Pressmeddelande – Dokumentation från manifestation för Julian Assange 3 juli då han fyllde 50 år. Tal och film. Stödkommittén för Julian Assange

0
823
Från stödmanifestationen på Mynttorget 23 oktober 2020.

Detta pressmeddelande sändes ut 18 juli, 15 dagar efter Julian Assanges 50-årsdag.

Det kompletterar filmen från manifestationen av Vania Ramirez här.

Dokumentation från manifestation för Julian Assange 210703 – Julian Assange fyller 50 år. Tal och film. Arrangör: Stödkommittén för Julian Assange


Program:

Xavier Castro, sångare, Ecuador, inleder
Arne Ruth, f d chefredaktör DN
Gunnar Wall, författare
Gunilla Wettersjö, läser aktuellt stycke ur Harold Pinters Nobeltal 2005 hon håller Mia Stubbendorffs tal)
Ander Björnsson, författare och historiker (talet läses av Charlotte Krook)
Charlotte Krook, konstnär, läser en dikt av Kahlil Gibran
Borås och Sjuhärad för frihet för Julian Assange, hälsning genpom Jyrki Säppälä
Kristina Hillgren, psykolog, Stödkommitten för Julian Assange
Sigyn Meder, moderator

Sigyn Meder
”Our warm congratulations to the truthteller Julian Assange who gets the powerful to tremble.”
”Varmaste gratulationer till Julian Assange, 50 år idag, sanningssägare som får makten att darra och göra vad som helst för att få honom ur vägen! Journalister och vi alla riskerar att förlora vår yttrandefrihet och vår rätt att veta sanningen.

”Ja må han leva” sjöng vi tillsammans med sångaren Xavier Castro och så inleddes manifestationen på Julians 50-årsdag.

”Våra rättssamhällen krackelerar. Absolut tystnad råder i MSM till och med när FBI anlitar en isländsk brottsling och lovar honom straffrihet om han med lögner vittnar mot Julian Assange. Skandalerna hopas under medial tystnad!

Efter talen:
Kortfattad redovisning av avslöjande fakta.

Film från manifestationen
Filmare: Vania Ramirez

Arne Ruths tal
Vi har samlats här för att högtidlighålla Julian Assanges femtioårsdag. Han har tvingats leva avskiljd från omvärlden i elva år. Detta är den tredje födelsedagen som han tillbringar som fånge i högsäkerhetsfängelset Belmarsh i London. Han är dömd utan rättegång. Under hösten avgör en domare i samspel med Boris Johnson om han ska utlämnas till USA. Där väntar honom 175 års fängelse.

Julian förtjänar vår beundran för sitt mod. Det finns ett före och ett efter Wikileaks i vår kunskap om en krigföring som inleddes med USA:s anfall i Irak 2003. Tack vare tekniken kan vi vara ögonvittnen till krigsförbrytelser, om än i efterhand.

En hemlig video, världskänd som Collateral Murder, har redan gått till historien. En amerikansk arméhelikopter riktar eld mot civila i Bagdad. Minst 18 personer mördas, bland dem två barn och två journalister från nyhetsbyrån Reuters. Medan de cirklar I luften för att hitta rätt skjutvinkel raljerar piloten: “look at those dead bastards”. Andrepiloten svara med ett “nice”. Det framgår av de amerikanska krigsdokumenten att sextio procent av de dödade I Irakkriget har varit civila.

Har Wikileaks avslöjanden om krigsbrott relevans i det neutrala landet Sverige? FN:s specialrapportör om tortyr, Nils Melzer, verksam i Genéve som professor i internationell rätt, behärskar svenska. Våren 2020 skärskådade han rättsdokumenten om Julius Assange. I ett officiellt brev till UD beskrev han den rättsliga hanteringen av beskyllningen för våldtäkt som psykologisk tortyr. Regeringen vägrade gå i svaromål.

Medieberättelsen om våldtäkt ligger sedan 2010 som en våt filt över medieberättelsen om Julian Assange. I mitt hemland är det skambelagt att försvara hans mänskliga rättigheter.

