Misslyckade försök att ”försvara” Martin Kraghs forskning – utan argument

31
5277
Martin Kragh. Bild: Utrikespolitiska Institutet.

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Men är detta aktuellt idag? Jo, i högsta grad är dessa frågor om synen på Ryssland och forskning aktuella, särskilt  som Martin Kragh ofta är anlitad som expert.


Misslyckade försök att ”försvara” Martin Kraghs forskning – utan argument

Åsa Linderborg kommer tyvärr att lämna posten som kulturchef på Aftonbladet. Olika kommentarer finns till detta. Ofta uppskattande ord, med kritiska inslag.

* Per Andersson, redaktör och kritiker, SVT Kulturnyheterna är en av de mer kritiska:
– Det har som jag ser det bara varit en tidsfråga att Åsa Linderborg skulle bort från kulturchefsposten. I historien om Martin Kragh har hon först blivit påkommen med att ha basunerat ut extremt uppseendeväckande och allvarliga anklagelser, baserat på källkritik på ett nättrolls nivå. Kulturchefer om Åsa Linderborg.

Inget har framkommit som ifrågasätter kritiken nedan. Tvärtom, hans relation till Integrity Initiative är ett annat område. Jag återpublicerar en artikel från i mars. Läs och fundera på Per Anderssons bedömning.

Jag fortsätter här debatten om docent Martin Kraghs forskning. Efter artikeln följer referenser. Jag tackar professor Lars Drake för hjälp med underlag till artikeln.


”Femton Rysslandsanalytiker går samman till stöd för Martin Kragh” heter det i en artikel i Expressen 6 mars. Aftonbladets kampanj mot Martin Kragh är farlig. Det görs efter en hård debatt i Aftonbladet, Expressen och några till tidningar om olikheter i syn på påstådd rysk påverkan.

Debattörerna försvarar docent Martin Kragh och hans forskning. De anser att kritiken är farlig eftersom den kan skada forskning om Ryssland i Sverige. De bortser från att Martin Kragh i sin och Sebastian Åsbergs artikel 2017 angav tonen när de pekade ut ett antal personer för att sprida pro-Kremlska berättelser – utan belägg. Detta kritiserades då t.o.m. av en av undertecknarna, Stig Fredrikson, när artikeln offentliggjordes. Sveriges Radio ”Journalisten Stig Fredrikson vänder sig emot påståenden om att Aftonbladet Kultur skulle gå den ryske presidenten Vladimir Putins ärenden, men efterlyser mer kunskap om rysk närvaro i den svenska opinionen.”

Den kritiserade artikeln

Debattörerna har stor kunskap om Ryssland och dess utrikespolitik, men varför använder de inte den i en seriös bedömning eller försvar av Martin Kraghs forskning, och till bemötande av allvarlig vetenskplig kritik?

De verkar helt missa att Martin Kraghs forskning utsatts för  mycket hård kritik för metodologiska brister.

Fyra personer med sammantaget lång erfarenhet av samhällsvetenskaplig forskning har gått igenom den artikel som debatten till stor del handlar om och var och en har från sin metodologiska kunskap kommit fram till att artikeln är undermålig. De fyra har erfarenhet inom respektive medie- och kommunikation (Universitetslektorerna Erik Lindenius och Jesper Enbom), kris- och beredskapsfrågor, kognitionsforskning (FD Tom Andersson) och nationalekonomi, bl.a. studier av attityder inom några politikområden (Adj. Prof. Lars Drake).

Metodkritiken är så allvarlig att det inte går att bortse från den. Debattörerna framför dock inget bemötande av kritiken. I stället berömmer de Martin Kragh för hans forskning. ”Vi känner Martin Kragh som en av de främsta och mest trovärdiga analytikerna i Sverige i dag av den politiska och ekonomiska utvecklingen i Ryssland.” och ” Vi vill uttrycka vårt stöd för honom som ledare för den betydelsefulla forskningen om Ryssland vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram.”

