ÖB vill tillåta kärnvapen i Sverige. ”Genom att gå med i Nato ökar Sverige och Finland risken att bli inblandade i en kärnvapenkonflikt.”

21
2217
Bild i Pål Steigans nättidning.

Överbefälhavaren Bydén menar att Sverige inte bör ha något kärnvapenförbehåll vid kommande diskussioner om NATO-medlemskap och ökar därmed risken för kärnvapenangrepp mot och/eller från Sverige med många hundra tusen döda. Andra Nato-länder har sådana förbehåll av olika slag, t.ex. Norge och Spanien. ÖB skulle inte göra uttalandet utan stöd av Sveriges regering.

Men det är fullständigt fel, ja odemokratiskt, att statstjänstemannen Bydén får ta upp denna synnerligen viktiga fråga. En aspekt är att han får sticka ut hakan medan ansvariga politiker fegt avvaktar. Demokratin minskar i takt med yttrandefriheten.

Micael Byden-pressfoto-forsvarsmakten.se_-765×700

USA:s B61-12, klassade som ”icke-strategiska kärnvapen,” är utplacerade i Europa – i Italien, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och troligen andra länder – på tillräckligt nära avstånd för att slå hårt mot Ryssland.

USA informerar inte om deras skepp, flygblad och missiler bär kärnvapen eller inte.

Ett annat kärnvapensystem, som USA förbereder att installera i Europa mot Ryssland, är markbaserade medeldistansmissiler. De kan också avfyras från ”anti-missile shield”-installationer, utplacerade av USA vid baser i Deveselu i Rumänien och Redzikowo i Polen, och ombord på fem krigsfartyg som kryssar i Medelhavet, Svarta havet och Östersjön nära Ryssland.

Att sådana installationer har offensiv kapacitet bekräftas av Lockheed Martin själv.USA sätter in nya kärnvapen i ett antal europeiska stater. Brott mot icke-spridningsfördraget?

Läs även FN:s dag mot kärnvapen utanför riksdagen. Mynttorget.
Nato säger att placering av kärnvapen i Sverige och Finland inte kan uteslutas.
Mitt tal i domkyrkan i Lund på Hiroshimadagen.

 

Vid ett möte 14 juni där jag deltog avfärdade förra utrikesministern Linde avfärdade FN:s kärnvapenkonvention TPNW som en dåligt formulerad konvention och omöjlig för Sverige att ratificera. (Den har ratificerats eller signerats av 89 stater, dvs. av 45 % av staterna på jorden, och antogs som lag i FN-systemet hösten 2020, då 50 stater hade ratificerat.) I övrigt förnekade hon att det finns något problem att förena Nato-medlemskap med arbete mot kärnvapen. Punkt. Innebär Nato-medlemskap risk för kärnvapen på svensk mark? Vad svarade utrikesministern?
Vem tror att nuvarande utrikesministern har en annan åsikt?

Min återkommande åsikt är att Sverige söka militärt och annat samarbete ÄVEN med Ryssland. Skulle kunna minska risken avsevärt för krig i Sverige.

Jag övergår till att åter publicera en intervju med en välorienterad f.d. NATO-officer.

_________________________________________________________________

”Genom att gå med i Nato ökar Sverige och Finland risken att bli inblandade i en kärnvapenkonflikt.”

Intervju med Jacques Baud. https://zeitgeschehen-im-fokus.ch/de/newspaper-ausgabe/nr-12-13-vom-20-juli-2022.html#article_1381

Du arbetade för Nato och känner till denna organisation mycket väl.

Fråga: Vad betyder ”NATO:s nordliga expansion” för den nuvarande situationen?

Jacques Baud I verkligheten, trots de eftertryckliga uttalandena, har situationen inte förändrats. Det måste förstås att tillkännagivandet av Sveriges och Finlands kandidaturer i huvudsak är politiskt, eftersom toppmötet i Madrid endast accepterade kandidaturerna från dessa två länder. Jag skulle vilja påminna er om att enligt artikel 10 i Washingtonfördraget bjuder Nato in nya medlemmar och det är inte de nya medlemmarna som väljer att gå med i alliansen.