Dagens Nyheters chefredaktör och kulturchef mellan1965 och1976 bar namnet Olof Lagercrantz. I pocketboken som jag nu visar upp för er finns ett urval av hans debattartiklar under 1960-talet. Den är tryckt 1968 och bär titeln Nu! När jag läser den påminns jag inte bara om den dåtida politiska kampen mot föregivna politiska sanningar. En av texterna har bestående relevans. Det är en satir över censurens psykologi. Budskapet är enkelt: självcensur är den mest effektiva formen av påtvingad tystnad. Den som vågar ta ställning mot kollektivt burna föreställningar riskerar att bli skambelagd.

Lagercrantz riktar sin satir mot villkoren i den svenska Vietnamdebatten. Men den är lika träffande nu som då. Den militära praktiken bakom Collateral Murder påminner om en nyckelhändelse under Vietnamkriget: massakern i My Lai 1968.

I Storbritannien har kritiken mot rättsövergreppen mot Julian Assange breddats det senaste halvåret. Ett växande opinion till hans försvar har manifesterats offentligt under veckan som föregått födelsedagen.

I Frankrike växer det politiskt motståndet mot rättsövergreppen. Den fransk-norska juristen Eva Joly – som under lång tid satt i Europaparlamentet – har påverkat debatten i båda sina hemländer. I Tyskland har Günter Wallraff byggt upp en bred rörelse med politiska tungviktare. Budskapet har fått genomslag i medier oberoende av politisk färg. I Sveriges riksdag tiger 99.9 procent. En enda riksdagsledamot, Amineh Kabaveh, har talat klarspråk utan hämningar. På den punkten förtjänar hon beteckningen politisk vilde.

Ingen vet hur Olof Lagercrantz skulle ha handlat om han hade varit en samtida med Julian Assange. Men som chefredaktör för en tidning som då som nu har haft anspråket att vara liberal tvekade han inte att ta ställning när USA bröt mot internationella rättsprinciper. Chefredaktören för dagens Dagens Nyheter heter Peter Wolodarski. Jag begär inte att han ska dela min uppfattning om Julian Assange. Men som en daglig läsare av Dagens Nyheter vill jag få löpande kunskap om hur centrala rättsprinciper tillämpas i och utanför Sveriges gränser. Detta kriterium för nyheter måste gälla även när USA begår övergrepp mot en civilbefolkning.

Arne Walls tal:
Jag tror det är väldigt viktigt att åtalet mot Julian Assange läggs ner och att han släpps fri.
För hans egen del, givetvis. Och för hans närstående.
Men kanske ännu mycket mer för oss andra.
Det handlar om hans frihet och hans rättigheter. Men det handlar framförallt om allas vår frihet och allas våra rättigheter.
Han sitter sedan mer än två år inlåst i ett högsäkerhetsfängelse i London.
Nils Melzer, FN:s speciella sändebud i tortyrfrågor, menar att Assange tydligt uppvisar symptom som är typiska för en person som utsatts för långvarig psykisk tortyr.

Det är förståeligt att han har dessa symptom. Han sitter inlåst utan att ha dömts för någonting och utan att veta något om vad som kommer att ske om en vecka eller en månad eller ett år.

Men det han vet är att om han utlämnas till USA – vilket kan inträffa- riskerar han 175 års fängelse.

Hur kommer det sig att Julian Assange behandlas på detta extrema sätt? Är han en mördare, en gangster? Har han startat ett krig, har han bombat människor, han han kidnappat och låst in oskyldiga, har han skjutit ner civila från en helikopter?

Nej,tvärtom. Han har genom Wikileaks avslöjat att världens mäktigaste militärmakt gjort just sådana saker. Det är det som hans fiende ranser är så oförlåtligt. Han har avslöjat vad vi annars inte hade fått veta.

FN:s sändebud i tortyrfrågor som jag nyss nämnde, Nils Melzer, är en av de många som kräver att Julian Assange ska släppas fri. Han har uttryckt det så här: ”Han har sagt sanningen om mäktiga staters och mäktiga företags felaktiga agerande, han har utmanat dessa mäktiga som bedriver sin verksamhet i det fördolda.”