En av de två sakkunniga som utsågs av Uppsala Universitet att granska om Kragartikeln innebar oredlighet (fusk och dylikt) har uttalat sig mycket kritiskt. Artikeln klassades i och för sig inte vara uttryck för oredlighet, men så här skrev professorn i fredsforskning, Hågvard Hegre, om kvalitén på forskningen:

”Flere av anmeldelsene kritiserer MK for betydelige metodologiske svakheter. Jeg er langt på vei enig i disse vurderingene …”


* Martin Kragh hr dock fått stöd av sin arbetsgivare, utan att denne kommit med någon bedömning av Kraghs forsking.
”Angående uppgifter om Martin Kragh i Aftonbladet
26 februari 2019

Aftonbladet har ånyo publicerat kränkande och direkt felaktiga uppgifter om docenten Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasienprogram (21 februari 2019). UI dementerar dessa uppgifter och uttrycker sitt fortsatta fulla stöd för Martin Kragh. https://www.ui.se/aktuellt/2019/angaende-uppgifter-om-martin-kragh-i-aftonbladet/

Christer Ahlström
Direktör”

Ett uttalande utan analys av eller bemötande av tung vetenskaplig kritik väger inte tungt precis.

Fil doktor Per Garhrton har kommenterat detta ”Den stora skandalen är dock att den sortens inflytelseagenter, som Kragh och Sundborn, för Nato samarbetar med Utrikespolitiska Institutet som ju skall föreställa objektivt och vetenskapligt.” Per Gahrton på Facebook.


Annat stöd från forskare till Martin Kragh – utan argument.

Det bör nämnas att några akademiker har undertecknat en artikel i Svenska Dagbladet som går till storms mot dem som kritiserat Martin Kragh. Flertalet arbetar vid eller har nära relationer till de institutioner där Kragh varit/är anställd. Vi står bakom Kragh – ta det ryska hotet på allvar.
Det handlar egentligen inte om Kragh utan om de ogrundade påståendena om rysk påverkan som man inte tycks ha rätt att ifrågasätta i Sverige.
Lars Drake och jag har skarpt kritiserat denna artikel. Beklämmande att välmeriterade forskare inte för seriös debatt i sakfrågan.
Martin Kragh: ”Påverkansarbete och informationskrigföring”?

Synen på media

Docent Martin Kragh riktar i ett svar kritik främst mot Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg. Han bemötet inte den hårda kritiken mot sin forskning. Martin Kragh svarar på kritik – men ej om kritik av dålig forskning. 24/3.

Han skriver ”Flera medier har de senaste veckorna noterat att Aftonbladet koordinerar en serie personangrepp på mig med stöd av en rysk desinformationskampanj. Patrik Oksanen, Karin Olsson och SvD (här, här, här, här och här) har belyst detta väl.” Jag har ingående bemött artikeln av Patrik Oksanen och finner den djupt osaklig, liksom andra kritiker.

Oksanen: Cyberstölden, förtalskampanjen och kulturchefen som tappar fattningen. 12/2;
Cyberstölden, förtalskampanjen och Oksanen som tappar fattningen. Bemöter osaklig kritik av bland andra mig själv. 14/2

Denna bedömning av docent Martin Kragh minskar tilltron till hans objektivitet och vetenskapliga förmåga.

Sammanfattning

Det finns allvarlig, seriös kritik mot Martin Kraghs forskning från andra forskare. Vilket varken han eller forskare som uttalat stöd till honom har bemött. Beklämmande, ja kanske skandalöst. Därigenom minskar de tilltron till och stödet för den forskning de representerar, och möjligen för forskning i allmänhet. Därtill har Kragh och även andra uttalat stöd för Oksanens delvis mycket osakliga artiklar om svenska skribenter.

