Polska generaler erkänner äntligen det uppenbara om läget i Ukraina

6
1459
General Skyrzypczak
Av Mike Krupa 9 maj hos Larry Johnson

https://sonar21.com/polish-generals-finally-admit-the-obvious/

Till mångas förvåning börjar äntligen förnuftiga röster bryta igenom i den rigida medieatmosfären i Polen när det gäller kriget i Ukraina. I ett land som har gått i spetsen för att stödja regimen i Kiev och där statliga institutioner inte drar sig för att kraftfullt beivra överträdelser av den officiella propagandalinjen, enligt vilken Moskva är det onda imperiet, Vladimir Putin är Adolf Hitler och Volodymyr Zelensky är (vem annars?) Winston Churchill, är en sådan tonförändring från företrädare för den polska militära eliten ett tecken på en vändpunkt. Dessutom är detta inte föraningar från några krigsmotståndare, utan från den polska militärelitens crème de la crème.
Under en strategisk debatt vid presidentens nationella säkerhetskontor klargjorde general Rajmund Andrzejczak, chef för generalstaben i de polska väpnade styrkorna, sin pessimistiska bedömning av effekterna av västvärldens ansträngningar för att stärka Ukrainas ställning på slagfältet. Efter att ha påpekat att ”krig var, är och det finns inga tecken på att det kommer att vara annorlunda, en politik, och det har ett väsentligt antal ekonomiska faktorer som bestämmande: ekonomi, infrastrukturfrågor, sociala frågor, teknik, livsmedelsproduktion och en hel rad frågor som måste läggas in i denna låda för att förstå detta krig, betonade han”, fortsatte Andrzejczak med att konstatera att Ryssland inte kommer att få slut på resurser för att genomföra den särskilda militära operationen i närtid. ”De finansiella instrument som Ryssland hade före kriget, utgiftsdynamiken och sanktionernas effektivitet eller hela den komplexa ekonomiska situationen tyder på att Ryssland kommer att ha pengar för kriget” – konstaterade Andrzejczak.
Ukraina å andra sidan, enligt generalen, ”har enorma ekonomiska problem”. Han noterade att det inte finns något som tyder på att de ukrainare som flydde från kriget inom den närmaste framtiden kommer att återvända hem och påbörja återuppbyggnaden av sitt land. Andrzejczak förklarar att han som soldat anser att det är hans plikt att säga som det är. ”Vi har helt enkelt inte ammunition. Industrin är inte redo att inte bara skicka utrustning till Ukraina, utan också att fylla på våra lager, som smälter. Denna medvetenhet är inte densamma som den är här på Vistula, och detta måste absolut kommuniceras, utan bedövning, till alla och i alla forum där det är möjligt, vilket jag gör” – påpekade Andrzejczak.
Naturligtvis vill Andrzejczak, samtidigt som han gör dessa observationer, fortfarande att Natos proxykrig mot Ryssland ska fortsätta och han föredrar uppenbarligen att se en ukrainsk seger, men som en rapport i Zububrothers påpekar: ”Ingen bör därför tvivla på Andrzejczaks avsikter eller misstänka att han är en så kallad ’rysk agent’ eftersom han uppriktigt vill att väst ska vinna sitt proxykrig mot Ryssland i Ukraina, men han är också mycket orolig för att den kan förlora om inte hans sida erkänner de impopulära sanningar som han just delade med sig av.”
Detta är en välkommen utveckling, sådana uppenbara och ändå impopulära sanningar ansågs fram till för några veckor sedan i den nuvarande polska medieatmosfären vara rysk propaganda. Alla sådana observationer möttes alltid av arga reaktioner, i likhet med de nyligen gjorda korkade och absurda orden från den polske premiärministern Mateusz Morawiecki, som i en intervju med BBC försäkrade att ett krig mellan Ryssland och Nato skulle sluta med Moskvas nederlag. Hur Morawiecki tänker sig ett sådant scenario med tanke på de trubbiga orden från Polens högsta general om bristen på ammunition är det ingen som kan gissa. Det är bara ännu ett exempel på en västerländsk politiker som talar om ett ämne han inte förstår, även om hans mycket offentliga okunskap kommer till priset av fler döda ukrainska soldater.
Men general Andrzejczak är inte den enda som gör obekväma iakttagelser. Den pensionerade generalen Waldemar Skrzypczak, som under de senaste månaderna har gjort regelbundna uttalanden i tv, radio och tidningar och gjort vad som bara kan beskrivas som okontrollerade observationer och förutsägelser, allt från att ryssarna är 2-3 dagar från att förlora kriget, att ryssarna utför en förintelse i Ukraina, att den ryska logistiken är lamslagen och att ryssarna har slut på ammunition och manskap, verkar äntligen ha sett ljuset.
