Nato:s omöjliga uppdrag?

29
2691

 

NATO-styrkor i Europa - Foto från NATO-video: NATO.int
NATO-styrkor i Europa – Foto från NATO-video: NATO.int

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. Kriget i Ukraina har stärkt Nato för tillfället… Eller?

Ingress april 2021: Denna artikel av den geopolitiske analytikern Finnian Cunningham 18/2 NATO:s mission impossible har översattas av – Rolf Nilsson!

Jag tror att Finnian Cunninghams avslutande betraktelse om synen på Nato är alltför optimistisk.

Jag inleder med en beskrivning av Nato ur ett avsnitt ur skriften ”USA som världspolis”.

”7.10 NATO:s roll idag.”

NATO* byggde på undertecknandet av den s.k. Atlantpakten 1949 av USA, Kanada och 10 europeiska stater, med Sovjetunionen som den föregivna motståndaren. NATO:s högkvarter ligger i Bryssel och har en amerikansk general som överbefälhavare och en europeisk politiker som generalsekreterare. Konflikterna inom organisationen har varit måttliga.
NATO har 28 medlemsländer, däribland de flesta öststatsländer. Därutöver deltar flera länder, som Sverige, i NATO-övningar och har ett s.k. Partnerskapsavtal. Efter Warszawa-paktens upplösning 1991 har NATO:s uppgifter succesivt utvidgats. Så NATO kan nu ingripa utan att en medlemsstat utsatts för direkt angrepp. Det utnyttjades 1999 då NATO gick i krig mot Jugoslavien utan FN-beslut. Dagen efter 11 september 2001 åberopades för första gången NATO:s kollektiva försvarsåtaganden.

Vid toppmötet 2010 i Lissabon antogs åter en utvidgad strategi ”NATO 2020”. (www.nato.org). NATO skall framöver operera globalt – vara självpåtagen världspolis – och ingripa mot ”instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika“ och kunna slå tillbaka anfall mot ”vitala kommunikationsvägar som internationell handel, energisäkerhet och välstånd är beroende av“. Även miljöfrågor och datafrågor ingår.
NATO driver på upprustning hos medlemsstaterna, för att nå det s k 2 procentsmålet. NATO-ledda krig, där Sverige aktivt deltagit, i Kosovo, i Afghanistan och i Libyen, kallas ”fredsfrämjande”. NATO hävdar att man stödjer icke-spridningsavtalet om kärnvapen, men avvisar förslag att avskaffa kärnvapen.

Totalt sett satsade världens länder 17 000 miljarder kronor på militären under 2018. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med året före, enligt Stockholms fredsforskningsinstitut, Sipri. Ökningen förklaras till stor del av de stora satsningar som USA och Kina gör. De två stormakterna står på egen hand för hälften av de globala satsningarna på militären.
Ökningen av de amerikanska utgifterna drevs på av införandet av 2017 års vapeninköpsprogram införda av Trump-administrationen. USA står för en dryg tredjedel av de pengar som världens länder lägger på militären.

Enligt SIPRI:s data för 2018 gäller följande för militära utgifter för NATO och de två andra stormakterna (i miljarder dollar):

Organisation eller land NATO Ryssland Kina
Utgifter 2018              963     61        250
Kvoten mellan NATO/land 3,1* 15,8 3,9
* Avser kvoten USA/resten av NATO

USA:s totala militära utgifter kan vara mycket högre än vad som framgår av SIPRIS data och i tabellen ovan. (http://jinge.se/allmant/usas-enorma-militara-upprustning-mot-ryssland.htm).
Därmed ökas skillnaden till Ryssland och Kina ytterligare.
Ett fåtal länder står för de riktigt stora satsningarna. De fem toppländerna USA, Kina, Saudiarabien, Indien och Frankrike stod ör 60 procent av världens militärutgifter.

NATO och EU är idag sammanvävda, framför allt genom att 22 av EU:s 28 stater är med i NATO som vid flera tillfällen har sidsteppat FN. Med stöd av det så kallade Berlin plus-avtalet har EU möjlighet att, vid en internationell konflikt, använda sig av NATO:s resurser. Detta under förutsättningar att NATO självt inte agerar. (https://www.europaportalen.se/tema/nato).

Med PESCO, det Permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen tappar Sverige helt sin militära alliansfrihet, bidrar till EU:s militarisering och ökad integration med NATO. Det handlar bl.a. om investeringar i försvarsmateriel, om att ge stöd till gemensamma EU-insatser och bidra till EU:s stridsgrupper, snabbare militär rörlighet mellan länderna samt genomförande av stridsgruppsövningar. Riksdagen ha ställt sig bakom anslutningen till PESCO.” (Slut på avsnitt från ”USA som världspolis”).


Nato:s omöjliga uppdrag?

Natos försvarsministrar försökte enligt uppgift denna vecka arbeta fram ett nytt, uppdaterat uppdrag för militäralliansen. Mindre välvilligt försöker organisationen desperat att hitta ett syfte för sin fortsatta existens.

Det 30-nationer stora militära blocket har en sammanlagd årlig utgift på över 1 biljon dollar, där enbart USA står för nästan tre fjärdedelar av den budgeten, och ensam avsätter cirka 740 miljarder dollar till sin militär.

General Lloyd Austtin. Bild från artikel av Caitline Johnstone..

Videokonferensen, som hölls denna vecka, är första gången som den nya Biden-administrationen officiellt har samarbetat med Natos allierade. Lloyd Austin, USA:s försvarsminister, talade till forumet för att lägga fram president Bidens förmodade prioritet att återuppliva förbindelserna med sina allierade, något som utsatts för påfrestningar under den tidigare Trump-regeringen.

Men budskapet låter ungefär som samma gamla Washington-mantra: Nato-medlemmar måste spendera mer, mer, mer för att motverka de påstådda hoten från Ryssland och Kina. Det är som att lyssna på en trasig skiva eller digital loop.

Den enda skillnaden ligger i stil, inte i substans. Medan Trump var aggressiv och vass när han bad Nato-medlemmar att slanta upp, är Biden-administrationen mer artig i sin retorik, när man kuttrar om vikten av det ”transatlantiska partnerskapet” och lovar att vara mer kollegial i sitt strategiska beslutsfattande.