Nato behövde en ”liten framgång”. De väpnade styrkorna som Nato finansierat och tränat i Ukraina i åtta år har misslyckats inför Ryssland. Problemet är inte beslutsamheten hos de ukrainska soldaterna, som verkligen är modiga, utan generalstabens oförmåga att utkämpa ett krig i en europeisk taktisk-operativ miljö. Det ukrainska militära misslyckandet är därför till stor del ett misslyckande från Nato. Till detta kommer de västerländska sanktionerna mot Ryssland, som tenderar att vara riktade mot våra egna ekonomier. Situationen har redan påverkat regeringarna i Bulgarien, Estland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna – och det är förmodligen inte slutet på denna utveckling.

Fråga: Hur lång tid tar det innan de två staterna definitivt accepteras i Nato?

Det kommer att dröja till nästa Nato-toppmöte 2023. Sedan ska de allierade besluta om de ska acceptera Sveriges och Finlands faktiska anslutning eller inte. Jag tror dock att deras anslutning kommer att gå enligt plan.

Vilken roll har Turkiet, som ville förhindra anslutning?

Man måste komma ihåg att antagandet av nya medlemsländer endast kan ske med de allierades enhällighet. Med andra ord, varje röst räknas. Turkiet är en lojal allierad till alliansen, men det är inte rädd för att hävda sina nationella intressen. Under min tid i Nato hade jag mycket med turkarna att göra. Man kan eller kanske inte håller med om deras politik, men man måste erkänna att de förmodligen är de mest konsekventa medlemmarna och de mest ärliga när det gäller att hävda sina intressen inom alliansen.

Kan du ge ett specifikt exempel?

Ja, när USA ville genomföra sin operation i Irak var Turkiet emot det eftersom man ansåg att detta skulle få en inverkan på kurdernas situation och därmed på den egna nationella säkerheten. Men amerikanerna lyssnade inte på dem. I dag åberopar Turkiet sin nationella säkerhet. Sverige och Finland har alltid haft en mycket kurdvänlig hållning och tagit emot stora mängder flyktingar, inklusive medlemmar av PKK, Kurdiska arbetarpartiet, klassade som en terroriströrelse i många länder. För övrigt betraktar även Europeiska unionen PKK som en terroristorganisation.¹ För Turkiet är detta en nationell säkerhetsfråga. Det var därför ganska förutsägbart att Turkiet skulle kräva sina egna säkerhetsintressen i utbyte mot sin röst.

Varför har Turkiet dragit tillbaka sitt veto tills vidare?

För det första var det att förvänta sig att Turkiet inte skulle använda sitt veto, eftersom insatserna var för höga för Nato. Det stod klart att hon skulle bli pressad att acceptera de två ländernas kandidatur. Turkiet är redan föremål för amerikanska sanktioner för att ”våga” köpa ryska luftvärnsmissiler. USA inför automatiskt sanktioner mot alla länder som köper ryskt militärt material. Detta är CAATSA Act². Av denna anledning har Turkiet dragits tillbaka från F-35-programmet och får inte längre reservdelar till sina F-16-flygplan. Det var därför lätt att byta ut hävandet av sanktioner mot deras godkännande. Men det visar också att västerländsk enhet uppnås genom hot om sanktioner…

I västerländska medier firas de två ländernas framtida anslutning till Nato som en kraftig ökning av säkerhet och militär inflytande. Är denna bedömning korrekt?

Nej, detta kommer inte att bli en radikal förändring. Sverige ville ha kärnvapen i början av 1960-talet. USA ville å sin sida behålla monopolet på dessa vapen. För att förmå Sverige att ge upp erbjöd sig USA att garantera det skydd genom sin kärnvapensköld vid en attack. Sverige har med andra ord sedan 1960-talet åtnjutit samma kärnvapenskydd som Natomedlemmar utan att ha samma skyldigheter vid en eventuell konflikt. Så Sverige har inte förbättrat sin säkerhet nämnvärt.

Och vad är fördelen med Nato?

För Nato innebär Sveriges anslutning fördelen av att ha fullständig kontroll över passagerna från Östersjön till Atlanten. Detta är dock bara en relativ vinst, eftersom Danmark verkligen har nyckelpositionen, och det militära samarbetet mellan Danmark och Sverige, särskilt när det gäller att kontrollera sjövägen, fungerar bra. Man bör komma ihåg att Sverige i flera år hävdade att det var målet för ryska hemliga ubåtsoperationer. Detta ledde till ett intensivt samarbete i anti-ubåtskrigföring runt Östersjön för att upptäcka hemliga ryska ubåtsvapen. Men de hittade aldrig något: i verkligheten var de sillgasbildning, som gav samma pip som ubåtar!

