNW.

Margot Wallström. Wikipedia.

Kärnvapen är en grundläggande beståndsdel i Natos planering (https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50068.htm). De 89 stater som antingen har ratificerat eller signerat FN:s konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW https://banmonitor.org/tpnw-status), vet att ett medlemskap i Nato också innebär ett accepterande av USA:s kärnvapendoktrin – Nuclear Posture Review från 2018 (https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872877/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY.PDF).

Där står att kärnvapenkrig kan vinnas och att kärnvapen kan användas mot en icke-kärnvapenstat. Beslut om användning av kärnvapen har flyttats ned i den militära hierarkin. Vidare att USA är berett att använda kärnvapen som ett förstaslagsvapen.

Dessa ståndpunkter återupprepas i NPR 2022 (https://sgp.fas.org/crs/nuke/IN10553.pdf). Vi har nu hört Ryssland deklarera att de kommer att sätta in kärnvapen som försvar om Rysslands existens är hotat.

Svenska Fredskommittén, liksom andra fredsvänner och anhängare av ett alliansfritt Sverige ser därför de faror som ett svenskt Natomedlemskap skapar.

Nato är sedan 1999 en krigsorganisation som i USA:s intresse fört krig i strid med folkrätt och FN-stadga. Ett svenskt Natomedlemskap gör landet till en del av Natos krigsplanering och ökar så risken för krig från svenskt territorium mot andra stater och därmed mot Sverige, samt ökar risken för ett tredje världskrig med kärnvapen.

Sverige har en lång erfarenhet av arbetet mot kärnvapen. Alva Myrdal sammanfattade sina erfarenheter i boken The Game of Disarmament redan 1976-boken kom på svenska samma år. En viktig iakttagelse där är att det finns utrymme för de många mindre kärnvapenfria staterna att ta gemensamma initiativ utan att invänta kärnvapenstaternas bifall. På nedrustningens område nämns det framgångsrika exemplet om hur arbetet påbörjades för förbud mot kemiska vapen. Det är i samma anda som Sverige medverkat till att ta fram den nu aktuella FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

Alva Myrdal

Det är Svenska Fredskommitténs bestämda mening att budskapet; att Sverige ämnar ratificera FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen, måste framföras på mötet i Wien 21–23 juni. ”Stockholmsinitiativet” kan inte ersätta en ratificering av TPNW och skrumpnar mot bakgrund av den nya utrikespolitiska deklarationen

(https://www.regeringen.se/tal/2022/06/utrikesdeklarationen-2022/) där det klargörs att ”Sverige skulle som medlem åta sig helheten i Washingtonfördraget, inklusive Natos doktriner.” Dvs. Inget undantag för kärnvapen.
I sitt opinionsbildande arbete driver Svenska fredskommittén att Sverige måste ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och att för Sveriges säkerhet och i fredens intresse den svenska ansökan om Natomedlemskap dras tillbaka.

Med anti-kärnvapenhälsningar!

Bertil Gustafsson, ordförande Svenska Fredskommittén
Eva Myrdal, medlem i Svenska Fredskommittén
Anders Romelsjö, medlem i Svenska Fredskommittén

 

Föregående artikelNy Ukrainapolitik – varför och varför nu?
Nästa artikelInnebär Nato-medlemskap risk för kärnvapen på svensk mark? Vad svarade utrikesministern?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

2 KOMMENTARER

  1. Hittade just denna busringning av de ryska komikerna Vovan och Lexus till Ann Linde, helt klart värt att lyssna på vad hon säger i detta samtal. Bland annat verkar hon märkligt nog vara öppen för att föra över svenska skattepengar till den ryska oppositionen även om hon inte egentligen vill ta saken på telefon. Verkar också som att vi i Sverige har lite av det där exklusivt ryska nervgiftet som Skripal förgiftades med…
    Här är en länk:
    https://rutube.ru/video/9b74c53f34dad080f2928347909116ac/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here