I huvudsak är det dock samma gamla knep där Amerika driver på europeiska nationer att spendera mer pengar för att stärka det militärindustriella komplexet, vilket är livlinan för den illa fungerande kapitalismen. Amerikanerna behöver européerna för att fortsätta köpa deras stridsflygplan och missilsystem, för att hålla den amerikanska kapitalismen flytande.

I detta globala klimat av ekonomiska svårigheter och enorma, växande sociala utmaningar är det är dock ganska tufft att sälja in detta budskap. Hur motiverar man att spendera 1 biljon dollar varje år på en icke-produktiv krigsmaskin?

Naturligtvis måste påhejarna för Nato – huvudsakligen amerikanerna – uppfinna fiender som Kina och Ryssland för att rättfärdiga existensen av en sådan extravagant militariserad ekonomi, vilket annars, med rätta, skulle ses som en vansinnigt skadlig dränering av nationernas resurser.

Ändå lider denna spök-charad av alltmer allvarliga begreppsmässiga brister. Först och främst är det inte sant: varken Ryssland eller Kina är fiender som vill förstöra västerländska nationer. För det andra klarar inte charaden att möta logiken. De totala militära utgifterna för Nato är ungefär fyra gånger Rysslands och Kinas sammanlagda budgetar. Ändå förväntas vi tro att dessa två länder hotar ett block av 30 nationer, trots att de förra spenderar en bråkdel på militären.

Ett annat konceptuellt problem för dem som vill sälja in Nato, är att organisationen föddes för nästan åtta decennier sedan, i början av det kalla kriget. Dagens värld är väldigt annorlunda, vilket återspeglar en ökande multipolär integration av ekonomier, politik och kommunikation.

Bara den här veckan visar nya handelssiffror att Kina har gått om USA som den Europeiska unionens främsta handelspartnern.

Kina, Ryssland och utvecklingen av det europeiska ekonomiska samarbetet är framtiden för global utveckling.

Och européerna är medvetna om detta – trots att man fortfarande då och då vill visa hänsyn till Washington. I slutet av förra året ingick Europeiska unionen ett banbrytande investeringsavtal med Kina, och det slöts trots Washingtons invändningar.

Faktum är att tiden är ute för att Amerika skall kunna mobba och utpressa sina Nato-allierade genom att komma med läskiga historier om utländska fiender. Världen har inte längre råd med ett sådant enormt slöseri med resurser bland så många andra viktigare sociala behov. Det blir politiskt omöjligt att fortsätta sälja in Natos bedrägeri.

Den ”onda värld” som målas upp av amerikanska konspiratörer / politiker motsvarar inte den verklighet som de flesta andra upplever. Ja, det finns seglivade  föreställningar från det kalla krigets dagar, vilka smyger sig kvar i Europa, såsom Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och de russofoba politikerna i Polen och de baltiska staterna. Men de utgör en udda minoritet på marginalen.

Sunt förnuft och ökad medvetenhet bland de flesta medborgare säger att Nato är en relik från det förflutna, och som inte fyller någon funktion i dagens värld, med alla sina pressande sociala behov. Tyskland och Frankrike, de mest kraftfulla drivkrafterna i Europas ekonomi, är mindre förtjusta i Washington, även under en till synes mer vänligt sinnad demokratisk president.

Biden-administrationen kan verka något mer förtroendeingivande och hjärtlig jämfört med sin föregångare, Trump. Men att kräva att andra skall spendera mer på värdelös militarism och att motarbeta viktiga handelspartners som Kina och Ryssland är ’mission impossible’ för det USA-ledda Nato. Motsägelsen i Natos bristande överensstämmelse med den verkliga världen är så uppenbar, att den är en organisation som inte längre är varken trovärdig eller livskraftig.

Föregående artikelInte planerar väl Ukraina några ”false-flag”-operationer?
Nästa artikelSanningen om Bucha finns! Men vem vill ha den?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

29 KOMMENTARER

 1. https://stephenlendman.org/2021/03/us-weapons-to-kiev-for-shelling-donbass/
  I början av mars godkände Biden-regimens krigsavdelning 125 miljoner dollar i militärt hjälp till Kiev, sannolikt för att fortsätta oändligt krig i Donbass,
  och mer Amerikanska vapen till Kiev för beskjutning av Donbass. Fientliga aktioner från Kiev ordnas av USA.
  Bidenregimen och kongressen har godkänt ett stadigt flöde av vapen till fascistiska Kiev för USA:s orkestrerade krig mot Donbass i Ukrainas sydost.
  Vad som händer har inget att göra med att modernisera och stärka Kievs försvarsförmåga.
  Det har allt att göra med aggression i Kiev mot Donbass-invånare som vägrar att acceptera fascistisk styre.
  Intermittent konflikt är på sitt sjunde år utan någon lösning i väntan, eftersom tvåpartis-amerikanska hardliners vill ha oändligt krig nära Rysslands gräns, inte fred.
  Förra månaden rapporterade Rysslands representant för OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag Vladimir Zhegkov över 2500 överträdelser av vapenvila från Kiev-styrkor i Donbass sedan förra året.
  Den senaste vapenvilan enades om i juli förra året – efter en tidigare ett år tidigare.
  Otaliga försök från Ryssland att förhandla om en permanent eldupphör misslyckades på grund av att amerikanska hardliners avvisar konfliktlösning – att vilja ha Pentagon / CIA-orkestrerat krig fortsatte oändligt.

  Under de senaste sju åren sedan Obama / Biden-kupen har ”Ukraina använt all möjlig förevändning för att undvika sina åtaganden om direkt dialog med Donetsk och Lugansk om territoriets framtida regim som ett centralt ämne för fredspolitisk uppgörelse”.
  ”Kiev fortsätter att vägra (komma överens om) den samordnade öppningen av två kontrollpunkter i Folkrepubliken Lugansk (LPR) under samordnade parametrar för deras operation.”
  På order av sin amerikanska mästare sanktionerade ukrainska presidenten Zelensky 82 ryska företag, beställde frysningar av tillgångar, avslutade handel och införde andra hårda åtgärder.
  USA-installerade tjänstemän i Kiev har sanktionerat Ryssland sedan våren 2014.
  På torsdag utsåg Zelensky Ryssland till en ”militär motståndare” för Ukraina genom dekret och anklagade Moskva för att vara en ”aggressiv utrikes- och militärpolitik” som kan leda till konflikter i Europas hjärtland. Han kallade felaktigt Ryska republiken Krim för ukrainskt territorium.
  Hans dekret betonade att Nato-medlemskap är ett av hans regimens viktigaste utrikespolitiska mål och uppgraderar dess partnerskapsstatus.

