Sanningen om Bucha finns! Men vem vill ha den?

27
2377
Bucha
Bucha press. Bild The Guardian

Sanningen om Bucha finns, men är kanske för obekväm för att upptäckas.
Det borde vara lätt att ta reda på vad som verkligen hände med de massakrerade civila i Bucha.

Artikel är skriven av Scott Ritter som är en före detta underrättelseofficer vid amerikanska marinkåren och författare till ”SCORPION KING: America’s Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump”. Han tjänstgjorde i Sovjetunionen som inspektör som genomförde INF-fördraget, i general Schwarzkopfs stab under Gulfkriget och 1991-1998 som FN:s vapeninspektör.

”I krig är sanningen det första offret.” Detta citat har tillskrivits Aischylos, en grekisk tragediförfattare från 600 f.Kr. som är känd för sin ”rikliga användning av bildspråk, mytiska anspelningar, storslaget språk, ordlekar och gåtor”. Det är därför lämpligt att den man som först gav ordet till begreppet modern krigspropaganda skulle få se sitt citat bli verklighet i dagens Ukraina. Regeringen i Kiev och deras västerländska rådgivare inom informationskrigföring kan ha använt sig av alla Aischylos’ dramatiska knep för att skapa en modern tragedi i den ukrainska staden Bucha som exemplifierar begreppet lögn som inte bara en biprodukt, utan också ett krigsvapen.

Huvudkällan till rapporterna om tragedin i Bucha är ett videoband som tagits av den ukrainska nationella polisen och som visar hur en av deras konvojer kör genom en gata i staden. Ett dussintal lik ligger på vägbanan, många av dem verkar ha varit bundna. Videon har blivit viral och skapat en pandemi av ångest och ilska som har svept över stora delar av världen och påverkat både statschefer och katolska kyrkans överhuvud, vilket har resulterat i en flodvåg av fördömanden och upprördhet riktad mot Ryssland och dess president Vladimir Putin. Orsakssambandet mellan videon och den globala reaktionen är tydligt – den förstnämnda kunde inte existera utan den sistnämnda.

En av objektivitetens första lärdomar är att sakta ner saker och ting för att se till att fakta inte skyms av känslor. Buchas videoband är störande. Det verkar som om videon har släppts i sin nuvarande form med den uttryckliga avsikten att skapa en visceral chock hos tittaren. Om detta verkligen var fallet har de som släppte videon – Ukrainas nationella polis – lyckats bortom sin vildaste fantasi. Eller deras rådgivares, i förekommande fall.

Kopplingen mellan de döda och den ryska militären upprättades omedelbart, utan att det fanns några faktabaserade uppgifter som stödde den, och gav därefter eko i alla former av medier – såväl mainstream som sociala. Alla som vågade ifrågasätta den etablerade ”Ryssland gjorde det”-berättelsen skrek man ner och förringade den som en ”rysshyllare” eller värre.

Att dessa slutsatser är en biprodukt av masshysteri är inte viktigt – varför försöka vara objektiv när berättelsen passar in i alla stereotyper som noggrant hade satts ihop i förväg av samma personer som i dag framför Bucha-berättelsen. Social ”förkonditionering” av en publik som inte är van vid kritiskt tänkande är ett viktigt steg för att få denna publik att acceptera allt som läggs fram för den som ett påhitt, oavsett hur oerhört mycket fakta i berättelsen som anstränger trovärdigheten.

Och låt oss vara tydliga – den ukrainska berättelsen om händelserna i Bucha verkar vara mycket trovärdig.

Berättelsens kronologi är den första röda flaggan för att den berättelse som Ukraina sprider och som återges i väst inte är vad den verkar vara. Det är ett etablerat faktum att ryska trupper evakuerade Bucha den 30 mars. Ukrainas nationella polis började gå in i Bucha den 31 mars, och samma dag meddelade Buchas borgmästare att staden helt och hållet var under ukrainska myndigheters kontroll. Inte vid något tillfälle antydde borgmästaren eller någon annan ukrainsk tjänsteman att Ryssland skulle ha genomfört massmord. Videobandet i fråga släpptes av ukrainska myndigheter den 2 april; det är inte säkert att videon hade tagits tidigare eller den dagen.

Vad som är säkert är att de bilder som visas på videon skiljer sig markant från den berättelse som borgmästaren inledningsvis gav uttryck för.

