Sanktionerna och energipolitiken innebär en katastrof för den europeiska bilindustrin

3
928

MLADA BOLESLAV, TJECKISKA REPUBLIKEN, 28 januari 2018 – Skoda Auto är en av de största biltillverkarna i Centrala Östeuropa. Varumärket är en 100% dotter till tyska Volkswagen Group.

https://steigan.no/2022/10/sanksjons-og-energipolitikken-betyr-katastrofe-for-europeisk-bilindustri/

Sanktionerna och energipolitiken innebär en katastrof för den europeiska bilindustrin

Ursula von der Leyen: ”Låt oss se till att industrins framtid skapas i Europa!” Själva flaggskeppet, Europas biltillverkning, är på väg att gå under med man och allt. Personbilstillverkningen är redan tillbaka på 1960-talsnivåer. 8 månader in i 2022 är det 12 procent under katastrofsiffrorna för förra året. Bloomberg uppskattar att produktionen kan falla med ytterligare 40 procent.”

En rapport från S&P Global är dyster läsning för europeiska industriledare, och inte minst för europeiska industriarbetare:

Vintern är på väg: Bilindustrin står inför betydande riskexponering från den hotande europeiska energikrisen

Från och med det fjärde kvartalet 2022 till 2023 beräknades den kvartalsvisa produktionen från Europa-baserade bilfabriker vara i intervallet 4-4,5 miljoner enheter per kvartal – vilket förutsäger en måttlig tillväxt. Men med potentiella begränsningar i användning kan OEM-produktionen minskas till så lågt som 2,75-3 miljoner enheter per kvartal.

Energipriserna utsätter produktionen för ett förkrossande slag

Återigen S&P: Före energikrisen var gas- och elkostnader en relativt oviktig del av ett fordons material-prislista, vanligtvis mindre än 50 euro per fordon. Nu med kostnadsökningar som sträcker sig från 687 till 773 per fordon, förstärker energikostnaderna en redan farlig position för sektorn – med tanke på den påverkan råvaruprishöjningar redan har haft på de begynnande värdekedjorna för elfordon. Båda bidrar till att underminera marginalerna på en marknad där kostnadsökningar kommer att vara svåra att föra vidare till kunder som redan står inför en stark inflation på mat och energi.

Energi som faktor i bilproduktionen har alltså haft en prisökning på 1400%! Ingen bransch kan leva med det.

Sedan första kvartalet 2020 har energipriserna i Europa stigit kraftigt. Enligt S&P Global Mobility-data för fyra nyckelmarknader – Italien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien – har gaspriserna ökat med i genomsnitt 2 183 %, en faktor på nästan 23. Grossistpriserna för el ökade med i genomsnitt 1 230 % eller en faktor av mer än 13.

För energiintensiva sektorer som biltillverkning har S&P Global Mobility utvecklat en metodik som utnyttjar egenutvecklade datorresurser för att uppskatta effekten på fordonstillverkningens resultat på grund av eskalerande energikostnader.

Energi- och sanktionspolitiken leder till avindustrialisering av Europa

Hela industrisektorer står inför nedstängning på grund av en vansinnig kombination av det ”gröna skiftet” och en suicidal sanktionspolitik, som i första hand drabbar Europa självt, och då igen främst industriarbetare och andra vanliga, arbetande människor.

Faktum är att med dagens energipriser är det knappast möjligt att driva lönsam industriproduktion i Europa. Resultatet är fattigdom, hunger och socialt kaos. Och man behöver inte mycket fantasi för att förstå vad detta kommer att innebära för den europeiska fackföreningsrörelsen och den organiserade arbetarklassen.

Denna politik stöds av de flesta av de partier som kallar sig vänster- och socialistiska.

Föregående artikelSka Ryssland åter bekämpa sig själv genom att spränga damm? Räcker det inte med att förstöra sin Nord Stream och spränga sin bro?
Nästa artikel”Jag är inte längre rädd” – Dikt till Julian Assange
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

  1. rotschildarnas och rockefellarnas monopolisering av väst fortsätter, samt framförallt mordet på medelklassen som utgör ett hot mot dessa parasiter. Helt i enlighet med marxistleninistiska trotskismen (klaus svabb sitter vid en byst av lenin) där Europa ska göras till en potatiskontinent (inget fel på potatis, men potatis i den mängden kan såklart ingen konsumera). Det kallar jag inte socialpolitik

  2. Värt att minnas historien här. Europa byggde hela sin välfärd och industri på två fundament. Den en var koloniseringen med vapenmakt, vilket gav européerna billiga råmaterial när dom plundrade sina kolonier. Det andra var billig energi, främst från Ryssland men även inhemskt kol. Båda dessa fundament är idag borta, mer eller mindre, och det blir värre av en totalt inkompetent ledning som slösar med pengarna och blockerar tillgången på energi. Sedan blir frågan hur långt det kommer att gå innan allt faller ihop, eller att Europa tvingas vända sig mot Ryssland, Iran och Kina, med flera, och vänder USA ryggen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here