 2. USA och NATO förbereder krig.. Detta har blivit mer än uppenbart de senaste åren. Deras ”fiender” är Ryssland och Kina. USA:s väpnade styrkor förbereder sig för att genomföra virtuella militära övningar, under vilka de kommer att utarbeta reaktionen på ”aggressiva handlingar” och oväntade svar från Ryssland och Kina.

  I detta avseende konstaterar experter på sociala medier att den amerikanska militären praktiskt taget kommer att förlora mot Ryssland och Kina. En av Pentagons tjänstemän berättade för media att alla tidigare liknande spel ledde till samma resultat: USA kommer att förlora. I princip en helt logisk slutsats.
  General James McConville, stabschef för den amerikanska armén, förklarade att Pentagon utvecklar spionage, elektronisk krigföring och ”specialoperationer” i cyberspace och till och med rymden. Enligt honom kommer amerikanerna snart att ha både hypersoniska och medelstora ballistiska missiler för att kunna leverera högprecisionsangrepp på långa avstånd. Särskilt i detta är övergången till hypersound, som USA bara har i form av prototyper, överraskande.
  Om vi ​​pratar om Polen och Rumänien, där de amerikanska HIMARS-missilsystemen redan finns, visar sig bilden vara obehaglig. Det finns 18 bärraketer av dessa MLRS, men deras antal kan smärtfritt ökas till 54. Som ett resultat blir det möjligt att slå till på ett avstånd av 300 eller till och med 400-450 kilometer. Basen ligger också fyra hundra kilometer från Krim, och närvaron av flygfält som vänligen tillhandahålls av Bukarest gör problemet deprimerande.
  Natoalliansen fortsätter dock göda tanken att ett ”plötsligt och krossande slag” på Rysslands luftförsvars-system, lager och platser för den ryska arméns utrustning kommer att desorganisera det tills Nato vinner med ett slag. Det nya ”hemliga krigsspelet” ska förmodligen hjälpa USA:s högsta militära ledarskap att förvärva nödvändiga färdigheter samt förbereda de väpnade styrkorna för de närmaste årens utmaningar.

  För sin del uttalade den ryska försvarsministern Sergei Shoigu nyligen att varje utplacering av fienden av dess missilsystem i omedelbar närhet av gränserna till vårt moderland, kommer dess väpnade styrkor att ”svara på lämpligt sätt”.
  https://military.pravda.ru/1607255-war/

 3. Arvtagaren till Natos gamla huvudfiende Sovjetunionen, Ryssland, har inte längre kapaciteten att invadera västeuropa, dess offensiva massarmé är skrotad tilsammans med socialismen som finansierade den. Däremot är Ryssland kapabelt att ödelägga hela världen, men det är ingen vinnarstrategi och resulterar bara i vedergällning. Det har varit mycket skryt om ryska hypersoniska missiler på sistone, de har samma strategiska värde som ryska ICBM, de levererar bara ömsesidig utrotning. USA utvecklar likadana, det är ramjet-motorer med digital styrning, känd teknologi, endast kombinationen är ny. Den superkaviterande torpeden Shkval som sänkte Kursk vid ett test vore en gamechanger för hangarfartygen om det inte var för räckvidden; Sjkval 1 har 2 km räckvidd, Sjkval 2 har 13 km räckvidd. Hangarfartygen är användbara bara vid lokala konflikter där de strategiska kärnvapenstyrkorna inte används. Ryssland kan inte erövra västeuropa, bara förstöra det. Det finns inga planer i väst för att erövra Ryssland militärt, det går inte, och därför finns heller inga trupper.

  Natos problem är Turkiet, som inte delar övriga medlemsländers grundläggande värderingar, utan bara deltar under devisen ”min fiendes fiende är min vän”. Mycket riktigt har också Turkiet en stående massarmé som inget annat västeuropeiskt håller sig med. Turkiet mobbar konstant grekerna, och Turkiet har en armé mot Ryssland av skäl som består även efter socialismens fall. Socialismen är död, röda armén nerlagd, västeuropa behöver inga massarméer mot Ryssland längre. Men Turkiet förlorade tex Krim och betydande områden till Ryska Imperiet under århundradena före 1900talet. För Turkiet är ryssarna arvtagare till Byzans, alltså det folk turkarna besegrade och erövrade med Konstantinopels erövring. Turkarnas försökte utrota de ortodoxt kristna armenierna efter misslyckat krig mot ryssen, hatet är avgrundsdjupt.

  Alla västeuropas kristna marknadsekonomier vinner ekonomiskt på Nato, de behöver inte betala lika mycket för sitt försvar som om de stod ensamma, och behöver inte rusta mot varandra. Före andra världskriget rustade Tyskland och Frankrike mot varandra, Italien och Frankrike mot varandra, osv i en ändlös serie dueller utan mening eller mål. Nu är de enade mot en extern fiende till en betydligt lägre kostnad. Det finns inget som helst stöd någonstans i västeuropa för att lämna Nato, det är en icke-fråga. Fördelarna är massiva, nackdelarna inga alls.

  För ryssarna efter socialismen är emellertid valen begränsade; antingen anpassa sig till västeuropeisk kultur och bli en del av den globala kristenheten, eller avstå, och stå ensamma, och till sist underordna sig kineserna istället. Ryssarna är piskade att sälja sin militära spetsteknologi till kineserna, då blir den strax kopierad, så de vägrar så länge de har råd. Ryssland är störst, men rysk ekonomi och befolkning är bara ett medelstort land. Ryssland är inte västs primära globala motståndare längre, Kina antar utmaningen genom att inte acceptera ett fritt Taiwan.

  Ukraina är ett lokalt problem, ryssarna tål inte att Ukraina integreras med väst. Putins Ukrainapolitik är processen som isolerar Ryssland. Det är långt värre med Taiwan.