Ryssland har för sin del kraftigt förnekat anklagelserna och har begärt ett krismöte i FN:s säkerhetsråd för att diskutera vad det ryska utrikesministeriet har kallat ”kriminella provokationer från ukrainska soldater och radikaler” i Bucha. Ordförandeskapet i säkerhetsrådet innehas av Storbritannien, och den brittiska representationen vid FN har förnekat den ryska begäran och förklarat att en diskussion om Ukraina som för närvarande är planerad till tisdagen den 4 april skulle fungera som ett forum för alla diskussioner om Bucha.

Man skulle kunna tro att säkerhetsrådet, som tidigare har visat sig berett att sammanträda med kort varsel för att diskutera händelserna i Ukraina, skulle försöka tillmötesgå Rysslands begäran i en så viktig fråga. Britternas mål verkar dock inte vara att snabbt söka sanning och rättvisa, utan snarare att vinna tid för att låta de politiska konsekvenserna av den påstådda massakern i Bucha utvecklas vidare.

Ett exempel på denna taktik är reaktionen från USA:s president Joe Biden. ”Ni såg vad som hände i Bucha”, förklarade han i kommentarer till journalister och tillade att Rysslands president Vladimir Putin ”är en krigsförbrytare”. Biden utnyttjade Bucha-krisen för att förespråka leverans av mer vapen till Ukraina. ”Vi måste fortsätta att förse Ukraina med de vapen de behöver för att fortsätta kampen”, sade han. ”Och vi måste samla in alla detaljer så att detta kan bli en faktisk – ha en krigsförbrytelserättegång.”

Allt detta från presidenten i ett land som har vägrat erkänna Internationella brottmålsdomstolen. Av skäl som borde vara uppenbara för alla som är villiga att tillämpa lite kritiskt tänkande.

KLyckligtvis för president Biden och den ukrainska regeringen meddelade domstolens brittiske chefsåklagare Karim Khan i början av mars 2022 att han hade inlett en utredning om påstådda krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts i Ukraina. Med tanke på den höga profilen för anklagelserna i Bucha skulle man kunna tänka sig att Khan har skickat ut ett rättsmedicinskt team för att ta kontroll över brottsplatsen och övervaka obduktioner av offren för att fastställa dödstidpunkt, dödsmekanism och om offren hade dött där de påstods ha hittats, eller om deras kroppar hade flyttats dit från en annan plats.

Khan skulle också få befogenhet att genomföra intervjuer med Ukrainas nationella polis, som har en historia av nära förbindelser med medlemmar av den ukrainska extremhögern, inklusive den ökända Azovbataljonen. Av särskilt intresse skulle vara en utredning av de order som polisen fått när det gäller behandlingen av de ukrainska civila som ansågs ha samarbetat med den ryska militären under ockupationen av Bucha.

Resultaten av en sådan utredning skulle med största sannolikhet stå i strid med den berättelse som den ukrainska regeringen följer och som i väst återges av mediala medier och politiker. Detta är den främsta anledningen till att Khan för närvarande inte befinner sig på plats i Bucha. Man kan anta att om och när Khan så småningom får tillgång till bevismaterial om morden i Bucha kommer det att ha manipulerats av Ukrainas nationella polis i sådan utsträckning att det kommer att vara praktiskt taget omöjligt att motbevisa påståendena.

Sanningen om vad som hände i Bucha finns där ute och väntar på att bli upptäckt. Tyvärr verkar den sanningen vara obekväm för dem som är i stånd att driva den aggressivt genom en kriminalteknisk undersökning på plats. Om det så småningom visar sig att den ukrainska nationella polisen mördade ukrainska civila för brottet att de påstods ha samarbetat med ryssarna under deras korta ockupation av Bucha, och om den internationella rättens krafter används mot de verkliga förövarna av detta brott, måste varje verklig strävan efter rättvisa inbegripa både USA:s och Förenade kungarikets regeringar som medvetna medbrottslingar i alla brott som åtalas.

