USA och propaganda intensifierar handelskriget med Kina

11
2367

Bild: Shutterstock.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…. Kontroversen mellan USA och Kina intensifieras och gäller nu inte minst Coronapandemin, och Huawei med mera.


USA och propaganda intensifierar handelskriget med Kina.

Denna artikel av ”MoonofAlabama”, en av de bästa samhällspolitiska siterna i USA har vänligen översatts av Björn Nilsson med bloggen ”Björnbrum” Läs Bloggen Björnbrum! MoonofAlabama:Propaganda Intensifies Trade War With China

Svärtningarna i text finns i den ursprungliga artikeln


Den krympande imperiets största propagandakanal, New York Times, fortsätter sin kampanj mot Kina. Man beskyller nu Kinas president för att handelsförhandlingarna med Förenta staterna misslyckades. NYT: How Xi’s Last-Minute Switch on U.S.-China Trade Deal Upended It (Hur Xi: s sista minuten-vändning om USA-Kinas handelsavtal stjälpte det:).

Kinas ledare, Xi Jinping, verkade för tre veckor sedan vara säker på att ett årslångt handelskrig med Förenta staterna snart skulle kunna dämpas och ge honom en kraftfull politisk seger. Han höll även ett tal som sade att Kina skulle skydda immateriella rättigheter, uppmuntra utländska investeringar och köpa mer varor och tjänster från utlandet – alla förändringar som USA hade krävt när länderna försökte förhandla fram en överenskommelse.

Men bara en vecka efter det talet skickade kinesiska förhandlare amerikanerna ett väsentligt omarbetat utkast till överenskommelse, vilket ledde till att president Trump anklagade Peking för att backa från villkor som hade överenskommits.

Som typiskt för USA:s propaganda fortsätter artikeln att personifiera det beslut som Kina gjorde när det konfronterades med långtgående amerikanska krav. Det är Xi personligen, säger Times, som är skyldig:

I Kinas hierarkiska politiska system, där president Xi har samlat en formidabel makt, …

”… är det uppenbart att Mr. Xi missbedömde …

Nu riskerar Xi att bli intryckt i ett hörn, …

För Mr. Xi kunde ett sådant drag förutses …

Mr. Xis frenetiska schema och mycket centraliserad stil för policyutformning …

Utan tvekan Xi har stramat åt den övergripande politiska atmosfären …

USA:s propaganda pekar alltid ut en person som ensam skyldig till allt och förtjänt av allt hat. Det var tidigare Saddam, Saddam, Saddam. Sedan Ghadaffi, Ghadaffi, Ghadaffi, Assad, Assad, Assad, Putin, Putin, Putin. Nu är det Xi, Xi, Xi.

I den verkliga världen har nästan ingen som leder en stat så mycket makt som sådan propaganda som söker utmåla en skurk försöker få en att tro. Länder har intressen som definierar dess politik genom processer som ofta är oförståeliga för den flyktiga observatören. Oavsett vem som är ansiktet på toppen är, representerar det endast de undre nivåerna. Det bör vara pressens uppgift att bena ut och förklara processerna istället för att demonisera dess representativa ansikte.

Så vad hände egentligen?

USA inledde ett handelskrig med Kina genom att plötsligt sätta höga tullar på kinesiska produkter. Kina kontrade med tullar på amerikanska produkter, men var redo att förhandla fram ett rättvist avtal. Förhandlingarna om ett avtal hölls på engelska i USA. USA lämnade ett skriftligt utkast.

När utkastet nådde Kina och översattes till kinesiska blev den berörda parten och de offentliga institutionerna förskräckta.

USA krävde att Kina ändrar flera av landets egna lagar.

Man krävde väsentligen en fullständig förändring av Kinas handelspolitik och, mest upprörande, var ovillig att gå tillbaka till de gamla tullsatserna, även om Kina skulle ge efter. Det var inte Xi som avvisade den orättvisa avtalet, det var hela kinesiska regeringen.

Utkastet till avtal korrigerades och skickades tillbaka till Förenta staterna. Trump svarade på Kinas ovilja mot hans kapitulationskrav genom att öka tullarna ytterligare och genom att hota att öka dem ännu mer. Handelskriget kommer eskalera härifrån och skadligt påverka andra förbindelser.