  • Jo, Ryssland isolerar sig från västvärlden mer och mer men det var väst som började processen men väst är bara en liten bit av världen! Den övriga världen isolerar sig Ryssland inte från, men har man bara ett EU/USA perspektiv på världen så kan det verka så! Ryssarna struntar i de delar av Ukraina som inte har rysk befolkning och det vore ju direkt politiskt självmord av Putin att inte agera om många ryska liv är i fara…Finns inte på kartan! Sturlason har fastnat i bankrutta västs självgoda världsbild som håller på att krackelera för var dag som går! Rysslands militär är dimensionerad för självförsvar och är inte intresserade av att invadera västeuropa det är bara löjlig USA-propaganda! Ryssland har ca 150 miljoner invånare och miljontals invandrare som inte finns med i statistiken…Att kalla Ryssland medelstort är bara löjligt och bygger på falska premisser som någon tutat i Sturlason! Ryssland är den största kärnvapenmakten med de överlägset bästa missilerna det är alla militära experter eniga om och i Syrien visade man även att de konventionella styrkorna är långt bättre än Natos gummisoldater som aldrig vinner krig! Det som är märkligt med alla dessa självutnämnda ”rysslandsexperter” är att de har fel nästan hela tiden men ändå envisas med sin desinformation…Man kan ju undra vad som ligger bakom?

   • Benny, skriv inte så här ”Natos gummisoldater som aldrig vinner krig!” Krig är otäckt, mycket otäck, även om det förs av ”gummisoldater”. Vad tror du alla de miljoner personer världen över tycker om att någon av deras anhöriga blivit dödad av en soldat från USA? De tycker säkert inte att denne kan förlöjligas genom att bli kallad ”gummisoldat”.

    • Nja, nu menar jag Nato-soldaterna på marken som ju inte fungerar speciellt bra som just soldater…Fega krakar som måste vara stor numerär för att våga kriga mot ofta dåligt beväpnade men mestadels väldigt motiverade motståndare! De flesta människor dödas dock av bomber och inte marktrupperna som ju kan betecknas som ”gummisoldater”…Det som förvånar är varför USA och EU envisas med att skicka dessa omotiverade soldater att mörda och skövla i länder som inte utgör något hot mot dem!

     • I allt större utsträckning anlitas legosoldater, t.ex. från Prince som blivit miljardär på att hyra ut sådana.

  • Som liten fick jag emellanåt av min mor höra visan ”Världen är så stor, så stor, Lasse, Lasse liten. ” Och så är det. Världen är stor. I väst har vi allt oftare svårigheter med detta. På public service i Sverige talar man ofta om t.ex. omvärlden. ”Omvärlden fördömer….” kan det låta. Då vet man säkert att det betyder en liten del av jordens alla länder, den del som kan kallas Väst. Ja inte ens det. Förmodligen är det bara någon bråkdel av dessa länders befolkning, de makthavande, som fördömer Kina, Ryssland eller vilket självständigt land det nu kan vara.
   Sturlason har nog inte riktigt förstått att världen av idag inte är densamma som för ett antal tiotal år sedan. Men han är inte ensam. Varje dag kan jag i svenska media se att våra politiker och nyhetsförmedlare delar hans felsyn, och det är ju tråkigt för dem, ja för mig också, för Sverige kommer att ta allvarlig skada av det. Det brukar vara så med felsyner.

  • Det förefaller som om Sturlasons litar på det officiella narrativet om att det skulle ha varit en olycka som låg bakom det som hände med Kursk men jag tror att det är för offentlig konsumtion.
   En rysk kärnsäkerhetsexpert Dmitri Khalezov hävdar att missilerna i Kursk tuber var försvunna när den bärgades och att detta doldes med plastskum. Officiellt förstördes missilerna senare vilket experten hävdar är besynnerligt om det vore sant men mer troligt var en nödlögn.
   Han hävdar att en sån missil användes för att penetrera Pentagon på 9/11 och att det var avsett att ge Usa en anledning att demolera tvillingtornen. Innan likadana kärnvapenmissiler som man då kunde befara fanns där tornen träffats kunde explodera högt upp över NY.
   En kvart efter träffen på Pentagon började demoleringen med en sedan 1994 befintlig nödrivningsplan.

 4. Klimatfrågan är nu en säkerhetsprioritet för Nato.

  I den västliga västliga imperialistiska regelbaserade ordningen som ska påtvingas alla världens länder av det nu globaliserade Nato, har nu klimatfrågan officiellt tagits med. Det handlar om att påtvinga en ekonomisk underutveckling av de länder som behöver kolkraften för att skaffa sig elkraft att påbörja en välståndsutveckling baserad på industrialisering. Avsikten är att de rika skall bli rikare genom att Västvärlden behåller sin ekonomiska dominans mot Kina och Ryssland med militära medel och regimförändring.

  I mars 2021 offentliggjorde Bidenadminiatration sin ”Nationella säkerhetsstrategiska vägledning” [https://271967.seu2.cleverreach.com/c/57080356/bf2fde4e635-qr3crp]. Dokumentet på 24 sidor anger riktlinjerna för att rikta in världens demokratier mot de “skadliga påverkningarna från Ryssland och Kina”, återupprätta en regelbaserad ordning i världen; att globalisera NATO med det klart fokus på att skapa allianser i Indiska oceanen och Stillahavsområdet mot Ryssland och Kina, och snabbt styra tillbaka det internationella ledarskapet till den globala dagordningen om klimatförändringar, att minska de globala CO2-utsläppen, och säkra att USA och inte Kina skapar reglerna. Allt detta görs för ”att utkonkurrera ett mer självsäkert och auktoritärt Kina” och segra i den strategiska konkurrensen med Kina eller varje annan nation.

  Ett annat hårresande dokument är et Atlantiska rådets ”Det längre telegrammet”, som går tillbaka på dokumentet ”Det långa telegrammet” av George Kennan 1946 som satte igång inringningen av Sovjetunionen. Det nya dokumentet [https://271967.seu2.cleverreach.com/c/57080357/bf2fde4e635-qr3crp] som anses det viktigaste någonsin i rådets historia, argumenterar skamlöst för en kupp inom kinesiska kommunistpartiet för att avsätta president Xi.