Även om det är till liten nytta för båda sidor, har det fortfarande en inverkan på omvärlden?

Sveriges och Finlands anslutning är verkligen en politisk signal. Naturligtvis ser Nato det som en framgång. Verkligheten är dock mer differentierad. Det betyder enligt min mening inte att situationen i de två nordiska länderna kommer att förbättras. Du har samma förmåner som tidigare, men med ytterligare skyldigheter. Men även här krävs försiktighet. Det är osannolikt att USA skulle använda sina kärnvapen enbart för att skydda Helsingfors eller Stockholm på ryskt territorium. Istället skulle de vara mer benägna att använda dem mot anfallsstyrkor på svenskt eller finskt territorium. Med andra ord, genom att gå med i Nato har dessa två länder ökat risken att bli inblandade i en kärnvapenkonflikt.

Borde inte de två staterna också göra eftergifter?

På diplomatisk nivå måste Sverige och Finland räkna med en förlust av trovärdighet, vilket de åtnjöt särskilt i den utomeuropeiska världen tack vare sin neutrala eller alliansfria status.

När det gäller sin utrikes- och humanitära politik är det pris som Turkiet kräver mycket högt, eftersom det handlar om inget mindre än en uppmjukning av svensk och finsk kurdpolitik. Vi vet inte om de kommer att genomföra sina löften till Turkiet. Har detta någonsin funnits eller var allt bara propaganda?

Vår media börjar ge oss en mer differentierad verklighet än den har gjort sedan februari. Det ironiska är att genom att aldrig ifrågasätta den ukrainska regeringens retorik och genom att återsända dess propaganda, bidrog våra medier i hög grad till den övertro som ledde dem till nederlag. Som jag sa från början bär våra medier ett svindlande ansvar för krigets gång och det ukrainska nederlaget.

Vad menar du ?

Våra medier har aldrig försökt hjälpa Ukraina, utan att bekämpa Ryssland. En norsk forskare har avslöjat att en journalist kallad en «schweizisk-fransk konspirationsteoretiker» arbetar med några medier som «svartlistade» mig i det fransktalande Schweiz och inspirerade Anders Breivik³, som är en förebild och som hyllas som en hjälte av alla militanta grupper i Ukraina.

Varför drar kriget på sig så länge och varför försöker Ukraina inte förhandla fram en lösning med Ryssland?

Väst och den ukrainska extremhögern hindrar bokstavligen Zelenskij från att underteckna ett avtal med Ryssland. Så den 9 april åkte Boris Johnson till Kiev för att säga till Zelensky: ”Om du förhandlar med Ryssland kommer vi att sluta förse dig med vapen!”.

Av ryssarnas agerande, blir det tydligt vad det slutliga syftet med denna operation är tänkt att vara?

Nej, vi vet inte. Men vi måste vara tydliga med att Rysslands mål inte är kvantitativa, utan kvalitativa. Det handlar med andra ord inte om territoriella vinster, utan om att undanröja hotet mot den rysktalande befolkningen i Donbas och Krim. För att uttrycka det lite cyniskt kan man säga att ryssarna inte behöver avancera för att uppnå sina mål, bara låta den ukrainska militären komma i deras väg. Enligt ukrainska tjänstemän förlorar Ukraina 1 000 män (dödade, sårade, tillfångatagna eller desertörer) varje dag. Britterna har startat ett träningsprogram för nya soldater och lovar att träna 10 000 man på 120 dagar. För att uttrycka det tydligt: ​​om 120 dagar kommer du att träna det som Ukraina förlorar på tio dagar. Väst hjälper inte Ukraina:

”Der Spiegel” skriver, ”Putins soldater begår de allvarligaste krigsförbrytelserna”: Vet du mer om detta eller hör det hemma i propagandahörnan?