Djupt in i NYT-artikeln, där propagandan försvagas och journalistik smyger in, kan vi lära oss allt detta:

Flera källor uppgav att förändringarna diskuterades med andra ledare i kommunistpartiet, vilket vände fokus att den föreslagna överenskommelsen skulle kunna göra att Mr. Xi och partiet kunde se ut som om de böjer sig för press.

Mr. Xi kan sent ha dragit slutsatsen att förändringar i kinesiska lagar som fordras av Förenta staterna skulle vara ett förolämpning mot nationens ära. Några sa att Xi hade kunnat känna att han var tvungen att agera efter med hänsyn till kritik från partiledare som inte hade blivit underrättade tidigare.

USA:s administration sökte ändringar av lagstiftningen om cybersäkerhet som Kinas nationella säkerhetsetablissemang såg som inblandning.

Dessa ändringar skulle kräva godkännande av Kinas nationella legislatur.

”Dessa villkor som amerikanerna krävde för en överenskommelse är, åtminstone ur politisk synvinkel, extremt svåra att acceptera”, säger Cui Liru, en före detta president i Kina Institute of Contemporary International Relations, en framstående statsforskningsgrupp. ”Det är nästan som att be om förändring av Kinas politiska system.


”Det är väldigt svårt att tänka att Kina kommer att ge efter eller kapitulera inför dessa påtryckningar,” sade Wang Yong, chef för Center for International Political Economics vid Peking University. ”Den allmänna opinionen är definitivt viktig.”

Så det är inte Xi, Xi, Xi. Kina har inte ett ”uppifrån-ned politiskt system” och Xi har inte ”samlat en formidabel makt”. Kinas president Xi är inte enväldig kung. Det är inte han som kan fatta sådana långtgående beslut. Där finns partiet, säkerhetsetablissemanget och regeringsapparaten. Det finns branschintressen som måste beaktas. Det finns inte minst den nationella allmänna opinionen som systemet måste tas hänsyn till.

Kina vill inte ha ett handelskrig med Förenta staterna. Men, till skillnad från vad Trump och NYT antar, är det sannolikt Kina som kommer att förlora mindre på det än USA.

Som ambassadör Chas Freeman utförligt förklarar, har Trumps (anti-) Kina-politik ingen strategi.här. Den är ett kaos och kommer att få ekon på många andra områden:

”President Trumps handelskrig med Kina har snabbt skadat alla andra områden av kinesisk-amerikanska relationer. Washington försöker nu att avveckla Kinas ömsesidiga beroende av den amerikanska ekonomin, begränsa dess roll i globalt inflytande, motverka dess utländska investeringar, bekämpa dess företag, blockera dess tekniska framsteg, straffa dess många avvikelser från den liberala ideologin, ifrågasätta dess gränser, kartlägga dess försvar, och upprätthålla förmågan att godtyckligt penetrera dessa försvar.

Meddelandet om fientlighet mot Kina som dessa åtgärder sänder är konsekventa och uppenbarligen omfattande. De flesta kineser tror att det återspeglar en integrerad amerikansk ståndpunkt eller strategi. Det gör det inte.

Det finns inte längre en ordnad politisk process i Washington för att samordna, moderera eller kontrollera policyformulering eller genomförande. I stället har en populistisk president förklarat att Kina är ett lovligt byte”.

För närvarande handlar alla delar av USA: s politik om att klå upp Kina på alla områden som man kan. Denna fientlighet kommer snart att bli irreversibel. Kina kommer att reagera på liknande sätt och asymmetriskt. Man börjar nu att köpa olja från Iran.Kina köper olja av Iran. Ambassadör Freeman ser ingen möjlighet för USA att kunna vinna spelet.

Kina har länge förberett sig för denna konflikt. Se på Trumps senaste drag mot den kinesiska tillverkaren Huawei:USA försöker stoppa Huawei.

Vita huset utfärdade på onsdagen en exekutiv order som tydligen syftar till att förbjuda Huaweis utrustning i USA:s telekomnätverk och informationsinfrastruktur. Man tillkännagav sedan en mer kraftfull och omedelbar påföljd som utsätter det kinesiska företaget för strikta exportkontroller.

Ordern trädde i kraft på torsdagen och kräver amerikanska regeringens godkännande för alla inköp av amerikanska mikrochips, programvara och andra komponenter globalt av Huawei och 68 anknutna företag. Huawei säger att det motsvarade 11 miljarder dollar i varor förra året.