  Se mer i Helga Zepp-LaRouches huvudtal vid Schillerinstiutets konferens den 20-21 mars under panel 1: ‘Kommer mänsklighetens historia sluta i en tragedieller fortsätta med ett nytt paradigm?’
  på engelska: https://schillerinstitute.com/blog/2021/03/26/video-will-human-history-end-in-tragedy-or-continue-with-a-new-paradigm/
  https://schillerinstitute.com/blog/2021/03/19/world-at-a-crossroad-two-months-into-the-new-administration/
  på danska: https://271967.seu2.cleverreach.com/c/57080354/bf2fde4e635-qr3crp

  Harley Schlanger uppdaterar och förklarar: https://schillerinstitute.com/blog/2021/04/02/harley-schlanger-daily-update-there-is-an-alternative-to-green-depopulation-and-neocon-wars/

 5. Ur Natos synpunkt räcker det inte med att jämföra militärutgifter. Finnian Cunningham skriver ”Bara den här veckan visar nya handelssiffror att Kina har gått om USA som den Europeiska unionens främsta handelspartnern. Kina, Ryssland och utvecklingen av det europeiska ekonomiska samarbetet är framtiden för global utveckling.” Det är det sluttande planet för USA:s ekonomi som också måste räknas in. Samtidigt som f.a. Kinas ekonomi faktiskt inte bara småspringer framåt så kommer det allt dystrare rapporter får USA. Michael Hudson har tydligt, tillsammans med andra ekonomer, visat att det knappt längre går att satsa på ny industriutveckling i USA. Arbetarklass och medelklass i USA måste få tillräckligt höga löner för att kunna betala låneskulder på hus, bil, studier med mera. Då blir kostnaden för eventuellt framställd produkt för hög. Kapitalismen i USA håller på att ruttna. Likadant är det med Bidens senaste stora kommunikationssatsning. Vägar, järnvägar broar, gamla avloppssystem av bly m.m. skall åtgärdas säger han glatt. Hur lång tid skulle det ta om det ens går att genomföra med en så fundamental splittring i ledningen för både stat, delstater och lägre nivåer? Redan 2012 skrev SvD (Johan Hellekant): ”Invigningen av världens längsta järnväg för snabbtåg, 230 mil, sammanfaller med årsdagen för Mao Zedungs födelsedag 26 december 1893, och är ytterligare en etapp på den hastiga utbyggnaden av höghastighetsbanor i Kina. Redan för två år sedan hade Kina 835 mil höghastighetsbanor. 2020 räknar Kina med att ha 1 600 mil sådan räls.” Om USA skriver Wikipedia: ”Acela Express är ett snabbtåg i USA, landets enda. Tåget, som drivs av det statliga (federala) monopolföretaget Amtrak, går den 734 km långa sträckan Boston–New York–Philadelphia–Washington DC, vilket som snabbast tagit 6,5 timmar med medelhastighet 116 km/h.” Vad jag läst mig till har Kina idag mer än 25 000 km höghastighetståg. Visst haltar jämförelse på flera sätt. USA övergav på 1950-talet det kollektiva resesättet med tåg och satsade i stället på det mer individuella bilresandet. Men broar och vägar är också mycket eftersatta. Sedan har USA också problem med ägandet av den mark som behövs för att bygga vägar och järnvägar på.

  Det är de stora skillnaderna i ekonomisk framtid som är det stora hotet mot USA med vasaller. Och som vi hittills allt oftare ser så använder USA sin överlägsna vapenbudget till att skjuta sig själv i foten, genom att medvetet missa den ena efter den andra möjligheten till ekonomiskt samarbete.

  • Vad du skriver är väldigt intressant, för nu skall Kina bygga ett snabbtågsnät för gods, i praktiken kommer det att i stort ersätta mycket av flyget. Kulturen och tänkesättet bakom detta undgår de flesta i väst. Kinas framgångar i stor del beror på en mycket långt gången decentralisering, ända ner på individnivå, som dock fungerar så att man omedelbart kan kraftsamla för att få något uträttat. Efter att vara helt oberoende individer börjar tusental individer, eller kanske miljoner, att dra i samma riktning, utan de västliga så typiska konflikterna, debatterna och hämmande motsättningarna, bara att alla först har klargjort vilken riktning, och där råder få meningsmotsättningar. Den västliga propaganda att Kina skulle vara en centralstyrd diktatur är alltså falsk. Kina är folkstyrt. Sverige däremot, och USA, går alltmer mot en centralstyrd diktatur-modell vilket vi ser tydligt i fallet Covid begränsningarna och invandrarpolitiken. Individens ansvar elimineras till förmån för en centralmakt som bestämmer ner i minsta detaljer. Som max 8 i en folksamling. Klumpigt, ineffektivt och destruktivt, som allt i en diktatur.

 6. Ryssland utgör inte något hot mot något land i världen.
  https://russian.rt.com/ussr/article/849555-donbass-rossiya-ugroza-ukraina-otnosheniya
  Ryssland är mycket uppmärksam på sin säkerhet och utgör inte ett hot mot andra stater, säger Kreml-talesman Dmitry Peskov. Så han kommenterade rapporter om ”rysk militär aktivitet” nära de ukrainska gränserna, som diskuterades dagen innan av Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba och EU:s diplomatchef Josep Borrell.
  Peskov noterade att Ryska federationen inom sina gränser har rätt att flytta trupper i vilken riktning som helst. I sin tur sade chefen för den självutnämnda DPR Denis Pushilin att Kievs handlingar leder till en förvärring av situationen i Donbass. Enligt honom förbereder Ukraina sig på en fullskalig väpnad konflikt.
  Förflyttning av ryska militärer på Ryska federationens territorium bör inte ge upphov till oro för andra länder, eftersom Ryssland inte utgör ett hot mot utländska stater. Denna åsikt uttrycktes av presidentens presssekreterare Dmitry Peskov och kommenterade rapporter om att militära enheter överfördes till Rostov-regionen.
  Den ryska armén rör sig på ryss territorium i de riktningar som den anser vara nödvändig, i den form den anser vara nödvändig för att säkerställa vårt lands säkerhet. Detta borde inte ge någon den minsta oro, säger Peskov. Han betonade att Ryssland som stat ”alltid är mycket uppmärksam på sin egen säkerhet.”
  ”Ryssland utgör inte ett hot mot något land i världen, inklusive det utgör inte ett hot mot Ukraina”, tillade en talesman för Kreml.
  Dagen innan blev ”ryska militära aktiviteter nära Ukraina” föremål för ett telefonsamtal mellan EU: s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik Josep Borrell och Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba. Chefen för europeisk diplomati noterade också att denna fråga kommer att diskuteras vid det kommande mötet med EU-ländernas utrikesministrar den 19 april.
  Före det försäkrade chefen för Pentagon Lloyd Austin sin ukrainska motsvarighet Andrey Taran att USA skulle stödja Kiev i händelse av en eskalering av ”militär aggression” från Moskva.