Vid ett nyligt framträdande tillsammans med Dr Wojciech Szewko, som själv gjorde flera klara iakttagelser om det förändrade geopolitiska landskapet, gjorde Skrzypczak ett häpnadsväckande uttalande efter månader av förringande av Moskva och dess militära styrka: ”Jag tror att sanningen är att ryssarna vinner.” Han fortsatte sedan med att utveckla hur viktigt det är att ukrainarna får tillräckliga förnödenheter och utbildning, med tanke på den verkligt svåra situationen på slagfältet. Sammantaget är Skrzypczaks ord från den nämnda intervjun en total omvändning av det mesta av vad han har sagt hittills. ”Om amerikanerna nu säger att de byggde 9 pansarbrigader, så är dessa 9 pansarbrigader bara där för att genomföra små, ytliga operativa aktiviteter. Om man talar om en motoffensiv är det en term som är praktiskt taget strategisk till sin natur. För en sådan attack, för en sådan motoffensiv, skulle man inte behöva 9, utan snarare 19-20 pansarbrigader” – konstaterade Skrzypczak.  Poängen med den spjutspets som Ukraina uppenbarligen förbereder för vårens motoffensiv är enligt generalen att tränga djupt in i de ryska linjerna och det kräver att den huvudsakliga anfallsstyrkan behöver skyddas på sina flanker. Men, som Skrzypczak konstaterade, för att uppnå ett genombrott ”måste denna potential vara tre gånger större än den som amerikanerna deklarerat”. Skrzypczak fortsätter sedan med att hälla kallt vatten på den stora majoriteten av vad han själv har sagt det senaste året:
”Ukraina har inte möjlighet att återta 20 procent av sitt territorium. Om hon skulle återta dem skulle hon behöva ett 3-1 övertag över den ryska armén längs hela fronten på strategisk nivå, hon skulle behöva omkring 2 miljoner soldater för att slå ut dem. De har ingen chans till detta eftersom de inte har utrustningen. De som styr i väst har inga sådana möjligheter, ingen sådan potential. Därav diplomaternas ansträngningar för att avsluta denna konflikt, eftersom det kan visa sig om några månader att vi inte kommer att ha något att hjälpa Ukraina med.”
Christopher Cavoli
Dessa erkännanden tycks stämma väl överens, inte bara med de senaste avslöjandena som blivit uppenbara genom läckorna av högt hemliga Natodokument som rörde krigsföringen i Ukraina, utan också med orden från general Christopher Cavoli, befälhavare för Förenta staternas europeiska kommando (EUCOM) och Supreme Allied Commander Europe, som den 27 april vittnade inför representanthusets utskott för väpnade tjänster och gjorde relevanta kommentarer om den ryska militärens styrka efter ett års krig i Ukraina. Enligt Cavoli har Ryssland knappast tagit någon skada under konflikten.
Så mycket för att ryssarna har slut på missiler.
Dessa färska observationer från generalerna Andrzejczak och Skrzypczak, som är uppenbara för alla som helt enkelt lyssnat på vad företrädare för det kollektiva västvärlden själva sagt, om än motvilligt, under de senaste sex månaderna, kan betyda en av tre saker.
En möjlighet är att Warszawa har fått veta direkt och bestämt att Ukraina är på väg att förlora kriget och att det inte finns något som Nato kan göra för att förhindra detta resultat, förutom ett kärnvapenkrig, och att förändringar i den officiella berättelsen måste inledas för att förbereda allmänheten på den (åh vilken ironi!) chock som den råa sanningen innebär när den sprids via tv-, radio- och internetvågorna. Att kräva en förhandlingslösning i detta scenario kommer inte längre att betraktas som att agera i enlighet med Kremls skändliga och försåtliga önskemål, som regeringens befullmäktigade för säkerheten i det polska informationsområdet, Stanisław Żaryn (även känd som den polske Bagdad-Bob som bekämpar ”rysk desinformation”), vill få oss att tro, utan snarare som en återspegling av sunt förnuft och en akut överlevnadsinstinkt.
Den andra möjligheten är att vi har att göra med en aningslös klass av militära officerare, som inte har någon förståelse för rysk militärdoktrin, taktik och operativ konst och som i åratal har internaliserat det Nato-centrerade narrativet om ”väst och resten”, utan att ta hänsyn till den multipolära verklighet som växer fram runt omkring dem. Som Andrej Martyanov aldrig upphör att påpeka i sina böcker och sin mycket rekommenderade blogg, kan man inte underskatta den nuvarande västerländska elitens okunnighet i allt som har med realekonomi, materiella tillgångar, geopolitisk strategi och militär potential att göra.
Den tredje möjligheten är att sådana personer som de tidigare nämnda generalerna visste vad som gällde från början, men att de i stället valde att spela med i ett politiskt spel, ljuga för att inte få fartyget i gungning, och att de gav det politiska ledarskapet sagor om ett hotande ryskt nederlag. Å andra sidan skulle det inte komma som en överraskning att de efterliknar sina överordnade i Pentagon när det gäller att ha ”problem” med sanningen.
Jag för min del kan inte bestämma mig för vilket av de tre alternativen som är värst. Särskilt när det gäller general Skrzypczak, som fortfarande är den bokstavligen viktigaste personen för medierna från vänster till höger, måste det komma som en chock för många att han gör en sådan helomvändning. Vare sig generalen inser det eller inte och oavsett vilken vinkling han försöker ge det nu. Att säga att han rodnar av skam skulle vara en underdrift.
Föregående artikelSanktioner skadar USA mer än Ryssland – tycker man i USA i en opinionsundersökning
Nästa artikelManifestationen – nej till Nato! Ja till alliansfrihet! Se den unika filmen!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Nato som inte ens kunde vinna i Afghanistan trots alla tusentals miljarder man stoppade in i det kriget ska bara hålla tyst och be en bön att inte ryssarna och kineserna härsknar till på riktigt! En större samling sopor än Nato får man leta efter…Och dem ska Sverige alltså alliera sig med? Bevare oss väl!

