Innebär Nato-medlemskap risk för kärnvapen på svensk mark? Vad svarade utrikesministern?

8
2469
Genom UD:s Enhet för nedrustning och icke-spridning bjöds Svenska Fredskommittén (SFK), bland andra föreningar aktiva mot kärnvapen och kärnvapenspridning, in till ett 45 minuter långt möte den 14 juni för information och frågor med anledning av tionde översynskonferensen för NPT (Ickespridningsfördraget för kärnvapen) 1-28 august i New York samt mötet för statsparter till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW) 21-23 juni i Wien (efter dåvarande försvarsministerns i Förenta Staterna, James Mattis, varningsbrev till försvarsminister Hultqvist 2017 deltar Sverige endast som observatör vid TPNW-möten).
Varje inbjuden förening kunde skicka två representanter samt skriftliga synpunkter inför mötet. SFK-medlemmarna Anders Romelsjö och Eva Myrdal (boende i Stockholm) anmäldes för deltagande.
Under mötet deltog 18 föreningsrepresentanter. Någon presentation runt bordet genomfördes inte, men varje frågeställare presenterade sig mer eller mindre hörbart. Utöver SFK var bland andra Svenska Läkare mot Kärnvapen, FN-förbundet, Röda Korset, Kvinnor för Fred och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen representerade.
Protokollsanteckningar från mötet gjordes av UD-enheten och kommer kanske att sändas ut.
Mötet inleddes med 15 minuter allmän presentation av utrikesminister Ann Linde.
I stort sett samtliga frågor till Ann Linde under följande 30 minuter rörde hur den nya utrikespolitiska deklarationens försäkran att Sverige nu åtar sig helheten i Washingtonfördraget inklusive Natos doktriner låter sig förenas med ett svenskt arbete mot kärnvapen och för NPT och TPNW.
Linde avfärdade TPNW som en dåligt formulerad konvention och omöjlig för Sverige att ratificera. (Den har ratificerats eller signerats av 89 stater, dvs. av 45 % av staterna på jorden, och antogs som lag i FN-systemet hösten 2020, då 50 stater hade ratificerat.) I övrigt förnekade hon att det finns något problem att förena Nato-medlemskap med arbete mot kärnvapen. Punkt.
Vad gäller risken för Sverige att angripas hävdade Ann Linde A: att Rysslands kärnvapen i Kaliningrad är ett hot B: att hon inte ser någon risk att Sverige skulle angripas C: att Sverige nu kommer att skyddas av Natomedlemskapet.
Sverige har gått in med en ”ren” ansökan till Nato – regeringen kommer inte att begära någon särskild regel för Sverige vad gäller stationering/införsel av kärnvapen i landet.
Utrikesministern menade vidare:
A/ Sveriges beslut att inte ha kärnvapen i landet är känt sedan länge
B/ Nato och Förenta Staterna kan inte kommentera hur deras flyg och fartyg är bestyckade.
Detta betyder naturligtvis att med ett Natomedlemskap följer risken att kärnvapen förs in på svenskt territorium. Och att misstanken att så skett kan föranleda angrepp.
Sammanfattningsvis framförde utrikesministern under mötet bara det vi redan hört via hennes officiella uttalanden.
SFK:s skrivelse till Enheten för nedrustning och icke-spridning på UD påverkar naturligtvis inte regeringen. Däremot har vi med denna markerat att det finns en aktiv opinion mot regeringens ansökan om medlemskap i Nato – inte minst grundad i att arbetet mot kärnvapen blir tandlöst och att krigsrisken – med kärnvapenanvändning – ökar.
Efter rapport av Eva Myrdal och Anders Romelsjö

 

Anders Romelsjös fråga vid mötet: I en intervju med det schweiziska TV-bolaget RTS nyligen sa Natos biträdande generalsekreterare för försvarsinvesteringar, Camille Grand att Nato inte kunde ge garantier till Ryssland att kärnvapen inte kunde utplaceras i regionen (Sverige och Finland).

Varför har Sverige inte krävt att kärnvapen inte får utplaceras i Sverige? Möjlighet av kärnvapen i Sverige ökar ju risken att angripare sätter in kärnvapen mot Sverige! Några Natoländer har avtal att inte ta emot kärnvapen på sitt territorium, för de allra flesta (tex. Norge) gäller detta endast i fredstid men för Spanien och Litauen gäller det även i krigstid. De senare har detta på grund av sin nationella lagstiftning. Sverige har ingen dylik lagstiftning mot att ta emot kärnvapen på sitt territorium. Nato:s krav att medlemmar inte får ställa sig bakom TBNW innebär en kraftig minskning av självständighet och demokrati för dess medlemmar – däribland Sverige vid eventuellt medlemskap.