Häromdagen skrev 24 brittiska parlamentariker från olika partier till USA:s president Joe Biden och manade honom att dra tillbaka alla anklagelser mot Julian Assange. De menade att behandlingen av denne sanningssägare gick på tvärs mot de principer som västliga regeringar brukar åberopa när mänskliga rättigheter kränks i andra delar av världen och att det undergräver förtroendet för rättsordningen i länder som Storbritannien och USA.

Man kan lägga till Sverige. Den svenska regeringen har inte heller agerat för Julian Assanges rättigheter.

Det hela illustrerar tydligt att vad som händer med de vackra principerna om medborgares rätt att få väsentlig information har väldigt mycket att göra med vad vi medborgare gör själva. Vi får ingenting gratis. Vackra principer upprätthåller sig inte på egen hand.

De ersätts väldigt lätt med motsatsen.

Det är därför det är så viktigt att alla anklagelser mot Julian Assange läggs ner och att han släpps fri. Det handlar om att det ska vara tillåtet att göra det som är rätt och riktigt, att upprätthålla en civiliserad värld.

Och det är därför kravet på frihet för Assange inte enbart handlar om hans frihet och hans rättigheter. Det handlar om allas vår frihet och allas våra rättigheter.

Idag fyller han 50 år. Låt oss hoppas att de manifestationer som hålls för honom idag leder till att han är fri nästa gång han fyller år.

Med hopp om en lyckligare födelsedag för honom nästa år avslutar jag med de här orden, som uttalas med ett visst allvar: ja, må han leva!

Gunilla Wettersjö läser Mia Stubbendorffs tal om Harold Pinter och Julian Assange

Som flera talare redan berättat fyller Julian Assange 50 år idag – en dag att fira. GRATTIS PÅ 50-ÅRSDAGEN, JULIAN!!! Han hade kunnat vara en fri, frisk och levnadsglad människa. Han hade kunnat fira sin 50-årsdag hemma med familjen och låtit de två små sönerna hjälpa honom att blåsa ut alla ljusen på födelsedagstårtan. Men så är inte läget – Julian Assange sitter inlåst bland megakriminella i högriskfängelset Belmarsh i London -utan familj och utan tårta – med risk för 175 år i ett ännu värre fängelse – i USA.

Till detta har Sverige delansvar med de bluffartade anklagelserna och nedlagda målen och risken för Julian att bli utlämnad till USA vilket ledde till att han tog sig till England. Och allt detta för att han gjorde sitt jobb som journalist och publicerade s k hemliga, smutsiga dokument från den tidigareunderrättelse-analytikern i Irak, Chelsea Manning, om krigsbrott där. USA:s frenetiska försök att kontrollera nyheterna från krigets Irak med inbäddade medier hade misslyckats.

Julian Assange och Wikileaks avslöjade USA – världens genom tiderna största krigsförbrytare. Vi minns hur hela världen kunde ta del av hemligstämplat material, bl a videon där obeväpnade mediefolk på ett torg i Irak mejades ner från en helikopter av flinande soldater eller………. enligt USA; de på torget var beväpnade terrorister som hotade USA:s säkerhet…….

Jag tänker på den engelske nobelpristagaren i litteratur 2005,författaren och dramatikern Harold Pinter – nu avliden. I sin nobelföreläsning pratade han om verklighet och sanning och uppehöll sej länge kring USA:s olagliga insatser till USA-anpassning av många stater. Olika berättelser framförs – och den mäktigaste parten har all anledning att dölja sin kriminella, smutsiga version; det är inte alltid viktigt att den sanna blir allmänt känd.

Jag citerar ur Nobelföreläsningen 2005;

USA har stött och i många fall skapat varenda högerextrem militärdiktatur i världen efter andra världskriget./…………/

Hundratusentals människor miste livet i de här länderna. Gjorde de verkligen det?/…………./ Svaret är ja,/…………/ de kan skyllas på amerikansk utrikespolitik. Men det är det inte många som känner till.