Jag vet inte för det räcker inte att anklaga någon, man måste bevisa det. I avsaknad av en tvåpartisk, internationell och opartisk utredning är dessa anklagelser grundlösa. Som sagt, det finns en stor möjlighet att den ryska militären begick krigsförbrytelser. Detta händer i alla krig och är nästan oundvikligt. Bara de europeiska arméerna verkar inte begå dem. Av två anledningar: för att de inte prövar sina egna soldater och för att slakt av en arabisk familj inte anses vara ett brott. För övrigt kan du själv se att Julian Assange har avtjänat längre fängelsestraff än förövarna av krigsförbrytelserna han fördömde! … Det säger allt om de så kallade ”värderingarna” vi försvarar!

När man läser västerländsk media får man oundvikligen känslan av att det bara är ryssarna som begår krigsförbrytelser.

Problemet är att vår media ALDRIG nämner de ukrainska krigsförbrytelserna. Av en slump nämns ryska krigsförbrytelser, medan i östra Ukraina ryssarna mycket ofta välkomnas som befriare. Den tyska journalisten Alina Lipp, som arbetar i Donbas, dömdes av det tyska rättsväsendet för att ha vågat säga det. Påståendet att Ukraina är ett demokratiskt land som inte begår krigsförbrytelser används för att rättfärdiga vårt blinda stöd för kriget mot Ryssland.

Redaktören: Läs gärna Julian Assange, Alina Lipp, och Anne-Laure Bonnel– När sanningen blir brott i Väst

Den så kallade återuppbyggnadskonferensen hölls i Lugano förra veckan. Förbundspresident Cassis i Schweiz ville sätta sig själv i rampljuset. Medieekot verkar ganska lågt.

Vad är poängen med en sådan återuppbyggnadskonferens?

Jag tycker att tanken med en sådan konferens är bra. Problemet är att den är alldeles för tidig. Hur man på allvar kan mobilisera givare för att finansiera Ukrainas återuppbyggnad betyder ingenting om man inte har en tydlig bild av hur saker och ting kommer att bli till slut. Kommer återuppbyggnaden av Mariupol att finansieras? Ryssland har redan börjat återuppbygga städer som skadats av kriget. Skolor har varit öppna igen i Mariupol sedan maj och ryssarna har redan börjat bygga om de förstörda husen. Ryssland har återupptagit både bank- och telefontjänster. Detta används förvisso i propagandasyfte, men för de boende är det ett konkret resultat.

Hur är en sådan konferens förenlig med Schweiz neutralitet?

I grund och botten tror jag att Schweiz gör sin roll rättvisa genom att anordna en sådan konferens. Problemet här är att i detta speciella fall är denna konferens i grunden partipolitisk och dess verkliga syfte faller inom propagandans område.

Finns det några länder som försöker hitta en förhandlingslösning på Ukrainakonflikten just nu, eller är det bara vapenlogiken som talar?

Det är förmodligen en fråga alla ukrainare ställer sig. Men glöm inte att Volodymyr Zelenskyy i maj 2019 hotades till livet av sina egna partners om han slöt fred med Ryssland. Våra medier och ledande politiker säger förresten också att man inte ska förhandla med Vladimir Putin.

Herr Baud, tack så mycket för intervjun.

Intervju Thomas Kaiser

¹ eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0138&from=EN

2 congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf

³ www.qub.ac.uk/Research/GRI/mitchell-institute/FileStore/Filetoupload,818003,en.pdf

* Jacques Baud har en magisterexamen i ekonometri och en doktorsexamen i internationell säkerhet från Geneva Institute of International Relations och var överste i den schweiziska armén. Han arbetade för Swiss Strategic Intelligence Service och var konsult för säkerheten i flyktinglägren i östra Zaire under Rwandakriget (UNHCR-Zaire/Kongo, 1995-1996). Han arbetade för FN:s DPKO (Department of Peacekeeping Operations) i New York (1997-99), grundade International Centre for Humanitarian Mining i Genève (CIGHD) och Information Management System for Mining (IMSMA). Han hjälpte till att introducera begreppet underrättelsetjänst i FN:s fredsbevarande operationer och ledde det första integrerade FN:s gemensamma uppdragsanalyscenter (JMAC) i Sudan (2005–06).