Svar från Ann Linde? Det blev inget direkt svar på frågan. Hon sa att Sverige gått in med en ren ansökan om Nato-medlemskap och sa att Sverige ska ensidigt be att kärnvapen inte placeras i Sverige. Läs ovan hennes motsägelsefulla uttalande.

Se även filmen nedan!

Läs även Nato säger att placering av kärnvapen i Sverige och Finland inte kan uteslutas

Föregående artikelPå besök hos Ann Linde igår
Nästa artikelKritiken mot Kina. Vad är rätt, vad är fel?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

  1. Med den lag Riksdagen antagit att det nu är ett brott att publicera hemliga militära avtal står klart hur bedrägligt NATO är och hur platt vi lagt oss för deras krav på oinskränkt makt och växande kraft. Vi måste inse att vår Regering hållit vår offervilja betydligt högre än vad deras kluvna tungor öppet vill medge för oss. NATO ber ingen om att få ställa upp kärnvapen. De döljer sina förehavanden och sin vilja för allmänheten och för sitt eget folk. Precis som de aldrig berättar för sitt eget folk att Kuba-Krisen var självförvållad med att de monterade upp kärnvapenrobotar riktade mot Moskva i Turkiet. Trodde Truman att Hiroshima & Nagasaki var ett militärt komplex bryr sig inte MIK & deras ödlor ett skit om vem de bedrar och för bakom ljuset. Att korruption har en sällsynt grotesk karaktär är inga nyheter. Frågan är varför så få våga se sammanhangen, de räta linjerna till varenda förljuget krig NATO-imperiet tilldelat sig själva i namn av falsk demokrati och bedräglig humanism.

  2. Ann Linde ännu ett stolpskott som fjärrstyrs av globalisterna! Begriper ungefär lika mycket/lite som sin företrädare på posten eller bara något mer än Binken och den totalt inkompetenta Liz Truss! Bevare oss väl för dessa charlataner och man undrar ju hur det kunde gå så illa i Storbritannien att man tillsatt en utrikesminister utan en tillstymmelse till kunskaper i geografi eller diplomati…Vad händer egentligen i västvärlden som/om den styrs av imbeciller?

  3. NATO-medlemskap förbinder oss till evig fiendskap till Ryssland. Våra styrande verkar tro att det ger oss trygghet och en garanti mot fientliga handlingar mot oss från Ryssland?

  4. SVT klippet i denna artikeln är ett bra exempel på hur kommentarer på dessa videos censureras av YouTube. Inga kommentarer visas förrän man trycker på att sortera kommentarerna efter ”Nyaste Först”. De kommentarer som syns har knappt några uppröstningar trots att klippet setts över 16k gånger. Mitt svar till kommentaren av användare ”Johannez Akalla” som driver tesen att kärnvapen nog är rätt populärt i Sverige, shadow bannades, dvs är endast synligt för mig själv.
    Om ni kommenterar och upptäcker att ni censurerats, maila er kommentar till

  5. ”Linde avfärdade TPNW som en dåligt formulerad konvention och omöjlig för Sverige att ratificera. ”Vilket är ett billigt svepskäl. Det är USA som beordrat Sverige att inte skriva på på samma sätt som USA gjorde när det gällde Pirate Bay. USA har klart planer på att placera kärnvapen i Sverige, men Sverige kommer inte att tillfrågas eller tillåtas ha inflytande. Kanske inte ens få veta. Kärnvapen är grunden för aggressions systemet NATOs existens.

    Sverige skyddas inte av något Natomedlemskap. Sverige utnyttjas av USA för erövrings och krigföring. Vad Sverige anser är ointressant. USA följer inga avtal, och de de inte gillar för stunden säger dom upp.

  6. På friasidor.is kan man läsa en bra sammanfattning om varför det krigas i Ukraina! Om fulmedia bara kunde sluta med sin propaganda kunde man ju på samma sätt som Karl Johansson göra en förnuftig analys så att folk blev mer informerade. Konsekvensen av mer ärlig journalistik skulle naturligtvis göra att stödet för Nato minskade avsevärt vilket ju regimen är totalt ointresserade av…alltså inget presstöd och brännmärkning från regimens hantlangare vilket skulle bli kännbart för den som vågade yppa en annan vinkel på Ukraina än den som regimen i Sverige, Bryssel och Washington förfäktar!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here