Priset för Natomedlemskap

4
1474
Kampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap

Denna debattartikel har skrivts av Erni och Ola Friholt som är aktiva i fredrörelsen på Orust.’Den har sänts till Bohuslänningen som dock inte publicerat den då detta skrivs. Den publiceras här med författarnas tillåtelse. De skriver ”Vi har nu gjort en egen noggrann översättning att avtalet med Turkiet. I original har det rubriken: Trilateral memorandum. Sveriges regering har f n ingen officiell översättning. Men vår status som lärare i engelska torde garantera att inga felöversättningar finns”

_____________________________________________________________

Ola och Erni Friholt

Priset för Natomedlemskap.

Sex av åtta riksdagspartier jublar över att vägen till Nato nu öppnats genom avtalet med Turkiet. Vårt stöd skall upphöra till de för oss alla kämpande kurdiska organisationerna YPG/PYD, vilka till priset av tiotusentals döda har besegrat terrororganisationen IS och dess människoplågande kalifat. Enligt Turkiets krav ska 73 personer utlämnas från Sverige. De 73 har tills nu av svensk säkerhetspolis ansetts rena från terroranknytningar.

Sveriges riksdag lägger sig platt. Den upphäver också förbudet mot att exportera vapen till Turkiets krig mot kurderna. Beslutet bryter mot de lagar riksdagen själv stiftat. Det är förbjudet att exportera vapen till krigförande parter, detta för att inte förvärra kriget och dess offer. Redan har olagliga vapensändningar förvärrat kriget i Ukraina. Här citeras ur avtalets tio punkter:

Punkt 4. Som framtida Natoallierade ger Finland och Sverige sitt fulla stöd till Turkiet mot hot mot dess nationella säkerhet. Därför kommer Finland och Sverige inte att stödja YPG/PYD och den organisation som i Turkiet kallas FETO. …

Punkt 5. Finland och Sverige bekräftar att PKK är en definierad terrororganisation. Finland och Sverige åtar sig att förhindra PKKs och alla andra terroristorganisationers aktiviteter och deras förlängningar såväl som aktiviteter av individer i anknutna och inspirerade grupper och nätverk länkade till dessa terroristorganisationer.

Punkt 8:3. Finland och Sverige skall snabbt och grundligt åtgärda Turkiets vilande krav på deportationer eller utlämningar av terrormisstänkta och därvid beakta information, bevis och underrättelser tillhandahållna av Turkiet, och inrätta nödvändiga ömsesidiga rättsliga ramar för att underlätta utlämnanden och säkerhetssamarbete med Turkiet, detta i överensstämmelse med den Europeiska konventionen för utlämnande.

Punkt 9. För genomförandet av dessa steg skall Turkiet, Finland och Sverige inrätta en permanent gemensam mekanism med deltagande av experter från utrikesdepartementen, inrikesdepartementen och justitiedepartementen såväl som från underrättelsetjänster och säkerhetsinstitutioner. Den permanenta gemensamma mekanismen skall vara öppen för andra att ansluta sig.”

För Sverige räcker det alltså inte längre med existerande säkerhetspolis och militär underrättelsetjänst (SÄPO och MUST). Turkiet ska medverka och kunna inbjuda andra parter. Alla punkterna är mångtydiga. Är detta seriös utrikespolitik?

Erni & Ola Friholt

Föregående artikelHur skall kampanjen mot Nato och medlemskapet vinnas? Vilka krav ställer det på oss?
Nästa artikelMisslyckade försök att ”försvara” Martin Kraghs forskning – utan argument
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

  1. Risken är uppenbar att det blir som med Egyptierna för 15 år sedan: Polis hämtar, i samma sekund som utvisningsbeslutet är klart, och överlämnar till CIA. CIA fraktar Turkiet.

  2. Värre än banan republik,dom har åtminstone självbestämmande. Nato kuppen va 2000talets vidrigaste kupp i Sverige mot svenska folket

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here