”Det har aldrig hänt. Ingenting har hänt. Inte ens medan det hände hände det. Det saknade betydelse. Det var ointressant. USA:s brottslighet har varit systematisk, konstant, brutal och skoningslös, men det är bara ett fåtal personer som egentligen har talat om den. USA är ändå värt en eloge. Det har utövat en absolut klinisk maktmanipulation över hela världen, samtidigt som det gett sig utför att vara en kraft i det universella godas tjänst. Det är ett lysande, ja virtuost och synnerligen framgångsrikt hypnosnummer.

USA är utan tvekan världens största bravurnummer”

Och så här har det fortsatt med nya krigsförbrytelser och nya berättelser om hoten mot USA:s säkerhet. Berättelserna stärks av USA:s mäktiga kontroll över de förvrängda och censurerade nyheter som skickas till världens medier. Ingen ska kunna påstå att dessa är osanna – knappas ens om det finns bild- och ljudbevis. Därför lever visselblåsare som Julian Assange, Chelsea Manning och Edward Snowden farligt.

Harold Pinter avslutar sin nobelföreläsning så här:

”Trots synnerligen dåliga odds tror jag att en orubblig, bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för att fastställa vad som verkligen är sant i våra liv och samhällen är en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla som medborgare. Den är i själva verket tvingande.

Om en sådan beslutsamhet inte innefattas i vår politiska vision har vi inget hopp om att återupprätta det som vi nära nog har förlorat –människans värdighet.”

FÖRSVARA VISSELBLÅSARNA!
FRIGE JULIAN ASSANGE NU!
-tack.

Anders Björnsson
Charlotte Krook läser Anders tal

Den medborgerliga plikten mot orätten – Julian Assange 50 år

Julian Assange har avslöjat svåra brott – brott mot krigets lagar. Därför riskerar han att dömas som en brottsling. Detta är en gangsterlogik. Han har avslöjat laglöst statligt våld mot civila oskyldiga. Därför hänger hans eget liv på en skör tråd. Detta ska kallas mod. Julian Assange har behandlats med en hänsynslös brist på respekt av den svenska staten. Därför måste han få upprättelse. Han har som varje journalist i hans situation måste göra: han har berättat sanningen. Därför borde han belönas.

Julian Assange trodde på Sverige, på svensk yttrandefrihet, på vår grundlagsskyddade rätt att granska vad makten har för sig. Men Sverige – det politiskt-mediala komplexet – har misstrott Julian Assange. Ledande svenska opinionsbildare har försökt att karaktärsmörda honom. Det är otäckt. De som ropar ”Stena! Stena!” sitter själva i skyddat bo. Medan Julian Assange sitter i fängelsecell och i domstolsbås. Det är lätt att se vem som faller till föga för styrkan och vem som faller offer för styrkan i detta drama.

Här står – på ett plan –rättänkaren mot den rättrådige. Den som inte riskerar något för egen del därför att han inte tänker fel eller tänker fel på ett harmlöst sätt – mot den rättrådige som riskerar allt, inte bara sin frihet att röra sig och att kommunicera utan kanske också sitt anseende, sin familj, sin försörjning. Detta sker i samhällen som kallar sig själva för demokratier, i stater som anser sig för mer än andra. Detta har skett med hjälp av lydstaten Sverige.

Vem är utan all skuld? Men skyldig kan bara den vara som överbevisas om ett brott. Julian Assange har inte ställts inför rättvisan. Han har ställts inför orättvisan. Och han betraktas som en brottsling – endast av politiska skäl. Hans andliga och kroppsliga hälsa är i farozonen. Varför? Jag kan inte se någon annan orsak än att han har gjort sin medborgerliga och sin professionella plikt. Det är det som är farligt. Därför måste andra medborgare och yrkesmän, lekmän och intellektuella protestera.

Och därför är han värd vår aktning och vår hyllning.

Under många av sina bästa år har Julian Assange befunnit sig isolerad från sin omvärld. Som makten har ödelagt Assanges liv, så gjorde man inte med kardinaler under kommunistiska regimer i vår del av världen. Av den anledningen: Hur viktigt är det inte, att vi på hans högtidsdag visar, vilket stöd det finns för honom i Sverige och i många andra länder. Han inspirerar oss. Vi glömmer honom inte. Han har utfört bedrifter, som vi alla bör vara honom tacksamma för.