Relaterat

Cyberstölden, förtalskampanjen och Oksanen som tappar fattningen. Bemöter osaklig kritik av bland andra mig själv. 14/2
Oksanen: Cyberstölden, förtalskampanjen och kulturchefen som tappar fattningen. 12/2
Patrik Oksanen vågar inte debattera och sätter yttrandefriheten åt sidan. Oksanen vägrar mig replik. 22/2
Martin Kragh: ”Påverkansarbete och informationskrigföring”?
Martin Kragh svarar på kritik – men ej om kritik av dålig forskning. 24/3.
Martin Kragh är ett demokratiskt problem.
Expressen: Martin Kragh: ”Målet är att få mig att sluta forska”.
Desinformation av rysk desinformation av Martin Kragh, samordnare i Integrity Initiative.
Patrik Oksanen – en redaktör som tappat fattningen?
Aktivister för fred. Jan Wiklund summerar debatten fram till 1 mars

Föregående artikelPriset för Natomedlemskap
Nästa artikelHåller förtroendet för USA:s media, regering och rättsväsende på att kollapsa
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

31 KOMMENTARER

 1. Lars Drake är inte professor, han har inte professorskompetens. Han var adjungerad professor vilket innebär att hans professur var extern-finansierad. Han har hittat på en egen titel, ”adjungerad professor emeritus” för att försöka öka sin skamfilade trovärdighet. Men hans trovärdighet är lika liten som din.

  • För att få titeln adjungerad professor måste man vara professorskompetent. Detta bedöms av sakkunninga. Vanligt bland professorskomptenta läkare anställda av landstinget.

   ’Emeritus’ är den vanliga benämningen på personerad professor. Om du anser att han och eller jag har bristande trovärdighet kan du försöka påvisa detta med fakta.

  • Lars Oskarsson (Markus?) visar med sitt inlägg att de inte kommer något sakligt från den ”andra sidan”. Detta är en avledning från det diskussionen borde handla om. SAKFRÅGAN – bristande vetenskaplig kvalité på inlägg som försöker påvisa rysk desinformationskampanjer och angreppen på svenskar som påstås vara delaktiga i detta. Jag ska svara i alla fall. Utöver tillsättningen vid SLU som adjungerad ,dvs professor på deltid har jag sökt några tjänster och blivit godkänd- men inte kommit först. Det har skett vid Helsingfors Universitet, Mälardalens Högskola och Gotlands Högskola. Jag har varit professorskompetent i över tjugo år.

  • Lars Oskarsson, du kanske skulle försöka med att sakligt kommentera och påpeka felaktigheter i Lars Drakes inlägg i stället för att försöka med billiga trix som att flytta fokus och misstänkliggöra. Men har man inga argument i sak så brukar det bli patetiska inlägg som ditt Lars! Inte många här går på sådana billiga försök..De flesta är alldeles för pålästa om vad som verkligen ligger bakom!

  • Lars Oskarsson!!

   En adjungerad professor skall enligt Högskoleförordningen (24 §) sakkunniggranskas på samma sätt som ordinarie professorer

 2. Kragh är etablissemangets man och de ser nog efter sina egna. Om bröstet är överfyllt av solidaritetsvilja, varför inte ta deras parti som trakasseras av etablissemanget. Om herrar professorer och journalister vädjade om Julian Assanges rättigheter, då skulle de kunna försvara yttrandefriheten på ett trovärdigare sätt. Hade de gjort det medan Sverige hade strupgrepp på Assange hade de rentav kunnat göra skillnad. Men det är glest med professorer i dagens värld som törs utmana denna världens mäktiga.
  Det är symptomatiskt hur fort de hela övergår till ren gyttjebrottning utan att någon kan lägga fram konkreta påståenden som kan bevisas eller motbevisas. Så fort det ryska kortet dras fram ställer sig alla i givakt. Lär er elementär källkritik, läs Craig Murrays artikel den 8 mars där han summerar Skripal-fallet. Förutom en rad intressanta iakttagelser pekar han även på att Integrity Initiative är inblandat här. De har som huvudsyssla att smutskasta Ryssland med hittepåhistorier. Eller som det heter i det officiella Sverige: Den oantastliga sanningen.