  Chefen för den självutnämnda folkrepubliken Donetsk, Denis Pushilin, noterade i ett samtal med RT att situationen på avgränsningslinjen i Donbass för närvarande är ”spänd”. Enligt hans uppfattning hände detta på grund av det faktum att Kiev har blivit alltmer engagerat i eskalering av konflikten de senaste månaderna.
  ”Just nu är Ukraina redo för fullvärdiga militära operationer. Tiden kommer att visa om en sådan order utfärdas eller inte, men Ukraina har en sådan möjlighet, sade han. – DPR är redo för varje utveckling av evenemang. Vi gör allt för att förhindra att konflikten blossar upp. ”
  DPR-chefen citerade också statistik över antalet dödade och sårade sedan konfliktens början 2014. Så under de senaste sju åren på republikens territorium till följd av fientligheter dödades 4970 människor, varav 91 barn, mer än 7,8 tusen människor skadades av olika svårighetsgrad.

 7. lya Kiva, en ställföreträdare för Verkhovna Rada i Ukraina från oppositionsplattformen – för livet-fraktionen, uttryckte en liknande ståndpunkt om sin Telegram-kanal. Enligt hans uppfattning är Ukraina ”så nära som aldrig tidigare” till början på ett storskaligt krig i Donbass, som sedan kommer att täcka hela landet.
  ”Beslutet om omval har länge varit moget på presidentens kontor, men vi behöver bara rensa det politiska fältet. Krigets början är också en möjlighet att när som helst införa krigsrätt i hela Ukraina, vilket innebär att befolkningens missnöje med regeringen ersätts av djurens rädsla för deras liv, ”skrev Folkets ställföreträdare.

  I februari rapporterade OSSE: s särskilda övervakningsuppdrag (SMM) att under fientligheterna i sydöstra Ukraina 2020 dödades 24 civila och 107 skadades.
  Dessutom skadades en 46-årig civilperson i LPR efter en explosion av ammunition.Samtidigt tillkännagav en representant för DPR: s folkmilitär den 3 april ett annat offer för konflikten – soldater från Ukrainas väpnade styrkor använde tunga vapen och en drönare i byn Aleksandrovskoye nära Yenakiyevo. Ett barn född 2016 dog medan en 66-årig kvinna skadades.
  I samband med ovanstående incidenter inledde Rysslands undersökningskommitté brottmål på grund av ett brott enligt del 1 i art. 356 i Ryska federationens strafflag (”Användning i en väpnad konflikt av medel och metoder som är förbjudna enligt ett internationellt fördrag från Ryska federationen”).

  ”De ukrainska säkerhetsstyrkorna överträdde protokollet om upphörande av användningen av vapen i sydöstra Ukraina och memorandumet till detta, bestämmelserna i konventionen om skydd av civilbefolkningen i krigstid och tilläggsprotokoll II till det. Undersökningsutskottet genomför en uppsättning utredningsåtgärder som syftar till att fastställa alla omständigheter för dessa brott och de personer som är inblandade i deras uppdrag, sade ministeriet i ett uttalande.
  Dmitry Peskov kommenterade händelsen och beklagade att Kiev inte uppfyllde sina skyldigheter att uppfylla Minsk-avtalen.
  ”Varje gång en person dör, särskilt om det är ett barn, är det en tragedi. Naturligtvis är allt detta dessa bittra konsekvenser av den oroliga situationen. Dessutom följderna av växande spänningar på kontaktlinjen, säger talesman för den ryska ledaren.
  Han uppmärksammade också att fältbefälhavarna för Ukrainas väpnade styrkor fattar ett beslut att öppna eld utan att begära sanktioner från den högre ledningen.
  https://russian.rt.com/ussr/article/849555-donbass-rossiya-ugroza-ukraina-otnosheniya

 8. NATO skapades för att stoppa sovjet kommunismens uttalade avsikter att expandera, både åt väster och öster. Som bekant infördes den i Kina och blev ett fiasko. Grunden i sovjetkommunismen var att konfiskera tillgångar och dela ut dom. Det fungerade väldigt bra när det gäller Kinas jordreform som började 1946, men när principen togs till nästa steg fungerade den inte och 1958 övergavs sovjetkommunismen. NATO idag är inget annat än en modern variant av just en expansiv sovjetkommunism, med det finns andra historiska exempel, som Tredje Riket, svenska stormakten, tibetanska stormakten, Mongolriket, romarriket eller Alexander den Store. Vad som alltid har fascinerat mig är varför Kina aldrig försökte genomföra något liknande. På 13- och 1400 talet var Kina världens mäktigaste land med en flotta som fick engelsmännens senare flotta att se ut som en samling badbåtar, man hade både djurhållning, lantbruk och trädgårdar ombord och seglade ända till Afrika. Man upptäckte och handlade, erövrade eller koloniserade ingen. Svaret ligger i kulturen, och det är det vi upplever idag och vad som är motsatsen till USA. Kina vill inte expandera, kolonisera och dominera, men det vill USA och NATO

 9. USA, Nato och EU testar hur långt de kan gå innan Kreml äntligen reagerar.
  Kremls lågmälda taktik och accepterande av otaliga förolämpningar och provokationer har fått USA:s, EU:s och Ukrainas tuppkammar att växa till enorma proportioner och lett till att USA/Ukrainas attacker mot Donbass fått fortsätta alldeles för länge.
  Kiev hävdar nu en amerikansk ”garanti”. Detta är en situation som liknar den ”garanti” den idiot som den brittiska regeringen gav Polen och uppmuntrade därmed Polen att provocera Tyskland till krig.