_____________________________________________________

Föregående artikelEUs upphandlingsregler – fikonlövet för privatisering
Nästa artikelSÄG NEJ TILL NATO – Upprop från Svensk Freds. Skriv på!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

21 KOMMENTARER

 1. Mycket intressant intervju. Tycker att differensen mellan att ”hjälpa Ukraina” och att ”bekämpa Ryssland” är något vår regering skulle må bra av att fundera över lite. Att förlora både vår neutralitet och vår diplomatiska förmåga gör oss verkligen till litet mer än ännu en Amerikansk knähund på den internationella scenen.

  • Pinny!
   Intressant det där du nämner ”hjälpa Ukraina” och att ”bekämpa Ryssland.
   Mycket angelägna frågor som inte finns på den allmänna medieagendan.
   Som du också skriver borde vår Regering fundera över denna frågeställning och kommunicera ut
   svaret till medborgarna.
   Och här måste samtliga oppositionspartierna vara pådrivande att så sker.
   Inte minst som en demokrati och säkerhetsfråga är det viktigt.

   Samtidigt får inte vår Riksdag tillåta att ÖB- aktivt
   och indirekt genom sina uttalande leder vår säkerhetspolitiska debatt
   Därtill mycket allvarligt att så sker när landet befinner sig i ett känsligt regeringsskifte,
   med starkt stöd av regeringsunderlagets största parti; Sverigedemokraterna

 2. 24.08.2022 19:41:01
  Litauen förutspår att Kaliningrad kommer att bli sårbart.
  Litauens försvarsminister Arvydas Anusauskas hävdar att Rysslands Kaliningradregion kommer att bli sårbart om Sverige och Finland går med i Nato.
  ”Om Finland och Sverige går med i Nato i slutet av året kommer Suwalki-korridoren redan att betraktas som en flaskhals för Nato-länderna och Kaliningrad en sårbar del av Ryssland. Det vill säga att situationen kommer att förändras dramatiskt. Och jag tror att detta är ett viktigt budskap för Ryssland”.

  Suwalki-korridoren är en hypotetisk landkorridor med en längd på cirka 100 km, som kan förbinda Vitrysslands territorium med Kaliningrad-regionen i Ryssland, som ligger i den nordöstra polska staden Suwalka.
  Detta nämns regelbundet av västerländska medier och politiker. I USA och Europa anses det vara av strategisk betydelse. Till exempel skrev The Washington Post att Ryssland kan försöka ta det ”i händelse av en konflikt för att kväva varje möjlighet att blockera Kaliningrad-regionen”.
  Amerikanerna kallade Suwalki-korridoren för Natos ”akilleshäl” och en plats där Ryssland direkt kunde engagera sig i strid med alliansens styrkor. Moskva kan skära av de baltiska staterna Litauen, Lettland och Estland från resten av Nato och stödja sin enklav från oundvikliga Nato-anfall.
  Och enligt Litauens försvarsminister Anusauskas kommer Litauen och de baltiska länderna efter att Finland går med i Nato att öppna den ”norra vägen” för ankomsten av förstärkningar.
  ”Detta är vad Litauen och den baltiska regionen saknar nu. (Rutt) från Norge genom Finland”, sa Anusauskas. Den litauiske ministern sa redan i juni att ”Suwalki-korridoren förblir ett stort problem för republikens säkerhet, och detta problem löses inte.”

  Polska tjänstemän kallade också gång på gång korridoren för det känsligaste området ur militär synvinkel. ”Vi kommer att försöka stärka denna korridor, i våra förhandlingar med våra Nato-partner”, sa premiärminister Mateusz Morawiecki i juli efter EU-toppmötet.

  Sveriges och Finlands ansökningar om att ansluta sig till militärblocket håller för närvarande på att ratificeras, vilket ännu inte har utfärdats av Spanien, Grekland, Portugal, Slovakien, Turkiet, Tjeckien och Ungern.

  Moskva förblir öppet för dialog med Nato, men på lika villkor, och västvärlden måste överge politiken för militarisering av den europeiska kontinenten, sade det ryska utrikesministeriet. Kreml betonade också att Natos expansion inte kommer att öka säkerheten i Europa.
  Enligt pressekreterare Dmitrij Peskov utgör Sveriges och Finlands eventuella inträde i Nato inget existentiellt hot mot Ryssland.