  • Ett väldigt centralt och viktigt påpekande!!: ”Men det är glest med professorer i dagens värld som törs utmana denna världens mäktiga”

 3. Boken ”The Smear” är sktiven av journalisten Sharyl Attkisson. Hon beskriver hur ett korrupt etablissemang kontrollerar massmedia. Inget presenteras av slump. Allt sker med avsikt. Kontroversiella nyheter vinklas och förvanskas. Viktiga fakta utlämnas. De stora massmediala kanalerna och tidningarna står alltför ofta för ”fake news”. Tvivlare förtalas av inhyrda ”smear artists”.
  https://smeared.news/2018-09-14-smear-industry-spends-billions-to-defame-and-character-assassinate-anyone-who-tells-the-truth.html

 4. Janne Nej det betalas nog inte av Nato eller USA. Det finns tillräckligt med frivillig uppslutning i det mediala etablissemanget i Sverige. Det behövs helt enkelt inte.

 5. 2017: intervju med MK i JOURNALISTEN
  Rekommenderas att läsa hela artikeln, mycket intressant
  Allt du velat veta om Kremlfjäsk men inte orkat ta in, av Johannes Nesser
  Men om du inte orkar läsa hela den här artikeln följer här en sammanfattning:
  ”Anklagelser mot Aftonbladet Kultur har dragits tillbaka och förtydligats. Det finns inga belägg för att Aftonbladet Kultur spridit desinformation eller för att medarbetare på Aftonbladet Kultur är ryska agenter eller tar order från Kreml, eller att de har aktivt samröre med ryska fascister. Det finns däremot belägg för att Aftonbladet Kultur hade en mer Ukrainakritisk bevakning 2014 än många andra stora kulturredaktioner, vilket åtminstone delvis skulle kunna förklaras med att Aftonbladet Kultur är vänsterorienterad och regeringen i Ukraina efter revolutionen hade inslag av högerextremism.”
  https://www.journalisten.se/nyheter/allt-du-velat-veta-om-kremlfjask-men-inte-orkat-ta

  Vilka har betalat för MK´s ”pärla”??
  Uppsala Universitet hävdar att MK var tjänstledigt (inte betalat), samt UI dementerar att det inte var deras rapport?!
  Utpekade som AB medarbetare: Jan Myrdal, Maj Wechselmann och Tord Björk
  Utpekat även ”Andrei” som egentligen heter Alexej Sachnin, en rys med politisk asyl i Sverige!!

  MK artikel grundar sig på allt som han hittat på AB om UKRAINA.

  Påminner att från första början alla nekade (inklusive C Bild) att det skulle finnas några NAZI i U, allt var rysk propaganda.
  2017-2018 började man uppfatta allvaret i förekomsten av NAZI i U:
  http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-s-got-a-real-problem-with-far-right-violence-and-no-rt-didn-t-write-this-headline
  https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/josh-cohen-ukraines-got-a-real-problem-with-far-right-violence-and-no-rt-didnt-write-this-headline.html
  https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-turns-a-blind-eye-to-ultrarightist-militia/2017/02/12/dbf9ea3c-ecab-11e6-b4ff-ac2cf509efe5_story.html?noredirect=on
  https://warontherocks.com/2017/09/ukraines-volunteer-militias-may-have-saved-the-country-but-now-they-threaten-it/

  Enligt ”the guardian”, har Storbritannien anlitat ”Saatchi Agency” för att förbättra Ukrainas internationella bild:
  ”Britain’s broader package of assistance to Ukraine, which is engaged not just in a bitter conflict with Russian-backed separatists but also a propaganda war with the Kremlin, included £2.4m to help the Kiev government improve its communications strategy.
  He said that recent contracts appeared “are in some ways an attempt to compensate and play ‘catch-up’ in light of the growing concern in the FCO and defence communities about Russia’s extensive ‘propaganda’ operation.””
  http://bunews.com.ua/component/zoo/item/guardian-uk-recruits-saatchi-agency-to-improve-ukraine-s-international-image?Itemid=101

  Eftersom MK finns på en av II listor, är det inte uteslutet att även II har påverkat uppkomsten av artikel.