Föregående artikelNato:s omöjliga uppdrag?
Nästa artikelHistorieförfalskning – Om Nato
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

27 KOMMENTARER

 1. Det finns andra reportage och andra journalister som ger en annorlunda bild av verkligheten.
  Ett sådant här inslag skulle aldrig få visas i opartiska SVT eller TV4.
  Allmänheten får inte bringas i tvivel. Det skulle bara ge upphov till obekväma frågor och störa bilden av vad som är sant och vad som är ren propaganda.
  https://www.youtube.com/watch?v=rLZ2ZzoD-W0

 2. Mycket kompretterande nyheter har börjat cirkulera på Twitter: ”The Russian army captured the
  U.S Major General Roger L. Cloutier Jr. Maj. Gen. Roger L. Cloutier, the U.S. Africa Command HQ Chief of Staff in the besieged Ukrainian Azov camp in Mariupol”(https://twitter.com/Miguel18011505/status/1510583834173382660)

  Det förklarar helikopter skytteltrafiken för att rädda ”highly valued assets” förra veckan

 3. —I krig är sanningen det första offret, och propaganda det främsta vapnet.

  Det börjar bli alltmer uppenbart vad som pågår i Ukraina. Det är ett folkutrotningsprojekt. Rysk påbrå skall förintas. Etnisk rensning av ryssar.

  Tidigare kända sådana projekt, och den mest kända, är folkutrotningen av judar i Nazityskland.
  Ett annat är folkutrotningen av Nordamerikas urbefolkning.
  Ett annat är Idi Amins projekt att driva ut Indierna från Uganda 1972.

  Ukraina skulle av-russifieras. Ryska språket har förbjudits. Det passar naturligtvis USA perfekt, för liksom Hitler behöver USA Ukraina som en bas för att invadera och erövra Ryssland för att plundra Ryssland på deras naturrikedomar. USAs livsstil har alltid varit byggt på plundring. Ryssland kan sedan tjäna som en bas för att invadera och erövra Kina med avsikt att plundra Kina på naturrikedomar, ett projekt USA har drivit sedan Korea kriget, och senare Vietnamkriget. Just nu arbetar USA på att förbereda att plundra Kinas Sydkinesiska Havet på naturrikedomar.

  Hade Ukraina tillåtits vara ryssvänligt skulle det inte ha gått att använde området som en bas för att attackera Ryssland. En ryssvänlig befolkning skulle motsätta sig det.

  Två intressanta artiklar.
  https://freewestmedia.com/2022/04/05/dutch-journalist-reports-on-unprecedented-nato-arsenal-in-ukraine/
  Journalister finner att Ukraina formligen har fyllts med NATO vapen. Journalister hotas till livet om dom rapporterar från kriget.
  https://freewestmedia.com/2022/04/05/what-happened-in-buch-was-a-false-flag-attack/
  Bucha var ett Falsk Flagg propaganda projekt. ”Bilderna från Bucha är från ”efter-städningen” av Azov [nazistiska krigare inbäddade i den reguljära ukrainska armén]. Det är tydligt var krigsförbrytarna finns: i Ukraina.”

  Jag har själv tittat på bilderna, ”dissekerat” dom, och bilderna bär tydliga spår av manipulation. Dessutom har kropparna tydligt utplacerats där dom senare fotograferats i propaganda syfte. Dom har avrättats på någon annan plats.

  Den här bilden
  https://mychinaway.blog.se/files/2021/02/Taiwan-execution-P-1.jpg
  visar en amerikansk avrättning med nackskott på Taiwan. Notera skillnaderna.

  Vi vet med säkerhet idag att bombningarna av barnsjukhuset, teatern och beskjutning av civila bostäder är tydliga propaganda aktioner. Information i propagandan stämmer helt enkelt inte med fakta och verklighet.

  https://thegrayzone.com/2022/04/03/testimony-mariupol-hospital-ukrainian-deceptions-media-malpractice/
  https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-intervention/

  Vad som pågår överglänser nazipropagandan på ett fasansfullt sätt.