 3. I dagens läge spelar kärnvapen inte samma roll som på 60talet förra sekelskiftet.
  En ubåt med 12 robotar kan på 10 min slå ut alla svenska/engelska osv energi källor. ”Patriot”, även generation II, kan tyvärr väldigt lite att erbjuda…

 4. Sverige och Finland kommer inte att bli medlemmar i Nato om de fortsätter att ignorera Ankaras utlämningskrav, har den turkiske justitieministern Bekir Bozdag sagt.
  ”Fram till nu har ingen av de personer som anklagats för terrorism vars utlämning begärts av Sverige och Finland av Turkiet utlämnats”, sa Bozdag till reportrar på lördagen.
  ”Våra förväntningar handlar inte om de anklagade bedragarna. De svenska och finska regeringarna borde förstå detta mycket väl.”
  Bozdag sa att Sveriges och Finlands NATO-anslutningsprocess ”inte kommer att ta ett steg framåt” om frågan inte löses.
  Turkiet har gått med på att formellt stödja en inbjudan från de två nordiska länderna att gå med i det USA-ledda militärblocket i juni under förutsättning att de inte stöder organisationer som Ankara betraktar som terroristgrupper.
  Turkiet varnar för att Sverige och Finland inte har respekterat detta avtal.
  Ankara krävde utlämning av 33 personer anklagade för terrorism, rapporterade lokala medier.
  Samtidigt meddelade den svenska regeringen denna månad att den kommer att utlämna en man som dömts för kreditkortsbedrägeri.
  Sveriges statsminister Magdalena Andersson sa i juni att Stockholm hanterar utlämningar till Turkiet i enlighet med internationell och europeisk lag.
  Hon tillade att Sverige inte stöder människor som utgör ett hot mot turkisk säkerhet.
  Men om det inte blir några framsteg kommer båda ländernas kandidatur att frysas – ungefär som Turkiets EU-medlemskap, som är fryst sedan 1999…

 5. När man föreslår från baltstaterna att blockera Kaliningrad, som ju stadfästes
  I fredsuppgörelsen 1945 med de allierade,
  är ju detta provokativt, balternas bästa gren, tjuvnyp.

  Att blockera Kaliningrad, påminner om
  Berlinblockaden av 1948/1949, det stred mot överenskommelser, om tyska land-korridorer, som ryssarna stängde ner och fick väst att upprätta en luftbro till Väst-berlin. Men det innebär ju en allvarlig kris.

 6. Det är inte bara Turkiet som sätter sig på tvären när det gäller Sverige NATO medlemskap. Ungern är det andra landet som fortfarande inte ratificerad S NATO ansökan?!

 7. Bra gjort av Micael Bydén!
  Hans Natofundamentalism att inte ställa sig i vägen för någon provokation från Nato inklusive med kärnvapen, har lyckats splittra den enade hållningen från de svenska Natopartierna. Idag på Rapport sa Morgan Johansson ifrån att Sverige borde göra som Danmark och Norge gjort i Nato, nämligen att lägga in ett förbehåll mot kärnvapen. Därmed sprack enigheten mellan s och m eftersom Kristersson på Nordiska rådets möte sa att han vill gå hand i hand med Finland och inte framföra några förbehåll mot kärnvapen i ansökningsprocessen till Nato.

  Riskerna med att överlämna beslutsfattandet till Natos slavar, som aldrig säger emot även om det innebär att Skandinavien kan hamna i en omvänd Kubakris, tog jag upp i artikeln: https://schillerinstitutet.se/stoppa-kriget-i-ukraina/

 8. Ser att Anders Romelsjö sätter klickrubriker som vilken kvällstidning som helst.
  Vad jag kan läsa så uttalade sig inte Överbefälhavaren specifikt om att kärnvapen skall tillåtas på svensk mark. Han har lämnat rådet att Sverige skall avstå nationella förbehåll.
  Citat från pressträffen: ”Efter det här rådet tas ju det här över av den politiska nivån och det måste ju fattas politiska beslut om vart man skall gå men i mitt perspektiv nu, inga nationella förbehåll i ett inledande skede för det skapar bara låsningar i dialogen som vi behöver ta.”

  Så, Överbefälhavaren agerar i den roll som han som militär skall agera och lämnar frågan om eventuella nationella förbehåll till den politiska ledningen.