  • Men Benny om den ryska armen nu är så fantastisk? Hur kan det då komma sig att kriget inte redan är slut? Hur kan det komma sig att de senaste 9 månaderna har enbart inneburit att Ukraina har pressat tillbaka Ryssland och återtagit sitt territorium?

   • Svaret ligger i ryssarnas mål –
    demilitarisering och denazifiering. Det är det som pågår idag. Utplåna nazister och deras arme.

   • Det heter ”war of attrition”, har du inte hört det @Christian? Och det har andra tillvägagångssätt än det urskiljningslösa bomba sönder allt och alla krig som yankees är kända för att föra.

    Ryssland går metodisk till, (för)säkrar minsta möjliga civila förluster men högsta möjliga dito av ukrozionazi. Det är krigets konst som bäst, på ryska 🤗
    OBS: inga va de så hypade generaler från USA/Nato/Väst kan den här krigskonsten – dessa gick skärp versionen av krigsföring (motsvarigheten till Big Burger/ Mac med Coca/Pepsi i det militära) och resultatet blir självklart därefter: t ex att förnedras av gerilla i sandaler, misslyckas i Syrien och snart kollektiv förnedring i Ukraina🤭

   • En av Vladimir Putins närmaste och trognaste medarbetare, Dmitrij Rogozin, i många år chef på ryska rymdorganet RosKosmos och som även arbetat som minister, har offentligt i flera media i förra veckan uttalat uppmärksamt (för världens ögon måhända?) att ”Ryssland kan inte vinna det konventionella kriget, utan om man ska kunna vinna kriget måste Ryssland använda s.k. taktiska kärnvapen på fältet”.
    (På engelska: sök då på: ”Dmitry Rogozin”).

    Om det är en varning till fienden, eller ett försök till egna sidan till att inta en klokare insikt i dagens misslyckade ryska krigföring, vet åtminstone inte jag, men med tanke på Rogozins erkända kunnighet och intelligens förmodligen syftande på båda.

    Den berömda ryskt intagna staden Bachmut tycks nu vara intagen. Av stadens rättmätige ägare: Ukraina.

    Har man rätt allierade vinner man nämligen sitt krig. Det borde Putin lärt av Stalin, men förgäves, så klart, i fältherren Putins egna hopplösa fall.

    Man undrar verkligen vem som kommer att hålla nyårstalet i rysk tv på kvällen 31 december 2023?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here