Vi är faktiskt skyldiga honom ett HURRA.

Charlotte Krook framför dikten Defeat av Kahlil Gibran

Defeat, my Defeat, my solitude and my aloofness;

You are dearer to me than a thousand triumphs,

And sweeter to my heart than all world-glory.

Defeat, my Defeat, my self-knowledge and my defiance,

Through you I know that I am yet young and swift of foot

And not to be trapped by withering laurels.

And in you I have found aloneness

And the joy of being shunned and scorned.

Defeat, my Defeat, my shining sword and shield,

In your eyes I have read

That to be enthroned is to be enslaved,

And to be understood is to be leveled down,

And to be grasped is but to reach one’s fullness

And like a ripe fruit to fall and be consumed.

Defeat, my Defeat, my bold companion,

You shall hear my songs and my cries and my silences,

And none but you shall speak to me of the beating of wings,

And urging of seas,

And of mountains that burn in the night,

And you alone shall climb my steep and rocky soul.

Defeat, my Defeat, my deathless courage,

You and I shall laugh together with the storm,

And together we shall dig graves for all that die in us,

And we shall stand in the sun with a will,

And we shall be dangerous.

Borås och Sjuhärad för frihet åt Julian Assange: Hälsning till manifestationen genom Jyrki Säppälä
Sigyn läser

Vi hälsar er från Borås och Sjuhärad denna soliga lördag, som också är Julian Assanges 50-årsdag. Han tvingas tillbringa denna sin dag, sitt livsmiddagshöjd, bakom tjocka murar i Boris Johnsons fängelse i London för att ha sagt sanningen.
Men en dag ska vi se honom fri. En dag ska vi åter möta varandra som orädda, fria människor som försvarat det fria ordet. En dag ska vi se dig träffa din familj, din käresta och dina barn, se dig åter vandra som en fri man, som en hjälte, på gator döpta efter dig.

Happy birthday, Julian! We stand here for you until the freedom day!

Kristina Hillgren, psykolog och från Stödkommittén

Först en hälsning till Julian Assange och hans familj:
Congratulations Julian Assange & family! A deep felt thanks to Julian Assange and his family for their work and sacrifices for THE FREEDOM OF THE PRESS.

Och så ett tack till alla de som står här idag, eller som inte kan vara med på dagens demonstration och ETT STORT TACK till organisatörerna Anders Romelsjö & Sigyn Meder och Banderollmästarna & Videoteamet Aliro Cerda & Vania Ramirez utan vilka vi inte kunnat demonstrera som vi gjort under snart 3 år!

Att Arne Ruth, tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter och Expressen, är här i egen person och talar är underbart! Ingen annan journalist som har eller haft fast anställning i nutida svensk media har så konsekvent stridit för Pressfriheten. Bravo!

Ett annat unikum är Amineh Kakabaveh, riksdagskvinnan som vågade bjuda in Julian Assanges pappa, John Shipton, att tala på ett seminarium i riksdagen.
Aftonbladets löjlige krönikör hånande oss seminariedeltagare för vår höga ålder. Ja, vi är gamla, men vi står på fötterna och vi orkar försvara pressfriheten och Sverige som rättsstat.

Mot denna bakgrund vänder jag mig till Regering och Riksdag och uppmanar dem att leva upp till sina stolta ord om Sverige som ett humanismens och rättänkandets land:

Visa konsekvens, stå upp för Julian Assange och pressfriheten, begär att Julian Assange friges!
Leve Pressfriheten!
Leve Julian Assange!

OBS!
Avslöjande fakta:
Ett nyckelvittne i den spionrättegång som USA vill att Julian Assange utlämnas till från det högriskfängelse i London där han nu hålls utan att vara dömd för någonting, har visat sig vara en lögnare, bedragare, pedofil och sociopat.
Det handlar om islänningen Sigurdur Ingi Thordarson, som rekryterades av USA för att med lögner bygga upp åtalet mot Julian Assange. FBI lovade denne skurk straffrihet, immunitet mot hans lögner i en kommande rättegång.
Hela historien och USA:s agerande har avslöjats i den isländska tidskriften Stundin.
Denna skandal borde ge jätterubriker. Istället utbreder sig skamlig mediatystnad. Såväl journalister som politiker tiger i det Sverige som säger sig hedra folkrätten.