   • Det är helt oväsentligt om hans uttalande är godkänt av regeringen eller inte. Det viktiga är att han som militär ger råd, och lämna till den politiska ledningen, d.v.s. till Riksdagen, att besluta om eventuella förbehåll.

    • Helt oväsentligt? Sista var Sverige en demokrati och inte ett land där en General styrde och ställde.

     Om du troddeNatoskulleräddaSverige då är du uppe i det blå

     • Svar till signaturen ”Nord Atlantisk Ter….” skrev något.
      Om du slår upp betydelsen av ordet ”råd” och andra ord som du inte förstår, så behöver du inte lämna denna typ av kommentarer.

 9. Jag tycker det här är riktigt otäckt.
  Allt motstånd verkar väldigt lamt i Sverige utom motståndet mot Ryssland.
  Visar jag tvivelaktigheter till hur nu Sverige och Västerlandet agerar så verkar det som jag blir betraktad som misshaglig och inte solidarisk om jag nu tillåts använda det uttrycket.
  Det är precis som man ska skylla Ryssland för allt precis som TV och media i övrigt vill göra gällande.
  Ukraina är ett offer som vi har någon slags plikt att skydda på alla sätt. Kvittar till vilket pris verkar det som.
  Ryssland är en galen skurk med en vettvilling till ledare och ska helst oskadliggöras militärt eftersom EU och USA har de resurser som krävs medan folk här kan sitta i TV soffan och gäspa och se på när Ryssland kapitulerar.
  Ungefär så verkar random svensk uppfatta situationen.
  Likaså att kriget började när det hemska Ryssland invaderade det hjälplösa, oskyldiga och behövande Ukraina den 23 februari.
  Det är som vänsterempatin upprepas vid migrationsinvasionen när alla skulle öppna sina hjärtan som en vädjan från det då regerande partiet Moderaterna.

  NATO medlemskap är nu en svensk allmän självklarhet och säkert kommer maktpartiet Socialdemokraterna så småningom medge att kärnvapen från USA måste placeras i Sverige för att skydda landets säkerhet som man gärna kallar det fantiserade hotet från Ryssland som beordras från USA genom Sveriges transatlantiska länk.

  Och allt tror den progressive svensken på som vill vara med på alla nymodigheter som samhällets etablissemang levererar till alla dem som strävar att inte hamna utanför.

  Precis samtidigt som de undrar hur folk då för länge sedan kunde tro så blint på Adolf Hitler.
  Med dagens upplysta svenskar som genomgått åsiktsskolan, TV:s agenda, och lärt sig världen och historien genom Internet samt blivit individualiserade är är solklart en sådan indoktrinering helt omöjlig.

  Alltihopa det här är Putins fel och det tycker det ryska folket också eftersom det aldrig är folkets fel någonstans.
  Felet är alltid den där otäcka diktatorn som tack och lov är bannlyst i våra upplysta västerländska liberala demokratier.
  Sådan bör självklart hela världen vara för att få det utvecklande progressiva samhället som ska skydda mot den hotande klimatkatastrofen.
  Men först ska Putin bort om det så ska behövas kärnvapen och eldas tiotusentals ton med kol för att ersätta den ryska gasen som den bildade Västvärlden absolut inte ska underkasta sig till att använda.
  Krypa för Ryssland?
  Nä, det kan man aldrig som överlägsen och liberal västerlänning göra med respektabel historia från den europeiska upplysningstiden.

  Jag är dålig bokläsare men nu har jag faktiskt köpt mig en ganska tjock bok på cirka 300 sidor som behandlar ämnet rysk grammatik.
  Den boken tänker jag faktisk läsa i nu när det börjar bli sämre läge för att vara utomhus.
  Det är ett omfattande material men jag tänker ta en bit i taget.
  Mycket där som jag är helt novis men nyfiken på som genus, kasus, deklinationer med mera.
  Rysk grammatik är inte enkel men det måste gås igenom om man ska kunna tala, formulera meningar på rätt sätt.
  Det sägs man måste kunna minst 5000 ord på ryska för att göra sig förstådd.
  Det är en rejäl uppförsbacke men vill man så ska det gå att kämpa sig upp.
  Jag minns det från skolan. Det kallades glosor att lära sig utländska ord.
  Med utländska ord så var det engelska.
  Man kan undra varför engelska ska vara så viktigt?
  Engelska är viktigt som språk och dollar är viktigt som valuta.
  Båda pekar de åt samma håll.
  Riktningen är åt väster.
  Samma håll som Sveriges kärnvapenarsenal lär komma från.
  Man får hoppas svensken känner sig tryggare då.
  Jag gör det inte i alla fall.
  Det av progressiva politiker skapade sociala kaoset kan lugnt rulla vidare i skydd av den förväntade invasionen från monstret i Öster.
  Men nu finns kärnvapen så allt och alla blir utplånade.
  Klimathotet och hotet från Ryssland.
  Det är tydligen Västvärldens dubbla utmaningar.