 6. Natos tankesmedja Atlantic Counsil har något man kallar ”Disinfo Portal” som säger sig leta efter rysk desinformation. En lång rad ”experter” är knutna till denna. Föga överraskande hittar vi såväl Martin Kragh som Patrik Oksanen bland dessa. Där finns också bl a Bellingcats grundare Eliott Higgins. Bellingcat är för övrigt en av Integrity Initiatives samarbetspartners.
  Kraghs kopplingar gör hans forskning värdelös, eftersom de visar på en agenda. Tyvärr smutsar hans forskarkollegor ner sig med sitt oreserverade stöd

 7. Humor från Craig Murray, tidigare ambassadör, historisk författare, skotsk självständighetsivrare: Så här avslutar Craig Murray sina artiklar på bloggen då han vädjar till läsarna om ett litet bidrag:

  ”Till skillnad från våra motståndare Integrity Initiative, den 77 brigaden, Bellingcat, Atlantic Council och hundratals andra krigsdrivande propagandaoperationer åtnjuter denna blogg inga offentliga bidrag”.

  Märkväl således vilka motståndarna är.

 8. Förvånad? Inte det lilla minsta!

  Säpo varnar för ryska kontakter med politiska grupper i Sverige
  ”Säpo presenterade på torsdagen sin årsbok för 2018 – och pekade särskilt ut Ryssland som ett hot mot svenska intressen.
  – Under senare år har vi sett framför allt Ryssland utveckla en förmåga att aktivt och dolt påverka andra stater, sa säkerhetspolischefen Klas Friberg under sitt anförande.”
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Mg4pKm/sapo-varnar-for-ryska-kontakter-med-politiska-grupper-i-sverige

 9. Är det nyhetstorka eftersom Martin ”Särimner” Kragh åter dammas av?

  Nyheten är väl annars att hans hårt kritiserade artikel från 2017 nu är uppe
  i 148 citeringar (Google Scholar). Det är ingen kvalitetsstämpel, naturligtvis,
  och för att veta om hans artikel uppskattas eller kritiseras så måste man
  givetvis läsa de 148 artiklarna.

  Annars är väl nyheten migranterna i Vitryssland. Landet hade på sin tid,
  säg för 6-7 år sedan och längre tillbaks de hårdaste visumregler jag någonsin
  rest under (har inte varit i Nordkorea). Ryssland och Kina är extremt slappa
  jämfört med Vitryssland. Vitryska gränspolisen, och detta vet alla som regelbundet
  rest till landet, är extremt noggranna. Varje visum inspekteras med lupp (sic). Vid
  ankomst till varje hotell var det noggrann registrering av visum, och det få gånger
  jag blev inbjuden att sova över privat (hos en hög vitrysk militär) avstod jag för att inte
  skapa problem.

  Nu slussas migranter vidare från Minsk till gränserna
  mot Polen och Litauen. En något okonventionell variant.
  Tidigare var Vitrysslands största problem inflöde över
  den helt obevakade gränsen mellan Vitryssland och Ryssland
  av människor som ”läckt” in över den betydligt mer porösa
  gränsen Ryssland har mot andra länder.

  Jag fick i posten häromdagen ett underskrivet, med stämplar givetvis, nytt samarbetsavtal
  med det främsta universitetet i Gomel, Vitrysslands näst största stad. Nu kan
  de bästa studenterna besöka Stockholm med finansiering de erhållit i hård
  konkurrens från Vitrysslands ministerium för vetenskap och utbildning.

 10. Vilken forskning, fr vilken-/a forskare då. Kragh är en proselyt som utför ’akademiska’ beställningsjobb, precis som hans kollega gudrun persson. De är likadana kålsupare hela bunten. Från min sida finns inget mer att tillägga

 11. Jag som är relativt ny läsare uppskattar att relevanta artiklar som denna återpubliceras. Har HELT missat debatten kring M. Kragh och hans anknytning till ”Integrity Initiative”. Jag har mycket att lära mig om Svenska aktörer för Nato-ländernas propagandamaskin…

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here