 4. Det här är så ofattbart patetiskt att det knappt är värt att kommentera, men en mkt viktig artikel. Under 1a vkr hade Tyskland malt ner allt motstånd fram till 1916. Ändå erbjöd de england fred (kejsar Wilhelm klassades som den tidens främst fredsmäklare, ville inte ha ngt krig och var drottning Victorias favoritsläkting, hon dog i hans armar på Isle of White) och återgång till allt som det var före utbrottet 1914. washington var på Tysklands sida och sk gruppens mediadominans skrev bara väl om Tyskland därför de vägrade stötta england, frankrike o de övr. Dvs fram till gruppen fick vädring på Palestina. gruppen gick till balfour o erbjöd engelska sk regeringen amerikanska soldater att dö, i utbyte mot Palestina. Ja, gruppen erbjöd amerikanska soldater, så mkt makt hade de i washigton och fortfarande har. Efter detta vände allt o gruppens media började propagera mot Tyskland, en kampanj kallades för babies on bayonettes,, alltså Tyskland anklagades för falska krigsbrott. Nu sker det igen o det skedde mot Syriens folkvalda regering mll 2014- 2017, och mot Libyens regering 2011, mot Irak 2003. Anklagelserna kommer alltid fr samma håll, det hållet som bombat världen sönder o samman sedan 1945, och naturligtvis tidigare också. Och allt döljs alltid under samma medialock som villigt lyfts när det är dags att anklaga andra. Hyckleriet definierat

 5. När nu alla slänger argument om Bucha mot varandra, tycker jag följande artikel i RT är mycket klargörande.

  Evgeny Norin: Bucha needs to be properly investigated, not used for propaganda

  Författaren visar på det komplexa i situationen i en stridszon och att en oberoende utredning behövs innan slutsatser kan dras. Västorienterade skribenter och politiker, som använder iakttagelserna i Bucha som ett motiv att trappa upp konflikten med Ryssland, bekänner färg ännu en gång. En oberoende utredning verkar inte heller bli av.

 6. Copy text från Telegram: [Forwarded from Xoaquin FIores – New Resistance]
  💢NATO officers from France, Germany, the UK and “neutral” Sweden are stuck in Mariupol, according to reports in Russian press, and are apparently attempting to negotiate an evacuation corridor with Russia forces.

  What they were doing in Mariupol, so close to the front lines, is not clear.

  @NewResistance

   • Rykten är rykten så länge de inte kunnat verifieras. Även om dessa kommer från flera håll. Alex Christoforou beskrev de vågade fritagningsförsöken per helikopter för några dagar sedan. Två helikoptrar kraschade efter beskjutning och två flög iväg med VIP:s ombord. Att det handlar om för Väst viktiga personer är tämligen tydligt. Det surrar rykten om att Macron ringt Putin och att självaste franske chefsideologen för kupper, BHL, Bernard Henri Lévy skulle ha befunnit sig på platsen.

    • Ständigt samma namn som förekommer i alla rykten. Är det inte Bernard Henri Lévy så är det George Soros, Bill Gates eller ”sionister”. Blir ni inte trötta på er själva?

     • På denna bloggens kommentarer hittar du både folk som är hjärntvättade med ”Blenda vitare än vitt” och folk som har verkliga konspirationsfantasier. Hade det inte varit så groteskt kunde det varit en dålig skämtsida. I mycket lika sanningsenlig som Joakim la Motte eller infowar. Det som också är tråkigt är att beundran för Putin sammanfaller med diverse av Donald Trumps och hans vänners idéer.

     • Det är med stor tvekan jag publicerar en kommentar där andra kommentatorer utpekas som hjärntvättade och som havandes konspirationsfantasier. Försök med saklig diskussion!

     • Till Anders R: Faktiskt en kommentar mitt i prick! Nästan så att jag skrattade högt. Tror att vi behöver lite mer humor i den nuvarande situationen.

 7. Sanningen är enkel i detta fall. Rysk trupp, huvudsakligen yrkessoldater, har beordrats över gränsen till Ukraina av Putin, skjutit sönder mycket infrastruktur och dödat många människor. Putin är angriparen.

  • Jag vill mena att det här handlar lika mycket om ett inbördeskrig.
   Mellan olika etniska grupperingar som inbördeskrig oftast handlar om.
   Inbördeskrig är oftast grymmast vilket vi även kan se här och nu.
   Tvärt om mot dig tror jag ukrofascisterna har dödat flest människor.
   Anledningen är att de ser förrädare överallt omkring sig.
   Som du kanske vet drabbades Stalinkommunisterna av samma brutala hysteri.
   Det räckte med att vara misstänkt för att bli bestialiskt avrättad.
   Det är den nakna sanningen om de totalitära samhällenas mest frånstötande sida.
   På den andra sidan finner du den liberala demokratin man jag hoppas du förstår Ukraina aldrig kommer bli någon sådan trots att Västvärlden så gärna vill.
   Mot sig har Västvärlden fascisterna som de så gärna vill tro är något helt annat.