Huawei använder för närvarande USA-tillverkade chips i många av sina smartphones och nätverksprodukter. Men man har länge väntat USA:s drag och noggrant förberett sig för det: Huawei förbereder sig.

Huaweis chips-dotterbolag HiSilicon sa på fredagen att det kommer att använda reservchips som det självständigt har utvecklats i flera år för att klara förbudet från Förenta staterna.

He Tingbo, president i HiSilicon, sa i ett internt brev till personalen att Huawei har förberett sig för ett överlevnadsscenario under extrema förhållanden när alla avancerade chips och teknik från USA blir oåtkomliga.

”Idag måste ett historiskt val göras. Vår reservplan kommer att användas officiellt”, enligt brevet.

Snart kommer amerikanska chipsbolag att ha förlorat all sin försäljning till världens näst största smartphoneproducent. Den förlusten kommer inte att vara bara tillfällig, den blir permanent. Samtidigt kommer Trumps tariffer på produkter från Kina att skada amerikansk ekonomi ytterligare. Väljarna fruktar redan att:

Med en marginal på 11% tror väljarna att ökade tullar på kinesisk import kommer att göra mer för att skada ekonomin än att hjälpa den. Väljarna tror inte det blir bra.

Väljarnas aningar kommer snart att bekräftas när Walmart och andra meddelar att de kommer att behöva öka sina priser. Walmart annonserar högre priser om USA:s politik genomförs. Ekonomer förväntar sig också att de amerikanska konsumenterna kommer att känna av det rejält:

”Kostnadsökningen för en amerikansk familj på tre skulle vara ungefär 2.200 dollar om Trumps fullständiga paket med 25% tullar på 500 miljarder dollar av varuimport från Kina genomförs.

”När det gäller de senaste 15% tilläggstullarna på 200 miljarder dollar, från 10% till 25%, som träder i kraft i slutet av maj … är den direkta kostnaden 30 miljarder dollar och den sannolika indirekta kostnaden genom högre amerikanska producentpriser, kommer att bli ytterligare 30 miljarder dollar. Tillsammans är det 60 miljarder dollar … ca 550 dollar per familj. ”Kina kommer att absorbera” högst 5% ”av taxorna.

Få andra länder kommer att ansluta sig till Trumps kampanj mot Kina. Det kommer att ytterligare isolera USA. Det är allt en prestation för MAGA-mannen.

Vissa aspekter av Kinas handelsbeteende kan och bör kritiseras.

Men Kina håller sig övergripande till spelets regler, medan USA nu bryter mot dessa. Det var inte Kina som flyttade amerikanska fabriker till sitt land. Amerikanska chefer gjorde det eftersom det amerikanska ekonomiska systemet är baserat på girighet och inte på medborgarnas välfärd.

Det finns mycket bättre sätt att få Kina att ändra sitt handelsbeteende än genom mobbning och ständigt ökande avgifter och sanktioner. Ambassadör Freemans rekommenderade uppsats ger några av dessa. här.

Föregående artikelUSA och/eller Turkiet förstör vetefält i Syrien, som hindras att bekämpa COVID-19 pga. USA:s & EU:s hårda sanktioner.
Nästa artikelAppeal “Set Julian Assange Free”. (Upprop ”Frige Julian Assange”. ) 
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Kolla hur svensk media nu följer och skriver ren propaganda mot Kina. En desinformationskampanj som alltså Trump startat! Hoppas att Huawei stärks av dessa förtal och hot.

  • Exakt min observation också! Om Trump gör något som passar MSM och deras agenda är han tydligen bra! Att fortsätta ockupera syriska oljefält bra i deras ögon…när Trump kritiserar MSM för fake news, dåligt!

 2. Håkan Pettersson skriver bl.a. detta på Svenskt Världspolitiskt Forum. Svenskt Världspolitiskt Forum

  ”Hittills har EU-länderna inte lyssnat på USA:s krav. Men frågan om riskerna med kinesisk 5G-teknik blir allt hetare i Bryssel. EU-kommissionen, som annars vurmar för frihandel, har uppmanat alla medlemsländer att färdigställa nationella bedömningar av riskerna med att släppa in Huawei i de europeiska nätens ryggrad. Riskanalyserna ska vara klara i slutet av juni.

  Frågan är mycket känslig för många regeringar och i början av maj fick Storbritanniens försvarsminister Gavin Williamson sparken efter anklagelser om att ha läckt hemlig information om ett Huawei-möte i nationella säkerhetsrådet.