  Det sämsta beslutet som dagens Kreml har fattat är att vägra Donbass begäran att återförenas med Ryssland. Detta beklagliga beslut har lett till pågående konflikt, pågående dödsfall för ryska folket i Donbass, en uppbyggnad av ukrainska militärstyrkor och nu en Pentagon-garanti mot ryskt försvar av Donbass. Kreml får skylla sig själva.
  https://www.rt.com/russia/519983-moscow-measures-troop-deployment/

 10. Man kan bara konstatera att världen befinner sig i en mycket svår situation och det krig som USA vill starta inte är långt borta…Med den senila Biden vid presidentposten har Deep State vädrat morgonluft och verkar helt ha tagit över! I USA:s delstater så struntar man i Bidens dekret och gör i stort som man vill…Fullt med folk på idrottsarenor på många håll, i Texas håller man gränsen mot Mexiko på eget bevåg m.m och nu verkar Washington försöka få fram en yttre fiende som ska ena den krackelerande unionen. Det som troligen händer är att Zelensky fått tomma löften från Vita Huset och inleder en attack mot de östra delarna och rysk militär kommer att slå ut ukrainarna ganska snabbt! Naturligtvis kommer denna ”ryska aggression” att användas i propagandan på hemmaplan i USA för att stävja missnöjet mot Washington..Risken finns dock att det hela eskalerar men vi får hoppas att Ryssland snabbt kan sätta in nya ledare i Kiev som i lugn takt kan ”demontera” denna olyckliga statsbildning till en mer för befolkningen acceptabel situation.

  • Ryssland oroar sig över Kievs uttalanden och handlingar angående Donbass. ”Vi fruktar att en militär provokation kan inträffa i Donbass, med tanke på att amerikaner levererar militär utrustning där och driver Kiev-regimen på alla möjliga sätt så att de går i offensiv mot sitt eget folk i Donbass. Detta är verkligen en anledning till oro.
   Våra västerländska kollegor utgår från det faktum att det är nödvändigt att stödja den ukrainska regeringen på alla möjliga sätt, inklusive i dess absolut oacceptabla handlingar.
   Kiev genomför mer och mer provocerande och trotsiga manövrer i Donbass, eftersom det får godkännande från västerländska beskyddare som leds av USA.

   USA:s utrikesdepartement krävde de en förklaring från den ryska sidan i samband med rapporter om ”provokationer” nära Ukrainas gräns.
   ”Vi skickade en direkt signal till våra ukrainska partners och försäkrade dem om vårt stöd”, förklarade utrikesdepartementets talesman Ned Price. ”Signalen vi skickade till Ukraina är en försäkran om stöd. USA fortsätter att stödja våra ukrainska partners.
   Vi kommer att göra detta utan några undantag, sade Price och svarade samtidigt på en fråga, om Washington anser att syftet med de senaste rörelserna av ryska trupper (inom sina egna gränser) är ”hot” mot någon.. medan USA själva utför sina väpnade styrkors rörelser långt utanför dess territorium – (särskilt vid Rysslands gränser). Med provocerande flygplansaktioner, genomför övningar – det vill säga detta är inte en provokation?

   Förflyttningen av våra väpnade styrkor över Rysslands eget territorium är en provokation för dem. Det vill säga absolut politiskt hyckleri.
   Samtidigt konstaterade Kremls talesman Dmitry Peskov att ryska trupper kan röra sig i vilken riktning som helst inom sina egna gränser och detta borde inte ”orsaka någon minsta oro. Ryssland utgör inget hot mot något land i världen, inklusive det utgör inte ett hot mot Ukraina,” tillade en Kreml-talesman. Men vi kan utföra manövrer av militär utrustning på vårt territorium efter eget gottfinnande

   Ukrainas president Volodymyr Zelensky, anklagade Ryssland för att bygga upp en militärkontingent nära den rysk-ukrainska gränsen, samt för att försöka störa genomförandet av Minsk-avtalen.
   Dessutom sade Zelensky under ett samtal med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg att endast Ukrainas tillträde till alliansen kan stoppa konflikten i Donbass. ”Nato är det enda sättet att avsluta kriget i Donbass. Medlemskapshandlingsplanen kommer att vara en verklig signal för Ryssland, sade Ukrainas president.
   Zelensky hoppas på någon form av carte blanche från USA, lösning eller samordning av maktscenariot i konflikten. Kiev förvärrar medvetet situationen i Donbass för att be Förenta staterna om stöd både militärt och ekonomiskt finansiellt och administrativa frågor.
   https://russian.rt.com/ussr/article/849849-lavrov-donbass-kiev-poziciya-zapad

 11. Ryssland oroar sig över Kievs uttalanden och handlingar angående Donbass. ”Vi fruktar att en militär provokation kan inträffa i Donbass, med tanke på att amerikaner levererar militär utrustning där och driver Kiev-regimen på alla möjliga sätt så att de går i offensiv mot sitt eget folk i Donbass. Detta är verkligen en anledning till oro.
  Våra västerländska kollegor utgår från det faktum att det är nödvändigt att stödja den ukrainska regeringen på alla möjliga sätt, inklusive i dess absolut oacceptabla handlingar.
  Kiev genomför mer och mer provocerande och trotsiga manövrer i Donbass, eftersom det får godkännande från västerländska beskyddare som leds av USA.

  USA:s utrikesdepartement krävde de en förklaring från den ryska sidan i samband med rapporter om ”provokationer” nära Ukrainas gräns.
  ”Vi skickade en direkt signal till våra ukrainska partners och försäkrade dem om vårt stöd”, förklarade utrikesdepartementets talesman Ned Price. ”Signalen vi skickade till Ukraina är en försäkran om stöd. USA fortsätter att stödja våra ukrainska partners.
  Vi kommer att göra detta utan några undantag, sade Price och svarade samtidigt på en fråga, om Washington anser att syftet med de senaste rörelserna av ryska trupper (inom sina egna gränser) är ”hot” mot någon.. medan USA själva utför sina väpnade styrkors rörelser långt utanför dess territorium – (särskilt vid Rysslands gränser). Med provocerande flygplansaktioner, genomför övningar – det vill säga detta är inte en provokation?