Den tidigare isländske inrikesministern Ögmundur Jonásson har avslöjat hur USA med bedrägliga metoder försökt använda Island för sina syften.
Läs hela historien i STUNDIN och översättning till svenska här på Global Politics.

Den 4 januari beslöt den brittiska domaren Vanessa Baraitser att Julian Assange inte skulle utvisas till USA:s specialfängelse där total isolering råder på grund av hans hälsoläge och risk för självmord.
Däremot står Storbritannien bakom USA:s absurda spion-och hackaranklagelser.

Julian Assange är journalist och har utfört det grävande arbete som en journalist ska göra och skapat Wikileaks för att kunna hjälpa visselblåsare att informera allmänheten. Arméanalytikern Chelsea Manning skickade stora mängder hemligt material till Wikileaks. Hon blev upprörd när hon förstod vidden av USA:s krigsbrott.

USA överklagade den del av domare Baraitsers dom som går emot utvisning.
I dagarna har High Court i London svarat att USA ges en begränsad möjlighet att kräva utvisning av Assange.

Detta är mycket allvarligt och har öppnat för USA att lova läkartillsyn med mera eller fängelse i Australien för att möjliggöra utvisningen.
Julians hälsa vacklar. Utvisning och spionrättegång vore brottsligt.
Gränsen mellan en journalist och en spion skulle suddas ut och möjliggöra gripanden av journalister som avslöjar fakta om våra makthavande de till varje pris vill dölja. Det vore ett allvarligt angrepp på First Amendment. Som president Obamas vice-president avstod Biden från att anklaga Julian Assange för brott.

I juni dömdes den tidigare brittiske ambassadören i Uzbekistan, Craig Murray, till 8 månaders fängelse.
Han var på väg till Spanien för att vittna i rättegången mot UC Global, det säkerhetsföretag, som spionerat på Julian Assange på Ecuadors ambassad för CIA:s räkning. Alla konfidentiella samtal med advokater, allt registrerades. Detta i sig är brottsligt. Och Craig Murray hindrades från att vittna i Spanien.
Rättegången i Skottland mot Murray har kritiserats från många håll. Han dömdes för ”domstolsförakt.”

Nils Melzer, FN:s specielle rapportör om tortyr har skrivit en omfattande och detaljerad bok om Julian Assange. Den kommer på engelska, men finns i dagsläget endast på tyska. Den tar även upp hur Sverige behandlade Julian Assange, något som både Melzer och Arne Ruth ställt frågor om till UD och Sveriges utrikesminister Ann Linde utan att få något tydligt svar.
Media ska naturligtvis recensera en utomordentligt viktig bok skriven av FN:s specielle rapportör om tortyr.

Nils Melzer visar tydligt hur våra västerländska länder som talar om demokrati, lag och rätt, mänskliga rättigheter och en FRI PRESS,medvetet undertrycker sanningen. Exemplen är många. Tystnad eller ren desinformation förekommer ofta.

Julian Assange sitter fängslad för sina avslöjande av USA:s krigsbrott och andra övergrepp. USA uppnår att deras brott mot mänskligheten vare sig diskuteras eller leder till rättegång.

Fallet Julian Assange utgör en fara inte bara för journalister utan för oss alla!

Vi måste rädda Julian Assange! Han måste friges och sanningen spridas. Han får inte utvisas till USA!
Vi måste försvara yttrande-och tryckfriheten! Vi måste försvara allmänhetens rätt att veta!
De ansvariga för krigsbrott i Irak och Afghanistan måste ställas till ansvar och sanningen om krigen måste avslöjas.

Skam vilar över tigande och desinformerande media!
Media, stå uppför sanningen och er egen heder!

Stödkommittén för Julian Assange

 

Föregående artikelMexikos president: Lägg ned ”USA:s Kolonialministerium”, OAS!
Nästa artikelHultqvist måste stoppas! Ingen svensk militär till Persiska viken!
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here