 10. Morgan Johansson vet väl redan att NATO inte berättar vad dom medför utan förbehåller sig rätten att ha kärnvapen även här.
  Förbehållet som Morgan säger att Danmark och Norge har är utan betydelse utom för att politikerna kan låtsas att de gjort något för freden.
  Är man med i NATO har man avsagt sig rätten att undvika kärnvapen.
  Det finns ingen meny man kan välja från.
  NATO är USAs förlängda arm. Punkt!

 11. Kärnvapen. Det är betydlig värre än så. Vad som pågår är att Sverige är ”groomed” för att bli ett nytt Ukraina.

  Gå tillbaka 500 år i tiden. Européerna koloniserade världen, plundrade och sög ut den. Erövringen av Nordamerika var inget annat än ett långdraget, blodigt, utrotningskrig där urbefolkningen systematiskt slaktades. Nordamerika var rik på naturresurser, som plundrades. Idag tömmer man till och med bergen på gas och olja.

  När kolonialismen dog ut och länder som Indien befriade sig tog nykolonialismen över. Militär, ekonomisk och politisk förtryck med utsugning. Idag vill man fortsätta det med vad man kallar globaliseringen, WEF, en klubb för oligarkerna. Hur många privata jets kom till konferensen.

  Nu börjar härskar systemet falla sönder, dollardominansen försvagas, Ryssland, Indierns och Kinas inflytande växer liksom resten av världen, majoriteten av världen sticker nu upp huvudet, och härskarklassen i EU och USA gillar inte utvecklingen. Den stora stygga vargen är hungrig och ser sig om efter mer lammkött. NATO är metoden. Propagandan går redan på högtryck. Ryssland är attraktivt, enorma områden, massor med energi och mineraler att plundra, men ett Ukraina är uppenbart inte nog. Nu vill man stationera kärnvapen i Australien och i EU, en del är redan på plats, Sverige och Finland på tur.

  Ett Ukraina räckte inte, ”anglosaxarna” behöver några till ”Ukraina”. Vad som står på spel i Ukraina är att avsluta européernas förslavning av världen mot en friare, rättvisare, mer politiskt och kulturellt pluralistisk och mångfärgad fredlig värld. Det gäller att skapa frihet, värdighet och autonomi till icke-västern, eller ”den globala majoriteten”. Ett slut på förtrycket. Världen har bara inte råd att missa att vinna detta krig.

 12. Jag sitter och snickrar på ett svarsbrev. Det blir kanske klart idag. Ett klipp ur brevet tror jag passar här:

  Sedan FiB/k startades 1972 har det gått 50 år. Det är länge sedan som tidningen var en nagel i ögat på den svenska makteliten. Denna maktelit har nu utvecklats till en i alla väsentliga frågor ganska homogen politikerklass som steg för steg avvecklar svensk välfärd, helt städat undan alliansfrihet, och som kämpar på för att också helt städa undan yttrandefrihet, föreningsfrihet och annat som vi svenskar sedan mer än 50 år förknippat med demokrati. Nyss meddelade vår överbefälhavare Micael Bydén, att han ansåg det vara bra om Sverige genom att öppna för stationering av kärnvapen på svensk jord, inte bara helt ställer sig som lakej åt USA-imperialismen, utan också meddelar ”Här är jag sikta på mig”. En stor majoritet av den svenska politikerklassen av idag kommer att följa överbefälhavarens rekommendation.
  Sverige har som stat under minst de 50 gångna åren arbetat sig fram till positionen av en ”rövhålsstat” (efter D. Trump).

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here