  Hemma i Sverige har sångstjärnan Zara Larsson och tävlingssimmaren Sarah Sjöström fått kritik för att de marknadsför Huawei. (Varför då!!!???)

  Också Europaparlamentet har uttryckt ”djup oro” över anklagelserna om att Huaweis utrustning kan möjliggöra kinesiskt spioneri, i en resolution som antogs i mars. (Allt baserat på den ljugande amerikanska staten!!)

  Bland de svenska partierna finns en ganska bred samsyn om att kontrollen av Kina behöver skärpas, det framgår av DN:s intervjuer med toppkandidaterna till Europaparlamentet.

  Tomas Tobé (M) beskriver oron för kinesiskt cyberspioneri som ”väldigt befogad”.

  – Vi har stora problem. Det här måste vi ta på ett helt annat allvar än vi har gjort tidigare, säger han.

  – Vi måste öka EU:s möjlighet att kunna agera utrikespolitiskt. Konkret handlar det också om att stoppa mycket av de direkta investeringarna från Kina. Vi kan inte vara naiva inför detta längre.

  Centerpartisten Fredrick Federley säger att kinesiska och europeiska operatörer och teknikleverantörer har haft olika förutsättningar.

  – Vi ställer enorma integritetskrav på europeiska operatörer. De är också tydligt medvetna om vad effekten blir hos medborgarna ifall de inte lever upp till dem. Kineserna spelar inte på samma spelplan som de andra. Det här gör att vi riskerar att få information från Europa som läcker, med kartläggning av europeiska medborgare, och tillgång till enorm data som är viktig för en lång rad andra saker, säger han.

  Han vill också se över EU:s konkurrenslagstiftning för att möta Kinas dominans på den globala marknaden.

  – Vi komma ihåg att de europeiska aktörerna är dvärgar i jämförelse med de kinesiska, säger han.

  I sitt valmanifest pekar Liberalerna ut Kina som ett särskilt hot mot Europa. Karin Karlsbro vill skärpa kontrollen av strategiska investeringar i EU-länderna

  – Definitivt. Det kan handla om uppbyggnad av mobilnät och viktig infrastruktur. Detta gäller för övrigt både kinesiska och ryska intressen, säger hon.

  Sara Skyttedal (KD) varnar för Kinas maktambitioner. Som EU-parlamentariker och toppolitiker kan hon inte tänka sig att till exempel använda en Huaweitelefon.

  – Vi ser nu att de går över jättemånga andra gränser, så jag tycker absolut inte att det finns skäl för mig att ge dem möjligheter att spana in mig på enklare sätt.

  Endast en toppkandidat uppger på en rak fråga att hon kan tänka sig att ha en mobil från kinesiska Huawei. Det är vänsterpartisten Malin Björk, som inte tror att riskerna för avlyssning begränsas till kinesiska telekomjättar.

  – Jag vet inte hur avlyssnad man är vad gäller resten, säger hon.

  Malin Björk är inte principiellt emot att EU skärper kontrollen av olika investeringar, men hon vill väga in fler aspekter än säkerhetspolitik.

  – Det finns andra intressen som är minst lika viktiga för Europas framtid. Jag skulle vilja ha en screening som också handlar om hållbarhet, miljö och social hållbarhet, säger hon.”

 3. Google har snabbt hörsammat Trumps instruktioner och beslutat att inte längre leverera komponenter till Huawei. här

  Vi ser här hur ”frihetens försvarare” USA agerar då de möter konkurrens.

 4. Liksom USA-bolaget Lumentum, meddelar Dagens Industri. Dagens Industri. ”Sensortillverkaren Lumentum meddelade på måndagen att bolaget stoppar alla sina leveranser till kinesiska Huawei. Samtidigt sänkte bolaget även sina för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Aktien backar med nästan 6 procent i förhandeln.”

 5. Dagens Industri skriver idag kl 10.30 ”Efter nästan ett års ansträngningar att sätta käppar i hjulet för Huawei har USA hittat det perfekta vapnet mot den kinesiska telekomjätten.

  Stoppet för uppdateringar av operativsystemet Android stryper viljan att köpa Huawei-telefoner – och tvingar bakvägen operatörerna att nobba kineserna.