  Förflyttningen av våra väpnade styrkor över Rysslands eget territorium är en provokation för dem. Det vill säga absolut politiskt hyckleri.
  Samtidigt konstaterade Kremls talesman Dmitry Peskov att ryska trupper kan röra sig i vilken riktning som helst inom sina egna gränser och detta borde inte ”orsaka någon minsta oro. Ryssland utgör inget hot mot något land i världen, inklusive det utgör inte ett hot mot Ukraina,” tillade en Kreml-talesman. Men vi kan utföra manövrer av militär utrustning på vårt territorium efter eget gottfinnande

  Ukrainas president Volodymyr Zelensky, anklagade Ryssland för att bygga upp en militärkontingent nära den rysk-ukrainska gränsen, samt för att försöka störa genomförandet av Minsk-avtalen.
  Dessutom sade Zelensky under ett samtal med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg att endast Ukrainas tillträde till alliansen kan stoppa konflikten i Donbass. ”Nato är det enda sättet att avsluta kriget i Donbass. Medlemskapshandlingsplanen kommer att vara en verklig signal för Ryssland, sade Ukrainas president.
  Zelensky hoppas på någon form av carte blanche från USA, lösning eller samordning av maktscenariot i konflikten. Kiev förvärrar medvetet situationen i Donbass för att be Förenta staterna om stöd både militärt och ekonomiskt finansiellt och administrativa frågor.
  https://russian.rt.com/ussr/article/849849-lavrov-donbass-kiev-poziciya-zapad

  • Det skulle kosta Ryssland enorma summor att bygga upp Donbass igen och frågan är om det finns politisk vilja att göra detta? Det skulle kosta långt mer än det forna Östtyskland eftersom mycket är sönderbombat! Så den stora frågan är vad som ska hända…Kanske är planen från USA och Ukraina att provocera fram ett ingripande och på det sättet bli av med problemet för Kiev! I Kiev är man nog medvetna om att området är förlorat…

 12. ”Det sämsta beslutet som dagens Kreml har fattat är att vägra Donbass begäran att återförenas med Ryssland. Detta beklagliga beslut har lett till pågående konflikt, pågående dödsfall för ryska folket i Donbass, en uppbyggnad av ukrainska militärstyrkor och nu en Pentagon-garanti mot ryskt försvar av Donbass. Kreml får skylla sig själva.
  https://www.rt.com/russia/519983-moscow-measures-troop-deployment/

  Mycket intressant och relevant analys av Ivan. Björn Nistad har som Rysslandkännare naturligtvis sedan länge ställt samma fråga. I praktiken bor människorna i de två ”republikerna” i Ryssland. Samma valuta, ryskt pass för den som vill ha, men ändå annekteras inte regionen av Ryssland. En annektering som ingen i praktiken skulle protestera mot. Ryssland övertar ett intellektuellt och industriellt konkursbo, som de redan mjölkat på de bästa industrierna, men man skulle över en natt få slut på kriget.

 13. Vi måste komma ihåg att själva basen för USAs välfärd, makt och utveckling är plundring av andra länders resurser och naturrikedomar. Det gäller även Europa.

  Glöm inte kolonisationen av världen, och den följande utsugningen. Afrika, Indien, Asien och Nordamerika. Nordamerika, USA, är i realiteten inget annat än en självständig Europa-koloni som lever och frodas på plundring.

  Vad som i verkligheten pågår är att främst USA ser det verkliga underlaget för sin välfärd och makt hotat av Asien, främst Kina, och Ryssland. NATO bildades som en försvarspakt mot en uttalad plan från Sovjet att sprida den kommunistiska filosofin genom Europa och världen. Sovjet är borta, och så är i praktiken sovjetkommunismen (Utom möjligen i Sverige).

  NATO är i realiteten en angreppspakt för USA att för att möjliggöra en fortsatt plundring av andra länder. Det skulle garantera USAs framtid som krigsdominant land och plundrare. Detta kallar USA ”säkerhet”.

 14. Ryssland kan när man vill utplåna Europa bokstavligt talat. Avveckling av Nato borde skett på 90talet. Den dagen det blir öppet krig mellan Ryssland och Nato,så kommer det vara kärnvapen inblandade rakt igenom. På det sättet kommer Ryssland utplåna Europa på samma dag om man så skulle önska detta,vilket inte är troligt

  • Nog verkar Putin helt galen men så galen att han med kärnvapen skulle ” utplåna Europa på samma dag” har jag svårt att tro, för då finns det nog inte så mycket kvar vare sig av Ryssland eller den övriga världen.

   • Jag föreställer mig både Ryssland och USA har antimissilförsvar.
    Israel har byggt upp ett sådant som de kallar Irondome.
    Bryter kärnvapenkrig ut i samband med Specialoperationen är det förmodligen Västländerna som är den utlösande faktorn liksom de samtidigt får ta smällen i form av den totala utplåningen då tillräckligt missilförsvar lär vara avsaknat.
    Jag tror inte Sverige ha något i den stilen så därför vill jag att Sverige ska vara alliansfritt och inte ta omedelbar ställning som de gör nu och enbart för USA och Västvärlden.

    Liberal demokrati har inget värde om den samtidigt är ett dödshot.

    • Finns nog inget missilförsvar som till 100% kan verka mot interkontinentala ballistiska missiler. Även om endast någon procent skulle slippa igenom vore det katastrof för allt liv på jorden.

     Det israeliska Irondome är ett system för att verka mot mindre och lågt flygande raketer.

   • Andersl,
    Kanske du har rätt ändå.
    Jag såg filmen nedan nu om kärnvapen och det är rent skrämmande.
    Jag trodde stormakterna Ryssland och USA begränsat utvecklingen av ”utplåningsvapnet” men ser här nu att Ryssland faktiskt gått andra vägen och konstruerat något ännu värre än de hade tidigare.
    Kanske USA gått samma väg, vad vet jag?

    Kanske är det så det inte finns någon återvändo när kärnvapenkriget satts igång?
    Än den närmast totala utplåningen?

    Återigen kanske de klokaste människorna faktiskt finns i den radikala vänstern där man också hittar fredsrörelserna samt de som vill få fram internationella avtal om kärnvapen-nedrustning?

    Putin’s Armageddon weapon
    https://www.youtube.com/watch?v=CjrPS8Lzs2g

    Vad världen tycks sakna är de olika delarnas acceptans mot varandra.
    Med jämna mellanrum dyker oroshärdar upp och förstör det redan dåliga samarbetet.
    Som nu med Ukraina.
    Jag tycker vi kan hoppas en acceptabel lösning av konflikten i Ukraina men tyvärr tror jag inte Ryssland vill ha någon sådan av det snabbare slaget.
    Därför det inte är möjligt.
    Avnazifiering går inte att göra på momangen.
    Det är ett långtidsprojekt där hela näringskedjan måste brytas ned och svältas ut.
    Förmodligen har Ukrainas regering en lång och svårt tid framför sig och den nystart med alla dollarlån som Västvärlden närmast förväntar sig kanske ännu inte är inom räckhåll?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here