   Historien går igen så att säga.
   Det var likadant under Andra Världskriget då Västländer inte alla gånger såg Nazityskland för var det egentligen var.
   Ryssland fick dock erfara vilket gör att Ryssland fortfarande tänker avvärja alla hot och förmodligen till alla pris nu liksom då.
   Rysslands Specialoperation handlar främst om att demilitarisera och avnazifiera Ukraina.
   Samt att garantera den ryska befolkningen i Ukrainas östra delar full säkerhet mot ukrofascisternas försök till etnisk rensning.

   Tycker du det är rimligt att den ”liberala Västvärlden” försvarar en fascist- och naziststat?

   Sedan måste du tänka att östra Ukraina inte alls tillhör Västvärlden.
   Östra Ukraina är östslaviskt område precis som Ryssland.

   Belarus är intressant.
   Som jag förstått bekänner sig befolkningen där som östslaver och känner sin tillhörighet till Ryssland.
   Omedelbart söder om Belarus ligger västra Ukraina som i sin tur vill bekänna sig till Västeuropa.
   Det tillsammans med Ukrainas östra delar som bekänner sig till Ryssland gör att landet inte kan fungera som självständig nation i sin nuvarande sammansättning som i sig är en ren konstruktion av Kreml under Sovjettiden.
   Det håller inte i längden och något måste göras vilket vi får se nu på ett tyvärr mycket brutalt sätt.

   Jag vill hellre tro på en någorlunda fungerande lösning av konflikten än ett Tredje Världskrig som närmast kommer göra att hela Europa inklusive Norden står i eld och lågor.
   De på andra delar av jordgloben kommer förmodligen klara sig helskinnade undan.

   Det är nynazism och fascism som är angriparen.

  • @Joakim Karlsson 6 april, 2022 At 13:27

   Ukrainska naziarmen bombar sönder Donbass sedan 2014. Vem är angriparen??

 8. Sanningen är inte så enkel och dess anledning tystas ner då Ryssland här agerar i enlighet med artikel 51 (https://www.thepostil.com/the-military-situation-in-the-ukraine/?utm_source=sendfox&utm_medium=email&utm_campaign=the-postil-april-newsletter)

  Vill dela videomaterial på när Ukrainsk trupp går in i Buchsa, bara en död kropp syns i filmen och den förefaller vara en död soldat, med en hjälm liggande bredvid.
  https://www.youtube.com/watch?v=Z7yIyNBMpQY
  De som kan språket får gärna upplyssa mig om vad som sägs av lokalbefolkningen, kan bara konstatera att de inte verkar så skärrade som man kunde förvänta sig om de påstådda grymheterna av ockuperande makt var sanna.
  Vidare vill jag vissa ett klipp som visar vad jag förstår en soldat som frågar om eldgivning mot personer som inte bär blå armbindel är tillåtet. Han som säger Ja heter tydligen (Sergey ”Botsman” Korotkih)
  Händelsen ska tydligen ha ägt rum i Buchsa
  https://twitter.com/antiwar_soldier/status/1511163378110287874

 9. Har läst alla kommentarer och blir skrämd av förnekelsen och absurda förklaringar!
  videomaterial som visar kroppar utan armbindel finns vid Ukrainsk militärs inträde, massgravar finns före ukrainsk närvaro, vittnesmål finns om Rysk militärs beteende, bombningar, beskjutningar finns material nog, kom igen! För att skydda din ideologi ? Eller rasar den samman? hur långt är du beredd att gå i förnekelse?

 10. Om det är så att ryssland är angriparen, varför började kievjuntan ett anfall mot donbas den 17 februari. Ryssland gick in för att försvara dom ryska landsmännen den 24 februari. Så vem är anfallaren. Det finns mycket krigshets bland folk som aldrig varit i krig. Tror folk verkligen att ryssland kommer att tillåta en massaker av sina landsmän i östra ukraina.

 11. Undrar om Constantin Strom inte blir ”skrämd” och trött på alla propagandalögner och våra USA inspirerade statskontrollerade medier ger honom? Kom igen! Hur långt är han beredd att gå sin förtjusning av vad idiotmedia levererar? Men han kanske tycker att de levererar kalla fakta, objektivt och värdeneutralt från bägge sidor?
  Armbindlar hit eller dit (bullshit !) Kan väl bytas ut.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here