  Som konsument har risken nu blivit alldeles för hög.” Dagens Industri II. Trumps perfekta vapen – nu blir Huaweis mobiler värdelösa

  Huawei meddelar idag kl. 14.15: In a response to Google opting to comply with the order barring the Chinese company from getting updates to its Android operating system, Huawei said it would continue to provide security updates and services for its smartphones and tablets.

  “We have made substantial contributions to the development and growth of Android around the world,” a spokesman said on Monday.
  “Huawei will continue to provide security updates and after-sales services to all existing Huawei and Honor smartphone and tablet products, covering those that have been sold and that are still in stock globally.”

 6. Ni som bor i Sverige ser naturligtvis inte vad som pågår här i Kina. Glöm inte att USA är 4% av världen, Kina är 20%, lägg till Asien, Afrika, Ryssland, och Sydamerika. Där ser ni styrkeförhållandena. USA är inte populärt någonstans. I Kina har det börjat folkliga drev, typ #metoo, dumpa USA och deras produkter. Man har börjat visa gamla propagandafilmer som förlöjligar amerikanarna. Det ligger en stämning av festival och skämt över det hela. Att inte installera kinesisk kommer alltmer att allvarligt skada det amerikanska samhället.

 7. Kolla på Trump och hans gäng. En som skjuter sig i foten och sedan skriker ”Segern är vår”. Dummare få man leta efter. Kineserna gör rätt i att porträttera USA för vad den verkligen är – ett junkie-land.

 8. I konflikten mellan två monopolkapitalistiska supermakter så gör man lätt felet att välja den ene. Att globalism och frihandel leder till kapitalflykt och ett race mot bottnen, som vissa nationer kommer förlora, är uppenbart. Det är därför globalistvänstern är så skadlig. De sätter hoppet till monopolkapitalister. Vänsternationalism och handelsbalans är enda vägen ut ur eländet.

 9. Fundamentalt här är de två kulturerna, China vs USA. Tänk USA. Hela deras samhälle, inklusive filmer som Rambo, Alla Clint Eastwood filmerna, Sheriffen, osv alla hyllar ensamvargen som hjälten. Se hur Trump agerar, precis som någon i en vilda västern huvudroll. Nästan allt han gör är uppenbart impulsivt.

  I Kina gäller teamet, kollektivet, samarbetet, gemensamt mål, effektivitet, inte massa konflikter, utredningar och ändlösa debatter som ingenstans leder, man sätter sig ner och gör scenarios, ”What If”, man planerar, utvecklar strategi och taktik på plats. Och vinner.

  USA har sedan Stilla Havskriget på 40 talet försökt att anpassa Kina till sitt eget system, ”demokrati”. Nixon besöket 1972 var allt om att använda Kina som ett verktyg mot Sovjet. Kina skulle utvecklas och bli demokratiskt efter USA standard, hur ofta har vi hört det. Kina skulle bli ett av värdens ”normala” ”under-stater” till USA som ”överstat” och hela den kinesiska statsapparaten och dess lagstiftning skulle anpassas till USAs behov och krav. Kina skulle bli ett ”normalt” land.

  Vad som händer är att USA isolerar sig från världen. Även EU tar alltmer avstånd, USA börjar likna Ming dynastin, vilken isolerade sig och ”kunskap om världen utanför var överflödig”. Det lade grunden till den följde Qing dynastin, som blev slutet på det gamla Kina. Sedan blev det kaotiskt i 50 år, innan man började hitta rätt samhällssystem.

  Elektroniska chips, Kina har varit beroende av USA. Redan nu är man teknologiskt oberoende men har inte fått upp tillverkningskapaciteten, Huaweis telefoner är nu USA-fria, både chips och mjukvara. Det betyder att USA företagen inte får sälja något, det är dom som är förlorarna.

  Tillverkning. För några månader sedan satt vi ett gäng och grubblade på detta med att flytta tillverkning av mobiltelefoner från Kina till USA. Kina är så avancerat i metoder och system idag att det skulle ta USA kanske fem år att komma ikapp, och priset måste ökas med en faktor tre. Det är bara inte genomförbart.

 10. […] USA och propaganda intensifierar handelskriget med Kina … Tillverkning. För några månader sedan satt vi ett gäng och grubblade på detta med att flytta tillverkning av mobiltelefoner från Kina till USA. Kina är så avancerat i metoder och system idag att det skulle ta USA kanske fem år att komma ikapp, och priset måste ökas med en faktor tre. Det är bara inte genomförbart. […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here